Early Online

Open Access

AQP3 small interfering RNA and PLD2 small interfering RNA inhibit the proliferation and promote the apoptosis of squamous cell carcinoma

Xiaoyong Wang, Chengjun Tao, Chengda Yuan, Jinping Ren, Ming Yang, Hangyu Ying

Published online on: June 23, 2017
Open Access

The ACE2-Ang (1-7)-Mas receptor axis attenuates cardiac remodeling and fibrosis in post-myocardial infarction

Juan Wang, Wen He, Liping Guo, Yin Zhang, Hui Li, Suxia Han, Difei Shen

Published online on: June 23, 2017
Open Access

Hydrogen-containing saline alleviates pressure overload-induced interstitial fibrosis and cardiac dysfunction in rats

Jing Yang, Shujing Wu, Liqun Zhu, Jingjing Cai, Lu Fu

Published online on: June 23, 2017

Resveratrol reversed chronic restraint stress-induced impaired cognitive function in rats

Qian Zhang, Xueer Wang, Xuemei Bai, Yunkai Xie, Tiantian Zhang, Shishi Bo, Xiaoyang Chen

Published online on: June 23, 2017
Open Access

Expression of granulocyte colony-stimulating factor 3 receptor in the spinal dorsal horn following spinal nerve ligation-induced neuropathic pain

Enji Zhang, Sunyeul Lee, Min‑Hee Yi, Yongshan Nan, Yinshi Xu, Nara Shin, Youngkwon Ko, Young Ho Lee, Wonhyung Lee, Dong Woon Kim

Published online on: June 23, 2017
Open Access

Hydrogen sulfide protects against the development of experimental cerebral malaria in a C57BL/6 mouse model

Ping Jiang, Zhishen Xu, Baiquan Xiao, Zhong Han, Jiehong Huang, Jianbang Xu, Zhaorong Lun, Wenliang Zhou

Published online on: June 23, 2017
Open Access

Transcriptome profiling of cancer and normal tissues from cervical squamous cancer patients by deep sequencing

Wansong Lin, Mei Feng, Xiuhua Li, Peilin Zhong, Aihua Guo, Guilin Chen, Qin Xu, Yunbin Ye

Published online on: June 23, 2017
Open Access

99Tc-MDP-induced human osteoblast proliferation, differentiation and expression of osteoprotegerin

Jie Chen, Youyu Lan, Yue He, Chengsong He, Fen Xu, Yugao Zhang, Yi Zhao, Yi Liu

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Histone deacetylase-2 is involved in stress-induced cognitive impairment via histone deacetylation and PI3K/AKT signaling pathway modification

Jie Wu, Cui Liu, Ling Zhang, Chun‑Hui Qu, Xiao‑Long Sui, Hua Zhu, Lan Huang, Yan‑Feng Xu, Yun‑Lin Han, Chuan Qin

Published online on: June 22, 2017

miR-202 functions as a tumor suppressor in non-small cell lung cancer by targeting STAT3

Zhonghai Zhao, Bin Lv, Li Zhang, Nana Zhao, Yan Lv

Published online on: June 22, 2017

MicroRNA-150 targets Rho-associated protein kinase 1 to inhibit cell proliferation, migration and invasion in papillary thyroid carcinoma

Lixia Cheng, Ruixiu Zhou, Min Chen, Linan Feng, Hongyan Li

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Transcription factor 7 like 2 promotes oligodendrocyte differentiation and remyelination

Chao Weng, Man Ding, Shanghua Fan, Qian Cao, Zuneng Lu

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Rapamycin inhibits CaCl2-induced thoracic aortic aneurysm formation in rats through mTOR-mediated suppression of proinflammatory mediators

Jiumei Cao, Qihong Wu, Liang Geng, Xiaonan Chen, Weifeng Shen, Fang Wu, Ying Chen

Published online on: June 22, 2017

Syringic acid inhibits apoptosis pathways via downregulation of p38MAPK and JNK signaling pathways in H9c2 cardiomyocytes following hypoxia/reoxygenation injury

Shou‑Kun Ding, Li‑Xia Wang, Lei‑Sheng Guo, Ping Luo, Juan‑Juan Du, Zong‑Lei Zhao, Guang‑Gong Wang

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Unconjugated bilirubin ameliorates the inflammation and digestive protease increase in TNBS-induced colitis

Jin‑An Zhou, Mingshan Jiang, Xinguang Yang, Yuanli Liu, Junyu Guo, Jiadong Zheng, Yilin Qu, Yu Song, Rongyan Li, Xiaofa Qin, Xiuhong Wang

Published online on: June 21, 2017
Open Access

Rho-kinase signaling pathway promotes the expression of PARP to accelerate cardiomyocyte apoptosis in ischemia/reperfusion

Hongjun Bian, Yi Zhou, Bin Yu, Deya Shang, Fuli Liu, Bin Li, Jianni Qi

Published online on: June 21, 2017

MicroRNA-661 promotes non-small cell lung cancer progression by directly targeting RUNX3

Yu Wang, Yuqiang Li, Bin Wu, Ce Shi, Chen Li

Published online on: June 21, 2017

Oncogenic miR-23a-5p is associated with cellular function in RCC

Jing Quan, Lu Jin, Xiang Pan, Tao He, Yulin Lai, Peijie Chen, Canbin Lin, Shangqi Yang, Hui Zeng, Yongqing Lai

Published online on: June 21, 2017
Open Access

Co-expression of podoplanin and fibroblast growth factor 1 predicts poor prognosis in patients with lung squamous cell carcinoma

Juan Li, Han Chen, Xiaoqing Li, Linlin Wang, Aiqin Gao, Pei Zhang, Wenli Lin, Wei Gao, Dong Yang, Xiaosun Guo, Jie Liu, Qi Dang, Yuping Sun

Published online on: June 21, 2017

Epoxyeicosatrienoic acid ameliorates cerebral ischemia-reperfusion injury by inhibiting inflammatory factors and pannexin-1

Zhigang Liu, Yongfang Liu, Haixiao Zhou, Xiangyun Fu, Gang Hu

Published online on: June 21, 2017
Open Access

High glucose induces the aging of mesenchymal stem cells via Akt/mTOR signaling

Dayong Zhang, Huifei Lu, Zhongxing Chen, Yayan Wang, Jiuzhou Lin, Shan Xu, Chong Zhang, Baoming Wang, Zhanggen Yuan, Xiao Feng, Xuefan Jiang, Jianping Pan

Published online on: June 21, 2017

Chimeric antibody targeting SRPK-1 in the treatment of non-small cell lung cancer by inhibiting growth, migration and invasion

Fan Wu, Jie Li, Xin Du, Weisan Zhang, Ping Lei, Qiang Zhang

Published online on: June 21, 2017
Open Access

Role of glycoprotein 78 and cidec in hepatic steatosis

Jie Li, Guocai Liu, Feng Zhang, Zhiwen Zhang, Yuqiao Xu, Qing Li

Published online on: June 21, 2017

Cytogenic and molecular studies of male infertility in cases of Y chromosome balanced reciprocal translocation

Ding Wang, Rui Chen, Shu Kong, Qian‑Ying Pan, Yu‑Hong Zheng, Wen‑Jun Qiu, Yong Fan, Xiao‑Fang Sun

Published online on: June 21, 2017
Open Access

Homeobox B9 facilitates hypertrophic scar formation via activating the mitogen-activated protein kinase signaling pathway

Qun Xie, Dandan Liu, Mosheng Yu, Xiaowei Wu, Yueqiang Zhao, Qiang Hu, Qi Wang

Published online on: June 21, 2017

Interleukin-17 antagonist attenuates lung inflammation through inhibition of the ERK1/2 and NF-κB pathway in LPS-induced acute lung injury

Tie‑Jun Li, Lian‑Li Zhao, Jing Qiu, Hai‑Yan Zhang, Guo‑Xin Bai, Liang Chen

Published online on: June 21, 2017

Protective effect of lutein on ARPE-19 cells upon H2O2-induced G2/M arrest

Huijun Liu, Weiwei Liu, Xin Zhou, Chongde Long, Xielan Kuang, Jie Hu, Yan Tang, Lanying Liu, Jia He, Zixin Huang, Yuting Fan, Guorong Jin, Qingjiong Zhang, Huangxuan Shen

Published online on: June 21, 2017

Paecilomyces tenuipes extract prevents depression-like behaviors in chronic unpredictable mild stress-induced rat model via modulation of neurotransmitters

Chungang Liu, Juan Wang, Shiqi Xu, Shengshu An, Siying Tang, Jian He, Yang Liu, Robert J. Lee, Di Wang

Published online on: June 20, 2017
Open Access

miR612 is associated with esophageal squamous cell carcinoma development and metastasis, mediated through TP53

Ping Zhou, He Dong, Shuqian He, Lei Fang, Nan Jiang, Qing Sun

Published online on: June 20, 2017

MicroRNA-322 attenuates aluminum maltolate-induced apoptosis in the human SH-SY5Y neuroblastoma cell line

Xinlong Ma, Feng Shang, Qiuxia Zhang, Qingtang Lin, Shuo Han, Yongzhi Shan, Jianxin Du, Feng Ling, Hongqi Zhang, Geng Xu

Published online on: June 20, 2017

Pretreatment with bacterial components promotes DSS-injured colonic epithelial repair through the activation of STAT-3

Zhenglei Xu, Bihong Liao, Ru Zhang, Ruiyue Sh, Lisheng Wang

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Hydrogen sulfide reduced renal tissue fibrosis by regulating autophagy in diabetic rats

Lin Li, Ting Xiao, Fang Li, Yan Li, Ou Zeng, Maojun Liu, Biao Liang, Zining Li, Chun Chu, Jun Yang

Published online on: June 20, 2017

Degradation and removal of soybean allergen in Japanese soy sauce

Norihiro Magishi, Naoya Yuikawa, Makio Kobayashi, Shoichiro Taniuchi

Published online on: June 20, 2017
Open Access

MicroRNA-503 inhibits the proliferation and invasion of breast cancer cells via targeting insulin-like growth factor 1 receptor

Jingwang Yan, Yonghuan Xu, Haipeng Wang, Taiping Du, Hao Chen

Published online on: June 20, 2017

Effect of nonylphenol on the regulation of cell growth in colorectal cancer cells

Xuefeng Yang, Handong Huang, Maijian Wang, Xingbin Zheng, Jie Xu, Ming Xie

Published online on: June 20, 2017

Nifedipine stimulates proliferation and migration of different breast cancer cells by distinct pathways

Tao Zhao, Dongqing Guo, Yuchun Gu, Yang Ling

Published online on: June 20, 2017

USP7 is associated with greater disease activity in systemic lupus erythematosus via stabilization of the IFNα receptor

Ying Yu, Zhaoliang Su, Zhejiong Wang, Huaxi Xu

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Proteomics of acute heart failure in a rat post-myocardial infarction model

Yichen Guo, Lianqun Cui, Shiliang Jiang, Airong Zhang, Shu Jiang

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Cardioprotective effects and mechanism of Radix Salviae miltiorrhizae and Lignum Dalbergiae odoriferae on rat myocardial ischemia/reperfusion injury

Fei Mu, Jialin Duan, Haixu Bian, Ying Yin, Yanrong Zhu, Guo Wei, Yue Guan, Yanhua Wang, Chao Guo, Aidong Wen, Yong Yang, Miaomiao Xi

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Associations of common IL-4 gene polymorphisms with cancer risk: A meta-analysis

Yingxian Jia, Xiaochuan Xie, Xiaohan Shi, Shangwei Li

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Dopamine attenuates ethanol-induced neuroapoptosis in the developing rat retina via the cAMP/PKA pathway

Junde Han, Lingqi Gao, Jing Dong, Yingtian Wang, Mazhong Zhang, Jijian Zheng

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Novel mutations of FRMD7 in Chinese patients with congenital motor nystagmus

Xiuhua Jia, Xiang Zhu, Qigen Li, Xiaoyun Jia, Shiqiang Li, Xiangming Guo

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Effects of ischemic preconditioning on PDGF-BB expression in the gerbil hippocampal CA1 region following transient cerebral ischemia

Jae‑Chul Lee, Yang Hee Kim, Tae‑Kyeong Lee, In Hye Kim, Jeong Hwi Cho, Geum‑Sil Cho, Bich‑Na Shin, Joon Ha Park, Ji Hyeon Ahn, Myoung Cheol Shin, Jun Hwi Cho, Il Jun Kang, Moo‑Ho Won, Jeong Yeol Seo

Published online on: June 19, 2017
Open Access

Bioinformatics analysis of transcription profiling of solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas

Yongping Zhang, Xu Han, Hao Wu, Yifeng Zhou

Published online on: June 19, 2017
Open Access

Peroxisome proliferator-activated receptor γ agonist suppresses mast cell maturation and induces apoptosis

Yu Zhang, Xinqian Li, Shengjian Fang, Zhenghua Zhu, Min Yao, Liyun Ying, Liwei Zhu, Zhaoxin Ma, Weihua Wang

Published online on: June 19, 2017
Open Access

Investigation of highly expressed PCSK9 in atherosclerotic plaques and ox-LDL-induced endothelial cell apoptosis

Jiao Li, Xue Liang, Yuanyuan Wang, Zhao Xu, Guangping Li

Published online on: June 19, 2017

Gossypol induces cell death by activating apoptosis and autophagy in HT-29 cells

Ming‑Dong Lu, Li‑Yi Li, Pi‑Hong Li, Tao You, Fei‑Hai Wang, Wei‑Jian Sun, Zhi‑Qiang Zheng

Published online on: June 19, 2017

MicroRNA-497 upregulation inhibits cell invasion and metastasis in T24 and BIU-87 bladder cancer cells

Zhiyong Wei, Xiaofeng Hu, Junjie Liu, Wenbin Zhu, Xuemei Zhan, Shuhong Sun

Published online on: June 19, 2017

Activation of the Toll-like receptor 8 pathway increases the immunogenicity of mesenchymal stem cells from umbilical cord

Yu Yang, Yanwen Wang, Li Li, Fei Chen, Peng Zhang

Published online on: June 19, 2017

Expression pattern of Zinc finger protein 185 in mouse testis and its role in regulation of testosterone secretion

Xinguo You, Lu Wei, Shutong Fan, Weiwei Yang, Xiaoying Liu, Guohui Wang, Yi Man, Zhifang Pan, Weiguo Feng

Published online on: June 16, 2017

Scutellaria baicalensis Georgi induces caspase-dependent apoptosis via mitogen activated protein kinase activation and the generation of reactive oxygen species signaling pathways in MCF-7 breast cancer cells

Jin Ryeong Park, Min Cheol Lee, Seong‑Cheol Moon, Junghoon Kim, Ki‑Tae Ha, Eun Jung Park, Chansik Hong, Byoung‑Do Seo, Byung Joo Kim

Published online on: June 16, 2017
Open Access

The role of intestinal endotoxemia in a rat model of aluminum neurotoxicity

Feng Wang, Rui‑Xia Guo, Wen‑Xing Li, Bao‑Feng Yu, Bai Han, Li‑Xin Liu, De‑Wu Han

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Distinct cellular phenotype linked to defective DNA interstrand crosslink repair and homologous recombination

Aleksandra M. Gorniewska, Katarzyna Kluzek, Lidia Gackowska, Izabela Kubiszewska, Malgorzata Z. Zdzienicka, Aneta Bialkowska

Published online on: June 15, 2017

Regulatory role of tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 in breast cancer by activating the protein kinase B/glycogen synthase kinase 3β signaling pathway

Hongyu Shen, Liangpeng Li, Sujin Yang, Dandan Wang, Siying Zhou, Xiu Chen, Jinhai Tang

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Elevated expression of transient receptor potential vanilloid type 1 in dorsal root ganglia of rats with endometriosis

Yu‑Ling Lian, Ming‑Jun Cheng, Xian‑Xia Zhang, Li Wang

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Matrix metalloproteinase-2 and -9 contribute to functional integrity and noise‑induced damage to the blood-labyrinth-barrier

Jun Wu, Weiju Han, Xingrui Chen, Weiwei Guo, Ke Liu, Ruoya Wang, Jishuai Zhang, Na Sai

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Data mining and pathway analysis of glucose-6-phosphate dehydrogenase with natural language processing

Long Chen, Chunhua Zhang, Yanling Wang, Yuqian Li, Qiaoqiao Han, Huixin Yang, Yuechun Zhu

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Alterations in AQP4 expression and polarization in the course of motor neuron degeneration in SOD1G93A mice

Jiaying Dai, Weihao Lin, Minying Zheng, Qiang Liu, Baixuan He, Chuanming Luo, Xilin Lu, Zhong Pei, Huanxing Su, Xiaoli Yao

Published online on: June 15, 2017

MicroRNA-187 inhibits tumor growth and metastasis via targeting of IGF-1R in hepatocellular carcinoma

Xinqiang Han, Xuemin Wang, Baolei Zhao, Gang Chen, Yuguo Sheng, Wenming Wang, Mujian Teng

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Renal denervation attenuates cardiac hypertrophy in spontaneously hypertensive rats via regulation of autophagy

Jionghua Huang, He Huang, Wei Pan, Dejin Ou, Wenjun Dai, Yuhui Lin, Jinlei Wu, Wenjie Xie, Ximing Chen

Published online on: June 15, 2017

miR-200c serves an important role in H5V endothelial cells in high glucose by targeting Notch1

Yunfeng Zhang, Qiang Guan, Xing Jin

Published online on: June 15, 2017

MicroRNA-508-5p suppresses metastasis in human gastric cancer by targeting S-phase kinase‑associated protein 2

Xiangguo Duan, Jing Bai, Jun Wei, Zhenhao Li, Xinlan Liu, Guangxian Xu

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Hypoxia inducible factor-1α regulates autophagy via the p27-E2F1 signaling pathway

Pan Wang, Meijing Long, Shijie Zhang, Zhenyun Cheng, Xin Zhao, Fucheng He, Hongchun Liu, Liang Ming

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Human amnion-derived mesenchymal stem cells protect against UVA irradiation-induced human dermal fibroblast senescence, in vitro

Chunli Zhang, Haishen Yuchi, Lu Sun, Xiaoli Zhou, Jinde Lin

Published online on: June 15, 2017

MicroRNA-149 contributes to scarless wound healing by attenuating inflammatory response

Hongxin Lang, Feng Zhao, Tao Zhang, Xiaoyu Liu, Zhe Wang, Rui Wang, Ping Shi, Xining Pang

Published online on: June 15, 2017

Effect of retinoid X receptor-α nuclear export inhibition on apoptosis of neurons in vivo and in vitro

Yingchun Liu, Jiangguo Tang, Xiaoxiao Gao, Min Wang, Jie Shen, Xiaoqing You

Published online on: June 14, 2017

MicroRNA-320 inhibits cell proliferation, migration and invasion in retinoblastoma by targeting specificity protein 1

Yuehua Zhao, Shilian Zhang, Yongfeng Zhang

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Niclosamide attenuates inflammatory cytokines via the autophagy pathway leading to improved outcomes in renal ischemia/reperfusion injury

Lin‑Xia Zhang, Hui‑Juan Zhao, Dong‑Li Sun, Shan‑Lin Gao, Hong‑Mei Zhang, Xin‑Guo Ding

Published online on: June 14, 2017

Adipokines and free fatty acids regulate insulin sensitivity by increasing microRNA-21 expression in human mature adipocytes

Nannan Zhang, Naijian Zhang, Leilei Song, Hui Xie, Chao Zhao, Sujuan Li, Wenxi Zhao, Yaping Zhao, Chunlin Gao, Guangfeng Xu

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Inhibition of autophagy by berberine enhances the survival of H9C2 myocytes following hypoxia

Zhuyin Jia, Lu Lin, Shanjun Huang, Zhouyang Zhu, Weijian Huang, Zhouqing Huang

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Regulation of type II collagen, matrix metalloproteinase-13 and cell proliferation by interleukin-1β is mediated by curcumin via inhibition of NF-κB signaling in rat chondrocytes

Jian Wang, Jie Ma, Jian‑Hua Gu, Fu‑Yong Wang, Xiu‑Shuai Shang, Hai‑Rong Tao, Xiang Wang

Published online on: June 14, 2017
Open Access

HMGB1 regulates P-glycoprotein expression in status epilepticus rat brains via the RAGE/NF-κB signaling pathway

Yuan Xie, Nian Yu, Yan Chen, Kang Zhang, Hai‑Yan Ma, Qing Di

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Osteopontin deficiency protects mice from cholesterol gallstone formation by reducing expression of intestinal NPC1L1

Jing Lin, Wei‑Qing Shao, Qing‑Zhi Chen, Wen‑Wei Zhu, Lu Lu, Hu‑Liang Jia, Jin‑Hong Chen

Published online on: June 14, 2017

Chondromodulin‑I expression and correlation with angiogenesis in human osteoarthritic cartilage

Bing Deng, Cheng Chen, Xiaoyuan Gong, Lin Guo, Hao Chen, Li Yin, Liu Yang, Fuyou Wang

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Intermedin improves cardiac function and sympathetic neural remodeling in a rat model of post myocardial infarction heart failure

Bin Xu, Hao Xu, Heng Cao, Xiaoxiao Liu, Chunhuan Qin, Yanzhou Zhao, Xiaolin Han, Hongli Li

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Isolation of rat Schwann cells based on cell sorting

Mi Shen, Wei Tang, Zheng Cao, Xuemin Cao, Fei Ding

Published online on: June 14, 2017

Phosphorothioate‑modified antisense oligonucleotides against human telomerase reverse transcriptase sensitize cancer cells to radiotherapy

Fei Cao, Xiaoping Ju, Di Chen, Lingong Jiang, Xiaofei Zhu, Shuiwang Qing, Fang Fang, Yuxin Shen, Zhen Jia, Huojun Zhang

Published online on: June 14, 2017
Open Access

BMP‑7 suppresses excessive scar formation by activating the BMP‑7/Smad1/5/8 signaling pathway

Jingdong Guo, Quan Lin, Ying Shao, Li Rong, Duo Zhang

Published online on: June 14, 2017

MicroRNA-363-3p is downregulated in hepatocellular carcinoma and inhibits tumorigenesis by directly targeting specificity protein 1

Jie Ying, Xuechun Yu, Chaojian Ma, Yongqi Zhang, Jingwu Dong

Published online on: June 13, 2017
Open Access

Potential genetic damage to nematode offspring following exposure to triclosan during pregnancy

Aixia Zhang, Xiaohong Gu, Xiuping Wang, Lei Wang, Lihua Zeng, Xuemei Fan, Chen Jiang, Ziyi Fu, Xianwei Cui, Chenbo Ji, Hongming Qu, Xirong Guo

Published online on: June 13, 2017
Open Access

Targeted inhibition of endoplasmic reticulum stress: New hope for renal fibrosis (Review)

Ben Ke, Na Zhu, Fuli Luo, Yang Xu, Xiangdong Fang

Published online on: June 13, 2017

Translocation of enterohemorrhagic Escherichia coli effector Tir to the plasma membrane via host Golgi apparatus

Chan Mao, Jiang Gu, Hai‑Guang Wang, Yao Fang, Ping Yang, Bin Tang, Na Li, Ting‑Ting Wang, Quan‑Ming Zou, Qian Li

Published online on: June 13, 2017

Significance of dynamic changes in gastric smooth muscle cell apoptosis, PI3K-AKT-mTOR and AMPK-mTOR signaling in a rat model of diabetic gastroparesis

Mo‑Han Zhang, Jing‑Zhi Jiang, Ying‑Lan Cai, Li‑Hua Piao, Zheng Jin

Published online on: June 13, 2017

Effects of Saikosaponin D on apoptosis in human U87 glioblastoma cells

Yan Li, Tongjian Cai, Wei Zhang, Wenhe Zhu, Shijie Lv

Published online on: June 13, 2017
Open Access

Mangiferin positively regulates osteoblast differentiation and suppresses osteoclast differentiation

Yuusuke Sekiguchi, Hiroshi Mano, Sachie Nakatani, Jun Shimizu, Aya Kataoka, Kana Ogura, Yoshifumi Kimira, Midori Ebata, Masahiro Wada

Published online on: June 12, 2017

Beneficial effects of Huaiqihuang on hyperglycemia-induced MPC5 podocyte dysfunction through the suppression of mitochondrial dysfunction and endoplasmic reticulum stress

Ting‑Xia Li, Jian‑Hua Mao, Lei Huang, Hai‑Dong Fu, Shuo‑Hui Chen, Ai‑Min Liu, Yu‑Qin Liang

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Tremella fuciformis polysaccharide suppresses hydrogen peroxide-triggered injury of human skin fibroblasts via upregulation of SIRT1

Tao Shen, Chao Duan, Beidong Chen, Meng Li, Yang Ruan, Danni Xu, Doudou Shi, Dan Yu, Jian Li, Changtao Wang

Published online on: June 12, 2017

Elevated expression of miR-155 is associated with the differentiation of CD8+ T cells in patients with HIV-1

Changzhong Jin, Linfang Cheng, Xiangyun Lu, Tiansheng Xie, Haibo Wu, Nanping Wu

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Effects of metal ions on the structure and activity of a human anti-cyclin D1 single-chain variable fragment AD5

Ning Yang, Nannan Yao, Xiangzhi Liao, Xiaona Xie, Yan Wu, Chuanxi Fan, Jialiang Zhao, Guiying Li

Published online on: June 12, 2017
Open Access

CagA promotes proliferation and inhibits apoptosis of GES-1 cells by upregulating TRAF1/4-1BB

Fen Wang, Nanfang Qu, Jin Peng, Chun Yue, Lingzhi Yuan, Yi Yuan

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Metabolomic analysis based on 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy metabolic profiles in tuberculous, malignant and transudative pleural effusion

Cheng Wang, Jingjin Peng, Yanling Kuang, Jiaqiang Zhang, Luming Dai

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Effect of the spinal apelin‑APJ system on the pathogenesis of chronic constriction injury‑induced neuropathic pain in rats

Qingming Xiong, Wanyou He, Hanbing Wang, Jun Zhou, Yajun Zhang, Jian He, Chengxiang Yang, Bin Zhang

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Effects of salinomycin and 17‑AAG on proliferation of human gastric cancer cells in vitro

Zuwen Zhang, Jumei Zhao, Zhikuan Mi, Qiuxia Pang, Aihong Wang, Meini Chen, Xiaobin Liu, Xiaoli Wei, Tao Liu

Published online on: June 9, 2017

5‑aza‑2'‑deoxycytidine promotes migration of acute monocytic leukemia cells via activation of CCL2‑CCR2‑ERK signaling pathway

Xia Xiao, Qian Xu, Yan Sun, Ziwei Lu, Rui Li, Xinxin Wang, Xin Jiang, Guirong Zhang, Yechen Xiao

Published online on: June 9, 2017

Unifying mechanism in the initiation of breast cancer by metabolism of estrogen (Review)

Chunjie Wen, Lanxiang Wu, Lijuan Fu, Bing Wang, Honghao Zhou

Published online on: June 9, 2017
Open Access

IL‑22 expression is increased variedly in the initial phase, onset and chronic phase of a pristane‑induced arthritis rat model

Weikun Hou, Bo Wang, Yan Zhou, Ke Xu, Liesu Meng, Wenhua Zhu, Congshan Jiang, Peng Xu, Shemin Lu

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Synthesis of folate‑chitosan nanoparticles loaded with ligustrazine to target folate receptor positive cancer cells

Lichun Cheng, Hui Ma, Mingkun Shao, Qing Fan, Huiyi Lv, Jinyong Peng, Tangna Hao, Daiwei Li, Chenyang Zhao, Xingyue Zong

Published online on: June 9, 2017

Mesenchymal stem cells promote endothelial progenitor cell proliferation by secreting insulin‑like growth factor‑1

Jixue Hou, Xinyu Peng, Jing Wang, Hongwei Zhang, Jie Xia, Quanhu Ge, Xiaoyi Wang, Xueling Chen, Xiangwei Wu

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Gene expression profiling of human blastocysts from in vivo and ‘rescue IVM’ with or without melatonin treatment

Yan Hao, Zhiguo Zhang, Dan Han, Yunxia Cao, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Mingrong Lv, Dawei Chen

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Altered expression of PPAR‑γ and TRPC in neonatal rats with persistent pulmonary hypertension

Yanna Du, Jianhua Fu, Li Yao, Lin Qiao, Na Liu, Yujiao Xing, Xindong Xue

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Investigation of the neuroprotective effects of a novel synthetic compound via the mitochondrial pathway

Di Wang, Shuang Hu, Junrong Zhang, Qiuyue Li, Xinyu Liu, Yu Li

Published online on: June 9, 2017

Expression of Dicer in rheumatoid arthritis is associated with disease activity and balances the production of TNF‑α

Shujun Wang, Min Yuan, Lijun Song, Xiuying Zhang, Qin Geng, Hongju Zhang, Xingfu Li

Published online on: June 9, 2017

microRNA‑205 acts as a tumor suppressor and directly targets YAP1 in glioma

Tao Ji, Xiejun Zhang, Weiping Li

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Role of stem cell factor in the regulation of ICC proliferation and detrusor contraction in rats with an underactive bladder

Jianli Feng, Jin Gao, Shan Zhou, Yuanfeng Liu, Yu Zhong, Yong Shu, Ming Sen Meng, Jiaqiang Yan, Danning Sun, Qiang Fang, Daodong Sun

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Integrated analysis of the potential roles of miRNA‑mRNA networks in triple negative breast cancer

Huiru Zhu, Meiyu Dai, Xiaoli Chen, Xiang Chen, Shini Qin, Shengming Dai

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Activation of Sonic hedgehog signal by Purmorphamine, in a mouse model of Parkinson's disease, protects dopaminergic neurons and attenuates inflammatory response by mediating PI3K/AKt signaling pathway

Shuai Shao, Guang‑Liang Wang, Cespuglio Raymond, Xue‑Hua Deng, Xiao‑Lan Zhu, Di Wang, Le‑Peng Hong

Published online on: June 9, 2017

Roles of gangliosides in the differentiation of mouse pluripotent stem cells to neural stem cells and neural cells (Review)

Jae‑Sung Ryu, Kinarm Ko, Kisung Ko, Ji‑Su Kim, Sun‑Uk Kim, Kyu‑Tae Chang, Young‑Kug Choo

Published online on: June 8, 2017

miRNA-140 inhibits C3H10T1/2 mesenchymal stem cell proliferation by targeting CXCL12 during transforming growth factor-β3-induced chondrogenic differentiation

Qingde Wa, Yi Liu, Shuai Huang, Peiheng He, Jianwei Zuo, Xing Li, Ziqing Li, Liming Dong, Jiachen Peng, Shuhong Wu, Fang Chen, Dongfeng Cai, Xuenong Zou, Wenbo Liao

Published online on: June 8, 2017
Open Access

Microarray expression profile analysis of long non-coding RNAs in optineurin E50K mutant transgenic mice

Yuanyuan Li, Lin Jin, Aimeng Dong, Xinrong Zhou, Huiping Yuan

Published online on: June 8, 2017

Diosgenin attenuates neuropathic pain in a rat model of chronic constriction injury

Wei‑Xin Zhao, Peng‑Fei Wang, Hui‑Gang Song, Nai Sun

Published online on: June 8, 2017

Downregulation of microRNA-448 improves isoflurane-induced learning and memory impairment in rats

Qun Wu, Qinxue Dai, Liuming Jiang, Yichuan Wang, Tao Yang, Jianxia Miao, Junlu Wang, Yu Han

Published online on: June 8, 2017

The transfection of A20 gene prevents kidney from ischemia reperfusion injury in rats

Lixin Wei, Xianghui Zhang, Qiuping Ye, Yueer Yang, Xiaowen Chen

Published online on: June 8, 2017

Clinical implications of vasohibin-1 in esophageal carcinoma cells: Inhibition of cell growth and migration

Deliang Ma, Jingye Li, Jinbao Wang, Zhigang Sun, Kai Wang

Published online on: June 8, 2017
Open Access

Hypoxia serves a key function in the upregulated expression of vascular adhesion protein‑1 in vitro and in a rat model of hemorrhagic shock

Yuxing Zhang, Wei Yi, Jun Yao, Xiaojun Yu, Cheng Qian, Zhiqian Hu

Published online on: June 8, 2017

shRNA‑mediated NP knockdown inhibits the apoptosis of cardiomyocytes induced by H1N1pdm2009 influenza virus

Kun Yu, Yi Ren, Xiwen Zhang, Taiping Qiao, Zhiguo Liu, Jianhua Shi, Yingnan Wang

Published online on: June 8, 2017
Open Access

Shikonin promotes adriamycin‑induced apoptosis by upregulating caspase‑3 and caspase‑8 in osteosarcoma

Qing Yang, Suoyuan Li, Zeze Fu, Binhui Lin, Zifei Zhou, Zhuoying Wang, Yingqi Hua, Zhengdong Cai

Published online on: June 8, 2017
Open Access

MicroRNA‑7‑5p regulates the expression of TFF3 in inflammatory bowel disease

Jing Guo, Mei Sun, Xu Teng, Lingfen Xu

Published online on: June 8, 2017
Open Access

An in vitro study on the effects of the combination of salinomycin with cisplatin on human gastric cancer cells

Zuwen Zhang, Jumei Zhao, Qiuxia Pang, Aihong Wang, Meini Chen, Xiaoli Wei

Published online on: June 8, 2017

Chinese herbal medicine Xinji pill protects the heart from ischemia/reperfusion injury through the Akt/Nrf2 pathway

Qiuzhen Yuan, Ruiming Chen, Xu Zheng, Maixia Meng, Yuping Kao, Junfeng Liu, Xuefeng Gan, Minjuan Shi, Junming Fu, Shanshan Jiang, Huiyao Yu

Published online on: June 8, 2017
Open Access

Characterization of a blaNDM‑1‑harboring plasmid from a Salmonella enterica clinical isolate in China

Jinwei Huang, Shanshan Deng, Jianmin Ren, Jianfei Tu, Meiping Ye, Minggui Wang

Published online on: June 8, 2017
Open Access

Protective effect of berberine on renal fibrosis caused by diabetic nephropathy

Zhong Li, Wei Zhang

Published online on: June 7, 2017

Estradiol postconditioning relieves ischemia/reperfusion injury in axial skin flaps of rats, inhibits apoptosis and alters the MKP-1/ERK pathway

Qianheng Jin, Jihui Ju, Lei Xu, Yuefei Liu, Zhimin Li, Yi Fu, Ruixing Hou

Published online on: June 7, 2017

Synergistic regulatory effects of microRNAs on brain glioma cells

Yilei Zhao, Xiaomeng Cui, Wenliang Zhu, Xin Chen, Chen Shen, Zhendong Liu, Guang Yang, Yaohua Liu, Shiguang Zhao

Published online on: June 7, 2017
Open Access

Multiplex picoliter-droplet digital PCR for quantitative assessment of EGFR mutations in circulating cell-free DNA derived from advanced non-small cell lung cancer patients

Qian Yu, Fei Huang, Meilin Zhang, Haiying Ji, Shenchao Wu, Ying Zhao, Chunyan Zhang, Jiong Wu, Beili Wang, Baisheng Pan, Xin Zhang, Wei Guo

Published online on: June 7, 2017

IGFBP-rP1 acts as a potential tumor suppressor via the suppression of ERK signaling pathway in endometrial cancer cells

Yu Ma, Jue Jiang, Yan Zhang, Yi Ding, Ting Xu, Bingjian Lu

Published online on: June 7, 2017

Role of ADAMTS13 in diet-induced liver steatosis

Lotte Geys, Elien Roose, Karen Vanhoorelbeke, Pierre Bedossa, Ilse Scroyen, H. Roger Lijnen

Published online on: June 7, 2017

CD-PLLD co-delivering docetaxel and MMP-9 siRNA plasmid for nasopharyngeal carcinoma therapy in vivo

Tao Liu, Xidong Wu, Yigang Wang, Xiongjun Hou, Gang Jiang, Ting Wu, Huifen Xie, Minqiang Xie

Published online on: June 7, 2017
Open Access

miR-128 enhances dendritic cell-mediated anti-tumor immunity via targeting of p38

Xue Liang, Wenfeng Shangguan, Miaomiao Zhang, Shiyue Mei, Liyang Wang, Rongcun Yang

Published online on: June 7, 2017

Wnt/β-catenin signaling pathway in trophoblasts and abnormal activation in preeclampsia (Review)

Zhan Zhang, Xiaofang Wang, Linlin Zhang, Ying Shi, Jinming Wang, Huan Yan

Published online on: June 7, 2017
Open Access

Protective effects of astragaloside IV against ovalbumin-induced allergic rhinitis are mediated by T-box protein expressed in T cells/GATA-3 and forkhead box protein 3/retinoic acid-related orphan nuclear receptor γt

Keqiong Li, Yi Chen, Rong Jiang, Dilong Chen, Hong Wang, Wei Xiong, Danyang Li, Zehong Liu, Xiaopeng Li, Jing Li, Ke Yuan

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Inhibitory effects of Stichopus japonicus extract on melanogenesis of mouse cells via ERK phosphorylation

Chang Taek Oh, Tae‑Rin Kwon, Yu‑Jin Jang, Kwang Ho Yoo, Beom Joon Kim, Heesu Kim

Published online on: June 6, 2017

Punicalagin suppresses the proliferation and invasion of cervical cancer cells through inhibition of the β-catenin pathway

Jianming Tang, Bingshu Li, Shasha Hong, Cheng Liu, Jie Min, Ming Hu, Yang Li, Yaodan Liu, Li Hong

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Small protein A and phospholipase D immunization serves a protective role in a mouse pneumonia model of Acinetobacter baumannii infection

Haitao Li, Hongyi Tan, Yongbin Hu, Pinhua Pan, Xiaoli Su, Chengpin Hu

Published online on: June 6, 2017
Open Access

ATM mediates DAB2IP-deficient bladder cancer cell resistance to ionizing radiation through the p38MAPK and NF-κB signaling pathway

Hui He, Rulve Chang, Tingting Zhang, Chen Yang, Zhaolu Kong

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Protective role of 17β-estradiol on tumor necrosis factor-α-induced apoptosis in human nucleus pulposus cells

Huan Liu, Si‑Dong Yang, Ying Xu, Sheng‑Hua Ning, Tao Wang, Da‑Long Yang, Wen‑Yuan Ding

Published online on: June 6, 2017

Evaluation of the anti-inflammatory actions of various functional food materials including glucosamine on synovial cells

Yoshie Yamagishi, Akimasa Someya, Kensuke Imai, Junji Nagao, Isao Nagaoka

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Construction and characterization of a transmembrane eukaryotic expression vector based on the membrane domain structure of TNF-α

Fa Wang, Liang Zeng, Yue‑Li Wang, Shi‑Quan Cui, Liang  Hu, Jun‑Ming Zheng, Di‑Nan Huang, Gan Hou

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Potential role of autophagy in T‑cell survival in polymyositis and dermatomyositis

Xiaoming Shu, Fang Chen, Qinglin Peng, Xin Lu, Xiaolan Tian, Yan Wang, Guochun Wang

Published online on: June 6, 2017

MicroRNA‑210 negatively regulates the radiosensitivity of nasopharyngeal carcinoma cells

Bo‑Yi Li, Yi Luo, Wen‑Si Zhao, Lu Zhang, Han‑Jing Zhou, Yu‑Chun Zou, Tao Zhang

Published online on: June 6, 2017
Open Access

MYC and hsa‑miRNA‑423‑5p as biomarkers in nasopharyngeal carcinoma revealed by miRNA‑mRNA‑pathway network integrated analysis

Huan Tian, Shicai Chen, Caiyun Zhang, Meng Li, Hongliang Zheng

Published online on: June 6, 2017

Propofol reduces hypoxia‑induced autophagic cell death through downregulating HIF 1α in alveolar epithelial type II cells of rats

Hui‑Jie Ning, Hong‑Bin Yuan, Hai‑Tao Xu, Xing‑Ying He

Published online on: June 6, 2017

Chlorogenic acid prevents inflammatory responses in IL‑1β‑stimulated human SW‑1353 chondrocytes, a model for osteoarthritis

Cui‑Cui Liu, Yanmin Zhang, Bing‑Ling Dai, Yu‑Jiao Ma, Qian Zhang, Yi Wang, Hao Yang

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Prognosis genes in gastric adenocarcinoma identified by cross talk genes in disease‑related pathways

Lizhi Zhao, Haichun Lei, Li Shen, Jiquan Tang, Zhiwei Wang, Weisong Bai, Feng Zhang, Shouli Wang, Weihua Li

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Sulforaphane increases Nrf2 expression and protects alveolar epithelial cells against injury caused by cigarette smoke extract

Zongxian Jiao, Jiachen Chang, Jing Li, Dengmei Nie, Huijuan Cui, Dongfang Guo

Published online on: June 6, 2017
Open Access

miR‑203 inhibits the expression of collagen‑related genes and the proliferation of hepatic stellate cells through a SMAD3‑dependent mechanism

Danping Hu, Yibing Hu, Wangwang Xu, Huanhuan Yu, Naibin Yang, Shunlan Ni, Rongquan Fu

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Modeling osteosarcoma progression by measuring the connectivity dynamics using an inference of multiple differential modules algorithm

Bin Liu, Zhi Zhang, E‑Nuo Dai, Jia‑Xin Tian, Jiang‑Ze Xin, Liang Xu

Published online on: June 6, 2017

Quercetin protects neuronal cells from oxidative stress and cognitive degradation induced by amyloid β-peptide treatment

Yan‑Ling Li, Hua Guo, Yong‑Qiang Zhao, Ai‑Fan Li, Yue‑Qin Ren, Jie‑Wen Zhang

Published online on: June 6, 2017
Open Access

Identification and functional analysis of the risk microRNAs associated with cerebral low-grade glioma prognosis

Xinrui Liu, Bin Song, Shanji Li, Nan Wang, Hongfa Yang

Published online on: June 6, 2017

Valsartan attenuates pulmonary hypertension via suppression of mitogen activated protein kinase signaling and matrix metalloproteinase expression in rodents

Yuyan Lu, Haipeng Guo, Yuxi Sun, Xin Pan, Jia Dong, Di Gao, Wei Chen, Yawei Xu, Dachun Xu

Published online on: June 6, 2017

GRP78 silencing enhances hyperoxia-induced alveolar epithelial cell apoptosis via CHOP pathway

Hong‑Yan Lu, Xiao‑Qing Chen, Wei Tang, Qiu‑Xia Wang, Jie Zhang

Published online on: June 2, 2017

Acerogenin C from Acer nikoense exhibits a neuroprotective effect in mouse hippocampal HT22 cell lines through the upregulation of Nrf-2/HO-1 signaling pathways

Nam‑Tae Kim, Dong‑Sung Lee, Anisuzzaman Chowdhury, Hwan Lee, Byung‑Yoon Cha, Je‑Tae Woo, Eun Rhan Woo, Jun‑Hyeog Jang

Published online on: June 2, 2017
Open Access

Protective effects of asiatic acid in a spontaneous type 2 diabetic mouse model

Wen Sun, Guangyuan Xu, Xuan Guo, Guangbin Luo, Lili Wu, Yi Hou, Xiangyu Guo, Jingxin Zhou, Tunhai Xu, Lingling Qin, Yixin Fan, Li Han, Motlalepula Matsabisa, Xuesheng Ma, Tonghua Liu

Published online on: June 2, 2017
Open Access

Increased expression of PD-L1 by the human papillomavirus 16 E7 oncoprotein inhibits anticancer immunity

Chaoqi Liu, Jiao Lu, Huiqun Tian, Wei Du, Lin Zhao, Jing Feng, Ding Yuan, Zhiying Li

Published online on: December 23, 2016
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image