Early Online

Open Access

COL6A1 promotes metastasis and predicts poor prognosis in patients with pancreatic cancer

Kwabena Gyabaah Owusu‑Ansah, Guangyuan Song, Ronggao Chen, Muhammad Ibrahim Alhadi Edoo, Jun Li, Bingjie Chen, Jian Wu, Lin Zhou, Haiyang Xie, Donghai Jiang, Shusen Zheng

Published online on: June 14, 2019
Open Access

Hydroxychloroquine enhances the antitumor effects of BC001 in gastric cancer

Wei Wang, Linqing Liu, Yucheng Zhou, Qiang Ye, Xiuli Yang, Jinying Jiang, Ziqi Ye, Feng Gao, Xiaolu Tan, Guobing Zhang, Qingxia Fang, Zixue Xuan Xuan

Published online on: June 12, 2019
Open Access

IR-783 inhibits breast cancer cell proliferation and migration by inducing mitochondrial fission

Pantong Li, Yu Liu, Wuyi Liu, Guobing Li, Qin Tang, Qian Zhang, Faning Leng, Fangfang Sheng, Changpeng Hu, Wenjing Lai, Yali Liu, Min Zhou, Jingbin Huang, Huyue Zhou, Rong Zhang, Yu Zhao

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Adenylyl cyclase‑associated protein 1‑targeted nanoparticles as a novel strategy for the treatment of metastatic non‑small cell lung cancer

Yang Liu, Shuanshuan Xie, Jie Zeng, Xiaolian Song, Min Tan, Dannong He, Jie Wang, Ping Wang, Jun Zhu, Changhui Wang

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Cystathionine‑γ‑lyase promotes the metastasis of breast cancer via the VEGF signaling pathway

Lupeng Wang, Haimei Shi, Ya Liu, Weiyuan Zhang, Xiaofang Duan, Ming Li, Xiaoyan Shi, Tianxiao Wang

Published online on: June 6, 2019
Open Access

[Corrigendum] All-trans retinoic acid restored the osteogenic ability of BMP9 in osteosarcoma through the p38 MAPK pathway

Nian Wu, Ruidong Li, Zijun Meng, Mao Nie, Qianzhao Chen, Baicheng He, Zhongliang Deng, Liangjun Yin

Published online on: May 29, 2019