Journal Articles

Role of microRNAs in skeletal muscle development and rhabdomyosarcoma (Review)

Huiming Ju, Yuefei Yang, Anzhi Sheng, Xing Jiang

Pages: 4019-4024 Published online on: 29 January 2015

Long non‑coding RNAs: Novel links in respiratory diseases (Review)

Yanru Liu, Ruifeng Zhang, Kejing Ying

Pages: 4025-4031 Published online on: 30 January 2015
Open Access

Identification of the differentially expressed genes associated with familial combined hyperlipidemia using bioinformatics analysis

Xiaoli Luo, Changqing Yu, Chunjiang Fu, Weibin Shi, Xukai  Wang, Chunyu Zeng, Hongyong Wang

Pages: 4032-4038 Published online on: 27 January 2015
Open Access

Expression of circulating microRNA-1 and microRNA-133 in pediatric patients with tachycardia

Ling Sun, Shuo Sun, Shaoying Zeng, Yufen Li, Wei Pan, Zhiwei Zhang

Pages: 4039-4046 Published online on: 23 January 2015
Open Access

Naotaifang extract treatment results in increased ferroportin expression in the hippocampus of rats subjected to cerebral ischemia

Jun Liao, Xing Xia, Guo‑Zuo Wang, Yong‑Mei Shi, Jin‑Wen Ge

Pages: 4047-4052 Published online on: 06 February 2015
Open Access

Cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein transcriptionally regulates CHCHD2 associated with the molecular pathogenesis of hepatocellular carcinoma

Rui Song, Biao Yang, Xuesong Gao, Jinqian Zhang, Lei Sun, Peng  Wang, Yixing Meng, Qi Wang, Shunai Liu, Jun Cheng

Pages: 4053-4062 Published online on: 26 January 2015
Open Access

Identification of genes and transcription factors associated with glucocorticoid response in lens epithelial cells

Ding Zhou, Yi Zhang, Lishan Wang, Yunduan Sun, Ping Liu

Pages: 4073-4078 Published online on: 06 February 2015
Open Access

Association between oxidative DNA damage and the expression of 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 in lung epithelial cells of neonatal rats exposed to hyperoxia

Linlin Jin, Haiping Yang, Jianhua Fu, Xindong Xue, Li Yao, Lin Qiao

Pages: 4079-4086 Published online on: 12 February 2015
Open Access

Inhibition of mechanical stress-induced hypertrophic scar inflammation by emodin

Cheng Liu

Pages: 4087-4092 Published online on: 28 January 2015
Open Access

Proteins S100A8 and S100A9 are potential biomarkers for renal cell carcinoma in the early stages: Results from a proteomic study integrated with bioinformatics analysis

Limin Zhang, Haowen Jiang, Gang Xu, Hui Wen, Bin Gu, Jun Liu, Shanghua Mao, Rong Na, Yan Jing, Qiang Ding, Yuanfang Zhang

Pages: 4093-4100 Published online on: 09 February 2015
Open Access

Knockdown of yes-associated protein inhibits proliferation and downregulates large tumor suppressor 1 expression in MHCC97H human hepatocellular carcinoma cells

Cheng Wang, Zi‑Man Zhu, Cheng‑Li Liu, Xiao‑Jun He, Hong‑Yi Zhang, Jia‑Hong Dong

Pages: 4101-4108 Published online on: 26 January 2015
Open Access

Early metabolic changes following ischemia onset in rats: An in vivo diffusion-weighted imaging and 1H-magnetic resonance spectroscopy study at 7.0 T

Gen Yan, Zhuozhi Dai, Yinghua Xuan, Renhua Wu

Pages: 4109-4114 Published online on: 30 January 2015
Open Access

MicroRNA-145 suppresses cell proliferation, invasion and migration in pancreatic cancer cells by targeting NEDD9

Tong Han, Xiao‑Ping Yi, Bo Liu, Mu‑Jing Ke, Yi‑Xiong Li

Pages: 4115-4120 Published online on: 03 February 2015
Open Access

Oxymatrine inhibits the proliferation of prostate cancer cells in vitro and in vivo

Cunzao Wu, Weiping Huang, Yong Guo, Peng Xia, Xianbin Sun, Xiaodong Pan, Weilie Hu

Pages: 4129-4134 Published online on: 12 February 2015
Open Access

Protective effect of Flt3L on organ structure during advanced multiorgan dysfunction syndrome in mice

Guang Tian, Jiangyang Lu, Huiqin Guo, Qian Liu, Hongwei Wang

Pages: 4135-4141 Published online on: 10 February 2015
Open Access

Inhibitory activity of apogossypol in human prostate cancer in vitro and in vivo

Wenhua Zhan, Xingbin Hu, Jing Yi, Qunxing An, Xiaofeng Huang

Pages: 4142-4148 Published online on: 10 February 2015
Open Access

PUFA diets alter the microRNA expression profiles in an inflammation rat model

Zheng Zheng, Yinlin Ge, Jinyu Zhang, Meilan Xue, Quan Li, Dongliang Lin, Wenhui Ma

Pages: 4149-4157 Published online on: 09 February 2015
Open Access

Matrine inhibits the migratory and invasive properties of nasopharyngeal carcinoma cells

Bin Sun, Min Xu

Pages: 4158-4164 Published online on: 29 January 2015
Open Access

p53 upregulated modulator of apoptosis sensitizes drug-resistant U251 glioblastoma stem cells to temozolomide through enhanced apoptosis

Wang Miao, Xiaodong Liu, Hongqin Wang, Yimin Fan, Shizhong Lian, Xin Yang, Xinxing Wang, Geng Guo, Qichao Li, Sifei Wang

Pages: 4165-4173 Published online on: 26 January 2015
Open Access

Role of the complement anaphylatoxin C5a-receptor pathway in atopic dermatitis in mice

Lin Dang, Lei He, Yan Wang, Jikui Xiong, Bingxue Bai, Yuzhen Li

Pages: 4183-4189 Published online on: 04 February 2015
Open Access

Tanshinone ⅡA attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

Huanyu He, Haiying Tang, Lili Gao, Yun Wu, Zhiqiang Feng, Hongli Lin, Taihua Wu

Pages: 4190-4196 Published online on: 11 February 2015
Open Access

Circadian gene hClock enhances proliferation and inhibits apoptosis of human colorectal carcinoma cells in vitro and in vivo

Yaping Wang, Ruizhe Qian, Ning Sun, Chao Lu, Zongyou Chen, Luchun Hua

Pages: 4204-4210 Published online on: 26 January 2015
Open Access

Poly (ADP‑ribose) polymerase‑ and cytochrome c‑mediated apoptosis induces hepatocyte injury in a rat model of hyperammonia‑induced hepatic failure

Guanmin Gao, Zujiang Yu, Jingya Yan, Jingjing Li, Shen Shen, Bin Jia, Kelei Guan, Xiaojuan Gao, Quancheng Kan

Pages: 4211-4219 Published online on: 29 January 2015
Open Access

Correlation between microRNA‑21 and sprouty homolog 2 gene expression in multiple myeloma

Jin‑Hang Wang, Wen‑Wen Zheng, Shi‑Tong Cheng, Bo‑Xin Liu, Fu‑Rong Liu, Jian‑Qing Song

Pages: 4220-4224 Published online on: 29 January 2015
Open Access

Zinc ion implantation‑deposition technique improves the osteoblast biocompatibility of titanium surfaces

Yongqiang Liang, Juan Xu, Jing Chen, Mengchun Qi, Xuehong Xie, Min Hu

Pages: 4225-4231 Published online on: 06 February 2015
Open Access

2D-1H proton magnetic resonance spectroscopic imaging study on brain metabolite alterations in patients with diabetic hypertension

Zhen Cao, Bi‑Di Ye, Zhi-Wei Shen, Xiao‑Fang Cheng, Zhong‑Xian Yang, Yan‑Yan Liu, Ren‑Hua Wu, Kuan Geng, Ye‑Yu Xiao

Pages: 4232-4238 Published online on: 05 February 2015
Open Access

Analysis of mechanical ventilation and lipopolysaccharide‑induced acute lung injury using DNA microarray analysis

Yuqing Chen, Xin Zhou, Ling Rong

Pages: 4239-4245 Published online on: 11 February 2015
Open Access

Inflammation and pathological damage to the lungs of mice are only partially reversed following smoking cessation on subacute exposure to cigarette smoke

Hengyi Yan, Li Zhao, Xiaojie Wu, Hongbo Liu, Cen Wu, Yu Li, Wei Zheng, Hongfang Jiang

Pages: 4246-4254 Published online on: 11 February 2015

Chloroform fraction of Euphorbia maculata has antiplatelet activity via suppressing thromboxane B2 formation

Se‑Uk Kwon, Ji‑Yoon Cha, Hoon‑Yeon Lee, Mingjie Xin, Su‑Jeong Ji, Dae‑Ki Kim, Do‑Sim Park, Mi‑Kyung Pyo, Young‑Mi Lee

Pages: 4255-4261 Published online on: 09 February 2015

Inhibition of monocyte chemoattractant peptide-1 decreases secondary spinal cord injury

Xuesong Zhang, Chao Chen, Shengzhong Ma, Yan Wang, Xuelian Zhang, Xiaojing Su

Pages: 4262-4266 Published online on: 11 February 2015

Yes-associated protein regulates the growth of human non-small cell lung cancer in response to matrix stiffness

Yonggang Yuan, Weiliang Zhong, Ge Ma, Baoxiang Zhang, Hui Tian

Pages: 4267-4272 Published online on: 20 January 2015

Sclareol, a plant diterpene, exhibits potent antiproliferative effects via the induction of apoptosis and mitochondrial membrane potential loss in osteosarcoma cancer cells

Lin Wang, Hong‑Sheng He, Hua‑Long Yu, Yun Zeng, Heng Han, Ning He, Zhi‑Gang Liu, Zhi‑Yong Wang, Shou‑Jia Xu, Min Xiong

Pages: 4273-4278 Published online on: 10 February 2015

Endocrine gland‑derived vascular endothelial growth factor modulates proliferation, apoptosis and migration in pancreatic cancer cells

Linan Ren, Xiaozhong Guo, Xiaodong Shao, Hongyu Li, Hui Yao

Pages: 4279-4284 Published online on: 12 February 2015

Quercetin attenuates the effects of H2O2 on endoplasmic reticulum morphology and tyrosinase export from the endoplasmic reticulum in melanocytes

Cuiping Guan, Wen Xu, Weisong Hong, Miaoni Zhou, Fuquan Lin, Lifang Fu, Dongyin Liu, Aie Xu

Pages: 4285-4290 Published online on: 22 January 2015

Overexpression of p28GANK accelerates the metastasis of oesophageal squamous cell carcinoma

Shanhong Tang, Jianping Qin, Weihui Liu, Xiushan Zheng, Xiaoling Wu, Hui Xu, Lijuan Qiao, Quanshui Fan, Weizheng Zeng, Mingde Jiang

Pages: 4291-4296 Published online on: 30 January 2015

Side population cells and drug resistance in breast cancer

Meijian Wang, Yaqi Wang, Jun Zhong

Pages: 4297-4302 Published online on: 30 January 2015

Focal adhesion kinase regulates the phosphorylation protein tyrosine phosphatase-α at Tyr789 in breast cancer cells

Xu‑Qian Fang, Xiang‑Fan Liu, Ling Yao, Chang‑Qiang Chen, Jia‑Fei  Lin, Zhi‑Dong Gu, Pei‑Hua Ni, Xin‑Min Zheng, Qi‑Shi Fan

Pages: 4303-4308 Published online on: 27 January 2015

Tumor formation and drug resistance properties of human glioblastoma side population cells

Dong Chen

Pages: 4309-4314 Published online on: 29 January 2015

High GOLPH3 expression is associated with poor prognosis and invasion of hepatocellular carcinoma

Qian Li, Yuwen Ma, Wanpeng Xu

Pages: 4315-4320 Published online on: 28 January 2015

Advanced glycation end‑products affect the cytoskeletal structure of rat glomerular endothelial cells via the Ras‑related C3 botulinum toxin substrate 1 signaling pathway

Lei Lan, Yongsheng Han, Wei Ren, Jielong Jiang, Peng Wang, Zhao Hu

Pages: 4321-4326 Published online on: 06 February 2015

Icariin protects H9c2 cardiomyocytes from lipopolysaccharide‑induced injury via inhibition of the reactive oxygen species‑dependent c‑Jun N‑terminal kinases/nuclear factor-κB pathway

Heng Zhou, Yuan Yuan, Yuan Liu, Jian Ni, Wei Deng, Zhou-Yan Bian, Jia Dai, Qi-Zhu Tang

Pages: 4327-4332 Published online on: 30 January 2015

Antitumor effect and mechanism of action of a tumor-targeting recombinant human tumor necrosis factor-α fusion protein mediated by urokinase

You‑Chao Dai, Si‑Min Yang, Xin Wang, Yong‑Jun Zhou, Gan Hou, Di‑Nan Huang

Pages: 4333-4340 Published online on: 06 February 2015

Effect of oxidized low-density lipoprotein on the expression of the prorenin receptor in human aortic smooth muscle cells

Yunpeng Cheng, Xiaoyun Liu, Lijiao Zhang, Ying Zhang, Ying Liu, Yan Lu, Yinong Jiang

Pages: 4341-4344 Published online on: 26 January 2015

Elevated gene expression of S100A12 is correlated with the predominant clinical inflammatory factors in patients with bacterial pneumonia

Fei Hou, Likui Wang, Hong Wang, Junchao Gu, Meiling Li, Jingkai  Zhang, Xiao Ling, Xiaofang Gao, Cheng Luo

Pages: 4345-4352 Published online on: 04 February 2015

Inhibition of microRNA-25 by tumor necrosis factor α is critical in the modulation of vascular smooth muscle cell proliferation

Lichun Qi, Jixin Zhi, Tong Zhang, Xue Cao, Lixiu Sun, Yuanyuan Xu, Xueqi Li

Pages: 4353-4358 Published online on: 11 February 2015

A correlation study of telomere length in peripheral blood leukocytes and kidney function with age

Wei‑Guang Zhang, Yong Wang, Kai Hou, Lin-Pei Jia, Jie Ma, De-Long Zhao, Shu‑Ying  Zhu, Xiao‑Juan Bai, Guang‑Yan  Cai, Yan-Ping Wang, Xue‑Feng Sun, Xiang‑Mei Chen

Pages: 4359-4364 Published online on: 02 February 2015

Association of hsa-miR‑145 overexpression in human testicular cells with male infertility

Liyuan Zhang, Xianping Ding, Shuangshuang Nie, Jesse Li‑Ling, Yuping Zhang, Hui Zhang, Lin Chen, Lingxiao Li, Min Ding

Pages: 4365-4372 Published online on: 29 January 2015

Linear polyethylenimine-plasmid DNA nanoparticles are ototoxic to the cultured sensory epithelium of neonatal mice

Han Zhou, Xiaofeng Ma, Yongze Liu, Lei Dong, Yi Luo, Guangjie Zhu, Xiaoyun Qian, Jie Chen, Lin Lu, Junguo Wang, Xia Gao

Pages: 4381-4388 Published online on: 05 February 2015

A disintegrin and metallproteinase 15 knockout decreases migration of fibroblast-like synoviocytes and inflammation in rheumatoid arthritis

Jinliang Gao, Wei Zheng, Liming Wang, Bailin Song

Pages: 4389-4396 Published online on: 04 February 2015

Effects of A2BR on the biological behavior of mouse renal fibroblasts during hypoxia

Jin Tang, Xianzhen Jiang, Yihong Zhou, Yingbo Dai

Pages: 4397-4402 Published online on: 09 February 2015

Atorvastatin induces autophagic cell death in prostate cancer cells in vitro

Zhenhua He, Jingmin Yuan, Ping Qi, Lixiu Zhang, Zhiping Wang

Pages: 4403-4408 Published online on: 11 February 2015

Effects of ethanol on the expression of caveolin-1 in HepG2 cells

Ying Wang, Jing Tong, Bing Chang, Bai‑Fang Wang, Dai Zhang, Bing‑Yuan Wang

Pages: 4409-4413 Published online on: 04 February 2015

Von Hippel-Lindau gene expression on the human fallopian tube epithelium during the menstrual cycle

Yan-Yan Lu, Wei-Jie Zhu, Bao-Guo Xie

Pages: 4414-4418 Published online on: 22 January 2015

Neuronic autophagy contributes to p-connexin 43 degradation in hippocampal astrocytes following traumatic brain injury in rats

Li Qian Sun, Jun Ling Gao, Ying Cui, Man Man Zhao, Xiao Bin Jing, Ran Li, Yan Xia Tian, Jian Zhong Cui, Zhong-Xue Wu

Pages: 4419-4423 Published online on: 27 January 2015

Apoptosis of Bel-7402 human hepatoma cells induced by a ruthenium(II) complex coordinated by cordycepin through the p53 pathway

Qun Lu, Wenjie Mei, Shaohong Luo, Weibin He

Pages: 4424-4430 Published online on: 04 February 2015

Bile acid promotes liver regeneration via farnesoid X receptor signaling pathways in rats

Long Ding, Yu Yang, Yikun Qu, Ting Yang, Kaifeng Wang, Weixin Liu, Weibin Xia

Pages: 4431-4437 Published online on: 29 January 2015

Electroacupuncture pretreatment induces tolerance against cerebral ischemia/reperfusion injury through inhibition of the autophagy pathway

Zhouquan Wu, Zhiqing Zou, Rong Zou, Xianju Zhou, Suyang Cui

Pages: 4438-4446 Published online on: 26 January 2015

Advanced glycation end products induce glomerular endothelial cell hyperpermeability by upregulating matrix metalloproteinase activity

Pengli Luo, Hui Peng, Canming Li, Zengchun Ye, Hua  Tang, Ying Tang, Cailian Chen, Tanqi Lou

Pages: 4447-4453 Published online on: 29 January 2015

Lipopolysaccharide induces inflammation and facilitates lung metastasis in a breast cancer model via the prostaglandin E2-EP2 pathway

Shancheng Li, Xiaoya Xu, Man Jiang, Yuli Bi, Jiying Xu, Mingyong Han

Pages: 4454-4462 Published online on: 26 January 2015

Association between the ABCC11 gene polymorphism and the expression of apolipoprotein D by the apocrine glands in axillary osmidrosis

Zhechen Zhu, Hongwei Zhang, Guanghua Luo, Ning Xu, Zhonglan Pan

Pages: 4463-4467 Published online on: 29 January 2015

Radix Dipsaci total saponins stimulate MC3T3-E1 cell differentiation via the bone morphogenetic protein-2/MAPK/Smad-dependent Runx2 pathway

Yin‑Bo Niu, Xiang‑He Kong, Yu‑Hua Li, Li Fan, Ya‑Lei Pan, Chen‑Rui Li, Xiang‑Long Wu, Ting‑Li Lu, Qi‑Bing Mei

Pages: 4468-4472 Published online on: 26 January 2015

Suppression subtractive hybridization reveals differentially expressed genes in supraspinous ligaments of patients with ankylosing spondylitis

Ying Zhang, Xu Hu, Chao Zhang, Yue Zhou, Tong‑Wei Chu

Pages: 4482-4488 Published online on: 29 January 2015

Shp2 regulates chlorogenic acid-induced proliferation and adipogenic differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in adipogenesis

Rong‑Ping Zhou, Ming‑Tao Deng, Lan‑Ying Chen, Ning Fang, Chuan Du, Lin‑Pan Chen, Ye‑Qing Zou, Jiang‑Hua Dai, Mei‑Lan Zhu, Wei Wang, Si‑Jian Lin, Rong‑Hua Liu, Jun Luo

Pages: 4489-4495 Published online on: 30 January 2015

Gene mutations in the D-loop region of mitochondrial DNA in oral squamous cell carcinoma

Rong‑Tao Yuan, Yang Sun, Ling‑Xue Bu, Mu‑Yun Jia

Pages: 4496-4500 Published online on: 22 January 2015

Activin A regulates proliferation, invasion and migration in osteosarcoma cells

Jianwei Zhu, Fan Liu, Quanming Wu, Xiancheng Liu

Pages: 4501-4507 Published online on: 30 January 2015

Prognostic significance of in situ and plasma levels of transforming growth factor β1, -2 and -3 in cutaneous melanoma

Ming‑Rui Tang, Yu‑Xin Wang, Shu Guo, Si‑Yuan Han, He‑Huan Li, Shi‑Feng Jin

Pages: 4508-4512 Published online on: 26 January 2015

Downregulation of high mobility group box 1 attenuates the severity of acute lung injury in endotoxemic mice

Xiaojuan Zhang, Zhenggang Luan, Yingjian Liang, Yina Liu, Xiaochun Ma

Pages: 4513-4517 Published online on: 26 January 2015

Trichostatin A, a histone deacetylase inhibitor, suppresses proliferation and promotes apoptosis of esophageal squamous cell lines

Junfen Ma, Xiaobing Guo, Shijie Zhang, Hongchun Liu, Jing Lu, Ziming Dong, Kangdong Liu, Liang Ming

Pages: 4525-4531 Published online on: 28 January 2015

Polyamines modulate the roscovitine-induced cell death switch decision autophagy vs. apoptosis in MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cells

Elif Damla Arisan, Yunus Akkoç, Kaan Gencer Akyüz, Ezgi Melek Kerman, Pinar Obakan, Ajda Çoker‑Gürkan, Narçin Palavan Ünsal

Pages: 4532-4540 Published online on: 04 February 2015

MicroRNA-181 targets Yin Yang 1 expression and inhibits cervical cancer progression

Wen‑Yu Zhou, Jin‑Chan Chen, Ting‑Ting Jiao, Ning Hui, Xuan Qi

Pages: 4541-4546 Published online on: 10 February 2015

Cetuximab-induced insulin-like growth factor receptor I activation mediates cetuximab resistance in gastric cancer cells

Xin Li, Ling Xu, Heming Li, Lei Zhao, Ying Luo, Zhitu Zhu, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu

Pages: 4547-4554 Published online on: 23 January 2015

Hypoxia-induced microRNA-155 promotes fibrosis in proximal tubule cells

Shenping Xie, Huaizhou Chen, Fei Li, Shu Wang, Junjun Guo

Pages: 4555-4560 Published online on: 10 February 2015

MicroRNA-204 targets signal transducer and activator of transcription 5 expression and inhibits proliferation of B-cell lymphoma cells

Li Wu, Yong Li, Jian‑Min Fan, Zhi‑Min Zhang, Jin‑Ling Ouyang, Ting‑Ting Ni, Hai‑Xia Wu, Hang Li

Pages: 4567-4572 Published online on: 04 February 2015

α-tomatine inhibits growth and induces apoptosis in HL-60 human myeloid leukemia cells

Huarong Huang, Shaohua Chen, Jeremiah Van Doren, Dongli  Li, Chelsea Farichon, Yan  He, Qiuyan Zhang, Kun Zhang, Allan  H. Conney, Susan Goodin, Zhiyun Du, Xi Zheng

Pages: 4573-4578 Published online on: 22 January 2015

Polymorphism in the NLRP3 inflammasome-associated EIF2AK2 gene and inflammatory bowel disease

Geena Paramel Varghese, Ludmila Uporova, Jonas Halfvarson, Allan Sirsjö, Karin Fransén

Pages: 4579-4584 Published online on: 21 January 2015

Fibroblast activation protein and its prognostic significance in correlation with vascular endothelial growth factor in pancreatic adenocarcinoma

Dimitrios Patsouras, Kostis Papaxoinis, Alkiviadis Kostakis, Michael C. Safioleas, Andreas C. Lazaris, Polyxeni Nicolopoulou‑Stamati

Pages: 4585-4590 Published online on: 27 January 2015

MutL homolog 1 contributes to temozolomide-induced autophagy via ataxia-telangiectasia mutated in glioma

Yuhui Zou, Qiong Wang, Weimin Wang

Pages: 4591-4596 Published online on: 03 February 2015

Dibenzoylmethane, hydroxydibenzoylmethane and hydroxymethyldibenzoylmethane inhibit phorbol-12-myristate 13-acetate‑induced breast carcinoma cell invasion

Ya‑Fan Liao, Yew‑Min Tzeng, Hui‑Chih Hung, Guang‑Yaw Liu

Pages: 4597-4604 Published online on: 04 February 2015

Involvement of Fanconi anemia genes FANCD2 and FANCF in the molecular basis of drug resistance in leukemia

Chenjiao Yao, Wei Du, Haibiug Chen, Sheng Xiao, Lihua Huang, Fang-Ping Chen

Pages: 4605-4610 Published online on: 30 January 2015

Safflower polysaccharide inhibits the proliferation and metastasis of MCF-7 breast cancer cell

Zhongbing Luo, Hongxie Zeng, Yongqiang Ye, Lianbin Liu, Shaojin Li, Junyi Zhang, Rongcheng Luo

Pages: 4611-4616 Published online on: 06 February 2015

Oleuropein induces apoptosis via activation of caspases and suppression of phosphatidylinositol 3-kinase/protein kinase B pathway in HepG2 human hepatoma cell line

Chun‑Mei Yan, Er‑Qing Chai, Hong‑Yi Cai, Guo‑Ying Miao, Wen Ma

Pages: 4617-4624 Published online on: 28 January 2015

MicroRNA-185 downregulates androgen receptor expression in the LNCaP prostate carcinoma cell line

Chunyan Liu, Zhaobo Chen, Xiaoyan Hu, Lina Wang, Chaoyang Li, Jing Xue, Pengju Zhang, Weiwen Chen, Anli Jiang

Pages: 4625-4632 Published online on: 11 February 2015

Stromal cell-derived factor-1 G801A polymorphism and the risk factors for cervical cancer

Andrzej Roszak, Matthew Misztal, Anna Sowińska, Paweł P. Jagodziński

Pages: 4633-4638 Published online on: 06 February 2015

Increased oxidative stress and disrupted small intestinal tight junctions in cigarette smoke-exposed rats

Hongwei Li, Qi Wu, Long Xu, Xue Li, Jianmin Duan, Jingyan Zhan, Jing Feng, Xin Sun, Huaiyong Chen

Pages: 4639-4644 Published online on: 21 January 2015

microRNA‑299‑3p inhibits laryngeal cancer cell growth by targeting human telomerase reverse transcriptase mRNA

Man Li, Shi‑Ming Chen, Chen Chen, Zi‑Xiong Zhang, Meng‑Yuan Dai, Lei‑Bo Zhang, Shui‑Bin Wang, Qiong Dai, Ze‑Zhang Tao

Pages: 4645-4649 Published online on: 30 January 2015

Effects of hyperbaric oxygen therapy on NACHT domain-leucine-rich-repeat- and pyrin domain-containing protein 3 inflammasome expression in rats following spinal cord injury

Fang Liang, Chunsheng Li, Chunjin Gao, Zhuo Li, Jing  Yang, Xuehua Liu, Yong Wang

Pages: 4650-4656 Published online on: 06 February 2015

Intercellular transfer of messenger RNAs in multiorgan tumorigenesis by tumor cell-derived exosomes

Hong Jiang, Zheng Li, Xiaohua Li, Jianguo Xia

Pages: 4657-4663 Published online on: 06 February 2015

Single nucleotide polymorphisms in interleukin-6 and their association with venous thromboembolism

Umesh Yadav, Ailiman Mahemuti, Xuemei Hu, Kailibinure  Abudureheman, Yuning Xia, Baopeng Tang, Halmurat Upur

Pages: 4664-4670 Published online on: 26 January 2015

Hydroquinone analog 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-2‑yl) oxy] phenol induces C26 colon cancer cell apoptosis and inhibits tumor growth in vivo

Qigen Du, Guang Xin, Hai Niu, Wen Huang

Pages: 4671-4677 Published online on: 04 February 2015

Curcumin inhibits autophagy and apoptosis in hypoxia/reoxygenation-induced myocytes

Zhouqing Huang, Bozhi Ye, Zhenyu Dai, Xinlei Wu, Zhongqiu Lu, Peiren Shan, Weijian Huang

Pages: 4678-4684 Published online on: 09 February 2015

Ovarian cancer stem-like cells elicit the polarization of M2 macrophages

Qing Zhang, Da‑Jun Cai, Bin Li

Pages: 4685-4693 Published online on: 09 February 2015

Indomethacin induces apoptosis in the EC109 esophageal cancer cell line by releasing second mitochondria-derived activator of caspase and activating caspase-3

Sida Qin, Chongwen Xu, Shuo Li, Chengcheng Yang, Xin  Sun, Xifang Wang, Shou‑Ching Tang, Hong Ren

Pages: 4694-4700 Published online on: 11 February 2015

MicroRNA-218 targets adiponectin receptor 2 to regulate adiponectin signaling

Hechun Du, Zimu Fu, Guohua He, Yuejuan Wang, Guiyu Xia, Min Fang, Tao Zhang

Pages: 4701-4705 Published online on: 30 January 2015

Dynamic correlation between induction of the expression of heme oxygenase-1 and hepatitis B viral replication

Yu‑Ming Shen, Hong‑Li Zhang, Yi‑Hang Wu, Xiao‑Ping Yu, Hua‑Jun Hu, Ling‑Hao Dai

Pages: 4706-4712 Published online on: 29 January 2015

3'-Azidothymidine may potently inhibit the biosynthesis of polylactosamine chains on highly glycosylated-CD147 and reduce matrix metalloproteinase-2 expression in SGC-7901 and U251 cells

Xu Xu, Yu Hu, Jianlong Ni, Shuijun Hu, Zhi Jiang, Lan Xu, Chunliang Liu, Dong Hua, Shiliang Wu

Pages: 4713-4719 Published online on: 22 January 2015

Suppression of PKCε-mediated mitochondrial connexin 43 phosphorylation at serine 368 is involved in myocardial mitochondrial dysfunction in a rat model of dilated cardiomyopathy

Hu Shan, Jin Wei, Ming Zhang, Lin Lin, Rui Yan, Rong Zhang, Yan‑He Zhu

Pages: 4720-4726 Published online on: 27 January 2015

Silencing of glutaminase 1 resensitizes Taxol-resistant breast cancer cells to Taxol

Aiqin Fu, Ze Yu, Yaobo Song, Enning Zhang

Pages: 4727-4773 Published online on: 27 January 2015
Journal Cover

June 2015
Volume 11 Issue 6

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2013 Impact Factor: 1.484
2014 I.F. (Expected) ≥ 1.777 Ranked #59/122 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image