Journal Articles

Review Open Access

Public neoantigens in breast cancer immunotherapy (Review)

Natthaporn Sueangoen, Peti Thuwajit, Pa-Thai Yenchitsomanus, Chanitra Thuwajit

Article Number: 65 Published online on: 17 June 2024
Article Open Access

Anthrahydroquinone‑2,6‑disulfonate attenuates PQ‑induced acute lung injury through decreasing pulmonary microvascular permeability via inhibition of the PI3K/AKT/eNOS pathway

Nan Li, Yang Yi, Jun Chen, Yue Huang, Jichao Peng, Zhao Li, Ying Wang, Jiadong Zhang, Chaoqun Xu, Haoran Liu, Jinghua Li, Xiaoran Liu

Article Number: 63 Published online on: 10 June 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Resveratrol upregulates SOCS1 production by lipopolysaccharide‑stimulated RAW264.7 macrophages by inhibiting miR‑155

Chunfang Ma, Yin Wang, Aijuan Shen, Wanru Cai

Article Number: 62 Published online on: 03 June 2024
Review Open Access

Obesity and lipid metabolism in the development of osteoporosis (Review)

Xiaochuan Wang, Chi Zhang, Guang Zhao, Keda Yang, Lin Tao

Article Number: 61 Published online on: 27 May 2024
Article Open Access

Paeoniflorigenone inhibits ovarian cancer metastasis through targeting the MUC1/Wnt/β‑catenin pathway

Qingling Liu, Liqin Jiang, Yun Zhao, Fang Su, Junfeng Li, Xinxin Tian, Wenhong Liu, Xiawei Jiang, Ye Xu, Fangfang Tao

Article Number: 60 Published online on: 21 May 2024
Review Open Access

Role of lactate and lactate metabolism in liver diseases (Review)

Shun Yao, Hongyu Chai, Ting Tao, Li Zhang, Xingyue Yang, Xin Li, Zhiqiang Yi, Yongfeng Wang, Jiaxin An, Guorong Wen, Hai Jin, Biguang Tuo

Article Number: 59 Published online on: 20 May 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Downregulation of CKS1B restrains the proliferation, migration, invasion and angiogenesis of retinoblastoma cells through the MEK/ERK signaling pathway

Zhou Zeng, Zhao-Lin Gao, Zhi-Pei Zhang, Hai-Bo Jiang, Chang-Quan Yang, Jie Yang, Xiao-Bo Xia

Article Number: 58 Published online on: 13 May 2024
Journal Cover

July-2024
Volume 54 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image