Social Media

Discover the most mentioned and discussed articles from the past month

Oncogenic chromosomal translocations and human cancer (Review)

Jie Zheng

Pages: 2011-2019 Published online on: 20 August 2013

Inhibition effect of triptolide on human epithelial ovarian cancer via adjusting cellular immunity and angiogenesis

Hui Hu, Genhua Huang, Haibin Wang, Xiaoli Li, Xiaobing Wang, Ying Feng, Buzhen Tan, Tingtao Chen

Published online on: December 15, 2017

Cycloartan-24-ene-1α,2α,3β-triol, a cycloartane-type triterpenoid from the resinous exudates of Commiphora myrrha, induces apoptosis in human prostatic cancer PC-3 cells

Wenyan Gao, Xiaojie Su, Xiaoyan Dong, Yingli Chen, Chunlan Zhou, Ping Xin, Chunhao Yu, Taiming Wei

Pages: 1107-1114 Published online on: 15 January 2015

CLDN5 affects lncRNAs acting as ceRNA dynamics contributing to regulating blood‑brain barrier permeability in tumor brain metastasis

Shun‑Chang Ma, Qi Li, Jia‑Yi Peng, Jian‑Long Zhouwen, Dai‑Nan Zhang, Chuan‑Bao Zhang, Wen‑Guo Jiang, Wang Jia

Published online on: January 10, 2018

Effects of epidermal growth factor receptor fusion protein on the cytotoxic activity of SOCS1-silenced dendritic cells in vitro

Qichuan Jiang, Xuefeng Wang, Ming Qian, Dong Chen, Yanan Xu

Published online on: December 15, 2017

Immune response-associated gene profiling in Japanese melanoma patients using multi-omics analysis

Yasuto Akiyama, Yoshio Kiyohara, Shusuke Yoshikawa, Masaki Otsuka, Ryota Kondou, Chizu Nonomura, Haruo Miyata, Akira Iizuka, Tadashi Ashizawa, Keiichi Ohshima, Kenichi Urakami, Takeshi Nagashima, Masatoshi Kusuhara, Takashi Sugino, Ken Yamaguchi

Published online on: December 21, 2017

Association of annexin A2 with cancer development (Review)

Xiao-Heng Xu, Wei Pan, Li-Hua Kang, Hui Feng, Yan-Qiu Song

Pages: 2121-2128 Published online on: 05 March 2015

Serum and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) is a predictor of poor prognosis in non-small cell lung cancer, and its dynamic pattern following treatment with SGK1 inhibitor and γ-ray irradiation was elucidated

Zhiyuan Tang, Qin Shen, Hao Xie, Zhu Zhou, Guanglin Shi, Caixin Zhang, Anaz Mohammed, Yi Wu, Songshi Ni, Xiaoyu Zhou

Published online on: January 3, 2018
Open Access

Efficacy of ribavirin against malignant glioma cell lines: Follow-up study

Yushi Ochiai, Emiko Sano, Yutaka Okamoto, Sodai Yoshimura, Kotaro Makita, Shun Yamamuro, Takashi Ohta, Akiyoshi Ogino, Hisashi Tadakuma, Takuya Ueda, Tomohiro Nakayama, Hiroyuki Hara, Atsuo Yoshino, Yoichi Katayama

Pages: 537-544 Published online on: 11 December 2017

Death-associated protein kinase 3 controls the tumor progression of A549 cells through ERK MAPK/c-Myc signaling

Satoru Kake, Tatsuya Usui, Takashi Ohama, Hideyuki Yamawaki, Koichi Sato

Pages: 1100-1106 Published online on: 09 January 2017

Antitumor activity of curcumin by modulation of apoptosis and autophagy in human lung cancer A549 cells through inhibiting PI3K/Akt/mTOR pathway

Furong Liu, Song Gao, Yuxuan Yang, Xiaodan Zhao, Yameng Fan, Wenxia Ma, Danrong Yang, Aimin Yang, Yan Yu

Published online on: January 4, 2018

Construction and investigation of lncRNA-associated ceRNA regulatory network in papillary thyroid cancer

Yangjing Zhao, Hui Wang, Chengjiang Wu, Meina Yan, Haojie Wu, Jingzhe Wang, Xinxin Yang, Qixiang Shao

Published online on: January 10, 2018
Open Access

Bcl-2 overexpression reduces cisplatin cytotoxicity by decreasing ER-mitochondrial Ca2+ signaling in SKOV3 cells

Lu Xu, Qi Xie, Ling Qi, Chunyan Wang, Na Xu, Weimin Liu, Yang Yu, Songyan Li, Ye Xu

Published online on: December 19, 2017

δ-Catenin promotes tumorigenesis and metastasis of lung adenocarcinoma

Fei Huang, Junying Chen, Zeng Wang, Ruilong Lan, Lengxi Fu, Lurong Zhang

Pages: 809-817 Published online on: 08 December 2017

ω3-polyunsaturated fatty acids induce cell death through apoptosis and autophagy in glioblastoma cells: In vitro and in vivo

Soyeon Kim, Kaipeng Jing, Soyeon Shin, Soyeon Jeong, Seung-Hyeon Han, Heyrim Oh, Yoon-Seon Yoo, Jeongsu Han, Young-Joo Jeon, Jun-Young Heo, Gi-Ryang Kweon, Seung-Kiel Park, Jong-Il Park, Tong Wu, Kyu Lim

Pages: 239-246 Published online on: 16 November 2017

Cytisine induces endoplasmic reticulum stress caused by calcium overload in HepG2 cells

Lei Yu, Bo Jiang, Zhifeng Chen, Xin Wang, Dongxue Shang, Xiaopo Zhang, Yongxue Sun, Jinghui Yang, Yubin Ji

Published online on: January 8, 2018

Long non-coding RNA MEG3 functions as a tumour suppressor and has prognostic predictive value in human pancreatic cancer

Ling Ma, Feng Wang, Chong Du, Zhengkui Zhang, Huahu Guo, Xuehai Xie, Hongqiao Gao, Yan Zhuang, Marko Kornmann, Hong Gao, Xiaodong Tian, Yinmo Yang

Published online on: January 2, 2018
Journal Cover

February 2018
Volume 39 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

2016 Impact Factor: 2.662
Ranked #31/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image