Early Online

Open Access

Identification of FOXM1 as a specific marker for triple‑negative breast cancer

Yanli Tan, Qixue Wang, Yingbin Xie, Xiaoxia Qiao, Shun Zhang, Yanan Wang, Yongbin Yang, Bo Zhang

Published online on: October 19, 2018

MicroRNA-296, a suppressor non-coding RNA, downregulates SGLT2 expression in lung cancer

Xiaotian Zhang, Xinju Zhang, Xiaomin Liu, Pengfei Qi, Huimin Wang, Zhongliang Ma, Yimin Chai

Published online on: October 19, 2018
Open Access

Knockdown of MALAT1 inhibits osteosarcoma progression via regulating the miR‑34a/cyclin D1 axis

Guangchao Duan, Chuanlin Zhang, Changke Xu, Chao Xu, Lei Zhang, Yan Zhang

Published online on: October 19, 2018