Journal Articles

Article Open Access

MBNL1‑AS1 attenuates tumor cell proliferation by regulating the miR‑29c‑3p/BVES signal in colorectal cancer

Wang-Sheng Chen, Xu Zhang, Zheng-Fei Zhao, Xiang-Ming Che

Article Number: 191 Published online on: 13 September 2023
Review Open Access

The macrophage polarization by miRNAs and its potential role in the treatment of tumor and inflammation (Review)

Chaozhe Wang, Xidi Wang, Danfeng Zhang, Xiaolin Sun, Yunhua Wu, Jing Wang, Qing Li, Guosheng Jiang

Article Number: 190 Published online on: 12 September 2023
Article Open Access

[Corrigendum] Establishment of hypoxia induction in an in vivo animal replacement model for experimental evaluation of pancreatic cancer

Nathalie Bauer, Li Liu, Ewa Aleksandrowicz, Ingrid Herr

Article Number: 189 Published online on: 11 September 2023
Article Open Access

Azurocidin 1 inhibits the aberrant proliferation of triple‑negative breast cancer through the regulation of pyroptosis

Shanshan Lei, Shutong Li, Weiwei Xiao, Qiuping Jiang, Shifan Yan, Wen Xiao, Jiaodi Cai, Jingjing Wang, Lianhong Zou, Fang Chen, Yanjuan Liu, Yu Jiang

Article Number: 188 Published online on: 04 September 2023
Correction Open Access

[Corrigendum] Tumor suppressor PLZF regulated by lncRNA ANRIL suppresses proliferation and epithelial mesenchymal transformation of gastric cancer cells

Jun-Bin Wang, Yan Jin, Peng Wu, Yang Liu, Wen-Jing Zhao, Jin-Fei Chen, Wei De, Fen Yang

Article Number: 187 Published online on: 04 September 2023
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑616 promotes the growth and metastasis of non‑small cell lung cancer by targeting SOX7

Danping Wang, Qifeng Cao, Meijun Qu, Zhaoqun Xiao, Minghui Zhang, Songbo Di

Article Number: 186 Published online on: 28 August 2023
Review Open Access

Potassium channels as novel molecular targets in hepatocellular carcinoma (Review)

Xingyue Chen, Li Zhang, Ling He, Liming Zheng, Biguang Tuo

Article Number: 185 Published online on: 24 August 2023
Review

Single‑cell multi‑omics advances in lymphoma research (Review)

Chanjuan Jin, Di Zhou, Jun Li, Lintao Bi, Lisha Li

Article Number: 184 Published online on: 23 August 2023
Article

Fumarate hydratase functions as a tumor suppressor in endometrial cancer by inactivating EGFR signaling

Yen-Yun Wang, Anupama Vadhan, Ching-Hu Wu, Cheng-Yang Hsu, Yu-Chieh Chen, Yuk-Kwan Chen, Pang-Yu Chen, Hieu D.h. Nguyen, Yu-Chiuan Chang, Shyng-Shiou F. Yuan

Article Number: 183 Published online on: 23 August 2023
Article Open Access

Exploring stage‑specific embryonic antigen 3 involvement in oral cancer progression and as a potential target for taxane‑based chemotherapy

Kentaro Ide, Toshihiro Kawano, Jumpei Shirakawa, Edward Hosea Ntege, Sho Miyamoto, Taro Ikegami, Hiroshi Sunami, Mikio Suzuki, Yusuke Shimizu, Hiroyuki Nakamura

Article Number: 182 Published online on: 22 August 2023
Review Open Access

Advances in the role of gut microbiota in the regulation of the tumor microenvironment (Review)

Tian Xinyuan, Yu Lei, Shi Jianping, Zhao Rongwei, Shi Ruiwen, Zhang Ye, Zhao Jing, Tian Chunfang, Cui Hongwei, Guan Haibin

Article Number: 181 Published online on: 22 August 2023
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑1297 contributes to tumor growth of human breast cancer by targeting PTEN/PI3K/AKT signaling

Chao Liu, Zhikui Liu, Xiao Li, Xiaojiang Tang, Jianjun He, Shaoying Lu

Article Number: 180 Published online on: 21 August 2023
Article Open Access

Protein components of maple syrup as a potential resource for the development of novel anti‑colorectal cancer drugs

Tetsushi Yamamoto, Ryota Shiburo, Yoshie Moriyama, Kuniko Mitamura, Atsushi Taga

Article Number: 179 Published online on: 17 August 2023
Article

Neuromedin U contributes to radiation resistance in colorectal cancer via YAP/TAZ signaling activation

Myeong-Kyu Sim, Ji-Eun Park, So-Ra Kim, Jeeyong Lee, Eun Ju Kim, Younjoo Kim, Ui Sup Shin, Hyunggee Kim, Kwang Seok Kim

Article Number: 178 Published online on: 16 August 2023
Review Open Access

Targeting the deubiquitinase USP2 for malignant tumor therapy (Review)

Shilong Zhang, Yi Guo, Shenjie Zhang, Zhi Wang, Yewei Zhang, Shi Zuo

Article Number: 176 Published online on: 07 August 2023
Review

5‑Fluorouracil and capecitabine therapies for the treatment of colorectal cancer (Review)

Shiekhah M. Alzahrani, Huda A. Al Doghaither, Ayat B. Al‑Ghafari, Peter N. Pushparaj

Article Number: 175 Published online on: 07 August 2023
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑15b promotes proliferation and invasion of non‑small cell lung carcinoma cells by directly targeting TIMP2

Haowen Wang, Yu Zhan, Jingjing Jin, Chunhong Zhang, Wenfeng Li

Article Number: 174 Published online on: 07 August 2023
Journal Cover

October-2023
Volume 50 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image