Early Online

Open Access

Identification of antiproliferative emodin analogues as inhibitors of epidermal growth factor receptor in cancer

Kuan‑Chung Chen, Shin‑Hun Juang, Jin‑Cherng Lien

Published online on: January 16, 2019

Canis familiaris allergen Can f 7: Expression, purification and analysis of B cell epitopes in Chinese children with dog allergies

Rui‑Qi Wang, Yu‑Jie Wang, Zhi‑Qiang Xu, Yan‑Jun Zhou, Meng‑Da Cao, Wei Zhu, Jin‑Lyu Sun, Ji‑Fu Wei

Published online on: January 15, 2019
Open Access

MicroRNA‑9‑5p downregulates Klf4 and influences the progression of hepatocellular carcinoma via the AKT signaling pathway

Xiao Dong, Fan Wang, Ying Xue, Zhipeng Lin, Weifeng Song, Ning Yang, Qi Li

Published online on: January 14, 2019
Open Access

Laminar shear stress alters endothelial KCa2.3 expression in H9c2 cells partially via regulating the PI3K/Akt/p300 axis

Guojian Li, Qionghui Yang, Yong Yang, Guokai Yang, Jia Wan, Zhenhuan Ma, Lingjuan Du, Yi Sun, Guimin Ζhang

Published online on: January 14, 2019
Open Access

Biliverdin administration regulates the microRNA-mRNA expressional network associated with neuroprotection in cerebral ischemia reperfusion injury in rats

Zhi‑Yao Zou, Jia Liu, Cheng Chang, Jun‑Jie Li, Jing Luo, Yuan Jin, Zheng Ma, Ting‑Hua Wang, Jian‑Lin Shao

Published online on: January 14, 2019

Synergistic anticancer effect of acteoside and temozolomide-based glioblastoma chemotherapy

Tae Woong Hwang, Dong Hun Kim, Da Bi Kim, Tae Won Jang, Gun‑Hwa Kim, Minho Moon, Kyung Ah Yoon, Dae Eun Choi, Jae Ho Park, Jwa‑Jin Kim

Published online on: January 11, 2019
Open Access

Pristimerin enhances the effect of cisplatin by inhibiting the miR‑23a/Akt/GSK3β signaling pathway and suppressing autophagy in lung cancer cells

Yingbing Zhang, Jiquan Wang, Beina Hui, Wenze Sun, Bin Li, Fan Shi, Shaomin Che, Linyan Chai, Liping Song

Published online on: January 10, 2019
Open Access

Protective roles of isoastilbin against Alzheimer's disease via Nrf2‑mediated antioxidation and anti‑apoptosis

Hong Yu, Bo Yuan, Qiubo Chu, Chunyue Wang, Hui Bi

Published online on: January 10, 2019
Open Access

Characterization of the human mucin 5AC promoter and its regulation by the histone acetyltransferase P300

Shiyao Xu, Yu Hui, Jin Shu, Jun Qian, Ling Li

Published online on: January 9, 2019
Open Access

[Corrigendum] Sequence analysis of the Pre‑S gene in chronic asymptomatic HBV carriers with low‑level HBsAg

Tong Wang, Yuzhu Dai, Meng Zhang, Dawei Cui, Xujian Xu, Changgui Sun, Jun Cheng

Published online on: January 9, 2019
Open Access

Study of the cytological features of bone marrow mesenchymal stem cells from patients with neuromyelitis optica

Chunsheng Yang, Yang Yang, Li Ma, Guang‑Xian Zhang, Fu‑Dong Shi, Yaping Yan, Guoqiang Chang

Published online on: January 9, 2019
Open Access

Gene networking in colistin-induced nephrotoxicity reveals an adverse outcome pathway triggered by proteotoxic stress

Eun Hee Lee, Soojin Kim, Mi-Sun Choi, Heeyoung Yang, Se-Myo Park, Hyun-A Oh, Kyoung-Sik Moon, Ji-Seok Han, Yong-Bum Kim, Seokjoo Yoon, Jung-Hwa Oh

Published online on: January 8, 2019
Open Access

Differentiation of CD45‑/CD31+ lung side population cells into endothelial and smooth muscle cells in vitro

Yang Xu, Ping Sun, Jian‑Yu Wang, Zong‑Ze Li, Rui‑Lan Gao, Xue‑Zhe Wang, William D. Phillips, Simon X. Liang

Published online on: January 8, 2019
Open Access

Lactobacillus rhamnosus GG treatment improves intestinal permeability and modulates microbiota dysbiosis in an experimental model of sepsis

Lufang Chen, Hanyu Li, Jinyou Li, Yue Chen, Yunmei Yang

Published online on: January 7, 2019

MicroRNA-320a acts as a tumor suppressor in endometrial carcinoma by targeting IGF-1R

Shanrong Shu, Xiaoping Liu, Ming Xu, Xuesong Gao, Shu Chen, Lai Zhang, Ruiman Li

Published online on: January 7, 2019

Antioxidant and cytoprotective effects of Stachys riederi var. japonica ethanol extract on UVA‑irradiated human dermal fibroblasts

Ji Yeon Hwang, Anil Kumar Yadav, Byeong‑Churl Jang, Young Chul Kim

Published online on: January 2, 2019

A high‑fructose diet induces epithelial barrier dysfunction and exacerbates the severity of dextran sulfate sodium‑induced colitis

Katsuto Kawabata, Shuji Kanmura, Yuko Morinaga, Akihito Tanaka, Tomoaki Makino, Toshihiro Fujita, Shiho Arima, Fumisato Sasaki, Yuichirou Nasu, Shiroh Tanoue, Shinichi Hashimoto, Akio Ido

Published online on: December 31, 2018
Open Access

miR‑505 inhibits cell growth and EMT by targeting MAP3K3 through the AKT‑NFκB pathway in NSCLC cells

Huaping Tang, Weihong Lv, Wenxin Sun, Qiaojie Bi, Yueqin Hao

Published online on: December 31, 2018

MicroRNA‑223 promotes osteoblast differentiation of MC3T3‑E1 cells by targeting histone deacetylase 2

Jianming Chen, Guisong He, Yi Wang, Daozhang Cai

Published online on: December 31, 2018
Open Access

miRNA-20b inhibits cerebral ischemia-induced inflammation through targeting NLRP3

Jingru Zhao, Hebo Wang, Lipeng Dong, Sujuan Sun, Litao Li

Published online on: December 31, 2018
Open Access

Silica nanoparticles induce cardiomyocyte apoptosis via the mitochondrial pathway in rats following intratracheal instillation

Zhongjun Du, Shangya Chen, Guanqun Cui, Ye Yang, Enguo Zhang, Qiang Wang, Martin F. Lavin, Abrey J. Yeo, Cunxiang Bo, Yu Zhang, Chao Li, Xiaoshan Liu, Xu Yang, Cheng Peng, Hua Shao

Published online on: December 31, 2018

EGFR inhibitor gefitinib regulates barrier function in human epidermal keratinocytes via the modulation of the expression of claudins

Hong Fang, Yina Wang, Lina Xu, Sha Zhou, Juan Bai, Yinhua Wu, Jianjun Qiao, Xiaoling Jiang, Dingxian Zhu, Yingguo Ding

Published online on: December 31, 2018
Open Access

Mesenchymal stem cells with downregulated Hippo signaling attenuate lung injury in mice with lipopolysaccharide‑induced acute respiratory distress syndrome

Lang Li, Liang Dong, Jiangqian Zhang, Fei Gao, Jiaojie Hui, Jie Yan

Published online on: December 31, 2018
Open Access

Normobaric oxygen inhibits AQP4 and NHE1 expression in experimental focal ischemic stroke

Dongbin Yang, Liyan Ma, Peng Wang, Dongjing Yang, Yingna Zhang, Xue Zhao, Jie Lv, Jing Zhang, Zhenxiang Zhang, Feng Gao

Published online on: December 20, 2018
Open Access

Identification of the key genes and long non‑coding RNAs in ankylosing spondylitis using RNA sequencing

Zhengkuan Xu, Xiaopeng Zhou, Hao Li, Qixin Chen, Gang Chen

Published online on: December 20, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image