Early Online

Open Access

In vitro effects of vasoconstrictive retraction agents on primary human gingival fibroblasts

Danuta Nowakowska, Jolanta Saczko, Anna Szewczyk, Olga Michel, Marek Ziętek, Joanna Weżgowiec, Włodzimierz Więckiewicz, Julita Kulbacka

Published online on: January 20, 2020

Effect of DEC1 on the proliferation, adhesion, invasion and epithelial‑mesenchymal transition of osteosarcoma cells

Shuai Li, Dan Peng, Zi‑Qing Yin, Wei Zhu, Xuan‑Tao Hu, Cong‑Wei Liu

Published online on: January 17, 2020
Open Access

Cytostatic effects of plant essential oils on human skin and lung cells

Changhwan Ahn, Jae‑Hwan Lee, Mi‑Jin Park, Jae‑Woo Kim, Jiyoon Yang, Yeong‑Min Yoo, Eui‑Bae Jeung

Published online on: January 17, 2020
Open Access

Preliminary study of abnormalities in saccade dynamics in patients with hyperthyroidism with no pre‑existing eye damage

Yan Sun, Xinhui Xie, Yongxia Xu, Chen Wang, Xiaoming Kong

Published online on: January 17, 2020

Prednisolone suppresses the immunostimulatory effects of 27‑hydroxycholesterol

Bo‑Young Kim, Yonghae Son, Min Su Kim, Koanhoi Kim

Published online on: January 16, 2020

Efficacy of anti-T-lymphocyte globulin-Fresenius as an induction agent in deceased-donor renal transplantation: A cohort study

Yun-Xia Chai, Jian-Lei Ji, Shu-Juan Li, Yan-Wei Cao, Xiao-Xia Sun, Qing-Hai Wang, Tao Huang, Zhen Dong, Hong-Yang Wang

Published online on: January 15, 2020
Open Access

Raised CD40L expression attenuates drug resistance in Adriamycin‑resistant THP‑1 cells

Zhongxin Feng, Qi Chen

Published online on: January 15, 2020
Open Access

Spinal cord injury and its underlying mechanism in rats with temporal lobe epilepsy

Jinjie Liu, Zanhua Liu, Guoliang Liu, Kai Gao, Hengjie Zhou, Yongbo Zhao, Hong Wang, Lin Zhang, Sibo Liu

Published online on: January 15, 2020
Open Access

ERK/MAPK signalling pathway and tumorigenesis (Review)

Yan‑Jun Guo, Wei‑Wei Pan, Sheng‑Bing Liu, Zhong‑Fei Shen, Ying Xu, Ling‑Ling Hu

Published online on: January 15, 2020
Open Access

miR‑26b inhibits isoproterenol‑induced cardiac fibrosis via the Keap1/Nrf2 signaling pathway

Shaohua Xian, Jing Li, Zhengfu Zhang

Published online on: January 15, 2020

Assessment of the massive hemorrhage in placenta accreta spectrum with magnetic resonance imaging

Jie Zhang, Han Xu, Yinghui Xin, Chunhua Zhang, Zhiling Liu, Xue Han, Qingwei Liu, Yan Li, Zhaoqin Huang

Published online on: January 15, 2020
Open Access

Complete genome sequences of two Enterococcus faecium strains and comparative genomic analysis

Yong‑Qi Gan, Tao Zhang, Yong‑Qiang Gan, Zhuang Zhao, Bin Zhu

Published online on: January 14, 2020
Open Access

FKBP51 induces p53‑dependent apoptosis and enhances drug sensitivity of human non‑small‑cell lung cancer cells

Yu Chen, Zhiqiang Liu, Yuequn Wang, Jian Zhuang, Yun Peng, Xiaoyang Mo, Jimei Chen, Yan Shi, Mengxiong Yu, Wanwan Cai, Yahuan Li, Xiaolan Zhu, Wuzhou Yuan, Yongqing Li, Fang Li, Zuoqiong Zhou, Guo Dai, Xiangli Ye, Yongqi Wan, Zhigang Jiang, Ping Zhu, Xiongwei Fan, Xiushan Wu

Published online on: January 14, 2020
Open Access

Erythrocyte count is associated with prognosis in Chinese patients with primary biliary cholangitis

Yinghao Chang, Changcun Guo, Guanya Guo, Zhou Yuan, Xinmin Zhou, Jingbo Wang, Zheyi Han, Yu Chen, Gui Jia, Ying Han

Published online on: January 13, 2020
Open Access

Plantamajoside represses the growth and metastasis of malignant melanoma

Yan Wang, Mingzhu Liu, Shenglan Chen, Qin Wu

Published online on: January 10, 2020
Open Access

Low expression and hypermethylation of FOXP3 in regulatory T cells are associated with asthma in children

Xiaohua Zhu, Qiang Chen, Zhiqiang Liu, Daya Luo, Lan Li, Ying Zhong

Published online on: January 10, 2020
Open Access

Clinical outcomes of blood transfusion to patients with pelvic fracture in the initial 6 h from injury

Qing Yang, Ting Wang, Lei Ai, Kai Jiang, Xingguang Tao, Dongliang Gong, Nong Chen, Yang Fu, Fugen Pan

Published online on: January 10, 2020
Open Access

Function and mechanisms of microRNA‑20a in colorectal cancer (Review)

Zheng Xiao, Shi Chen, Shujun Feng, Yukun Li, Juan Zou, Hui Ling, Ying Zeng, Xi Zeng

Published online on: January 8, 2020
Open Access

The autocrine CXCR4/CXCL12 axis contributes to lung fibrosis through modulation of lung fibroblast activity

Fei Li, Xuefeng Xu, Jing Geng, Xuan Wan, Huaping Dai

Published online on: January 8, 2020
Open Access

Identification of a novel three‑column classification for double‑column die‑punch fractures of the distal radius

Dong Li, Yu Liu, Dongcheng Li, Wen Tang, Qudong Yin

Published online on: January 8, 2020
Open Access

Expression of melanocortin 1 receptor before and after narrowband UVB phototherapy treatment in patients with stable vitiligo: A prospective study

Jorge Ocampo‑Garza, Mauricio Salinas‑Santander, Oliverio Welsh, Maira Herz‑Ruelas, Jorge Ocampo‑Candiani

Published online on: January 8, 2020
Open Access

Inhibition of Rho‑associated protein kinase improves the survival of human induced pluripotent stem cell‑derived cardiomyocytes after dissociation

Minxia Ke, Meng Ji, Hao Wang, Yifeng Yao, Yuehong Wu, Nianmin Qi

Published online on: January 8, 2020
Open Access

Integrative module analysis of HCC gene expression landscapes

Hongshi Li, Ning Wei, Yi Ma, Xiaozhou Wang, Zhiqiang Zhang, Shuang Zheng, Xi Yu, Shuang Liu, Lijie He

Published online on: January 8, 2020
Open Access

Propofol protects human cardiac cells against chemical hypoxiainduced injury by regulating the JNK signaling pathways

Liu Han, Qiang Zhuo, Ying Zhou, Yanning Qian

Published online on: January 8, 2020
Open Access

Aldehyde dehydrogenase 1, a target of miR‑222, is expressed at elevated levels in cervical cancer

Changde Liu, Yan Zhang, Shanghua Liang, Yuhua Ying

Published online on: January 7, 2020
Open Access

lncRNA XIST promotes glioma proliferation and metastasis through miR‑133a/SOX4

Chixing Luo, Zhongping Quan, Bao Zhong, Ming Zhang, Bo Zhou, Shaobo Wang, Xinkai Luo, Changjiu Tang

Published online on: January 7, 2020
Open Access

Addition of dexmedetomidine to epidural morphine to improve anesthesia and analgesia for cesarean section

Yichen Yang, Chengjun Song, Chengwei Song, Chengwen Li

Published online on: January 7, 2020
Open Access

Adipose tissue‑derived stem cells modulate immune function in vivo and promote long‑term hematopoiesis in vitro using the aGVHD model

Ming Jiang, Xianlin Duan, Nannan Pang, Hongbo Wang, Hailong Yuan, Rongyao Zhang, Lei Cui

Published online on: January 7, 2020
Open Access

Hyperhomocysteinemia inhibits tibial fracture healing in rats through PI3K/AKT signaling pathway

Su Liu, Yunzong Huang, Shoujing Tian, Wei Zhang, Youjia Xu, Jianfei Ge

Published online on: January 3, 2020
Open Access

Fluvastatin protects myocardial cells in mice with acute myocardial infarction through inhibiting RhoA/ROCK pathway

Zhenci Yi, Jiaying Ke, Yaoguo Wang, Kaijin Cai

Published online on: January 3, 2020
Open Access

miR-130a alleviates neuronal apoptosis and changes in expression of Bcl-2/Bax and caspase-3 in cerebral infarction rats through PTEN/PI3K/Akt signaling pathway

Yinming Wang, Junquan Gu, Linlin Hu, Liang Kong, Tinggang Wang, Meiqi Di, Chaosheng Li, Shuhua Gui

Published online on: January 3, 2020
Open Access

Expression of SUMO associated proteins in the mouse endometrium is regulated by ovarian hormones throughout the estrous cycle

Yi Liu, Xiaofang Ma, Xuhong Chen, Jinsheng Chen, Li Yuan, Lili Li, Yaowu Bai, Xiaozhi Liu

Published online on: January 3, 2020
Open Access

Possible role of EphA4 and VEGFR2 interactions in neural stem and progenitor cell differentiation

Qingfa Chen, Jia Liu, Takahiro Sawada, Chuanfei Wei, Shichao Wu, Fabin Han

Published online on: January 3, 2020

Th2 cells as an intermediate for the differentiation of naïve T cells into Th9 cells, associated with the Smad3/Smad4 and IRF4 pathway

Mohamed Hamed Abdelaziz, Huixuan Wang, Jianjun Cheng, Huaxi Xu

Published online on: January 3, 2020
Open Access

Trichostatin A reverses epithelial‑mesenchymal transition and attenuates invasion and migration in MCF‑7 breast cancer cells

Xiaoxiong Wang, Shirong Chen, Taipeng Shen, Hao Lu, Dingqiong Xiao, Meng Zhao, Yutang Yao, Xiuli Li, Ge Zhang, Xing Zhou, Xiao Jiang, Zhuzhong Cheng

Published online on: January 3, 2020
Open Access

Abscopal effect following nivolumab induction in a patient with metastatic renal cell carcinoma‑unique pathological features of the primary specimen: A case report

Kanta Hori, Yoshihiko Hirohashi, Toshiki Aoyagi, Narumi Taniguchi, Masashi Murakumo, Haruka Miyata, Toshihiko Torigoe, Takashige Abe, Nobuo Shinohara, Ken Morita

Published online on: January 3, 2020
Open Access

[Corrigendum] MicroRNA‑144 attenuates cardiac ischemia/reperfusion injury by targeting FOXO1

Lusha E, Hong Jiang, Zhibing Lu

Published online on: January 3, 2020
Open Access

Interleukin‑35 reduces inflammation in acute lung injury through inhibiting TLR4/NF‑κB signaling pathways

Wei Pan, Xiaoheng Xu, Yan Wang, Xingyu Song

Published online on: January 2, 2020
Open Access

Transcriptomic analysis reveals moderate modulation of macrophage migration inhibitory factor superfamily genes in alcohol use disorders

Maria Cristina Petralia, Emanuela Mazzon, Katia Mangano, Paolo Fagone, Roberto Di Marco, Luca Falzone, Maria Sofia Basile, Ferdinando Nicoletti, Eugenio Cavalli

Published online on: January 2, 2020
Open Access

Correlation between serum 25‑OH vitamin D expression and non‑alcoholic fatty liver disease

Jiayan Cai, Zhenyu Zhang, Jingqi Liu, Xueling Xiao, Chizhen Wang, Manxiang Deng, Luling Chen

Published online on: January 2, 2020
Open Access

Resveratrol inhibits LPS‑induced inflammation through suppressing the signaling cascades of TLR4‑NF‑κB/MAPKs/IRF3

Wenzhi Tong, Xiangxiu Chen, Xu Song, Yaqin Chen, Renyong Jia, Yuanfeng Zou, Lixia Li, Lizi Yin, Changliang He, Xiaoxia Liang, Gang Ye, Cheng Lv, Juchun Lin, Zhongqiong Yin

Published online on: December 31, 2019
Open Access

Systematic prediction of the biological functions of TAS2R10 using positive co‑expression analysis

Hongling Zhu, Lianyong Liu, Li Ren, Junhua Ma, Shuanggang Hu, Zhaohui Zhu, Xuemei Zhao, Chao Shi, Xing Wang, Chaobao Zhang, Mingjun Gu, Xiangqi Li

Published online on: December 31, 2019
Open Access

FGF9 promotes cisplatin resistance in colorectal cancer via regulation of Wnt/β‑catenin signaling pathway

Zhijin Zhang, Yuhao Zhang, Xinju Qin, Yuexia Wang, Jun Fu

Published online on: December 31, 2019

LncRNA LINK‑A regulates ROCK1 expression in early‑stage pancreatic adenocarcinoma

Meng Zhang, Rongjun Wang, Xun Zhao, Liang Lu, Tongshan Wang

Published online on: December 31, 2019
Open Access

Nebulized step‑down budesonide vs. fluticasone in infantile asthma: A retrospective cohort study

Zhimin Wu, Xiangli Bian, Lei Hui, Jinping Zhang

Published online on: December 31, 2019
Open Access

Cystatin C promotes cognitive dysfunction in rats with cerebral microbleeds by inhibiting the ERK/synapsin Ia/Ib pathway

Guangna Yu, Xingyuan Sun, Li Li, Lijuan Huang, Hongbin Liu, Shuying Wang, Zhanjun Ren, Yanjiao Zhang

Published online on: December 31, 2019
Open Access

Anti-CCL22 increases regulatory T cells in CD4+ T cells of rheumatoid arthritis patients via STAT5 pathway

Ling Wang, Ling  Wang, Ping Hao, Qiwei Cao, Zhenxian Zhang

Published online on: December 31, 2019

Doppler ultrasound and photoplethysmographic assessment for identifying pregnancy‑induced hypertension

Xiurong Sun, Fangming Su, Xuelin Chen, Qihui Peng, Xiaomin Luo, Xinghai Hao

Published online on: December 31, 2019
Open Access

Suppression of α‑methylacyl‑coenzyme A racemase by miR200c inhibits prostate adenocarcinoma cell proliferation and migration

Hanbing Xie, Ling Nie, Mengni Zhang, Zhengzheng Su, Xueqin Chen, Miao Xu, Jing Gong, Ni Chen, Qiao Zhou

Published online on: December 31, 2019
Open Access

Investigation of expression and influence of CTGF and HO-1 in rats with diabetic retinopathy

Yongjian Huang, Chaoxu Qian, Jilin Zhou, Jinsong Xue

Published online on: December 30, 2019
Open Access

Effects of miR‑21 on proliferation and apoptosis of WT cells via PTEN/Akt pathway

Xiuli Zhang, Chunyan Liu, Haiyan Li, Li Guo

Published online on: December 27, 2019
Open Access

Atorvastatin inhibits endoplasmic reticulum stress through AMPK signaling pathway in atherosclerosis in mice

Wangqiong Xiong, Minzhong Fei, Chuntao Wu, Wei Wang, Rong Luo, Liping Shen, Zheng Zhang

Published online on: December 27, 2019
Open Access

Telomere length and telomerase activity in osteoporosis and osteoarthritis (Review)

Persefoni Fragkiadaki, Dragana Nikitovic, Katerina Kalliantasi, Evangelia Sarandi, Maria Thanasoula, Polychronis D. Stivaktakis, Charitini  Nepka, Demetrios A. Spandidos, Theodoros Tosounidis, Aristidis Tsatsakis

Published online on: December 24, 2019
Open Access

Prevalence of allergen sensitization among 1,091 patients with urticaria

Jie‑Dan Ping, Jun‑Wei Zhao, Xiao‑Xu Sun, Fan Wu, Zhi‑Yun Jiang, Zhe Cheng, Lei Zheng, Hai‑Kuo Xue, Jing‑Jing Yang, Liang Ming

Published online on: December 23, 2019
Open Access

Expression of heat shock protein 70 and Annexin A1 in serum of patients with acutely severe traumatic brain injury

Junjing Zhao, Tao Wang, Qiming Lv, Nan Zhou

Published online on: December 20, 2019

Knockdown of TOR signaling pathway regulator suppresses cell migration and invasion in non‑small cell lung cancer via the regulation of epithelial‑to‑mesenchymal transition

Xiang Xu, Huangkai Zhu, Minglei Yang, Enkuo Zheng, Yinjie Zhou, Junjun Ni, Rui Li, Zhenhua Yang, Ti He, Guofang Zhao

Published online on: December 20, 2019
Open Access

Determination of the ED50 and ED95 of intravenous bolus of norepinephrine for the treatment of hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery

Tingting Wang, Qiuli He, Wangping Zhang, Jianjun Zhu, Huadong Ni, Rui Yang, Qianying Liu, Longsheng Xu, Ming Yao

Published online on: December 20, 2019
Open Access

A patient‑centered approach to the burden of symptoms in patients with scleroderma treated with Bosentan: A prospective single‑center observational study

Elena Rezus, Alexandra Maria Burlui, Bogdan Gafton, Teodora Alexa Stratulat, Gabriela Rusu Zota, Anca Cardoneanu, Ciprian Rezus

Published online on: December 20, 2019
Open Access

In‑vitro models of human endometriosis (Review)

Hongjie Fan

Published online on: December 20, 2019
Open Access

Beneficial effects of food supplements based on hydrolyzed collagen for skin care (Review)

Mihaela‑Adi Lupu, Gratiela Gradisteanu Pircalabioru, Mariana‑Carmen Chifiriuc, Radu Albulescu, Cristiana Tanase

Published online on: December 17, 2019
Open Access

Cutaneous manifestations in inflammatory bowel disease (Review)

Loredana Ungureanu, Rodica Cosgarea, Mihail Alexandru Badea, Alina Florentina Vasilovici, Ioana Cosgarea, Simona Corina Șenilă

Published online on: December 12, 2019

Psoriatic arthritis: A permanent new challenge for dermatologists (Review)

Alina Dinu, Stefana Bucur, Rodica Olteanu, Traian Constantin, Anca Raducan, Mara Baetu, Maria‑Magdalena Constantin

Published online on: December 12, 2019

Bacillary angiomatosis triggered by severe trauma in a healthy Caucasian patient: A case report

Mihaela Balaban, Roxana Ioana Nedelcu, Gabriela Balmes, Teodora Adela Todorovic, Alice Brinzea, Luciana Nichita, Cristiana Gabriela Popp, Razvan Theodor Andrei, Sabina Andrada Zurac, Daniela Adriana Ion, Gabriela Turcu

Published online on: November 29, 2019

Penile carcinoma and HPV infection (Review)

Lucian Iorga, Radu Dragos Marcu, Camelia Cristina Diaconu, Ana Maria Alexandra Stanescu, Anca Pantea Stoian, Dan Liviu Dorel Mischianu, Mihaela Surcel, Simona Bungau, Traian Constantin, Daniel Boda, Laszlo Fekete, Ovidiu Gabriel Bratu

Published online on: November 11, 2019

Assessment of suicidal behavior in dermatology (Review)

Ana Maria Alexandra Stanescu, Alexandra Totan, Daniela Mircescu, Smaranda Diaconescu, Ovidiu Gabriel Bratu, László Fekete, Gyula László Fekete, Daniel Boda, Camelia Cristina Diaconu

Published online on: October 30, 2019

Pyoderma gangrenosum and suppurative hidradenitis association, overlap or spectrum of the same disease? Case report and discussion

Gabriela Turcu, Roxana Ioana Nedelcu, Iulia Teodora Nedelcu, Anastasia Hodorogea, Mihaela Balaban, Alice Brinzea, Luciana Nichita, Cristiana Gabriela Popp, Sabina Andrada Zurac, Razvan Theodor Andrei

Published online on: October 30, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image