Journal Articles

Open Access

Identification of ultraviolet B radiation‑induced microRNAs in normal human dermal papilla cells

Hwa Jun Cha, Ok‑Yeon Kim, Gang Tai Lee, Kwang Sik Lee, Jae Ho Lee, In‑Chul Park, Su‑Jae Lee, Yu Ri Kim, Kyu Joong Ahn, In‑Sook An, Sungkwan An, Seunghee Bae

Pages: 1663-1670 Published online on: 24 July 2014
Open Access

Gene expression profiles of patients with cerebral hematoma following spontaneous intracerebral hemorrhage

Tao Yang, Jianwen Gu, Bin Kong, Yongqin Kuang, Lin Cheng, Jingmin Cheng, Xun Xia, Yuan Ma, Junhai Zhang

Pages: 1671-1678 Published online on: 25 July 2014

Intermittent cold stress enhances features of atherosclerotic plaque instability in apolipoprotein E‑deficient mice

Xi Zheng, Qiang Wang, Yan Zhang, Dachun Yang, De Li, Bing  Tang, Xiuchuan Li, Yongjian Yang, Shuangtao Ma

Pages: 1679-1684 Published online on: 07 August 2014
Open Access

siRNA‑induced ABCE1 silencing inhibits proliferation and invasion of breast cancer cells

Bo Huang, Hongli Zhou, Xianping Lang, Zhiliang Liu

Pages: 1685-1690 Published online on: 28 July 2014
Open Access

Homology modeling and molecular docking of human pituitary adenylate cyclase‑activating polypeptide I receptor

Lusheng Wu, Wenhua Guang, Xiaojia Chen, An Hong

Pages: 1691-1696 Published online on: 24 July 2014
Open Access

Resveratrol inhibits proliferation in human colorectal carcinoma cells by inducing G1/S‑phase cell cycle arrest and apoptosis through caspase/cyclin‑CDK pathways

Bin Liu, Zhongyou Zhou, Wei Zhou, Jie Liu, Qingyu Zhang, Juan  Xia, Juntao Liu, Nianping Chen, Mingyi Li, Runzhi Zhu

Pages: 1697-1702 Published online on: 21 July 2014
Open Access

Transcriptome analysis reveals the effect of oral contraceptive use on cervical cancer

Tian Gao, Jianjun Wang, Min Yang, Huaifang Li

Pages: 1703-1708 Published online on: 08 August 2014
Open Access

Alterations of cell cycle control proteins SHP‑1/2, p16, CDK4 and cyclin D1 in radioresistant nasopharyngeal carcinoma cells

Gang Peng, Ru‑Bo Cao, Yue‑Hua Li, Zhen‑Wei Zou, Jing Huang, Qian Ding

Pages: 1709-1716 Published online on: 07 August 2014
Open Access

A novel anti‑cancer effect of resveratrol: reversal of epithelial‑mesenchymal transition in prostate cancer cells

Jianping Li, Tie Chong, Ziming Wang, Haiwen Chen, Hecheng  Li, Jun Cao, Peng Zhang, Hongliang Li

Pages: 1717-1724 Published online on: 23 July 2014
Open Access

Rat hepatic stellate cells alter the gene expression profile and promote the growth, migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells

Zhi-Ming Wang, Le-Yuan Zhou, Bin-Bin Liu, Qin-An Jia, Yin-Ying Dong, Yun-Hong Xia, Sheng-Long Ye

Pages: 1725-1733 Published online on: 31 July 2014
Open Access

Berberine induces apoptosis and DNA damage in MG‑63 human osteosarcoma cells

Yu Zhu, Nan Ma, Hui‑Xiang Li, Lin Tian, Yu‑Feng Ba, Bin Hao

Pages: 1734-1738 Published online on: 21 July 2014
Open Access

Combined effect of nerve growth factor and brain‑derived neurotrophic factor on neuronal differentiation of neural stem cells and the potential molecular mechanisms

Feifei Liu, Aiguo Xuan, Yan Chen, Jundu Zhang, Liping Xu, Qijiang Yan, Dahong Long

Pages: 1739-1745 Published online on: 18 July 2014
Open Access

Differentially expressed genes and interacting pathways in bladder cancer revealed by bioinformatic analysis

Yinzhou Shen, Xuelei Wang, Yongchao Jin, Jiasun Lu, Guangming Qiu, Xiaofei Wen

Pages: 1746-1752 Published online on: 18 July 2014
Open Access

Chromogranin A cells in the stomachs of patients with sporadic irritable bowel syndrome

Magdy El-Salhy, Odd Helge Gilja, Trygve Hausken

Pages: 1753-1757 Published online on: 08 August 2014

Protective effects and mechanisms of total alkaloids of Rubus alceaefolius Poir on non‑alcoholic fatty liver disease in rats

Haiyin Zheng, Jinyan Zhao, Yuqing Zheng, Juan Wu, Yan Liu, Jun Peng, Zhenfeng Hong

Pages: 1758-1764 Published online on: 21 July 2014
Open Access

Effects of high mobility group protein box 1 and toll like receptor 4 pathway on warts caused by human papillomavirus

Hui Weng, Hongbo Liu, Yunhua Deng, Yuyan Xie, Guanxin Shen

Pages: 1765-1771 Published online on: 11 August 2014
Open Access

Novel mitochondrial mutations in the ATP6 and ATP8 genes in patients with breast cancer

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Brygida Ślaska, Jolanta Rzymowska, Anna Brzozowska, Bolesław Floriańczyk

Pages: 1772-1778 Published online on: 08 August 2014
Open Access

Effect of ginsenoside Rh2 on the migratory ability of HepG2 liver carcinoma cells: Recruiting histone deacetylase and inhibiting activator protein 1 transcription factors

Qingqiang Shi, Jing Li, Ziqiang Feng, Lvcui Zhao, Lian Luo, Zhimei  You, Danyang Li, Jing Xia, Guowei Zuo, Dilong Chen

Pages: 1779-1785 Published online on: 18 July 2014
Open Access

Targeting complement anaphylatoxin C5a receptor in hyperoxic lung injury in mice

Ying Xu, Zhe Tian, Peiyu Xie

Pages: 1786-1792 Published online on: 18 July 2014
Open Access

Rifampicin improves neuronal apoptosis in LPS-stimulated co‑cultured BV2 cells through inhibition of the TLR-4 pathway

Wei Bi, Lihong Zhu, Xiuna Jing, Zhifen Zeng, Yanran Liang, Anding Xu, Jun Liu, Songhua Xiao, Lianhong Yang, Qiaoyun Shi, Li Guo, Enxiang Tao

Pages: 1793-1799 Published online on: 11 August 2014
Open Access

Functional analysis of the mRNA profile of neutrophil gelatinase‑associated lipocalin overexpression in esophageal squamous cell carcinoma using multiple bioinformatic tools

Bing-Li Wu, Chun-Quan Li, Ze-Peng Du, Fei Zhou, Jian-Jun Xie, Lie‑Wei  Luo, Jian-Yi Wu, Pi-Xian Zhang, Li-Yan Xu, En-Min Li

Pages: 1800-1812 Published online on: 07 August 2014

Mesenchymal stem cells improve intestinal integrity during severe acute pancreatitis

Xiao-Huang Tu, Shao-Xiong Huang, Wen-Sheng Li, Jing-Xiang Song, Xiao-Li Yang

Pages: 1813-1820 Published online on: 05 August 2014

Inhibitory effects of Rubi Fructus extracts on hepatic steatosis development in high-fat diet-induced obese mice

Mi Kyung Nam, Hye Ran Choi, Jin Sook Cho, Soo Min Cho, Ki Chan Ha, Tae-Hyeon Kim, Hee-Young Ryu, Young-Ik Lee

Pages: 1821-1827 Published online on: 21 July 2014

Interleukin‑15: A potent adjuvant enhancing the efficacy of an autologous whole‑cell tumor vaccine against Lewis lung carcinoma

Xi Chen, Jie Ni, Hui Meng, Dandan Li, Yuquan Wei, Yan Luo, Yang Wu

Pages: 1828-1834 Published online on: 08 August 2014

A genetic pedigree analysis to identify gene mutations involved in femoral head necrosis

Lin Wang, Hehai Pan, Zhen‑An Zhu

Pages: 1835-1838 Published online on: 22 July 2014

A germline mutation in the miR‑125a coding region reduces miR‑125a expression and is associated with human gastric cancer

Hua Shang, Tao Wang, Feng Shang, Kun‑Ming Huang, Yan‑Qing Li

Pages: 1839-1844 Published online on: 04 August 2014

MacroH2A suppresses the proliferation of the B16 melanoma cell line

Shaorong Lei, Jianhong Long, Jiaguang Li

Pages: 1845-1850 Published online on: 11 August 2014

Artemisinin prevents electric remodeling following myocardial infarction possibly by upregulating the expression of connexin 43

Yongwei Gu, Gang Wu, Xin Wang, Xi Wang, Yulin Wang, Congxin Huang

Pages: 1851-1856 Published online on: 30 July 2014

Association between -799C/T single nucleotide polymorphism of the MMP‑8 promoter region and thoracic aortic dissection

Yun Li, Na Li, Wei Ma, Yuanzhu Jiang, Guoyuan Ma, Lin Zhang

Pages: 1857-1862 Published online on: 01 August 2014

Effect of siRNA‑induced inhibition of IL‑6 expression in rat cerebral gliocytes on cerebral edema following traumatic brain injury

Bin Xu, Dong‑Ming Yu, Fu‑Sheng Liu

Pages: 1863-1868 Published online on: 07 August 2014

Selenium treatment significantly inhibits tumor necrosis factor‑α‑induced cell death and tau hyperphosphorylation in neuroblastoma cells

Young Ju Lee, Ji Eun Kim, Moon Hwa Kwak, Jun Go, Seung Yun Yang, Hyeog Soong Kwon, Byoung Chul Kim, Joo Man Kim, Dae Youn Hwang

Pages: 1869-1874 Published online on: 04 August 2014

Oxygen free radicals and mitochondrial signaling in oligospermia and asthenospermia

Wei‑Dong Zhang, Zhan Zhang, Li‑Ting Jia, Lin‑Lin Zhang, Teng Fu, Yu‑Shan Li, Peng Wang, Lin Sun, Ying Shi, Hui‑Zhen Zhang

Pages: 1875-1880 Published online on: 29 July 2014

Neuronal nitric oxide synthase, as a downstream signaling molecule of c‑jun, regulates the survival of differentiated PC12 cells

Xiao Cheng, Haoxuan Luo, Zijun Hou, Yan Huang, Jingbo Sun, Lihua Zhou

Pages: 1881-1886 Published online on: 23 July 2014

Detection of the phosphatase activity of carbonic anhydrase III on a nitrocellulose membrane following 2D gel electrophoresis

He Huang, Hui-Min Ren, Xi-Liang Shang, Xue-Yuan Liu

Pages: 1887-1892 Published online on: 04 August 2014

Expression and significance of Pin1, β‑catenin and cyclin D1 in hepatocellular carcinoma

Ran Ao, Dao‑Rong Zhang, Ya‑Qi Du, Ying Wang

Pages: 1893-1898 Published online on: 06 August 2014

Odontogenic differentiation of vascular endothelial growth factor‑transfected human dental pulp stem cells in vitro

Wen Zhang, Wei Liu, Junqi Ling, Zhengmei Lin, Yan Gao, Xueli Mao, Yutao Jian

Pages: 1899-1906 Published online on: 11 August 2014

Hydrogen sulfide reduces regional myocardial ischemia injury through protection of mitochondrial function

Ying‑Hua Xie, Nan Zhang, Lan‑Fang Li, Qin‑Zeng Zhang, Li‑Jun  Xie, Hong Jiang, Li‑Ping Li, Na Hao, Jian‑Xin Zhang

Pages: 1907-1914 Published online on: 17 July 2014

Formaldehyde induces bone marrow toxicity in mice by inhibiting peroxiredoxin 2 expression

Guangyan Yu, Qiang Chen, Xiaomei Liu, Caixia Guo, Haiying Du, Zhiwei Sun

Pages: 1915-1920 Published online on: 08 August 2014

Anthocyanins potentiate the activity of trastuzumab in human epidermal growth factor receptor 2‑positive breast cancer cells in vitro and in vivo

Weihua Liu, Jinmei Xu, Yilun Liu, Xiaoping Yu, Xi Tang, Zhi Wang, Xin Li

Pages: 1921-1926 Published online on: 22 July 2014

Raltitrexed induces mitochondrial‑mediated apoptosis in SGC7901 human gastric cancer cells

Song Xue, Ying‑Xia Chen, Shu‑Kui Qin, Ai‑Zhen Yang, Lin  Wang, Hai‑Jun Xu, Hai‑Yun Geng

Pages: 1927-1934 Published online on: 01 August 2014

Decreased osteoclastogenesis, osteoblastogenesis and low bone mass in a mouse model of type 2 diabetes

Fei Xu, Yonghui Dong, Xin Huang, Mi Li, Liang Qin, Ye Ren, Fengjing Guo, Anmin Chen, Shilong Huang

Pages: 1935-1941 Published online on: 30 July 2014

Protective effects of the p38 MAPK inhibitor SB203580 on NMDA‑induced injury in primary cerebral cortical neurons

Xue‑Wen Liu, En‑Fei Ji, Peng He, Rui‑Xian Xing, Bu‑Xian Tian, Xi‑Dong Li

Pages: 1942-1948 Published online on: 21 July 2014

Ulinastatin protects cardiomyocytes against ischemia‑reperfusion injury by regulating autophagy through mTOR activation

Jian Xiao, Xiaoyan Zhu, Guangyu Ji, Qian Yang, Bo Kang, Jianquan  Zhao, Feng Yao, Lihui Wu, Xin Ni, Zhinong Wang

Pages: 1949-1953 Published online on: 05 August 2014

Increased Th17 cells and IL‑17 in rats with traumatic optic neuropathy

Huabin Zheng, Zhuhong Zhang, Na Luo, Yuanyuan Liu, Qingzhong Chen, Hua Yan

Pages: 1954-1958 Published online on: 05 August 2014

Protein phosphatase 4 promotes hepatic lipogenesis through dephosphorylating acetyl‑CoA carboxylase 1 on serine 79

Xiangyu Meng, Meng Li, Jun Guo, Weiqing Tang, Shu  Wang, Yong Man, Xiuqing Huang, Jian Li

Pages: 1959-1963 Published online on: 18 July 2014

Resveratrol ameliorates low shear stress‑induced oxidative stress by suppressing ERK/eNOS‑Thr495 in endothelial cells

Zhimei Wang, Junxia Zhang, Bing Li, Xiaofei Gao, Yanrong Liu, Wenxing Mao, Shao‑Liang Chen

Pages: 1964-1972 Published online on: 17 July 2014

Effect of PTEN and KAI1 gene overexpression on the proliferation, metastasis and radiosensitivity of ASPC‑1 pancreatic cancer cells under hypoxic conditions

Hongyu Li, Jianjun Li, Xu Liu, Jiang Chen, Chunyan Wu, Xiaozhong Guo

Pages: 1973-1977 Published online on: 21 July 2014

Soluble a‑proliferation‑inducing ligand (sAPRIL), a novel serum biomarker predicting the recurrence and metastasis of pancreatic adenocarcinoma after surgery

Lei Han, Wei Zhang, Fulin Song, Yang Guo, Kejian Guo, Wenping Zhou

Pages: 1978-1984 Published online on: 04 August 2014

Wnt5a is associated with the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in vascular calcification by connecting with different receptors

Siming Guan, Zhimin Wang, Fang Xin, Huaping Xin

Pages: 1985-1991 Published online on: 05 August 2014

High glucose induces Rho/ROCK-dependent visfatin and type I procollagen expression in rat primary cardiac fibroblasts

Rong Yang, Liang Chang, Suyun Liu, Xin Jin, Yongjun Li

Pages: 1992-1998 Published online on: 22 July 2014

Baicalein inhibits migration and invasion of gastric cancer cells through suppression of the TGF‑β signaling pathway

Fenglin Chen, Mingkai Zhuang, Jun Peng, Xiaozhong Wang, Tingxuan Huang, Sanmei Li, Manqiang Lin, Hongming Lin, Yating Xu, Jianying Li, Zhixin Chen, Yuehong Huang

Pages: 1999-2003 Published online on: 05 August 2014

Differential expression profiling of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in females with or without pelvic organ prolapse

Xiaohong Wang, Yiqi Li, Jie Chen, Xiaoli Guo, Han Guan, Candong Li

Pages: 2004-2008 Published online on: 08 August 2014
Open Access

Mass spectrometry-based, label-free quantitative proteomics of round spermatids in mice

Hailong Wang, Yan Li, Lijuan Yang, Baofeng Yu, Ping Yan, Min Pang, Xiaobing Li, Hong Yang, Guoping Zheng, Jun Xie, Rui Guo

Pages: 2009-2024 Published online on: 06 August 2014

Survivin depletion inhibits tumor growth and enhances chemosensitivity in hepatocellular carcinoma

Yvonne Y.Y. Or, Ariel K.M. Chow, Lui Ng, Sheung Tat Fan, Thomas  C.C. Yau, Ronnie T.P. Poon, Roberta W.C. Pang

Pages: 2025-2030 Published online on: 22 July 2014

Gleditsia sinensis thorn extract inhibits the proliferation and migration of PDGF‑induced vascular smooth muscle cells

Sung‑Soo Park, Wun‑Jae Kim, Sung‑Kwon Moon

Pages: 2031-2038 Published online on: 28 July 2014

SCN5A mutations and polymorphisms in patients with ventricular fibrillation during acute myocardial infarction

Tim Boehringer, Peter Bugert, Martin Borggrefe, Elif Elmas

Pages: 2039-2044 Published online on: 21 July 2014

Histone deacetylase 5 promotes the proliferation of glioma cells by upregulation of Notch 1

Quan Liu, Jie‑Min Zheng, Jia‑Kang Chen, Xian‑Lei Yan, Hong‑Mou Chen, Wei‑Xia Nong, He‑Qing Huang

Pages: 2045-2050 Published online on: 18 July 2014

High glucose reduces hepatic glycogenesis by suppression of microRNA‑152

Xiaoyun Zhao, Yonggang Lu, Fenghong Wang, Lin Dou, Lilin Wang, Jun Guo, Jian Li

Pages: 2073-2078 Published online on: 28 July 2014

microRNA response element‑regulated TIKI2 expression suppresses the tumorigencity of malignant gliomas

Chuan‑You Li, Hong‑Yun Zhang, Yi‑Lu Gao

Pages: 2079-2086 Published online on: 22 July 2014

Suppressed Krüppel‑like factor 17 expression induces tumor proliferation, metastasis and a poor prognosis in papillary thyroid carcinoma

Wen‑Chun Ye, Li Gao, Jing Huang, Xiang‑Ming Fang, Gang Xie

Pages: 2087-2092 Published online on: 29 July 2014

Celecoxib induces apoptosis via a mitochondria‑dependent pathway in the H22 mouse hepatoma cell line

Dan Shao, Mujie Kan, Ping Qiao, Yue Pan, Zheng Wang, Xuanang Xiao, Jing Li, Li Chen

Pages: 2093-2098 Published online on: 07 August 2014

miR‑210 regulates esophageal cancer cell proliferation by inducing G2/M phase cell cycle arrest through targeting PLK1

Chenglin Li, Xinliang Zhou, Yadi Wang, Shaowu Jing, Congrong Yang, Guogui Sun, Qing Liu, Yunjie Cheng, Lan Wang

Pages: 2099-2104 Published online on: 23 July 2014

1α,25-Dihydroxyvitamin D3 enhances γ-glutamyl transpeptidase activity in LLC-PK1 porcine kidney epithelial cells

Ritsu Ito, Hideyuki Ihara, Takahiro Okada, Yoshitaka Ikeda

Pages: 2111-2115 Published online on: 31 July 2014

Administration of a plasmid that expresses SDF-1α affects the oncogenic potential of mouse bcr-abl-transformed cells

Vincent Lucansky, Monika Krmencikova-Fliegl, Libor Stanek, Vladimir Vonka

Pages: 2116-2122 Published online on: 28 July 2014

Helicobacter pylori promotes VEGF expression via the p38 MAPK‑mediated COX‑2‑PGE2 pathway in MKN45 cells

Ningning Liu, Qiong Wu, Yan Wang, Hua Sui, Xuan Liu, Ning Zhou, Lihong Zhou, Yifei Wang, Naijing Ye, Xiaoling Fu, Nikitin Alexander Yu, Qi Li

Pages: 2123-2129 Published online on: 06 August 2014

In silico prediction of the T‑cell and IgE‑binding epitopes of Per a 6 and Bla g 6 allergens in cockroaches

Hao Chen, Hai‑Wei Yang, Ji‑Fu Wei, Ai‑Lin Tao

Pages: 2130-2136 Published online on: 21 July 2014

Rosiglitazone suppresses angiogenesis in multiple myeloma via downregulation of hypoxia‑inducible factor‑1α and insulin‑like growth factor‑1 mRNA expression

Mingzhong Rui, Zhanping Huang, Ying Liu, Ziyan Wang, Rui Liu, Jinxiang Fu, Haiwen Huang

Pages: 2137-2143 Published online on: 22 July 2014

Dichloroacetate prevents but not reverses the formation of neointimal lesions in a rat model of severe pulmonary arterial hypertension

Bingbing Li, Jie Yan, Yan Shen, Yong Liu, Zhengliang Ma

Pages: 2144-2152 Published online on: 30 July 2014

Kanglaite stimulates anticancer immune responses and inhibits HepG2 cell transplantation‑induced tumor growth

Xinli Huang, Jianjie Qin, Sen Lu

Pages: 2153-2159 Published online on: 11 August 2014

MicroRNA-181 inhibits glioma cell proliferation by targeting cyclin B1

Fei Wang, Ji-Yong Sun, You‑Hou Zhu, Ning-Tao Liu, Yi-Fang Wu, Fei Yu

Pages: 2160-2164 Published online on: 28 July 2014

Involvement of connexin43 in the acute hyperosmotic stimulus‑induced synthesis and release of vasopressin in the supraoptic nucleus of rats

Shan Jiang, Yong‑Qiang Wang, Cheng‑Feng Xu, Ya‑Na Li, Rong Guo, Ling Li

Pages: 2165-2171 Published online on: 21 July 2014

HSP60 is involved in the neuroprotective effects of naloxone

Wenjing Cheng, Yunhong Li, Xiaolin Hou, Nan Zhang, Jiao  Ma, Feijia Ding, Fan Li, Zhenhua Miao, Yanli Zhang, Qi Qi, Guanghua  Li, Ying Shen, Juan Liu, Weidong Huang, Yin Wang

Pages: 2172-2176 Published online on: 22 July 2014

Continuous hypoxia regulates the osteogenic potential of mesenchymal stem cells in a time-dependent manner

Hao Ding, Song Chen, Jun-Hui Yin, Xue-Tao Xie, Zhen‑Hong  Zhu, You-Shui Gao, Chang-Qing Zhang

Pages: 2184-2190 Published online on: 05 August 2014

Visceral adipose tissue‑derived serine protease inhibitor inhibits interleukin‑1β‑induced catabolic and inflammatory responses in murine chondrocytes

Jia‑Peng Bao, Li‑Feng Jiang, Jing Li, Wei‑Ping Chen, Peng‑Fei Hu, Li‑Dong Wu

Pages: 2191-2197 Published online on: 11 August 2014

Synergistic effect of celecoxib in tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand treatment in osteosarcoma cells

Gong Liu, Ming-Yang Yu, Xu Huang, Dong Zhu, Shihuan Cheng, Renshi Ma, Guishan Gu

Pages: 2198-2202 Published online on: 22 July 2014

Enforced expression of miR‑101 enhances cisplatin sensitivity in human bladder cancer cells by modulating the cyclooxygenase‑2 pathway

Qiang Bu, Yue Fang, Yuan Cao, Qiaoyun Chen, Yangchen Liu

Pages: 2203-2209 Published online on: 06 August 2014

Microarray analysis of long non-coding RNA expression in human acute rejection biopsy samples following renal transplantation

Wenbiao Chen, Wujian Peng, Jianrong Huang, Xiangqi Yu, Kuibi Tan, Yuyu Chen, Xiaocong Lin, Deheng Chen, Yong Dai

Pages: 2210-2216 Published online on: 24 July 2014
Journal Cover

October 2014
Volume 10 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2013 Impact Factor: 1.484
Ranked #59/122 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image