Journal Articles

Open Access

Nitric oxide synthases, S-nitrosylation and cardiovascular health: From molecular mechanisms to therapeutic opportunities (Review)

Adriana V. Treuer, Daniel R. Gonzalez

Pages: 1555-1565 Published online on: 18 November 2014

Ki67 is a promising molecular target in the diagnosis of cancer (Review)

Lian Tao Li, Guan Jiang, Qian Chen, Jun Nian Zheng

Pages: 1566-1572 Published online on: 10 November 2014

Roles of glucose transporter-1 and the phosphatidylinositol 3‑kinase/protein kinase B pathway in cancer radioresistance

Jin Fang, Shui-Hong Zhou, Jun Fan, Sen-Xiang Yan

Pages: 1573-1581 Published online on: 06 November 2014

Balance between metallothionein and metal response element binding transcription factor 1 is mediated by zinc ions (Review)

Gang Dong, Hong Chen, Meiyu Qi, Ye Dou, Qinglu Wang

Pages: 1582-1586 Published online on: 18 November 2014
Open Access

Cyclin‑dependent kinase inhibitor p21 does not impact embryonic endochondral ossification in mice

Nobuaki Chinzei, Shinya Hayashi, Shingo Hashimoto, Noriyuki Kanzaki, Kenjiro Iwasa, Shuhei Sakata, Shinsuke Kihara, Takaaki  Fujishiro, Ryosuke Kuroda, Masahiro Kurosaka

Pages: 1601-1608 Published online on: 06 November 2014
Open Access

Dihydromyricetin induces mouse hepatoma Hepal‑6 cell apoptosis via the transforming growth factor‑β pathway

Bin Liu, Wei Zhou, Xiaofeng Chen, Fengming Xu, Yinqin Chen, Jie Liu, Qingyu  Zhang, Shiting Bao, Nianping Chen, Mingyi Li, Runzhi Zhu

Pages: 1609-1614 Published online on: 06 November 2014
Open Access

Pre-treatment with a Xingnaojing preparation ameliorates sevoflurane-induced neuroapoptosis in the infant rat striatum

Zhou‑Jing Yang, Ying‑Wei Wang, Chang‑Lin Li, Li‑Qing Ma, Xuan Zhao

Pages: 1615-1622 Published online on: 13 November 2014
Open Access

Picosecond pulsed electric fields induce apoptosis in a cervical cancer xenograft

Jia Jia, Zheng‑Ai Xiong, Qin Qin, Chen‑Guo Yao, Xiao‑Zhen Zhao

Pages: 1623-1628 Published online on: 14 November 2014
Open Access

Protective effect of carboxymethylated chitosan on hydrogen peroxide-induced apoptosis in nucleus pulposus cells

Bin He, Haiying Tao, Shiqing Liu, Ailin Wei

Pages: 1629-1638 Published online on: 13 November 2014
Open Access

Effects of modified Shu-Gan-Liang-Xue decoction combined with anastrozole on osteoblastic proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells

Fei Zhou, Shuyan Han, Ning Zhou, Wenxian Zheng, Pingping Li

Pages: 1639-1646 Published online on: 17 November 2014
Open Access

Reduced tumorigenicity and drug resistance through the downregulation of octamer-binding protein 4 and Nanog transcriptional factor expression in human breast stem cells

Zheng‑Jie Huang, Jun You, Wei‑Yuan Luo, Bai‑Sheng Chen, Qing‑Zhao Feng, Bing‑Lin Wu, Long Jiang, Qi Luo

Pages: 1647-1654 Published online on: 18 November 2014
Open Access

Proteasome inhibitor-induced autophagy in PC12 cells overexpressing A53T mutant α-synuclein

Danmei Lan, Wenzhao Wang, Jianhua Zhuang, Zhongxin Zhao

Pages: 1655-1660 Published online on: 27 November 2014
Open Access

Effect of fibroblast growth factor 9 on the osteogenic differentiation of bone marrow stromal stem cells and dental pulp stem cells

Jingting Lu, Jiewen Dai, Xudong Wang, Maolin Zhang, Peng Zhang, Hao Sun, Xiuli Zhang, Hongbo Yu, Wenbin Zhang, Lei Zhang, Xinquan Jiang, Steve Guofang Shen

Pages: 1661-1668 Published online on: 26 November 2014
Open Access

Capsinoids suppress fat accumulation via lipid metabolism

Qin Hong, Chen Xia, Hu Xiangying, Yuan Quan

Pages: 1669-1674 Published online on: 24 November 2014
Open Access

Effect of Melilotus extract on lung injury via the upregulation of tumor necrosis factor-α-induced protein-8-like 2 in septic mice

Ming‑Wei Liu, Mei‑Xian Su, Yun‑Hui Wang, Chuan‑Yun Qian

Pages: 1675-1684 Published online on: 17 November 2014
Open Access

Conversion of bone marrow mesenchymal stem cells into type II alveolar epithelial cells reduces pulmonary fibrosis by decreasing oxidative stress in rats

Kun Huang, Xiaowen Kang, Xinyan Wang, Shijie Wu, Jinling Xiao, Zhaoguo Li, Xiaomei Wu, Wei Zhang

Pages: 1685-1692 Published online on: 19 November 2014
Open Access

Reduction of endotoxin attenuates liver fibrosis through suppression of hepatic stellate cell activation and remission of intestinal permeability in a rat non-alcoholic steatohepatitis model

Akitoshi Douhara, Kei Moriya, Hitoshi Yoshiji, Ryuichi Noguchi, Tadashi  Namisaki, Mitsuteru Kitade, Kosuke Kaji, Yosuke Aihara, Norihisa Nishimura, Kosuke  Takeda, Yasushi Okura, Hideto Kawaratani, Hiroshi Fukui

Pages: 1693-1700 Published online on: 24 November 2014
Open Access

Mouse dead end 1-β interacts with c-Jun and stimulates activator protein 1 transactivation

Yong Zhang, Yan-Lin Su, Le-Sai Li, Zhi Yang, Si Chen, Jie Xiong, Xiao-Hua Fu, Xiao-Ning Peng

Pages: 1701-1707 Published online on: 14 November 2014
Open Access

Effects of Treg cells and IDO on human epithelial ovarian cancer cells under hypoxic conditions

Jun Liu, Haiyan Zhang, Luoqi Jia, Hong Sun

Pages: 1708-1714 Published online on: 07 November 2014
Open Access

Adiponectin reduces carotid atherosclerotic plaque formation in ApoE-/- mice: Roles of oxidative and nitrosative stress and inducible nitric oxide synthase

Xiaojun Cai, Xuan Li, Li Li, Xiao-Zhen Huang, Yu-Sheng Liu, Liang Chen, Ke  Zhang, Lin Wang, Xiaonan Li, Jiantao Song, Shuzhen Li, Yun Zhang, Mei Zhang

Pages: 1715-1721 Published online on: 13 November 2014
Open Access

Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells differentiated into hepatocyte-like cells in vivo and in vitro

Libo Yin, Yuhua Zhu, Jiangang Yang, Yijiang Ni, Zhao Zhou, Yu Chen, Lixing Wen

Pages: 1722-1732 Published online on: 13 November 2014
Open Access

Hepatitis C virus represses the cellular antiviral response by upregulating the expression of signal transducer and activator of transcription 3 through sponging microRNA‑122

Yulin Xiong, Changjiang Zhang, Jing Yuan, Yan Zhu, Zhaoxia  Tan, Xuemei Kuang, Xiaohong Wang

Pages: 1733-1737 Published online on: 07 November 2014
Open Access

Potential roles of the RGMa-FAK-Ras pathway in hippocampal mossy fiber sprouting in the pentylenetetrazole kindling model

Ming‑Yu Song, Fa‑Fa Tian, Yu‑Zhong Wang, Xia Huang, Jia‑Ling Guo, Dong‑Xue Ding

Pages: 1738-1744 Published online on: 21 November 2014
Open Access

Effect of cyclin-dependent kinase 7 silencing on cisplatin sensitivity in endometrial carcinoma cells

Wen‑Xin Liu, Xiang‑Yu Liu, Hu Yu, Ying Chen, Quan Hao

Pages: 1745-1751 Published online on: 19 November 2014
Open Access

Resveratrol exerts an anti-apoptotic effect on human bronchial epithelial cells undergoing cigarette smoke exposure

Li Zhang, Xialing Guo, Wang Xie, Yuping Li, Miao Ma, Ting Yuan, Bailing Luo

Pages: 1752-1758 Published online on: 11 November 2014
Open Access

Inhibition of poly (ADP-ribose) polymerase and inducible nitric oxide synthase protects against ischemic myocardial damage by reduction of apoptosis

Juan Wang, Lin Hao, Yan Wang, Weidong Qin, Xin Wang, Tong Zhao, Yusheng  Liu, Lin  Sheng, Yimeng Du, Mengyuan Zhang, Qinghua Lu

Pages: 1768-1776 Published online on: 19 November 2014
Open Access

Isolation and characterization of ex vivo expanded mesenchymal stem cells obtained from a surgical patient

Jia Huang, Huifan Sha, Guan Wang, Guoliang Bao, Shun Lu, Qingquan Luo, Qiang Tan

Pages: 1777-1783 Published online on: 06 November 2014
Open Access

Paxillin regulates vascular endothelial growth factor A-induced in vitro angiogenesis of human umbilical vein endothelial cells

Wan‑Ju Yang, Yan‑Ning Yang, Jin Cao, Zi‑Hui Man, Ying Li, Yi‑Qiao Xing

Pages: 1784-1792 Published online on: 17 November 2014
Open Access

Heat shock protein 72 suppresses apoptosis by increasing the stability of X-linked inhibitor of apoptosis protein in renal ischemia/reperfusion injury

Baiyu Zhang, Rong Rong, Huiyan Li, Xuan Peng, Liping Xiong, Yihan Wang, Xueqing Yu, Haiping Mao

Pages: 1793-1799 Published online on: 13 November 2014

Radiation-induced matrix metalloproteinases limit natural killer cell-mediated anticancer immunity in NCI-H23 lung cancer cells

Woong Heo, Young Shin Lee, Cheol Hun Son, Kwangmo Yang, You Soo Park, Jaeho Bae

Pages: 1800-1806 Published online on: 10 November 2014

Umbilical cord-derived mesenchymal stem cell therapy for neurological disorders via inhibition of mitogen-activated protein kinase pathway-mediated apoptosis

Ruoyu Zhang, Huaihong Chen, Zhe Zheng, Qiang Liu, Lei Xu

Pages: 1807-1812 Published online on: 19 November 2014

5-Aminolevulinic acid-induced protoporphyrin IX with multi-dose ionizing irradiation enhances host antitumor response and strongly inhibits tumor growth in experimental glioma in vivo

Junkoh Yamamoto, Shun‑Ichiro Ogura, Shohei Shimajiri, Yoshiteru Nakano, Daisuke Akiba, Takehiro Kitagawa, Kunihiro Ueta, Tohru Tanaka, Shigeru Nishizawa

Pages: 1813-1819 Published online on: 21 November 2014
Open Access

Potential therapeutic mechanism of genistein in breast cancer involves inhibition of cell cycle regulation

Ling Zhang, Bo Yang, Ke Zhou, Hua Li, Dong Li, Hui Gao, Tao  Zhang, Dong Wei, Zhihui Li, Yong Diao

Pages: 1820-1826 Published online on: 10 November 2014

Mutation analysis of Leber congenital amaurosis‑associated genes in patients with retinitis pigmentosa

Tao Shen, Liping Guan, Shiqiang Li, Jianguo Zhang, Xueshan Xiao, Hui  Jiang, Jianhua Yang, Xiangming Guo, Jun Wang, Qingjiong Zhang

Pages: 1827-1832 Published online on: 07 November 2014

Expression and functional role of Nav1.9 sodium channel in cartwheel cells of the dorsal cochlear nucleus

Zhiyu Yan, Yanjun Xu, Min Liang, Xiaowei Ren

Pages: 1833-1836 Published online on: 11 November 2014

Reduction of isoproterenol-induced cardiac hypertrophy and modulation of myocardial connexin43 by a KATP channel agonist

Ji‑Min Sun, Chun‑Miao Wang, Zeng Guo, Yu‑Yu Hao, Yang‑Jing Xie, Jian Gu, Ai‑Ling Wang

Pages: 1845-1850 Published online on: 20 November 2014

Octamer-binding protein 4 affects the cell biology and phenotypic transition of lung cancer cells involving β-catenin/E-cadherin complex degradation

Zhong‑Shu Chen, Dong‑Jin Ling, Yang‑De Zhang, Jian‑Xiong Feng, Xue‑Yu  Zhang, Tian‑Sheng Shi

Pages: 1851-1858 Published online on: 21 November 2014

Omentin-1 promotes the growth of neural stem cells via activation of Akt signaling

Li‑Rong Zhao, Yu‑Jun Du, Lei Chen, Zhi‑Gang Liu, Xiao‑Yan  Jia, Yue‑Hai Pan, Jian‑Feng Liu, Bin Liu

Pages: 1859-1864 Published online on: 13 November 2014

Treatment with Lingqi capsules suppresses colorectal cancer by inhibiting the hepatocyte growth factor/c‑Met signal transduction pathway

Guo‑Sheng Wang, Jin‑Long Zhao, Huan Li

Pages: 1865-1870 Published online on: 06 November 2014

Optimizing methods for the study of intravascular lipid metabolism in zebrafish

Kan Chen, Chang-Qian Wang, Yu-Qi Fan, Yu-Shui Xie, Zhao-Fang Yin, Zuo-Jun Xu, Hui-Li Zhang, Jia-Tian Cao, Zhi-Hua Han, Yue Wang, Dong-Qiang Song

Pages: 1871-1876 Published online on: 07 November 2014

Selective colorectal cancer cell lysates enhance the immune function of mature dendritic cells in vitro

Lihong Chen, Du Meng, Lei Zhao, Rui Liu, Peisong Bai, Le Wang, Juxiang Xiao

Pages: 1877-1884 Published online on: 12 November 2014

Synthesis, characterization and in vitro and in vivo investigation of C3F8-filled poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles as an ultrasound contrast agent

Cui-Wei Wang, Shi-Ping Yang, He Hu, Jing Du, Feng-Hua Li

Pages: 1885-1890 Published online on: 13 November 2014

Effects of 5‑fluorouracil and class III phosphoinositide 3‑kinase small interfering RNA combination therapy on SGC7901 human gastric cancer cells

Bao‑Song Zhu, Jia‑Lei Sun, Wei Gong, Xing‑Ding Zhang, Yong‑You Wu, Chun‑Gen Xing

Pages: 1891-1898 Published online on: 11 November 2014

Axis inhibition protein 2 polymorphisms may be a risk factor for families with isolated oligodontia

Han Qin, Jun Cai

Pages: 1899-1904 Published online on: 07 November 2014

Inhibition of osteosarcoma cell progression by MacroH2A via the downregulation of cyclin D and cyclin‑dependent kinase genes

Pu Yang, Ke Yin, Da Zhong, Qiande Liao, Kanghua Li

Pages: 1905-1910 Published online on: 07 November 2014

Curcumin-induced histone acetylation inhibition improves stress-induced gastric ulcer disease in rats

Ping He, Renmin Zhou, Guorui Hu, Zhifeng Liu, Yu Jin, Guang Yang, Mei Li, Qian Lin

Pages: 1911-1916 Published online on: 14 November 2014

Glycolysis inhibitor 2-deoxy-D-glucose suppresses carcinogen-induced rat hepatocarcinogenesis by restricting cancer cell metabolism

Zhaofa Wang, Liming Zhang, Dong Zhang, Rongsheng Sun, Qingyan Wang, Xinyi Liu

Pages: 1917-1924 Published online on: 13 November 2014

Detection of long-chain non-encoding RNA differential expression in non-small cell lung cancer by microarray analysis and preliminary verification

Yumin Wang, Gang Xu, Wei Chen, Qinshi Pan, Kate Huang, Jingye Pan, Wenhui Zhang, Jie Chen

Pages: 1925-1932 Published online on: 13 November 2014

When Cri du chat syndrome meets Edwards syndrome

Yingjun Xie, Yi Zhou, Jianzhu Wu, Yunxia Sun, Yongzhen Chen, Baojiang Chen

Pages: 1933-1938 Published online on: 10 November 2014

Protective effects of tetrandrine on brain cells in phenobarbital-dependent and -withdrawn rats

Bin Han, Ping Fu, Yun Ye, Hong Zhang, Guojun Wang

Pages: 1939-1944 Published online on: 25 November 2014

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells protect against lung injury in a mouse model of bronchopulmonary dysplasia

Yun Luan, Wei Ding, Zhi‑Ye Ju, Zhao‑Hua Zhang, Xue Zhang, Feng Kong

Pages: 1945-1950 Published online on: 17 November 2014

Downregulation of osteopontin enhances the sensitivity of glioma U251 cells to temozolomide and cisplatin by targeting the NF-κB/Bcl‑2 pathway

Chunfa Qian, Ping Li, Wei Yan, Lei Shi, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Hongyi Liu, Yongping You

Pages: 1951-1955 Published online on: 14 November 2014

Mild clinical manifestation and unusual recovery upon coenzyme Q10 treatment in the first Chinese Leigh syndrome pedigree with mutation m.10197 G>A

Zhiting Chen, Zhenhua Zhao, Qinyong Ye, Ying Chen, Xiaodong Pan, Bin Sun, Huapin Huang, An Zheng

Pages: 1956-1962 Published online on: 10 November 2014

An insight into the key genes and biological functions associated with insulin resistance in adipose tissue with microarray technology

Li Zhang, Ying Cui, Fangming Fu, Zhenzuo Li, Xiaoxia Pan, Hongzhuan Li, Lin Li

Pages: 1963-1967 Published online on: 10 November 2014

Roscovitine-treated HeLa cells finalize autophagy later than apoptosis by downregulating Bcl‑2

Ajda Coker‑Gurkan, Elif Damla Arisan, Pinar Obakan, Pelin Ozfiliz, Betsi Kose, Guven Bickici, Narcin Palavan‑Unsal

Pages: 1968-1974 Published online on: 07 November 2014

Resveratrol abrogates the effects of hypoxia on cell proliferation, invasion and EMT in osteosarcoma cells through downregulation of the HIF-1α protein

Yongming Sun, Haibin Wang, Ming Liu, Fanguo Lin, Jun Hua

Pages: 1975-1981 Published online on: 10 November 2014

Characteristics of stem cells derived from rat fascia: In vitro proliferative and multilineage potential assessment

Hing‑Lok Wong, Wing‑Sum Siu, Chak‑Hei Fung, Cheng Zhang, Wai‑Ting Shum, Xue‑Lin Zhou, Clara Bik‑San Lau, Jing‑Fang Zhang, Ping‑Chung Leung, Wei‑Ming Fu, Chun‑Hay Ko

Pages: 1982-1990 Published online on: 18 November 2014

Effects of mild induced hypothermia on hippocampal connexin 43 and glutamate transporter 1 expression following traumatic brain injury in rats

Yue‑Hong Li, Chun‑Lai Zhang, Xiao‑Yan Zhang, Hong‑Xia Zhou, Ling‑Li Meng

Pages: 1991-1996 Published online on: 12 November 2014

Association of the paired box 2 gene polymorphism with the susceptibility and pathogenesis of Henoch‑Schönlein purpura in children

Jing Chen, Xiangling Fang, Xiqiang Dang, Xiaochuan Wu, Zhuwen Yi

Pages: 1997-2003 Published online on: 10 November 2014

Overexpression of activated leukocute cell adhesion molecule in gastric cancer is associated with advanced stages and poor prognosis and miR-9 deregulation

Min Ye, Yan‑Lei Du, Yu‑Qiang Nie, Zhi‑Wei Zhou, Jie Cao, Ying‑Fei Li

Pages: 2004-2012 Published online on: 12 November 2014

Protective role of Klotho on cardiomyocytes upon hypoxia/reoxygenation via downregulation of Akt and FOXO1 phosphorylation

Fen Ai, Manhua Chen, Wei Li, Yang Yang, Guizhong Xu, Feng  Gui, Zhenxing Liu, Xiangyan Bai, Zhen Chen

Pages: 2013-2019 Published online on: 07 November 2014

Effects of long-term soft contact lens wear on the corneal thickness and corneal epithelial thickness of myopic subjects

Yulin Lei, Xiuyun Zheng, Jie Hou, Baozeng Xu, Guoying Mu

Pages: 2020-2026 Published online on: 17 November 2014

Soluble P‑selectin promotes acute myocardial infarction onset but not severity

Ling Guo, Guizhi Sun, Guoyu Wang, Wenhu Ning, Kan Zhao

Pages: 2027-2033 Published online on: 10 November 2014

Differential expression of microRNAs and their target genes in non-small-cell lung cancer

Hui-Young Lee, Seon-Sook Han, Hwanseok Rhee, Jung Hoon Park, Jae Seung Lee, Yeon-Mok Oh, Sun Shim Choi, Seung-Ho Shin, Woo Jin Kim

Pages: 2034-2040 Published online on: 06 November 2014

Effect of ulinastatin on the expression and distribution of high mobility group box 1 in human colon carcinoma cells in vitro

Yunhua Wang, Tao Tao, Yinv Dong, Jing Zhang, Zaisheng Qin

Pages: 2041-2047 Published online on: 11 November 2014

Transforming growth factor-β1 small interfering RNA inhibits growth of human embryonic lung fibroblast HFL-I cells in vitro and defends against radiation-induced lung injury in vivo

Zhonghua Lu, Yan Ma, Shuyu Zhang, Fenju Liu, Meizhen Wan, Judong Luo

Pages: 2055-2061 Published online on: 11 November 2014

Effects of sevoflurane on leucine-rich repeat kinase 2-associated Drosophila model of Parkinson's disease

Zhiming Shan, Song Cai, Tao Zhang, Liting Kuang, Qi Wang, Huanhuan Xiu, Jing Wen, Huaiyu Gu, Kangqing Xu

Pages: 2062-2070 Published online on: 18 November 2014

Blockade of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 enzyme inhibits experimental collagenase-induced osteoarthritis

Faxin Li, Chuanwu Qiao, Yi Li, Jie Zhu, Jian Chen, Shuya Guo

Pages: 2071-2075 Published online on: 19 November 2014

A preliminary study on the role of the complement regulatory protein, cluster of differentiation 55, in mice with diabetic neuropathic pain

Fachuan Nie, Dong Su, Ying Shi, Jinmei Chen, Haihui Wang, Wanxiang Qin, Yaohua Chen, Suxia Wang, Lei Li

Pages: 2076-2082 Published online on: 07 November 2014

Antitumor activity of adenoviral vector containing T42 and 4xT42 peptide gene through inducing apoptosis of tumor cells and suppressing angiogenesis

Xiong Zhang, Dong‑Dong Qi, Ting‑Ting Zhang, Qing‑Xin Chen, Guang‑Zhi Wang, Guang‑Yu Sui, Xue‑Wei Hao, Shouli Sun, Xue Song, Ying‑Li Chen

Pages: 2083-2091 Published online on: 10 November 2014

Expression patterns of dishevelled-2 in different colon tissue segments in Hirschsprung's disease

Dong Chen, Jie Mi, Dong-Hui Fu, Wei-Lin Wang, Hong Gao

Pages: 2092-2096 Published online on: 12 November 2014

MicroRNA let-7a suppresses the growth and invasion of cholesteatoma keratinocytes

Wenjing Zhang, Xiaohua Chen, Zhaobing Qin

Pages: 2097-2103 Published online on: 18 November 2014

Regulatory network of differentially expressed genes in metastatic osteosarcoma

Peng Yao, Zhi‑Bin Wang, Yuan‑Yuan Ding, Jia‑Ming Ma, Tao Hong, Shi‑Nong Pan, Jin Zhang

Pages: 2104-2110 Published online on: 27 November 2014

PKM2 gene regulates the behavior of pancreatic cancer cells via mitogen-activated protein kinase pathways

Jiake Feng, Tieliang Ma, Zhijun Ge, Jie Lin, Weiliang Ding, Hong Chen, Wenjiao Zhu, Sujun Zhou, Yongfei Tan

Pages: 2111-2117 Published online on: 20 November 2014

Reversing effect and mechanism of soluble resistance-related calcium-binding protein on multidrug resistance in human lung cancer A549/DDP cells

Yanyan Gao, Wei Li, Xiaobo Liu, Fusheng Gao, Xiaohua Zhao

Pages: 2118-2124 Published online on: 13 November 2014

Berberine targets epidermal growth factor receptor signaling to suppress prostate cancer proliferation in vitro

Zheng‑Hua Huang, Hong‑Fang Zheng, Wei‑Lu Wang, Yong Wang, Long‑Fei Zhong, Jiu‑Long Wu, Qiao‑Xing Li

Pages: 2125-2128 Published online on: 12 November 2014

Baicalein induces apoptosis of human cervical cancer HeLa cells in vitro

Yong Peng, Congshan Guo, Yanhong Yang, Fenglin Li, Yanxia Zhang, Bin Jiang, Qingwang Li

Pages: 2129-2134 Published online on: 06 November 2014

Stress exposure and postural control in young females

Marinella Coco, Angelo Sarra Fiore, Vincenzo Perciavalle, Tizana  Maci, Maria Cristina Petralia, Valentina Perciavalle

Pages: 2135-2140 Published online on: 07 November 2014

Novel oncolytic adenovirus sensitizes renal cell carcinoma cells to radiotherapy via mitochondrial apoptotic cell death

Ren-Fu Chen, Yue-Yan Li, Lian-Tao Li, Qian Cheng, Guan Jiang, Jun-Nian Zheng

Pages: 2141-2146 Published online on: 20 November 2014

Algal sulfated carrageenan inhibits proliferation of MDA-MB-231 cells via apoptosis regulatory genes

Hossam Murad, Ahmed Ghannam, Mahmoud Al‑Ktaifani, Assef Abbas, Mohammad Hawat

Pages: 2153-2158 Published online on: 10 November 2014

Effects of branched-chain amino acids and zinc-enriched nutrients on prognosticators in HCV-infected patients: A multicenter randomized controlled trial

Takumi Kawaguchi, Yumiko Nagao, Kazumichi Abe, Fumio Imazeki, Koichi Honda, Kazumi Yamasaki, Koji Miyanishi, Eitaro Taniguchi, Tatsuyuki Kakuma, Junji Kato, Masataka Seike, Osamu Yokosuka, Hiromasa Ohira, Michio Sata

Pages: 2159-2166 Published online on: 13 November 2014

Domain I-IV of β2-glycoprotein I inhibits advanced glycation end product-induced angiogenesis by down-regulating vascular endothelial growth factor 2 signaling

Qian‑Qian Wang, Sai‑Jun Zhou, Zhen‑Xing Meng, Jie Wang, Rui Chen, Lin Lv, Chun‑Jun Li, De‑Min Yu, Pei Yu

Pages: 2167-2172 Published online on: 18 November 2014

Rab25 is responsible for phosphoinositide 3-kinase/AKT‑mediated cisplatin resistance in human epithelial ovarian cancer cells

Yang Fan, Long Wang, Xuechuan Han, Xueqin Liu, Hongyun Ma

Pages: 2173-2178 Published online on: 17 November 2014

Lutein protects against ischemia/reperfusion injury in rat kidneys

Zhen‑Guo Liu, Zong‑Cai Qi, Wei‑Liang Liu, Wei‑Zhi Wang

Pages: 2179-2184 Published online on: 19 November 2014

Aberrantly expressed mRNAs and long non-coding RNAs in patients with invasive ductal breast carcinoma: A pilot study

Xuedong Chen, Jingyun Yang, Liyuan Qian, Tianzhu Cao

Pages: 2185-2190 Published online on: 20 November 2014

Identification of bile biomarkers of biliary tract cancer through a liquid chromatography/mass spectrometry-based metabolomic method

Xiaofeng Xu, Shaobing Cheng, Chaofeng Ding, Zhen  Lv, Deying Chen, Jian Wu, Shusen Zheng

Pages: 2191-2198 Published online on: 18 November 2014

Inhibition of the signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathway by Qianliening capsules suppresses the growth and induces the apoptosis of human prostate cells

Jiumao Lin, Jianheng Zhou, Xiaoyong Zhong, Zhenfeng Hong, Jun Peng

Pages: 2207-2214 Published online on: 13 November 2014

mRNA expression of glucocorticoid receptor and serological and virological markers of chronic hepatitis B

Bing Mei, Yongling Chen, Weijia Liu, Linyun Li, Changfu Wang

Pages: 2215-2220 Published online on: 12 November 2014

Apigenin inhibits the self-renewal capacity of human ovarian cancer SKOV3‑derived sphere-forming cells

Ai‑Qiong Tang, Xiao‑Cheng Cao, Li Tian, Lihua He, Fei Liu

Pages: 2221-2226 Published online on: 18 November 2014

Cardioprotective effects of tilianin in rat myocardial ischemia-reperfusion injury

Xinhong Guo, Wenjiang Cao, Jiaming Yao, Yong Yuan, Ye  Hong, Xinchun Wang, Jianguo Xing

Pages: 2227-2233 Published online on: 14 November 2014

Antitumor and apoptotic activities of the chemical constituents from the ethyl acetate extract of Artemisia indica

Ying‑Tong Zeng, Jian‑Min Jiang, Hai‑Yan Lao, Jie‑Wen Guo, Yu‑Ning Lun, Min Yang

Pages: 2234-2240 Published online on: 27 November 2014

Downregulation of gangliotetraosylceramide and β1,3-galactosyltransferase‑4 gene expression by Smads during transforming growth factor β‑induced epithelial‑mesenchymal transition

Jia Guo, Bo Song, Xiang Li, Chenhui Hε, Ganglong Yang, Xiaomin Yang, Feng Guan

Pages: 2241-2247 Published online on: 10 November 2014

MicroRNA-451a is associated with cell proliferation, migration and apoptosis in renal cell carcinoma

Zhengming Su, Liangchao Ni, Wenshui Yu, Zuhu Yu, Duqun  Chen, Enpu Zhang, Yifan Li, Yadong Wang, Xianxin Li, Shangqi  Yang, Yaoting Gui, Yongqing Lai, Jiongxian Ye

Pages: 2248-2254 Published online on: 14 November 2014

Twist‑related protein 1 enhances oral tongue squamous cell carcinoma cell invasion through β‑catenin signaling

Lian Zheng, Ning Li, Feng Guo, Xin‑Chun Jian, Can‑Hua  Jiang, Ping Yin, An‑Jie Min, Long Huang

Pages: 2255-2261 Published online on: 07 November 2014

para-Phenylenediamine-induces apoptosis via a pathway dependent on PTK-Ras-Raf-JNK activation but independent of the PI3K/Akt pathway in NRK-52E cells

Reena A.P. Kasi, Chye Soi Moi, Yip Wai Kien, Koh Rhun Yian, Ng Wei Chin, Ng Khuen Yen, Gnanajothy Ponnudurai, Seow Heng Fong

Pages: 2262-2268 Published online on: 19 November 2014

Downregulation of c-Met expression does not enhance the sensitivity of gastric cancer cell line MKN-45 to gefitinib

Jin‑An Ma, Chunhong Hu, Wenjuan Li, Jing Ren, Fangwen  Zou, Dongai Zhou, Wen Zou, Yajun Wei, Ying Zhou

Pages: 2269-2275 Published online on: 13 November 2014

Localization and expression of heat shock protein 70 with rat myocardial cell damage induced by heat stress in vitro and in vivo

Hongbo Chen, Abdelnasir Adam, Yanfen Cheng, Shu Tang, Jörg Hartung, Endong Bao

Pages: 2276-2284 Published online on: 20 November 2014

Differential microRNA expression profile comparison between epidermal stem cells and differentiated keratinocytes

Zhifang Song, Dewu Liu, Yan Peng, Jin Li, Zhiwei Zhang, Pu Ning

Pages: 2285-2291 Published online on: 06 November 2014

Cyclic stretch induces human bladder smooth muscle cell proliferation in vitro through muscarinic receptors

Yi Dai, Ye Tian, De-Yi Luo, Romel Wazir, Xuan Yue, Hong Li, Kun-Jie Wang

Pages: 2292-2298 Published online on: 19 November 2014

Expression of B-cell-associated genes in peripheral blood mononuclear cells of patients with symptomatic pulmonary embolism

Wei Lv, Qianglin Duan, Lemin Wang, Zhu Gong, Fan Yang, Yanli Song

Pages: 2299-2305 Published online on: 19 November 2014

Suppression of dendritic cell and T-cell activation by the pRST98 Salmonella plasmid

Li Wei, Qili Jin, Yuanyuan Chu, Shuyan Wu, Rui Huang

Pages: 2306-2314 Published online on: 10 November 2014

Upregulation of Stat1-HDAC4 confers resistance to etoposide through enhanced multidrug resistance 1 expression in human A549 lung cancer cells

Chutima Kaewpiboon, Ratakorn Srisuttee, Waraporn Malilas, Jeong Moon, Sangtaek Oh, Hye Gwang Jeong, Randal N. Johnston, Wanchai Assavalapsakul, Young‑Hwa Chung

Pages: 2315-2321 Published online on: 14 November 2014

Increased monocytic CD14+HLADRlow/- myeloid-derived suppressor cells in obesity

Yi Bao, Juanfen Mo, Lingjuan Ruan, Guo Li

Pages: 2322-2328 Published online on: 11 November 2014

Docosahexanoic acid modifies low-density lipoprotein receptor abundance in HepG2 cells via suppression of the LXRα‑Idol pathway

Ying Zhou, Yue Guo, Xiaodong Zhuang, Zhimin Du

Pages: 2329-2333 Published online on: 13 November 2014

Simvastatin induces growth inhibition and apoptosis in HepG2 and Huh7 hepatocellular carcinoma cells via upregulation of Notch1 expression

Xin Huang, Jiancang Ma, Jinkai Xu, Qinghua Su, Jun Zhao

Pages: 2334-2340 Published online on: 19 November 2014

Endoplasmic reticulum stress protects human thyroid carcinoma cell lines against ionizing radiation-induced apoptosis

Xin‑Yu Wu, Rui‑Tai Fan, Xin‑Hui Yan, Jing Cui, Jun‑Ling Xu, Hao Gu, Yong‑Ju Gao

Pages: 2341-2347 Published online on: 14 November 2014

Propofol alleviates acute lung injury following orthotopic autologous liver transplantation in rats via inhibition of the NADPH oxidase pathway

Gangjian Luo, Guosong Zhu, Dongdong Yuan, Weifeng Yao, Xinjin Chi, Ziqing Hei

Pages: 2348-2354 Published online on: 11 November 2014

MicroRNA-155 promotes the proliferation and invasion abilities of colon cancer cells by targeting quaking

Bin He, Sheng‑Qiang Gao, Li‑Dong Huang, Yue‑Han Huang, Qi‑Yu Zhang, Meng‑Tao Zhou, Hong‑Qi Shi, Qi‑Tong Song, Yun‑Feng Shan

Pages: 2355-2359 Published online on: 21 November 2014
Journal Cover

March 2015
Volume 11 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2013 Impact Factor: 1.484
Ranked #59/122 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image