Early Online

Silencing Ubc9 expression suppresses osteosarcoma tumorigenesis and enhances chemosensitivity to HSV-TK/GCV by regulating connexin 43 SUMOylation

Dianying Zhang, Kai Yu, Zhong Yang, Yanxia Li, Xiaofang Ma, Xiyun Bian, Fengting Liu, Lili Li, Xiaozhi Liu, Wenhan Wu

Published online on: June 21, 2018
Open Access

Liposomal paclitaxel induces fewer hematopoietic and cardiovascular complications than bioequivalent doses of Taxol

Shih-Ting Huang, Yi‑Ping Wang, Yen-Hui Chen, Chin-Tarng Lin, Wen-Shan Li, Han-Chung Wu

Published online on: June 21, 2018
Open Access

ZIC1 acts a tumor suppressor in breast cancer by targeting survivin

Wei Han, Fang Cao, Xiao-Jiao Gao, Hua-Bing Wang, Fang Chen, Si-Jian Cai, Cong Zhang, Yong-Wei Hu, Jun Ma, Xing Gu, Hou-Zhong Ding

Published online on: June 21, 2018

Decreased expression of miR‑490‑3p in colorectal cancer predicts poor prognosis and promotes cell proliferation and invasion by targeting RAB14

Bo Wang, Mujun Yin, Cheng Cheng, Hongpeng Jiang, Kewei Jiang, Zhanlong Shen, Yingjiang Ye, Shan Wang

Published online on: June 19, 2018
Open Access

KRAB zinc-finger protein 382 regulates epithelial-mesenchymal transition and functions as a tumor suppressor, but is silenced by CpG methylation in gastric cancer

Lijiao Pei, Xiaoqian He, Shuman Li, Ran Sun, Qin Xiang, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang

Published online on: June 19, 2018

Identification of cisplatin sensitizers through high-throughput combinatorial screening

Yichen Sun, Weiye Jiang, Wenhua Lu, Ming Song, Kaiyan Liu, Ping Chen, Allison Chang, Jianhua Ling, Paul J. Chiao, Yumin Hu, Peng Huang

Published online on: June 19, 2018
Open Access

Identifying autophagy gene-associated module biomarkers through construction and analysis of an autophagy-mediated ceRNA‑ceRNA interaction network in colorectal cancer

Kun Qian, Huiying Huang, Jing Jiang, Dahua Xu, Shengnan Guo, Ying Cui, Hao Wang, Liqiang Wang, Kongning Li

Published online on: June 18, 2018