Early Online

Circular RNA sequencing reveals the molecular mechanism of the effects of acupuncture and moxibustion on endometrial receptivity in patients undergoing infertility treatment

Jie Shen, Li Chen, Jie Cheng, Xun Jin, Yanyun Mu, Qian Li, Liangjun Xia, Youling Gao, Youbing Xia

Published online on: June 14, 2019
Open Access

MicroRNA‑30a regulates cell proliferation, migration, invasion and apoptosis in human nasopharyngeal carcinoma via targeted regulation of ZEB2

Xi Chen, Junzheng Li, Shifen Zhang, Weiping Xu, Dianyu Shi, Mugai Zhuo, Shaoqin Liang, Wenbin Lei, Chun Xie

Published online on: June 14, 2019
Open Access

NLRP3 inflammasome expression in peripheral blood monocytes of coronary heart disease patients and its modulation by rosuvastatin

Jian Zhu, Shili Wu, Sigan Hu, Hui Li, Miaonan Li, Xu Geng, Hongju Wang

Published online on: June 13, 2019
Open Access

17β‑Estradiol protects against interleukin‑1β‑induced apoptosis in rat nucleus pulposus cells via the mTOR/caspase‑3 pathway

Hong‑Tao Guo, Si‑Dong Yang, Feng Zhang, Sen Liu, Da‑Long Yang, Lei Ma, Hui Wang, Wen‑Yuan Ding

Published online on: June 13, 2019

Antitumor effects of saikosaponin b2 on breast cancer cell proliferation and migration

Qing Ma, Fang‑Fang Gao, Xin He, Kai Li, Yang Gao, Xiao‑Long Xu, Nan‑Hui Jiang, Liang Ding, Wen‑Jing Song, Yan‑Qi He, Wen‑Ting Pan, Lei Wei, Jing‑Wei Zhang

Published online on: June 13, 2019
Open Access

Identification of crucial miRNAs and lncRNAs for ossification of ligamentum flavum

Daliang Kong, Qiheng Zhao, Wenping Liu, Fei Wang

Published online on: June 12, 2019
Open Access

Isatin inhibits the invasion of human neuroblastoma SH‑SY5Y cells, based on microarray analysis

Li Zhang, Wenyan Sun, Yi Cao, Lin Hou, Chuanxia Ju, Xuefeng Wang

Published online on: June 12, 2019
Open Access

Combined kidney‑liver perfusion enhances the proliferation effects of hypothermic perfusion on liver grafts via upregulation of IL‑6/Stat3 signaling

Jianhui Li, Junjun Jia, Ning He, Li Jiang, Hao Yu, Haoyu Li, Yifan Peng, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng

Published online on: June 12, 2019

miR‑132 inhibits high glucose‑induced vascular smooth muscle cell proliferation and migration by targeting E2F5

Qun Xu, Ying Liang, Xiangjuan Liu, Chunmei Zhang, Xiaoqian Liu, Hong Li, Jiangjiu Liang, Guang Yang, Zhiming Ge

Published online on: June 12, 2019

MicroRNA‑873 inhibits the progression of thyroid cancer by directly targeting ZEB1

Dan Jiao, Feng Guo, Qingfeng Fu

Published online on: June 12, 2019
Open Access

[Corrigendum] Knockdown of lncRNA HNF1A-AS1 inhibits oncogenic phenotypes in colorectal carcinoma

Wenyi Zhu, Peipei Zhuang, Wen Song, Shiyu Duan, Qiong Xu, Man Peng, Jun Zhou

Published online on: June 11, 2019

Cholinesterase inhibitors as Alzheimer's therapeutics (Review)

Kamlesh Sharma

Published online on: June 11, 2019

Effects of electroacupuncture combined with interleukin‑10 on chronic sinusitis in mice

Lanfei Zhou, Jing Hong, Zhichao Wan, Xiaoxi Lu, Yisen Shao

Published online on: June 11, 2019
Open Access

Analysis of potential functional significance of microRNA‑3613‑3p in human umbilical vein endothelial cells affected by heat stress

Jie Liu, Xuan Han, Guoguo Zhu, Shixin Liu, Qiping Lu, Zhongzhi Tang

Published online on: June 11, 2019
Open Access

Curcumin attenuates hypoxia/reoxygenation‑induced cardiomyocyte injury by downregulating Notch signaling

Peng Zhu, Manli Yang, Hao He, Zhibin Kuang, Mu Liang, Anxiao Lin, Song Liang, Qiyun Wen, Zhiqin Cheng, Chaofeng Sun

Published online on: June 10, 2019
Open Access

A 3D‑scaffold of PLLA induces the morphological differentiation and migration of primary astrocytes and promotes the production of extracellular vesicles

Francesco Carfì Pavia, Maria Antonietta Di Bella, Valerio Brucato, Valeria Blanda, Francesca Zummo, Ilenia Vitrano, Carlo Maria Di Liegro, Giulio Ghersi, Italia Di Liegro, Gabriella Schiera

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Interleukin‑12 exacerbates Sjögren's syndrome through induction of myeloid‑derived suppressor cells

Jingjing Qi, Dan Li, Guoping Shi, Xuefang Zhang, Yuchen Pan, Huan Dou, Tingting Wang, Genhong Yao, Yayi Hou

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Pathway and network analysis of genes related to osteoporosis

Lin Guo, Jia Han, Hao Guo, Dongmei Lv, Yun Wang

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Alisol B 23‑acetate inhibits the viability and induces apoptosis of non‑small cell lung cancer cells via PI3K/AKT/mTOR signal pathway

Yang Liu, Xi‑Chao Xia, Liu‑Yang Meng, Yu Wang, Yue‑Mei Li

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Downregulation of P2Y2 and HuD during the development of the enteric nervous system in fetal rats with anorectal malformations

Zebing Zheng, Bin Chen, Zhu Jin, Mingjuan Gao, Chengyan Tang, Yuchen Mao, Yan Qu, Yuanmei Liu

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Downregulation of microRNA‑451 improves cell migration, invasion and tube formation in hypoxia‑treated HUVECs by targeting MIF

Qian Li, Yongqiu Li, Dongsen Zhang, Haifeng Gao, Xuan Gao

Published online on: June 6, 2019
Open Access

RING finger protein 10 is a potential drug target for diabetic vascular complications

Siyu Li, Guiquan Yu, Wei Huang, Ruiyu Wang, Peng Pu, Ming Chen

Published online on: June 6, 2019

Construction and analysis of a lncRNA‑miRNA‑mRNA network based on competitive endogenous RNA reveals functional lncRNAs in diabetic cardiomyopathy

Kai Chen, Yunci Ma, Shaoyu Wu, Yuxin Zhuang, Xin Liu, Lin Lv, Guohua Zhang

Published online on: June 6, 2019

miR‑379 inhibits cell proliferation and epithelial‑mesenchymal transition by targeting CHUK through the NF‑κB pathway in non‑small cell lung cancer

Bin Liu, Zheng Wang, Shizhao Cheng, Lin Du, Yan Yin, Zhen Yang, Jingmin Zhou

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Lidocaine inhibits the progression of retinoblastoma in vitro and in vivo by modulating the miR‑520a‑3p/EGFR axis

Weiyi Xia, Libo Wang, Dongyi Yu, Xing Mu, Xin Zhou

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Preparation of an acellular spinal cord scaffold to improve its biological properties

Hui Xing, Hong Yin, Chao Sun, Xianjun Ren, Yongyang Tian, Miao Yu, Tao Jiang

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Aspergillus fumigatus enhances human NK cell activity by regulating M1 macrophage polarization

Xiaowei Zhang, Dan He, Song Gao, Yunyun Wei, Li Wang

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Significant association between GPR50 hypomethylation and AD in males

Weihua Chen, Huihui Ji, Liping Li, Chunshuang Xu, Ting Zou, Wei Cui, Shujun Xu, Xiaohui Zhou, Shiwei Duan, Qinwen Wang

Published online on: June 6, 2019
Open Access

lncRNA ATXN8OS promotes breast cancer by sequestering miR‑204

Zhen Deng, Huayu Cai, Liying Lin, Lingfeng Zhu, Weizhen Wu, Shunliang Yang, Jinquan Cai, Jianming Tan

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Impaired AMPK‑CGRP signaling in the central nervous system contributes to enhanced neuropathic pain in high‑fat diet‑induced obese rats, with or without nerve injury

Xinxin Guo, Xueshu Tao, Qing Tong, Tiecheng Li, Daosong Dong, Bohan Zhang, Mengnan Zhao, Tao Song

Published online on: June 6, 2019
Open Access

Effect of metformin on cell proliferation, apoptosis, migration and invasion in A172 glioma cells and its mechanisms

Zhang Sheng Xiong, Song Feng Gong, Wen Si, Taipeng Jiang, Qing Long Li, Tie Jun Wang, Wen Jie Wang, Rui Yue Wu, Kun Jiang

Published online on: June 6, 2019

Inhibition of USP4 attenuates pathological scarring by downregulation of the TGF‑β/Smad signaling pathway

Jie Zhang, Sijia Na, Shuting Pan, Sang Long, Yuqi Xin, Qingkun Jiang, Zhongwei Lai, Junfeng Yan, Zhongyi Cao

Published online on: June 6, 2019

AQP2 is regulated by estradiol in human endometrium and is associated with spheroid attachment in vitro

Ronghuan He, Wenlun Han, Yanjun Hu, Xijing Chen, Xiaoling Hu, Yimin Zhu

Published online on: June 5, 2019
Open Access

Exosomes as carriers transporting long non‑coding RNAs: Molecular characteristics and their function in cancer (Review)

Damian Kołat, Raneem Hammouz, Andrzej K. Bednarek, Elżbieta Płuciennik

Published online on: June 5, 2019
Open Access

Kisspeptin‑13 inhibits bleomycin‑induced pulmonary fibrosis through GPR54 in mice

Zelin Lei, Xue Bai, Jianxiu Ma, Qin Yu

Published online on: June 5, 2019
Open Access

Development of an enzyme‑linked immunosorbent assay for camptothecin

Liting Yan, Xiang Nan, Cunzheng Zhang, Haifang Wang, Xiaoyan Huang, Jun Hu, Yingqian Liu

Published online on: June 5, 2019
Open Access

MicroRNA‑106b functions as an oncogene and regulates tumor viability and metastasis by targeting LARP4B in prostate cancer

Weiqi Yin, Junfeng Chen, Guoyao Wang, Dongxu Zhang

Published online on: June 5, 2019

Silibinin A decreases statin‑induced PCSK9 expression in human hepatoblastoma HepG2 cells

Zhewen Dong, Wenxiang Zhang, Siyu Chen, Chang Liu

Published online on: June 5, 2019
Open Access

Artesunate exerts protective effects against ulcerative colitis via suppressing Toll‑like receptor 4 and its downstream nuclear factor‑κB signaling pathways

Yu‑Xuan Chen, Xiao‑Qi Zhang, Cheng‑Gong Yu, Shu‑Ling Huang, Ying Xie, Xiao‑Tan Dou, Wen‑Jia Liu, Xiao‑Ping Zou

Published online on: June 5, 2019
Open Access

MicroRNA‑802 increases hepatic oxidative stress and induces insulin resistance in high‑fat fed mice

Xi Yang, Hanying Xing, Jingzhen Liu, Linquan Yang, Huan Ma, Huijuan Ma

Published online on: June 5, 2019

Methylation in the TP53 promoter is associated with ischemic stroke

Yan Wei, Zhongzheng Sun, Yun Wang, Zhaohong Xie, Shunliang Xu, Yingying Xu, Xiaoyan Zhou, Jianzhong Bi, Zhengyu Zhu

Published online on: June 5, 2019
Open Access

CDCA7L promotes glioma proliferation by targeting CCND1 and predicts an unfavorable prognosis

Qian‑Kun Ji, Ji-Wei Ma, Rui‑Hua Liu, Xiang‑Sheng Li, Fa‑Zheng Shen, Li‑Yong Huang, Lei Hui, Yan‑Juan Ma, Bao‑Zhe Jin

Published online on: June 5, 2019

lncRNA FAM99A is downregulated in preeclampsia and exerts a regulatory effect on trophoblast cell invasion, migration and apoptosis

Tongqiang He, Yuan Qiao, Yanxiang Lv, Jun Wang, Rui Hu, Yinli Cao

Published online on: June 5, 2019
Open Access

Roseburia intestinalis supernatant ameliorates colitis induced in mice by regulating the immune response

Weiwei Luo, Zhaohua Shen, Minzi Deng, Xiayu Li, Bei Tan, Mengwei Xiao, Shuai Wu, Zhenyu Yang, Changxin Zhu, Li Tian, Xing Wu, Xiangrui Meng, Yongsheng Quan, Xiaoyan Wang

Published online on: June 4, 2019

Transmembrane protein 66 attenuates neointimal hyperplasia after carotid artery injury by SOCE inactivation

Jiong Yang, Shuang Li, Qiang Wang, Dachun Yang

Published online on: June 4, 2019
Open Access

Electroacupuncture alleviates morphine‑induced hyperalgesia by regulating spinal CB1 receptors and ERK1/2 activity

Yuxin Zheng, Yang Yu, Keliang Xie, Yuan Yuan, Yi Chen, Chunyan Wang, Guolin Wang, Yonghao Yu

Published online on: June 4, 2019
Open Access

Calcium‑sensing receptor promotes high glucose‑induced myocardial fibrosis via upregulation of the TGF‑β1/Smads pathway in cardiac fibroblasts

Hui Yuan, Yuqi Fan, Yuehong Wang, Tielei Gao, Yiying Shao, Bingbing Zhao, Hongzhu Li, Changqing Xu, Can Wei

Published online on: June 4, 2019
Open Access

The therapeutic potential of epigallocatechin‑3‑gallate against human oral squamous cell carcinoma through inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis: In vitro and in vivo murine xenograft study

Hitoshi Yoshimura, Hisato Yoshida, Shinpei Matsuda, Takashi Ryoke, Keiichi Ohta, Masahiro Ohmori, Satoshi Yamamoto, Tamotsu Kiyoshima, Motohiro Kobayashi, Kazuo Sano

Published online on: June 4, 2019
Open Access

Effect of STC2 gene silencing on colorectal cancer cells

Qianyuan Li, Xiukou Zhou, Zhengyu Fang, Zhiyun Pan

Published online on: June 4, 2019
Open Access

miR‑27a suppresses TLR4‑induced renal ischemia‑reperfusion injury

Yang Wang, Dan Wang, Zhen Jin

Published online on: June 4, 2019

miR‑589‑5p is downregulated in prostate cancer and regulates tumor cell viability and metastasis by targeting CCL‑5

Lu Ji, Xi Jiang, Fei Mao, Zhiwang Tang, Bing Zhong

Published online on: June 4, 2019
Open Access

Screening key genes and signaling pathways in colorectal cancer by integrated bioinformatics analysis

Chang Yu, Fuqiang Chen, Jianjun Jiang, Hong Zhang, Meijuan Zhou

Published online on: June 4, 2019

Role of the PI3K‑mTOR autophagy pathway in nerve damage in rats with intermittent hypoxia‑aggravated whole brain ischemia

Xia Guo, Yao Liu, Yaning Zhao, Rong Fan, Yali Bai, Xiangfei Guo, Jianmin Li, Changxiang Chen

Published online on: June 4, 2019
Open Access

p53 mediates PEDF‑induced autophagy in human umbilical vein endothelial cells through sestrin2 signaling

Tiangui Chen, Tianbo Li, Jiangning Wang

Published online on: June 3, 2019

Key genes associated with pancreatic cancer and their association with outcomes: A bioinformatics analysis

Jiajia Wu, Zedong Li, Kai Zeng, Kangjian Wu, Dong Xu, Jun Zhou, Lijian Xu

Published online on: June 3, 2019
Open Access

UBE2T promotes proliferation and regulates PI3K/Akt signaling in renal cell carcinoma

Peng Hao, Bo Kang, Yapeng Li, Wenqi Hao, Feihong Ma

Published online on: June 3, 2019
Open Access

Identification of critical genes associated with human osteosarcoma metastasis based on integrated gene expression profiling

Hongwu Fan, Shan Lu, Shengqun Wang, Shanyong Zhang

Published online on: June 3, 2019

Interleukin‑33 promotes obstructive renal injury via macrophages

Yanlei Li, Jing Liu, Ting Yu, Bingdi Yan, Hongjun Li

Published online on: June 3, 2019
Open Access

Long non‑coding RNA CASC2 enhances berberine‑induced cytotoxicity in colorectal cancer cells by silencing BCL2

Wei Dai, Liyuan Mu, Yali Cui, Yingying Li, Ping Chen, Hongjian Xie, Xia Wang

Published online on: June 3, 2019
Open Access

Inhibitory effects of miR‑26b‑5p on thyroid cancer

Aiya Zhou, Gengyu Chen, Xiankui Cheng, Chi Zhang, Hao Xu, Ming Qi, Xiao Chen, Tiantian Wang, Leping Li

Published online on: May 31, 2019

Diallyl disulfide attenuates non‑alcoholic steatohepatitis by suppressing key regulators of lipid metabolism, lipid peroxidation and inflammation in mice

Ning Zhang, Yuli Wang, Junli Zhang, Beibei Liu, Guixin Li, Shengliang Xin, Keshu Xu

Published online on: May 31, 2019
Open Access

MicroRNA‑217 inhibition relieves cerebral ischemia/reperfusion injury by targeting SIRT1

Gaofeng Rao, Wenfu Zhang, Shegeng Song

Published online on: May 31, 2019
Open Access

A comparative study of the effects of concentrated growth factors in two different forms on osteogenesis in vitro

Liping Wang, Mianjia Wan, Zhengmao Li, Ningying Zhong, Dongliang Liang, Linhu Ge

Published online on: May 30, 2019
Open Access

Identification of key candidate genes involved in melanoma metastasis

Jia Chen, Fei Wu, Yu Shi, Degang Yang, Mingyuan Xu, Yongxian Lai, Yeqiang Liu

Published online on: May 30, 2019
Open Access

Comparison of long non‑coding RNA expression profiles in human dental follicle cells and human periodontal ligament cells

Liping Wu, Lidi Deng, Hong Hong, Caixia Peng, Xueqin Zhang, Zhengyuan Chen, Junqi Ling

Published online on: May 29, 2019

Oxidative CaMKII as a potential target for inflammatory disease (Review)

Jingjing Qu, Quanhui Mei, Ruichao Niu

Published online on: May 29, 2019
Open Access

IL‑17A promotes CXCR2‑dependent angiogenesis in a mouse model of liver cancer

Liguo Liu, Huizhuo Sun, Shan Wu, Haidong Tan, Yongliang Sun, Xiaolei Liu, Shuang Si, Li Xu, Jia Huang, Wenying Zhou, Zhiying Yang, Zai Wang

Published online on: May 29, 2019
Open Access

Serum and tissue proteomic signatures of patients with hepatocellular carcinoma using 2‑D gel electrophoresis

Huifang Peng, Zhijian Yan, Xinhua Zeng, Sheng Zhang, Hongwei Jiang, Heqing Huang, Huiqin Zhuo

Published online on: May 29, 2019
Open Access

Identification of Der f 23 as a new major allergen of Dermatophagoides farinae

Yongshen He, Chuanran Dou, Yiming Su, Jialin Chen, Zhen Zhang, Zhenfu Zhao, Jiajie Chen, Kunmei Ji

Published online on: May 28, 2019
Open Access

Pharmacokinetics, excretion and metabolites analysis of DL0410, a dual‑acting cholinesterase inhibitor and histamine‑3 receptor antagonist

Xiaocong Pang, Ying Zhao, Junke Song, De Kang, Song Wu, Lin Wang, Ailin Liu, Guanhua Du

Published online on: May 28, 2019
Open Access

Identification of diagnostic long non‑coding RNA biomarkers in patients with hepatocellular carcinoma

Gang Li, Hao Shi, Xinyi Wang, Bei Wang, Qianqian Qu, Haiyang Geng, Hongjun Sun

Published online on: May 28, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image