Early Online

Open Access

Network analysis of differentially expressed smoking‑associated mRNAs, lncRNAs and miRNAs reveals key regulators in smoking‑associated lung cancer

Ying Chen, Youmin Pan, Yongling Ji, Liming Sheng, Xianghui Du

Published online on: October 23, 2018
Open Access

Gastric calcifying fibrous tumor: A clinicopathological study of nine cases

Shan Tian, Zhi Zeng, Xiulan Peng, Weiguo Dong

Published online on: October 23, 2018

Computed tomography and pathology evaluation of lung ground‑glass opacity

Hualong Yu, Shihe Liu, Chuanyu Zhang, Shaoke Li, Jianan Ren, Jingli Zhang, Wenjian Xu

Published online on: October 22, 2018

Beneficial effects of percutaneous minimally invasive surgery for patients with fractures in the thoracic spine

Xin Wang, Yang Liu, Xinwei Wang, Huajiang Chen, Peng Cao, Ye Tian, Xiaoyu Wu, Yu Chen, Wen Yuan

Published online on: October 22, 2018
Open Access

MicroRNA‑466 inhibits osteosarcoma cell proliferation and induces apoptosis by targeting CCND1

Wei Cao, Le Fang, Siyong Teng, Hongwei Chen, Tiejun Liu

Published online on: October 22, 2018
Open Access

Effects of EDC-PEI heparinization on allogeneic vascular antigens and inflammation levels via a rat abdominal aorta transplantation model

Feng Han, Puxun Tian, Xinxin Xia, Yuxiang Wang, Meng Dou, Jin Zheng, Xiaoming Ding, Wujun Xue, Chenguang Ding

Published online on: October 19, 2018
Open Access

Beneficial effects of hydrogen gas inhalation on a murine model of allergic rhinitis

Shengjian Fang, Xinqian Li, Xian Wei, Yu Zhang, Zhaoxin Ma, Youzhen Wei, Weihua Wang

Published online on: October 19, 2018
Open Access

[Corrigendum] Fluvastatin inhibits cardiomyocyte apoptosis after myocardial infarction through Toll pathway

Lili Jia, Liang Wang, Wenxue Liu, Guanglei Qian, Xiufang Jiang, Zhimian Zhang

Published online on: October 19, 2018
Open Access

Prognostic evaluation of child patients with infectious encephalitis through AEEG and REEG

Yujun Lin, Ge Zhang, Yan Wang, Jianjun Chai, Xiufang Jiang, Cong Li, Hui Xu

Published online on: October 19, 2018

Decreased regulatory T‑cell frequency and interleukin‑35 levels in patients with rheumatoid arthritis

Xia Zhang, Xiaolu Zhang, Lili Zhuang, Cangcang Xu, Tao Li, Guili Zhang, Ying Liu

Published online on: October 19, 2018

Effect of emodin on chondrocyte viability in an in vitro model of osteoarthritis

Zhenfeng Liu, Yi Lang, Li Li, Zhiquan Liang, Yingjie Deng, Rui Fang, Qingcai Meng

Published online on: October 18, 2018
Open Access

Neuroprotective role of dexmedetomidine pretreatment in cerebral ischemia injury via ADRA2A‑mediated phosphorylation of ERK1/2 in adult rats

Yanyan Shi, Xiao‑Hong Peng, Xia Li, Gao‑Ping Luo, Ming‑Fu Wu

Published online on: October 18, 2018

Successful management of an orocutaneous fistula and exposed mandibular plate with the vacuum‑assisted closure system: A case report

Hiroyuki Goda, Tomohiro Hamakawa, Koh‑Ichi Nakashiro

Published online on: October 17, 2018

A novel surgical method for treating medial‑end clavicle fractures

Wen‑Peng Xie, Yong‑Kui Zhang, Yan‑Hua Chen, Shi‑Lu Wang, Hong‑Hao Xu, Rong‑Xiu Bi

Published online on: October 17, 2018

Berberine reduces the occurrence of neonatal necrotizing enterocolitis by reducing the inflammatory response

Yong Jing, Fudong Peng, Yufeng Shan, Jingkai Jiang

Published online on: October 17, 2018

Protective effect of avicularin on rheumatoid arthritis and its associated mechanisms

Wei Wang, Hongxia Zheng, Minwei Zheng, Xiaoxian Liu, Jianning Yu

Published online on: October 17, 2018
Open Access

Assessment of levels of D‑dimer and interferon‑γ in pediatric patients with Mycoplasma pneumoniae pneumonia and its clinical implication

Xiaoqiu Jin, Ying Zhu, Yingchun Zhang, Jing Chen, Li Rong, Xuesong Zhao

Published online on: October 17, 2018
Open Access

NOX4 rs11018628 polymorphism associates with a decreased risk and better short-term recovery of ischemic stroke

Wei He, Qingguang Wang, Lujun Gu, Lingling Zhong, Dinghua Liu

Published online on: October 17, 2018
Open Access

Crocin promotes apoptosis of human skin cancer cells by inhibiting the JAK/STAT pathway

Gongfeng Wang, Baofang Zhang, Yanyan Wang, Shunli Han, Chenghong Wang

Published online on: October 16, 2018
Open Access

Dynamic changes and diagnostic and prognostic significance of serum PCT, hs‑CRP and s-100 protein in central nervous system infection

Jiaan Wang, Xicai Wu, Yufeng Tian, Xueyuan Li, Xia Zhao, Min Zhang

Published online on: October 16, 2018
Open Access

Efficacy of several biological therapies for treating moderate to severe psoriasis: A network meta‑analysis

Wenjun Geng, Jianhua Zhao, Jixing Fu, Huamin Zhang, Shaohua Qiao

Published online on: October 15, 2018
Open Access

Ellagic acid ameliorates learning and memory impairment in APP/PS1 transgenic mice via inhibition of β‑amyloid production and tau hyperphosphorylation

Lili Zhong, Hong Liu, Weijia Zhang, Xu Liu, Bo Jiang, Hongxin Fei, Zhongren Sun

Published online on: October 15, 2018
Open Access

Bone morphogenetic protein‑12 inducing tenogenic differentiation of mesenchymal stem cells enhances healing of linea alba incision

Dong Wang, Zhen‑Ling Ji, Jing‑Min Wang, Yu‑Yan Tan

Published online on: October 15, 2018
Open Access

Effects of femtosecond laser‑assisted cataract surgery on dry eye

Dewang Shao, Xiaoquan Zhu, Wei Sun, Peng Cheng, Wei Chen, Hua Wang

Published online on: October 15, 2018
Open Access

Functional changes of airway epithelial cells and mitochondria in rat models of asthenic lung and phlegm blocking combined with cough variant asthma

Huifang Liu, Siming Tao, Hongxia Ma, Jing Jin, Jing Jing, Li Yao, Xiulan Ma, Fengsen Li

Published online on: October 15, 2018
Open Access

[Corrigendum] Influencing factors of transient elastography in detecting liver stiffness

Rong Shan, Hong Yin, Wenjuan Yang, Jianzhi Li, Meifang Zhang, Min Zhao, Jiang Shao, Aiguang Wang

Published online on: October 15, 2018

Tuberculous peritonitis diagnosed using laparoscopy with assistance of a central venous catheter

Ru Zhang, Zhenglei Xu, Jun Yao, Ruiyue Shi, Dingguo Zhang, Yi Mei, Yunlian Zhong, Mingguang Lai, Lisheng Wang

Published online on: October 12, 2018

Rhein enhances the cytotoxicity of effector lymphocytes in colon cancer under hypoxic conditions

Xiangfei Yuan, Wencong Tian, Yang Hua, Lijuan Hu, Jing Yang, Junmuzi Xie, Jiacai Hu, Feng Wang

Published online on: October 12, 2018
Open Access

Endothelial PAS domain protein 1 gene hypomethylation is associated with colorectal cancer in Han Chinese

Ranran Pan, Cong Zhou, Jie Dai, Xiuru Ying, Hang Yu, Jie Zhong, Yihan Zhang, Boyi Wu, Yiyi Mao, Dongping Wu, Jieer Ying, Wei Zhang, Shiwei Duan

Published online on: October 12, 2018
Open Access

Anti‑inflammatory effects of bone marrow mesenchymal stem cells on mice with Alzheimer's disease

Yan Wei, Zhaohong Xie, Jianzhong Bi, Zhengyu Zhu

Published online on: October 12, 2018
Open Access

The osteoarthritis‑associated gene PAPSS2 promotes differentiation and matrix formation in ATDC5 chondrogenic cells

Liying Fan, Yuan He, Jing Han, Puwei Yuan, Xiong Guo, Weizhuo Wang

Published online on: October 11, 2018
Open Access

Simultaneous isolation of mesenchymal stem cells and endothelial progenitor cells derived from murine bone marrow

Xiaoyi Wang, Zongsheng Zhao, Hongwei Zhang, Jixue Hou, Wenlei Feng, Meng Zhang, Jun Guo, Jie Xia, Quanhu Ge, Xueling Chen, Xiangwei Wu

Published online on: October 11, 2018

Atorvastatin reverses the dysfunction of human umbilical vein endothelial cells induced by angiotensin II

Haiming Dang, Bangrong Song, Ran Dong, Hongjia Zhang

Published online on: October 11, 2018

Paliperidone, a relatively novel atypical antipsychotic drug, is a substrate for breast cancer resistance protein

Yangang Zhou, Huande Li, Ping Xu, Li Sun, Qing Wang, Qiong Lu, Haiyan Yuan, Yiping Liu

Published online on: October 11, 2018
Open Access

Electroacupuncture stimulates the proliferation and differentiation of endogenous neural stem cells in a rat model of ischemic stroke

Feng Tan, Jian Wang, Jing Xian Liu, Chen Wang, Miaodan Li, Yong Gu

Published online on: October 11, 2018

miR‑148b‑3p, miR‑337‑5p and miR‑423‑5p expression in alveolar ridge atrophy and their roles in the proliferation and apoptosis of OMMSCs

Sefei Yang, Jun Guo, Lei Zhou, Helin Xing, Xianli Wang, Chaofang Dong

Published online on: October 11, 2018
Open Access

Dendritic cell vaccine with Ag85A enhances anti‑colorectal carcinoma immunity

Jingbo Zhai, Wei Gao, Leheng Zhao, Zhipeng Gao, Xuefeng Jiang, Changlong Lu

Published online on: October 11, 2018
Open Access

Imbalance of M1/M2 macrophages is linked to severity level of knee osteoarthritis

Baolong Liu, Maoquan Zhang, Jingming Zhao, Mei Zheng, Hao Yang

Published online on: October 11, 2018

The 2D:4D ratio is associated with performance in the ‘teacCh program’ of subjects with autism spectrum disorder

Maria Cristina Petralia, Elisabetta Sagone, Marinella Coco, Raffaele Gueli, Giulia Di Gregorio, Lucio Salvatore Giovanni Coco, Andrea Buscemi, Valentina Perciavalle

Published online on: October 9, 2018
Open Access

Significance of malondialdehyde, superoxide dismutase and endotoxin levels in Budd‑Chiari syndrome in patients and a rat model

De‑Lei Cheng, Nan Zhu, Cheng‑Li Li, Wei‑Fu Lv, Wei‑Wei Fang, Ya Liu, Chuan‑Ting Li

Published online on: October 9, 2018
Open Access

LASP2 suppressed malignancy and Wnt/β‑catenin signaling pathway activation in bladder cancer

Rongquan Yang, Zeming Liao, Yong Cai, Jingjing Kong

Published online on: October 9, 2018
Open Access

Effects of Hochuekkito combined with pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Hironobu Hamada, Kiyokazu Sekikawa, Isao Murakami, Kouichi Aimoto, Kazuyoshi Kagawa, Tatsuya Sumigawa, Ken Okusaki, Takefumi Dodo, Yoshikazu Awaya, Masatoshi Watanabe, Keiichi Kondo, Takashi Ogawa, Hikaru Yamamoto, Noboru Hattori

Published online on: October 9, 2018

SUMO‑specific protease 2 (SENP2) functions as a tumor suppressor in osteosarcoma via SOX9 degradation

Hong Pei, Liang Chen, Quan‑Ming Liao, Ke‑Jun Wang, Shun‑Guang Chen, Zheng‑Jie Liu, Zhi‑Cai Zhang

Published online on: October 9, 2018
Open Access

Correlation of IL-1 and HB-EGF with endometrial receptivity

Hui Wang, Guangwen Shi, Ming Li, Hong Fan, Hong Ma, Li Sheng

Published online on: October 9, 2018
Open Access

Clinical study of serum procalcitonin level in patients with myocardial infarction complicated by pulmonary infection

Shiming Sun, Fengli Wang, Miao Yu, Jing Kang

Published online on: October 9, 2018
Open Access

Influence of interleukin-1β gene polymorphism on the risk of myocardial infarction complicated with ischemic stroke

Lei Chen, Feng Lu, Zhan Wang, Liwei Liu, Lizhi Yin, Jing Zhang, Qiang Meng

Published online on: October 9, 2018
Open Access

Effects of aspirin combined with cilostazol on thromboangiitis obliterans in diabetic patients

Jun Yong, Shaomei Zhang, Yan Gao, Wenchen Guo, Peixia Shi, Qinglin Zhou

Published online on: October 8, 2018
Open Access

Role of serum vitamin A and E in pregnancy

Han Chen, Nianfeng Qian, Liyu Yan, Hongqing Jiang

Published online on: October 5, 2018
Open Access

Hypothermic treatment after computer‑controlled compression in minipig: A preliminary report on the effect of epidural vs. direct spinal cord cooling

Monika Zavodska, Jan Galik, Martin Marsala, Stefania Papcunova, Jaroslav Pavel, Eniko Racekova, Marcela Martoncikova, Igor Sulla, Miroslav Gajdos, Imrich Lukac, Jozef Kafka, Valent Ledecky, Igor Sulla, Peter Reichel, Alexandra Trbolova, Igor Capik, Katarina Bimbova, Maria Bacova, Andrea Stropkovska, Alexandra Kisucka, Dana Miklisova, Nadezda Lukacova

Published online on: October 5, 2018
Open Access

Rare case of idiopathic sclerosing cholangitis, which was difficult to distinguish from cholangiocarcinoma: A case report

Shunsuke Shichi, Takahiro Einama, Mayu Suzuki, Hiroki Matsui, Ryo Kanazawa, Kazuaki Shibuya, Takashi Suzuki, Fumihiko Matsuzawa, Kohei Nakachi, Taku Hashimoto, Nobuo Kondo, Hironori Abe, Akinobu Taketomi

Published online on: October 5, 2018

MicroRNA‑598 inhibits the proliferation and invasion of non‑small cell lung cancer cells by directly targeting ZEB2

Xiangdong Tong, Peng Su, Haitao Yang, Fusheng Chi, Lin Shen, Xiao Feng, Hongqian Jiang, Xiuchun Zhang, Zhenyuan Wang

Published online on: October 3, 2018
Open Access

Epimedium protects steroid‑induced avascular necrosis of femoral head in rats by inhibiting autophagy

Su Liu, Yunzong Huang, Chuangli Wang, Shoujing Tian, Youjia Xu, Jianfei Ge

Published online on: October 3, 2018
Open Access

TNFAIP8 promotes cell growth by regulating the Hippo pathway in epithelial ovarian cancer

Yao Xie, Fei Zhou, Xia Zhao

Published online on: October 2, 2018
Open Access

The role of PI3-K/Akt signal pathway in the antagonist effect of CEPO on CHF rats

Zhaoqi Huang, Wei Xu, Jinlei Wu, Shengqiang Chen, Ximing Chen

Published online on: October 2, 2018
Open Access

Therapy with high‑dose long‑term antioxidant free radicals for severe paraquat poisoning: A pilot study

Shunlin Hu, Chuanhu Qiao, Zhengli Yuan, Min  Li, Jiangfeng Ye, Huimin Ma, Jinghui Wang, Siyi Xin, Jing Zhang

Published online on: October 2, 2018
Open Access

Expression and influence of BMP‑4 in human dental pulp cells cultured in vitro

Ningning Sun, Tianjiao Jiang, Chuanbin Wu, Haijiang Sun, Qing Zhou, Li Lu

Published online on: October 2, 2018

miR‑671‑5p inhibits gastric cancer cell proliferation and promotes cell apoptosis by targeting URGCP

Tiefeng Qiu, Keping Wang, Xianwen Li, Jianhua Jin

Published online on: October 1, 2018
Open Access

PVT1 regulates inflammation and cardiac function via the MAPK/NF‑κB pathway in a sepsis model

Fang Feng, Yan Qi, Chenming Dong, Chaohui Yang

Published online on: October 1, 2018

PTEN in propofol‑induced insulin resistance in mouse primary hepatocytes

Long Zhou, Lilin Wang, Xuhuai Hu, Yuantao Li

Published online on: October 1, 2018

A pilot study: The association between physical activity level using by accelerometer and postoperative complications after hepatic resection

Hiroya Iida, Tomoharu Shimizu, Hiromitsu Maehira, Naomi Kitamura, Haruki Mori, Toru Miyake, Sachiko Kaida, Masaji Tani

Published online on: October 1, 2018
Open Access

Thoracoscope combined with internal support system of chest wall in open reduction and internal fixation for multiple rib fractures

Honggang Xia, Pengzhi Zhu, Jing Li, Deqing Zhu, Zhongyi Sun, Limin Deng, Yongmin Zhang, Dongbin Wang

Published online on: October 1, 2018

Quantum dot‑based fluorescent probes for targeted imaging of the EJ human bladder urothelial cancer cell line

Run Yuan, Ting Rao, Fan Cheng, Wei‑Min Yu, Yuan Ruan, Xiao‑Bin Zhang, Stéphane Larré

Published online on: September 28, 2018

Long non‑coding RNA LINC01410 promotes colon cancer cell proliferation and invasion by inhibiting miR‑3128

Jihui Luo, Yi Guo, Xiaofei Liu, Xihua Yang, Fangtao Xiao, Meihua Zhou

Published online on: September 28, 2018
Open Access

Influencing mechanism of magnolol on expression of BDNF and Bax in rats with cerebral ischemic stroke

Zhenbo Liu, Jun Xie, Kai Lin, Liguo Qi

Published online on: September 28, 2018
Open Access

Effects of permanent cardiac pacemaker implantation on vascular endothelial function, blood coagulation and cardiac function in patients with bradycardia

Xinling Zhang, Yan Li, Nan Wang, Chunxiang Zhang, Debing Zhang, Qiang Li

Published online on: September 28, 2018

Effect of the emphysema subtypes of patients with chronic obstructive pulmonary disease on airway inflammation and COTE index

Zheng Liu, Fang Shi, Jun‑Xia Liu, Chang‑Lan Gao, Meng‑Miao Pei, Jing Li, Pei‑Xiu Li

Published online on: September 27, 2018

Characterization and evolution of intestine injury at the anhepatic phase in portal hypertensive rats

Guijun Ren, Xiaoye Yuan, Xin Zhao, Qingchun Hao, Jinglin Cao, Yang Wang, Qingjun Gao, Jian Dou, Qiang Zeng

Published online on: September 27, 2018

MicroRNA‑218 enhances gastric cancer cell cisplatin sensitivity by targeting survivin

Zhandong Zhang, Ye Kong, Wei Yang, Bin Zhang, Fei Ma, Hongxing Liu, Yawei Hua

Published online on: September 27, 2018

Oridonin enhances the radiosensitivity of lung cancer cells by upregulating Bax and downregulating Bcl‑2

Sirui Li, Dan Shi, Liangyu Zhang, Fang Yang, Guanghui Cheng

Published online on: September 27, 2018

Overexpression of epithelial cell adhesion molecule as a predictor of poor outcome in patients with hepatocellular carcinoma

Chih‑Jan Ko, Chia‑Jung Li, Meng‑Yu Wu, Pei‑Yi Chu

Published online on: September 26, 2018
Open Access

Exenatide reduces oxidative stress and cell death in testis in iron overload rat model

Suleyman Yesil, Nuran Sungu, Aydan Kilicarslan, Serife Mehlika Kuskonmaz, Halil Kara, Aysegul Kucuk, Fazli Polat, Mustafa Kavutcu, Mustafa Arslan

Published online on: September 26, 2018
Open Access

[Corrigendum] Effect of hyperbaric oxygenation therapy on post‑concussion syndrome (Review)

Yan Dong, Xiaohua Hu, Tao Wu, Tong Wang

Published online on: September 26, 2018
Open Access

The expression level of miR-155 in plasma and peripheral blood mononuclear cells in coronary artery disease patients and the associations of these levels with the apoptosis rate of peripheral blood mononuclear cells

Duo Zhao, Jing Zhao, Jiangbin Sun, Yanling Su, Jinfeng Jian, Huaan Ye, Jiawang Lin, Zongda Yang, Jiatao Feng, Zhiping Wang

Published online on: September 26, 2018
Open Access

A study on the mechanism of agonists in regulating transcriptional level of pIgR in salivary gland epithelial cells

Li Huang, Chuankong Sun, Ruobing Peng, Zhiming Liu

Published online on: September 25, 2018
Open Access

Contrast‑enhanced voiding urosonography with intravesical administration of ultrasound contrast agent for the diagnosis of pediatric vesicoureteral reflux

Wei Zhang, Baohuan Cai, Xiaole Zhang, Jianhua Zhou, Liru Qiu, Huiming Yi

Published online on: September 25, 2018

CB2R induces a protective response for epileptic seizure via the PI3K 110α‑AKT signaling pathway

Qingjun Cao, Xueyan Liu, Fenghua Yang, Hua Wang

Published online on: September 24, 2018
Open Access

MicroRNA‑21 inhibits lipopolysaccharide‑induced acute lung injury by targeting nuclear factor‑κB

Wei‑Dong Zhu, Jia Xu, Mao Zhang, Tie‑Ming Zhu, Yun‑Hua Zhang, Ke Sun

Published online on: September 24, 2018
Open Access

Correlation between histopathological grading and shear‑wave elastography in evaluating invasive carcinoma of no special type

Yi‑Cheng Zhu, Yuan Zhang, Shu‑Hao Deng, Quan Jiang, Deng‑Shan Wang

Published online on: September 24, 2018
Open Access

Probucol protects circulating endothelial progenitor cells from ambient PM2.5 damage via inhibition of reactive oxygen species and inflammatory cytokine production in vivo

Yong Chen, Ke Hu, Haoran Bu, Zhihua Si, Haihui Sun, Liming Chen, Hang Liu, Hao Xie, Peng Zhao, Le Yang, Qinghua Sun, Zhenguo Liu, Lianqun Cui, Yuqi Cui

Published online on: September 24, 2018

MicroRNA‑373 promotes cell migration via targeting salt‑inducible kinase 1 expression in melanoma

Xinping Bai, Ming Yang, Yi Xu

Published online on: September 21, 2018
Open Access

Role of the HIF‑1 signaling pathway in chronic obstructive pulmonary disease

Xiang Fu, Fengling Zhang

Published online on: September 21, 2018

Elevated circulating macrophage inhibitory cytokine 1 is a biological marker for the diagnosis and prognosis of osteosarcoma

Xianxiang Song, Lijun Tian, Yanqiu Quan, Dan Sun, Linmei Zhang

Published online on: September 21, 2018
Open Access

Steroid sulfatase promotes invasion through epithelial‑mesenchymal transition and predicts the progression of bladder cancer

Yasuomi Shimizu, Satoshi Tamada, Minoru Kato, Yuji Takeyama, Masaki Fujioka, Anna Kakehashi, Tatsuya Nakatani, Hideki Wanibuchi, Min Gi

Published online on: September 21, 2018
Open Access

Effects of gastrodin on 5-HT and neurotrophic factor in the treatment of patients with post-stroke depression

Gang Li, Yunxia Ma, Jinming Ji, Xingyan Si, Qijiang Fan

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Type A aortic dissection in pregnant patients with fibrillin‑1 gene mutations: Two case reports and a literature review

Yuanli Lei, Zhelong Jiang, Jiaozhen Chen, Dongsheng Wang, Guangliang Hong, Shouquan Chen

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Targeting lung cancer initiating cells by all‑trans retinoic acid‑loaded lipid‑PLGA nanoparticles with CD133 aptamers

Yu Zhang, Juan Zhao, Jing Sun, Lu Huang, Qingfeng Li

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Human umbilical cord‑derived mesenchymal stem cells ameliorate the enteropathy of food allergies in mice

Nannan Yan, Jie Xu, Chuanxiang Zhao, Yi Wu, Fengwei Gao, Ci Li, Wenhui Zhou, Tengfei Xiao, Xiaoming Zhou, Qixiang Shao, Sheng Xia

Published online on: September 19, 2018

Diagnostic accuracy of magnetic resonance angiography for Budd‑Chiari syndrome: A meta‑analysis

Peng Xu, Lulu Lyu, Muhammad Umair Sami, Xin Lu, Haitao Ge, Yutao Rong, Chunfeng Hu, Kai Xu

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Study of non‑contrast helical computed tomography in evaluating holmium laser lithotripsy for urinary calculus

Jia Mi, Zudong Yin, Xinyi Zhang, Wushi Han, Xiangsen Jiang, Changbin Wang, Xiaobao Li, Zhangzhu Li, Lei Yu, Liang Yin, Lin Cheng

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Response of regulatory T cells to classic heat stroke in mice

Jie Hu, Hong‑Jun Kang, Chao Liu, Pan Hu, Meng‑Meng Yang, Fei‑Hu Zhou

Published online on: September 19, 2018

AMPK/TSC2/mTOR pathway regulates replicative senescence of human vascular smooth muscle cells

Jun‑Kun Zhan, Yan‑Jiao Wang, Shuang Li, Yi Wang, Pan Tan, Je‑Yu He, Yi‑Yin Chen, Hui‑Qian Deng, Wu Huang, Xiao Lin, You‑Shuo Liu

Published online on: September 19, 2018

Clinicopathological analysis of the hydroa vacciniforme‑like lymphoproliferative disorder with natural killer cell phenotype compared with cutaneous natural killer T‑cell lymphoma

Guan‑Nan Wang, Yong Cui, Wu‑Gan Zhao, Ling Li, Xu‑Dong Zhang, Yu Chang, Xian‑Zheng Gao, Ye Li, Ming‑Zhi Zhang, Wen‑Cai Li

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Stem cell transplantation for the treatment of patients with type 1 diabetes mellitus: A meta‑analysis

Jiadi Gan, Yingjin Wang, Xiaodong Zhou

Published online on: September 19, 2018

Effects of androgen and progestin on the proliferation and differentiation of osteoblasts

Xinchen Wu, Mengqi Zhang

Published online on: September 19, 2018

Long non‑coding RNA LINC01503 promotes colorectal cancer cell proliferation and invasion by regulating miR‑4492/FOXK1 signaling

Shui‑Rong Lu, Qin Li, Jin‑Lai Lu, Chongni Liu, Xiaohong Xu, Jing‑Ze Li

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Evaluation of the effects of the combination of BMP‑2‑modified BMSCs and PRP on cartilage defects

Shiqiang Ruan, Jiang Deng, Ling Yan, Wenliang Huang

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Effects of dexmedetomidine on postoperative cognitive function in patients undergoing coronary artery bypass grafting

Zheng Gong, Jun Li, Yuling Zhong, Xuehai Guan, Ailan Huang, Li Ma

Published online on: September 19, 2018

Regulatory role of miRNA‑26a in neonatal sepsis

Qi Cheng, Lili Tang, Yibiao Wang

Published online on: September 19, 2018

Bronchopulmonary dysplasia: Pathogenesis and treatment (Review)

Asfia Banu Pasha, Xiao-Qing Chen, Guo‑Ping Zhou

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Axon guidance pathway genes are associated with schizophrenia risk

Zhichao Wang, Ping Li, Tong Wu, Shuangyue Zhu, Libin Deng, Guangcheng Cui

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Concentration‑dependent effects of rapamycin on proliferation, migration and apoptosis of endothelial cells in human venous malformation

Yameng Si, Hanchen Chu, Weiwen Zhu, Tao Xiao, Xiang Shen, Yu Fu, Rongyao Xu, Hongbing Jiang

Published online on: September 19, 2018
Open Access

Dysregulated microRNA expression profiles in gastric cancer cells with high peritoneal metastatic potential

Yaning Feng, Feihu Bai, Yanjie You, Fangyun Bai, Chuanxia Wu, Ruijuan Xin, Xue Li, Yongzhan Nie

Published online on: September 19, 2018
Open Access

A promising non‑invasive index for predicting liver inflammation in chronic hepatitis B patients with alanine aminotransferase ≤2 upper limit of normal

Xue‑Ping Yu, Xiao Wen, Jing Li, Yi‑Juan Zheng, Jian‑Fei Long, Wei‑Dong Zhao, Pei‑Xue Jiang, Jing‑Wen Wu, Bei‑Di Zhu, Qi‑Rong Jiang, Fei‑Fei Yang, Zhong‑Liang Shen, Ri‑Cheng Mao, Zhi-Jun Su, Ji-Ming Zhang

Published online on: September 18, 2018
Open Access

miR‑21‑5p induces cell proliferation by targeting TGFBI in non‑small cell lung cancer cells

Liang Yan, Jinzhu Ma, Yi Wang, Jiawei Zan, Zhen Wang, Yu Zhu, Yiping Zhu, Liefeng Ling, Long Cao, Xin Liu, Shu Li, Lei Xu, Zhilin Qi, Liuwang Nie, Yao Zhang

Published online on: September 18, 2018

The exogenous administration of CB2 specific agonist, GW405833, inhibits inflammation by reducing cytokine production and oxidative stress

Ali Parlar, Seyfullah Oktay Arslan, Muhammed Fatih Doğan, Saliha Ayşenur Çam, Alper Yalçin, Ebru Elibol, Mehmet Kaya Özer, Fatih Üçkardeş, Halil Kara

Published online on: September 18, 2018
Open Access

Experimental research on ADSCs-NCSS in wound repair

Ai-Jun Zhang, Tao Jiang, Qiang Li, Pei-Sheng Jin, Qian Tan

Published online on: September 18, 2018
Open Access

Evaluating tensile damage of brain tissue in intracerebral hemorrhage based on strain energy

Peng Ren, Bo‑Chu Wang, Ya‑Zhou Wang, Shi‑Lei Hao, Ting‑Wang Guo, Xiao‑Fei Li

Published online on: September 18, 2018
Open Access

Upstream transcription factor 1 prompts malignancies of cervical cancer primarily by transcriptionally activating p65 expression

Wen Wang, Shujuan Yao, Hongjing Jiang, Jing Dong, Xiujuan Cui, Xiangyu Tian, Yanyan Guo, Shiqian Zhang

Published online on: September 18, 2018
Open Access

Expression of microRNA-23b in patients with sepsis and its effect on leukocytes and the expression of E-selectin and ICAM-1

Hao Ou, Xianzhong Xiao, Yu Jiang, Yue Peng, Mingshi Yang, Min Gao

Published online on: September 18, 2018
Open Access

Diagnostic value of medical thoracoscopy for undiagnosed pleural effusions

Rui‑Lin Chen, Yong‑Qing Zhang, Jun Wang, Hua Wu, Shu‑Mei Yang

Published online on: September 17, 2018
Open Access

MicroRNA‑34a suppresses breast cancer cell proliferation and invasion by targeting Notch1

Xiaoping Rui, Haibin Zhao, Xianqiu Xiao, Li Wang, Lin Mo, Yao Yao

Published online on: September 17, 2018
Open Access

Comparative study of primary pulmonary cryptococcosis with multiple nodules or masses by CT and pathology

Dongxu Wang, Chongchong Wu, Jie Gao, Shaohong Zhao, Xidong Ma, Bo Wei, Limin Feng, Yuguang Wang, Xinying Xue

Published online on: September 17, 2018
Open Access

sTLR4/sMD‑2 complex alleviates LPS‑induced acute lung injury by inhibiting pro‑inflammatory cytokines and chemokine CXCL1 expression

Jie Meng, Yan Zou, Jifei Chen, Fengxian Qin, Xiang Chen, Xiaoli Chen, Shengming Dai

Published online on: September 17, 2018
Open Access

Resveratrol protects against oxidative stress by activating the Keap‑1/Nrf2 antioxidant defense system in obese‑asthmatic rats

Xiao‑Nan Li, Lu‑Yi Ma, Hong Ji, Yuan‑Hua Qin, Shan‑Shan Jin, Li‑Xin Xu

Published online on: September 17, 2018
Open Access

Identification of mundoserone by zebrafish in vivo screening as a natural product with anti‑angiogenic activity

Kan Chen, Changqian Wang, Yuqi Fan, Jun Gu, Zhihua Han, Yue Wang, Lin Gao, Huasu Zeng

Published online on: September 17, 2018
Open Access

Antimicrobial resistance in bacterial pathogens among hospitalised patients with severe invasive infections

Ovidiu Zlatian, Andrei Theodor Balasoiu, Maria Balasoiu, Oana Cristea, Anca Oana Docea, Radu Mitrut, Demetrios A. Spandidos, Aristides M. Tsatsakis, Gabriela Bancescu, Daniela Calina

Published online on: September 14, 2018
Open Access

A retrospective analysis of 1,231 patients with anemia after surgical treatment of hyperthyroidism

Ruisha Tu, Hongfeng Shen, Qicong Zhu, Gaocai Mao, Xiaojiang Xu, Shuyong Yu

Published online on: September 14, 2018
Open Access

Abnormal expression of miR‑4784 in chondrocytes of osteoarthritis and associations with chondrocyte hyperplasia

Jing Liu, Qiaolong Yu, Yanhui Ye, Yan Yan, Xin Chen

Published online on: September 14, 2018
Open Access

The effect of intravascular interventional embolization and craniotomy on MMP-2, MMP-9 and caspase3 in serum of intracranial aneurysm patients

Liang Zou, Yanyan Hou, Baixiang Yu, Shuang Li, Yanli Du

Published online on: September 14, 2018
Open Access

miR-183 and miR-141 in lesion tissues are potential risk factors for poor prognosis in patients with infected abdominal aortic aneurysm

Chunying Meng, Zeheng Guo, Dagang Li, Hanwei Li, Jun Zhou, Dingguo Wen, Bin Luo

Published online on: September 13, 2018
Open Access

Protective effect of FPS-ZM1 via RAGE/NF-κB signal pathway on thromboangiitis obliterans

Cheng Liu, Xiangqian Kong, Lei Wang, Kunxiong Su, Yan Sun, Yuxiang He, Xing Jin, Hai Yuan

Published online on: April 13, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image