Early Online

The combination of temsirolimus and chloroquine increases radiosensitivity in colorectal cancer cells

Hiroshi Shiratori, Kazushige Kawai, Keisuke Hata, Toshiaki Tanaka, Takeshi Nishikawa, Kensuke Otani, Kazuhito Sasaki, Manabu Kaneko, Koji Murono, Shigenobu Emoto, Hirofumi Sonoda, Hiroaki Nozawa

Published online on: April 23, 2019

125I radiation downregulates TRPV1 expression through miR‑1246 in neuroblastoma cells

Dingguo Zhang, Hongwei Xu, Yuqiong Wang, Kaixua Wang, Yuxin Wang, Bing Wu, Jianwei Zhu, Lisi Peng, Jun Gao, Zhaoshen Li

Published online on: April 22, 2019

Pomolic acid exhibits anticancer potential against a docetaxel‑resistant PC3 prostate cell line

Carollina De Araujo Martins, Gleice Da Graça Rocha, Cerli Rocha Gattass, Christina Maeda Takiya

Published online on: April 19, 2019
Open Access

[Corrigendum] Increased expression of Lgr5 is associated with chemotherapy resistance in human gastric cancer

Hong‑Qing Xi, Jian‑Xin Cui, Wei‑Song Shen, Xiao‑Song Wu, Shi‑Bo Bian, Ji‑Yang Li, Zhou Song, Bo Wei, Lin Chen

Published online on: April 16, 2019
Open Access

[Corrigendum] Metformin facilitates BG45‑induced apoptosis via an anti‑Warburg effect in cholangiocarcinoma cells

Dehua Tang, Lei Xu, Mingming Zhang, Robert Gregory Dorfman, Yida Pan, Qian Zhou, Lixing Zhou, Yuming Wang, Yang Li, Yuyao Yin, Lei Wang, Xiaoping Zou

Published online on: April 11, 2019

Evaluation of microRNA-203 in bone metastasis of patients with non-small cell lung cancer through TGF-β/SMAD2 expression

Yucheng Wei, Dongmei Li, Dong Wang, Tong Qiu, Kui Liu

Published online on: September 21, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image