Journal Articles

Article Open Access

Role of microRNAs and long non‑coding RNAs in glucocorticoid signaling (Review)

Katerina Pierouli, Louis Papageorgiou, Thanasis Mitsis, Eleni Papakonstantinou, Io Diakou, Stefanos Leptidis, Markezina Sigala, Konstantina Dragoumani, Demetrios A. Spandidos, Flora Bacopoulou, George P. Chrousos, George Ν. Goulielmos, Elias Eliopoulos, Dimitrios Vlachakis

Article Number: 147 Published online on: 11 November 2022
Article Open Access

Mst1 silencing alleviates hypertensive myocardial injury associated with the augmentation of microvascular endothelial cell autophagy

Ling-Peng Wang, Rui-Mei Han, Bin Wu, Meng-Yao Luo, Yun-Hui Deng, Wei Wang, Chao Huang, Xiang Xie, Jian Luo

Article Number: 146 Published online on: 09 November 2022
Article Open Access

Lycorine upregulates the expression of RMB10, promotes apoptosis and inhibits the proliferation and migration of cervical cancer cells

Zizhan Li, Qin Zhou, Xianguang Liu, Yaohua Li, Xinli Fan, Gangli Liu

Article Number: 145 Published online on: 09 November 2022
Article Open Access

Role of GADD45A in myocardial ischemia/reperfusion through mediation of the JNK/p38 MAPK and STAT3/VEGF pathways

Yang Wang, Hui Gao, Xianghong Cao, Zheng Li, Ye Kuang, Yong Ji, Yi Li

Article Number: 144 Published online on: 03 November 2022
Article Open Access

Exosomes derived from dental pulp stem cells accelerate cutaneous wound healing by enhancing angiogenesis via the Cdc42/p38 MAPK pathway

Ziyu Zhou, Jianmao Zheng, Danle Lin, Ruoman Xu, Yanan Chen, Xiaoli Hu

Article Number: 143 Published online on: 31 October 2022
Article Open Access

Time‑dependent changes in NLRP3 and Nrf2 levels in lipopolysaccharide‑induced acute lung injury

Rana Dhar, Ning Li, Lejun Zhang, Yajun Li, Mohammad Nasiruddin Rana, Zhengqiang Hu, Xuefeng Wang, Xuyang Zheng, Xuanli Xu, Huifang Tang

Article Number: 142 Published online on: 27 October 2022
Review

HIF‑1α: Its notable role in the maintenance of oxygen, bone and iron homeostasis (Review)

Xinyi Huang, Yili Zhang, Baoyu Qi, Kai Sun, Ning Liu, Bin Tang, Shengjie Fang, Liguo Zhu, Xu Wei

Article Number: 141 Published online on: 27 October 2022
Article Open Access

Therapeutic function of a novel rat induced pluripotent stem cell line in a 6‑OHDA‑induced rat model of Parkinson's disease

Jiajia Xu, Yangyang Li, Huan Zhu, Wenyu Wu, Yumeng Liu, Yu Guo, Weijun Guan, Changqing Liu, Caiyun Ma

Article Number: 140 Published online on: 26 October 2022
Article Open Access

Exosomal STAT1 derived from high phosphorus‑stimulated vascular endothelial cells induces vascular smooth muscle cell calcification via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Zheng Qin, Yupei Li, Jiameng Li, Luojia Jiang, Zhuyun Zhang, Kaixi Chang, Qinbo Yang, Shanshan Chen, Ruoxi Liao, Baihai Su

Article Number: 139 Published online on: 21 October 2022
Journal Cover

December-2022
Volume 50 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image