Journal Articles

Article Open Access

The ALK1‑Smad1/5‑ID1 pathway participates in tumour angiogenesis induced by low‑dose photodynamic therapy

Xiya Guo, Yajuan Niu, Wang Han, Xiaoyu Han, Qing Chen, Si Tian, Ying Zhu, Dingqun Bai, Kaiting Li

Article Number: 55 Published online on: 15 March 2023
Article Open Access

Bispecific GPC3/PD‑1 CAR‑T cells for the treatment of HCC

Dezhi Li, Jie Qin, Tao Zhou, Yaqin Li, Xianyi Cheng, Zaizhong Chen, Junhui Chen, Wei V. Zheng

Article Number: 53 Published online on: 10 March 2023
Article Open Access

UBE2K regulated by IGF2BP3 promotes cell proliferation and stemness in pancreatic ductal adenocarcinoma

Wen Fu, Xiangxiang Lei, Qiliang Lu, Ji Zhang, Jinhui Guo, Jie Zhao, Xiangmin Tong, Xiaoge Hu

Article Number: 52 Published online on: 09 March 2023
Article Open Access

RRM1 is mediated by histone acetylation through gemcitabine resistance and contributes to invasiveness and ECM remodeling in pancreatic cancer

Hiroaki Ono, Yoshiki Murase, Hironari Yamashita, Tomotaka Kato, Daisuke Asano, Yoshiya Ishikawa, Shuichi Watanabe, Hiroki Ueda, Keiichi Akahoshi, Kosuke Ogawa, Atsushi Kudo, Yoshimitsu Akiyama, Shinji Tanaka, Minoru Tanabe

Article Number: 51 Published online on: 02 March 2023
Article Open Access

A disintegrin and metalloprotease 12 contributes to colorectal cancer metastasis by regulating epithelial‑mesenchymal transition

Hyung-Hoon Oh, Young-Lan Park, Sun-Young Park, Young-Eun Joo

Article Number: 50 Published online on: 01 March 2023
Review Open Access

PD‑1/PD‑L1 immune checkpoint inhibitors in neoadjuvant therapy for solid tumors (Review)

Quanying Tang, Shikang Zhao, Ning Zhou, Jinling He, Lingling Zu, Tingwen Liu, Zuoqing Song, Jun Chen, Ling Peng, Song Xu

Article Number: 49 Published online on: 01 March 2023
Review Open Access

Advances in understanding the role and mechanisms of tumor stem cells in HER2-positive breast cancer treatment resistance (Review)

Linfei Xu, Fang Han, Liang Zhu, Wenli Ding, Kexin Zhang, Chengxia Kan, Ningning Hou, Qinying Li, Xiaodong Sun

Article Number: 48 Published online on: 28 February 2023
Review

Presence and prospects of exosomal circRNAs in cancer (Review)

Junjie Cui, Jiaqi Wang, Lianyu Liu, Changwen Zou, Ying Zhao, Zhenyu Xue, Xiaoxiong Sun, Tao Jiang, Jun Song

Article Number: 47 Published online on: 28 February 2023
Correction Open Access

[Corrigendum] S100A9 promotes the proliferation and invasion of HepG2 hepatocellular carcinoma cells via the activation of the MAPK signaling pathway

Rui Wu, Liang Duan, Liwei Ye, Haiyang Wang, Xia Yang, Yunyuan Zhang, Xian Chen, Yan Zhang, Yaguang Weng, Jingyong Luo, Min Tang, Qiong Shi, Tongchuan He, Lan Zhou

Article Number: 46 Published online on: 28 February 2023
Article Open Access

HNF1A regulates oxaliplatin resistance in pancreatic cancer by targeting 53BP1

Renpeng Xia, Chonghui Hu, Yuancheng Ye, Xiang Zhang, Tingting Li, Rihua He, Shangyou Zheng, Xiaofeng Wen, Rufu Chen

Article Number: 45 Published online on: 22 February 2023
Journal Cover

Cover Legend PDF

April-2023
Volume 62 Issue 4

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image