Early Online

Open Access

ATP7B expression in human glioblastoma is related to temozolomide resistance

F. M. Moinuddin, Hirofumi Hirano, Yoshinari Shinsato, Nayuta Higa, Kazunori Arita, Tatsuhiko Furukawa

Published online on: October 23, 2017

DDR2 facilitates papillary thyroid carcinoma epithelial mesenchymal transition by activating ERK2/Snail1 pathway

Zhong Liang, Wen‑Jun Xie, Ming Zhao, Guo‑Ping Cheng, Mei‑Juan Wu

Published online on: October 23, 2017
Open Access

No association between triple‑negative breast cancer and prognosis of patients receiving breast‑conserving treatment

Lan Mu, Yuxiang Liu, Meng Xiao, Weise Liu, Miao Liu, Xin Wang

Published online on: October 23, 2017
Open Access

Computational identification of microRNAs and their targets in liver cirrhosis

Hongbo Du, Hao Yu, Yuying Yang, Yuanyuan Song, Fei Wang, Shangheng Li, Yuyong Jiang

Published online on: October 23, 2017

Role of CCL20/CCR6 and the ERK signaling pathway in lung adenocarcinoma

Xiao‑Peng Zhang, Zhi‑Juan Hu, Ai‑Hong Meng, Guo‑Chen Duan, Qing‑Tao Zhao, Jing Yang

Published online on: October 23, 2017

Inhibition of Gli1‑mediated prostate cancer cell proliferation by inhibiting the mTOR/S6K1 signaling pathway

Hong Yang, Libing Hu, Zhimin Liu, Yang Qin, Ruiqian Li, Guoying Zhang, Bin Zhao, Chengwei Bi, Yonghong Lei, Yu Bai

Published online on: October 23, 2017
Open Access

Role of exosomes in hepatocellular carcinoma cell mobility alteration

Sen Wang, Geng Chen, Xiao Lin, Xiaohua Xing, Zhixiong Cai, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu

Published online on: October 23, 2017

Galectin‑3 rs4652 A>C polymorphism is associated with the risk of gastric carcinoma and P‑glycoprotein expression level

Yi Shi, Xiandong Lin, Gang Chen, Jun Yan, Mingang Ying, Xiongwei Zheng

Published online on: October 23, 2017

Liver X receptors as potential targets for cancer therapeutics (Review)

Xiaoli Ju, Pan Huang, Miao Chen, Qiang Wang

Published online on: October 23, 2017

Human thymic stromal lymphopoietin promotes the proliferation and invasion of cervical cancer cells by downregulating microRNA‑132 expression

Wen‑Jie Zhou, Hui‑Li Yang, Kai‑Kai Chang, Yi Meng, Ming‑Yan Wang, Min‑Min Yuan, Ming‑Qing Li, Feng Xie

Published online on: October 23, 2017
Open Access

Therapeutic strategies against cancer stem cells in human colorectal cancer (Review)

Magdalena Szaryńska, Agata Olejniczak, Jarosław Kobiela, Piotr Spychalski, Zbigniew Kmieć

Published online on: October 23, 2017

Low miR‑210 and CASP8AP2 expression is associated with a poor outcome in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Yanyan Mei, Zhigang Li, Yi Zhang, Weiling Zhang, Huimin Hu, Pinwei Zhang, Minyuan Wu, Dongsheng Huang

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Livin serves as a prognostic marker for mid‑distal rectal cancer and a target of mid‑distal rectal cancer treatment

Qi‑Biao Su, Lai‑You Wang, Gui‑Ning Wei, Li‑Zhen Liao, Jie Zhao, Hong‑Jun Liu, Yu‑Long Shi, Le‑Ping Li, Chen‑Sheng Li

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Overexpression of NEDD9 in renal cell carcinoma is associated with tumor migration and invasion

Jue Wang, Si Wang, Yun Luan, Wenhua Zhang, Chao Sun, Guanghui Cheng, Kailin Li, Qian Xin, Zhaomin Lin, Tonggang Qi, Feng Kong

Published online on: October 20, 2017

Imbalance in circulatory iNKT, Th17 and T regulatory cell frequencies in patients with B‑cell non‑Hodgkin's lymphoma

Iwona Hus, Agnieszka Bojarska‑Junak, Marzena Kamińska, Aneta Dobrzyńska‑Rutkowska, Karolina Szatan, Agnieszka Szymczyk, Bożena Kukiełka‑Budny, Dariusz Szczepanek, Jacek Roliński

Published online on: October 20, 2017

Rho GDP dissociation inhibitor‑β in renal cell carcinoma

Christoph‑Alexander von Klot, Natalia Dubrowinskaja, Inga Peters, Jörg Hennenlotter, Axel S. Merseburger, Arnulf Stenzl, Markus A. Kuczyk, Jürgen Serth

Published online on: October 20, 2017

CREB5 promotes tumor cell invasion and correlates with poor prognosis in epithelial ovarian cancer

Shanyang He, Yalan Deng, Yanbin Liao, Xiaojin Li, Jun Liu, Shuzhong Yao

Published online on: October 20, 2017

CXCL5 as an autocrine or paracrine cytokine is associated with proliferation and migration of hepatoblastoma HepG2 cells

Yang Yang, Jie Hou, Mingliang Shao, Wei Zhang, Yaling Qi, Shengnan E, Shuqiu Wang, Hongyu Sui, Dexin Meng, Baixin Wang, Mingfu Wang, Yang Han, Yu Cao, Xiaoqing Huang, Yue Li, Pengxia Zhang, Weiqun Wang

Published online on: October 20, 2017

Knockdown of long non‑coding RNA HOTAIR sensitizes hepatocellular carcinoma cell to cisplatin by suppressing the STAT3/ABCB1 signaling pathway

Jia‑Jia Zhou, Di Cheng, Xiao‑Yu He, Zhe Meng, Hui‑Lin Ye, Ru‑Fu Chen

Published online on: October 20, 2017

Involvement of breast cancer stem cells in tumor angiogenesis

Yu Wang, Chen Li, Yuqiang Li, Zhitu Zhu

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Upregulation of the checkpoint protein CHFR is associated with tumor suppression in pancreatic cancers

Di Zhang, Xiao‑Lan Xu, Fei Li, Hai‑Chen Sun, Ye‑Qing Cui, Shuang Liu, Ping‑Yong Xu

Published online on: October 20, 2017

Pien Tze Huang inhibits the growth of hepatocellular carcinoma cells by upregulating miR‑16 expression

Fei Qi, Songqiang Zhou, Li Li, Lihui Wei, Aling Shen, Liya Liu, Yaodong Wang, Jun Peng

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Hypermethylation downregulates P2X7 receptor expression in astrocytoma

Jing Liu, Ningning Li, Ruofan Sheng, Rui Wang, Zude Xu, Ying Mao, Yin Wang, Ying Liu

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Upregulation of miR‑146a increases cisplatin sensitivity of the non‑small cell lung cancer A549 cell line by targeting JNK‑2

Linrong Pang, Jinger Lu, Jia Huang, Caihong Xu, Hui Li, Guangbo Yuan, Xiaochun Cheng, Jun Chen

Published online on: October 20, 2017
Open Access

[Corrigendum] HBV suppresses thapsigargin‑induced apoptosis via inhibiting CHOP expression in hepatocellular carcinoma cells

Danqi Zhao, Yan Liu, Xing Liu, Tao Li, Zhenhui Xin, Xilin Zhu, Xiaopan Wu, Ying Liu

Published online on: October 20, 2017

Hedyotis diffusa willd extract suppresses colorectal cancer growth through multiple cellular pathways

Jianyu Feng, Yiyi Jin, Jun Peng, Lihui Wei, Qiaoyan Cai, Zhaokun Yan, Zijun Lai, Jiumao Lin

Published online on: October 20, 2017

Chloroform extract of Hedyotis diffusa Willd inhibits viability of human colorectal cancer cells via suppression of AKT and ERK signaling pathways

Zhaokun Yan, Jianyu Feng, Jun Peng, Zijun Lai, Ling Zhang, Yiyi Jin, Hong Yang, Wujin Chen, Jiumao Lin

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Silibinin inhibits migration and invasion of the rhabdoid tumor G401 cell line via inactivation of the PI3K/Akt signaling pathway

Yumei Li, Chunmei Zhang, Danfeng Cai, Congde Chen, Dongmei Mu

Published online on: October 20, 2017
Open Access

Coexistence of sarcoidosis and metastatic lesions: A diagnostic and therapeutic dilemma (Review)

Christoph Spiekermann, Meike Kuhlencord, Sebastian Huss, Claudia Rudack, Daniel Weiß

Published online on: October 20, 2017

Lidamycin decreases CD133 expression in hepatocellular carcinoma via the Notch signaling pathway

Yi Chen, Wenwei Sun, Ran He, Feiyan Zhang, Hongyu Wang, Panhong Li, Rong‑Guang Shao, Xiaoyu Xu

Published online on: October 20, 2017

miR‑218 inhibits acute promyelocytic leukemia cell growth by targeting BMI‑1

Yan Wang, Hai‑Hong Sun, Ming‑Hua Sui, Jun‑Jie Ma

Published online on: October 19, 2017

iTRAQ‑based quantitative proteomic analysis and bioinformatics study of proteins in retinoblastoma

Yong Cheng, Qingyu Meng, Lvzhen Huang, Xuan Shi, Jing Hou, Xiaoxin Li, Jianhong Liang

Published online on: October 19, 2017
Open Access

Association between integrin‑linked kinase and hyperthermia in oral squamous cell carcinoma

Jun Zhao, Na Liu, Xinhe Hao, Lin Que, Jiyuan Liu, Xiufa Tang

Published online on: October 19, 2017
Open Access

Hypoxia‑inducible factor 1 mediates intermittent hypoxia‑induced migration of human breast cancer MDA‑MB‑231 cells

Litao Liu, Wenlan Liu, Lili Wang, Ting Zhu, Jianhua Zhong, Ni Xie

Published online on: October 19, 2017

Sophoridine suppresses cell growth in human medulloblastoma through FoxM1, NF‑κB and AP‑1

Zhensong Yue, Tongguo Si, Zhanyu Pan, Wenfeng Cao, Zhuchen Yan, Zhansheng Jiang, Huaqiang Ouyang

Published online on: October 19, 2017
Open Access

ATRA increases iodine uptake and inhibits the proliferation and invasiveness of human anaplastic thyroid carcinoma SW1736 cells: Involvement of β‑catenin phosphorylation inhibition

Ling Lan, Spyros Basourakos, Dai Cui, Xuemei Zuo, Wei Deng, Lili Huo, Hailing Chen, Guoying Zhang, Lili Deng, Bingyin Shi, Yong Luo

Published online on: October 19, 2017

Diagnostic value of medical thoracoscopy in malignant pleural effusion induced by non‑Hodgkin's lymphoma

Zhen Wang, Yan‑Bing Wu, Li‑Li Xu, Mu‑Lan Jin, Xiao‑Li Diao, Xiao‑Juan Wang, Zhao‑Hui Tong, Huan‑Zhong Shi

Published online on: October 19, 2017
Open Access

In vivo and in vitro induction of the apoptotic effects of oxysophoridine on colorectal cancer cells via the Bcl‑2/Bax/caspase-3 signaling pathway

Shao‑Ju Jin, Yun Yang, Lei Ma, Ben‑Hui Ma, Li‑Ping Ren, Liu‑Cheng Guo, Wen‑Bao Wang, Yan‑Xin Zhang, Zhi‑Jun Zhao, Mingchen Cui

Published online on: October 19, 2017
Open Access

Reduced miR-105-1 levels are associated with poor survival of patients with non‑small cell lung cancer

Gaixia Lu, Da Fu, Chengyou Jia, Li Chai, Yang Han, Jin Liu, Tingmiao Wu, Ruting Xie, Zhengyan Chang, Huiqiong Yang, Pei Luo, Zhongwei Lv, Fei Yu, Xiaojun Zhong, Yushui Ma

Published online on: October 19, 2017
Open Access

Novel combination of paraspinal keyhole surgery with a tubular retractor system leads to significant improvements in lumbar intraspinal extramedullary schwannomas

Yuandong Zhuang, Gangfeng Cai, Chaofeng Fu, Weiqiang Zhang, Wei Zhao, Rui Wang, Chunhua Wang, Songsheng Shi, Chunmei Chen

Published online on: October 18, 2017

High expression of PU.1 is associated with Her‑2 and shorter survival in patients with breast cancer

Jing Lin, Wei Liu, Tian Luan, Lili Yuan, Wei Jiang, Huilong Cai, Weiguang Yuan, Yuwen Wang, Qingyuan Zhang, Lihong Wang

Published online on: October 18, 2017

Alterations in expression levels of genes in p53‑related pathways determined using RNA‑Seq analysis in patients with breast cancer following CIK therapy

Zuowei Hu, Xiaoye Zhang, Hang Yang, Shuanglai Qin, Yaqi Liu, Wei Xiong, Bing Yuan, Liping Li, Weiqi Yao, Dongcheng Wu

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Herbal compound Teng‑Long‑Bu‑Zhong‑Tang inhibits metastasis in human RKO colon carcinoma

Meng‑Meng Wei, Shuang‑Shuang Wang, Jia‑Lu Zheng, Jin‑Jun Chen, Xia Yan, Hong‑Mei An, Bing Hu

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Leucine‑rich repeat‑containing G protein‑coupled receptor 5 and CD133 expression is associated with tumor progression and resistance to preoperative chemoradiotherapy in low rectal cancer

Yuzo Harada, Shinsuke Kazama, Teppei Morikawa, Koji Murono, Koji Yasuda, Kensuke Otani, Takeshi Nishikawa, Toshiaki Tanaka, Tomomichi Kiyomatsu, Kazushige Kawai, Keisuke Hata, Hiroaki Nozawa, Hironori Yamaguchi, Soichiro Ishihara, Toshiaki Watanabe

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Long‑term outcomes of microwave endometrial ablation for treatment of patients with menorrhagia: A retrospective cohort study

Kohei Nakamura, Kentaro Nakayama, Kaori Sanuki, Toshiko Minamoto, Tomoka Ishibashi, Emi Sato, Hitomi Yamashita, Masako Ishikawa, Satoru Kyo

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Association of the rs2071559 (T/C) polymorphism with lymphatic metastasis in patients with nasopharyngeal carcinoma

Kai Hu, Xiujing Xie, Rensheng Wang, Fang Wu, Yong Zhang

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Preparation and characterization of the Adriamycin‑loaded amphiphilic chitosan nanoparticles and their application in the treatment of liver cancer

Chang‑Hua Kou, Jin Han, Xi‑Lin Han, Hui‑Jie Zhuang, Zi‑Ming Zhao

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Aleukemic extramedullary T lymphoid/myeloid bilineage hematopoietic and lymphoid malignancy with progression to bilineage leukemia at relapse: A case report

Mengyao Wu, Xiaoqiu Li, Feng Tang, Ping Zhu, Tianling Ding, Yan Yuan, Tong Chen

Published online on: October 18, 2017

Thalidomide inhibits proliferation and epithelial‑mesenchymal transition by modulating CD133 expression in pancreatic cancer cells

Congying Chen, Ge Yu, Wenqin Xiao, Miao Xing, Jianbo Ni, Rong Wan, Guoyong Hu

Published online on: October 18, 2017

Involvement of soluble B7‑H3 in combination with the serum inflammatory cytokines interleukin‑17, ‑8 and ‑6 in the diagnosis of hepatocellular carcinoma

Fenghuang Xu, Junzhu Yi, Feifei Wang, Weiwei Wang, Zhuoya Wang, Jiangnan Xue, Xiying Luan

Published online on: October 18, 2017

Estradiol suppresses phosphorylation of ERα serine 167 through upregulation of PP2A in breast cancer cells

Takanori Hayashi, Masahiro Hikichi, Jun Yukitake, Nobuhiro Harada, Toshiaki Utsumi

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Sirolimus treatment for cirrhosis or hepatocellular carcinoma patients accompanied by psoriasis after liver transplantation: A single center experience

Lin Zhou, Guo‑Sheng Du, Li‑Chao Pan, Yong‑Gen Zheng, Zhi‑Jia Liu, Hai‑Da Shi, Shao‑Zhen Yang, Xian‑Jie Shi, Meng Xuan, Li‑Kui Feng, Zhi‑Dong Zhu

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Expression of Beclin 1 and Bcl‑2 in pancreatic neoplasms and its effect on pancreatic ductal adenocarcinoma prognosis

Shanshan Song, Baosheng Wang, Shuailin Gu, Xiaocheng Li, Shaolong Sun

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Sentinel lymph node mapping in gynecological oncology (Review)

Jiang Du, Yaling Li, Qing Wang, Nasra Batchu, Junkai Zou, Chao Sun, Shulan Lv, Qing Song, Qiling Li

Published online on: October 18, 2017
Open Access

Metformin enhances the chemosensitivity of hepatocarcinoma cells to cisplatin through AMPK pathway

Hao Dong, Jungang Huang, Kang Zheng, Dong Tan, Qi Chang, Genqiang Gong, Qing Zhang, Hanqiu Tang, Jianguo Sun, Shaoyu Zhang

Published online on: October 17, 2017

miR‑203a suppresses cell proliferation by targeting E2F transcription factor 3 in human gastric cancer

Huiqin Yang, Lixia Wang, Xiaoli Tang, Wenmei Bai

Published online on: October 17, 2017

Prevention of body weight loss and sarcopenia by a novel selective androgen receptor modulator in cancer cachexia models

Megumi Morimoto, Katsuji Aikawa, Takahito Hara, Masuo Yamaoka

Published online on: October 17, 2017
Open Access

MicroRNA‑139 targets fibronectin 1 to inhibit papillary thyroid carcinoma progression

Ying Ye, Juhua Zhuang, Guoyu Wang, Saifei He, Jing Ni, Wei Xia

Published online on: October 17, 2017
Open Access

Analysis of survival and prognosis of 298 gastric adenocarcinoma patients with no distant metastasis

Luguang Liu, Hongbo Hao, Lijuan Zhao, Junxia Hu, Baocai Si

Published online on: October 17, 2017

Prognostic impact of preoperative serum interleukin‑6 levels in patients with early‑stage oral squamous cell carcinoma, defined by sentinel node biopsy

Hiroyuki Goda, Masato Okamoto, Koh‑Ichi Nakashiro, Satoshi Hino, Ryuichi Murase, Hiroyuki Hamakawa

Published online on: October 16, 2017

DR2 blocker thioridazine: A promising drug for ovarian cancer therapy

Min Yong, Tinghe Yu, Si Tian, Shuaibin Liu, Jiao Xu, Jianguo Hu, Lina Hu

Published online on: October 16, 2017

Inhibitory effect of the low‑toxic exogenous aryl hydrocarbon receptor modulator 3'3‑diindolylmethane on gastric cancer in mice

Mingli Su, Chenchen Qian, Yumin Hu, Wenhua Lu, Rongkang Huang, Minhu Chen, Jie Chen

Published online on: October 16, 2017
Open Access

Application of intensity-modulated radiation therapy in the treatment of nasopharyngeal carcinoma

Hao Yan, Xiaoming Cao, Jinmei Wang

Published online on: October 16, 2017

T cell acute lymphoblastic lymphoma complicated with myeloid sarcoma in an adult: A case report

Ying Wang, Shupeng Wen, Zhiyun Niu, Lina Xing, Fuxu Wang, Xuejun Zhang

Published online on: October 16, 2017
Open Access

Overexpression of microRNA‑1470 promotes proliferation and migration, and inhibits senescence of esophageal squamous carcinoma cells

Li‑Li Mei, Yun‑Tan Qiu, Wen‑Jun Wang, Jie Bai, Zhi‑Zhou Shi

Published online on: October 16, 2017
Open Access

Survival prediction in patients with resectable colorectal liver metastases: Clinical risk scores and tumor response to chemotherapy

Da Xu, Xiao‑Feng Liu, Xiao‑Luan Yan, Kun Wang, Bao‑Cai Xing

Published online on: October 16, 2017

Lesions of the central nervous system in leukemia: Pathological and magnetic resonance imaging features at presentation in 14 patients

Jing Liu, Yaming Wang, Xuefei Sun, Shuo Liu, Zhenkun Yu, Nan Ji, Shengjun Sun, Yuanbo Liu

Published online on: October 16, 2017

Plasma olfactomedin 4 level in peripheral blood and its association with clinical features of breast cancer

Chaoqian Liu, Yan Guo, Weiwei Wu, Zhenzhen Zhang, Lu Xu, Kainan Wu, Wei Hu, Guoping Liu, Junyi Shi, Cheng Xu, Jianwei Bi, Yuan Sheng

Published online on: October 16, 2017

An oncogenic function of retinoic acid receptor‑α in the development of laryngeal squamous cell carcinoma

Cheng‑Fu Cai, Cun‑Shan Liu, Han‑Jing Shang‑Guan, Cai‑Hong Yang, Xian‑Yang Luo, Dong‑Yan Shen, Shu‑Yu Yang

Published online on: October 16, 2017

Peripheral lung adenocarcinomas harboring epithelial growth factor receptor mutations with microRNA‑135b overexpression are more likely to invade visceral pleura

Hanbo Le, Xiaoling Wang, Yao Zha, Jie Wang, Wangyu Zhu, Zhinan Ye, Xiaoguang Liu, Haijie Ma, Yongkui Zhang

Published online on: October 16, 2017

Preclinical and clinical implications of TERT promoter mutation in glioblastoma multiforme

Da Eun Jeong, Seon Rang Woo, Hyun Nam, Do‑Hyun Nam, Jae‑Ho Lee, Kyeung Min Joo

Published online on: October 16, 2017

Metronomic chemotherapy remodel cancer‑associated fibroblasts to decrease chemoresistance of gastric cancer in nude mice

Chao Wang, Wenqi Xi, Jinling Jiang, Jun Ji, Yingyan Yu, Zhenggang Zhu, Jun Zhang

Published online on: October 16, 2017

C‑reactive protein/albumin and neutrophil/lymphocyte ratios and their combination predict overall survival in patients with gastric cancer

Minjie Mao, Xiaoli Wei, Hui Sheng, Peidong Chi, Yijun Liu, Xiaoyan Huang, Yifan Xiang, Qianying Zhu, Shan Xing, Wanli Liu

Published online on: October 13, 2017
Open Access

Hepatoma‑derived growth factor functions as an unfavorable prognostic marker of human gliomas

Yang Yang, Shengru Liang, Yuqian Li, Fei Gao, Longlong Zheng, Shilai Tian, Pu Yang, Lihong Li

Published online on: October 13, 2017
Open Access

Expression and clinical significance of ATM and PUMA gene in patients with colorectal cancer

Hui Xiong, Jiangnan Zhang

Published online on: October 13, 2017
Open Access

Knockdown of Rhotekin 2 expression suppresses proliferation and induces apoptosis in colon cancer cells

Xueqin Pang, Rui Li, Dongtao Shi, Xudong Pan, Chen Ma, Guangbo Zhang, Chuanyong Mu, Weichang Chen

Published online on: October 13, 2017

Therapeutic effects of adenovirus‑mediated CD and NIS expression combined with Na131I/5‑FC on human thyroid cancer

Meng‑Hui Yuan, Long‑Xiao Wei, Run‑Suo Zhou, Hai‑Feng Xu, Jun‑Yan Wang, Qian‑Rong Bai

Published online on: October 12, 2017

Metformin in combination with cisplatin inhibits cell viability and induces apoptosis of human ovarian cancer cells by inactivating ERK 1/2

Jian‑Hong Dang, Zhi‑Jun Jin, Xiao‑Jun Liu, Dian Hu, Jing Wang, Yan Luo, Ling‑Ling Li

Published online on: October 12, 2017
Open Access

miR‑493 inhibits proliferation and invasion in pancreatic cancer cells and inversely regulated hERG1 expression

Duo Zhi, Xin Zhao, Mei Dong, Caichuan Yan

Published online on: October 12, 2017

Molecular pathological predictive diagnostics in a patient with non‑small cell lung cancer treated with crizotinib therapy: A case report

Libor Stanek, Drahomira Springer, Bohuslav Konopasek, Michal Vocka, Petra Tesarova, Martin Syrucek, Lubos Petruzelka, Ales Vicha, Zdenek Musil

Published online on: October 11, 2017

Overexpression of CXCR4 promotes invasion and migration of non‑small cell lung cancer via EGFR and MMP‑9

Jianhong Zuo, Meiling Wen, Sai Li, Xiu Lv, Lei Wang, Xiaohong Ai, Mingsheng Lei

Published online on: October 11, 2017
Open Access

In vivo antitumor activity evaluation of cancer vaccines prepared by various antigen forms in a murine hepatocellular carcinoma model

Chunfeng Si, Maolei Xu, Meiyu Lu, Yan Yu, Meizi Yang, Miaomiao Yan, Ling Zhou, Xiaoping Yang

Published online on: October 11, 2017
Open Access

Effects of syndecan-1 on the expression of syntenin and the migration of U251 glioma cells

Jun Chen, Jun Tang, Wei Chen, Yang Gao, Yang He, Qiang Zhang, Qishan Ran, Fang Cao, Shengtao Yao

Published online on: October 11, 2017
Open Access

Mastl overexpression is associated with epithelial to mesenchymal transition and predicts a poor clinical outcome in gastric cancer

Xian‑Jun Sun, Yan‑Liang Li, Long‑Gang Wang, Li‑Qing Liu, Heng Ma, Wen‑Hong Hou, Jin‑Ming Yu

Published online on: October 10, 2017
Open Access

MiR‑124 inhibits invasion and induces apoptosis of ovarian cancer cells by targeting programmed cell death 6

Li Yuan, Shaolin Li, Qi Zhou, Dong Wang, Dongling Zou, Jin Shu, Yu Huang

Published online on: October 10, 2017

Identification of differentially expressed molecular functions associated with breast cancer using Gibbs sampling

Gang Zhou, Ming‑Qian Lu, Dao‑Jun Li, Bao‑An Gao, Rong Guo

Published online on: October 10, 2017
Open Access

Analysis of IMP3 expression in primary tumor and stromal cells in patients with colorectal cancer

Xiaoping Huang, Qingzhu Wei, Jianghuan Liu, Hongling Niu, Gang Xiao, Lixin Liu

Published online on: October 10, 2017

Associations between abnormal vitamin D metabolism pathway function and non‑small cell lung cancer

Nan Ge, Xiu‑Mei Chu, Yun‑Peng Xuan, Dun‑Qiang Ren, Yongjie Wang, Kai Ma, Hui‑Jiang Gao, Wen‑Jie Jiao

Published online on: October 10, 2017
Open Access

CD133 mediates the TGF‑β1‑induced activation of the PI3K/ERK/P70S6K signaling pathway in gastric cancer cells

Youlong Zhu, Feifei Kong, Caihua Zhang, Cheng Ma, Hong Xia, Bin Quan, Huaixin Cui

Published online on: October 10, 2017

Elevation of serum CEA and CA15‑3 levels during antitumor therapy predicts poor therapeutic response in advanced breast cancer patients

Yue Yang, Huijuan Zhang, Mingyan Zhang, Qingwei Meng, Li Cai, Qingyuan Zhang

Published online on: October 10, 2017
Open Access

Familial genetic tuberous sclerosis complex associated with bilateral giant renal angiomyolipoma: A case report

Lina Wang, Dawei Ni, Lin Zhong, Jianbo Wang

Published online on: October 10, 2017

A patient with chronic myeloid leukemia and situs inversus totalis: A case report

Yunxia Sun, Xiaoli Li, Lijun Li, Huan Liu, Qian Xu, Bei Liu

Published online on: October 10, 2017

Mechanisms of peritoneal dissemination in gastric cancer (Review)

Feng Sun, Min Feng, Wenxian Guan

Published online on: October 9, 2017

Patuletin induces apoptosis of human breast cancer SK‑BR‑3 cell line via inhibiting fatty acid synthase gene expression and activity

Wanwan Zhu, Chunmei Lv, Jiao Wang, Qiang Gao, Hui Zhu, Haixia Wen

Published online on: October 9, 2017
Open Access

Bortezomib overcomes the negative prognostic impact of renal impairment in a newly diagnosed elderly patient with multiple myeloma: A case report

Tao Wu, Jinmao Zhou, Cunbang Wang, Binbin Wang, Shuting Zhang, Hai Bai

Published online on: October 9, 2017

Serum levels of anti‑sperm‑associated antigen 9 antibody are elevated in patients with hepatocellular carcinoma

Biqiong Ren, Guoying Zou, Fei Xu, Yiran Huang, Guofeng Xu, Junyu He, Yong Li, Haowen Zhu, Ping Yu

Published online on: October 9, 2017
Open Access

Anticancer effect of triterpenes from Ganoderma lucidum in human prostate cancer cells

Lijun Qu, Sumei Li, Yumin Zhuo, Jianfan Chen, Xiaoping Qin, Guoqing Guo

Published online on: October 9, 2017
Open Access

Long non‑coding RNA lncTCF7 activates the Wnt/β‑catenin pathway to promote metastasis and invasion in colorectal cancer

Tengyu Li, Jing Zhu, Xin Wang, Guowei Chen, Lie Sun, Shuai Zuo, Junling Zhang, Shanwen Chen, Ju Ma, Zihao Yao, Youwen Zheng, Zeyang Chen, Yucun Liu, Pengyuan Wang

Published online on: October 9, 2017
Open Access

Radiofrequency heat‑enhanced direct intratumoral chemotherapy for prostate cancer

Xia Wu, Feng Zhang, Peng Hu, Lumin Chen, Guocan Han, Weixian Bai, Jingfeng Luo, Ran Chen, Yurong Zhou, Jihong Sun, Xiaoming Yang

Published online on: October 6, 2017
Open Access

Integrated microRNA‑mRNA analyses of distinct expression profiles in follicular thyroid tumors

Jiadong Chi, Xiangqian Zheng, Ming Gao, Jingzhu Zhao, Dapeng Li, Jiansen Li, Li Dong, Xianhui Ruan

Published online on: October 6, 2017

L‑type amino acid transporter 1 expression is upregulated and associated with cellular proliferation in colorectal cancer

Suguru Hayase, Kensuke Kumamoto, Katsuharu Saito, Yasuhide Kofunato, Yu Sato, Hirokazu Okayama, Kotaro Miyamoto, Shinji Ohki, Seiichi Takenoshita

Published online on: October 6, 2017
Open Access

A novel classification system for the evaluation and reconstruction of oral defects following oncological surgery

Wei Wei Liu, Chu Yi Zhang, Jian Yin Li, Ming Fang Zhang, Zhu Ming Guo

Published online on: October 5, 2017

Prevalence of HPV infection among HIV‑positive and HIV‑negative women in Central/Eastern Italy: Strategies of prevention

Edoardo Tartaglia, Katia Falasca, Jacopo Vecchiet, Giovanna Paola Sabusco, Giovanna Picciano, Roberto Di Marco, Claudio Ucciferri

Published online on: October 5, 2017
Open Access

Update on radionuclide therapy in oncology (Review)

Cornelia Nitipir, Dana Niculae, Cristina Orlov, Maria Alexandra Barbu, Bogdan Popescu, Ana Maria Popa, Anca Mihaela Stoian Pantea, Adina Elena Stanciu, Bianca Galateanu, Octav Ginghina, Georgios Z. Papadakis, Boris N. Izotov, Demetrios A. Spandidos, Aristides M. Tsatsakis, Carolina Negrei

Published online on: October 5, 2017
Open Access

Expression of CD24 and B7-H3 in breast cancer and the clinical significance

Fang Cong, Haitao Yu, Xiuhua Gao

Published online on: October 5, 2017
Open Access

Effect of fraxetin on proliferation and apoptosis in breast cancer cells

Guodong Liu, Zhenfang Liu, Yuexiang Yan, Haiyan Wang

Published online on: October 5, 2017
Open Access

Overexpression of forkhead box M1 and urokinase‑type plasminogen activator in gastric cancer is associated with cancer progression and poor prognosis

Jie Ma, Guangwei Qi, Ji Xu, Haibing Ni, Wulin Xu, Guoqing Ru, Zhongsheng Zhao, Wenjuan Xu, Xujun He

Published online on: October 4, 2017

Phosphorylated AKT expression in tumor‑adjacent normal tissue is associated with poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

Yao‑Li Chen, Po‑Ming Chen, Ying‑Zi Ming, Ping‑Yi Lin, Chih‑Ping Chu, Pei‑Yi Chu

Published online on: October 4, 2017
Open Access

Efficacy and prognosis of surgery combined with 125I seed implantation in treatment of recurrent glioma

Weichang Li, Ruiming Zhang, Jisheng Yang, Ruili Wang

Published online on: October 4, 2017

Potential functions and implications of circular RNA in gastrointestinal cancer (Review)

Xiaoxia Ren, Yongxing Du, Lei You, Yupei Zhao

Published online on: October 3, 2017
Open Access

UVB radiation represses CYLD expression in melanocytes

Silke Kuphal, Nadja Schneider, Ramin Massoumi, Claus Hellerbrand, Anja Katrin Bosserhoff

Published online on: October 3, 2017

TSLP promotes angiogenesis of human umbilical vein endothelial cells by strengthening the crosstalk between cervical cancer cells and eosinophils

Bing Zhang, Chun‑Yan Wei, Kai‑Kai Chang, Jia‑Jun Yu, Wen‑Jie Zhou, Hui‑Li Yang, Jun Shao, Jin‑Jin Yu, Ming‑Qing Li, Feng Xie

Published online on: October 3, 2017

Downregulated expression of TSHR is associated with distant metastasis in thyroid cancer

Tianrun Liu, Qianqian Men, Xuan Su, Weichao Chen, Lan Zou, Qiuli Li, Ming Song, Dian Ouyang, Yanfeng Chen, Zhaoqu Li, Xiaoyan Fu, Ankui Yang

Published online on: October 3, 2017
Open Access

RASAL1 inhibits HepG2 cell growth via HIF‑2α mediated gluconeogenesis

Fanhua Meng, Wei Zhang, Yufeng Wang

Published online on: October 3, 2017
Open Access

Identification and functional analysis of risk‑related microRNAs for the prognosis of patients with bladder urothelial carcinoma

Ji Gao, Hongyan Li, Lei Liu, Lide Song, Yanting Lv, Yuping Han

Published online on: October 3, 2017

Impact of metastatic status on the prognosis of EGFR mutation‑positive non‑small cell lung cancer patients treated with first‑generation EGFR‑tyrosine kinase inhibitors

Yoshihiko Taniguchi, Akihiro Tamiya, Kenji Nakahama, Yoko Naoki, Masaki Kanazu, Naoki Omachi, Kyoichi Okishio, Takahiko Kasai, Shinji Atagi

Published online on: October 3, 2017
Open Access

Construction of the POT1 promoter report gene vector, and the effect and underlying mechanism of the POT1 promoter in regulating telomerase and telomere length

Liang Zeng, Yue‑Li Wang, Fa Wang, Shi‑Quan Cui, Liang Hu, Di‑Nan Huang, Gan Hou

Published online on: October 3, 2017
Open Access

DEPDC7 inhibits cell proliferation, migration and invasion in hepatoma cells

Zhijun Liao, Xinrui Wang, Xiaojiang Wang, Lisheng Li, Dexin Lin

Published online on: October 3, 2017
Open Access

p38 predicts depression and poor outcome in esophageal cancer

Yao Cheng, Zhe Qiao, Chengxue Dang, Bin Zhou, Shaomin Li, Wei Zhang, Jiantao Jiang, Yongchun Song, Jin Zhang, Dongmei Diao

Published online on: October 3, 2017
Open Access

Effects of rat bone marrow‑derived mesenchymal stem cells on breast cancer cells with differing hormone receptor status

Ying Wang, Shan Shao, Minna Luo, Shangke Huang, Lu Feng, Na Yuan, Fang Wu, Chengxue Dang, Xinhan Zhao

Published online on: October 3, 2017
Open Access

Systematic analysis of the molecular mechanism of microRNA‑124 in hepatoblastoma cells

Guiming Wang, Hong Liu, Zhigang Wei, Hongyan Jia, Yu Liu, Jiansheng Liu

Published online on: October 3, 2017
Open Access

NLS‑RARα is a novel transcriptional factor

Kai‑Ling Jiang, Liang Zhong, Xiao‑Qun Yang, Peng‑Peng Ma, Hui Wang, Xin‑Yu Zhu, Bei‑Zhong Liu

Published online on: October 3, 2017
Open Access

A novel variant translocation (1;9)(p22;q34) resulting in a DEK/NUP214 fusion gene in a patient with acute myeloid leukemia: A case report

Qishan Hao, Qi Zhang, Chengwen Li, Shuning Wei, Qinghua Li, Yang Song, Yingchang Mi

Published online on: October 3, 2017

Three‑dimensional cell culture: A powerful tool in tumor research and drug discovery (Review)

Donglai Lv, Zongtao Hu, Lin Lu, Husheng Lu, Xiuli Xu

Published online on: October 3, 2017
Open Access

Potential factors influencing the development of oral tongue squamous cell carcinoma in young mature patients: Lingual position of the mandibular second molar and narrow tongue space

Yusoon Kim, Kohei Okuyama, Yasuyuki Michi, Yoshio Ohyama, Narikazu Uzawa, Satoshi Yamaguchi

Published online on: October 3, 2017

Collagen triple helix repeat containing 1 promotes tumor angiogenesis in gastrointestinal stromal tumors

Seng Wang Fu, Hai Ying Chen, Xiao Lu Lin, Li Yang, Zhi Zheng Ge

Published online on: October 2, 2017

Inhibition of breast cancer cell growth by the Pteris semipinnata extract ent‑11α‑hydroxy‑15‑oxo‑kaur‑16‑en‑19‑oic‑acid

Juekun Wu, Lili Meng, Meijun Long, Ying Ruan, Xi Li, Yong Huang, Wanshou Qiu

Published online on: October 2, 2017

Downregulation of miR‑30a is associated with proliferation and invasion via targeting MEF2D in cervical cancer

Jing Zhao, Bo Li, Chuqiang Shu, Yun Ma, Yingping Gong

Published online on: October 2, 2017
Open Access

miR‑502‑mediated histone methyltransferase SET8 expression is associated with clear cell renal cell carcinoma risk

Shenglei Zhang, Zhanjun Guo, Jinsheng Xu, Jing Wang, Junxia Zhang, Liwen Cui, Huiran Zhang, Yueping Liu, Yaling Bai

Published online on: October 2, 2017
Open Access

The role of computed tomography and magnetic resonance imaging in diagnosing clear cell ameloblastoma: A case report

Shoko Gamoh, Masahiro Wato, Hironori Akiyama, Kaname Tsuji, Hiroki Ishikawa, Kaori Naruse, Hiroaki Yoshida, Shosuke Morita, Akio Tanaka, Kimishige Shimizutani

Published online on: October 2, 2017
Open Access

Function of cell‑cycle regulators in predicting silent pituitary adenoma progression following surgical resection

Sung Hyun Park, Ji Hwan Jang, Young Min Lee, Joon Soo Kim, Kyu Hong Kim, Young Zoon Kim

Published online on: October 2, 2017
Open Access

Regulation of autophagy inhibition and inflammatory response in glioma by Wnt signaling pathway

Tongxin Wang, Zhixia Chen, Wei Zhang

Published online on: September 29, 2017
Open Access

Expression profile of cytokines in gastric cancer patients using proteomic antibody microarray

Xiaoqiang Quan, Yi Ding, Ruo Feng, Xiaoyan Zhu, Qinxian Zhang

Published online on: September 29, 2017
Open Access

The association between aquaporin‑1 expression, microvessel density and the clinicopathological features of hepatocellular carcinoma

Li‑Min Luo, Hu Xia, Rong Shi, Jun Zeng, Xin‑Rui Liu, Min Wei

Published online on: September 29, 2017

Expression and prognostic significance of cyclin‑dependent kinase inhibitor 1A in patients with resected gastric adenocarcinoma

Youdong Lin, Xiaoting Wang, Yinghao Yu, Wei Liu, Feilai Xie, Xuenong Ouyang, Qiaojia Huang

Published online on: September 29, 2017
Open Access

Identification of differentially expressed genes in oral squamous cell carcinoma TCA8113 cells

Jun Wang, Lifeng Li, Lina Gao, Chao Guan, Kexin Su, Linlin Li, Wenping Luo, Hongying Chen, Ping Ji

Published online on: September 29, 2017
Open Access

Evaluating the associations between human circadian rhythms and dysregulated genes in liver cancer cells

Andrea Polo, Sakshi Singh, Anna Crispo, Marilina Russo, Aldo Giudice, Maurizio Montella, Giovanni Colonna, Susan Costantini

Published online on: September 29, 2017

Downregulation of klotho β is associated with invasive ductal carcinoma progression

Ping Li, Meng Zhao, Xiaoli Qi, Xuegong Zhu, Jie Dai

Published online on: September 29, 2017

microRNA‑34a overexpression inhibits cell migration and invasion via regulating SIRT1 in hepatocellular carcinoma

Jianhui Zhou, Wenying Zhou, Fangen Kong, Xiaoyu Xiao, Haoyu Kuang, Yingxian Zhu

Published online on: September 28, 2017
Open Access

Downregulated miRNA‑1269a variant (rs73239138) decreases the susceptibility to gastric cancer via targeting ZNF70

Wenshuai Li, Huilu Zhang, Pei Min, Jie Zhu, Diannan Xu, Weiru Jiang, Yanyun Ma, Jigang Qiu, Weihong Xu, Jian Chen, Mingqing Zhang, Min Li, Dongqin Yang, Jianping Shi, Jun Zhang, Jie Liu

Published online on: September 28, 2017

miR‑145‑5p inhibits epithelial‑mesenchymal transition via the JNK signaling pathway by targeting MAP3K1 in non‑small cell lung cancer cells

Yongmei Chang, Wensen Yan, Cong Sun, Qingfeng Liu, Jun Wang, Mingzhi Wang

Published online on: September 28, 2017
Open Access

Interim 18F‑FDG PET/CT improves the prognostic value of S‑IPI, R‑IPI and NCCN‑IPI in patients with diffuse large B‑cell lymphoma

Maoqing Jiang, Ping Chen, Xinzhong Ruan, Xianwang Ye, Yuning Pan, Jie Zhang, Qiuli Huang, Wenlan Zhou, Hubing Wu, Quanshi Wang

Published online on: September 28, 2017
Open Access

Effect of Lipodox in combination with bevacizumab in a patient with a metastatic malignant phyllodes breast tumor: A case report

Chin Cheng Su, Chih‑Jung Chen, Shou‑Jen Kuo

Published online on: September 28, 2017
Open Access

HNF‑4α promotes multidrug resistance of gastric cancer cells through the modulation of cell apoptosis

Yubo Ma, Xufu Wei, Zhongjun Wu

Published online on: September 28, 2017
Open Access

ZGDHu‑1 for cancer therapy (Review)

Jinlin Liu, Liannv Qiu, Jun Xia, Sufeng Chen, Xiping Yu, Yonglie Zhou

Published online on: September 28, 2017
Open Access

A five‑gene based risk score with high prognostic value in colorectal cancer

Yida Pan, Hongyang Zhang, Mingming Zhang, Jie Zhu, Jianghong Yu, Bangting Wang, Jigang Qiu, Jun Zhang

Published online on: September 28, 2017

Ex vivo model of non‑small cell lung cancer using mouse lung epithelial cells

Taku Sato, Mami Morita, Ryota Tanaka, Yui Inoue, Miyuki Nomura, Yoshimi Sakamoto, Koh Miura, Shigemi Ito, Ikuro Sato, Nobuyuki Tanaka, Jiro Abe, Satomi Takahashi, Masaaki Kawai, Masami Sato, Yoshitaka Hippo, Hiroshi Shima, Yoshinori Okada, Nobuhiro Tanuma

Published online on: September 28, 2017
Open Access

SHISA2 enhances the aggressive phenotype in prostate cancer through the regulation of WNT5A expression

Kenji Tamura, Mutsuo Furihata, Hirofumi Satake, Hatsune Hashida, Chiaki Kawada, Hiroto Osakabe, Hideo Fukuhara, Naoko Kumagai, Tatsuo Iiyama, Taro Shuin, Keiji Inoue

Published online on: September 28, 2017
Open Access

Wnt inhibitor XAV939 suppresses the viability of small cell lung cancer NCI‑H446 cells and induces apoptosis

Wenxuan Guo, Fangzhen Shen, Wenjing Xiao, Jing Chen, Fei Pan

Published online on: September 28, 2017
Open Access

Diagnosis and treatment of a carotid body tumor: A case report of a rare bilateral tumor

Qiang Sun, Chenlu Xie, Zhixing Niu, Lei Su, Xi Wang, Zheng Fang, Junfang Zhao, Shuai Chen, Xinming Li, Minglei Sun

Published online on: September 28, 2017
Open Access

Clinical significance of LMO1 in gastric cancer tissue and its association with apoptosis of cancer cells

Yun Sun, Guo‑Juan Ma, Xiao‑Jie Hu, Xiang‑Yun Yin, Yan‑Hui Peng

Published online on: September 28, 2017

Anti‑angiogenic effect of Livistona chinensis seed extract in vitro and in vivo

Zhiyun Cao, Liangpu Zheng, Jinyan Zhao, Qunchuan Zhuang, Zhenfeng Hong, Wei Lin

Published online on: September 27, 2017
Open Access

Clinical characteristics and treatment outcomes of parathyroid carcinoma: A retrospective review of 234 cases

Peisong Wang, Shuai Xue, Shuo Wang, Zhi Lv, Xianying Meng, Guimin Wang, Wei Meng, Jia Liu, Guang Chen

Published online on: September 27, 2017
Open Access

Clinical outcome of extended‑field irradiation vs. pelvic irradiation using intensity‑modulated radiotherapy for cervical cancer

Yi Ouyang, Yanhong Wang, Kai Chen, Xinping Cao, Yiming Zeng

Published online on: September 27, 2017

The effect of royal jelly on the growth of breast cancer in mice

Shuang Zhang, Qiqi Shao, Haiyang Geng, Songkun Su

Published online on: September 27, 2017
Open Access

Clinical and genetic analysis of tuberous sclerosis complex‑associated renal angiomyolipoma in Chinese pedigrees

Shuqiang Li, Yushi Zhang, Jinxing Wei, Xuepei Zhang

Published online on: September 27, 2017

Expression and prognostic significance of doublecortin‑like kinase 1 in patients with hepatocellular carcinoma

Mengjiao Fan, Niansong Qian, Guanghai Dai

Published online on: September 27, 2017

Novel homobarringtonie‑containing therapy for the treatment of patients with primary acute myeloid leukemia that are resistant to conventional therapy

Jingsong He, Li Li, Jingjing Zhu, Weiyan Zheng, Wenjun Wu, Yanlong Zheng, Xiujin Ye

Published online on: September 27, 2017
Open Access

Phosphorylation of Ser6 in hnRNPA1 by S6K2 regulates glucose metabolism and cell growth in colorectal cancer

Yan Sun, Man Luo, Guilin Chang, Weiying Ren, Kefen Wu, Xi Li, Jiping Shen, Xiaoping Zhao, Yu Hu

Published online on: September 27, 2017
Open Access

Melanoma differentiation‑associated gene‑7 suppresses human gastric cancer cell invasion and migration

Li Xu, Jinyan Chen, Wei Lin, Jinkun Chen, Zhiwei Chen

Published online on: September 27, 2017
Open Access

MicroRNA‑320 inhibits cell proliferation and invasion in breast cancer cells by targeting SOX4

Jun‑Wen Bai, Xia Wang, Ya‑Feng Zhang, Guo‑Dong Yao, Hong Liu

Published online on: September 27, 2017
Open Access

Effects of andrographolide on postoperative cognitive dysfunction and the association with NF‑κB/MAPK pathway

Yongbo Ding, Cunxian Shi, Linjing Chen, Piliang Ma, Kezhong Li, Jin Jin, Qingfeng Zhang, Aizhi Li

Published online on: September 27, 2017
Open Access

TRIM37 promotes tumor cell proliferation and drug resistance in pediatric osteosarcoma

Yanling Tao, Meiyun Xin, Huanchen Cheng, Zongxuan Huang, Tiantian Hu, Teng Zhang, Jianlong Wang

Published online on: September 26, 2017

Molecular, biological characterization and drug sensitivity of chidamide‑resistant non‑small cell lung cancer cells

Song'e Luo, Kai Ma, Hongxia Zhu, Shuren Wang, Mei Liu, Weina Zhang, Shufang Liang, Ningzhi Xu

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Effects of calcium channel on ovarian cancer cells

Chunyun Zhang, Hailing Li

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Clinical significance and biological role of Wnt10a in ovarian cancer

Ping Li, Wenlian Liu, Qian Xu, Changxiu Wang

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Hypoxia induces the expression of TET enzymes in HepG2 cells

Guofu Lin, Wenyu Sun, Zhi Yang, Jinshuai Guo, Haiyang Liu, Jian Liang

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Association between spectral computed tomography images and clinicopathological features in advanced gastric adenocarcinoma

Xiaohua Chen, Ke Ren, Pan Liang, Jiayin Li, Kuisheng Chen, Jianbo Gao

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Novel peptide screened from a phage display library antagonizes the activity of CC chemokine receptor 9

Yi Hu, Aiping Ma, Shan Lin, Yang Yang, Guolin Hong

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Cytokeratin 17 mRNA as a prognostic marker of oral squamous cell carcinoma

Ryoji Kitamura, Takeshi Toyoshima, Hideaki Tanaka, Shintaro Kawano, Ryota Matsubara, Yuichi Goto, Teppei Jinno, Yasuyuki Maruse, Kazunari Oobu, Seiji Nakamura

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Yi‑qi‑yang‑yin‑tang increases the sensitivity of KG1a leukemia stem cells to daunorubicin by promoting cell cycle progression and regulating the expression of PTEN, TOPOII and mTOR

Zhe‑Xin Shi, Hong‑Yu Li, Xiang‑Dong Yang, Hong Gao, De‑Guan Li, Wen‑Hua Yang, Fang Yao, Li‑Xiang Yan

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Identification of molecular mechanisms of glutamine in pancreatic cancer

Zhen‑Yi Jia, Tong‑Yi Shen, Wei Jiang, Huan‑Long Qin

Published online on: September 26, 2017

Combination of histoculture drug response assay and qPCR as an effective method to screen biomarkers for personalized chemotherapy in esophageal cancer

Bin Wei, Jiru Wang, Xiaohui Zhang, Zhaoye Qian, Jingjing Wu, Yuan Sun, Qin Han, Li Wan, Jing Zhu, Yong Gao, Xiaofei Chen

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Ouabain targets the Na+/K+‑ATPase α3 isoform to inhibit cancer cell proliferation and induce apoptosis

Yijun Xiao, Chen Meng, Jie Lin, Chaoqun Huang, Xiuli Zhang, Yanyu Long, Yide Huang, Yao Lin

Published online on: September 26, 2017

Carbohydrate antigen 19‑9 as a prognostic biomarker in pancreatic neuroendocrine tumors

Guopei Luo, Kaizhou Jin, He Cheng, Chen Liu, Meng Guo, Yu Lu, Chao Yang, Jinzhi Xu, Wenquan Wang, Heli Gao, Shirong Zhang, Jiang Long, Jin Xu, Quanxing Ni, Jie Chen, Xianjun Yu

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Expression of cancer/testis antigens MAGE‑A, MAGE‑C1, GAGE and CTAG1B in benign and malignant thyroid diseases

Daniel Hardy Melo, Rui Celso Martins Mamede, Luciano Neder, Wilson Araújo Silva, Mateus Camargo Barros‑Filho, Luiz Paulo Kowalski, Clóvis Antonio Lopes Pinto, Marco Antônio Zago, David Livingstone Alves Figueiredo, Achim A. Jungbluth

Published online on: September 26, 2017

Comparison of adjuvant FOLFOX4 chemotherapy and oral UFUR/LV following adjuvant FOLFOX4 chemotherapy in patients with stage III colon cancer subsequent to radical resection

Ming‑Yii Huang, Chun‑Ming Huang, Hsiang‑Lin Tsai, Ching‑Wen Huang, Hui‑Min Hsieh, Yung‑Sung Yeh, Jeng‑Yih Wu, Wen‑Ming Wang, Jaw‑Yuan Wang

Published online on: September 26, 2017
Open Access

Delisheng induces antiproliferation and apoptosis effects in Hep3B cells via modulation of angiogenic proteins

Hai‑Feng Sun, Li Jing, Tao Wu, Ming Li, Ya‑Huan Guo, Hui Guo, Zheng Zhao, Min‑Cong Wang, Shu‑Hong Wang, Ke‑Jun Nan

Published online on: September 26, 2017

The downregulation of c‑Myc and its target gene hTERT is associated with the antiproliferative effects of baicalin on HL‑60 cells

Xia Ren, Zhiyong Zhang, Jing Tian, Hengxiao Wang, Guanhua Song, Qiang Guo, Yang Han, Qiong Liao, Guoqiang Liu, Huifang Ding, Guosheng Jiang

Published online on: September 25, 2017

Downregulation of eukaryotic initiation factor 4A1 improves radiosensitivity by delaying DNA double strand break repair in cervical cancer

Shanhui Liang, Xingzhu Ju, Yuqi Zhou, Yiran Chen, Guihao Ke, Hao Wen, Xiaohua Wu

Published online on: September 25, 2017

Identification of a protein associated with the activity of cytokine‑induced killer cells

Jingsong Cao, Cong Chen, Yongqiang Gao, Li Hu, Yu Liang, Jianhua Xiao

Published online on: September 25, 2017

Riparsaponin isolated from Homonoia riparia Lour induces apoptosis of oral cancer cells

Tiecheng Li, Lei Wang

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Exploration of the mechanism of colorectal cancer metastasis using microarray analysis

Shuo Chen, Yan Wang, Lin Zhang, Yinan Su, Mingqing Zhang, Juan Wang, Xipeng Zhang

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Knockdown of HMGN5 increases the chemosensitivity of human urothelial bladder cancer cells to cisplatin by targeting PI3K/Akt signaling

Yu Gan, Leye He, Kun Yao, Jing Tan, Qing Zeng, Yingbo Dai, Jianye Liu, Yuxin Tang

Published online on: September 25, 2017

Beclin‑1 suppresses gastric cancer progression by promoting apoptosis and reducing cell migration

Yanfeng Wang, Jianying Xie, Hao Wang, Haixia Huang, Ping Xie

Published online on: September 25, 2017
Open Access

The prognostic value of neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios for patients with lung cancer

Liqun Wang, Di Liang, Xiaoli Xu, Jing Jin, Shumei Li, Guo Tian, Zhaoyu Gao, Congmin Liu, Yutong He

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Characterization of hair‑follicle side population cells in mouse epidermis and skin tumors

Sun Hye Kim, Christopher Sistrunk, Paula L. Miliani de Marval, Marcelo L. Rodriguez‑Puebla

Published online on: September 25, 2017

Overexpression of long non‑coding RNA colon cancer‑associated transcript 2 is associated with advanced tumor progression and poor prognosis in patients with colorectal cancer

Junling Zhang, Yong Jiang, Jing Zhu, Tao Wu, Ju Ma, Chuang Du, Shanwen Chen, Tengyu Li, Jinsheng Han, Xin Wang

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Downregulation of nuclear and cytoplasmic Chibby is associated with advanced cervical cancer

Ming‑Chang Yang, Shang‑Tao Chien, Tzu‑Feng Yang, Shih‑Yi Lin, Tai‑Min Lee, Yi‑Ren Hong

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Breast cancers with EGFR and HER2 co‑amplification favor distant metastasis and poor clinical outcome

Peng Guo, Tianjie Pu, Shinan Chen, Yan Qiu, Xiaorong Zhong, Hong Zheng, Lina Chen, Hong Bu, Feng Ye

Published online on: September 25, 2017

MicroRNA‑1271 inhibits cellular proliferation of hepatocellular carcinoma

Andong Qin, Jiehua Zhu, Xingxiang Liu, Dongxiao Zeng, Maolin Gu, Chun Lv

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Kinesin family member 11 contributes to the progression and prognosis of human breast cancer

Yuan‑Yuan Pei, Gao‑Chi Li, Jian Ran, Feng‑Xiang Wei

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Stomatin‑like protein 2 is overexpressed in cervical cancer and involved in tumor cell apoptosis

Huan Deng, Yongjian Deng, Feiye Liu, Jie Chen, Zheng Li, Kelei Zhao, Xiaoqian Guan, Weijiang Liang

Published online on: September 25, 2017

Investigation of fusion gene expression in HCT116 cells

Yanmei Zhang, Juan Ren, Mengdie Fang, Xiaoju Wang

Published online on: September 25, 2017

Myxoid liposarcoma with cartilaginous differentiation showing DDIT3 rearrangement

Kayo Suzuki, Taketoshi Yasuda, Kenta Watanabe, Takeshi Hori, Masahiko Kanamori, Tomoatsu Kimura

Published online on: September 25, 2017

ALDH enzyme activity is regulated by Nodal and histamine in the A549 cell line

Yang Jiang, Hui Li, Yi Wang, Tian Tian, Yan He, Yinji Jin, Changsong Han, Xiaoming Jin, Fengmin Zhang, Eiichi Morii

Published online on: September 25, 2017

Recombinant human adenovirus‑p53 improves the outcome of mid‑late stage pancreatic cancer via arterial infusion

Jinggang Mo, Meihua Lin, Bin He, Kai Tan, Chong Jin, Hao Jiang, Xuefeng Pan, Weidong Lin

Published online on: September 25, 2017
Open Access

Aurora kinase A inhibitor TCS7010 demonstrates pro‑apoptotic effect through the unfolded protein response pathway in HCT116 colon cancer cells

Da Hyun Lee, Chang Gun Kim, Yoongho Lim, Soon Young Shin

Published online on: September 22, 2017

N‑Myc downstream‑regulated gene 2 restrains glycolysis and glutaminolysis in clear cell renal cell carcinoma

Wei Shi, Xinyuan Xu, Fei Yan, Bao Wang, Hang Zhao, Aaron Chan, Zhen Ren, Yongzheng Ma, Fuli Wang, Jianlin Yuan

Published online on: September 22, 2017
Open Access

Stromal regulation of prostate cancer cell growth by mevalonate pathway enzymes HMGCS1 and HMGCR

Shingo Ashida, Chiaki Kawada, Keiji Inoue

Published online on: September 22, 2017

High levels of DEPDC1B predict shorter biochemical recurrence‑free survival of patients with prostate cancer

Shoumin Bai, Ting Chen, Tao Du, Xianju Chen, Yiming Lai, Xiaoming Ma, Wanhua Wu, Chunhao Lin, Leyuan Liu, Hai Huang

Published online on: September 22, 2017

Expression and function of tetraspanin 1 in esophageal carcinoma

Tingting Gu, Weiwei Chen, Li Chen, Guilan Wang, Tiejun Li, Yuanyuan Zhu, Xiaojiao Gao

Published online on: September 22, 2017
Open Access

Ribosome biogenesis mediates antitumor activity of flavopiridol in CD44+/CD24‑ breast cancer stem cells

Ayse Erol, Eda Acikgoz, Ummu Guven, Fahriye Duzagac, Ayten Turkkani, Nese Colcimen, Gulperi Oktem

Published online on: September 22, 2017

Antagonism between Hedgehog and Wnt signaling pathways regulates tumorigenicity (Review)

Mei Ding, Xin Wang

Published online on: September 22, 2017
Open Access

MDM2 binding protein as a predictor of metastasis and a novel prognostic biomarker in patients with gastric cancer

Wei Wang, Zhong Chen, Jiejie Jin, Ziwen Long, Xiaowen Liu, Hong Cai, Ye Zhou, Hua Huang, Yanong Wang

Published online on: September 22, 2017
Open Access

Low‑level miR‑646 in colorectal cancer inhibits cell proliferation and migration by targeting NOB1 expression

Huajia Dai, Kezhu Hou, Zujin Cai, Qi Zhou, Song Zhu

Published online on: September 22, 2017
Open Access

MicroRNA‑497 inhibits tumor growth through targeting insulin receptor substrate 1 in colorectal cancer

Yanjie Xu, Jianping Chen, Cao Gao, Danxia Zhu, Xiaoli Xu, Changping Wu, Jingting Jiang

Published online on: September 22, 2017
Open Access

BKM120 sensitizes C6 glioma cells to temozolomide via suppression of the PI3K/Akt/NF‑κB/MGMT signaling pathway

Mao Li, Ruo Fei Liang, Xiang Wang, Qing Mao, Yan Hui Liu

Published online on: September 22, 2017

Early changes in the apparent diffusion coefficient and MMP‑9 expression of a cervical carcinoma U14 allograft model following irradiation

Yecai Huang, Jianming Huang, Mei Feng, Jing Ren, Kun Mi, Jia Cheng, Bing Song, Jinyi Lang

Published online on: September 22, 2017
Open Access

Multiple pulmonary metastases with halo‑sign from malignant mixed Müllerian tumors

Hong‑Wei Tian, Wei‑Bing Yang, Meng‑Jie Yang, Jing‑Yuan Liu, Jian‑Chu Zhang, Xiao‑Nan Tao, Qiong Zhou

Published online on: September 22, 2017

Phloretin induces apoptosis of human esophageal cancer via a mitochondria‑dependent pathway

Hongtao Duan, Ruixuan Wang, Xiaolong Yan, Honggang Liu, Yong Zhang, Deguang Mu, Jing Han, Xiaofei Li

Published online on: September 22, 2017

Downregulation of lipolysis‑stimulated lipoprotein receptor promotes cell invasion via claudin‑1‑mediated matrix metalloproteinases in human endometrial cancer

Hiroshi Shimada, Seiro Satohisa, Takayuki Kohno, Takumi Konno, Ken‑Ichi Takano, Syunta Takahashi, Tsubasa Hatakeyama, Chihiro Arimoto, Tsuyoshi Saito, Takashi Kojima

Published online on: September 22, 2017
Open Access

Knockdown of TGIF attenuates the proliferation and tumorigenicity of EC109 cells and promotes cisplatin‑induced apoptosis

Yadong Wang, Teng Pan, Li Li, Haiyu Wang, Jiangmin Li, Ding Zhang, Haiyan Yang

Published online on: September 21, 2017
Open Access

Duodenal angiomyolipoma with multiple systemic vascular malformations and aneurysms: A case report and literature review

Yiqiu Wang, Xiuli Zhang, Peng Liu, Guan Jiang, Wenlou Liu

Published online on: September 21, 2017
Open Access

The combination of anti‑HBc and anti‑HBs levels is a useful predictor of the development of chemotherapy‑induced reactivation in lymphoma patients with resolved HBV infection

Tokuhiro Matsubara, Tsutomu Nishida, Akiyoshi Shimoda, Hiromi Shimakoshi, Takahiro Amano, Aya Sugimoto, Kei Takahashi, Kaori Mukai, Masashi Yamamoto, Shiro Hayashi, Sachiko Nakajima, Koji Fukui, Masami Inada

Published online on: September 21, 2017
Open Access

Stromal and intraepithelial tumor‑infiltrating lymphocytes in colorectal carcinoma

Katarzyna Jakubowska, Wojciech Kisielewski, Luiza Kańczuga‑Koda, Mariusz Koda, Waldemar Famulski

Published online on: September 21, 2017

IGFBP‑4 expression is adversely associated with lung cancer prognosis

Yang Xiao, Shan Zhu, Wen Yin, Xiaofan Liu, Yi Hu

Published online on: September 21, 2017

Beclin 1 expression is associated with the occurrence and development of esophageal squamous cell carcinoma

Hailei Du, Jiamin Che, Minmin Shi, Lianggang Zhu, Jun Biao Hang, Zhongyuan Chen, Hecheng Li

Published online on: September 21, 2017
Open Access

Characterization of distinct types of KRAS mutation and its impact on first‑line platinum‑based chemotherapy in Chinese patients with advanced non‑small cell lung cancer

Yijun Jia, Tao Jiang, Xuefei Li, Chao Zhao, Limin Zhang, Sha Zhao, Xiaozhen Liu, Meng Qiao, Jiawei Luo, Jinpeng Shi, Hui Yang, Yan Wang, Lei Xi, Shijia Zhang, Guanghui Gao, Chunxia Su, Shengxiang Ren, Caicun Zhou

Published online on: September 21, 2017
Open Access

Autophagy inhibition contributes to Endostar sensitization in esophageal squamous cell carcinoma

Xinghua Han, Zhanggui Wang, Bin Hu, Jianming Xu

Published online on: September 21, 2017

The anti‑hepatocellular carcinoma activity of Mel‑P15 is mediated by natural killer cells

Tao Xu, Tongxing Cui, Lipan Peng, Shuai Kong, Jianqiang Zou, Xingsong Tian

Published online on: September 21, 2017
Open Access

Effectiveness of 125I seed implantation in the treatment of non‑small cell lung cancer during R2 resection

Wei Li, Yifeng Zheng, Yunming Li, Jing Guan, Jianqing Jiang, Yongkang Yu, Xiushan Zheng, Lie Yang

Published online on: September 21, 2017

Reoperation following the use of non‑standardized procedures for malignant parotid tumors

Xiangmin Zhang, Xiangfu Zeng, Xiaolin Lan, Jing Huang, Keqing Luo, Keqiang Tian, Xiuhong Wu, Fufu Xiao, Shaojin Li

Published online on: September 21, 2017

MicroRNA‑154/ADAM9 axis inhibits the proliferation, migration and invasion of breast cancer cells

Chengwei Qin, Yanming Zhao, Chunzhi Gong, Zhenlin Yang

Published online on: September 21, 2017
Open Access

FoxM1 is associated with metastasis in colorectal cancer through induction of the epithelial‑mesenchymal transition

Bao‑Ying Fei, Xujun He, Jie Ma, Mei Zhang, Rui Chai

Published online on: September 21, 2017
Open Access

Role and importance of the expression of transcription factor FOXC2 in cervical cancer

Jing Wang, Xiujuan Yue

Published online on: September 20, 2017
Open Access

Inhibition of prostate cancer cell growth in vivo with short hairpin RNA targeting SATB1

Qiang Wang, Shi‑Cheng Hu, Chun‑Sheng Yang, Jia‑Cun Chen, Jun‑Nian Zheng, Xiao‑Qing Sun, Jun‑Qi Wang

Published online on: September 20, 2017

miR‑21 is involved in transforming growth factor β1‑induced chemoresistance and invasion by targeting PTEN in breast cancer

Xiaomeng Dai, Mao Fang, Shuang Li, Yongrong Yan, Ying Zhong, Bin Du

Published online on: September 20, 2017
Open Access

Stability analysis on the radioactive iodine‑labelled prostate cancer‑specific recombinant oncolytic adenovirus

Jiahe Zhou, Lin Hao, Zhenduo Shi, Songyi Ning, Houguang He, Yan Zhao, Yang Dong, Zhigang Li, Jiuxiang He, Guanghui Zang, Conghui Han

Published online on: September 19, 2017

Survivin and XIAP expression in distinct tumor compartments of surgically resected gastric cancer: XIAP as a prognostic marker in diffuse and mixed type adenocarcinomas

Levent Dizdar, Monika Tomczak, Thomas A. Werner, Sami A. Safi, Jasmin C. Riemer, Pablo E. Verde, Nikolas H. Stoecklein, Wolfram T. Knoefel, Andreas Krieg

Published online on: September 19, 2017

Engrailed‑2 promoter hyper‑methylation is associated with its downregulation in clear cell renal cell carcinoma

Cai‑Yong Lai, Gan‑Shen Yu, Yin Xu, Xun Wu, Bao‑Li Heng, Yi‑Jun Xue, Ze‑Xuan Su

Published online on: September 19, 2017
Open Access

Fusobacterium nucleatum in gastroenterological cancer: Evaluation of measurement methods using quantitative polymerase chain reaction and a literature review

Kensuke Yamamura, Yoshifumi Baba, Keisuke Miyake, Kenichi Nakamura, Hironobu Shigaki, Kosuke Mima, Junji Kurashige, Takatsugu Ishimoto, Masaaki Iwatsuki, Yasuo Sakamoto, Yoichi Yamashita, Naoya Yoshida, Masayuki Watanabe, Hideo Baba

Published online on: September 19, 2017
Open Access

HBME-1 expression in differentiated thyroid carcinoma and its correlation with the ultrasonic manifestation of thyroid

Jiwei Qiao, Chunyu Li, Yuying Zhang, Shuangyan Wang, Shan Gao

Published online on: September 15, 2017
Open Access

Expression of NF-κB and PTEN in osteosarcoma and its clinical significance

Teng Gong, Xuetao Su, Qun Xia, Jinggui Wang, Shilian Kan

Published online on: September 15, 2017
Open Access

Implication of atypical supraclavicular F18‑fluorodeoxyglucose uptake in patients with breast cancer: Association between brown adipose tissue and breast cancer

Takaaki Fujii, Reina Yajima, Hironori Tatsuki, Katsuya Oosone, Hiroyuki Kuwano

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Long non-coding RNA Igf2as controls hepatocellular carcinoma progression through the ERK/MAPK signaling pathway

Han Bao, Chun‑Guang Guo, Peng‑Cheng Qiu, Xin‑Lei Zhang, Qi Dong, Yu‑Kun Wang

Published online on: June 8, 2017
Open Access

Effects of miR-21 on proliferation and apoptosis in human gastric adenocarcinoma cells

Jun-Bao Gu, Xue-Bin Bao, Zhao Ma

Published online on: May 15, 2017

[Retracted] Clinical significance of the induction of macrophage differentiation by the costimulatory molecule B7‑H3 in human non‑small cell lung cancer

Jing Sun, Yong Mao, Yang‑Qin Zhang, Yun‑Di Guo, Chuan‑Yong Mu, Feng‑Qing Fu, Xue‑Guang Zhang

Published online on: April 10, 2014
Journal Cover

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

2016 Impact Factor: 1.39
Ranked #68/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image