Early Online

Open Access

[Corrigendum] Differential miRNAomics of the synovial membrane in knee osteoarthritis induced by bilateral anterior cruciate ligament transection in rats

Jiangtao Zhou, Yina Zhao, Guangwen Wu, Bingbing Lin, Zuanfang Li, Xianxiang Liu

Published online on: October 18, 2019
Open Access

Theaflavin attenuates cerebral ischemia/reperfusion injury by abolishing miRNA‑128‑3p‑mediated Nrf2 inhibition and reducing oxidative stress

Ronggang Li, Xin Li, Haibing Wu, Zhikun Yang, Li Fei, Jianhong Zhu

Published online on: October 17, 2019
Open Access

Antitumor effects and mechanisms of 1,25(OH)2D3 in the Pfeiffer diffuse large B lymphoma cell line

Jing Han, Yonghong Tang, Meizuo Zhong, Wenlin Wu

Published online on: October 17, 2019
Open Access

Early‑onset epilepsy and microcephaly‑capillary malformation syndrome caused by a novel STAMBP mutation in a Chinese boy

Fangrui Wu, Ying Dai, Juan Wang, Min Cheng, Yanqin Wang, Xiujuan Li, Ping Yuan, Shuang Liao, Li Jiang, Jin Chen, Lisi Yan, Min Zhong

Published online on: October 17, 2019
Open Access

Kaempferol promotes bone formation in part via the mTOR signaling pathway

Jing Zhao, Jue Wu, Binwu Xu, Zhen Yuan, Yu Leng, Jun Min, Xiaoyong Lan, Jun Luo

Published online on: October 16, 2019
Open Access

Aryl hydrocarbon receptor pathway: Role, regulation and intervention in atherosclerosis therapy (Review)

Kaixi Zhu, Qingqi Meng, Zhi Zhang, Tao Yi, Yuan He, Jing Zheng, Wei Lei

Published online on: October 16, 2019
Open Access

The JAK inhibitor tofacitinib ameliorates immune‑mediated liver injury in mice

Han Wang, Xinxia Feng, Ping Han, Yu Lei, Yujia Xia, Dean Tian, Wei Yan

Published online on: October 16, 2019
Open Access

Whole‑exome sequencing in Russian children with non‑type 1 diabetes mellitus reveals a wide spectrum of genetic variants in MODY‑related and unrelated genes

Oleg S. Glotov, Elena A. Serebryakova, Mariia E. Turkunova, Olga A. Efimova, Andrey S. Glotov, Yury A. Barbitoff, Yulia A. Nasykhova, Alexander V. Predeus, Dmitrii E. Polev, Mikhail A. Fedyakov, Irina V. Polyakova, Tatyana E. Ivashchenko, Natalia Y. Shved, Elena S. Shabanova, Alena V. Tiselko, Olga V. Romanova, Andrey M. Sarana, Anna A. Pendina, Sergey G. Scherbak, Ekaterina V. Musina, Anastasiia V. Petrovskaia‑Kaminskaia, Liubov R. Lonishin, Liliya V. Ditkovskaya, Liudmila А. Zhelenina, Ludmila V. Tyrtova, Olga S. Berseneva, Rostislav K. Skitchenko, Evgenii N. Suspitsin, Elena B. Bashnina, Vladislav S. Baranov

Published online on: October 16, 2019
Open Access

Gene expression profiling analysis reveals that the long non‑coding RNA uc.412 is involved in mesangial cell proliferation

Minyi Yu, Zheng Guan, Shanwen Li, Xianli Wen, Huimin Shi, Gaoting Qu, Xiaoyu Lu, Xianyi Zhu, Bin Wang, Qihua Feng, Weihua Gan, Aiqing Zhang

Published online on: October 16, 2019

Genetic analysis of monoallelic double MYH7 mutations responsible for familial hypertrophic cardiomyopathy

Bo Wang, Jing Wang, Li‑Feng Wang, Fan Yang, Lei Xu, Wen‑Xia Li, Yang He, Lei Zuo, Qian‑Li Yang, Hong Shao, Dan Hu, Li‑Wen Liu

Published online on: October 16, 2019

Downregulation of miR‑138‑5p promotes non‑small cell lung cancer progression by regulating CDK8

Shigang Xing, Qinghua Xu, Xinlei Fan, Shanxia Wu, Feng Tian

Published online on: October 15, 2019
Open Access

Curcumin attenuates hypoxia/reoxygenation‑induced myocardial injury

Wenjuan Wei, Jun Peng, Jian Li

Published online on: October 15, 2019
Open Access

C‑type natriuretic peptide prevents angiotensin II‑induced atrial connexin 40 and 43 dysregulation by activating AMP‑activated kinase signaling

Da‑Zhi Ding, Ya‑Nan Jia, Bo Zhang, Cheng‑Ming Guan, Shuai Zhou, Xiang Li, Xun Cui

Published online on: October 15, 2019

Effect of ethanol extracts of Hericium erinaceus mycelium on morphine‑induced microglial migration

Chung‑Hsin Yeh, Li‑Wei Sun, Chang‑Mei Lai, Tzu‑Pei Yeh, Jong‑Ni Lin, Shiow‑Luan Tsay, Chin‑Chu Chen, Wan‑Ping Chen, Chien‑Min Chen, Ru‑Yin Tsai

Published online on: October 15, 2019
Open Access

Exopolysaccharide from Paecilomyces lilacinus modulates macrophage activities through the TLR4/NF‑κB/MAPK pathway

Chao He, Hai‑Yan Lin, Cai‑Chun Wang, Ming Zhang, Ying‑Ying Lin, Feng‑Ying Huang, Ying‑Zi Lin, Guang‑Hong Tan

Published online on: October 15, 2019
Open Access

MicroRNA‑4500 suppresses tumor progression in non‑small cell lung cancer by regulating STAT3

Zhi‑Ying Li, Zi‑Zhou Zhang, Hui Bi, Qiu‑Di Zhang, Su‑Juan Zhang, Lin Zhou, Xiao‑Qin Zhu, Jun Zhou

Published online on: October 11, 2019
Open Access

Novel compound heterozygous PKHD1 mutations cause autosomal recessive polycystic kidney disease in a Han Chinese family

Jin Wang, Dandan Qi, Jialiang Yang, Dingding Zhang, Qingwei Wang, Xueming Ju, Xiang Zhong

Published online on: October 11, 2019
Open Access

Effects of β‑hydroxybutyric acid and ghrelin on the motility and inflammation of gastric antral smooth muscle cells involving the regulation of growth hormone secretagogue receptor

Xiaolin Hu, Li You, Changhua Hu, Juan Wu, Min Ai, Xiaoyan He, Wenjie Huang, Zonghui Wu

Published online on: October 11, 2019

Dynamic features of liver fibrogenesis and fibrosis resolution in the absence of matrix metalloproteinase‑9

Quanrongzi Wang, Xisheng Liu, Jie Zhang, Ling Lu, Min Feng, Jie Wang

Published online on: October 11, 2019
Open Access

miR‑222 induces apoptosis in human intervertebral disc nucleus pulposus cells by targeting Bcl‑2

Wei Wang, Jian Wang, Jiayi Zhang, Wei Taq, Zhenxing Zhang

Published online on: October 9, 2019
Open Access

Critical roles of PI3K/Akt/NF‑κB survival axis in angiotensin II‑induced podocyte injury

Junjie Wang, Dongdong Fu, Soulixay Senouthai, Yanwu You

Published online on: October 9, 2019
Open Access

Chloroquine promotes gefitinib‑induced apoptosis by inhibiting protective autophagy in cutaneous squamous cell carcinoma

Chengshan Ou, Hongxia Liu, Zhenhua Ding, Liang Zhou

Published online on: October 9, 2019

ACSS2/AMPK/PCNA pathway‑driven proliferation and chemoresistance of esophageal squamous carcinoma cells under nutrient stress

Lei Mi, Yuepeng Zhou, Dan Wu, Qing Tao, Xuefeng Wang, Haitao Zhu, Xingyu Gao, Jingzhi Wang, Rui Ling, Jing Deng, Chaoming Mao, Deyu Chen

Published online on: October 9, 2019
Open Access

Identification of whirlin domains interacting with espin: A study of the mechanism of Usher syndrome type II

Le Wang, Bo Wei, Xueqi Fu, Yuchen Wang, Yuan Sui, Junfeng Ma, Xianhui Gong, Jilong Hao, Shu Xing

Published online on: October 7, 2019
Open Access

Upregulation of miR‑132‑3p in cholangiocarcinoma tissues: A study based on RT‑qPCR, The Cancer Genome Atlas miRNA sequencing, Gene Expression Omnibus microarray data and bioinformatics analyses

Hua‑Yu Wu, Shuang Xia, An‑Gui Liu, Min‑Da Wei, Zhong‑Biao Chen, Yu‑Xin Li, Yu He, Min‑Jun Liao, Qi‑Ping Hu, Shang‑Ling Pan

Published online on: October 7, 2019
Open Access

Idiopathic renal hypouricemia: A case report and literature review

Cuiyu Wang, Jin Wang, Song Liu, Xinhua Liang, Yifan Song, Ling Feng, Lanxin Zhong, Xiaohua Guo

Published online on: October 4, 2019
Open Access

miR‑455 targets FABP4 to protect human endometrial stromal cells from cytotoxicity induced by hydrogen peroxide

Wenbo Tang, Oujing Chen, Fengxiang Yao, Lining Cui

Published online on: October 4, 2019
Open Access

Regulatory mechanism of NOV/CCN3 in the inflammation and apoptosis of lung epithelial alveolar cells upon lipopolysaccharide stimulation

Hai‑Ping Zhu, Hui‑Ya Huang, Deng‑Min Wu, Nian Dong, Li Dong, Cheng‑Shui Chen, Chao‑Lei Chen, Yu‑Guo Chen

Published online on: September 9, 2019

CaMKII mediates myocardial ischemia/reperfusion injury‑induced contracture in isolated rat heart

Ling‑Heng Kong, Feng‑Mei Xiong, Xing‑Li Su, Na Sun, Jing‑Jun Zhou, Jun Yu

Published online on: August 1, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image