Early Online

MicroRNA‑486‑5p functions as a tumor suppressor of proliferation and cancer stem‑like cell properties by targeting Sirt1 in liver cancer

Xinlong Yan, Xinhui Liu, Zhaohai Wang, Qian Cheng, Guanghong Ji, Hui Yang, Lingfei Wan, Chen Ge, Quan Zeng, Hua Huang, Jiafei Xi, Lijuan He, Xue Nan, Wen Yue, Xuetao Pei

Published online on: December 13, 2018

PTEN downregulates WD repeat‑containing protein 66 in salivary adenoid cystic carcinoma

Yu Cao, Han Liu, Shi‑Lin Xia, Xi Zhang, Han Bai, Qian Yang, Jiang Li, Liwei Gao, Feng Jin, Min‑Jie Wei, Shi‑Long Lu, Jing Xiao

Published online on: December 13, 2018
Open Access

Chitosan-coated liposomes loaded with butyric acid demonstrate anticancer and anti-inflammatory activity in human hepatoma HepG2 cells

Vincenzo Quagliariello, Mario Masarone, Emilia Armenia, Aldo Giudice, Manlio Barbarisi, Michele Caraglia, Alfonso Barbarisi, Marcello Persico

Published online on: December 13, 2018

Upregulation of USP11 promotes epithelial‑to‑mesenchymal transition by deubiquitinating Snail in ovarian cancer

Weiwei Wang, Jing Wang, Hua Yan, Kai Zhang, Yang Liu

Published online on: December 12, 2018
Open Access

MicroRNA‑200a suppresses migration and invasion and enhances the radiosensitivity of NSCLC cells by inhibiting the HGF/c‑Met signaling pathway

Menghua Du, Jin Wang, Huan Chen, Shouli Wang, Liesong Chen, Yichang Xu, Fengtao Su, Xueguan Lu

Published online on: December 12, 2018

Disruption of MAPK1 expression in the ERK signalling pathway and the RUNX1‑RUNX1T1 fusion gene attenuate the differentiation and proliferation and induces the growth arrest in t(8;21) leukaemia cells

Salem Ali Al‑Salem Bashanfer, Mohamed Saleem, Olaf Heidenreich, Emmanuel Jairaj Jairaj, Narazah Mohd Yusoff

Published online on: December 12, 2018

Inhibition of PIKfyve using YM201636 suppresses the growth of liver cancer via the induction of autophagy

Jiu‑Zhou Hou, Zhuo‑Qing Xi, Jie Niu, Wei Li, Xiao Wang, Chao Liang, Hua Sun, Dong Fang, Song‑Qiang Xie

Published online on: December 12, 2018

Early decrease in serum amphiregulin or vascular endothelial growth factor levels predicts sorafenib efficacy in hepatocellular carcinoma

Corinne Godin, Sandra Bodeau, Zuzana Saidak, Christophe Louandre, Catherine François, Jean‑Claude Barbare, Romain Coriat, Antoine Galmiche, Chloé Sauzay

Published online on: December 10, 2018

Radiosensitization of esophageal carcinoma cells by knockdown of HMGB1 expression

Xueyuan Zhang, Xingxiao Yang, Shuchai Zhu, Qiaofang Li, Naiyi Zou

Published online on: December 10, 2018

Evaluation of microRNA-203 in bone metastasis of patients with non-small cell lung cancer through TGF-β/SMAD2 expression

Yucheng Wei, Dongmei Li, Dong Wang, Tong Qiu, Kui Liu

Published online on: September 21, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image