Journal Articles

Article Open Access

Daunorubicin induces GLI1‑dependent apoptosis in colorectal cancer cell lines

Bo Ram Kim, Dae Yeong Kim, Na Ly Tran, Bu Gyeom Kim, Sun Il Lee, Sang Hee Kang, Byung Yook Min, Wooyoung Hur, Sang Cheul Oh

Article Number: 66 Published online on: 13 May 2024
Article Open Access

Ageing microenvironment mediates lymphocyte carcinogenesis and lymphoma drug resistance: From mechanisms to clinical therapy (Review)

Yue Zhang, Jingwen Chu, Qi Hou, Siyu Qian, Zeyuan Wang, Qing Yang, Wenting Song, Ling Dong, Zhuangzhuang Shi, Yuyang Gao, Miaomiao Meng, Mingzhi Zhang, Xudong Zhang, Qingjiang Chen

Article Number: 65 Published online on: 10 May 2024
Article Open Access

Long non‑coding RNA lung cancer‑associated transcript 1 regulates ferroptosis via microRNA‑34a‑5p‑mediated GTP cyclohydrolase 1 downregulation in lung cancer cells

Fumin Tai, Rui Zhai, Kexin Ding, Yaocang Zhang, Hexi Yang, Hujie Li, Qiong Wang, Zhengyue Cao, Changhui Ge, Hanjiang Fu, Fengjun Xiao, Xiaofei Zheng

Article Number: 64 Published online on: 10 May 2024
Review Open Access

Ferroptosis, pyroptosis and necroptosis in hepatocellular carcinoma immunotherapy: Mechanisms and immunologic landscape (Review)

Rui-Jia Liu, Xu-Dong Yu, Shao-Shuai Yan, Zi-Wei Guo, Xiao-Bin Zao, Yao-Sheng Zhang

Article Number: 63 Published online on: 09 May 2024
Review Open Access

Current data and future perspectives on DNA methylation in ovarian cancer (Review)

Mengyu Fu, Fengying Deng, Jie Chen, Li Fu, Jiahui Lei, Ting Xu, Youguo Chen, Jinhua Zhou, Qinqin Gao, Hongmei Ding

Article Number: 62 Published online on: 08 May 2024
Review Special Issue Open Access

Decoding long non‑coding RNAs: Friends and foes in cancer development (Review)

Hequn Song, Joseph Adu-Amankwaah, Qizhong Zhao, Dongqi Yang, Kuntao Liu, Aisha Bushi, Jinming Zhao, Jinxiang Yuan, Rubin Tan

Article Number: 61 Published online on: 01 May 2024
Review Open Access

Targeting tumor‑associated macrophages: Critical players in tumor progression and therapeutic strategies (Review)

Pengfei Su, Ou Li, Kun Ke, Zhichen Jiang, Jianzhang Wu, Yuanyu Wang, Yiping Mou, Weiwei Jin

Article Number: 60 Published online on: 30 April 2024
Review

S100 protein family: Emerging role and mechanism in digestive tract cancer (Review)

Mingshuai Li, Peng Cui, Wenqing Dai, Bo Cao, Haobin Zhao, Shuyu Jin, Donghua Xu, Youkui Shi, Shushan Yan

Article Number: 59 Published online on: 24 April 2024
Article Open Access

RPL9 acts as an oncogene by shuttling miRNAs through exosomes in human hepatocellular carcinoma cells

Ang Li, Jiyan Xie, Lihong Lv, Zhihua Zheng, Weibang Yang, Wenfeng Zhuo, Sijia Yang, Diankui Cai, Jinxin Duan, Peiqing Liu, Jun Min, Jinxing Wei

Article Number: 58 Published online on: 18 April 2024
Review Open Access

Beyond self‑eating: Emerging autophagy‑independent functions for the autophagy molecules in cancer (Review)

Giulia Tedesco, Manuela Santarosa, Roberta Maestro

Article Number: 57 Published online on: 10 April 2024
Journal Cover

Cover Legend PDF

June-2024
Volume 64 Issue 6

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image