Early Online

Open Access

Identification of pathways significantly associated with spondyloarthropathy/ankylosing spondylitis using the sub‑pathway method

Ming Ding, Ting‑Jin Guan, Chuan‑Yin Wei, Bo‑Hua Chen

Published online on: August 17, 2018

Hypoxia‑inducible factor 1α and ROCK1 regulate proliferation and collagen synthesis in hepatic stellate cells under hypoxia

Yibing Hu, Danping Hu, Huanhuan Yu, Wangwang Xu, Rongquan Fu

Published online on: August 17, 2018
Open Access

Therapeutic effects of bee venom on experimental atopic dermatitis

Hyemin Gu, Woon‑Hae Kim, Hyun‑Jin An, Jung‑Yeon Kim, Mi‑Gyeong Gwon, Sang Mi Han, Jaechan Leem, Kwan‑Kyu Park

Published online on: August 17, 2018
Open Access

Hydroxysafflor yellow A protects against angiotensin II‑induced hypertrophy

Bin Ni, Donglai Zhou, Yunyan Jing, Shanxin Liu

Published online on: August 17, 2018

miR‑338‑3p mediates gluconeogenesis via targeting of PP4R1 in hepatocytes

Shuyue Wang, Linfang Li, Xiehui Chen, Xiuqing Huang, Jin Liu, Xuelin Sun, Yang Zhang, Tao Shen, Jun Guo, Yong Man, Weiqing Tang, Lin Dou, Jian Li

Published online on: August 17, 2018

Overexpression of Wilms' tumor 1 in skin lesions of psoriasis is associated with abnormal proliferation and apoptosis of keratinocytes

Ruifang Wu, Yuan Liao, Weiyun Shen, Yu Liu, Jianzhong Zhang, Min Zheng, Genghui Chen, Yuwen Su, Ming Zhao, Qianjin Lu

Published online on: August 16, 2018
Open Access

Downregulation of Glt25d1 aggravates carbon tetrachloride‑induced acute hepatic injury through activation of the TGF‑β1/Smad2 signaling pathway

Xiaohui Ye, Lingling He, Jiali Ma, Yufeng Li, Manka Zhang, Junru Yang, Jian Zhang, Fan Xiao, Hongshan Wei

Published online on: August 16, 2018

miR‑454‑3p suppresses cell migration and invasion by targeting CPEB1 in human glioblastoma

Xiaobo Hui, Shiming Zhang, Yanping Wang

Published online on: August 14, 2018
Open Access

Identification of LINC01279 as a cell cycle‑associated long non‑coding RNA in endometriosis with GBA analysis

Jie Liu, Qi Wang, Rongrong Zhang, Chu Zhang, Jihui Lin, Xiaojie Huang

Published online on: August 14, 2018
Open Access

Silencing of PYGB suppresses growth and promotes the apoptosis of prostate cancer cells via the NF‑κB/Nrf2 signaling pathway

Zhen Wang, Gang Han, Qinghong Liu, Wenyuan Zhang, Jinshan Wang

Published online on: August 14, 2018

Differential miRNAomics of the synovial membrane in knee osteoarthritis induced by bilateral anterior cruciate ligament transection in rats

Jiangtao Zhou, Yina Zhao, Guangwen Wu, Bingbing Lin, Zuanfang Li, Xianxiang Liu

Published online on: August 13, 2018
Open Access

Sinomenine alleviates dextran sulfate sodium‑induced colitis via the Nrf2/NQO‑1 signaling pathway

Yan Zhou, Hanyang Liu, Jun Song, Liang Cao, Liming Tang, Chunjian Qi

Published online on: August 10, 2018

Estrogen receptor antagonist fulvestrant inhibits proliferation and promotes apoptosis of prolactinoma cells by regulating the IRE1/XBP1 signaling pathway

Chao Wang, Minghan Bai, Xin Wang, Chunlei Tan, Dongzhi Zhang, Liang Chang, Guofu Li, Lingyu Xie, Jun Su, Yuan Wen

Published online on: August 10, 2018
Open Access

C‑C chemokine receptor type 3 gene knockout alleviates inflammatory responses in allergic rhinitis model mice by regulating the expression of eosinophil granule proteins and immune factors

Xinhua Zhu, Ke Liu, Jialin Wang, Haisen Peng, Qibin Pan, Shuhong Wu, Yinli Jiang, Yuehui Liu

Published online on: August 10, 2018
Open Access

Ghrelin improves pilocarpine‑induced cerebral cortex inflammation in epileptic rats by inhibiting NF‑κB and TNF‑α

Kun Han, Qing‑Yi Wang, Cai‑Xia Wang, Shao‑Yong Luan, Wen‑Peng Tian, Yue Wang, Rui‑Yun Zhang

Published online on: August 10, 2018
Open Access

Cold exposure promotes obesity and impairs glucose homeostasis in mice subjected to a high‑fat diet

Ping Zhu, Zhi‑Hui Zhang, Xu‑Feng Huang, Yan‑Chuan Shi, Neeta Khandekar, He‑Qin Yang, Shi‑Yu Liang, Zhi‑Yuan Song, Shu Lin

Published online on: August 10, 2018

Identification of genes and genetic networks associated with BAG3‑dependent cell proliferation and cell survival in human cervical cancer HeLa cells

Yukihiro Furusawa, Tatsuya Yunoki, Tetsushi Hirano, Satsuki Minagawa, Hironori Izumi, Hisashi Mori, Atsushi Hayashi, Yoshiaki Tabuchi

Published online on: August 10, 2018
Open Access

MicroRNA‑34b promotes proliferation, migration and invasion of Ewing's sarcoma cells by downregulating Notch1

Qunshan Lu, Mei Lu, Dong Li, Shuai Zhang

Published online on: August 9, 2018
Open Access

Overexpression of KLF5 inhibits puromycin‑induced apoptosis of podocytes

Yang Li, Xiaoni Sui, Xueqing Hu, Zhao Hu

Published online on: August 9, 2018
Open Access

Correlation between DEC1/DEC2 and epithelial‑mesenchymal transition in human prostate cancer PC‑3 cells

Qiang Liu, Yunyan Wu, Hiroko Seino, Toshihiro Haga, Tadashi Yoshizawa, Satoko Morohashi, Hiroshi Kijima

Published online on: August 9, 2018
Open Access

Novel prognostic biomarkers of gastric cancer based on gene expression microarray: COL12A1, GSTA3, FGA and FGG

Shijie Duan, Baocheng Gong, Pengliang Wang, Hanwei Huang, Lei Luo, Funan Liu

Published online on: August 9, 2018

Selective activation of inflammation factors by human parvovirus B19 and human bocavirus VP1 unique region on H9c2 cardiomyocyte

Hiong‑Ping Hii, Chun‑Ching Chiu, Di‑Wei Lin, Ya‑Fang Shi, Tsai‑Ching Hsu, Bor‑Show Tzang

Published online on: August 9, 2018
Open Access

Transcriptome sequencing identifies key pathways and genes involved in gastric adenocarcinoma

Wenhu Zhang, Shaozhuang Liu, Hanxiang Zhan, Zhibo Yan, Guangyong Zhang

Published online on: August 9, 2018

Geranylgeranyl transferase 1 inhibitor GGTI‑298 enhances the anticancer effect of gefitinib

Bi‑Sheng Liu, Xin‑Yu Dai, Hong‑Wei Xia, Huan‑Ji Xu, Qiu‑Lin Tang, Qi‑Yong Gong, Yong‑Zhan Nie, Feng Bi

Published online on: August 9, 2018
Open Access

MicroRNA‑675‑3p promotes esophageal squamous cell cancer cell migration and invasion

Qi Xiao, Tianming Chen, Yao Wu, Wenxiu Wu, Yandi Xu, Zhunan Gong, Shilin Chen

Published online on: August 9, 2018

Immune thrombocytopenia induces autophagy and suppresses apoptosis in megakaryocytes

Zhanshu Liu, Tonghua Mei

Published online on: August 9, 2018
Open Access

PI3K/Akt and HIF‑1 signaling pathway in hypoxia‑ischemia (Review)

Zhen Zhang, Li Yao, Jinhua Yang, Zhenkang Wang, Gang Du

Published online on: August 9, 2018

Cell‑to‑cell communication via extracellular vesicles among human pancreatic cancer cells derived from the same patient

Mitsuru Chiba, Shiori Kubota, Ayaka Sakai, Satoru Monzen

Published online on: August 9, 2018
Open Access

A natural ent‑kaurane diterpenoid induces antiproliferation in ovarian cancer cells via ERK1/2 regulation and inhibition of cellular migration and invasion

Jin Sun Lee, Myung Sun Lee, Eun Young Cha, Phuong Thien Thuong, Ji Young Sul, Jun Beom Park, Young Bok Ko

Published online on: August 9, 2018

MicroRNA‑152 regulates insulin secretion and pancreatic β cell proliferation by targeting PI3Kα

Li Chen, Haiyun Qian, Junli Xue, Juan Zhang, Hao Chen

Published online on: August 8, 2018
Open Access

Tetraspanin family identified as the central genes detected in gastric cancer using bioinformatics analysis

Weiwei Qi, Libin Sun, Ning Liu, Shufen Zhao, Jing Lv, Wensheng Qiu

Published online on: August 8, 2018
Open Access

EGFR may participate in immune evasion through regulation of B7‑H5 expression in non‑small cell lung carcinoma

Zhaohui Dong, Lanying Zhang, Wei Xu, Gensheng Zhang

Published online on: August 8, 2018
Open Access

Establishment of a SVM classifier to predict recurrence of ovarian cancer

Jinting Zhou, Lin Li, Liling Wang, Xiaofang Li, Hui Xing, Li Cheng

Published online on: August 8, 2018
Open Access

ASCL2 expression contributes to gastric tumor migration and invasion by downregulating miR223 and inducing EMT

Qingsong Zuo, Jie Wang, Chao Chen, Yong Zhang, Dian‑Xu Feng, Ronghua Zhao, Teng Chen

Published online on: August 8, 2018

Salmon cartilage proteoglycan attenuates allergic responses in mouse model of papain‑induced respiratory inflammation

Hisaya K. Ono, Sayuri Yoshimura, Shouhei Hirose, Kouji Narita, Makoto Tsuboi, Krisana Asano, Akio Nakane

Published online on: August 8, 2018
Open Access

Investigation of key autophagy-and mitophagy-related proteins and gene expression in BALF cells from patients with IPF and RA-ILD

Eirini Vasarmidi, Stella Sarantoulaki, Athina Trachalaki, George Margaritopoulos, Eleni Bibaki, Demetrios A. Spandidos, Nikolaos Tzanakis, Katerina Antoniou

Published online on: August 6, 2018

Overexpression of miR‑21 is involved in acute monocytic leukemia‑associated angiogenesis by targeting IL‑12

Xue‑Peng He, Peng Chen, Kai Yang, Bing Liu, Yuan Zhang, Fang Wang, Zhi Guo, Xiao‑Dong Liu, Jin‑Xing Lou, Hui‑Ren Chen

Published online on: August 6, 2018
Open Access

Tumor promoter role of miR‑647 in gastric cancer via repression of TP73

Xiangqian Zhang, Min Zhang, Guifeng Wang, Ye Tian, Xiaolong He

Published online on: August 6, 2018
Open Access

Effects of Toll‑like receptor 9 and CpG oligodeoxynucleotides 1826 on sodium taurocholate‑induced acute pancreatitis rats

Liang Sun, Yuanhua Li, Huayou Luo, Kunhua Wang, Li Li, Yujian Zeng

Published online on: August 3, 2018
Open Access

Shikonin sensitizes wild‑type EGFR NSCLC cells to erlotinib and gefitinib therapy

Yang‑Ling Li, Xiu Hu, Qing‑Yu Li, Fei Wang, Bo Zhang, Ke Ding, Bi‑Qin Tan, Neng‑Ming Lin, Chong Zhang

Published online on: August 3, 2018
Open Access

Metformin reverses stem cell‑like HepG2 sphere formation and resistance to sorafenib by attenuating epithelial‑mesenchymal transformation

Yan Feng, Xing Guo, Xinping Huang, Manya Wu, Xin Li, Shushu Wu, Xiaoling Luo

Published online on: August 3, 2018

Dexmedetomidine pretreatment inhibits cerebral ischemia/reperfusion‑induced neuroinflammation via activation of AMPK

Zhenhong Wang, Wei Zhou, Haiping Dong, Xiaoxiao Ma, Zhenzhou He

Published online on: August 3, 2018
Open Access

Absence of Sirt3 aggravates cisplatin nephrotoxicity via enhanced renal tubular apoptosis and inflammation

Dal Kim, Woong Park, Sik Lee, Won Kim, Sung Kwang Park, Kyung Pyo Kang

Published online on: August 3, 2018

Antifibrotic potential of bone marrow‑derived mesenchymal stem cells in biliary atresia mice

Jun Lei, Yong Chai, Juhua Xiao, Huakun Hu, Zhiqiang Liu, Yu Xiao, Lijun Yi, Jinshi Huang, Tianxin Xiang, Shouhua Zhang

Published online on: August 3, 2018
Open Access

Oleanolic acid protects against oxidative stress‑induced human umbilical vein endothelial cell injury by activating AKT/eNOS signaling

Wei Zhang, Jian Feng, Biao Cheng, Qing Lu, Xiaoping Chen

Published online on: August 3, 2018
Open Access

In vitro and in vivo study of the expression of the Syk/Ras/c‑Fos pathway in chronic glomerulonephritis

Jiarong Gao, Liangbing Wei, Junmei Song, Hui Jiang, Yachen Gao, Xi Wu, Shuangzhi Xu

Published online on: August 3, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image