Most Read

Discover the most frequently read articles from the past month

Review

MRI contrast agents: Classification and application (Review)

Yu-Dong Xiao, Ramchandra Paudel, Jun Liu, Cong Ma, Zi-Shu Zhang, Shun-Ke Zhou

Pages: 1319-1326 Published online on: 21 September 2016
Review Open Access

Mitochondrial electron transport chain, ROS generation and uncoupling (Review)

Ru‑Zhou Zhao, Shuai Jiang, Lin Zhang, Zhi‑Bin Yu

Pages: 3-15 Published online on: 08 May 2019
Review Open Access

Precision medicine for human cancers with Notch signaling dysregulation (Review)

Masuko Katoh, Masaru Katoh

Pages: 279-297 Published online on: 04 December 2019
Review Open Access

Recent advances on the mechanisms of kidney stone formation (Review)

Zhu Wang, Ying Zhang, Jianwen Zhang, Qiong Deng, Hui Liang

Article Number: 149 Published online on: 11 June 2021
Review Open Access

Neuronal injuries in cerebral infarction and ischemic stroke: From mechanisms to treatment (Review)

Yunfei Zhao, Xiaojing Zhang, Xinye Chen, Yun Wei

Article Number: 15 Published online on: 08 December 2021
Review Open Access

The crucial role of protein phosphorylation in cell signaling and its use as targeted therapy (Review)

Fatima Ardito, Michele Giuliani, Donatella Perrone, Giuseppe Troiano, Lorenzo Lo Muzio

Pages: 271-280 Published online on: 22 June 2017
Article Open Access

Weighted gene co‑expression network analysis to identify key modules and hub genes associated with atrial fibrillation

Wenyuan Li, Lijun Wang, Yue Wu, Zuyi Yuan, Juan Zhou

Pages: 401-416 Published online on: 03 December 2019
Article Open Access

Comparison of isolation methods of exosomes and exosomal RNA from cell culture medium and serum

Yue-Ting Tang, Yi-Yao Huang, Lei Zheng, Si-Hua Qin, Xu-Ping Xu, Tai-Xue An, Yong Xu, Ying-Song Wu, Xiu-Mei Hu, Bao-Hong Ping, Qian Wang

Pages: 834-844 Published online on: 24 July 2017
Article Open Access

MicroRNA‑15a‑5p induces pulmonary artery smooth muscle cell apoptosis in a pulmonary arterial hypertension model via the VEGF/p38/MMP‑2 signaling pathway

Wenmei Zhang, Yanna Li, Xin Xi, Guangfa Zhu, Shenghao Wang, Yan Liu, Man Song

Pages: 461-474 Published online on: 18 December 2019
Article Open Access

Muscle metabolomics analysis reveals potential biomarkers of exercise‑dependent improvement of the diaphragm function in chronic obstructive pulmonary disease

Jian Li, Yufan Lu, Ning Li, Peijun Li, Jianqing Su, Zhengrong Wang, Ting Wang, Zhaoyu Yang, Yahui Yang, Haixia Chen, Lu Xiao, Hongxia Duan, Weibing Wu, Xiaodan Liu

Pages: 1644-1660 Published online on: 12 March 2020
Article Open Access

Rapamycin regulates the balance between cardiomyocyte apoptosis and autophagy in chronic heart failure by inhibiting mTOR signaling

Guangyuan Gao, Weiwei Chen, Mengjie Yan, Jinsha Liu, Huiling Luo, Chang Wang, Ping Yang

Pages: 195-209 Published online on: 13 November 2019
Article Open Access

Polyphenols from grape pomace induce osteogenic differentiation in mesenchymal stem cells

Elisa Torre, Giorgio Iviglia, Clara Cassinelli, Marco Morra, Nazario Russo

Pages: 1721-1734 Published online on: 30 March 2020
Article Open Access

Luteolin attenuates sepsis‑induced myocardial injury by enhancing autophagy in mice

Bin Wu, Haixu Song, Miaomiao Fan, Fei You, Liang Zhang, Jian Luo, Junzhi Li, Lingpeng Wang, Congye Li, Ming Yuan

Pages: 1477-1487 Published online on: 11 March 2020
Review Open Access

A new threat from an old enemy: Re‑emergence of coronavirus (Review)

Anca Oana Docea, Aristidis Tsatsakis, Dana Albulescu, Oana Cristea, Ovidiu Zlatian, Marco Vinceti, Sterghios A. Moschos, Dimitris Tsoukalas, Marina Goumenou, Nikolaos Drakoulis, Josef M. Dumanov, Victor A. Tutelyan, Gennadii G. Onischenko, Michael Aschner, Demetrios A. Spandidos, Daniela Calina

Pages: 1631-1643 Published online on: 27 March 2020
Review

Polyamines: The possible missing link between mental disorders and epilepsy (Review)

Giulia Baroli, Jonathan Reinoso Sanchez, Enzo Agostinelli, Paolo Mariottini, Manuela Cervelli

Pages: 3-9 Published online on: 11 November 2019
Review Open Access

Role of thrombospondin‑1 and thrombospondin‑2 in cardiovascular diseases (Review)

Kaijie Zhang, Miaomiao Li, Li Yin, Guosheng Fu, Zhenjie Liu

Pages: 1275-1293 Published online on: 20 February 2020
Article Open Access

MyD88 mediates colorectal cancer cell proliferation, migration and invasion via NF‑κB/AP‑1 signaling pathway

Guangwei Zhu, Zhibin Cheng, Yongjian Huang, Wei Zheng, Shugang Yang, Chunlin Lin, Jianxin Ye

Pages: 131-140 Published online on: 31 October 2019
Review

Cigarette smoking and gastrointestinal diseases: The causal relationship and underlying molecular mechanisms (Review)

L. F. Li, R. L.Y. Chan, L. Lu, J. Shen, L. Zhang, W. K.K. Wu, L. Wang, T. Hu, M. X. Li, C. H. Cho

Pages: 372-380 Published online on: 22 May 2014
Article Open Access

Lactobacillus salivarius BP121 prevents cisplatin‑induced acute kidney injury by inhibition of uremic toxins such as indoxyl sulfate and p‑cresol sulfate via alleviating dysbiosis

Tae‑Hee Lee, Dongsun Park, Yang Ji Kim, Isaac Lee, Suae Kim, Chang‑Taek Oh, Joem‑Yong Kim, Jihyun Yang, Sang‑Kyung Jo

Pages: 1130-1140 Published online on: 10 February 2020
Journal Cover

June-2024
Volume 53 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image