Early Online

Open Access

TP63 mutations are frequent in cutaneous melanoma, support UV etiology, but their role in melanomagenesis is unclear

Paola Monti, Paola Ghiorzo, Paola Menichini, Giorgia Foggetti, Paola Queirolo, Alberto Izzotti, Gilberto Fronza

Published online on: August 14, 2017

FTO expression is associated with the occurrence of gastric cancer and prognosis

Dong Xu, Weiwei Shao, Yasu Jiang, Xi Wang, Ying Liu, Xianchen Liu

Published online on: August 14, 2017

Long non-coding RNAs on the stage of cervical cancer (Review)

Junxue Dong, Manman Su, Weiqin Chang, Kun Zhang, Shuying Wu, Tianmin Xu

Published online on: August 14, 2017
Open Access

Knockdown of RRS1 by lentiviral-mediated RNAi promotes apoptosis and suppresses proliferation of human hepatocellular carcinoma cells

Jitao Wang, Zhi Li, Changzeng Zuo, Qingfan Xie, Hui Li, Junhong Jia, Zhongguang Zhen, Ruizhao Qi, Zhiwei Li, Dengxiang Liu, Baijun Sun

Published online on: August 14, 2017

EGFR gene status predicts response and survival benefit in a preclinical gastric cancer trial treating patient‑derived xenografts with cetuximab

Xiaohong Wang, Runjia Fu, Ying Hu, Hong Du, Shuangxi Li, Ziyu Li, Yiqiang Liu, Qixiang Li, Lianhai Zhang, Jiafu Ji

Published online on: August 14, 2017
Open Access

Silencing Aurora A leads to re-sensitization of breast cancer cells to Taxol through downregulation of SRC-mediated ERK and mTOR pathways

Yan Li, Wanqi Zhou, Ke Tang, Xiaoguang Chen, Zhiqiang Feng, Jindong Chen

Published online on: August 14, 2017

ABT-737 potentiates cisplatin-induced apoptosis in human osteosarcoma cells via the mitochondrial apoptotic pathway

Fengtian Zhang, Xiaolong Yu, Xuqiang Liu, Tonghua Zhou, Tao Nie, Ming Cheng, Hucheng Liu, Min Dai, Bin Zhang

Published online on: August 14, 2017
Open Access

WRAP53β, survivin and p16INK4a expression as potential predictors of radiotherapy/chemoradiotherapy response in T2N0-T3N0 glottic laryngeal cancer

Katharina Tiefenböck-Hansson, Aaro Haapaniemi, Lovisa Farnebo, Björn Palmgren, Jussi Tarkkanen, Marianne Farnebo, Eva Munck-Wikland, Antti Mäkitie, Stina Garvin, Karin Roberg

Published online on: August 11, 2017
Open Access

MicroRNA-218 promotes cisplatin resistance in oral cancer via the PPP2R5A/Wnt signaling pathway

Zehang Zhuang, Fengchun Hu, Jing Hu, Cheng Wang, Jinsong Hou, Zhiqiang Yu, Tony T. Wang, Xiqiang Liu, Hongzhang Huang

Published online on: August 11, 2017
Open Access

MicroRNA-144-3p suppresses tumor growth and angiogenesis by targeting SGK3 in hepatocellular carcinoma

Manya Wu, Chaoyuan Huang, Xinping Huang, Rong Liang, Yan Feng, Xiaoling Luo

Published online on: August 11, 2017
Open Access

Downregulation of microRNA-15a suppresses the proliferation and invasion of renal cell carcinoma via direct targeting of eIF4E

Gang Li, Tie Chong, Xiaolong Xiang, Jie Yang, Hongliang Li

Published online on: August 11, 2017

STAT3 inhibition by WP1066 suppresses the growth and invasiveness of bladder cancer cells

Yujiro Tsujita, Akio Horiguchi, Shinsuke Tasaki, Makoto Isono, Takako Asano, Keiichi Ito, Tomohiko Asano, Yoshine Mayumi, Toshihiro Kushibiki

Published online on: August 11, 2017

Pomolic acid induces apoptosis and inhibits multidrug resistance protein MRP1 and migration in glioblastoma cells

Lívia Paes Tavares Pacheco Guimarães, Gleice da Graça Rocha, Rafaela Muniz Queiroz, Carollina Araujo Martins, Christina Maeda Takiya, Cerli Rocha Gattass

Published online on: August 10, 2017

Knockdown of tripartite motif-59 inhibits the malignant processes in human colorectal cancer cells

Wei Wu, Jingdi Chen, Jicheng Wu, Jun Lin, Sheng Yang, Honggang Yu

Published online on: August 10, 2017

Knockdown of c‑Myc activates Fas-mediated apoptosis and sensitizes A549 cells to radiation

Jing Zhang, Ling Zhou, Zhaodi Nan, Qing Yuan, Jie Wen, Maolei Xu, Youjie Li, Baosheng Li, Pingyu Wang, Changmin Liu, Ying Ma, Shaoshui Chen, Shuyang Xie

Published online on: August 10, 2017

Scutellaria barbata D. Don inhibits 5-fluorouracil resistance in colorectal cancer by regulating PI3K/AKT pathway

Jiumao Lin, Jianyu Feng, Hong Yang, Zhaokun Yan, Qiongyu Li, Lihui Wei, Zijun Lai, Yiyi Jin, Jun Peng

Published online on: August 9, 2017

HSP47 is associated with the prognosis of laryngeal squamous cell carcinoma by inhibiting cell viability and invasion and promoting apoptosis

Xiaoxiao Song, Zhisu Liao, Chunchun Zhou, Renyu Lin, Jianglong Lu, Lin Cai, Xiaohua Tan, Wenjian Zeng, Xianghe Lu, Weiming Zheng, Jianfu Chen, Zhipeng Su

Published online on: August 9, 2017

Chemotherapy enhances programmed cell death 1/ligand 1 expression via TGF-β induced epithelial mesenchymal transition in non-small cell lung cancer

Soichiro Funaki, Yasushi Shintani, Tomohiro Kawamura, Ryu Kanzaki, Masato Minami, Meinoshin Okumura

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Potential role of ZEB1 as a DNA repair regulator in colorectal cancer cells revealed by cancer-associated promoter profiling

Miao Wang, Su-Fei He, Lei-Lei Liu, Xiao-Xia Sun, Fan Yang, Qian Ge, Wei-Kang Wong, Jing-Yan Meng

Published online on: August 8, 2017

MACC1 induces autophagy to regulate proliferation, apoptosis, migration and invasion of squamous cell carcinoma

Jian Wu, Dawei Zhang, Jun Li, Xin Deng, Guannan Liang, Yang Long, Xuemei He, Tianyang Dai, Delian Ren

Published online on: August 8, 2017
Open Access

Downregulation of BZW2 inhibits osteosarcoma cell growth by inactivating the Akt/mTOR signaling pathway

Dong-Dong Cheng, Shi-Jie Li, Bin Zhu, Ting Yuan, Qing-Cheng Yang, Cun-Yi Fan

Published online on: August 8, 2017

Complex analysis of the TP53 tumor suppressor in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas

Lenka Zlamalikova, Mojmir Moulis, Barbora Ravcukova, Kvetoslava Liskova, Jitka Malcikova, David Salek, Jiri Jarkovsky, Miluse Svitakova, Renata Hrabalkova, Jan Smarda, Jana Smardova

Published online on: August 8, 2017
Open Access

TRPM7 is overexpressed in bladder cancer and promotes proliferation, migration, invasion and tumor growth

Sheng-Lin Gao, Chui-Ze Kong, Zhe Zhang, Ze-Liang Li, Jian-Bin Bi, Xian-Kui Liu

Published online on: August 7, 2017

MicroRNA-1297 contributes to tumor growth of human breast cancer by targeting PTEN/PI3K/AKT signaling

Chao Liu, Zhikui Liu, Xiao Li, Xiaojiang Tang, Jianjun He, Shaoying Lu

Published online on: August 7, 2017

MicroRNA-212 functions as a tumor-suppressor in human non-small cell lung cancer by targeting SOX4

Tingting Tang, Liting Huan, Shujuan Zhang, Hui Zhou, Lei Gu, Xiaohui Chen, Liang Zhang

Published online on: August 7, 2017

Corilagin sensitizes epithelial ovarian cancer to chemotherapy by inhibiting Snail‑glycolysis pathways

Luoqi Jia, Jiayi Zhou, Hongbo Zhao, Hongyan Jin, Minzhi Lv, Naiqing Zhao, Zhizhong Zheng, Yiling Lu, Yanlin Ming, Yinhua Yu

Published online on: August 7, 2017

FGF8 promotes cell proliferation and resistance to EGFR inhibitors via upregulation of EGFR in human hepatocellular carcinoma cells

Yuanmin Pei, Xueling Sun, Xiwei Guo, Huashan Yin, Le Wang, Fugu Tian, Hongxi Jing, Xiaobo Liang, Jun Xu, Pengcheng Shi

Published online on: August 7, 2017

Cepharanthine hydrochloride reverses P‑glycoprotein-mediated multidrug resistance in human ovarian carcinoma A2780/Taxol cells by inhibiting the PI3K/Akt signaling pathway

Chen-Zheng Huang, Ya-Feng Wang, Yan Zhang, You-Mei Peng, Yi-Xian Liu, Fang Ma, Jin-Hua Jiang, Qing-Duan Wang

Published online on: August 4, 2017

Comprehensive analysis of aberrantly expressed microRNA profiles reveals potential biomarkers of human lung adenocarcinoma progression

Jing Sui, Ru-Song Yang, Si-Yi Xu, Yan-Qiu Zhang, Cheng-Yun Li, Sheng Yang, Li-Hong Yin, Yue-Pu Pu, Ge-Yu Liang

Published online on: August 4, 2017

Tetramethylpyrazine suppresses lipid accumulation in macrophages via upregulation of the ATP-binding cassette transporters and downregulation of scavenger receptors

Jie Duan, Dong Xiang, Hongli Luo, Guojun Wang, Yun Ye, Chao Yu, Xiuying Li

Published online on: August 4, 2017
Open Access

Atelocollagen-mediated in vivo siRNA transfection in ovarian carcinoma is influenced by tumor site, siRNA target and administration route

Matthieu Meryet-Figuière, Charlotte Lecerf, Emilie Varin, Jean-Luc Coll, Marie-Hélène Louis, Soizic Dutoit, Florence Giffard, Cécile Blanc-Fournier, Siham Hedir, Nicolas Vigneron, Emilie Brotin, Laurent Pelletier, Véronique Josserand, Christophe Denoyelle, Laurent Poulain

Published online on: August 4, 2017

A mutation in NOTCH1 ligand binding region detected in patients with oral squamous cell carcinoma reduces NOTCH1 oncogenic effect

Masahiro Uchibori, Ken-Ichi Aoyama, Yoshihide Ota, Kagemasa Kajiwara, Masafumi Tanaka, Minoru Kimura

Published online on: August 3, 2017

Betulinic acid increases radiosensitization of oral squamous cell carcinoma through inducing Sp1 sumoylation and PTEN expression

Dao-Ying Yuan, Zhen Meng, Kai Xu, Qiao-Feng Li, Cheng Chen, Ke-Yi Li, Bin Zhang

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Downregulation of microRNA-196a inhibits human liver cancer cell proliferation and invasion by targeting FOXO1

Liu Yang, Fei Peng, Jian Qin, Henghua Zhou, Bing Wang

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Benzo(a)pyrene enhances the EMT-associated migration of lung adenocarcinoma A549 cells by upregulating Twist1

Xi Chen, Hongbing Peng, Jian Xiao, Anqi Guan, Bin Xie, Bixiu He, Qiong Chen

Published online on: August 3, 2017
Open Access

MicroRNA-195 inhibits growth and invasion of laryngeal carcinoma cells by directly targeting DCUN1D1

Yu Shuang, Chao Li, Xuan Zhou, Yongwang Huang, Lun Zhang

Published online on: August 3, 2017

The mechanism of de novo expression of programmed cell death-ligand 1 in squamous cell carcinoma of the lung

Tomoyuki Igarashi, Koji Teramoto, Mitsuaki Ishida, Jun Hanaoka, Yataro Daigo

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Tumor-associated macrophages induce the expression of FOXQ1 to promote epithelial-mesenchymal transition and metastasis in gastric cancer cells

Jian Guo, Yan Yan, Yu Yan, Qinyue Guo, Mingxin Zhang, Jia Zhang, David Goltzman

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Juglone reduces growth and migration of U251 glioblastoma cells and disrupts angiogenesis

Jian Wang, Ke Liu, Xiao-Feng Wang, Dian-Jun Sun

Published online on: August 3, 2017

Inhibition of the growth of hepatocellular carcinoma cells through fibroblast growth factor 18 suppressed by miR-139

Li Yang, Dian Yin, Yilang Wang , Lili Cao

Published online on: August 2, 2017

Pseudolaric acid B inhibits neuroglioma cell proliferation through DNA damage response

Fengmei Song, Xiaoyan Yu, Haipeng Zhang, Zengyan Wang, Yue Wang, Xiangling Meng, Jinghua Yu

Published online on: August 1, 2017

EVI5 is a novel independent prognostic predictor in hepatocellular carcinoma after radical hepatectomy

Jintian Tang, Jianghua Ou, Chunyan Xu, Chao Yi, Feng Xue, Lin Xu, Fenju Lai, Jianjun Tang, Shengping Li, Tiebang Kang, Wei Ding, Boqing Wang

Published online on: August 1, 2017

Low co-expression of epidermal growth factor receptor and its chaperone heat shock protein 90 is associated with worse prognosis in primary glioblastoma, IDH-wild-type

Elsa Sartori, Rupert Langer, Erik Vassella, Ekkehard Hewer, Philippe Schucht, Inti Zlobec, Sabina Berezowska

Published online on: August 1, 2017
Open Access

Exogenous lipids promote the growth of breast cancer cells via CD36

Jing Zhao, Zheng Zhi, Chao Wang, Hanying Xing, Guangyao Song, Xian Yu, Yajun Zhu, Xing Wang, Xuemei Zhang, Yan Di

Published online on: August 1, 2017

A decrease in ubiquitination and resulting prolonged life-span of KIT underlies the KIT overexpression-mediated imatinib resistance of KIT mutation-driven canine mast cell tumor cells

Masato Kobayashi, Shiori Kuroki, Sena Kurita, Ryo Miyamoto, Hiroyuki Tani, Kyoichi Tamura, Makoto Bonkobara

Published online on: August 1, 2017
Open Access

miR-198-induced upregulation of Livin may be associated with the prognosis and contribute to the oncogenesis of lung adenocarcinoma

Yicheng Liang, Hetan Wang, Yuanyuan Sun, Sheng Chen, Haoyou Wang, Rong Huang, Xinyi Zhao, Weineng Fu, Chunlu Yang

Published online on: August 1, 2017

Age at menopause and hormone replacement therapy as risk factors for head and neck and oesophageal cancer (Review)

Caroline E. McCarthy, John K. Field, Michael W. Marcus

Published online on: August 1, 2017

Zinc finger protein 307 functions as a tumor‑suppressor and inhibits cell proliferation by inducing apoptosis in hepatocellular carcinoma

Yonghao Liang, Qisheng Li, Keli Chen, Wen Ni, Zetao Zhan, Feng Ye, Yiyi Li, Yuan Fang, Fengjiao Zhang, Longhua Chen, Yi Ding

Published online on: August 1, 2017

RUNX3 plays a tumor suppressor role by inhibiting cell migration, invasion and angiogenesis in oral squamous cell carcinoma

Wei-Na Zhou, Yi-Fei Du, Jin Bai, Xiao-Meng Song, Yang Zheng, Hua Yuan, Wei Zhang, Zheng-Dong Zhang, Yu-Nong Wu

Published online on: July 31, 2017

B7-H3 is related to tumor progression in ovarian cancer

Jingjing Zhang, Lu Liu, Sai Han, Yi Li, Qiuhong Qian, Qianqian Zhang, Hui Zhang, Ziyan Yang, Youzhong Zhang

Published online on: July 31, 2017

miR-93 and PTEN: Key regulators of doxorubicin-resistance and EMT in breast cancer

Shihua Chu, Geng Liu, Peixuan Xia, Guoqing Chen, Feng Shi, Tao Yi, Hongying Zhou

Published online on: July 31, 2017

Wild-type p53 controls the level of fibronectin expression in breast cancer cells

Daeun You, Seung Pil Jung, Yisun Jeong, Soo Youn Bae, Sangmin Kim

Published online on: July 31, 2017

Attenuation of MUC4 potentiates the anticancer activity of auranofin via regulation of the Her2/Akt/FOXO3 pathway in ovarian cancer cells

Jun Sang Bae, Jongsung Lee, Yoonkook Park, Kyungmoon Park, Jung Ryul Kim, Dong Hyu Cho, Kyu Yun Jang, See-Hyoung Park

Published online on: July 28, 2017
Open Access

MicroRNA-616 promotes the growth and metastasis of non-small cell lung cancer by targeting SOX7

Danping Wang, Qifeng Cao, Meijun Qu, Zhaoqun Xiao, Minghui Zhang, Songbo Di

Published online on: July 28, 2017
Open Access

Acid ceramidase confers radioresistance to glioblastoma cells

Ninh B. Doan, Ha S. Nguyen, Mona M. Al-Gizawiy, Wade M. Mueller, Roger A. Sabbadini, Scott D. Rand, Jennifer M. Connelly, Christopher R. Chitambar, Kathleen M. Schmainda, Shama P. Mirza

Published online on: July 28, 2017
Open Access

FBW7 increases the chemosensitivity of pancreatic cancer cells to gemcitabine through upregulation of ENT1

Qiangsheng Hu, Yi Qin, Bo Zhang, Chen Liang, Shunrong Ji, Si Shi, Wenyan Xu, Jinfeng Xiang, Dingkong Liang, Quanxing Ni, Xianjun Yu, Jin Xu

Published online on: July 28, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

2016 Impact Factor: 2.662
Ranked #31/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image