1. Adamalizyny jako potencjalne biomarkery w wybranych nowotworach złośliwych przewodu pokarmowego
    Magdalena Sikora-Skrabaka et al, 2021, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej CrossRef