Social Media

Discover the most mentioned and discussed articles from the past month

Urinary microRNA-30a-5p is a potential biomarker for ovarian serous adenocarcinoma

Jun Zhou, Guanghui Gong, Hong Tan, Furong Dai, Xin Zhu, Yile Chen, Junpu Wang, Ying Liu, Puxiang Chen, Xiaoying Wu, Jifang Wen

Pages: 2915-2923 Published online on: 28 April 2015

In vitro demonstration of salinomycin as a novel chemotherapeutic agent for the treatment of SOX2‑positive glioblastoma cancer stem cells

Justin W. Magrath, Wilson R. Raney, Yonghyun Kim

Pages: 777-785 Published online on: 11 June 2020
Open Access

Gene expression alterations of human liver cancer cells following borax exposure

Lun Wu, Ying Wei, Wen‑Bo Zhou, You‑Shun Zhang, Qin‑Hua Chen, Ming‑Xing Liu, Zheng‑Peng Zhu, Jiao Zhou, Li‑Hua Yang, Hong‑Mei Wang, Guang‑Min Wei, Sheng Wang, Zhi‑Gang Tang

Pages: 115-130 Published online on: 23 May 2019

The inhibitory effects of deep-sea water on doxorubicin‑induced epithelial-mesenchymal transition

So-Young Chun, Soyoung Kim, Kyung-Soo Nam

Pages: 1163-1171 Published online on: 16 June 2017

CAR T cell therapy: A new era for cancer treatment (Review)

Rimjhim Mohanty, Chitran Roy Chowdhury, Solomon Arega, Prakriti Sen, Pooja Ganguly, Niladri Ganguly

Pages: 2183-2195 Published online on: 24 September 2019
Open Access

Bioinformatics analysis of the network of histone H3 lysine 9 trimethylation in acute myeloid leukaemia

Aishu Dong, Wenbin Yang, He Huang, Xiaohai Zhou, Zhewei He, Rongxing Yao, Wenjian Guo

Pages: 543-554 Published online on: 28 May 2020
Open Access

Principal component analysis on LC‑MS/MS and 2DE‑MALDI‑TOF in glioblastoma cell lines reveals that mitochondria act as organelle sensors of the metabolic state in glioblastoma

Leopoldo Gómez‑Caudillo, Ariadna J. Ortega‑Lozano, Ángel G. Martínez‑Batallar, Haydee Rosas‑Vargas, Fernando Minauro‑Sanmiguel, Sergio Encarnación‑Guevara

Pages: 661-673 Published online on: 27 May 2020

De‑O‑acylated lipooligosaccharide of E. coli B reduces the number of metastatic foci via downregulation of myeloid cell activity

Jagoda Mierzejewska, Agnieszka Szczygieł, Natalia Anger‑Góra, Joanna Rossowska, Joanna Jarosz, Joanna Wietrzyk, Marta Kaszowska, Anna Maciejewska, Wojciech Jachymek, Tomasz Niedziela, Jolanta Lukasiewicz, Czesław Lugowski, Janusz Boratyński, Elżbieta Pajtasz‑Piasecka

Pages: 270-281 Published online on: 08 November 2019
Open Access

CD9 expression as a favorable prognostic marker for patients with malignant mesothelioma

Vishwa Jeet Amatya, Yukio Takeshima, Keisuke Aoe, Nobukazu Fujimoto, Toshihiro Okamoto, Taketo Yamada, Takumi Kishimoto, Chikao Morimoto, Kouki Inai

Pages: 21-28 Published online on: 31 October 2012

Gastric xanthelasma may be a warning sign of intestinal metaplasia: A cross‑sectional study

Dinghong Xiao, Xin Tong, Xiaoqin Yuan, Yunlin Wu, Ping Chen

Pages: 1275-1281 Published online on: 19 June 2020
Open Access

IGF‑IR promotes clonal cell proliferation in myelodysplastic syndromes via inhibition of the MAPK pathway

Qi He, Qingqing Zheng, Feng Xu, Wenhui Shi, Juan Guo, Zheng Zhang, Sida Zhao, Xiao Li, Chunkang Chang

Pages: 1094-1104 Published online on: 19 June 2020

Autophagy regulation by microRNAs in chemotherapy resistance (Review)

Tianqiao Huang, Zhen Xu, Lin Cao, Yuanyuan Lian, Yichuan Huang

Pages: 791-797 Published online on: 22 June 2020

Lentivirus‑mediated knockdown of chondroitin polymerizing factor inhibits glioma cell growth in vitro

Yang-Hua Fan, Bing Xiao, Shi-Gang Lv, Min-Hua Ye, Xin-Gen Zhu, Miao-Jing Wu

Pages: 1149-1155 Published online on: 19 June 2017

NRP1-positive lung cancer cells possess tumor-initiating properties

Luis E. Jimenez-Hernandez, Karla Vazquez-Santillan, Rosario Castro-Oropeza, Gustavo Martinez-Ruiz, Laura Muñoz-Galindo, Carolina Gonzalez-Torres, Carlo C. Cortes-Gonzalez, Georgina Victoria-Acosta, Jorge Melendez-Zajgla, Vilma Maldonado

Pages: 349-357 Published online on: 09 November 2017
Open Access

Preliminary clinical results for PET/MR compared with PET/CT in patients with nasopharyngeal carcinoma

Yong Cheng, Le Bai, Jingjie Shang, Yongjin Tang, Xueying Ling, Bin Guo, Jian Gong, Lu Wang, Hao Xu

Pages: 177-187 Published online on: 30 October 2019
Open Access

PER2 inhibits proliferation and stemness of glioma stem cells via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Dede Ma, Li Hou, Hechun Xia, Hailiang Li, Heng Fan, Xiaoxiong Jia, Zhanfeng Niu

Pages: 533-542 Published online on: 27 May 2020
Open Access

miR‑1299/NOTCH3/TUG1 feedback loop contributes to the malignant proliferation of ovarian cancer

Yuqing Pei, Kexin Li, Xiaoying Lou, Yue Wu, Xin Dong, Wenpeng Wang, Ning Li, Donghong Zhang, Wei Cui

Pages: 438-448 Published online on: 25 May 2020

High level of CFTR expression is associated with tumor aggression and knockdown of CFTR suppresses proliferation of ovarian cancer in vitro and in vivo

Jiao Xu, Min Yong, Jia Li, Xiaojing Dong, Tinghe Yu, Xiao Fu, Lina Hu

Pages: 2227-2234 Published online on: 03 March 2015
Journal Cover

October-2020
Volume 44 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image