Early Online

A new facet of NDRG1 in pancreatic ductal adenocarcinoma: Suppression of glycolytic metabolism

Wensheng Liu, Bo Zhang, Qiangsheng Hu, Yi Qin, Wenyan Xu, Si Shi, Chen Liang, Qingcai Meng, Jinfeng Xiang, Dingkong Liang, Shunrong Ji, Jiang Liu, Pengfei Hu, Liang Liu, Chen Liu, Jiang Long, Quanxing Ni, Xianjun Yu, Jin Xu

Published online on: Tuesday, March 28, 2017
Open Access

Routine genetic testing of lung cancer specimens derived from surgery, bronchoscopy and fluid aspiration by next generation sequencing

Gou Yamamoto, Mari Kikuchi, Shiho Kobayashi, Yoshiko Arai, Kenji Fujiyoshi, Tomokazu Wakatsuki, Miho Kakuta, Yuki Yamane, Yoshihito Iijima, Hideaki Mizutani, Yuki Nakajima, Junko Sudo, Hiroyasu Kinoshita, Futoshi Kurimoto, Hirohiko Akiyama, Hidetaka Uramoto, Hiroshi Sakai, Yoshito Akagi, Kiwamu Akagi

Published online on: Monday, March 27, 2017

Inflammatory role of high salt level in tumor microenvironment (Review)

Suneetha Amara, Venkataswarup Tiriveedhi

Published online on: Monday, March 27, 2017

Clinical implication of Frizzled 2 expression and its association with epithelial-to-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma

Tomonari Asano, Suguru Yamada, Bryan C. Fuchs, Hideki Takami, Masamichi Hayashi, Hiroyuki Sugimoto, Tsutomu Fujii, Kenneth K. Tanabe, Yasuhiro Kodera

Published online on: Monday, March 27, 2017

Cytochrome P450 2E1 increases the sensitivity of hepatoma cells to vitamin K2

Lu Li, Lu Wang, Rui Song, Guangliang Chen, Yanyan Liu

Published online on: Friday, March 24, 2017

The long non-coding RNA lncFOXO1 suppresses growth of human breast cancer cells through association with BAP1

Jie Xi, Jing Feng, Qian Li, Xia Li, Saitian Zeng

Published online on: Friday, March 24, 2017

Hydroxychloroquine sensitizes chronic myeloid leukemia cells to Vγ9Vδ2 T cell-mediated lysis independent of autophagy

Biqing Han, Yanmin Zhao, Yu Lin, Shan Fu, Limengmeng Wang, Mingming Zhang, Ruxiu Tie, Binsheng Wang, Yi Luo, Lizhen Liu, Jian Yu, He Huang

Published online on: Friday, March 24, 2017

Opposite effects of tumor protein D (TPD) 52 and TPD54 on oral squamous cell carcinoma cells

Kosuke Kato, Yoshiki Mukudai, Hiromi Motohashi, Chihiro Ito, Shinnosuke Kamoshida, Toshikazu Shimane, Seiji Kondo, Tatsuo Shirota

Published online on: Thursday, March 23, 2017

Characterization of DAPK1 as a novel transcriptional target of BRMS1

Xiaojing Qiao, Xi Yang, Yiren Zhou, Xinyu Mei, Jianming Dou, Wenjuan Xie, Guoqing Li, Yekai Wang, Shouyi Qiao, Jianwei Hu, Yanhua Wu

Published online on: Thursday, March 23, 2017

p53 mutation status is a primary determinant of placenta-specific protein 1 expression in serous ovarian cancers

Eric J. Devor, Jesus Gonzalez-Bosquet, Akshaya Warrier, Henry D. Reyes, Nonye V. Ibik, Brandon M. Schickling, Andreea Newtson, Michael J. Goodheart, Kimberly K. Leslie

Published online on: Thursday, March 23, 2017
Open Access

2-Methoxyestradiol enhances radiosensitivity in radioresistant melanoma MDA-MB-435R cells by regulating glycolysis via HIF-1α/PDK1 axis

Hong Zhao, Huangang Jiang, Zheng Li, Yafei Zhuang, Yinyin Liu, Shuliang Zhou, Youde Xiao, Conghua Xie, Fuxiang Zhou, Yunfeng Zhou

Published online on: Wednesday, March 22, 2017

Identification of circulating long non-coding RNA GAS5 as a potential biomarker for non-small cell lung cancer diagnosisnon-small cell lung cancer, long non-coding RNA, plasma, GAS5, biomarker

Qian Tan, Jiangcheng Zuo, Shili Qiu, Yalan Yu, Hu Zhou, Nandi Li, Hui Wang, Chunzi Liang, Mingxia Yu, Jiancheng Tu

Published online on: Wednesday, March 22, 2017
Open Access

SU6668 modulates prostate cancer progression by downregulating MTDH/AKT signaling pathway

Benjiang Qian, Yi Yao, Changming Liu, Jiabing Zhang, Huihong Chen, Huizhang Li

Published online on: Wednesday, March 22, 2017
Open Access

FGF7/FGFR2 signal promotes invasion and migration in human gastric cancer through upregulation of thrombospondin-1

Tingting Huang, Lei Wang, Dian Liu, Piao Li, Huihua Xiong, Liang Zhuang, Li Sun, Xianglin Yuan, Hong Qiu

Published online on: Wednesday, March 22, 2017
Open Access

miR-486 suppresses the development of osteosarcoma by regulating PKC-δ pathway

Ming He, Guangbin Wang, Linlin Jiang, Chuang Qiu, Bin Li, Jiashi Wang, Yonghui Fu

Published online on: Wednesday, March 22, 2017
Open Access

Fibulin-4 promotes osteosarcoma invasion and metastasis by inducing epithelial to mesenchymal transition via the PI3K/Akt/mTOR pathway

Dong Zhang, Songgang Wang, Jie Chen, Haitao Liu, Jinfa Lu, Hua Jiang, Aimin Huang, Yunzhen Chen

Published online on: Tuesday, March 21, 2017

p53/microRNA-374b/AKT1 regulates colorectal cancer cell apoptosis in response to DNA damage

Hangjun Gong, Yu Cao, Gang Han, Yun Zhang, Qing You, Yidong Wang, Yamin Pan

Published online on: Tuesday, March 21, 2017

A p110δ-specific inhibitor combined with bortezomib blocks drug resistance properties of EBV-related B cell origin cancer cells via regulation of NF-κB

Ga Bin Park, Yoon Hee Chung, Jee-Yeong Jeong, Daejin Kim

Published online on: Tuesday, March 21, 2017

Transglutaminase 2 is upregulated in primary hepatocellular carcinoma with early recurrence as determined by proteomic profiles

Hiromi Yamaguchi, Kazumichi Kuroda, Masahiko Sugitani, Tadatoshi Takayama, Kiyoshi Hasegawa, Mariko Esumi

Published online on: Monday, March 20, 2017

p53-inducible long non-coding RNA PICART1 mediates cancer cell proliferation and migration

Yu Cao, Minglin Lin, Yiwen Bu, Hongyan Ling, Yingchun He, Chenfei Huang, Yi Shen, Bob Song, Deliang Cao

Published online on: Monday, March 20, 2017

Identification of novel mutations in endometrial cancer patients by whole-exome sequencing

Ya-Sian Chang, Hsien-Da Huang, Kun-Tu Yeh, Jan-Gowth Chang

Published online on: Monday, March 20, 2017

Oncogenic function and prognostic significance of Abelson interactor 1 in hepatocellular carcinoma

Ji-Long Wang, Ting-Ting Yan, Chen Long, Wen-Wu Cai

Published online on: Monday, March 20, 2017
Journal Cover

Cover Legend PDF

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

2015 Impact Factor: 3.018
Ranked #30/211 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image