Early Online

Open Access

Polycomb repressor complex 2 function in breast cancer (Review)

Courtney J. Martin, Roger A. Moorehead

Published online on: September 17, 2020

Role of primary cilium in pancreatic ductal adenocarcinoma (Review)

Berina Sabanovic, Matteo Giulietti, Francesco Piva

Published online on: September 14, 2020

Inhibitory effects of canagliflozin on pancreatic cancer are mediated via the downregulation of glucose transporter‑1 and lactate dehydrogenase A

Duiyue Xu, Yiran Zhou, Xin Xie, Liangyuan He, Jialu Ding, Shuyang Pang, Baiyong Shen, Changlin Zhou

Published online on: September 8, 2020

ANXA1‑derived peptides suppress gastric and colon cancer cell growth by targeting EphA2 degradation

Juan Feng, Ta Xiao, Shan‑Shan Lu, Xiao‑Pu Hung, Hong Yi, Qiu‑Yan He, Wei Huang, Yao‑Yun Tang, Zhi‑Qiang Xiao

Published online on: September 7, 2020

High neutrophil incorporation rate of ascitic fluid cytology as an indicator of cancerous ascites

Misa Fujimori, Haruyo Tsuchihashi, Shumpei Fujimori, Sayaka Kobayashi, Yuri Nomi, Junko Hirato, Tetsunari Oyama, Toshio Fukuda, Masanao Saio

Published online on: September 3, 2020

Low‑dose trametinib and Bcl‑xL antagonist have a specific antitumor effect in KRAS‑mutated colorectal cancer cells

Makoto Koyama, Masato Kitazawa, Satoshi Nakamura, Tomio Matsumura, Satoru Miyazaki, Yusuke Miyagawa, Futoshi Muranaka, Shigeo Tokumaru, Masahiro Okumura, Yuta Yamamoto, Takehito Ehara, Nao Hondo, Shugo Takahata, Michiko Takeoka, Shin‑Ichi Miyagawa, Yuji Soejima

Published online on: September 2, 2020