Journal Articles

Estrogen 17β‑estradiol accelerates the proliferation of uterine junctional zone smooth muscle cells via the let‑7a/Lin28B axis in adenomyosis

Jun-Hua Huang, Hua Duan, Sha Wang, Yi-Yi Wang

Article Number: 337 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Tumor suppressor role of sFRP‑4 in hepatocellular carcinoma via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Quanxin Wu, Cheng Xu, Xianghua Zeng, Zhimin Zhang, Bo Yang, Zhiguo Rao

Article Number: 336 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Silibinin improves nonalcoholic fatty liver by regulating the expression of miR‑122: An in vitro and in vivo study

Liying Yang, Qianqian Liu, He Zhang, Yichao Wang, Yang Li, Shuchun Chen, Guangyao Song, Luping Ren

Article Number: 335 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Regulatory role of the TLR4/JNK signaling pathway in sepsis‑induced myocardial dysfunction

Chao Chang, Liya Hu, Shanshan Sun, Yanqiu Song, Shan Liu, Jing Wang, Peijun Li

Article Number: 334 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Propofol alleviates inflammation and apoptosis in HCY‑induced HUVECs by inhibiting endoplasmic reticulum stress

Cunliang Ji, Hu Yi, Jing Huang, Wenzhong Zhang, Mingzhi Zheng

Article Number: 333 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Naringin ameliorates memory deficits and exerts neuroprotective effects in a mouse model of Alzheimer's disease by regulating multiple metabolic pathways

Xiangdong Meng, Mingming Fu, Shoufeng Wang, Weida Chen, Jianjie Wang, Ning Zhang

Article Number: 332 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Cigarette smoke extract stimulates PCSK9 production in HepG2 cells via ROS/NF‑κB signaling

Baitao Ma, Xuebin Wang, Rui Zhang, Shuai Niu, Zhihua  Rong, Leng Ni, Xiao Di, Qin Han, Changwei Liu

Article Number: 331 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Acute glucose fluctuation promotes RAGE expression via reactive oxygen species‑mediated NF‑κB activation in rat podocytes

Zhangjie Hu, Wenming Fang, Yi Liu, Haowei Liang, Wei Chen, Hui Wang

Article Number: 330 Published online on: 08 March 2021
Open Access

miR-93-5p promotes insulin resistance to regulate type 2 diabetes progression in HepG2 cells by targeting HGF

Man Zhou, Yilin Hou, Jun Wu, Guangli Li, Ping Cao, Wan Chen, Lingli Hu, Dingyun Gan

Article Number: 329 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Exosomal microRNA-301a-3p promotes the proliferation and invasion of nasopharyngeal carcinoma cells by targeting BTG1 mRNA

Qiang Cheng, Qiang Li, Lingen Xu, Hui Jiang

Article Number: 328 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Expression of immunoglobulin G in human proximal tubular epithelial cells

Zhenling Deng, Ziyang Jing, Yanhong Guo, Junfan Ma, Huige Yan, Zhan Shi, Hui Deng, Yaoxian Liang, Song Wang, Zhuan Cui, Yuejuan Pan, Xiaoyan Qiu, Yue Wang

Article Number: 327 Published online on: 08 March 2021
Open Access

HaCaT‑conditioned medium supplemented with the small molecule inhibitors SB431542 and CHIR99021 and the growth factor PDGF‑AA prevents the dedifferentiation of dermal papilla cells in vitro

Dongjie Sun, Zhehao Huang, Jinying Xu, Yiqing Wang, Lin Chen, Yi Hou, Guangfan Chi

Article Number: 326 Published online on: 08 March 2021
Open Access

Application of nanotechnology in drug delivery systems for respiratory diseases (Review)

Ming-Xin Luo, Shan Hua, Qi-Yun Shang

Article Number: 325 Published online on: 05 March 2021
Open Access

Circular RNA_0074027 participates in cell proliferation, apoptosis and metastasis of colorectal cancer cells through regulation of miR‑525‑3p

Gang Xiong, Jun Zhang, Yichao Zhang, Xiao Pang, Biao Wang, Yongchuan Zhang

Article Number: 324 Published online on: 05 March 2021
Open Access

miR‑302c‑3p and miR‑520a‑3p suppress the proliferation of cervical carcinoma cells by targeting CXCL8

Hong-Mei Ding, Hong Zhang, Juan Wang, Jin-Hua Zhou, Fang-Rong Shen, Ru-Ning Ji, Jia-Yin Shi, You-Guo Chen

Article Number: 322 Published online on: 05 March 2021
Open Access

Impaired activity of circulating EPCs and endothelial function are associated with increased Syntax score in patients with coronary artery disease

Bin Zhang, Dong Li, Gexiu Liu, Wenfeng Tan, Gaoxing Zhang, Jinli Liao

Article Number: 321 Published online on: 05 March 2021
Open Access

Corilagin induces apoptosis and autophagy in NRF2‑addicted U251 glioma cell line

Jilan Liu, Xianyun Qin, Wenyuan Ma, Shu Jia, Xiaobei Zhang, Xinlin Yang, Dongfeng Pan, Feng Jin

Article Number: 320 Published online on: 05 March 2021
Open Access

Testis-expressed protein 33 is not essential for spermiogenesis and fertility in mice

Mengmeng Xia, Jing Xia, Changmin Niu, Yanan Zhong, Tingting Ge, Yue Ding, Ying Zheng

Article Number: 317 Published online on: 03 March 2021
Open Access

MicroRNA‑181a promotes epithelial‑mesenchymal transition in esophageal squamous cell carcinoma via the TGF‑β/Smad pathway

Run Xu, Xue-Mei Zhou, Yu-Shan Li, Li Ren, Xin-Rong He

Article Number: 316 Published online on: 02 March 2021
Open Access

Synergistic effect of the herbal mixture C5E on gemcitabine treatment in PANC‑1 cells

Pyo June Pak, Dong Gun Lee, Ji Hyun Sung, Seung Hyun Jung, Tae-Young Han, Sung Hyo Park, Namhyun Chung

Article Number: 315 Published online on: 02 March 2021
Open Access

Protective effects of different anti‑inflammatory drugs on tracheal stenosis following injury and potential mechanisms

Zhenjie Huang, Peng Wei, Luoman Gan, Wentao Li, Tonghua Zeng, Caicheng Qin, Zhiyu Chen, Guangnan Liu

Article Number: 314 Published online on: 02 March 2021
Open Access

Therapeutic effects of quinine in a mouse model of atopic dermatitis

Qian Zhang, Hongjing Jiang, Miao Liu, Xinchen Li, Murong Zhou, Yansi Lyu, Jingkai Huang, Si Chen, Li Wang

Article Number: 313 Published online on: 02 March 2021

miR‑541‑3p inhibits the viability and migration of vascular smooth muscle cells via targeting STIM1

Zhiyu Lv, Dengliang Yi, Chi Zhang, Yujie Xie, He Huang, Zhongcai Fan, Xing Liu

Article Number: 312 Published online on: 02 March 2021
Open Access

circRNA‑0006896‑miR1264‑DNMT1 axis plays an important role in carotid plaque destabilization by regulating the behavior of endothelial cells in atherosclerosis

Yan Wen, Yao Chun, Zhong Qing Lian, Zhang Wei Yong, Yang Mei Lan, Liao Huan, Chen Yi Xi, Li Shu Juan, Zhong Wen Qing, Cheng Jia, Zhang Huan Ji

Article Number: 311 Published online on: 01 March 2021
Open Access

GASC1 promotes glioma progression by enhancing NOTCH1 signaling

Zhengzheng Xiao, Xiaoli Yang, Zebin Liu, Zheng Shao, Chaojun  Song, Kun Zhang, Xiaobin Wang, Zhengwei Li

Article Number: 310 Published online on: 28 February 2021
Open Access

Downregulation of lncRNA RPLP0P2 inhibits cell proliferation, invasion and migration, and promotes apoptosis in colorectal cancer

Hang Yuan, Shiliang Tu, Yingyu Ma, Yueming Sun

Article Number: 309 Published online on: 28 February 2021
Open Access

Chidamide induces apoptosis in DLBCL cells by suppressing the HDACs/STAT3/Bcl‑2 pathway

Hongwei Zhang, Fenqing Chi, Keru Qin, Xiuli Mu, Lieyang Wang, Bin  Yang, Yanli Wang, Min Bai, Zhenhua Li, Liping Su, Baofeng Yu

Article Number: 308 Published online on: 26 February 2021
Open Access

Functions of circular RNAs in bladder, prostate and renal cell cancer (Review)

Longfei Yang, Xiaofeng Zou, Junrong Zou, Guoxi Zhang

Article Number: 307 Published online on: 26 February 2021
Open Access

20(s)‑ginseonside‑Rg3 modulation of AMPK/FoxO3 signaling to attenuate mitochondrial dysfunction in a dexamethasone‑injured C2C12 myotube‑based model of skeletal atrophy in vitro

Manying Wang, Rui Jiang, Jianzeng Liu, Xiaohao Xu, Guang Sun, Daqing Zhao, Liwei Sun

Article Number: 306 Published online on: 26 February 2021
Open Access

Histone deacetylase inhibitor givinostat alleviates liver fibrosis by regulating hepatic stellate cell activation

He-Ming Huang, Xiao-Ru Zhou, Yan-Jun Liu, Shi-Jie Fan, Li-Ping Liao, Jing Huang, Cui-Cui Shi, Liang Yu, Jin-Jin Pen, Cheng Luo, Yuan-Yuan Zhang, Guang-Ming Li

Article Number: 305 Published online on: 26 February 2021
Open Access

MicroRNA‑199a/b‑5p inhibits endometrial cancer cell metastasis and invasion by targeting FAM83B in the epithelial‑to‑mesenchymal transition signaling pathway

Hanzhen Xiong, Na Wang, Hui Chen, Minfen Zhang, Qiongyan Lin

Article Number: 304 Published online on: 26 February 2021
Open Access

miR‑875‑5p regulates IR and inflammation via targeting TXNRD1 in gestational diabetes rats

Songbo Fu, Songquan Fu, Xiaoni Ma, Xiaomei Yang, Jizu Ling

Article Number: 303 Published online on: 25 February 2021
Journal Cover

May-2021
Volume 23 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image