Journal Articles

Open Access

Immune‑related pathophysiological causes relevant to a subset of patients with preeclampsia (Review)

Hiroshi Kobayashi, Mayuko Ichikawa, Juria Akasaka, Taihei Tsunemi, Toshiyuki Sado

Pages: 59-66 Published online on: 17 April 2019
Open Access

Effect of chronic and heavy drug abuse on biological aging

Elena Vakonaki, Manolis Tzatzarakis, Konstantina Tsiminikaki, Despoina Nathena, Persefoni Fragkiadaki, Katerina Kalliantasi, Katerina Kanaki, Georgia Vaki, Stavros Plaitis, Dimitrios Tsoukalas, Athanasios Alegakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis

Pages: 67-73 Published online on: 05 February 2019
Open Access

Effect of cationic lipid type in PEGylated liposomes on siRNA delivery following the intravenous injection of siRNA lipoplexes

Yoshiyuki Hattori, Mari Nakamura, Nozomi Takeuchi, Kyoko Tamaki, Kei‑Ichi Ozaki, Hiraku Onishi

Pages: 74-85 Published online on: 29 March 2019
Open Access

Effects of irradiated cell conditioned medium on the response of human lung cancer cells to anticancer treatment in vitro

Hironori Yoshino, Mikoto Nawamaki, Kanna Murakami, Ikuo Kashiwakura

Pages: 92-97 Published online on: 24 April 2019
Journal Cover

March-April 2019
Volume 1 Issue 2

Print ISSN: 2632-2900
Online ISSN: 2632-2919

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image