Journal Articles

Emerging role of microRNA-21 in cancer (Review)

Yin-Hsun Feng, Chao-Jung Tsao

Pages: 395-402 Published online on: 26 August 2016

Calprotectin as a diagnostic tool for inflammatory bowel diseases (Review)

Marianthi Chatzikonstantinou, Panagiotis Konstantopoulos, Spyros Stergiopoulos, Konstantinos Kontzoglou, Christos Verikokos, Despina Perrea, Dimitris Dimitroulis

Pages: 403-407 Published online on: 07 September 2016
Open Access

Spiritual leadership at the workplace: Perspectives and theories (Review)

Yishuang Meng

Pages: 408-412 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Effects of antiepileptic drugs on the serum folate and vitamin B12 in various epileptic patients

Hong‑Li Huang, Hao Zhou, Nuan Wang, Chun‑Yu Yu

Pages: 413-416 Published online on: 08 August 2016
Open Access

Correlation between secondary thrombosis in epileptic patients and serum levels of folate and vitamin B12

Hao Zhou, Hong‑Li Huang, Nuan Wang, Xiao‑Hu Pang

Pages: 417-420 Published online on: 09 August 2016
Open Access

Comparison of gene expression profiles in aortic dissection and normal human aortic tissues

Liang Zhang, Cuntao Yu, Qian Chang, Xinjin Luo, Juntao Qiu, Shen Liu

Pages: 421-427 Published online on: 09 August 2016
Open Access

Alcohol consumption and risk of subarachnoid hemorrhage: A meta-analysis of 14 observational studies

Xiyang Yao, Kai Zhang, Jieyong Bian, Gang Chen

Pages: 428-436 Published online on: 23 August 2016

Changes in c-Kit expression levels during the course of radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma

Feng Jiang, Wei Hu, Bicheng Zhang, Jing Xu, Yongjie Shui, Xiaofeng Zhou, Xiaoqiu Ren, Xiaozhong Chen, Li Shen, Qichun Wei

Pages: 437-442 Published online on: 12 September 2016

Effect of L-thyroxine treatment versus a placebo on serum lipid levels in patients with sub-clinical hypothyroidism

Xue Li, Zhaowei Meng, Qiang Jia, Xiaojun Ren

Pages: 443-449 Published online on: 25 August 2016

Lipopolysaccharide‑binding protein is efficient in biodosimetry during radiotherapy of lung cancer

Justyna Chalubinska‑Fendler, Wojciech Fendler, Michal Spych, Krystyna Wyka, Jolanta Luniewska‑Bury, Jacek Fijuth

Pages: 450-454 Published online on: 08 August 2016

FEN1 ‑69G>A and +4150G>T polymorphisms and breast cancer risk

Maryam Rezaei, Mohammad Hashemi, Sara Sanaei, Mohammad Ali Mashhadi, Seyed Mehdi Hashemi, Gholamreza Bahari, Mohsen Taheri

Pages: 455-460 Published online on: 08 August 2016

Analysis of the add-on effect of α-glucosidase inhibitor, acarbose in insulin therapy: A pilot study

Feng‑Fei Li, Li‑Yuan Fu, Xiao‑Hua Xu, Xiao‑Fei Su, Jin‑Dan Wu, Lei Ye, Jian‑Hua Ma

Pages: 461-466 Published online on: 25 August 2016

Association of DNA methyltransferase polymorphisms with susceptibility to primary gouty arthritis

Xiaowu Zhong, Yuanhong Peng, Chengjiao Yao, Yufeng Qing, Qibin Yang, Xiaolan Guo, Wenguang Xie, Mingcai Zhao, Xiaoming Cai, Jing-Guo Zhou

Pages: 467-472 Published online on: 26 August 2016

Resistin-induced cardiomyocyte hypertrophy is inhibited by apelin through the inactivation of extracellular signal-regulated kinase signaling pathway in H9c2 embryonic rat cardiomyocytes

Jian‑Wei Luo, Xian Zheng, Guan‑Chang Cheng, Qun‑Hui Ye, Yong‑Zhi Deng, Lin Wu

Pages: 473-478 Published online on: 02 September 2016

Change ratio of hemoglobin has predictive value for upper gastrointestinal bleeding

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Rumiko Hasegawa, Yoshinori Shirai, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 479-482 Published online on: 08 September 2016

Early prophylactic anticoagulation for portal vein system thrombosis after splenectomy: A systematic review and meta-analysis

Ning Zhang, Yingmin Yao, Wanli Xue, Shengli Wu

Pages: 483-490 Published online on: 09 September 2016

Mechanisms of simvastatin-induced vasodilatation of rat superior mesenteric arteries

Yulong Chen, Hongmei Zhang, Huanhuan Liu, Ailan Cao

Pages: 491-496 Published online on: 12 September 2016

Efficacy of daiokanzoto in chronic constipation refractory to first-line laxatives

Tatsuya Hirose, Yasutaka Shinoda, Aya Yoshida, Machiko Kurimoto, Kouki Mori, Yuki Kawachi, Kouji Tanaka, Atsuko Takeda, Tomoaki Yoshimura, Tadashi Sugiyama

Pages: 497-500 Published online on: 08 September 2016

A model for predicting nosocomial carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infection

Duo Yang, Zeqiang Xie, Xuli Xin, Wenying Xue, Man Zhang

Pages: 501-505 Published online on: 07 September 2016

Transcription factor 4 gene rs9960767 polymorphism in bipolar disorder

Mavi Deniz Ozel, Mehmet Emin Onder, Ali Sazci

Pages: 506-510 Published online on: 23 August 2016

Elevated serum levels of two anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in a lung cancer patient: A case report

Shinichiro Okauchi, Tomohiro Tamura, Katsunori Kagohashi, Mio Kawaguchi, Hiroaki Satoh

Pages: 511-513 Published online on: 06 September 2016
Journal Cover

October 2016
Volume 5 Issue 4

Print ISSN: 2049-9434
Online ISSN: 2049-9442

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image