Early Online

Open Access

Metabolomic profiling identifies novel biomarkers and mechanisms in human bladder cancer treated with submucosal injection of gemcitabine

Chao Yang, Xian Sun, Hengbing Wang, Ting Lu, Keqing Wu, Yusheng Guan, Jing Tang, Jian Liang, Rongli Sun, Zhongying Guo, Sinian Zheng, Xiaoli Wu, Hesong Jiang, Xi Jiang, Bing Zhong, Xiaobing Niu, Suan Sun, Xinru Wang, Minjian Chen, Guangbo Fu

Published online on: September 23, 2019
Open Access

CUDC‑907 reverses pathological phenotype of keloid fibroblasts in vitro and in vivo via dual inhibition of PI3K/Akt/mTOR signaling and HDAC2

Tian Tu, Jia Huang, Miaomiao Lin, Zhen Gao, Xiaoli Wu, Wenjie Zhang, Guangdong Zhou, Wenbo Wang, Wei Liu

Published online on: September 23, 2019
Open Access

Overexpressed CD39 mitigates sepsis‑induced kidney epithelial cell injury via suppressing the activation of NLR family pyrin domain containing 3

Meixia Yang, Linxin Lu, Zhiqin Kang, Tianlong Ma, Yu Wang

Published online on: September 23, 2019
Open Access

Conditioned medium derived from human amniotic stem cells delays H2O2‑induced premature senescence in human dermal fibroblasts

Changwei Pan, Hongxin Lang, Tao Zhang, Rui Wang, Xuewen Lin, Ping Shi, Feng Zhao, Xining Pang

Published online on: September 20, 2019
Open Access

Identification of immunodominant IgE epitopes of the major house dust mite allergen Der f 24

Ze‑Lang Cai, Zhen Zhang, Wen‑Li Luo, Yi‑Bo Hou, Yong‑Shen He, Jia‑Jie Chen, Kunmei Ji

Published online on: September 18, 2019
Open Access

Comprehensive circular RNA profiling reveals the regulatory role of the hsa_circ_0137606/miR‑1231 pathway in bladder cancer progression

Weijian Li, Youjian Li, Zhongxu Sun, Jun Zhou, Yuepeng Cao, Wenliang Ma, Kaipeng Xie, Xiang Yan

Published online on: September 17, 2019
Open Access

Quantitative proteomics reveal the alterations in the spinal cord after myocardial ischemia‑reperfusion injury in rats

Shun‑Yuan Li, Zhi‑Xiao Li, Zhi‑Gang He, Qian Wang, Yu‑Juan Li, Qing Yang, Duo‑Zhi Wu, Hao‑Long Zeng, Hong‑Bing Xiang

Published online on: September 17, 2019
Open Access

Isosteviol prevents the development of isoprenaline‑induced myocardial hypertrophy

Yaoxu Chen, Huimin Beng, Hao Su, Fuping Han, Zhuo Fan, Nanying Lv, Aleksandar Jovanović, Wen Tan

Published online on: September 17, 2019

SKA1 overexpression is associated with the prognosis of esophageal squamous cell carcinoma and regulates cell proliferation and migration

Dongxin Hu, Zhen Li, Xiao Li, Honghao Fu, Mingyan Zhang

Published online on: September 17, 2019
Open Access

Kappa opioid receptor agonists improve postoperative cognitive dysfunction in rats via the JAK2/STAT3 signaling pathway

Xi Li, Yingjie Sun, Qiang Jin, Dandan Song, Yugang Diao

Published online on: September 13, 2019
Open Access

Role of IGFBP1 in the senescence of vascular endothelial cells and severity of aging‑related coronary atherosclerosis

Xiaojing Wu, Wei Zheng, Peng Jin, Junhao Hu, Qi Zhou

Published online on: September 12, 2019
Open Access

Connexin 43‑autophagy loop in the podocyte injury of diabetic nephropathy

Jialing Ji, Yajie Zhao, Chen Na, Min Yang, Xianyi Zhu, Huimin Shi, Weihua Gan, Aiqing Zhang

Published online on: September 10, 2019

Activation of RXR by bexarotene inhibits inflammatory conditions in human rheumatoid arthritis fibroblast‑like synoviocytes

Yu Li, Qunzhi Xing, Yuanzhang Wei, Lei Zhao, Pei Zhang, Xuechang Han, Jing Wang

Published online on: September 10, 2019
Open Access

Polyphenol mixture of a native Korean variety of Artemisia argyi H. (Seomae mugwort) and its anti‑inflammatory effects

Seong Min Kim, Soo Jung Lee, Venu Venkatarame Gowda Saralamma, Sang Eun Ha, Preethi Vetrivel, Kebede Taye Desta, Jin Young Choi, Won Sup Lee, Sung Chul Shin, Gon‑Sup Kim

Published online on: September 9, 2019
Open Access

miR‑134‑5p/Foxp2/Syn1 is involved in cognitive impairment in an early vascular dementia rat model

Xin Liu, Ruilin Zhang, Zimei Wu, Wenwen Si, Zhenxing Ren, Saixia Zhang, Jianhong Zhou, Dongfeng Chen

Published online on: September 5, 2019
Open Access

Screening and identification of biomarkers for systemic sclerosis via microarray technology

Chen Xu, Ling‑Bing Meng, Yu‑Chen Duan, Yong‑Jing Cheng, Chun‑Mei Zhang, Xing Zhou, Ci‑Bo Huang

Published online on: September 5, 2019
Open Access

Ubiquitin‑proteasomes are the dominant mediators of the regulatory effect of microRNA‑1 on cardiac remodeling after myocardial infarction

Liping Wei, Yufan Zhang, Xin Qi, Xuseng Sun, Yuanyang Li, Yue Xu

Published online on: September 4, 2019
Open Access

miR-217 inhibits the migration and invasion of HeLa cells through modulating MAPK1

Lihong Zhu, Shumei Yang, Jianfeng Wang

Published online on: September 2, 2019
Open Access

Decreased collagen type III synthesis in skin fibroblasts is associated with parastomal hernia following colostomy

Fenglin Zhao, Fuqiang Chen, Xin Yuan, Yiting Liu, Jie Chen

Published online on: September 2, 2019
Open Access

MicroRNA‑379‑5p suppresses renal fibrosis by regulating the LIN28/let‑7 axis in diabetic nephropathy

Nan Li, Li‑Juan Wang, Wei‑Long Xu, Su Liu , Jiang‑Yi Yu

Published online on: August 30, 2019
Open Access

Overexpression of miR‑200a‑3p promoted inflammation in sepsis‑induced brain injury through ROS‑induced NLRP3

Jianhua Yu, Jinlong Chen, Hualing Yang, Sifang Chen, Zhanxiang Wang

Published online on: August 30, 2019
Open Access

Knockdown of KLK12 inhibits viability and induces apoptosis in human colorectal cancer HT-29 cell line

Qianyuan Li, Xiukou Zhou, Zhengyu Fang, Huamiao Zhou

Published online on: August 30, 2019
Open Access

Comprehensive analysis of long non‑coding RNA‑messenger RNA‑microRNA co‑expression network identifies cell cycle‑related lncRNA in hepatocellular carcinoma

Hai‑Rong Zhu, Xiang‑Nan Yu, Guang‑Cong Zhang, Xuan Shi, Enkhnaran Bilegsaikhan, Hong‑Ying Guo, Li‑Li Liu, Yu Cai, Guang‑Qi Song, Tao‑Tao Liu, Ling Dong, Harry L.A. Janssen, Shu‑Qiang Weng, Jian Wu, Xi‑Zhong Shen, Ji‑Min Zhu

Published online on: August 23, 2019
Open Access

Piperlongumine induces autophagy in biliary cancer cells via reactive oxygen species-activated Erk signaling pathway

San‑Yuan Chen, Hsin‑Yi Huang, Han‑Pei Lin, Chiung‑Yao Fang

Published online on: August 23, 2019
Open Access

A simplified 3D liver microsphere tissue culture model for hepatic cell signaling and drug-induced hepatotoxicity studies

Ying Zhu, Qiong Shi, Qi Peng, Yue Gao, Ting Yang, Yu Cheng, Hao Wang, Yetao Luo, Ailong Huang, Tong‑Chuan He, Jiaming Fan

Published online on: August 21, 2019
Open Access

Piperlongumine reduces ovalbumin‑induced asthma and airway inflammation by regulating nuclear factor‑κB activation

Chun Lu, Bing Zhang, Tingting Xu, Wenxin Zhang, Bin Bai, Zhongxiang Xiao, Liqin Wu, Guang Liang, Yali Zhang, Yuanrong Dai

Published online on: August 21, 2019
Open Access

[Corrigendum] c‑Myc regulates the CDK1/cyclin B1 dependent‑G2/M cell cycle progression by histone H4 acetylation in Raji cells

Yan Yang, Kai Xue, Zhi Li, Wei Zheng, Weijie Dong, Jiazhe Song, Shijie Sun, Tonghui Ma, Wenzhe Li

Published online on: August 20, 2019

Indole‑6‑carboxaldehyde isolated from Sargassum thunbergii inhibits the expression and secretion of matrix metalloproteinase‑9

Tae‑Hee Kim, Soo‑Jin Heo, Seok‑Chun Ko, Won Sun Park, Il‑Whan Choi, Myunggi Yi, Won‑Kyo Jung

Published online on: August 20, 2019
Open Access

Anti‑photoaging and anti‑oxidative activities of natural killer cell conditioned medium following UV‑B irradiation of human dermal fibroblasts and a reconstructed skin model

Sung‑Eun Lee, Tae‑Rin Kwon, Jong Hwan Kim, Byung‑Chul Lee, Chang Taek Oh, Minju Im, Yu Kyeong Hwang, Sang Hoon Paik, Seungryel Han, Jeom‑Yong Kim, Beom Joon Kim

Published online on: August 20, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image