Journal Articles

Male predominance in ketosis‑prone diabetes mellitus (Review)

Xiaohao Wang, Huiwen Tan

Pages: 439-442 Published online on: 08 May 2015
Open Access

Absence of telomerase reverse transcriptase promoter mutations in neuroblastoma

Sven Lindner, Hagen S. Bachmann, Andrea Odersky, Simon Schaefers, Ludger Klein‑Hitpass, Barbara Hero, Matthias Fischer, Angelika Eggert, Alexander Schramm, Johannes H. Schulte

Pages: 443-446 Published online on: 13 May 2015
Open Access

Spontaneously developed osteoarthritis in the temporomandibular joint in STR/ort mice

Kenichi Kumagai, Satsuki Suzuki, Yoriaki Kanri, Ryota Matsubara, Keisuke Fujii, Masahiro Wake, Ryuji Suzuki, Yoshiki Hamada

Pages: 453-456 Published online on: 21 May 2015
Open Access

Efficacy of recombinant human soluble thrombomodulin in patients with sepsis and disseminated intravascular coagulation in the gastroenterology field

Tomoyasu Ito, Akihito Nagahara, Taro Osada, Junko Kato, Hiroya Ueyama, Hiroaki Saito, Nobuhito Taniki, Ryo Kanazawa, Ryo Shimizu, Jinkan Sai, Shuichiro Shiina, Sumio Watanabe

Pages: 457-460 Published online on: 13 May 2015

p38 mitogen‑activated protein kinase inhibits USP22 transcription in HeLa cells

Jianjun Xiong, Zhen Gong, Xiaou Zhou, Jianyun Liu, He Jiang, Ping Wu, Weidong Li

Pages: 461-467 Published online on: 16 April 2015
Open Access

Pathophysiology of microwave-induced traumatic brain injury

Yutaka Igarashi, Yoko Matsuda, Akira Fuse, Toshiyuki Ishiwata, Zenya Naito, Hiroyuki Yokota

Pages: 468-472 Published online on: 29 April 2015
Open Access

A novel inhibitor of Rho GDP‑dissociation inhibitor α improves the therapeutic efficacy of paclitaxel in Lewis lung carcinoma

Xing Chen Peng, Xu Xia Chen, Yu Zhang, Hai Jun Wang, You Feng

Pages: 473-477 Published online on: 27 May 2015

Auricularia auricular‑judae polysaccharide attenuates lipopolysaccharide‑induced acute lung injury by inhibiting oxidative stress and inflammation

Li Zhuan‑Yun, Yao Xue‑Ping, Liu Bin, Ha Nizaier Reheman, Gao Yang, Sun Zhan, Ma Qi

Pages: 478-482 Published online on: 26 May 2015

Rosmarinic acid and arbutin suppress osteoclast differentiation by inhibiting superoxide and NFATc1 downregulation in RAW 264.7 cells

Akina Omori, Yoshitaka Yoshimura, Yoshiaki Deyama, Kuniaki Suzuki

Pages: 483-490 Published online on: 17 April 2015

Association of TOMM40 and SLC22A4 polymorphisms with ischemic stroke

Yuichiro Yamase, Hideki Horibe, Chikara Ueyama, Tetsuo Fujimaki, Mitsutoshi Oguri, Kimihiko Kato, Masazumi Arai, Sachiro Watanabe, Yoshiji Yamada

Pages: 491-498 Published online on: 29 April 2015

Effects of diethylstilbestrol on the proliferation and tyrosinase activity of cultured human melanocytes

Jianbing Tang, Qin Li, Biao Cheng, Chong Huang, Kui Chen

Pages: 499-502 Published online on: 27 May 2015

Predictors of visual and anatomical outcomes for neovascular age‑related macular degeneration treated with bevacizumab

Chaoran Ma, Liang Bai, Chunling Lei, Changrui Wu, Qiang Shi, Feng Hu, Zhenxuan Hao, Le Ma

Pages: 503-508 Published online on: 16 April 2015

Pro-inflammatory effect of fibrinogen on vascular smooth muscle cells by regulating the expression of PPARα, PPARγ and MMP-9

Shuyue Wang, Juntian Liu, Di Wu, Xiaoming Pang, Jingjing Zhao, Xiaolu Zhang

Pages: 513-518 Published online on: 04 May 2015

Effects of curcumin on the gene expression profile of L-02 cells

Mingjie Zhou, Chunlei Fan, Nan Tian

Pages: 519-526 Published online on: 04 May 2015

Improvement of thoracic aortic vasoreactivity by continuous and intermittent exercise in high‑fat diet-induced obese rats

Hongpeng Liu, Zhen Yang, Jian Hu, Yan Luo, Lingqin Zhu, Huifang Yang, Guanghua Li

Pages: 527-532 Published online on: 16 April 2015

Reversion of left ventricle remodeling in spontaneously hypertensive rats by valsartan is associated with the inhibition of caspase-3, -8 and -9 activities

Xu Deng, Ke Xia, Po Chen, Md Sayed Ali Sheikh, Da‑Feng Yang, Si‑Min Li, Tian‑Lun Yang

Pages: 533-536 Published online on: 29 April 2015

Activation of peroxisome proliferator-activated receptor γ ameliorates monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension in rats

Xinming Xie, Guizuo Wang, Dexin Zhang, Yonghong Zhang, Yanting Zhu, Fangwei Li, Shaojun Li, Manxiang Li

Pages: 537-542 Published online on: 21 May 2015

MGMT promoter methylation in serum and cerebrospinal fluid as a tumor‑specific biomarker of glioma

Zheng Wang, Wei Jiang, Yahong Wang, Yang Guo, Zheng Cong, Fangfang Du, Bin Song

Pages: 543-548 Published online on: 13 May 2015

A single-nucleotide polymorphism in the interleukin‑1 receptor‑associated protein gene is associated with impaired glucose regulation and type 2 diabetes in a case‑controlled study

Qiang Wen, Fangqin Wu, Jinhua Yang, Jingjing Wu, Xiaomin Zhang, Meian He, Tangchun Wu, Longxian Cheng

Pages: 549-553 Published online on: 20 April 2015

Association between matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 polymorphisms and endometriosis: A systematic review and meta-analysis

Lingli Xin, Qingxiang Hou, Qi Xiong, Xiaoping Ding

Pages: 559-565 Published online on: 06 April 2015

Characteristic expression of MSX1, MSX2, TBX2 and ENTPD1 in dental pulp cells

Sakiko Fujii, Katsumi Fujimoto, Noriko Goto, Masami Kanawa, Takeshi Kawamoto, Haiou Pan, Petcharin Srivatanakul, Waralak Rakdang, Juthamas Pornprasitwech, Tania Saskianti, Ketut Suardita, Fusanori Nishimura, Yukio Kato

Pages: 566-572 Published online on: 29 April 2015

Analysis of total immunoglobulin E and specific immunoglobulin E of 3,721 patients with allergic disease

Man‑Li Chang, Can Cui, Yan‑Hong Liu, Li‑Chun Pei, Bing Shao

Pages: 573-577 Published online on: 29 April 2015

Advanced glycation end products upregulate angiopoietin-like protein 4 expression by activating the renin-angiotensin system in endothelial cells

Zhenda Zheng, Cailian Cheng, Ruimin Dong, Mei Li, Zhaojun Xiong, Xiaoxian Qian, Lin Chen

Pages: 578-582 Published online on: 21 May 2015

Tetra-arsenic tetra-sulfide induces cell cycle arrest and apoptosis in retinoic acid-resistant acute promyelocytic leukemia cells

Yuan Wang, Peng‑Cheng He, Jun Qi, Yan‑Feng Liu, Mei Zhang

Pages: 583-587 Published online on: 21 May 2015

Single-nucleotide polymorphism of the UMOD promoter is associated with the outcome of chronic kidney disease patients

Liwen Cui, Yaling Bai, Jinsheng Xu, Junxia Zhang, Huiran Zhang, Shenglei Zhang, Wenbo Zhang

Pages: 588-592 Published online on: 26 May 2015

Magnesium prevents β‑glycerophosphate‑induced calcification in rat aortic vascular smooth muscle cells

Yaling Bai, Junxia Zhang, Jinsheng Xu, Liwen Cui, Huiran Zhang, Shenglei Zhang, Xunwei Feng

Pages: 593-597 Published online on: 27 May 2015
Journal Cover

July 2015
Volume 3 Issue 4

Print ISSN: 2049-9434
Online ISSN: 2049-9442

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image