Early Online

Open Access

Expression and potential molecular mechanisms of miR‑204‑5p in breast cancer, based on bioinformatics and a meta‑analysis of 2,306 cases

Kai‑Teng Cai, An‑Gui Liu, Ze‑Feng Wang, Hang‑Wei Jiang, Jing‑Jing Zeng, Rong‑Quan He, Jie Ma, Gang Chen, Jin‑Cai Zhong

Published online on: December 14, 2018

A novel four‑snoRNA signature for predicting the survival of patients with uveal melanoma

Qiong Yi, Wen‑Jin Zou

Published online on: December 14, 2018
Open Access

In vitro analysis of the role of tumor necrosis factor‑stimulated gene‑6 in keloid

Xinyi Li, Zhao Chen, Xiaojing Li, Hui Wang

Published online on: December 14, 2018
Open Access

Identification of putative drugs for gastric adenocarcinoma utilizing differentially expressed genes and connectivity map

Zu‑Xuan Chen, Xiao‑Ping Zou, Huang‑Qun Yan, Rui Zhang, Jin‑Shu Pang, Xin‑Gan Qin, Rong‑Quan He, Jie Ma, Zhen‑Bo Feng, Gang Chen, Ting‑Qing Gan

Published online on: December 13, 2018
Open Access

Oxidative stress, autophagy and pyroptosis in the neovascularization of oxygen‑induced retinopathy in mice

Shuai Wang, Li‑Yang Ji, Li Li, Jing‑Min Li

Published online on: December 13, 2018
Open Access

Exosomes derived from preadipocytes improve osteogenic differentiation, potentially via reduced miR‑223 expression

Wenhua Du, Lingkai Su, Ning Zhang, Huiming Wang

Published online on: December 13, 2018
Open Access

Expression of miR‑542‑3p in osteosarcoma with miRNA microarray data, and its potential signaling pathways

Zhen Li, Jian‑Ni Yao, Wen‑Ting Huang, Rong‑Quan He, Jie Ma, Gang Chen, Qing‑Jun Wei

Published online on: December 13, 2018

miR‑340‑5p: A potential direct regulator of Nrf2 expression in the post‑exercise skeletal muscle of mice

Tao Mei, Yujia Liu, Jianxiong Wang, Ying Zhang

Published online on: December 13, 2018
Open Access

Irisin regulates the expression of BDNF and glycometabolism in diabetic rats

Lingning Huang, Sunjie Yan, Li Luo, Liyong Yang

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Effects of menstrual blood‑derived stem cells on endometrial injury repair

Jia Hu, Kuangyu Song, Jing Zhang, Yiqiong Zhang, Bu‑Zhen Tan

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Theaflavins prevent cartilage degeneration via AKT/FOXO3 signaling in vitro

Jun Li, Jianping Zheng

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Melatonin ameliorates ANIT‑induced cholestasis by activating Nrf2 through a PI3K/Akt‑dependent pathway in rats

Yunzhou Li, Han Yu, Zongying Xu, Shaohua Shi, Dingnan Wang, Xinghua Shi, Yuchen Wang, Baihui Zeng, Huifang Deng, Xiulan Deng, Xianggen Zhong

Published online on: December 12, 2018

Apolipoprotein M induces inhibition of inflammatory responses via the S1PR1 and DHCR24 pathways

Min Wang, Guang‑Hua Luo, Hong Liu, You‑Pu Zhang, Bin Wang, Dong‑Mei Di, Xiang‑Hong Zhan, Yang Yu, Shuang Yao, Xiao‑Ying Zhang, Ning Xu

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Hypertonic saline maintains coagulofibrinolytic homeostasis following moderate‑to‑severe traumatic brain injury by regulating monocyte phenotype via expression of lncRNAs

Xiping Yang, Yisheng Chen, Jianxin Li, Lijun Chen, Hefei Ren, Yang Liu, Xinyu Zhang

Published online on: December 12, 2018

MicroRNA‑509 targets PAX6 to inhibit cell proliferation and invasion in papillary thyroid carcinoma

Shuilong Zhang, Qiang Wang, Dewei Li, Bo Huang, Xia Hou, Dongliang Wang

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Knockdown of ribosomal protein S15A inhibits human kidney cancer cell growth in vitro and in vivo

Jiayu Liang, Zhihong Liu, Zijun Zou, Xiangxiu Wang, Yongquan Tang, Chuan Zhou, Kan Wu, Fuxun Zhang, Yiping Lu

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Identification of gene biomarkers in patients with postmenopausal osteoporosis

Chenggang Yang, Jing Ren, Bangling Li, Chuandi Jin, Cui Ma, Cheng Cheng, Yaolan Sun, Xiaofeng Shi

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Reprogramming factors induce proliferation and inhibit apoptosis of melanoma cells by changing the expression of particular genes

Yang Wang, Hua‑Jun Sun, Rong‑Gui Li, Xiao‑Mei Wang, Zhi‑Qiang Cheng, Nan Lou

Published online on: December 12, 2018
Open Access

Expression of C1q in the serum of patients with non‑severe aplastic anemia, and its association with disease severity

Shaoxue Ding, Chunyan Liu, Yang Li, Hui Liu, Zhaoyun Liu, Tong Chen, Tian Zhang, Zonghong Shao, Rong Fu

Published online on: December 12, 2018

Early diagnosis of trisomy 21, trisomy 18 and trisomy 13 using nuchal translucency thickness and ductus venosus blood flow waveform in West China

Ying Tang, Hong Luo, Dezhi Mu, Taizhu Yang, Qi Zhu, Fan Yang, Guanjian Liu

Published online on: December 12, 2018

Evaluation of a DNA vaccine encoding Brucella BvrR in BALB/c mice

Bo Chen, Baoshan Liu, Zhina Zhao, Guizhen Wang

Published online on: December 11, 2018

Costunolide isolated from Vladimiria souliei inhibits the proliferation and induces the apoptosis of HepG2 cells

Jingxin Mao, Man Yi, Yunyi Tao, Yuanshe Huang, Min Chen

Published online on: December 11, 2018
Open Access

miR‑15a‑3p affects the proliferation, migration and apoptosis of lens epithelial cells

Shu‑Jun Liu, Wen‑Ting Wang, Feng‑Lan Zhang, Yong‑Hong Yu, Hua‑Jun Yu, Yan Liang, Ning Li, Yuan‑Bin Li

Published online on: December 11, 2018
Open Access

Novel adeno‑associated virus‑based genetic vaccines encoding hepatitis C virus E2 glycoprotein elicit humoral immune responses in mice

Fengqin Zhu, Yibo Wang, Zhen Xu, Haiyang Qu, Hairong Zhang, Lingling Niu, Honglu Xue, Dehuai Jing, Heng He

Published online on: December 11, 2018

A GLP‑1 receptor agonist attenuates human islet amyloid polypeptide‑induced autophagy and apoptosis in MIN6 cells

Xiong Chen, Tingting Huang, Yujuan Shi, Luyin Wang, Wei Li, Feixia Shen, Xuemei Gu

Published online on: December 11, 2018
Open Access

An experimental study of amniotic lacrimal duct stents in the treatment of perimenopausal female rabbits with dry eye

Mingyang Ma, Qing Yuan, Lei Ye, Kangcheng Liu, Linhong Ye, You‑Lan Min, Nan Jiang, Qinghai Li, Wenqing Shi, Xiaowei Xu, Peiwen Zhu, Yi Shao

Published online on: December 10, 2018
Open Access

High expression of RAB38 promotes malignant progression of pancreatic cancer

Bao‑Yu Li, Li‑Jie He, Xiang‑Lian Zhang, Hui Liu, Bin Liu

Published online on: December 10, 2018
Open Access

Contribution of regulatory T cells to immune tolerance and association of microRNA‑210 and Foxp3 in preeclampsia

Jiying Chen, Lijian Zhao, Dengchuan Wang, Yanbin Xu, Haijie Gao, Wenqing Tan, Chenhong Wang

Published online on: December 10, 2018
Open Access

Construction and analysis of the lncRNA‑miRNA‑mRNA network based on competitive endogenous RNA reveals functional genes in heart failure

Guohong Wang, Xianghui Zheng, Yang Zheng, Rui Cao, Maomao Zhang, Yong Sun, Jian Wu

Published online on: December 10, 2018
Open Access

MEK inhibitor enhanced the antitumor effect of oxaliplatin and 5‑fluorouracil in MEK1 Q56P‑mutant colorectal cancer cells

Changwen Jing, Huizi Li, Yuanyuan Du, Haixia Cao, Siwen Liu, Zhuo Wang, Rong Ma, Jifeng Feng, Jianzhong Wu

Published online on: December 7, 2018

MicroRNA‑146a inhibits the inflammatory responses induced by interleukin‑17A during the infection of Helicobacter pylori

Na Li, Jianlong Wang, Wenqian Yu, Kai Dong, Feng You, Biao Si, Bin Tang, Yan Zhang, Tongjian Wang, Bin Qiao

Published online on: December 5, 2018

Upregulated IGF‑1 in the lungs of asthmatic mice originates from alveolar macrophages

Jing He, Mimi Mu, Helong Wang, Hua Ma, Xu Tang, Qiang Fang, Shujun Guo, Chuanwang Song

Published online on: December 5, 2018

Role of the mTOR‑FOXO1 pathway in obesity‑associated renal tubulointerstitial inflammation

Hong Sun, Xinyu Shao, Jiajia He, Michal Golos, Bimin Shi

Published online on: December 5, 2018

Bioinformatics analysis of the interactions among lncRNA, miRNA and mRNA expression, genetic mutations and epigenetic modifications in hepatocellular carcinoma

Chengjie Lin, Guandou Yuan, Zhigao Hu, Yonglian Zeng, Xiaoqiang Qiu, Hongping Yu, Songqing He

Published online on: December 5, 2018
Open Access

α‑lipoic acid protects against carbon tetrachloride‑induced liver cirrhosis through the suppression of the TGF‑β/Smad3 pathway and autophagy

Guangwei Liu, Jiangkai Liu, Linping Pian, Songlin Gui, Baoping Lu

Published online on: December 4, 2018
Open Access

Pivotal prognostic and diagnostic role of the long non‑coding RNA colon cancer‑associated transcript 1 expression in human cancer (Review)

Ni Wang, Yang Yu, Boming Xu, Mingjiong Zhang, Quanpeng Li, Lin Miao

Published online on: December 4, 2018
Open Access

Sphingomyelin synthase 1 regulates the epithelial‑to‑mesenchymal transition mediated by the TGF‑β/Smad pathway in MDA‑MB‑231 cells

Shuang Liu, Huan Hou, Panpan Zhang, Yifan Wu, Xuanhong He, Hua Li, Nianlong Yan

Published online on: December 4, 2018
Open Access

MicroRNA‑29a enhances cisplatin sensitivity in non‑small cell lung cancer through the regulation of REV3L

Xialin Chen, Hong Zhu, Wanli Ye, Yayun Cui, Ming Chen

Published online on: December 4, 2018

Chrysin protects human osteoarthritis chondrocytes by inhibiting inflammatory mediator expression via HMGB1 suppression

Chi Zhang, Weizhong Yu, Chongbo Huang, Qinghe Ding, Chizhang Liang, Le Wang, Zhiqi Hou, Zhiyong Zhang

Published online on: December 4, 2018
Open Access

PI3K/Akt signaling transduction pathway, erythropoiesis and glycolysis in hypoxia (Review)

Youbang Xie, Xuefeng Shi, Kuo Sheng, Guoxiong Han, Wenqian Li, Qiangqiang Zhao, Baili Jiang, Jianming Feng, Jianping Li, Yuhai Gu

Published online on: December 3, 2018
Open Access

Concentrated growth factor exudate enhances the proliferation of human periodontal ligament cells in the presence of TNF‑α

Xiaoju Li, Huixiao Yang, Zijian Zhang, Zhonghai Yan, Huling Lv, Yan Zhang, Bin Wu

Published online on: December 3, 2018
Open Access

A comprehensive competitive endogenous RNA network pinpoints key molecules in diabetic retinopathy

Yingcheng Wu, Keren Jia, Huiqun Wu, Aimin Sang, Lei Wang, Lili Shi, Kui Jiang, Jiancheng Dong

Published online on: December 3, 2018
Open Access

Cordycepin induces Bax‑dependent apoptosis in colorectal cancer cells

Shang‑Ze Li, Jian‑Wei Ren, Jing Fei, Xiao‑Dong Zhang, Run‑Lei Du

Published online on: December 3, 2018
Open Access

Salvianolic acid B, an antioxidant derived from Salvia militarize, protects mice against γ‑radiation‑induced damage through Nrf2/Bach1

Ruifang Zhou, Haishan Long, Bei Zhang, Zhizhao Lao, Quanyu Zheng, Tiancheng Wang, Yongxin Zhang, Qingguang Wu, Xiaoping Lai, Geng Li, Lizhu Lin

Published online on: December 3, 2018

Role of mitochondrial damage in Cr(VI)‑induced endoplasmic reticulum stress in L‑02 hepatocytes

Qi Liang, Yujing Zhang, Manfeng Huang, Yuanyuan Xiao, Fang Xiao

Published online on: November 29, 2018
Open Access

Inactivation of RUNX3 protein expression in tongue squamous cell carcinoma and its association with clinicopathological characteristics

Wei‑Na Zhou, Yi‑Fei Du, Yang Zheng, Wei Zhang, Yu‑Nong Wu, Xiao‑Meng Song, Jin Bai

Published online on: November 29, 2018
Open Access

Overexpression of activating transcription factor 3 exerts suppressive effects in HepG2 cells

Xiaoyan Li, Shengbing Zang, Haili Cheng, Jiasi Li, Aimin Huang

Published online on: November 29, 2018

Melatonin attenuates renal fibrosis in diabetic mice by activating the AMPK/PGC1α signaling pathway and rescuing mitochondrial function

Jian Li, Nan Li, Shuangtong Yan, Yanhui Lu, Xinyu Miao, Zhaoyan Gu, Yinghong Shao

Published online on: November 29, 2018
Open Access

Different types of viral‑host junction found in HBV integration breakpoints in HBV‑infected patients

Peng Ruan, Xiufang Dai, Jun Sun, Chunping He, Chao Huang, Rui Zhou, Zhuo Cao, Lan Ye

Published online on: November 29, 2018
Open Access

MicroRNA‑363‑3p inhibits hepatocarcinogenesis by targeting HMGA2 and is associated with liver cancer stage

Jing Wang, Huimin Liang, Haize Ge, Xinling Guo, Dongmei Gu, Yuhua Yuan

Published online on: November 29, 2018
Open Access

Mechanisms shaping the role of ERK1/2 in cellular senescence (Review)

Junrong Zou, Tingting Lei, Pei Guo, Jason Yu, Qichao Xu, Yunfei Luo, Rong Ke, Deqiang Huang

Published online on: November 29, 2018

Long non‑coding RNA MLK7‑AS1 promotes proliferation in human colorectal cancer via downregulation of p21 expression

Rui Zhang, Jibin Li, Xiaofei Yan, Keer Jin, Wenya Li, Xin Liu, Jianfeng Zhao, Wen Shang, Xiang Zhao

Published online on: November 28, 2018
Open Access

Intranasal instillation of miR‑410 targeting IL‑4/IL‑13 attenuates airway inflammation in OVA‑induced asthmatic mice

Rong Jin, Sujuan Hu, Xiaomei Liu, Renzheng Guan, Ling Lu, Rongjun Lin

Published online on: November 28, 2018
Open Access

MicroRNA‑3666 suppresses the growth and migration of glioblastoma cells by targeting KDM2A

Taotao Shou, Huyin Yang, Jia Lv, Dai Liu, Xiaoyang Sun

Published online on: November 27, 2018
Open Access

A SIRT1 agonist reduces cognitive decline in type 2 diabetic rats through antioxidative and anti‑inflammatory mechanisms

Fei Wang, Yanchang Shang, Rong Zhang, Xiangyang Gao, Qiang Zeng

Published online on: November 27, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image