Early Online

Open Access

Therapeutic effects of conditioned medium from bone marrow-derived mesenchymal stem cells on epithelial-mesenchymal transition in A549 cells

Xin Wang, Jun-Ling Gao, Man-Man Zhao, Hui-Xing Zhu, Yan-Xia Tian, Ran Li, Xiao-Hua Jiang, Lei Yu, Jing-Rui Tian, Jian-Zhong Cui

Published online on: November 24, 2017

Different roles of Akt and mechanistic target of rapamycin in serum‑dependent chondroprotection of human osteoarthritic chondrocytes

Tongen Zhang, Jijie Liu, Xinpeng Zheng, Bing Zhang, Chun Xia

Published online on: November 24, 2017
Open Access

Molecular expression of multiple Nav1.5 splice variants in the frontal lobe of the human brain

Jun Wang, Shao‑Wu Ou, Zhi‑Yong Zhang, Bo Qiu, Yun‑Jie Wang

Published online on: November 24, 2017
Open Access

Neurochemical changes in the hippocampus and prefrontal cortex associated with electroacupuncture for learning and memory impairment

Jian He, Congkuai Zhao, Weilin Liu, Jia Huang, Shengxiang Liang, Lidian Chen, Jing Tao

Published online on: November 24, 2017

Macrophage migration inhibitory factor promotes Warburg effect via activation of the NF‑κB/HIF‑1α pathway in lung cancer

Jun Li, Junhua Zhang, Fengjiao Xie, Jiangzhou Peng, Xu Wu

Published online on: November 22, 2017

Necroptosis: A novel manner of cell death, associated with stroke (Review)

Chenglin Liu, Kai Zhang, Haitao Shen, Xiyang Yao, Qing Sun, Gang Chen

Published online on: November 22, 2017
Open Access

In vitro cell behaviors of bone mesenchymal stem cells derived from normal and postmenopausal osteoporotic rats

Qian Liu, Xiaoxia Zhang, Yang Jiao, Xin Liu, Yirong Wang, Song-Lun Li, Wei Zhang, Fa-Ming Chen, Yin Ding, Chuan Jiang, Zuolin Jin

Published online on: November 22, 2017

Quercetin inhibits okadaic acid-induced tau protein hyperphosphorylation through the Ca2+‑calpain‑p25‑CDK5 pathway in HT22 cells

Xiu‑Yin Shen, Tao Luo, Sheng Li, Ou‑Yang Ting, Feng He, Jie Xu, Hua‑Qiao Wang

Published online on: November 22, 2017

High-resolution metabolomics determines the mode of onset of type 2 diabetes in a 3-year prospective cohort study

Yeseung Lee, Aryo Dimas Pamungkas, Carl Angelo D. Medriano, Jinsung Park, Seri Hong, Sun Ha Jee, Youngja H. Park

Published online on: November 21, 2017
Open Access

Geraniin protects bone marrow‑derived mesenchymal stem cells against hydrogen peroxide‑induced cellular oxidative stress in vitro

Dan Huang, Li Yin, Xinxin Liu, Bo Lv, Zulong Xie, Xuedong Wang, Bo Yu, Yao Zhang

Published online on: November 21, 2017
Open Access

A type 2 diabetes-associated SNP in KCNQ1 (rs163184) modulates the binding activity of the locus for Sp3 and Lsd1/Kdm1a, potentially affecting CDKN1C expression

Masaki Hiramoto, Haruhide Udagawa, Naoko Ishibashi, Eri Takahashi, Yasushi Kaburagi, Keisuke Miyazawa, Nobuaki Funahashi, Takao Nammo, Kazuki Yasuda

Published online on: November 20, 2017

Role of inhibitor of growth 4 in the suppression of human melanoma cells through the Fas/FasL-mediated apoptosis pathway

Limin Cai, Haiyan Li, Cui Chen, Xue Cheng, Yu Wang, Jing Liu, Yongchen Wang, Lijun Hao

Published online on: November 20, 2017
Open Access

Human amniotic epithelial cells regulate osteoblast differentiation through the secretion of TGFβ1 and microRNA-34a-5p

Guiling Wang, Feng Zhao, Di Yang, Jing Wang, Lihong Qiu, Xining Pang

Published online on: November 17, 2017
Open Access

Aryl hydrocarbon receptor inhibits inflammation in DSS‑induced colitis via the MK2/p‑MK2/TTP pathway

Qimeng Wang, Kunqiu Yang, Bin Han, Baifa Sheng, Jiuheng Yin, Aimin Pu, Liangzi Li, Lihua Sun, Min Yu, Yuan Qiu, Weidong Xiao, Hua Yang

Published online on: November 17, 2017
Open Access

The potential inhibitory effects of miR‑19b on vulnerable plaque formation via the suppression of STAT3 transcriptional activity

Sufang Li, Qiang Geng, Hong Chen, Jing Zhang, Chengfu Cao, Feng Zhang, Junxian Song, Chuanfen Liu, Wenqing Liang

Published online on: November 17, 2017
Open Access

Clinical significance of interleukin‑6 and inducible nitric oxide synthase in ketamine‑induced cystitis

Chi‑Jung Huang, Fa‑Kung Lee, Shao‑Kuan Chen, Chih‑Cheng Chien, Sheng‑Tang Wu, Yen‑Chieh Wang

Published online on: November 17, 2017

Astragaloside IV prevents kidney injury caused by iatrogenic hyperinsulinemia in a streptozotocin‑induced diabetic rat model

Ke‑Qiang He, Wei‑Zu Li, Xiao‑Qing Chai, Yan‑Yan Yin, Yan Jiang, Wei‑Ping Li

Published online on: November 17, 2017

Role of the c-Jun N-terminal kinase signaling pathway in the activation of trypsinogen in rat pancreatic acinar cells

Zhengpeng Yang, Weiguang Yang, Ming Lu, Zhituo Li, Xin Qiao, Bei Sun, Weihui Zhang, Dongbo Xue

Published online on: November 17, 2017
Open Access

Stromal-epithelial lactate shuttle induced by tumor‑derived interleukin‑1β promotes cell proliferation in oral squamous cell carcinoma

Jie Wu, Yun Hong, Tong Wu, Juan Wang, Xiaobing Chen, Zhi Wang, Bin Cheng, Juan Xia

Published online on: November 17, 2017

MicroRNA‑30a‑5p suppresses tumor cell proliferation of human renal cancer via the MTDH/PTEN/AKT pathway

Jianmin Li, Changying Li, Hongjie Li, Ting Zhang, Xiaodong Hao, Jiwu Chang, Yong Xu

Published online on: November 17, 2017
Open Access

Autophagy relieves the function inhibition and apoptosis‑promoting effects on osteoblast induced by glucocorticoid

Yudi Han, Lihai Zhang, Yaling Xing, Licheng Zhang, Xiaojuan Chen, Peifu Tang, Zhongbin Chen

Published online on: November 17, 2017
Open Access

Use of methylation profiling to identify significant differentially methylated genes in bone marrow mesenchymal stromal cells from acute myeloid leukemia

Jing Huang, Zhi Liu, Yufan Sun, Qi Zhong, Li Xu, Ruimin Ou, Cheng Li, Rui Chen, Mengdong Yao, Qing Zhang, Shuang Liu

Published online on: November 17, 2017

Role of the cofilin 2 gene in regulating the myosin heavy chain genes in mouse myoblast C2C12 cells

Hongyan Zhu, Huixin Yang, Song Zhao, Junfeng Zhang, Dan Liu, Yumin Tian, Zhiyi Shen, Yuhong Su

Published online on: November 17, 2017

Mitochondria-mediated damage to dopaminergic neurons in Parkinson's disease (Review)

Xiao‑Liang Liu, Ying‑Di Wang, Xiu‑Ming Yu, Da‑Wei Li, Guang‑Ren Li

Published online on: November 16, 2017

Investigation of the pro-apoptotic effects of arbutin and its acetylated derivative on murine melanoma cells

Liyan Jiang, Di Wang, Yongfeng Zhang, Junyang Li, Zhiping Wu, Zhi Wang

Published online on: November 16, 2017
Open Access

A common African variant of human connexin 37 is associated with Caucasian primary ovarian insufficiency and has a deleterious effect in vitro

Anne Bachelot, Jerome Gilleron, Geri Meduri, Mihelai Guberto, Jerome Dulon, Sylviane Boucherie, Philippe Touraine, Micheline Misrahi

Published online on: November 16, 2017
Open Access

Platelet-rich plasma inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation through activation of Wnt pathway during bone remodeling

Dongyue Wang, Yajuan Weng, Shuyu Guo, Yuxin Zhang, Tingting Zhou, Mengnan Zhang, Lin Wang, Junqing Ma

Published online on: November 16, 2017
Open Access

Transcription factor TBX18 promotes adult rat bone mesenchymal stem cell differentiation to biological pacemaker cells

Yanjun Li, Mei Yang, Gege Zhang, Le Li, Bingjie Ye, Congxin Huang, Yanhong Tang

Published online on: November 16, 2017
Open Access

TAT‑fused IP3R‑derived peptide enhances cisplatin sensitivity of ovarian cancer cells by increasing ER Ca2+ release

Qi Xie, Ye Xu, Weinan Gao, Yong Zhang, Jing Su, Yanan Liu, Yuting Guo, Minghan Dou, Kebang Hu, Liankun Sun

Published online on: November 16, 2017
Open Access

Extracellular polysaccharides purified from Aureobasidium pullulans SM‑2001 (Polycan) inhibit dexamethasone‑induced muscle atrophy in mice

Jong‑Min Lim, Young Joon Lee, Hyung‑Rae Cho, Dong‑Chan Park, Go‑Woon Jung, Sae Kwang Ku, Jae‑Suk Choi

Published online on: November 10, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

2016 Impact Factor: 2.341
Ranked #21/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image