Journal Articles

Article Open Access

Colony‑stimulating factor CSF2 mediates the phenotypic plasticity of small‑cell lung cancer by regulating the p‑STAT3/MYC pathway

Hui Li, Rui Zhong, Chunying He, Chenchen Tang, Heran Cui, Rixin Li, Yan Liu, Shaowei Lan, Ying Cheng

Article Number: 122 Published online on: 17 May 2022
Article Open Access

Histological tumor necrosis in pancreatic cancer after neoadjuvant therapy

Masashi Kudo, Genichiro Ishii, Naoto Gotohda, Masaru Konishi, Shinichiro Takahashi, Shin Kobayashi, Motokazu Sugimoto, John D. Martin, Horacio Cabral, Motohiro Kojima

Article Number: 121 Published online on: 17 May 2022
Article

TRIM27 regulates the expression of PDCD4 by the ubiquitin‑proteasome pathway in ovarian and endometrial cancer cells

Huayun Yu, Lu Wan, Zhongyun Tang, Chenchen Yao, Derui Zhang, Mengmeng Jiang, Chongli Wang, Yuqiu Liu, Chenyue Xue, Xishuang Wang, Yongyu Shi, Lining Zhang, Xiaoyan Wang, Zengtao Wei

Article Number: 120 Published online on: 16 May 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑133a acts as a tumour suppressor in breast cancer through targeting LASP1

Yanmin Sui, Xiaolei Zhang, Honglan Yang, Wei Wei, Minglin Wang

Article Number: 119 Published online on: 16 May 2022
Journal Cover

July-2022
Volume 48 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image