Early Online

Open Access

Small‑incision open distal subpectoral vs. arthroscopic proximal biceps tenodesis for biceps long head tendon lesions with repair of rotator cuff tears

Gang Yi, Jing Yang, Lei Zhang, Yang Liu, Xiaoguang Guo, Shijie Fu

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Both UFH and NAH alleviate shedding of endothelial glycocalyx and coagulopathy in LPS‑induced sepsis

Xiao Huang, Shasha Han, Xiangyong Liu, Tao Wang, Haixiao Xu, Bingyan Xia, Guiqing Kong, Jiankui Li, Weiwei Zhu, Haoran Hu, Dong Hao, Xiaozhi Wang

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Pilose antler peptide promotes osteoblast proliferation, differentiation and mineralization via the insulin signaling pathway

Changjun Yun, Wenjie Qian, Junyi Wu, Chenxi Yuan, Songzhou Jiang, Jinpeng Lv

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Expression profile analysis of dermal papilla cells mRNA in response to WNT10B treatment

Qiang Zhou, Yinjing Song, Qiaoli Zheng, Rui Han, Hao Cheng

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Differential expression profile study and gene function analysis of maternal foetal‑derived circRNA for screening for Down's syndrome

Weiguo Sui, Qing Gan, Yan Chang, Minglin Ou, Jiejing Chen, Hua Lin, Wen Xue, Yan Wu, Huiyan He, Donge Tang, Yong Dai

Published online on: December 5, 2019
Open Access

PCR amplification of the erm(41) gene can be used to predict the sensitivity of Mycobacterium abscessus complex strains to clarithromycin

Ayaka Mase, Fumihiro Yamaguchi, Toshitaka Funaki, Yohei Yamazaki, Yusuke Shikama, Kunihiko Fukuchi

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Interactive association of sleep duration and sleep quality with the prevalence of metabolic syndrome in adult Chinese males

Kai Lu, Yue Zhao, Jia Chen, Dayi Hu, Hua Xiao

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Puerarin promotes the viability and differentiation of MC3T3‑E1 cells by enhancing LC3B‑mediated autophagy through downregulation of miR‑204

Qian Feng, Song‑Yi Cheng, Rui Yang, Xiang‑Wei Zeng, Feng‑Ming Zhao, Xiu‑Qin Zhan

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Salvianolic acid B activates Wnt/β‑catenin signaling following spinal cord injury

Hongming Zhou, Yi Liu, Lei Sun, Ming Fu, Yao Zhao

Published online on: December 5, 2019

MicroRNA‑665 promotes the proliferation of ovarian cancer cells by targeting SRCIN1

Ping Zhou, Tingchuan Xiong, Lili Yao, Jianlin Yuan

Published online on: December 5, 2019
Open Access

LINC00858 promotes retinoblastoma cell proliferation, migration and invasion by inhibiting miR‑3182

Qi Wang, Yanni Zhu, Guojin Zuo, Xiaoming Chen, Jinkui Cheng, Shu Zhang

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Expression of miR‑34a in cataract rats and its related mechanism

Caimei Xiu, Jing Jiang, Ruiying Song

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Epidemiological aspects of the outcomes from the treatment of endometriosis: Experience from two different geographical areas

Charoula Matalliotaki, Michail Matalliotakis, Maria I. Zervou, Athina Patelarou, Ioannis Koliarakis, Demetrios A. Spandidos, Aydin Arici, Ioannis Matalliotakis, George N. Goulielmos

Published online on: December 5, 2019
Open Access

α-synuclein promotes progression of Parkinson's disease by upregulating autophagy signaling pathway to activate NLRP3 inflammasome

Xiaohong Wang, Jinghong Chi, Di Huang, Li Ding, Xiaojing Zhao, Lai Jiang, Yang Yu, Feng Gao

Published online on: December 5, 2019
Open Access

[Corrigendum] Efficacy of nutritional treatment in patients with psoriasis: A case report

Ang Peng Wong, Tatiana Kalinovsky, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Correlation between adiponectin, chemerin, vascular endothelial growth factor and epicardial fat volume in patients with coronary artery disease

Qixin Wu, Yuxiang Chen, Song Chen, Xiaoqiu Wu, Weixia Nong

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Assessment of the value of 3D‑DSA combined with neurointerventional thrombolysis in the treatment of senile cerebrovascular occlusion

Song Jiao, Ling Gong, Zhongbo Wu, Linrui Zhu, Jinjian Hu, Bo Tang, Shengtao Yao

Published online on: December 4, 2019

Involvement of neurotrophic signaling in doxorubicin‑induced cardiotoxicity

Dehua Liao, Chen Zhang, Ni Liu, Lizhi Cao, Changshui Wang, Qingyan Feng, Dunwu Yao, Minghui Long, Pei Jiang

Published online on: December 4, 2019
Open Access

The role of the miR‑21‑5p‑mediated inflammatory pathway in ulcerative colitis

Xiaohong Lu, Yuanjie Yu, Shiyun Tan

Published online on: December 4, 2019
Open Access

Abnormal expression of miR‑135b‑5p in bone tissue of patients with osteoporosis and its role and mechanism in osteoporosis progression

Biying Chen, Wen Yang, Huiqing Zhao, Kaihua Liu, Adi Deng, Guo Zhang, Kaixia Pan

Published online on: December 4, 2019

Integrated microRNA and proteome analysis reveal a regulatory module in hepatic lipid metabolism disorders in mice with subclinical hypothyroidism

Liya Zhang, Kunpeng Wu, Tao Bo, Lingyan Zhou, Ling Gao, Xiaoming Zhou, Wenbin Chen

Published online on: December 4, 2019
Open Access

Role of lncRNA‑ATB in ovarian cancer and its mechanisms of action

Donglan Yuan, Xiaofang Zhang, Yinling Zhao, Hua Qian, Hezhu Wang, Cuiqin He, Xia Liu, Ting Guo, Mei Lin, Hong Yu, Jun Ye

Published online on: December 4, 2019
Open Access

Effect of neuromedin U on allergic airway inflammation in an asthma model (Review)

Xiaojie Ren, Fang Dong, Yuerong Zhuang, Yong Wang, Wuhua Ma

Published online on: December 4, 2019

Bacillary angiomatosis triggered by severe trauma in a healthy Caucasian patient: A case report

Mihaela Balaban, Roxana Ioana Nedelcu, Gabriela Balmes, Teodora Adela Todorovic, Alice Brinzea, Luciana Nichita, Cristiana Gabriela Popp, Razvan Theodor Andrei, Sabina Andrada Zurac, Daniela Adriana Ion, Gabriela Turcu

Published online on: November 29, 2019

Penile carcinoma and HPV infection (Review)

Lucian Iorga, Radu Dragos Marcu, Camelia Cristina Diaconu, Ana Maria Alexandra Stanescu, Anca Pantea Stoian, Dan Liviu Dorel Mischianu, Mihaela Surcel, Simona Bungau, Traian Constantin, Daniel Boda, Laszlo Fekete, Ovidiu Gabriel Bratu

Published online on: November 11, 2019

Assessment of suicidal behavior in dermatology (Review)

Ana Maria Alexandra Stanescu, Alexandra Totan, Daniela Mircescu, Smaranda Diaconescu, Ovidiu Gabriel Bratu, László Fekete, Gyula László Fekete, Daniel Boda, Camelia Cristina Diaconu

Published online on: October 30, 2019

Pyoderma gangrenosum and suppurative hidradenitis association, overlap or spectrum of the same disease? Case report and discussion

Gabriela Turcu, Roxana Ioana Nedelcu, Iulia Teodora Nedelcu, Anastasia Hodorogea, Mihaela Balaban, Alice Brinzea, Luciana Nichita, Cristiana Gabriela Popp, Sabina Andrada Zurac, Razvan Theodor Andrei

Published online on: October 30, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image