1. Kömür madeni ortamında tutulan sıçanlarda akciğer toksisitesinin in vivo solunum kayıtları ile değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma
  Saliha Ayşenur Çam et al, 2019, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi CrossRef
 2. A Cannabinoid 2-Selective Agonist Inhibits Allogeneic Skin Graft Rejection In Vivo
  Senthil Jayarajan et al, 2022, Frontiers in Pharmacology CrossRef
 3. Cannabinoid and Cannabinoid-Related Receptors in the Myenteric Plexus of the Porcine Ileum
  Andrea Toschi et al, 2021, Animals CrossRef
 4. Glabridin Alleviates Inflammation and Nociception in Rodents by Activating BKCa Channels and Reducing NO Levels
  Ali Parlar et al, 2020, Biological and Pharmaceutical Bulletin CrossRef
 5. Cashew (Anacardium occidentale L.) Nuts Counteract Oxidative Stress and Inflammation in an Acute Experimental Model of Carrageenan-Induced Paw Edema
  Marika Cordaro et al, 2020, Antioxidants CrossRef
 6. Functional Fine-Tuning of Metabolic Pathways by the Endocannabinoid System—Implications for Health and Disease
  Estefanía Moreno et al, 2021, International Journal of Molecular Sciences CrossRef
 7. The Treatment Effect of Silymarin on Brain Damage in Rats
  İbrahim AKTAŞ et al, 2020, Van Veterinary Journal CrossRef
 8. Silimarinin, ratlarda valproik asitin indüklediği karaciğer hasarı üzerine olumlu etkilerinin araştırılması
  İbrahim Aktaş et al, 2019, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi CrossRef
 9. Expression and Functions of the CB2 Receptor in Human Leukocytes
  Mélissa Simard et al, 2022, Frontiers in Pharmacology CrossRef
 10. Effects of cannabinoid receptor 2 synthetic agonist, AM1241, on bleomycin induced pulmonary fibrosis
  Ali Parlar et al, 2021, Biotechnic & Histochemistry CrossRef
 11. Curcumin Protects Diabetic Mice against Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction by Modulating CB2 Cannabinoid Receptors
  Harshal D. Pawar et al, 2022, Life CrossRef
 12. A Guide to Targeting the Endocannabinoid System in Drug Design
  Adam Stasiulewicz et al, 2020, International Journal of Molecular Sciences CrossRef
 13. Cardiac Transplantation and the Use of Cannabis
  Hirak Shah et al, 2021, Life CrossRef
 14. Kannabinoid Tip 2 Reseptör Agonistinin Sıçanlarda Over İskemi/reperfüzyon Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi
  Buket Bilgin Şahin et al, 2019, Sakarya Medical Journal CrossRef