Early Online

Renal haemodynamics and coronary atherosclerotic burden are associated in patients with hypertension and mild coronary artery disease

Giulio Geraci, Dario Buccheri, Luca Zanoli, Pasquale Fatuzzo, Katia Di Natale, Marta M. Zammuto, Emilio Nardi, Calogero Geraci, Ettore Mancia, Giulia Zambelli, Davide Piraino, Salvatore S. Signorelli, Antonio Granata, Santina Cottone, Giuseppe Mule

Published online on: February 15, 2019

Decreased expression of microRNA‑30b promotes the development of pulpitis by upregulating the expression of interleukin‑6 receptor

Ning Zhang, Qingwei Zhang, Weidong Yang, Leiying Miao, Nannan Wang, Shanjing Wei, Jiuyu Ge, Xin Li, Juan Wu

Published online on: February 15, 2019
Open Access

Autologous bone marrow stem cell therapy for patients undergoing coronary artery bypass grafting: A meta‑analysis of 14 randomized controlled trials

Shanlian Wu, Liang Yao, Peijing Yan, Qiangwei Bao, Xin Dong, Xingguang Liu, Yan Zhu, Xin Su, Aqian Wang, Yichao Duan, Kehu Yang, Min Zhang, Yunshan Cao

Published online on: February 15, 2019
Open Access

Identification of prognostic biomarkers of prostate cancer with long non-coding RNA-mediated competitive endogenous RNA network

Guomei Ye, Liqiang Guo, Yanfei Xing, Wendong Sun, Mingzhen Yuan

Published online on: February 14, 2019
Open Access

The predictive value of β2‑MG and TGF‑β for elderly hypertensive nephropathy

Junjie Cao, Rui Hou, Jingqian Lu, Kongyan Zhang, Cui Zhao, Haisen Jiang, Yumei Feng, Yiwei Wang

Published online on: February 14, 2019
Open Access

MicroRNA target gene prediction of ischemic stroke by using variational Bayesian inference for Gauss mixture model

Jun Wu, Bin Wang, Ju Zhou, Fajing Ji

Published online on: February 13, 2019
Open Access

Effect of fecal microbiota transplantation on experimental colitis in mice

Julan Zhou, Zhongyin Zhou, Panpan Ji, Min Ma, Jinkun Guo, Shujuan Jiang

Published online on: February 13, 2019
Open Access

BMP7 coordinates endometrial epithelial cell receptivity for blastocyst implantation through the endoglin pathway in cell lines and a mouse model

Caixia Yuan, Xianlian Li, Haixia Song, Lingling Fan, Shili Su, Baihua Dong

Published online on: February 13, 2019
Open Access

[Corrigendum] Immunosuppressive agents versus steroids in the treatment of IgA nephropathy-induced proteinuria: A meta-analysis

Yanli Liu, Jun Xiao, Xintian Shi, Guojun Hao, Qinkai Chen, Jing Zhou, Xin Wei

Published online on: February 13, 2019
Open Access

Palmitic acid‑induced autophagy increases reactive oxygen species via the Ca2+/PKCα/NOX4 pathway and impairs endothelial function in human umbilical vein endothelial cells

Pan Chen, Hengdao Liu, Hong Xiang, Jianda Zhou, Zhengpeng Zeng, Ruifang Chen, Shaoli Zhao, Jie Xiao, Zhihao Shu, Shuhua Chen, Hongwei Lu

Published online on: February 13, 2019

A family with Liddle's syndrome caused by a new c.1721 deletion mutation in the epithelial sodium channel β‑subunit

Xia Ding, Na Jia, Cong Zhao, You Zhong, Dapeng Dai, Yuanyuan Zhao, Chengqi Xu, Jianping Cai, Qing Wang, Qing He

Published online on: February 13, 2019
Open Access

MicroRNA‑382 inhibits cancer cell growth and metastasis in NSCLC via targeting LMO3

Dingzhu Chen, Yi Zhang, Yong Lin, Feimin Shen, Zhijian Zhang, Jiguang Zhou

Published online on: February 13, 2019
Open Access

Sevoflurane exerts protective effects on liver ischemia/reperfusion injury by regulating NFKB3 expression via miR‑9‑5p

Xingzhi Liao, Siqi Zhou, Jian Zong, Zhiping Wang

Published online on: February 13, 2019
Open Access

Angiogenic function of astragaloside IV in rats with myocardial infarction occurs via the PKD1‑HDAC5‑VEGF pathway

Lei Yang, Nuan Liu, Wei Zhao, Xing Li, Li Han, Zhongming Zhang, Yanke Wang, Bingyu Mao

Published online on: February 13, 2019

Acetic acid alleviates the inflammatory response and liver injury in septic mice by increasing the expression of TRIM40

Hongguang Yang, Lan Meng, Dengbin Ai, Nianguo Hou, Hui Li, Xunjun Shuai, Xiaoyan Peng

Published online on: February 13, 2019
Open Access

Pleuroparenchymal fibroelastosis secondary to autologous hematopoietic stem cell transplantation: A case report

Shuai Zhang, Wanmu Xie, Zhiru Wang, Ye Tian, Jiping Da, Zhenguo Zhai

Published online on: February 13, 2019

Injured pancreatic β cells enhance the release of miR‑375‑3p into the extracellular space

Mitsuru Chiba, Ikumi Niiyama, Haruka Uehara, Haruka Kuwata

Published online on: February 13, 2019
Open Access

miRNA‑125a modulates autophagy of thyroiditis through PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Danyan Chen, Xiaolong Huang, Song Lu, Huacong Deng, Hua Gan, Rongxi Huang, Binghan Zhang

Published online on: February 12, 2019
Open Access

Revealing hub pathway cross-talk for premature newborns with bronchopulmonary dysplasia by the integration of pathway analysis and Monte Carlo Cross-Validation

Chengbin Wang, Bin Zhu, Ming Chen, Gaoyan Chen, Muzhen Xu, Rui Pan

Published online on: February 12, 2019
Open Access

Effect of recombinant bovine basic fibroblast growth factor gel on repair of rosacea skin lesions: A randomized, single‑blind and vehicle‑controlled study

Yang Luo, Xiu‑Li Luan, Yu‑Jiao Sun, Li Zhang, Jian‑Hong Zhang

Published online on: February 12, 2019
Open Access

Impact of hemostatic methods on ovarian reserve and fertility in laparoscopic ovarian cystectomy

Jie Xiao, Jian Zhou, Hui Liang, Fumin Liu, Chenchen Xu, Li Liang

Published online on: February 12, 2019

miR‑338‑3p regulates the proliferation, apoptosis and migration of SW480 cells by targeting MACC1

Mingliang Lu, Hua Huang, Jinhui Yang, Jun Li, Gongfang Zhao, Weihua Li, Xinhua Li, Guobin Liu, Li Wei, Baoping Shi, Chunping Zhao, Yan Fu

Published online on: February 12, 2019
Open Access

Aberrant expression and high‑frequency mutations of SHARPIN in nonmelanoma skin cancer

Yan Zheng, Yao Yang, Jiaman Wang, Yanhua Liang

Published online on: February 12, 2019
Open Access

Viral quasispecies of hepatitis B virus in patients with YMDD mutation and lamivudine resistance may not predict the efficacy of lamivudine/adefovir rescue therapy

Changtai Wang, Shu Yu, Yafei Zhang, Min Zhang, Liying Lv, Cheng Huang, Xu Li, Jun Li, Zhenhua Zhang

Published online on: February 11, 2019
Open Access

Changes in expression of p53 and inflammatory factors in patients with ulcerative colitis

Hui Su, Qian Kang, Haihong Wang, Hui Yin, Linghui Duan, Yuli Liu, Ruying Fan

Published online on: February 8, 2019
Open Access

Impact of several proinflammatory and cell degradation factors in patients with aortic valve stenosis

Juris Lurins, Dace Lurina, Simons Svirskis, Zaiga Nora‑Krukle, Peteris Tretjakovs, Vitolds Mackevics, Aivars Lejnieks, Venerando Rapisarda, Vincenzo Baylon

Published online on: February 8, 2019

Effect of microRNA‑21 on hypoxia‑inducible factor‑1α in orthodontic tooth movement and human periodontal ligament cells under hypoxia

Xueqin Zhang, Dongru Chen, Jinxuan Zheng, Lidi Deng, Zhengyuan Chen, Junqi Ling, Liping Wu

Published online on: February 7, 2019
Open Access

Electroacupuncture for chemotherapy‑induced anorexia through humoral appetite regulation: A preliminary experimental study

Ki Sung Kang, Wonsang Huh, Yeojin Bang, Hyun Jin Choi, Ji Yun Baek, Ji Hoon Song, Jung Won Kang, Tae‑Hun Kim

Published online on: February 7, 2019
Open Access

Assessing biological aging following systemic administration of bFGF‑supplemented adipose‑derived stem cells with high efficacy in an experimental rat model

Hahn‑Sol Bae, Hye‑Youn Son, Youngsook Son, Sundong Kim, Hyun‑Sook Hong, Ji‑Ung Park

Published online on: February 7, 2019
Open Access

Changes in oxidative stress levels during two weeks of smoking cessation treatment and their association with nutritional characteristics in Japanese smokers

Shino Oba, Yohei Inaba, Tomoyuki Shibuya, Joji Oshima, Kuniaki Seyama, Toshihiro Kobayashi, Naoki Kunugita, Toshihiro Ino

Published online on: February 7, 2019

Involvement of gap junctions in propylthiouracil‑induced cytotoxicity in BRL‑3A cells

Nan Tang, Ziqing Cai, Hongpeng Chen, Longbin Cao, Bo Chen, Bihua Lin

Published online on: February 6, 2019

The impact of exenatide (a GLP‑1 agonist) on markers of inflammation and oxidative stress in normal human astrocytes subjected to various glycemic conditions

Łukasz Bułdak, Grzegorz Machnik, Estera Skudrzyk, Aleksandra Bołdys, Bogusław Okopień

Published online on: February 6, 2019
Open Access

Effectiveness of continuous veno-venous hemofiltration in the treatment of severe acute pancreatitis

Xuan Chen, Meifang Sun, Xiuhong Mao, Xiaoxia Liu, Weihe Sun

Published online on: February 6, 2019
Open Access

Effect of PA-MSAH preprocessing on the expression of TLR-4-NF-κB pathway and inflammatory factors in the intestinal tract of rats with septic shock

Wenhao Zhang, Jiakui Sun, Xiao Shen, Yinying Xue, Shoutao Yuan, Xiang Wang

Published online on: February 6, 2019

Effect of the transdifferentiation of BECs into myofibroblasts on the pathogenesis of secondary cholestatic hepatic fibrosis

Bing‑Feng Qiu, Guo‑Qiang Zhang, Fang‑Ming Xu, Qi Xu, Tang Xu

Published online on: February 4, 2019
Open Access

Role of mTOR signaling in the regulation of high glucose‑induced podocyte injury

Qiuyue Li, Yan Zeng, Qing Jiang, Cong Wu, Jing Zhou

Published online on: February 4, 2019
Open Access

Oxymatrine and its metabolite matrine contribute to the hepatotoxicity induced by radix Sophorae tonkinensis in mice

Yingmin Gu, Jinyao Lu, Wei Sun, Ruomin Jin, Toko Ohira, Zean Zhang, Xuesong Tian

Published online on: February 4, 2019

Transcriptome profiling and pathway analysis of the effects of mono‑(2‑ethylhexyl) phthalate in mouse Sertoli cells

Liqiang Wang, Tonghai Dou, Shuguang Li, Yang Liu

Published online on: February 4, 2019

Epidemiological analysis of 9,779 burn patients in China: An eight‑year retrospective study at a major burn center in southwest China

Yin Zheng, Guoan Lin, Rixing Zhan, Wei Qian, Tiantian Yan, Lin Sun, Gaoxing Luo

Published online on: February 4, 2019
Open Access

Bone loss and biomechanical reduction of appendicular and axial bones under ketogenic diet in rats

Jianyang Ding, Xiaolin Xu, Xiuhua Wu, Zucheng Huang, Ganggang Kong, Junhao Liu, Zhiping Huang, Qi Liu, Rong Li, Zhou Yang, Yapu Liu, Qingan Zhu

Published online on: February 4, 2019
Open Access

Protective effect of ethyl vanillin against Aβ‑induced neurotoxicity in PC12 cells via the reduction of oxidative stress and apoptosis

Lei Zhong, Yuna Tong, Junlan Chuan, Lan Bai, Jianyou Shi, Yuxuan Zhu

Published online on: February 4, 2019
Open Access

Bone morphogenetic protein 4 promotes the differentiation of Tbx18‑positive epicardial progenitor cells to pacemaker‑like cells

Ling Wu, Jianlin Du, Xiaodong Jing, Yuling Yan, Songbai Deng, Zhengtao Hao, Qiang She

Published online on: February 4, 2019
Open Access

Identification of hub genes associated with postmenopausal osteoporosis by Gibbs sampling method

Ya-Peng Zhang, Shuang Ao, Yu Liu, Yu Wang, Yi-Ming Jia, Hao Zhang, Hui Leng

Published online on: February 1, 2019
Open Access

Association of soft tissue infection in the extremity with glucose and lipid metabolism and inflammatory factors

Haijun Sun, Xiuyun Zhang, Wei Shi, Bo Fang

Published online on: February 1, 2019
Open Access

Utility of brain CT for predicting delayed encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning

Xuqin Du, Hua Gu, Fengtong Hao, Lin Gao, Jianru Wang, Chengye Sun, Hongshun Zhang, Peibin Ma, Xingguo Zhang, Wenli Hu

Published online on: February 1, 2019

MicroRNA‑130a regulated by HPV18 E6 promotes proliferation and invasion of cervical cancer cells by targeting TIMP2

Shanlan Yin, Quanle Zhang, Yuhong Wang, Shaoru Li, Ruili Hu

Published online on: January 31, 2019
Open Access

Expression of galectin‑3 and apoptosis in placental villi from patients with missed abortion during early pregnancy

Qing Xiao, Fang‑Ling Zeng, Guo‑Yi Tang, Chun‑Yan Lei, Xian‑Xiang Zou, Xiao‑Le Liu, Bi‑Ling Peng, Shuang Qin, Hui‑Xian Li

Published online on: January 31, 2019
Open Access

Prognostic value of the mRNA expression of members of the HSP90 family in non‑small cell lung cancer

Kang Liu, Min Kang, Jixi Li, Wen Qin, Rensheng Wang

Published online on: January 31, 2019

CD147 mediates transforming growth factor‑β1‑induced epithelial‑mesenchymal transition and cell invasion in squamous cell carcinoma of the tongue

Shinsuke Suzuki, Satoshi Toyoma, Tadahiro Tsuji, Yohei Kawasaki, Takechiyo Yamada

Published online on: January 31, 2019
Open Access

Effects of SI and PCV on respiratory mechanics, early central drive and hemodynamics in patients with ARDS

Mingxia Ji, Xiaofei Hong, Mengyan Chen, Tiejiang Chen, Yi'an Jia, Jinjiang Zhu, Xionglin Wu, Xiaoying Huang, Ning Zhang

Published online on: January 30, 2019
Open Access

The miR‑183/182/96 cluster functions as a potential carcinogenic factor and prognostic factor in kidney renal clear cell carcinoma

Jing Yuan, Rui Dong, Fei Liu, Lijun Zhan, Yu Liu, Jun Wei, Ninghua Wang

Published online on: January 30, 2019
Open Access

Decoy receptor‑3 regulates inflammation and apoptosis via PI3K/AKT signaling pathway in coronary heart disease

Xinjing Chen, Rehua Wang, Wei Chen, Li Lai, Zhiliang Li

Published online on: January 30, 2019
Open Access

Carnosine improves diabetic retinopathy via the MAPK/ERK pathway

Yong Guo, Chenjun Guo, Wenjing Ha, Zhenhua Ding

Published online on: January 30, 2019
Open Access

Prediction of key gene function in spinal muscular atrophy using guilt by association method based on network and gene ontology

Wenjiu Yang, Jing Han, Jinfeng Ma, Yujie Feng, Qingxian Hou, Zhijie Wang, Tengbo Yu

Published online on: January 29, 2019
Open Access

Puerarin pre-conditioning on the expression levels of CK-MB, cTnI and inflammatory factors in patients undergoing cardiac valve replacement

Yuyang Zhou, Lei Liu, Chengshan Gao, Nana Liu, Xianen Fa

Published online on: January 29, 2019

Percutaneous closure of a large atrial septal defect in a child with severe dextroscoliosis: A case report

Adrian Linte, Andra Rodica Balanescu, Eustaquio Onorato, Dinu Valentin Balanescu, Violeta Claudia Bojinca, Elena Drakonaki, Mihai Bojinca, Serban Mihai Balanescu

Published online on: November 19, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image