Journal Articles

Open Access

Potential drawbacks in cell-assisted lipotransfer: A systematic review of existing reports (Review)

Sheng Huang, Weiliang Zhao, Zihua Wang, Kai Tao, Xiaoyan Liu, Peng Chang

Pages: 1063-1069 Published online on: 14 December 2015

Aloe vera and Vitis vinifera improve wound healing in an in vivo rat burn wound model

Li‑Xin Lin, Peng Wang, Yu‑Ting Wang, Yong Huang, Lei Jiang, Xue‑Ming Wang

Pages: 1070-1076 Published online on: 11 December 2015
Open Access

Dendritic cells pulsed with Hsp70 and HBxAg induce specific antitumor immune responses in hepatitis B virus‑associated hepatocellular carcinoma

Hui Wang, Fang Feng, Xiao‑Ping Wang, Rou‑Shu Wang, Ying Wu, Min‑Gao Zhu, Hong Zhang, Zhi‑Xiang Zhuang

Pages: 1077-1082 Published online on: 07 December 2015
Open Access

N‑methyl‑N‑nitro‑N'‑nitrosoguanidine induces the expression of CCR2 in human gastric epithelial cells promoting CCL2‑mediated migration

Jie Cai, Mei Wang, Mengchu Zhu, Qiang Zhang, Xu Zhang, Yongmin Yan, Hui Qian, Wenrong Xu

Pages: 1083-1090 Published online on: 07 December 2015
Open Access

p53 causes butein‑mediated apoptosis of chronic myeloid leukemia cells

Sang‑Mi Woo, Youn Kynug Choi, Ah Jeong Kim, Sung‑Gook Cho, Seong‑Gyu Ko

Pages: 1091-1096 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Heterophyllin B inhibits the adhesion and invasion of ECA‑109 human esophageal carcinoma cells by targeting PI3K/AKT/β‑catenin signaling

Ji‑Cheng Tantai, Yao Zhang, Heng Zhao

Pages: 1097-1104 Published online on: 08 December 2015
Open Access

TGF-β2 induces epithelial-mesenchymal transition in cultured human lens epithelial cells through activation of the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Rui Guo, Qianli Meng, Haike Guo, Lijia Xiao, Xiaohong Yang, Ying Cui, Yu Huang

Pages: 1105-1110 Published online on: 04 December 2015
Open Access

Sodium formate induces autophagy and apoptosis via the JNK signaling pathway of photoreceptor cells

Ying Wang, Shao‑Lin Xu, Wen‑Jing Xu, Hai‑Yan Yang, Ping Hu, Yu‑Xin Li

Pages: 1111-1118 Published online on: 11 December 2015
Open Access

Molecular cloning and functional characterization of murine toll‑like receptor 8

Tingting Li, Xiaobing He, Huaijie Jia, Guohua Chen, Shuang Zeng, Yongxiang Fang, Qiwang Jin, Zhizhong Jing

Pages: 1119-1126 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Correlation between oxidative stress and the NF‑κB signaling pathway in the pulmonary tissues of obese asthmatic mice

Xiaomei Liu, Rongjun Lin, Baochun Zhao, Renzheng Guan, Tang Li, Rong Jin

Pages: 1127-1134 Published online on: 09 December 2015
Open Access

X‑linked ichthyosis and Crigler‑Najjar syndrome Ⅰ: Coexistence in a male patient with two copy number variable regions of 2q37.1 and Xp22.3

Jinli Bai, Yujin Qu, Yanyan Cao, Yan Li, Wenhui Zhang, Yuwei Jin, Hong Wang, Fang Song

Pages: 1135-1140 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Anticancer effect of eupatilin on glioma cells through inhibition of the Notch-1 signaling pathway

Yawei Wang, Hongwei Hou, Ming Li, Yang Yang, Lan Sun

Pages: 1141-1146 Published online on: 10 December 2015
Open Access

Effects of integrin α5β1 on the proliferation and migration of human aortic vascular smooth muscle cells

Yan Song, Xiaoyu Qin, Hanjie Wang, Renying Miao, Yonggan Zhang, Chaofeng Miao, Zifan Wang

Pages: 1147-1155 Published online on: 07 December 2015
Open Access

AT1R blocker losartan attenuates intestinal epithelial cell apoptosis in a mouse model of Crohn's disease

Tian‑Jing Liu, Yong‑Yan Shi, En‑Bo Wang, Tong Zhu, Qun Zhao

Pages: 1156-1162 Published online on: 14 December 2015
Open Access

Upregulation of the expression of Wnt5a promotes the proliferation of pancreatic cancer cells in vitro and in a nude mouse model

Haiji Bo, Li Gao, Ying Chen, Jing Zhang, Minghua Zhu

Pages: 1163-1171 Published online on: 04 December 2015
Open Access

Identification of key genes in hepatocellular carcinoma and validation of the candidate gene, cdc25a, using gene set enrichment analysis, meta‑analysis and cross‑species comparison

Xiaoxu Lu, Wen Sun, Yanping Tang, Lingqun Zhu, Yuan Li, Chao Ou, Chun Yang, Jianjia Su, Chengpiao Luo, Yanling Hu, Ji Cao

Pages: 1172-1178 Published online on: 07 December 2015
Open Access

CRMP‑5 interacts with actin to regulate neurite outgrowth

Xiaobing Gong, Minghui Tan, Yuan Gao, Keen Chen, Guoqing Guo

Pages: 1179-1185 Published online on: 09 December 2015
Open Access

Vitamin D/VDR signaling attenuates lipopolysaccharide‑induced acute lung injury by maintaining the integrity of the pulmonary epithelial barrier

Yong‑Yan Shi, Tian‑Jing Liu, Jian‑Hua Fu, Wei Xu, Lin‑Lin Wu, A‑Na Hou, Xin‑Dong Xue

Pages: 1186-1194 Published online on: 14 December 2015
Open Access

Differential lncRNA‑mRNA co‑expression network analysis revealing the potential regulatory roles of lncRNAs in myocardial infarction

Ping Wang, Haiying Fu, Jiayue Cui, Xia Chen

Pages: 1195-1203 Published online on: 10 December 2015
Open Access

MicroRNA‑126 inhibits proliferation and metastasis by targeting pik3r2 in prostate cancer

Lei Song, Xubio Xie, Shaojie Yu, Fenghua Peng, Longkai Peng

Pages: 1204-1210 Published online on: 09 December 2015
Open Access

Intravenous high mobility group box 1 upregulates the expression of HIF‑1α in the myocardium via a protein kinase B-dependent pathway in rats following acute myocardial ischemia

Heng‑Chen Yao, Min Zhou, Yan‑Hong Zhou, Lan‑Hua Wang, De‑Yong Zhang, Qian‑Feng Han, Tao Liu, Lei Wu, Ke‑Li Tian, Mei Zhang

Pages: 1211-1219 Published online on: 07 December 2015
Open Access

Role of nitric oxide synthase in the development of bone cancer pain and effect of L‑NMMA

Yan Yang, Juan Zhang, Yue Liu, Yaguo Zheng, Jinhua Bo, Xiaofang Zhou, Junhua Wang, Zhengliang Ma

Pages: 1220-1226 Published online on: 07 December 2015
Open Access

4‑Phenylbutyrate protects rat skin flaps against ischemia‑reperfusion injury and apoptosis by inhibiting endoplasmic reticulum stress

Zhen‑Shuang Yue, Lin‑Ru Zeng, Ren‑Fu Quan, Yang‑Hua Tang, Wen‑Jie Zheng, Gang Qu, Can‑Da Xu, Fang‑Bing Zhu, Zhong‑Ming Huang

Pages: 1227-1233 Published online on: 04 December 2015
Open Access

Neurotrophin expression and laryngeal muscle pathophysiology following recurrent laryngeal nerve transection

Baoxin Wang, Junjie Yuan, Jiafeng Xu, Jin Xie, Guoliang Wang, Pin Dong

Pages: 1234-1242 Published online on: 14 December 2015

Induction of apoptosis in MCF‑7 human breast cancer cells by Khz (fusion of Ganoderma lucidum and Polyporus umbellatus mycelium)

Tae Hwan Kim, Ju Sung Kim, Zoo Haye Kim, Ren Bin Huang, Young Lye Chae, Ren Sheng Wang

Pages: 1243-1249 Published online on: 07 December 2015

Protective effect of C4a against hyperoxic lung injury via a macrophage‑dependent but not a neutrophil/lymphocyte‑dependent signaling pathway

Xiaoming Jiang, Yubo Ma, Jinfeng Yu, Haihong Li, Fengjie Xie

Pages: 1250-1256 Published online on: 07 December 2015

PI3K/Akt signaling pathway is involved in the neurotrophic effect of senegenin

Ting Pi, Xiao‑Wen Zhou, Liang Cai, Wei Zhang, Chao‑Fen Su, Wu‑Tian Wu, Xiao‑Ming Ren, Huan‑Min Luo

Pages: 1257-1262 Published online on: 07 December 2015

Inhibitor of DNA binding 4 functions as a tumor suppressor and is targetable by 5‑aza‑2'‑deoxycytosine with potential therapeutic significance in Burkitt's lymphoma

Xian‑Zheng Gao, Wu‑Gan Zhao, Guan‑Nan Wang, Mei‑Ying Cui, Yang‑Rui Zhang, Wen‑Cai Li

Pages: 1269-1274 Published online on: 04 December 2015

RBEL1 is required for osteosarcoma cell proliferation via inhibiting retinoblastoma 1

Honghui Tang, Feng Ji, Jin Sun, Yue Xie, Yongyi Xu, Haitao Yue

Pages: 1275-1280 Published online on: 10 December 2015

Resveratrol protects cardiomyocytes from doxorubicin‑induced apoptosis through the AMPK/P53 pathway

Mi‑Hua Liu, Xiao‑Long Lin, Dong‑Ming Guo, Yuan Zhang, Cong Yuan, Tian‑Ping Tan, Yu‑Dan Chen, Shao‑Jian Wu, Zu‑Feng Ye, Jun He

Pages: 1281-1286 Published online on: 09 December 2015

Tetramethylpyrazine protects CoCl2-induced apoptosis in human umbilical vein endothelial cells by regulating the PHD2/HIF/1α-VEGF pathway

Cheng Yang, Yue Xu, Huanjiao Zhou, Lu Yang, Shanshan Yu, Yi Gao, Yongsheng Huang, Lin Lu, Xiaoling Liang

Pages: 1287-1296 Published online on: 11 December 2015

MicroRNA‑7 suppresses human colon cancer invasion and proliferation by targeting the expression of focal adhesion kinase

Chun‑Yan Zeng, Yi‑Shan Zhan, Jun Huang, You‑Xiang Chen

Pages: 1297-1303 Published online on: 04 December 2015

Application of recombinant peroxisome proliferator‑activated receptor‑γ coactivator‑1α mediates neovascularization in the retina

Jian Jiang, Lixin Zhang, Lu Zhang, Xiaobo Xia

Pages: 1311-1319 Published online on: 11 December 2015

L‑carnitine ameliorates the liver inflammatory response by regulating carnitine palmitoyltransferase I‑dependent PPARγ signaling

Fang Jiang, Zongqi Zhang, Yi Zhang, Jianping Wu, Li Yu, Su Liu

Pages: 1320-1328 Published online on: 04 December 2015

Astrocytes protect glioma cells from chemotherapy and upregulate survival genes via gap junctional communication

Qingtang Lin, Zhao Liu, Feng Ling, Geng Xu

Pages: 1329-1335 Published online on: 11 December 2015

Chelidonine induces mitotic slippage and apoptotic-like death in SGC-7901 human gastric carcinoma cells

Zhongyuan Qu, Xiang Zou, Xiujuan Zhang, Jiejing Sheng, Yumeng Wang, Jiaqi Wang, Chao Wang, Yubin Ji

Pages: 1336-1344 Published online on: 14 December 2015

c-Jun N-terminal kinase inhibitor favors transforming growth factor‑β to antagonize hepatitis B virus X protein‑induced cell growth promotion in hepatocellular carcinoma

Yan‑Hui Wu, Xi Ai, Fu‑Yao Liu, Hui‑Fang Liang, Bi‑Xiang Zhang, Xiao‑Ping Chen

Pages: 1345-1352 Published online on: 04 December 2015

Honokiol protects against renal ischemia/reperfusion injury via the suppression of oxidative stress, iNOS, inflammation and STAT3 in rats

Yongwu Yu, Mingxv Li, Ning Su, Zhiyong Zhang, Haidan Zhao, Hai Yu, Yingluan Xu

Pages: 1353-1360 Published online on: 09 December 2015

Tumor suppressive microRNA‑429 regulates cellular function by targeting VEGF in clear cell renal cell carcinoma

Duqun Chen, Yuchi Li, Yifan Li, Lu Jin, Zhengming Su, Zuhu Yu, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Yongqing Lai

Pages: 1361-1366 Published online on: 07 December 2015

Transforming growth factor‑β2 increases the capacity of retinal pigment epithelial cells to induce the generation of regulatory T cells

Feng Yan, Jin He, Li Tang, Yi Kong, Yuhua Shi, Suihua Chen, Zhenping Huang

Pages: 1367-1372 Published online on: 09 December 2015

1,25(OH)2D3 inhibits the progression of hepatocellular carcinoma via downregulating HDAC2 and upregulating P21(WAFI/CIP1)

Jian Huang, Guozhen Yang, Yunzhu Huang, Weiying Kong, Shu Zhang

Pages: 1373-1380 Published online on: 11 December 2015

Curcumin ameliorates dopaminergic neuronal oxidative damage via activation of the Akt/Nrf2 pathway

Qunli Cui, Xin Li, Hongcan Zhu

Pages: 1381-1388 Published online on: 08 December 2015

Tissue kallikrein promotes survival and β‑catenin degradation in SH‑SY5Y cells under nutrient stress conditions via autophagy

Yanping Liu, Mei Cui, Zhengyu Lu, Qi Yang, Qiang Dong

Pages: 1389-1394 Published online on: 09 December 2015

Dynamic regulation of effector IFN-γ-producing and IL-17-producing T cell subsets in the development of acute graft-versus-host disease

Kai Zhao, Suhong Ruan, Lingling Yin, Dongmei Zhao, Chong Chen, Bin Pan, Lingyu Zeng, Zhenyu Li, Kailin Xu

Pages: 1395-1403 Published online on: 04 December 2015

Integrative genomic analysis of interleukin‑36RN and its prognostic value in cancer

Zhilei Lv, Jinshuo Fan, Xiuxiu Zhang, Qi Huang, Jieli Han, Feng Wu, Guorong Hu, Mengfei Guo, Yang Jin

Pages: 1404-1412 Published online on: 09 December 2015

Role of autophagy on bone marrow mesenchymal stem‑cell proliferation and differentiation into neurons

Bo Li, Ping Duan, Caifang Li, Ying Jing, Xuefei Han, Wenhai Yan, Ying Xing

Pages: 1413-1419 Published online on: 10 December 2015

MicroRNA‑106b functions as an oncogene in renal cell carcinoma by affecting cell proliferation, migration and apoptosis

Yifan Li, Duqun Chen, Zhengming Su, Yuchi Li, Jiaju Liu, Lu Jin, Min Shi, Zhimao Jiang, Zhengyu Qi, Yaoting Gui, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Xionghui Wu, Yongqing Lai

Pages: 1420-1426 Published online on: 08 December 2015

Knockdown of NogoA prevents MPP+‑induced neurotoxicity in PC12 cells via the mTOR/STAT3 signaling pathway

Jianbin Zhong, Xie Li, Limei Wan, Zhibang Chen, Simin Zhong, Songhua Xiao, Zhengwen Yan

Pages: 1427-1433 Published online on: 04 December 2015

Reduced proliferation and increased apoptosis of the SGC‑7901 gastric cancer cell line on exposure to GDC‑0449

Chuanqing Wu, Ji Cheng, Shaobo Hu, Rui Deng, Yamba Willy Muangu, Liang Shi, Ke Wu, Peng Zhang, Weilong Chang, Guobin Wang, Kaixiong Tao

Pages: 1434-1440 Published online on: 11 December 2015

Adenosine triphosphate-sensitive potassium channels and cardiomyopathies (Review)

Zhongwei Liu, Hui Cai, Yonghui Dang, Chuan Qiu, Junkui Wang

Pages: 1447-1454 Published online on: 23 December 2015

bZIP transmembrane transcription factor CREBH: Potential role in non‑alcoholic fatty liver disease (Review)

Min Wang, Shuiping Zhao, Mingyue Tan

Pages: 1455-1462 Published online on: 30 December 2015

Role of long noncoding RNAs in malignant disease (Review)

Ying Li, Xin Wang

Pages: 1463-1469 Published online on: 23 December 2015

Critical role of miRNAs in mediating skeletal muscle atrophy (Review)

Yonghui Yu, Wanli Chu, Jiake Chai, Xiao Li, Lingying Liu, Li Ma

Pages: 1470-1474 Published online on: 30 December 2015
Open Access

Curcumin inhibits advanced glycation end product‑induced oxidative stress and inflammatory responses in endothelial cell damage via trapping methylglyoxal

Yan Ping Sun, Jun Fei Gu, Xiao Bin Tan, Chun Fei Wang, Xiao Bin Jia, Liang Feng, Ji Ping Liu

Pages: 1475-1486 Published online on: 28 December 2015
Open Access

Caveolin‑1 is essential in the differentiation of human adipose‑derived stem cells into hepatocyte‑like cells via an MAPK pathway‑dependent mechanism

Xin Guan, Nan Wang, Fenggong Cui, Yang Liu, Peng Liu, Jingyuan Zhao, Chao Han, Xiaoyan Li, Zhiqian Leng, Ying Li, Xiaofei Ji, Wei Zou, Jing Liu

Pages: 1487-1494 Published online on: 30 December 2015
Open Access

Dodecyl gallate induces apoptosis by upregulating the caspase-dependent apoptotic pathway and inhibiting the expression of anti-apoptotic Bcl-2 family proteins in human osteosarcoma cells

Chun‑Hsiang Cheng, Yen‑Po Cheng, Ing‑Lin Chang, Hsin‑Yao Chen, Chia‑Chieh Wu, Chen‑Pu Hsieh

Pages: 1495-1500 Published online on: 24 December 2015
Open Access

Tanshinone IIA promotes the proliferation of WB‑F344 hepatic oval cells via Wnt/β‑catenin signaling

Xingyu Ze, Jidong Jia, Xinmin Li, Hong You, Xinyan Zhao, Dong Zhang, Baoen Wang

Pages: 1501-1508 Published online on: 18 December 2015
Open Access

Vaspin attenuates the progression of atherosclerosis by inhibiting ER stress‑induced macrophage apoptosis in apoE‑/‑ mice

Ying Lin, Jianhui Zhuang, Hailing Li, Guofu Zhu, Shunping Zhou, Weiming Li, Wenhui Peng, Yawei Xu

Pages: 1509-1516 Published online on: 22 December 2015
Open Access

Bone marrow‑derived mesenchymal stem cells rescue injured H9c2 cells via transferring intact mitochondria through tunneling nanotubes in an in vitro simulated ischemia/reperfusion model

Hui Han, Jinquan Hu, Qiang Yan, Jinzhou Zhu, Zhengbin Zhu, Yanjia Chen, Jiateng Sun, Ruiyan Zhang

Pages: 1517-1524 Published online on: 28 December 2015
Open Access

Intestinal injury following liver transplantation was mediated by TLR4/NF-κB activation-induced cell apoptosis

Dong‑Dong Yuan, Xin‑Jin Chi, Yi Jin, Xi Li, Mian Ge, Wan‑Ling Gao, Jian‑Qiang Guan, Ai‑Lan Zhang, Zi‑Qing Hei

Pages: 1525-1532 Published online on: 24 December 2015

Inhibition of ERK1/2 improves lipid balance in rat macrophages via ABCA1/G1 and CD36

Xie‑Hua Xue, Feng‑Fei Shi, Tong Chen, Wei Wei, Xiao‑Mao Zhou, Li‑Dian Chen

Pages: 1533-1540 Published online on: 21 December 2015
Open Access

Decreased expression of long non-coding RNA GAS5 indicates a poor prognosis and promotes cell proliferation and invasion in hepatocellular carcinoma by regulating vimentin

Lei Chang, Cuicui Li, Tian Lan, Long Wu, Yufeng Yuan, Quanyan Liu, Zhisu Liu

Pages: 1541-1550 Published online on: 24 December 2015
Open Access

Clinicopathological significance of vascular endothelial growth factor, thymidine phosphorylase and microvessel density in colorectal cancer

Yutaka Kimura, Satoko Morohashi, Tadashi Yoshizawa, Takahiro Suzuki, Hajime Morohashi, Yoshiyuki Sakamoto, Motoi Koyama, Akihiko Murata, Hiroshi Kijima, Kenichi Hakamada

Pages: 1551-1557 Published online on: 17 December 2015
Open Access

Anti‑carcinogenic activity of anandamide on human glioma in vitro and in vivo

Chao Ma, Ting‑Ting Wu, Pu‑Cha Jiang, Zhi‑Qiang Li, Xin‑Jun Chen, Kai Fu, Wei Wang, Rui Gong

Pages: 1558-1562 Published online on: 28 December 2015
Open Access

Interleukin‑6 induces epithelial‑mesenchymal transition in human intrahepatic biliary epithelial cells

Gui‑Xing Jiang, Li‑Ping Cao, Peng‑Cheng Kang, Xiang‑Yu Zhong, Tian‑Yu Lin, Yun‑Fu Cui

Pages: 1563-1569 Published online on: 22 December 2015
Open Access

Curcumin enhances the antitumor effect of ABT-737 via activation of the ROS-ASK1-JNK pathway in hepatocellular carcinoma cells

Ruinian Zheng, Zhijian You, Jun Jia, Shunhuan Lin, Shuai Han, Aixue Liu, Huidong Long, Senming Wang

Pages: 1570-1576 Published online on: 24 December 2015
Open Access

Selective regulation of neurosteroid biosynthesis under ketamine-induced apoptosis of cortical neurons in vitro

Jianli Li, Yang Yu, Bei Wang, Honghai Wu, Gai Xue, Yanning Hou

Pages: 1586-1592 Published online on: 23 December 2015
Open Access

Glucagon‑like peptide‑1 protects cardiomyocytes from advanced oxidation protein product‑induced apoptosis via the PI3K/Akt/Bad signaling pathway

Hua Zhang, Zhouyi Xiong, Jiao Wang, Shuangshuang Zhang, Lei Lei, Li Yang, Zhen Zhang

Pages: 1593-1601 Published online on: 28 December 2015
Open Access

Targeting survivin using a combination of miR‑494 and survivin shRNA has synergistic effects on the suppression of prostate cancer growth

Jin Zhu, Chenwen Sun, Liping Wang, Ming Xu, Yachen Zang, Yibin Zhou, Xiaolong Liu, Wei Tao, Boxin Xue, Yuxi Shan, Dongrong Yang

Pages: 1602-1610 Published online on: 30 December 2015
Open Access

Electroacupuncture at the Baihui acupoint alleviates cognitive impairment and exerts neuroprotective effects by modulating the expression and processing of brain‑derived neurotrophic factor in APP/PS1 transgenic mice

Ruhui Lin, Jixiang Chen, Xiaojie Li, Jingjie Mao, Yunan Wu, Peiyuan Zhuo, Yinzheng Zhang, Weilin Liu, Jia Huang, Jing Tao, Li‑Dian Chen

Pages: 1611-1617 Published online on: 31 December 2015
Open Access

Electroacupuncture inhibits inflammatory injury by targeting the miR‑9‑mediated NF‑κB signaling pathway following ischemic stroke

Weilin Liu, Xian Wang, Yi Zheng, Guanhao Shang, Jia Huang, Jing Tao, Lidian Chen

Pages: 1618-1626 Published online on: 30 December 2015

Expression profiles of heat shock protein 27 and αB-crystallin and their effects on heat-stressed rat myocardial cells in vitro and in vivo

Shu Tang, Hongbo Chen, Yanfen Cheng, Mohammad Abdel Nasir, Nicole Kemper, Endong Bao

Pages: 1633-1638 Published online on: 17 December 2015

Downregulation of non‑muscle myosin IIA expression inhibits migration and invasion of gastric cancer cells via the c‑Jun N‑terminal kinase signaling pathway

Tao Liu, Yanwei Ye, Xiefu Zhang, Ali Zhu, Zhen Yang, Yang Fu, Chongqing Wei, Qi Liu, Chunlin Zhao, Guojun Wang

Pages: 1639-1644 Published online on: 30 December 2015

Protein inhibitor of activated STAT xα depresses cyclin D and cyclin D kinase, and contributes to the inhibition of osteosarcoma cell progression

Junjie Wang, Jiangdong Ni, Shuai Yi, Deye Song, Muliang Ding

Pages: 1645-1652 Published online on: 22 December 2015

Analysis of somatic mutations in braf, CDKN2A/p16 and PI3KCA in patients with medullary thyroid carcinoma

Fabrício P. Nascimento, Mirian G. Cardoso, Susan C. Lindsey, Ilda S. Kunii, Flávia O.F. Valente, Marina M.L. Kizys, Rosana Delcelo, Cléber P. Camacho, Rui M.B. Maciel, Magnus R. Dias‑Da‑Silva

Pages: 1653-1660 Published online on: 29 December 2015

Nano-microcapsule basic fibroblast growth factor combined with hypoxia-inducible factor-1 improves random skin flap survival in rats

Guang‑Jun Chen, Yi‑Heng Chen, Xia‑Qing Yang, Zhi‑Jie Li

Pages: 1661-1666 Published online on: 21 December 2015

Expression of surfactant protein-A in exhaled breath condensate of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Xue‑Feng Lin, Lei Zhang, Shu‑Yuan Shi, Yi‑Chu Fan, Zhen‑Lin Wu, Xun Zhang, Da‑Qiang Sun

Pages: 1667-1672 Published online on: 22 December 2015

Interleukin-17 potently increases non-small cell lung cancer growth

Lei Wei, Hui Wang, Fen Yang, Qi Ding, Jianhua Zhao

Pages: 1673-1680 Published online on: 18 December 2015

SET8 induces epithelial‑mesenchymal transition and enhances prostate cancer cell metastasis by cooperating with ZEB1

Liejun Hou, Qiang Li, Yiming Yu, Ming Li, Dayong Zhang

Pages: 1681-1688 Published online on: 30 December 2015

Resveratrol induces apoptosis through modulation of the Akt/FoxO3a/Bim pathway in HepG2 cells

Mi‑Hua Liu, Xiao‑Long Lin, Jian Li, Jun He, Tian‑Ping Tan, Shao‑Jian Wu, Shan Yu, Li Chen, Jun Liu, Wei Tian, Yu‑Dan Chen, Hong‑Yun Fu, Cong Yuan, Yuan Zhang

Pages: 1689-1694 Published online on: 18 December 2015

Anti-inflammatory activity of Kochia scoparia fruit on contact dermatitis in mice

Suzy Jo, Junghyun Ryu, Hye‑Yeon Han, Geumsan Lee, Mi Heon Ryu, Hyungwoo Kim

Pages: 1695-1700 Published online on: 21 December 2015

Anti‑diabetic activities of Paecilomyces tenuipes N45 extract in alloxan‑induced diabetic mice

Linna Du, Chungang Liu, Meiyu Teng, Qingfan Meng, Jiahui Lu, Yulin Zhou, Yan Liu, Yingkun Cheng, Di Wang, Lesheng Teng

Pages: 1701-1708 Published online on: 30 December 2015

Oxidized low‑density lipoprotein upregulates microRNA‑146a via JNK and NF‑κB signaling

Zhenwei Li, Shuai Wang, Wenting Zhao, Zewei Sun, Hui Yan, Jianhua Zhu

Pages: 1709-1716 Published online on: 29 December 2015

Curcumin upregulates Nrf2 nuclear translocation and protects rat hepatic stellate cells against oxidative stress

Zhenxiong Liu, Weijia Dou, Yuanyuan Zheng, Qinsheng Wen, Ming Qin, Xuxia Wang, Hua Tang, Rong Zhang, Dandan Lv, Jingjie Wang, Shuguang Zhao

Pages: 1717-1724 Published online on: 17 December 2015

Myricetin inhibits Kv1.5 channels in HEK293 cells

Xianhong Ou, Xiaohong Bin, Luzhen Wang, Miaoling Li, Yan Yang, Xinrong Fan, Xiaorong Zeng

Pages: 1725-1731 Published online on: 22 December 2015

MicroRNA‑200a mediates nasopharyngeal carcinoma cell proliferation through the activation of nuclear factor‑κB

Zhuliang Shi, Zhiqiang Hu, Delu Chen, Jie Huang, Jie Fan, Subo Zhou, Xin Wang, Jiandao Hu, Fei Huang

Pages: 1732-1738 Published online on: 30 December 2015

Imatinib promotes apoptosis of giant cell tumor cells by targeting microRNA-30a-mediated runt‑related transcription factor 2

Yuxiang Liao, Guohua Lv, Bing Wang, Lei Kuang, Xiaobin Wang

Pages: 1739-1745 Published online on: 28 December 2015

Differential gene expression analysis and network construction of recurrent cardiovascular events

Jiangquan Liao, Zhong Chen, Qinghong He, Yongmei Liu, Jie Wang

Pages: 1746-1764 Published online on: 22 December 2015

Effects of hydrogen sulfide on myocardial fibrosis and PI3K/AKT1-regulated autophagy in diabetic rats

Ting Xiao, Jian Luo, Zhixiong Wu, Fang Li, Ou Zeng, Jun Yang

Pages: 1765-1773 Published online on: 17 December 2015

Increased expression of mitochondrial DNA‑encoded genes in human renal mesangial cells in response to high glucose‑induced reactive oxygen species

Ghada Al‑Kafaji, Mohamed Abdalla Sabry, Moiz Bakhiet

Pages: 1774-1780 Published online on: 29 December 2015

Role of KIF2A in the progression and metastasis of human glioma

Xin Zhang, Chao Ma, Qingjie Wang, Jia Liu, Mingyi Tian, Yuchang Yuan, Xingang Li, Xun Qu

Pages: 1781-1787 Published online on: 22 December 2015

Isolation and comparison of mesenchymal stem cell‑like cells derived from human gastric cancer tissues and corresponding ovarian metastases

Kunyan Zhou, Man Xia, Bo Tang, Darong Yang, Nianli Liu, Dihong Tang, Hailong Xie, Xiaohong Wang, Haizhen Zhu, Chen Liu, Chaohui Zuo

Pages: 1788-1794 Published online on: 30 December 2015

Effect of bone marrow-derived stem cells on chondrocytes from patients with osteoarthritis

Qiangzhi Zhang, Yong Chen, Qiang Wang, Chaoyong Fang, Yu Sun, Tao Yuan, Yuebei Wang, Rongni Bao, Ningjian Zhao

Pages: 1795-1800 Published online on: 28 December 2015

Hypoxia induces the proliferation of endothelial progenitor cells via upregulation of Apelin/APLNR/MAPK signaling

Jingchang Zhang, Qiming Liu, Zhenfei Fang, Xinqun Hu, Feng Huang, Liang Tang, Shenghua Zhou

Pages: 1801-1806 Published online on: 17 December 2015

Activation of Toll‑like receptor 7 regulates the expression of IFN‑λ1, p53, PTEN, VEGF, TIMP‑1 and MMP‑9 in pancreatic cancer cells

Fang Wang, Rui Jin, Bing‑Bing Zou, Lei Li, Feng‑Wei Cheng, Xin Luo, Xiaoping Geng, Sheng‑Quan Zhang

Pages: 1807-1812 Published online on: 29 December 2015

Proteomic analysis reveals energy metabolic dysfunction and neurogenesis in the prefrontal cortex of a lipopolysaccharide‑induced mouse model of depression

Ziye Wang, Wenwen Li, Jin Chen, Haiyang Shi, Mingjun Zhao, Hongmin You, Chenglong Rao, Yuan Zhan, Yongtao Yang, Peng Xie

Pages: 1813-1820 Published online on: 30 December 2015

Effects of RNA interference-mediated knockdown of livin and survivin using monomethoxypolyethylene glycol-chitosan nanoparticles in MG-63 osteosarcoma cells

Hua‑Peng Guan, Jian‑Zhong Sun, Xiao‑Lei Feng, Jin‑Shui Chen, Fang‑Jing Chen, Xiao‑Fei Cheng, Xin‑Wei Liu, Bin Ni

Pages: 1821-1826 Published online on: 23 December 2015

Andrographolide inhibits multiple myeloma cells by inhibiting the TLR4/NF-κB signaling pathway

Hui Gao, Jianrong Wang

Pages: 1827-1832 Published online on: 22 December 2015

Resveratrol protects mice from paraquat-induced lung injury: The important role of SIRT1 and NRF2 antioxidant pathways

Shengqin Li, Guangju Zhao, Longwang Chen, Yinwei Ding, Jie Lian, Guangliang Hong, Zhongqiu Lu

Pages: 1833-1838 Published online on: 23 December 2015

Protective effects of black tea extract against oxidative DNA damage in human lymphocytes

Miriam Ježovičová, Katarína Koňariková, Zdeňka Ďuračková, Ján Keresteš, Gabriel Králik, Ingrid Žitňanová

Pages: 1839-1844 Published online on: 30 December 2015

Downregulation of fatty acid synthase complex suppresses cell migration by targeting phospho‑AKT in bladder cancer

Shuai‑Shuai Zheng, Jian‑Gang Gao, Zhi‑Jun Liu, Xin‑Hong Zhang, Shuai Wu, Bo‑Wen Weng, You‑Lin Wang, Si‑Chuan Hou, Bo Jiang

Pages: 1845-1850 Published online on: 30 December 2015

Inhibition of E-cadherin/catenin complex formation by O-linked N-acetylglucosamine transferase is partially independent of its catalytic activity

Haiyan Liu, Yuchao Gu, Jieqiong Qi, Cuifang Han, Xinling Zhang, Chuanlin Bi, Wengong Yu

Pages: 1851-1860 Published online on: 24 December 2015

Investigations on the antifatigue and antihypoxic effects of Paecilomyces hepiali extract

Juan Wang, Lan Zhou Li, Yan Ge Liu, Li Rong Teng, Jia Hui Lu, Jing Xie, Wen Ji Hu, Yan Liu, Yang Liu, Di Wang, Le Sheng Teng

Pages: 1861-1868 Published online on: 30 December 2015

Survivin activates NF‑κB p65 via the IKKβ promoter in esophageal squamous cell carcinoma

Wei Zeng, Hui Li, Yan Chen, Hongbo Lv, Ling Liu, Jihua Ran, Xiaohong Sun, Shayahati Bieerkehazhi, Yining Liu, Xiaomiao Li, Wenting Lai, Jibieke Watibieke, Meiliwuerti Dawulietihan, Xiumei Li, Huiwu Li

Pages: 1869-1880 Published online on: 30 December 2015

Expression profiles of inhibitor of growth protein 2 in normal and cancer tissues: An immunohistochemical screening analysis

Shuang Zhao, Xue‑Feng Yang, Wen‑Feng Gou, Hang Lu, Hua Li, Zhi‑Tu Zhu, Hong‑Zhi Sun, Hua‑Chuan Zheng

Pages: 1881-1887 Published online on: 28 December 2015

Downregulation of connective tissue growth factor reduces migration and invasiveness of osteosarcoma cells

Yinjun Huang, Shichang Zhao, Changqing Zhang, Xiaolin Li

Pages: 1888-1894 Published online on: 22 December 2015

MicroRNA-20b-5p functions as a tumor suppressor in renal cell carcinoma by regulating cellular proliferation, migration and apoptosis

Yifan Li, Duqun Chen, Lu Jin, Jiaju Liu, Zhengming Su, Yuchi Li, Yaoting Gui, Yongqing Lai

Pages: 1895-1901 Published online on: 17 December 2015

Identification of miR‑130b as an oncogene in renal cell carcinoma

Yifan Li, Duqun Chen, Yuchi Li, Lu Jin, Jiaju Liu, Zhengming Su, Zhengyu Qi, Min Shi, Zhimao Jiang, Yaoting Gui, Shangqi Yang, Xiangming Mao, Yongqing Lai

Pages: 1902-1908 Published online on: 30 December 2015

Type II cGMP-dependent protein kinase directly inhibits HER2 activation of gastric cancer cells

Miaolin Zhu, Xiaoyuan Yao, Min Wu, Hai Qian, Yan Wu, Yongchang Chen

Pages: 1909-1913 Published online on: 17 December 2015

Intrathecal injection of phosphodiesterase 4B-specific siRNA attenuates neuropathic pain in rats with L5 spinal nerve ligation

Qing Ji, Yan Di, Xiaoyun He, Qingzhen Liu, Jian Liu, Weiyan Li, Lidong Zhang

Pages: 1914-1922 Published online on: 23 December 2015

MicroRNA-101 sensitizes hepatocellular carcinoma cells to doxorubicin-induced apoptosis via targeting Mcl-1

Haifei He, Wei Tian, Hailong Chen, Yongchuan Deng

Pages: 1923-1929 Published online on: 28 December 2015

Knockdown of PREX2a inhibits the malignant phenotype of osteosarcoma cells

Zixun Dai, Jie Xie, Pengfei Lei, Yihe Hu

Pages: 1930-1936 Published online on: 28 December 2015
Journal Cover

February 2016
Volume 13 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2014 Impact Factor: 1.554
Ranked #48/123 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image