Journal Articles

Open Access

Cell-free fetal DNA and pregnancy-related complications (Review)

Stavros Sifakis, Zeta Koukou, Demetrios A. Spandidos

Pages: 2367-2372 Published online on: 19 December 2014

Targeting the proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-α to alleviate cardiopulmonary bypass-induced lung injury (Review)

Mingxin Gao, Baodong Xie, Chengxiong Gu, Haitao Li, Fan Zhang, Yang Yu

Pages: 2373-2378 Published online on: 04 December 2014
Open Access

Effect of OLIG1 on the development of oligodendrocytes and myelination in a neonatal rat PVL model induced by hypoxia-ischemia

Tongfei Cheng, Xindong Xue, Jianhua Fu

Pages: 2379-2386 Published online on: 01 December 2014
Open Access

Dynamic changes and functions of macrophages and M1/M2 subpopulations during ulcerative colitis-associated carcinogenesis in an AOM/DSS mouse model

Wei Wang, Xiayu Li, Danwei Zheng, Decai Zhang, Xiaoqing  Peng, Xuemei Zhang, Feiyan Ai, Xiaoyan Wang, Jian Ma, Wei Xiong, Guiyuan Li, Yanhong Zhou, Shourong Shen

Pages: 2397-2406 Published online on: 28 November 2014
Open Access

Salinomycin inhibits the tumor growth of glioma stem cells by selectively suppressing glioma-initiating cells

Tunan Chen, Liang Yi, Fei Li, Rong Hu, Shengli Hu, Yi Yin, Chuan Lan, Zhao Li, Chuhua Fu, Liu Cao, Zhi Chen, Jishu Xian, Hua Feng

Pages: 2407-2412 Published online on: 01 December 2014
Open Access

Ultrasound contrast-enhanced imaging and in vitro antitumor effect of paclitaxel-poly(lactic-co-glycolic acid)-monomethoxypoly (ethylene glycol) nanocapsules with ultrasound-targeted microbubble destruction

Jing Ma, Ling Xi Xing, Ming Shen, Fan Li, Ming Jie Zhu, Li Fang Jin, Zhaojun Li, Feng Gao, Yijin Su, You Rong Duan, Lian Fang Du

Pages: 2413-2420 Published online on: 10 December 2014
Open Access

Histopathological assessment of inflammation and expression of inflammatory markers in patients with ketamine-induced cystitis

Hsin‑Chung Lin, Herng‑Sheng Lee, Tzong‑Shi Chiueh, Yu‑Chieh Lin, Hsin‑An Lin, Yu‑Chun Lin, Tai‑Lung Cha, En Meng

Pages: 2421-2428 Published online on: 18 December 2014
Open Access

Resveratrol inhibits β-amyloid-induced neuronal apoptosis via regulation of p53 acetylation in PC12 cells

Zhibing Ai, Chengyan Li, Longti Li, Guohou He

Pages: 2429-2434 Published online on: 03 December 2014
Open Access

Experimental research of host macrophage canceration induced by glioma stem progenitor cells

Aidong Wang, Xingliang Dai, Baoqian Cui, Xifeng Fei, Yanming Chen, Jinshi Zhang, Quanbin Zhang, Yaodong Zhao, Zhimin Wang, Hua Chen, Qing Lan, Jun Dong, Qiang Huang

Pages: 2435-2442 Published online on: 02 December 2014
Open Access

Ubiquitously expressed transcript is a novel interacting protein of protein inhibitor of activated signal transducer and activator of transcription 2

Xiang Kong, Shikun Ma, Jiaqian Guo, Yan Ma, Yanqiu Hu, Jianjun Wang, Ying Zheng

Pages: 2443-2448 Published online on: 01 December 2014
Open Access

Resveratrol induces cell cycle arrest via a p53-independent pathway in A549 cells

Long Yuan, Yongrong Zhang, Juan Xia, Bin Liu, Qingyu Zhang, Jie Liu, Liming Luo, Zhou Peng, Zeqing Song, Runzhi Zhu

Pages: 2459-2464 Published online on: 16 December 2014
Open Access

Volume-sensitive chloride channels are involved in cisplatin treatment of osteosarcoma

Siyi Cai, Tao Zhang, Dandan Zhang, Guixing Qiu, Yong Liu

Pages: 2465-2470 Published online on: 09 December 2014
Open Access

Suppressive effects of induced pluripotent stem cell-conditioned medium on in vitro hypertrophic scarring fibroblast activation

Ye Ren, Chen‑Liang Deng, Wei‑Dong Wan, Jiang‑Hong  Zheng, Guang‑Yu  Mao, Song‑Lin  Yang

Pages: 2471-2476 Published online on: 18 December 2014
Open Access

Changes in the expression of DNA-binding/differentiation protein inhibitors in neurons and glial cells of the gerbil hippocampus following transient global cerebral ischemia

Jae‑Chul Lee, Bai Hui Chen, Jeong‑Hwi Cho, In Hye Kim, Ji Hyeon Ahn, Joon Ha Park, Hyun‑Jin Tae, Geum‑Sil Cho, Bing Chun Yan, Dae Won Kim, In Koo Hwang, Jinseu Park, Yun Lyul Lee, Soo Young Choi, Moo‑Ho Won

Pages: 2477-2485 Published online on: 11 December 2014
Open Access

Upregulation of D site of albumin promoter binding protein in the brain of patients with intractable epilepsy

Jinxian Yuan, Jing Guo, Melin Zhang, Qian Wang, Hao Huang, Yangmei Chen

Pages: 2486-2492 Published online on: 09 December 2014
Open Access

Investigating the association between polymorphisms in connective tissue growth factor and susceptibility to colon carcinoma

Abrar Ahmad, Shlear Askari, Rahel Befekadu, Victoria Hahn-Strömberg

Pages: 2493-2503 Published online on: 11 December 2014
Open Access

Effects of miR-19b knockdown on the cardiac differentiation of P19 mouse embryonic carcinoma cells

Xuehua Liu, Liming Yang, Huiyan Wang, Guofeng Xu, Shasha Zhu, Mengmeng Li, Xiaoshan Hu, Jingai Zhu, Chun Zhu, Jing Xu, Shuping Han, Zhangbin Yu

Pages: 2504-2512 Published online on: 03 December 2014
Open Access

Cold ischemia-induced autophagy in rat lung tissue

Xu Chen, Jing‑Xiang Wu, Xing‑Ji You, Hong‑Wei Zhu, Jiong‑Lin Wei, Mei‑Ying Xu

Pages: 2513-2519 Published online on: 26 November 2014
Open Access

Changes in integrin αv, vinculin and connexin43 in the medial prefrontal cortex in rats under single-prolonged stress

Yana Li, Fang Han, Yuxiu Shi

Pages: 2520-2526 Published online on: 02 December 2014
Open Access

Analysis of the protein-protein interaction networks of differentially expressed genes in pulmonary embolism

Hao Wang, Chen Wang, Lei Zhang, Yinghua Lu, Qianglin Duan, Zhu Gong, Aibin Liang, Haoming Song, Lemin Wang

Pages: 2527-2533 Published online on: 26 November 2014
Open Access

A novel long non-coding RNA, hypoxia-inducible factor-2α promoter upstream transcript, functions as an inhibitor of osteosarcoma stem cells in vitro

Yongcheng Wang, Jie Yao, Haoye Meng, Zhiguo Yu, Zhigang Wang, Xueling Yuan, Hong Chen, Aiyuan Wang

Pages: 2534-2540 Published online on: 01 December 2014
Open Access

Identification of several hub-genes associated with periodontitis using integrated microarray analysis

Xinxing Guo, Yiling Wang, Chunling Wang, Jing Chen

Pages: 2541-2547 Published online on: 02 December 2014
Open Access

Identification of differentially expressed genes regulated by transcription factors in glioblastomas by bioinformatics analysis

Bo Wei, Le Wang, Chao Du, Guozhang Hu, Lina Wang, Ying Jin, Daliang Kong

Pages: 2548-2554 Published online on: 15 December 2014
Open Access

Lentivirus vector-mediated gene transduction of CNGRC peptide in rat adipose stem cells

Du Meng, Rui Liu, Li Pei, Lei Hou, Qian Ning, Qing Yu, Lu Feng, Xinhan Zhao

Pages: 2555-2561 Published online on: 03 December 2014
Open Access

Synergistic antitumor effect of puerarin combined with 5-fluorouracil on gastric carcinoma

Xu‑Feng Guo, Zi‑Rong Yang, Jun Wang, Xiao‑Fei  Lei, Xiao‑Guang Lv, Wei‑Guo Dong

Pages: 2562-2568 Published online on: 27 November 2014
Open Access

Astragalus and Paeoniae Radix Rubra extract (APE) inhibits hepatic stellate cell activation by modulating transforming growth factor-β/smad pathway

Weijuan Huang, Lin Li, Xiaopeng Tian, Jinjin Yan, Xinzheng Yang, Xinlong Wang, Guozhen Liao, Genquan Qiu

Pages: 2569-2577 Published online on: 01 December 2014
Open Access

RNA interference-mediated silencing of G protein-coupled receptor 137 inhibits human gastric cancer cell growth

Zishu Wang, Hui Zhang, Junbin Wang, Yan Yang, Qiong Wu

Pages: 2578-2584 Published online on: 15 December 2014
Open Access

Fourier transform infrared microspectroscopy monitoring of 5-fluorouracil-induced apoptosis in SW620 colon cancer cells

Yanfeng Gao, Xiongwei Huo, Liu Dong, Xuejun Sun, He Sai, Guangbing Wei, Yizhuang Xu, Yuanfu Zhang, Jinguang Wu

Pages: 2585-2591 Published online on: 12 December 2014
Open Access

Molecular responses of radiation-induced liver damage in rats

Wei   Cheng, Lei Xiao, Aimudula Ainiwaer, Yunlian Wang, Ge Wu, Rui Mao, Ying Yang, Yongxing Bao

Pages: 2592-2600 Published online on: 04 December 2014
Open Access

Pioglitazone inhibits high glucose-induced expression of receptor for advanced glycation end products in coronary artery smooth muscle cells

Bei‑Bing Di, Hong‑Wei Li, Wei‑Ping Li, Xu‑Hua Shen, Zhi‑Jun Sun, Xing Wu

Pages: 2601-2607 Published online on: 18 December 2014
Open Access

Adventitial gene transfer of catalase attenuates angiotensin II-induced vascular remodeling

Cun‑Fei Liu, Jia Zhang, Kai Shen, Ping‑Jin Gao, Hai‑Ya Wang, Xin Jin, Chao Meng, Ning‑Yuan Fang

Pages: 2608-2614 Published online on: 10 December 2014
Open Access

Role of inflammation in the initiation and maintenance of atrial fibrillation and the protective effect of atorvastatin in a goat model of aseptic pericarditis

Ye Zhang, Yu‑Tang Wang, Zhao‑Liang Shan, Hong‑Yang  Guo, Yuan Guan, Hong‑Tao Yuan

Pages: 2615-2623 Published online on: 18 December 2014
Open Access

Identification of histamine receptor subtypes in skeletal myogenesis

Yan Chen, Vasily Stegaev, Vesa‑Petteri Kouri, Tarvo Sillat, Paul  L. Chazot, Holger Stark, Jian Guo Wen, Yrjö T. Konttinen

Pages: 2624-2630 Published online on: 10 December 2014
Open Access

Aberrant expression of long noncoding RNAs in chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Song Gu, Guanghui Li, Xitao Zhang, Jun Yan, Jie Gao, Xiangguang An, Yan Liu, Pixiong Su

Pages: 2631-2643 Published online on: 17 December 2014
Open Access

Serum Golgi protein 73 levels and liver pathological grading in cases of chronic hepatitis B

Zhengju Xu, Xingnan Pan, Kaipeng Wei, Hongbing Ding, Meijuan Wei, Huanwen Yang, Qian Liu

Pages: 2644-2652 Published online on: 18 December 2014

Angiopoietin-like protein 2 is a potential biomarker for gastric cancer

Takuma Yoshinaga, Takamasa Shigemitsu, Hiroto Nishimata, Takayuki Takei, Masahiro Yoshida

Pages: 2653-2658 Published online on: 03 December 2014

Reduction of fibroproliferative changes in irradiated rat lung with soluble transforming growth factor-β receptor

Akihito Nishioka, Yasuhiro Ogawa, Shinji Kariya, Norihiko Hamada, Munenobu Nogami, Taisuke Inomata, Hikaru Ueno

Pages: 2659-2663 Published online on: 09 December 2014

Reduction of connexin 37 expression by RNA interference decreases atherosclerotic plaque formation

Suxia Guo, Jihong Zhu, Zhenyu Yang, Jian Feng, Kulin Li, Ruxing Wang, Xiangjun Yang

Pages: 2664-2670 Published online on: 04 December 2014

Positive nin one binding protein expression predicts poor outcome in prostate cancer

Jie Chen, Junkai Wang, Xingang Cui, Yushan Liu, Lei  Yin, Yao Li, Lu Chen, Danfeng Xu, Yi Gao

Pages: 2671-2676 Published online on: 09 December 2014

Hypoxia induces autophagy in human vascular endothelial cells in a hypoxia-inducible factor 1‑dependent manner

Jianbo Wu, Zhen Lei, Jingui Yu

Pages: 2677-2682 Published online on: 15 December 2014

Protein kinase C signaling pathway involvement in cardioprotection during isoflurane pretreatment

Hongbo Li, Xiao‑E Lang

Pages: 2683-2688 Published online on: 03 December 2014

Piperlongumine attenuates collagen-induced arthritis via expansion of myeloid-derived suppressor cells and inhibition of the activation of fibroblast-like synoviocytes

Jian Sun, Ping Xu, Xueping Du, Qinggang Zhang, Yuchang Zhu

Pages: 2689-2694 Published online on: 26 November 2014

Increased expression of endocan in arthritic synovial tissues: Effects of adiponectin on the expression of endocan in fibroblast-like synoviocytes

Kyoung Soo Kim, Yeon-Ah Lee, Hye-In Ji, Ran Song, Jung Yeon Kim, Sang‑Hoon Lee, Seung-Jae Hong, Myung Chul Yoo, Hyung-In Yang

Pages: 2695-2702 Published online on: 05 December 2014

β-catenin induces A549 alveolar epithelial cell mesenchymal transition during pulmonary fibrosis

Ping Song, Jin‑Xu Zheng, Jiao Xu, Ji‑Zhu Liu, Li‑Yan Wu, Chao Liu

Pages: 2703-2710 Published online on: 27 November 2014

Glucocorticoids induce autophagy in rat bone marrow mesenchymal stem cells

Long Wang, Jing Fan, Yan‑Shui Lin, Yun‑Shan Guo, Bo Gao, Qi‑Yue  Shi, Bo‑Yuan Wei, Li Chen, Liu Yang, Jian Liu, Zhuo‑Jing Luo

Pages: 2711-2716 Published online on: 16 December 2014

Smad4 suppresses the progression of renal cell carcinoma via the activation of forkhead box protein H1

Yunli Liu, Yangyang Xu, Xuedong Li, Zhaoyan Chen

Pages: 2717-2722 Published online on: 08 December 2014

Cyanidin-3‑glucoside isolated from mulberry fruits protects pancreatic β-cells against glucotoxicity-induced apoptosis

Jong Seok Lee, Young Rae Kim, Jun Myoung Park, Young Eon Kim, Nam In Baek, Eock Kee Hong

Pages: 2723-2728 Published online on: 11 December 2014

A family with axonal sensorimotor polyneuropathy with TUBB3 mutation

Young Bin Hong, Ja Hyun Lee, Hyung Jun Park, Yu‑Ri Choi, Young Se Hyun, Ji Hoon Park, Heasoo Koo, Ki Wha Chung, Byung‑Ok Choi

Pages: 2729-2734 Published online on: 04 December 2014

Impact of the alterations in the interstitial cells of Cajal on intestinal motility in post-infection irritable bowel syndrome

Bo Yang, Xu‑Chun Zhou, Cheng Lan

Pages: 2735-2740 Published online on: 03 December 2014

Modulation of nuclear factor-κB-mediated pro-inflammatory response is associated with exogenous administration of bone marrow-derived mesenchymal stem cells for treatment of experimental colitis

Dongmei Zuo, Qing Tang, Heng Fan, Zhexing Shou, Xingxing Liu, Dan Cao, Zhou Zou

Pages: 2741-2748 Published online on: 03 December 2014

Deoxycholic acid inhibits the growth of BGC-823 gastric carcinoma cells via a p53‑mediated pathway

Hai‑Bo Yang, Wei Song, Mei‑Die Cheng, Hai‑Fang Fan, Xu Gu, Ying Qiao, Xin Lu, Rui‑He Yu, Lan‑Ying Chen

Pages: 2749-2754 Published online on: 26 November 2014

Allicin induces apoptosis of the MGC-803 human gastric carcinoma cell line through the p38 mitogen-activated protein kinase/caspase-3 signaling pathway

Xuecheng Zhang, Yong Zhu, Wei Duan, Chen Feng, Xuan He

Pages: 2755-2760 Published online on: 18 December 2014

Tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 promotes migration of rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes

Huiqin Wang, Weixia Chen, Ling Wang, Faxin Li, Chunling Zhang, Li Xu

Pages: 2761-2766 Published online on: 17 December 2014

Establishment and biological characteristics of acquired gefitinib resistance in cell line NCI-H1975/gefinitib-resistant with epidermal growth factor receptor T790M mutation

Bao‑Xia Zhao, Jing Wang, Bo Song, Hong Wei, Wei‑Peng Lv, Li‑Min Tian, Mei Li, Shen Lv

Pages: 2767-2774 Published online on: 08 December 2014

Zipper-interacting protein kinase interacts with human cell division cycle 14A phosphatase

Wei Wu, Haiying Hu, Zi Ye, Mancheong Leong, Min  He, Qin Li, Renming Hu, Shuo Zhang

Pages: 2775-2780 Published online on: 09 December 2014

Identification of oxidative stress-induced gene expression profiles in cavernosal endothelial cells

Chao Hu, Yin‑Ying Dong, Ye‑Hao Dong, Jie‑Feng Cui, Ji‑Can Dai

Pages: 2781-2788 Published online on: 18 December 2014

Co-expression of immunoglobulin-like transcript 4 and angiopoietin-like proteins in human non-small cell lung cancer

Linlin Wang, Ting Geng, Xiaosun Guo, Jie Liu, Pei Zhang, Dong Yang, Juan Li, Shuwen Yu, Yuping Sun

Pages: 2789-2796 Published online on: 02 December 2014

Expression of hepatocyte growth factor and c-Met in non-small-cell lung cancer and association with lymphangiogenesis

Nan Zhang, Fubo Xie, Wei Gao, Shuwen Yu, Liyun Qiu, Wenli Lin, Yuping Sun, Tanghong Jia

Pages: 2797-2804 Published online on: 10 December 2014

MicroRNA‑133b inhibits connective tissue growth factor in colorectal cancer and correlates with the clinical stage of the disease

Yihang Guo, Xiaorong Li, Changwei Lin, Yi Zhang, Gui Hu, Jianyu Zhou, Juan Du, Kai Gao, Yi Gan, Hao Deng

Pages: 2805-2812 Published online on: 10 December 2014

Caspase-3‑resistant uncleavable form of acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32B potentiates leukemic cell apoptosis

Cai‑Xia Li, Shao‑Ming Shen, Li‑Shun Wang, Yun Yu

Pages: 2813-2818 Published online on: 03 December 2014

A hemagglutinin quantification method for development of an influenza pandemic vaccine using size exclusion high performance liquid chromatography

Hang Sik Roh, Hye Min Song, Bo Reum Yun, Hyun Kyung Kang, Keum Suk Choi, Yun Ju Park, Dong Sub Kim, Seung Hee Kim, In Pil Mo, Beum‑Soo An, Chi Young Ahn

Pages: 2819-2824 Published online on: 04 December 2014

Antisense oligonucleotides targeting human telomerase mRNA increases the radiosensitivity of nasopharyngeal carcinoma cells

Change Yu, Ying Yu, Zumin Xu, Haiwen Li, Dongyan Yang, Mei Xiang, Yufang Zuo, Shuhui Li, Zihong Chen, Zhonghua Yu

Pages: 2825-2830 Published online on: 17 December 2014

Paracrine factors from mesenchymal stem cells attenuate epithelial injury and lung fibrosis

Qinqin Shen, Bing Chen, Zhifeng Xiao, Lifen Zhao, Xuefeng Xu, Xuan Wan, Mulan Jin, Jianwu Dai, Huaping Dai

Pages: 2831-2837 Published online on: 15 December 2014

miR-203 sensitizes glioma cells to temozolomide and inhibits glioma cell invasion by targeting E2F3

Guodong Tang, Jun Wu, Gelei Xiao, Lei Huo

Pages: 2838-2844 Published online on: 16 December 2014

Gypenosides attenuate cholesterol‑induced DNA damage by inhibiting the production of reactive oxygen species in human umbilical vein endothelial cells

Yuan Quan, Yijun Yang, Huixing Wang, Bo Shu, Qi‑Hai Gong, Minzhang Qian

Pages: 2845-2851 Published online on: 16 December 2014

Poly(ADP) ribose polymerase-1 ablation alters eicosanoid and docosanoid signaling and metabolism in a murine model of contact hypersensitivity

Borbála Kiss, Magdolna Szántó, Mónika Szklenár, Attila Brunyánszki, Tamás Marosvölgyi, Eszter Sárosi, Éva Remenyik, Pál Gergely, László Virág, Tamás Decsi, Ralph Rühl, Peter Bai

Pages: 2861-2867 Published online on: 04 December 2014

Overexpression of CYP3A5 attenuates inducibility and activity of CYP3A4 in HepG2 cells

Zemin Kuang, Zhijun Huang, Ying Li, Guoping Yang, Meilin Liu, Hong Yuan

Pages: 2868-2874 Published online on: 01 December 2014

Expression of β-nerve growth factor and homeobox A10 in experimental cryptorchidism treated with exogenous nerve growth factor

Hua Xian, Yun Xian, Lili Liu, Yongjun Wang, Jianghong He, Jianfei Huang

Pages: 2875-2881 Published online on: 26 November 2014

Aquaporin 3 promotes prostate cancer cell motility and invasion via extracellular signal-regulated kinase 1/2-mediated matrix metalloproteinase-3 secretion

Jie Chen, Zhijun Wang, Danfeng Xu, Yushan Liu, Yi Gao

Pages: 2882-2888 Published online on: 16 December 2014

MicroRNA-146a and -21 cooperate to regulate vascular smooth muscle cell proliferation via modulation of the Notch signaling pathway

Jian Cao, Kui Zhang, Jubing Zheng, Ran Dong

Pages: 2889-2895 Published online on: 17 December 2014

Effect of charred Radix et Rhizoma Rhei in a laser-induced choroidal neovascularization murine model

Dongmei Han, Yuan Yao, Yong Sun, Yuanyuan Gong, Xingwei Wu

Pages: 2896-2902 Published online on: 04 December 2014

Differential microRNA expression profiles in HCT116 colorectal cancer cell lines located in the lung and colon

Xiao‑Hong Wang, Xin‑Min Yu, Hong Jiang, Cong Luo

Pages: 2903-2907 Published online on: 27 November 2014

Histone deacetylase inhibitor suberoyl bis-hydroxamic acid suppresses cell proliferation and induces apoptosis in breast cancer cells

Xinmiao Yang, Ning Zhang, Zeliang Shi, Zhangyu Yang, Xichun Hu

Pages: 2908-2912 Published online on: 11 December 2014

Protein extracts of Crassostrea gigas alleviate CCl4-induced hepatic fibrosis in rats by reducing the expression of CTGF, TGF-β1 and NF-κB in liver tissues

Jue Zhou, Yi Liang, Jie‑Xue Pan, Fang‑Fang Wang, Xian‑Ming  Lin, Rui‑Jie Ma, Fan Qu, Jian‑Qiao Fang

Pages: 2913-2920 Published online on: 28 November 2014

WSKY, a traditional Chinese decoction, rescues cognitive impairment associated with NMDA receptor antagonism by enhancing BDNF/ERK/CREB signaling

Xin Guo, Zheng‑Hua Chen, Hui‑Ling Wang, Zhong‑Chun Liu, Xiao‑Ping Wang, Ben‑Hong Zhou, Can Yang, Xue‑Ping Zhang, Ling Xiao, Chang Shu, Jian‑Xin Chen, Gao‑Hua Wang

Pages: 2927-2934 Published online on: 12 December 2014

Combination of Taxol® and dichloroacetate results in synergistically inhibitory effects on Taxol-resistant oral cancer cells under hypoxia

Qi  Xie, Han‑Fang  Zhang, Ying‑Zi  Guo, Peng‑Yi  Wang, Zhong‑Shung  Liu, Hua‑Dong  Gao, Wei‑Li  Xie

Pages: 2935-2940 Published online on: 11 December 2014

Inositol-requiring enzyme 1-mediated endoplasmic reticulum stress triggers apoptosis and fibrosis formation in liver cirrhosis rat models

Tianpeng Jiang, Lizhou Wang, Xing Li, Jie Song, Xiaoping Wu, Shi Zhou

Pages: 2941-2946 Published online on: 28 November 2014

MicroRNA-100 functions as a tumor suppressor by inhibiting Lgr5 expression in colon cancer cells

Ming-Kai Zhou, Xiao-Jun Liu, Zhi-Guo Zhao, Yi-Meng Cheng

Pages: 2947-2952 Published online on: 04 December 2014

Effects of tachyplesin I on human U251 glioma stem cells

Hong Ding, Gang Jin, Lijun Zhang, Jianguo Dai, Jianzhang Dang, Yali Han

Pages: 2953-2958 Published online on: 28 November 2014

Ganglioside GM3 exerts opposite effects on motility via epidermal growth factor receptor and hepatocyte growth factor receptor-mediated migration signaling

Ying Li, Xiaohua Huang, Congcong Wang, Yuzhong Li, Mingchun Luan, Keli Ma

Pages: 2959-2966 Published online on: 12 December 2014

Identification of suitable reference genes for investigating gene expression in human gallbladder carcinoma using reverse transcription quantitative polymerase chain reaction

Shan Yu, Qiwei Yang, Jing Hui Yang, Zhenwu Du, Guizhen Zhang

Pages: 2967-2974 Published online on: 27 November 2014

Investigating the potential genetic association between RANBP9 polymorphisms and the risk of schizophrenia

Joon Seol Bae, Jason Yongha Kim, Byung‑Lae Park, Hyun Sub Cheong, Jeong‑Hyun Kim, Suhg Namgoong, Ji‑On Kim, Chul Soo Park, Bong‑Jo Kim, Cheol‑Soon Lee, Migyung Lee, Woo Hyuk Choi, Tae‑Min Shin, Jaeuk Hwang, Hyoung Doo Shin, Sung‑Il Woo

Pages: 2975-2980 Published online on: 04 December 2014

Overexpression of astrocyte-elevated gene-1 is associated with ovarian cancer development and progression

Bo Zhou, Jue Yang, Bin Shu, Kunmei Liu, Lezhen Xue, Ning Su, Jing Liu, Tao Xi

Pages: 2981-2990 Published online on: 05 December 2014

Characterization, antioxidant and cytotoxic activity of sulfated derivatives of a water-insoluble polysaccharides from Dictyophora indusiata

Chao Deng, Jingjing Xu, Haitian Fu, Jinghua Chen, Xin Xu

Pages: 2991-2998 Published online on: 08 December 2014

Effects of focal mild hypothermia on thrombin-induced brain edema formation and the expression of protease activated receptor-1, matrix metalloproteinase-9 and aquaporin 4 in rats

Dapeng Gao, Feifan Ding, Gongwen Lei, Guohui Luan, Shibao  Zhang, Kesen Li, Desheng Wang, Liming Zhang, Dawei Dai

Pages: 3009-3014 Published online on: 18 December 2014

Changes in von Willebrand factor and ADAMTS-13 in patients following arthroplasty

Ling Liu, Jing Ling, Zhenni Ma, Quan Yuan, Jun Pan, Huilin Yang

Pages: 3015-3020 Published online on: 03 December 2014

Celecoxib derivative OSU-03012 inhibits the proliferation and activation of hepatic stellate cells by inducing cell senescence

Jun Zhang, Miao Wang, Zuowei Zhang, Zhongguang Luo, Fei Liu, Jie Liu

Pages: 3021-3026 Published online on: 04 December 2014

Pituitary gene expression differs in D-galactose-induced cell senescence and steroid-induced prolactinomas

Tiehui Zhang, Binhai Zhao, Jia Li, Chunlei Zhang, Hongzhi  Li, Jiang Wu, Shiming Zhang, Guozhen Hui

Pages: 3027-3032 Published online on: 08 December 2014

Silencing of polo-like kinase 2 increases cell proliferation and decreases apoptosis in SGC-7901 gastric cancer cells

Li Ying Liu, Wei Wang, Ling Yu Zhao, Bo Guo, Juan Yang, Xiao Ge Zhao, Tu Sheng Song, Chen Huang, Ji Ru Xu

Pages: 3033-3038 Published online on: 11 December 2014

CpG island promoter hypermethylation of Ras association domain family 1A gene contributes to gastric carcinogenesis

Moon Kyung Joo, Key Hyeon Kim, Jong‑Jae Park, Hyo Soon Yoo, Jungwan Choe, Hyo Jung Kim, Beom Jae Lee, Jae Seon Kim, Young‑Tae Bak

Pages: 3039-3046 Published online on: 05 December 2014

Gene co-expression network and function modules in three types of glioma

Gang Li, Weiran Pan, Xiaoxiao Yang, Jinming Miao

Pages: 3055-3063 Published online on: 27 November 2014

FOXO1-mediated epigenetic modifications are involved in the insulin-mediated repression of hepatocyte aquaporin 9 expression

Lie‑Wang Qiu, Lu‑Yun Gu, Lin Lü, Xiao‑Feng Chen, Chuan‑Fei Li, Zhe‑Chuan Mei

Pages: 3064-3068 Published online on: 12 December 2014

DHA-1 plasmid-mediated AmpC β-lactamase expression and regulation of Klebsiella pnuemoniae isolates

Ying Luan, Gui-Ling Li, Li-Bo Duo, Wei-Ping Wang, Cheng-Ying Wang, He-Guang Zhang, Fei He, Xin He, Shu-Juan Chen, Dan-Ting Luo

Pages: 3069-3077 Published online on: 05 December 2014

Efficient delivery of docetaxel for the treatment of brain tumors by cyclic RGD-tagged polymeric micelles

Ai‑Jun Li, Yue‑Hua Zheng, Guo‑Dong Liu, Wei‑Sheng Liu, Pei‑Cheng Cao, Zhen‑Fu Bu

Pages: 3078-3086 Published online on: 28 November 2014

Curcumin and its major metabolites inhibit the inflammatory response induced by lipopolysaccharide: Translocation of nuclear factor-κB as potential target

Feng Zhao, Yudian Gong, Yuan Hu, Minghui Lu, Jing Wang, Jianxin Dong, Daquan Chen, Lei Chen, Fenghua Fu, Feng Qiu

Pages: 3087-3093 Published online on: 11 December 2014

Anticancer agent icaritin induces apoptosis through caspase-dependent pathways in human hepatocellular carcinoma cells

Li Sun, Qisong Peng, Lili Qu, Lailing Gong, Jin Si

Pages: 3094-3100 Published online on: 26 November 2014

p38MAPK activation mediates tumor necrosis factor-α‑induced apoptosis in glioma cells

Bicheng Zhang, Tingting Wu, Zhigang Wang, Yafei Zhang, Jun  Wang, Bo  Yang, Yong  Zhao, Zhiguo  Rao, Jianfei  Gao

Pages: 3101-3107 Published online on: 26 November 2014

MicroRNA-145 inhibits lung cancer cell metastasis

Dong‑Jin Ling, Zhong‑Shu Chen, Yang‑De Zhang, Qian‑De  Liao, Jian‑Xiong Feng, Xue‑Yu  Zhang, Tian‑Sheng Shi

Pages: 3108-3114 Published online on: 03 December 2014

Janus kinase/signal transducer and activator of transcription inhibitors enhance the protective effect mediated by tanshinone IIA from hypoxic/ischemic injury in cardiac myocytes

Mei‑Qi Zhang, Jian‑Feng Tu, Huan Chen, Ye Shen, Ling‑Xiao Pang, Xiang‑Hong Yang, Ren‑Hua Sun, Yue‑Liang Zheng

Pages: 3115-3121 Published online on: 09 December 2014

Akt regulates β-catenin in a rat model of focal cerebral ischemia-reperfusion injury

Xue‑Song Xing, Fang Liu, Zhi‑Yi He

Pages: 3122-3128 Published online on: 26 November 2014

Cadmium depletes cellular iron availability through enhancing ferroportin translation via iron responsive element

Li Sun, Lixin Wang, Zhe Wang, Wei He, Shuping Zhang, Wenli Guo, Yi Qian, Hong Ji, Haiqin Rong, Sijin Liu

Pages: 3129-3133 Published online on: 27 November 2014

Effective expansion of forkhead box P3+ regulatory T cells via early secreted antigenic target 6 and antigen 85 complex B from Mycobacterium tuberculosis

Ying‑E Wu, Zhong‑Ren Du, Ying‑Mu Cai, Wen‑Guang Peng, Gao‑Zhe Zheng, Geng‑Long Zheng, Li‑Biao Wu, Ke Li

Pages: 3134-3142 Published online on: 03 December 2014

Inhibitory effects of imatinib on vitamin D3 synthesis in human keratinocytes

Lysann Michaela Mehlig, Claudia Garve, Josephine Tabea Tauer, Meinolf Suttorp, Andrea Bauer

Pages: 3143-3147 Published online on: 10 December 2014

Iodine-131 induces apoptosis in HTori-3 human thyrocyte cell line and G2/M phase arrest in a p53-independent pathway

Weixiao Zhang, Rui Gao, Yan Yu, Kun Guo, Peng  Hou, Mingqi Yu, Yan Liu, Aimin Yang

Pages: 3148-3154 Published online on: 16 December 2014

Forkhead box C1 promoter upstream transcript, a novel long non-coding RNA, regulates proliferation and migration in basal-like breast cancer

Juntao Liu, Lei Shen, Jie Yao, Yi Li, Yongcheng Wang, Hong Chen, Peiliang Geng

Pages: 3155-3159 Published online on: 15 December 2014

Ginsenoside Rg1 attenuates invasion and migration by inhibiting transforming growth factor-β1-induced epithelial to mesenchymal transition in HepG2 cells

Meiling Yu, Xiaobing Yu, Daohua Guo, Binbin Yu, Li Li, Qiao Liao, Rong Xing

Pages: 3167-3173 Published online on: 16 December 2014

Regulatory T cells protect against hypoxia-induced pulmonary arterial hypertension in mice

Yanbiao Chu, Xiaoying Xiangli, Wei Xiao

Pages: 3181-3187 Published online on: 17 December 2014

RPL13A as a reference gene for normalizing mRNA transcription of ovarian cancer cells with paclitaxel and 10-hydroxycamptothecin treatments

Zehua Bian, Yang Yu, Chao Quan, Rongwei Guan, Yan Jin, Jie  Wu, Lidan Xu, Feng Chen, Jing Bai, Wenjing Sun, Songbin Fu

Pages: 3188-3194 Published online on: 17 December 2014
Journal Cover

April 2015
Volume 11 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2013 Impact Factor: 1.484
Ranked #59/122 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image