Journal Articles

Promoter methylated microRNAs: Potential therapeutic targets in gastric cancer (Review)

Xiaoqiang Guo, Jiazeng Xia, Jiang Yan

Pages: 759-765 Published online on: 27 October 2014
Open Access

Analysis of cytosine-adenine repeats in P1 promoter region of IGF-1 gene in peripheral blood cells and cervical tissue samples of females with cervical intraepithelial lesions and squamous cervical cancer

Wojciech Kwasniewski, Anna Gozdzicka‑Jozefiak, Maria Kotarska, Grzegorz Polak, Bartlomiej Barczynski, Justyna Broniarczyk, Witold Nowak, Maria Wolun‑Cholewa, Anna Kwasniewska, Jan Kotarski

Pages: 766-774 Published online on: 10 November 2014
Open Access

Effects of thyroxine and donepezil on hippocampal acetylcholine content, acetylcholinesterase activity, synaptotagmin-1 and SNAP-25 expression in hypothyroid adult rats

Fen Wang, Xianzhong Zeng, Yangbo Zhu, Dan Ning, Junxia Liu, Chunlei Liu, Xuemei Jia, Defa Zhu

Pages: 775-782 Published online on: 30 October 2014
Open Access

Lymphotoxin β receptor activation promotes bladder cancer in a nuclear factor-κB-dependent manner

Mo Shen, Xiuzhi Duan, Ping Zhou, Wu Zhou, Xiuling Wu, Siqi Xu, Yuhua Chen, Zhihua Tao

Pages: 783-790 Published online on: 30 October 2014
Open Access

Triptolide inhibits cell proliferation and tumorigenicity of human neuroblastoma cells

Xiaomin Yan, Xiao-Xue Ke, Hailong Zhao, Mengying Huang, Renjian Hu, Hongjuan Cui

Pages: 791-796 Published online on: 29 October 2014
Open Access

The role of death receptor 3 in the biological behavior of hepatocellular carcinoma cells

You Cheng Zhang, Liu Qing Guo, Xiao Chen, Gen  Nian Wang, Ri Ni, Man Cai Wang, Feng Xian Wei

Pages: 797-804 Published online on: 04 November 2014
Open Access

Astragalus and Paeoniae radix rubra extract inhibits liver fibrosis by modulating the transforming growth factor‑β/Smad pathway in rats

Weijuan Hang, Lin Li, Xiaopeng Tian, Jinjin Yan, Xinzheng Yang, Xinlong Wang, Guozhen Liao, Genquan Qiu

Pages: 805-814 Published online on: 05 November 2014
Open Access

Combination of IGF‑1 gene manipulation and 5‑AZA treatment promotes differentiation of mesenchymal stem cells into cardiomyocyte‑like cells

Jun Li, Kai Zhu, Yulin Wang, Jiayu Zheng, Changfa Guo, Hao Lai, Chunsheng Wang

Pages: 815-820 Published online on: 29 October 2014
Open Access

Near‑infrared fluorescence imaging of prostate cancer using heptamethine carbocyanine dyes

Jianlin Yuan, Xiaomin Yi, Fei Yan, Fuli Wang, Weijun Qin, Guojun  Wu, Xiaojian Yang, Chen Shao, Leland W.K. Chung

Pages: 821-828 Published online on: 29 October 2014
Open Access

Semaphorin 4D induces vaginal epithelial cell apoptosis to control mouse postnatal vaginal tissue remodeling

Takuji Ito, Tao Bai, Tetsuji Tanaka, Kenji Yoshida, Takashi Ueyama, Masayasu Miyajima, Takayuki Negishi, Takahiko Kawasaki, Hyota Takamatsu, Hitoshi Kikutani, Atsushi Kumanogoh, Kazunori Yukawa

Pages: 829-836 Published online on: 27 October 2014
Open Access

Downregulation of nitric oxide by electroacupuncture against hypoxic‑ischemic brain damage in rats via nuclear factor‑κB/neuronal nitric oxide synthase

Yichen Liu, Weiguang Li, Linyan Hu, Ying Liu, Baoquan Li, Changqing Sun, Chenggang Zhang, Liping Zou

Pages: 837-842 Published online on: 06 November 2014
Open Access

Identification of differential splicing genes in gliomas using exon expression profiling

Feng Yu, Wei‑Ming Fu

Pages: 843-850 Published online on: 27 October 2014
Open Access

miR‑542‑3p overexpression is associated with enhanced osteosarcoma cell proliferation and migration ability by targeting Van Gogh‑like 2

Huazhuang Li, Hongtao Liu, Jingfang Pei, Haiyan Wang, Honglin Lv

Pages: 851-856 Published online on: 27 October 2014
Open Access

Upregulated periostin promotes angiogenesis in keloids through activation of the ERK 1/2 and focal adhesion kinase pathways, as well as the upregulated expression of VEGF and angiopoietin‑1

Zhe Zhang, Fangfei Nie, Xinlei Chen, Zelian Qin, Chunfu Kang, Bin Chen, Jianxun Ma, Bolin Pan, Yongguang Ma

Pages: 857-864 Published online on: 31 October 2014
Open Access

Ethanol extract of Forsythia suspensa root induces apoptosis of esophageal carcinoma cells via the mitochondrial apoptotic pathway

Lianmei Zhao, Xi Yan, Juan Shi, Fengzhi Ren, Lihua Liu, Shiping Sun, Baoen Shan

Pages: 871-880 Published online on: 05 November 2014
Open Access

Essential role of GATA3 in regulation of differentiation and cell proliferation in SK-N-SH neuroblastoma cells

Hongwei Peng, Xiao-Xue Ke, Renjian Hu, Liqun Yang, Hongjuan Cui, Yuquan Wei

Pages: 881-886 Published online on: 29 October 2014
Open Access

Biological effect of ketamine in urothelial cell lines and global gene expression analysis in the bladders of ketamine‑injected mice

Cheng‑Huang Shen, Shou‑Tsung Wang, Ying‑Ray Lee, Shiau‑Yuan Liu, Yi‑Zhen Li, Jiann‑Der Wu, Yi‑Ju Chen, Yi‑Wen Liu

Pages: 887-895 Published online on: 30 October 2014
Open Access

Effect of galectin-3 on the behavior of Eca‑109 human esophageal cancer cells

Ning Liang, Xiaoming Song, Jian Xie, Deguo Xu, Fengjun Liu, Xinshuang  Yu, Yuan Tian, Zhen Liu, Lili Qiao, Jiandong Zhang

Pages: 896-902 Published online on: 05 November 2014
Open Access

A study of the ultrasound-targeted microbubble destruction based triplex-forming oligodexinucleotide delivery system to inhibit tissue factor expression

Weihua Liang, Weiwei Zhang, Shifu Zhao, Qianning Li, Yiming Yang, Hua Liang, Rongchuan Ceng

Pages: 903-909 Published online on: 30 October 2014
Open Access

Effect of immunosuppression on the human mesangial cell cycle

Xiaoshuang Zhou, Biruh Workeneh, Zhaoyong Hu, Rongshan Li

Pages: 910-916 Published online on: 04 November 2014
Open Access

Role of cysteine‑rich angiogenic inducer 61 in fibroblast‑like synovial cell proliferation and invasion in rheumatoid arthritis

Li‑Gang Jie, Run‑Yue Huang, Wei‑Feng Sun, Song Wei, Yong‑Liang Chu, Qing‑Chun Huang, Hong‑Yan Du

Pages: 917-923 Published online on: 27 October 2014
Open Access

Ephrin type‑A receptor 2 regulates sensitivity to paclitaxel in nasopharyngeal carcinoma via the phosphoinositide 3‑kinase/Akt signalling pathway

Yunyun Wang, Yong Liu, Guo Li, Zhongwu Su, Shuling Ren, Pingqing  Tan, Xin Zhang, Yuanzheng Qiu, Yongquan Tian

Pages: 924-930 Published online on: 29 October 2014
Open Access

Regulation of the cell cycle and PI3K/Akt/mTOR signaling pathway by tanshinone I in human breast cancer cell lines

Li Wang, Jianzhong Wu, Jianwei Lu, Rong Ma, Dawei Sun, Jinhai Tang

Pages: 931-939 Published online on: 30 October 2014
Open Access

Ginsenoside‑Rg5 induces apoptosis and DNA damage in human cervical cancer cells

Li‑Dan Liang, Tao He, Ting‑Wei Du, Yong‑Gang Fan, Dian‑Sen Chen, Yan Wang

Pages: 940-946 Published online on: 30 October 2014
Open Access

Skewed T-helper (Th)1/2- and Th17/T regulatory‑cell balances in patients with renal cell carcinoma

Long Li, Cheng Yang, Zitong Zhao, Bin Xu, Minghuan Zheng, Chao Zhang, Zhihui Min, Jianming Guo, Ruiming Rong

Pages: 947-953 Published online on: 27 October 2014
Open Access

Tracking of mesenchymal stem cells labeled with gadolinium diethylenetriamine pentaacetic acid by 7T magnetic resonance imaging in a model of cerebral ischemia

Kuan Geng, Zhong Xian Yang, Dexiao Huang, Meizi Yi, Yanlong  Jia, Gen Yan, Xiaofang Cheng, Renhua Wu

Pages: 954-960 Published online on: 29 October 2014
Open Access

A disintegrin and metalloproteinase 17 mRNA and protein expression in esophageal squamous cell carcinoma, as well as its clinicopathological factors and prognosis

Hong‑Bin Liu, Qi‑Chang Yang, Yi Shen, Yan Zhu, Xiao‑Juan Zhang, Hao Chen

Pages: 961-967 Published online on: 29 October 2014
Open Access

Arsenic sulfide as a potential anti‑cancer drug

Wenping Ding, Lian Zhang, Sungkyoung Kim, Wei Tian, Yingying Tong, Jianwen Liu, Yong Ma, Siyu Chen

Pages: 968-974 Published online on: 03 November 2014
Open Access

Self‑assembled monolayers of alkanethiolates on surface chemistry groups in osteosarcoma cells

Ying‑Hu Deng, Li‑Hua Li, Jin He, Mei Li, Yu Zhang, Xiu‑Mei Wang, Fu‑Zhai Cui, Hong Xia

Pages: 975-981 Published online on: 06 November 2014
Open Access

TAZ promotes epithelial to mesenchymal transition via the upregulation of connective tissue growth factor expression in neuroblastoma cells

Qiang Wang, Zhilin Xu, Qun An, Dapeng Jiang, Long Wang, Bingxue Liang, Zhaozhu Li

Pages: 982-988 Published online on: 30 October 2014

Oscillatory potentials in electroretinogram as an early marker of visual abnormalities in vitamin A deficiency

Dai Kakiuchi, Taisuke Uehara, Motohiro Shiotani, Kyoko Nakano‑Ito, Akiyoshi Suganuma, Toyohiko Aoki, Kazuo Tsukidate, Kohei Sawada

Pages: 995-1003 Published online on: 03 November 2014

Apigenin inhibits migration and invasion via modulation of epithelial mesenchymal transition in prostate cancer

Yi Zhu, Jian Wu, Shiqi Li, Xiao Wang, Zhen Liang, Xianglai Xu, Xin Xu, Zhenghui Hu, Yiwei Lin, Hong Chen, Jie Qin, Qiqi Mao, Liping Xie

Pages: 1004-1008 Published online on: 29 October 2014

Neutralizing antibodies respond to a bivalent dengue DNA vaccine or/and a recombinant bivalent antigen

Zhi‑Shan Zhang, Yu‑Wei Weng, Hai‑Long Huang, Jian‑Ming Zhang, Yan‑Sheng Yan

Pages: 1009-1016 Published online on: 03 November 2014

microRNA-34a and microRNA-34c promote the activation of human hepatic stellate cells by targeting peroxisome proliferator-activated receptor γ

Xiaofei Li, Yongxin Chen, Shuang Wu, Jinke He, Lianqing Lou, Weiwei Ye, Jinhe Wang

Pages: 1017-1024 Published online on: 03 November 2014

Reduced β‑2‑glycoprotein І inhibits hypoxia‑induced retinal angiogenesis in neonatal mice through the vascular endothelial growth factor pathway

Hongyan Liu, Saijun Zhou, Gareth Denyer, Zhenxing Meng, Rui Chen, Lin Lv, Chunjun Li, Demin Yu, Pei Yu

Pages: 1025-1030 Published online on: 05 November 2014

Activation of S1P2 receptor, a possible mechanism of inhibition of adipogenic differentiation by sphingosine 1‑phosphate

Myung‑Hee Moon, Jae‑Kyo Jeong, Sang‑Youel Park

Pages: 1031-1036 Published online on: 29 October 2014

Expression of hepatocyte growth factor in breast cancer and its effect on prognosis and sensitivity to chemotherapy

Hua Yang, Chongjian Zhang, Shude Cui

Pages: 1037-1042 Published online on: 29 October 2014

Increased immunoreactivity of c‑Fos in the spinal cord of the aged mouse and dog

Ji Hyeon Ahn, Myoung Chul Shin, Joon Ha Park, In Hye Kim, Jae‑Chul Lee, Bing Chun Yan, In Koo Hwang, Seung Myung Moon, Ji Yun Ahn, Taek Geun Ohk, Tae Hun Lee, Jun Hwi Cho, Hyung‑Cheul Shin, Moo‑Ho Won

Pages: 1043-1048 Published online on: 29 October 2014

Interleukin‑21 promotes the development of ulcerative colitis and regulates the proliferation and secretion of follicular T helper cells in the colitides microenvironment

Jing Yu, Songbing He, Pengfei Liu, You Hu, Lei Wang, Xu Wang, Ye Han, Xinguo Zhu

Pages: 1049-1056 Published online on: 30 October 2014

GABAA receptor overexpression in the lateral hypothalamic area attenuates gastric ischemia‑reperfusion injury in rats

Lin Gao, Tao Zhu, Guilin Xie, Xiangxin Lou, Shibao Li, Yan Zhou, Zhenxu Deng, Dechang Chu, Jiyu Lou, Dongshu Du

Pages: 1057-1062 Published online on: 29 October 2014

Isolation and purification of oligopeptides from Ruditapes philippinarum and its inhibition on the growth of DU‑145 cells in vitro

Zuisu Yang, Yuqin Zhao, Haiqiang Yan, Lv Xu, Guofang Ding, Di Yu, Yu Sun

Pages: 1063-1068 Published online on: 27 October 2014

Interaction between the human cytomegalovirus‑encoded UL142 and cellular Snapin proteins

Chang Liu, Ying Qi, Yanping Ma, Rong He, Zhengrong  Sun, Yujing Huang, Yaohua Ji, Qiang Ruan

Pages: 1069-1072 Published online on: 31 October 2014

Visfatin: An adipokine activator of rat hepatic stellate cells

Ning‑Lin Liang, Ruoting Men, Yongjun Zhu, Cong Yuan, Yan Wei, Xiaojing Liu, Li Yang

Pages: 1073-1078 Published online on: 29 October 2014

Bioinformatic analysis of microRNA expression in Parkinson's disease

Bin Hao, Xin Chen, Dongwei Dai, Chao Zou, Xi Wu, Jianchun Chen

Pages: 1079-1084 Published online on: 03 November 2014

Combination of quercetin and hyperoside inhibits prostate cancer cell growth and metastasis via regulation of microRNA‑21

Feng‑Qiang Yang, Min Liu, Wei Li, Jian‑Ping Che, Guang‑Chun Wang, Jun‑Hua Zheng

Pages: 1085-1092 Published online on: 29 October 2014

Simvastatin enhances oxidized‑low density lipoprotein‑induced macrophage autophagy and attenuates lipid aggregation

Baojun Huang, Mengxing Jin, Hai Yan, Yanwei Cheng, Dake Huang, Songcheng Ying, Linjie Zhang

Pages: 1093-1098 Published online on: 27 October 2014

Co‑culture with human fetal epidermal keratinocytes promotes proliferation and migration of human fetal and adult dermal fibroblasts

Zhe Wang, Xiaoyu Liu, Dianbao Zhang, Xiliang Wang, Feng Zhao, Ping Shi, Xining Pang

Pages: 1105-1110 Published online on: 29 October 2014

Synergetic effects of hBMSCs and hPCs in osteogenic differentiation and their capacity in the repair of critical-sized femoral condyle defects

Daoyun Chen, Hao Shen, Yaohua He, Yunsu Chen, Qi Wang, Jianxi Lu, Yao Jiang

Pages: 1111-1119 Published online on: 06 November 2014

Resveratrol attenuates inflammation in the rat heart subjected to ischemia-reperfusion: Role of the TLR4/NF-κB signaling pathway

Jingbo Li, Chunyang Xie, Junli Zhuang, Hali Li, Ye Yao, Changgang Shao, Haiyang Wang

Pages: 1120-1126 Published online on: 14 November 2014

Association between the mitochondrial DNA 4977 common deletion in the hair shaft and hearing loss in presbycusis

Hong Liu, Yuechen Han, Shuai Wang, Haibo Wang

Pages: 1127-1131 Published online on: 06 November 2014

Determining the neuroprotective effects of dextromethorphan in lipopolysaccharide‑stimulated BV2 microglia

Wenjing Cheng, Yunhong Li, Xiaolin Hou, Bin Bai, Fan  Li, Feijia  Ding, Jiao Ma, Nan Zhang, Ying Shen, Yin Wang

Pages: 1132-1138 Published online on: 27 October 2014

Inhibition of MDA-MB-231 breast cancer cell migration and invasion activity by andrographolide via suppression of nuclear factor-κB-dependent matrix metalloproteinase-9 expression

Zanjing Zhai, Xinhua Qu, Haowei Li, Zhengxiao Ouyang, Wei Yan, Guangwang Liu, Xuqiang Liu, Qiming Fan, Tingting Tang, Kerong Dai, An Qin

Pages: 1139-1145 Published online on: 05 November 2014

Differentiation of Schwann‑like cells from human umbilical cord blood mesenchymal stem cells in vitro

Yu‑Zhou Xiao, Sheng Wang

Pages: 1146-1152 Published online on: 03 November 2014

RhoV mediates apoptosis of RAW264.7 macrophages caused by osteoclast differentiation

Ruilong Song, Xuezhong Liu, Jiaqiao Zhu, Qian Gao, Qichao Wang, Jiaming Zhang, Dong Wang, Laiyang Cheng, Di  Hu, Yan Yuan, Jianhong Gu, Zongping Liu

Pages: 1153-1159 Published online on: 30 October 2014

Synergic effect between 5‑fluorouracil and celecoxib on hypoxic gastric cancer cells

Xiao‑Qian Zhang, Xiu‑E Sun, Wen‑Dong Liu, Yu‑Guang Feng, Hong‑Mei Zhang, Li‑Hong Shi, Xiu‑Ning Sun, Yan‑Qing Li, Zhi‑Xing Gao

Pages: 1160-1166 Published online on: 27 October 2014

Blockage of RelB expression by gene silencing enhances the radiosensitivity of androgen‑independent prostate cancer cells

Heng‑Cheng Zhu, Tao Qiu, Chao Dan, Xiu‑Heng Liu, Chun‑Hai Hu

Pages: 1167-1173 Published online on: 04 November 2014

Morphine protects SH-SY5Y human neuroblastoma cells against Dickkopf1-induced apoptosis

Kun-Peng Wang, Yu Bai, Jian Wang, Jin-Zhen Zhang

Pages: 1174-1180 Published online on: 31 October 2014

Nemo‑like kinase expression predicts poor survival in colorectal cancer

Jingbo Chen, Yunwei Han, Xiaoqian Zhao, Mingyu Yang, Bo Liu, Xiangpeng Xi, Xiaolin Xu, Tiejun Liang, Lijian Xia

Pages: 1181-1187 Published online on: 03 November 2014

Interactions of connexin 43 and aquaporin-4 in the formation of glioma-induced brain edema

Gang Li, Xiaozhi Liu, Zhenlin Liu, Zhiguo Su

Pages: 1188-1194 Published online on: 05 November 2014

Chondrogenic differentiation of human adipose‑derived stem cells using microcarrier and bioreactor combination technique

Hongjun Kang, Shibi Lu, Jiang Peng, Qiang Yang, Shuyun Liu, Li Zhang, Jingxiang Huang, Xiang Sui, Bin Zhao, Aiyuan Wang, Wenjing Xu, Quanyi Guo, Qing Song

Pages: 1195-1199 Published online on: 30 October 2014

p53 suppresses stress-induced cellular senescence via regulation of autophagy under the deprivation of serum

Xinbing Sui, Yong Fang, Haizhou Lou, Kaifeng Wang, Yu Zheng, Fang Lou, Wei Jin, Yinghua Xu, Wei Chen, Hongming Pan, Xian Wang, Weidong Han

Pages: 1214-1220 Published online on: 04 November 2014

Differentiation of human amniotic epithelial cells into Schwann‑like cells via indirect co‑culture with Schwann cells in vitro

Shuang Zhu, Jiachun Li, Qingtang Zhu, Ting Dai, Bo  He, Xiang  Zhou, Jianping Xiang, Xiaolin Liu

Pages: 1221-1227 Published online on: 06 November 2014

Protection of cultured human hepatocytes from hydrogen peroxide‑induced apoptosis by relaxin‑3

Xiao Ma, Su Han, Wei Zhang, Yu‑Jing Fan, Ming‑Na Liu, Ai‑Yun Liu, Bing‑Rong Liu

Pages: 1228-1234 Published online on: 03 November 2014

Screening of human chromosome 21 genes in the dorsolateral prefrontal cortex of individuals with Down syndrome

Xiang‑Dong Kong, Ning Liu, Xue‑Ju Xu, Zhen‑Hua Zhao, Miao Jiang

Pages: 1235-1239 Published online on: 04 November 2014

N‑Myc downstream‑regulated gene 2 suppresses proliferation and induces oncosis of OS‑RC‑2 human renal cancer cells

Huihua Liao, Zhou Wu, Xingduan Huang, Zhiqing Qiu, Huien Wu

Pages: 1240-1245 Published online on: 06 November 2014

Simvastatin attenuates angiotensin II‑induced inflammation and oxidative stress in human mesangial cells

Fengxiang Zhang, Dapeng Sun, Junjiang Chen, Ning  Guan, Xiaochuan Huo, Huanjiu Xi

Pages: 1246-1251 Published online on: 05 November 2014

G-patch domain containing 2, a gene highly expressed in testes, inhibits nuclear factor-κB and cell proliferation

Fen Hu, Lixia Gou, Qing Liu, Wendian Zhang, Mengmeng Luo, Xiujun Zhang

Pages: 1252-1257 Published online on: 05 November 2014

Effects of tetraspanin CD151 inhibition on A549 human lung adenocarcinoma cells

Pengcheng Li, Hesong Zeng, Jin Qin, Yuanlin Zou, Dan  Peng, Houjuan Zuo, Zhengxiang Liu

Pages: 1258-1265 Published online on: 27 October 2014

Integrin αv promotes proliferation by activating ERK 1/2 in the human lung cancer cell line A549

Shijie Fu, Limin Fan, Xufeng Pan, Yifeng Sun, Heng Zhao

Pages: 1266-1271 Published online on: 04 November 2014

GRIM‑19‑mediated Stat3 activation is a determinant for resveratrol‑induced proliferation and cytotoxicity in cervical tumor‑derived cell lines

Yong‑Guang Li, Hong‑Juan Xia, Jian‑Ping Tao, Ping Xin, Ming‑Ya Liu, Jing‑Bo Li, Wei Zhu, Meng Wei

Pages: 1272-1277 Published online on: 29 October 2014

Identification of miR‑125a‑5p as a tumor suppressor of renal cell carcinoma, regulating cellular proliferation, migration and apoptosis

Duqun Chen, Yifan Li, Zhengming Su, Zuhu Yu, Wenshui Yu, Yuchi Li, Yaoting Gui, Shangqi Yang, Yongqing Lai

Pages: 1278-1283 Published online on: 03 November 2014

Effects of antiviral therapy on the cellular immune response in patients with chronic hepatitis B

Guangcheng Luo, Xia Feng, Yanxiang Huang, Tingting Yi, Dongsheng  Wang, Xiaolan Guo, Huiping Yan, Guoyuan Zhang

Pages: 1284-1291 Published online on: 31 October 2014

Biological characteristics of Taxol‑resistant ovarian cancer cells and reversal of Taxol resistance by adenovirus expressing p53

Qun Liu, Rui Sui, Ruirui Li, Jinwei Miao, Jian Liu

Pages: 1292-1297 Published online on: 27 October 2014

Autologous platelet‑rich plasma promotes proliferation and chondrogenic differentiation of adipose‑derived stem cells

Ji Shen, Qingfeng Gao, Yao Zhang, Yaohua He

Pages: 1298-1303 Published online on: 05 November 2014

Identification of optimal reference genes for quantitative PCR studies on human mesenchymal stem cells

Xiuying Li, Qiwei Yang, Jinping Bai, Yanyan Yang, Lingzhi Zhong, Yimin Wang

Pages: 1304-1311 Published online on: 03 November 2014

Purification of polysaccharides from Cordyceps militaris and their anti‑hypoxic effect

Yuan Dong, Shuang Hu, Chungang Liu, Qingfan Meng, Jia Song, Jiahui  Lu, Yingkun Cheng, Chaohui Gao, Yan Liu, Di Wang, Lirong Teng

Pages: 1312-1317 Published online on: 27 October 2014

Overexpression of DEK gene is correlated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma

Huo‑Chun Yi, Ya‑Li Liu, Pan You, Jin‑Shui Pan, Jian‑Yan Zhou, Zhen‑Jin Liu, Zhong-Ying Zhang

Pages: 1318-1323 Published online on: 27 October 2014

Metabolomics study on model rats of chronic obstructive pulmonary disease treated with Bu‑Fei Jian‑Pi

Jiansheng Li, Liping Yang, Ya Li, Yange Tian, Suyun Li, Suli Jiang, Ying Wang, Xinmin Li

Pages: 1324-1333 Published online on: 03 November 2014

miR‑107 promotes the erythroid differentiation of leukemia cells via the downregulation of Cacna2d1

Jie Ruan, Xinguang Liu, Xingdong Xiong, Chunlong Zhang, Jiangbin  Li, Huiling Zheng, Chirong Huang, Qiong Shi, Yaguang Weng

Pages: 1334-1339 Published online on: 05 November 2014

A simple method of catalase purification for the undergraduate experimental course

Qian Chen, Meng Cheng, Yinnan Wang, Ming Yao, Yongchun Chen, Yuan Gao, Wenyuan Ding

Pages: 1340-1343 Published online on: 29 October 2014

V‑set and transmembrane domain‑containing 1 is silenced in human hematopoietic malignancy cell lines with promoter methylation and has inhibitory effects on cell growth

Ting Li, Xiaohuan Guo, Wenyan Wang, Xiaoning  Mo, Pingzhang Wang, Wenling Han

Pages: 1344-1351 Published online on: 27 October 2014

LY294002 inhibits the malignant phenotype of osteosarcoma cells by modulating the phosphatidylinositol 3‑kinase/Akt/fatty acid synthase signaling pathway in vitro

Yang Zhou, Liang Bo Zhu, Ai Fen Peng, Tao Fang Wang, Xin Hua Long, Song Gao, Rong Ping Zhou, Zhi Li Liu

Pages: 1352-1357 Published online on: 27 October 2014

Lycopene protects against apoptosis in hypoxia/reoxygenation‑induced H9C2 myocardioblast cells through increased autophagy

Fei Chen, Ze‑Wei Sun, Li‑Fang Ye, Guo‑Sheng Fu, Yun Mou, Shen‑Jiang Hu

Pages: 1358-1365 Published online on: 27 October 2014

Chloroquine inhibits MGC803 gastric cancer cell migration via the Toll-like receptor 9/nuclear factor kappa B signaling pathway

Yanli Zhang, Yunhong Li, Yalan Li, Rui Li, Yajun Ma, Hao Wang, Yin Wang

Pages: 1366-1371 Published online on: 03 November 2014

MicroRNA‑144 suppresses tumorigenesis of hepatocellular carcinoma by targeting AKT3

Ying Ma, Xing‑Guo She, Ying‑Zi Ming, Qi‑Quan Wan, Qi‑Fa Ye

Pages: 1378-1383 Published online on: 03 November 2014

Potential regulatory molecules in the human trabecular meshwork of patients with glaucoma: Immunohistochemical profile of a number of inflammatory cytokines

Samanta Taurone, Guido Ripandelli, Elena Pacella, Enrica Bianchi, Andrea Maria Plateroti, Stefania De Vito, Pasquale Plateroti, Francesca Romana Grippaudo, Carlo Cavallotti, Marco Artico

Pages: 1384-1390 Published online on: 27 October 2014

Quantitative proteomic analysis of Down syndrome in the umbilical cord blood using iTRAQ

Weiguo Sui, Ruohan Zhang, Jiejing Chen, Huiyan He, Zhenzhen Cui, Minglin Ou, Wuxian Li, Suwen Qi, Jingli Wen, Xiuhua Lin, Yong Dai

Pages: 1391-1399 Published online on: 31 October 2014

microRNA-338-3p functions as a tumor suppressor in human non‑small‑cell lung carcinoma and targets Ras-related protein 14

Jiangtao Sun, Xiaoshang Feng, Shegan Gao, Zhongyue Xiao

Pages: 1400-1406 Published online on: 06 November 2014

Gel electrophoretic separation of proteins from cultured neuroendocrine tumor cell lines

Natalia Miękus, Ilona Olędzka, Alina Plenis, Zofia Woźniak, Anna Lewczuk, Patrycja Koszałka, Barbara Seroczyńska, Tomasz Bączek

Pages: 1407-1415 Published online on: 05 November 2014

Emodin has a protective effect in cases of severe acute pancreatitis via inhibition of nuclear factor‑κB activation resulting in antioxidation

Wei‑Yan Yao, Yu‑Fen Zhou, Ai‑Hua Qian, Yong‑Ping Zhang, Min‑Min Qiao, Zu‑Kang Zhai, Yao‑Zong Yuan, Song‑Lin Yang

Pages: 1416-1420 Published online on: 27 October 2014

Gene expression profiling of histologically normal breast tissue in females with human epidermal growth factor receptor 2‑positive breast cancer

Pavol Zubor, Jozef Hatok, Petra Moricova, Ivana Kapustova, Karol Kajo, Andrea Mendelova, Monika Kmetova Sivonova, Jan Danko

Pages: 1421-1427 Published online on: 05 November 2014

Auranofin induces apoptosis and necrosis in HeLa cells via oxidative stress and glutathione depletion

Bo Ra You, Hye Rim Shin, Bo Ram Han, Suhn Hee Kim, Woo Hyun Park

Pages: 1428-1434 Published online on: 31 October 2014

Downregulation of microRNA-429 inhibits cell proliferation by targeting p27Kip1 in human prostate cancer cells

Yongri Ouyang, Ping Gao, Baoyi Zhu, Xi Chen, Fang  Lin, Xi  Wang, Junxia Wei, Huizhong Zhang

Pages: 1435-1441 Published online on: 27 October 2014

Human age‑related cataracts: Epigenetic suppression of the nuclear factor erythroid 2‑related factor 2‑mediated antioxidant system

Yunxia Gao, Ying Yan, Tingfen Huang

Pages: 1442-1447 Published online on: 03 November 2014

Protective effect of 3-n-butylphthalide against hypertensive nephropathy in spontaneously hypertensive rats

Jun Zhu, Yantao Zhang, Changhai Yang

Pages: 1448-1454 Published online on: 27 October 2014

Hiwi downregulation, mediated by shRNA, reduces the proliferation and migration of human hepatocellular carcinoma cells

Yingjun Xie, Yongsheng Yang, Degang Ji, Dan Zhang, Xiaoxiao Yao, Xuewen Zhang

Pages: 1455-1461 Published online on: 03 November 2014

Association of CYP3A4/5 genotypes and expression with the survival of patients with neuroblastoma

Mohamad H. Darwish, Roula A. Farah, Ghada N. Farhat, Paul‑Henri N. Torbey, Fatima A. Ghandour, Noha A. Bejjani‑Doueihy, Hassan R. Dhaini

Pages: 1462-1468 Published online on: 31 October 2014

microRNA‑99a inhibits cell proliferation, colony formation ability, migration and invasion by targeting fibroblast growth factor receptor 3 in prostate cancer

Deyao Wu, Yunfeng Zhou, Huixing Pan, Ping Qu, Jian Zhou

Pages: 1469-1475 Published online on: 27 October 2014

Salvia miltiorrhiza injection restores apoptosis of fibroblast-like synoviocytes cultured with serum from patients with rheumatoid arthritis

Qing-Song Liu, Xiong-Yan Luo, Hong Jiang, Yan Xing, Ming‑Hui Yang, Guo-Hua Yuan, Zhong Tang, He Wang

Pages: 1476-1482 Published online on: 27 October 2014

Overexpression of the chimeric plasmin-resistant VEGF165/VEGF183 (132-158) protein in murine breast cancer induces distinct vascular patterning adjacent to tumors and retarded tumor growth

Hui-Yong Zhang, Bing-Lin Fan, Xin-Sheng Wu, Ling‑Min  Mu, Wen-Feng Wang, Wu-Ling Zhu

Pages: 1483-1489 Published online on: 05 November 2014

HIF‑1 signaling pathway involving iNOS, COX‑2 and caspase‑9 mediates the neuroprotection provided by erythropoietin in the retina of chronic ocular hypertension rats

Dongmei Gui, Yanfeng Li, Xiaolong Chen, Dianwen Gao, Yang Yang, Xun Li

Pages: 1490-1496 Published online on: 04 November 2014

Novel IL-6-secreting γδT cells increased in patients with atherosclerotic cerebral infarction

Youdi He, Ning Ma, Chen Xing, Xiaoqian Wang, He Xiao, Mingke Zheng, Gencheng Han, Guojiang Chen, Chunmei Hou, Beifen Shen, Yan Li, Zhenyu Jiang, Renxi Wang, Wenli Hu

Pages: 1497-1503 Published online on: 29 October 2014

Mitochondrial aldehyde dehydrogenase activity protects against lipopolysaccharide‑induced cardiac dysfunction in rats

Ying Hu, Jin‑Bin Yan, Ming‑Zhi Zheng, Xing‑Hui Song, Lin‑Lin Wang, Yue‑Liang Shen, Ying‑Ying Chen

Pages: 1509-1515 Published online on: 29 October 2014

Estrogen receptor β agonist enhances temozolomide sensitivity of glioma cells by inhibiting PI3K/AKT/mTOR pathway

Xiaoyang Liu, Libo Wang, Jiajun Chen, Qi Ling, Hongfei Wang, Shilin Li, Liming Li, Shuping Yang, Mingying Xia, Ling Jing

Pages: 1516-1522 Published online on: 29 October 2014

Exercise pre‑conditioning alleviates brain damage via excitatory amino acid transporter 2 and extracellular signal‑regulated kinase 1/2 following ischemic stroke in rats

Xiao Wang, Min Zhang, Rui Feng, Wen‑Bin Li, Shi‑Qing Ren, Feng Zhang

Pages: 1523-1527 Published online on: 31 October 2014

Increased serum amyloid A and its association with autoantibodies, acute phase reactants and disease activity in patients with rheumatoid arthritis

Chen Shen, Xu‑Guo Sun, Na Liu, Yun Mu, Cheng‑Cheng  Hong, Wei Wei, Fang Zheng

Pages: 1528-1534 Published online on: 29 October 2014

Thalidomide combined with irradiation alters the activity of two proteases

Ece Şimşek, Esra Aydemir, Aylin Fidan Korcum, Kayahan Fişkın

Pages: 1535-1541 Published online on: 31 October 2014

Activated P2X7 receptor upregulates the expression levels of NALP3 in P388D1 murine macrophage‑like cells

Zhe Chen, Hongfei Jin, Yahui Hou, Bo Wang, Chunlin Chen, Ziyi Yang, Dongbing Ding, Yunfei Zuo, Shuangyi Ren

Pages: 1542-1546 Published online on: 27 October 2014
Journal Cover

February 2015
Volume 11 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2013 Impact Factor: 1.484
Ranked #59/122 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image