Social Media

Discover the most mentioned and discussed articles from the past month

Long non-coding RNA MYU promotes prostate cancer proliferation by mediating the miR-184/c-Myc axis

Jinhua Wang, Xiaohui Yang, Rong Li, Liang Wang, Yinmin Gu, Yuhui Zhao, Kuo Hsiang Huang, Tianyou Cheng, Yi Yuan, Shan Gao

Pages: 2814-2825 Published online on: 20 August 2018

Zoledronic acid inhibits proliferation of human fibrosarcoma cells with induction of apoptosis, and shows combined effects with other anticancer agents

Kazutaka Koto, Hiroaki Murata, Shinya Kimura, Naoyuki Horie, Takaaki Matsui, Yasunori Nishigaki, Kazuteru Ryu, Tomoya Sakabe, Megumi Itoi, Eishi Ashihara, Taira Maekawa, Shinji Fushiki, Toshikazu Kubo

Pages: 233-239 Published online on: 01 July 2010

Inhibition of MUS81 improves the chemical sensitivity of olaparib by regulating MCM2 in epithelial ovarian cancer

Ailing Zhong, Hongqin Zhang, Suhong Xie, Minjie Deng, Hui Zheng, Yanchun Wang, Miaomiao Chen, Renquan Lu, Lin Guo

Pages: 1747-1756 Published online on: 22 January 2018

EGF ligand fused to truncated Pseudomonas aeruginosa exotoxin A specifically targets and inhibits EGFR‑positive cancer cells

Saeed M. Hashimi, Brock Grant, Naif Alqurashi, Faisal Alowaidi, Ming Q. Wei

Pages: 2690-2697 Published online on: 06 September 2018

MicroRNA‑874 is downregulated in cervical cancer and inhibits cancer progression by directly targeting ETS1

Haihong Liao, Yunfei Pan, Yuefen Pan, Junjun Shen, Quan Qi, Liping Zhong, Wenshu Han, Qi Wang, Yizhen Jiang

Pages: 2389-2398 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Single nucleotide variant profiles of viable single circulating tumour cells reveal CTC behaviours in breast cancer

Yipeng Wang, Liping Guo, Lin Feng, Wen Zhang, Ting Xiao, Xuebing Di, Guoji Chen, Kaitai Zhang

Pages: 2147-2159 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Prediction of candidate RNA signatures for recurrent ovarian cancer prognosis by the construction of an integrated competing endogenous RNA network

Xin Wang, Lei Han, Ling Zhou, Li Wang, Lan‑Mei Zhang

Pages: 2659-2673 Published online on: 13 September 2018

A novel clinical multidimensional transcriptome signature predicts prognosis in bladder cancer

Chun‑Peng Liu, Jian‑Hua Zhang, Shuai‑Chao Zheng, Jing Liu, Jin‑Cheng Guo

Pages: 2826-2835 Published online on: 31 August 2018

Overexpression of Epsin 3 enhances migration and invasion of glioma cells by inducing epithelial‑mesenchymal transition

Yaru Wang, Wen Song, Pengcheng Kan, Chao Huang, Zhuolin Ma, Qiaoli Wu, Xiuhua Yao, Biao Zhang

Pages: 3049-3059 Published online on: 10 September 2018

Circadian clock gene Per2 downregulation in non‑small cell lung cancer is associated with tumour progression and metastasis

Run Xiang, Yue Cui, Yanping Wang, Tianpeng Xie, Xiaojun Yang, Zhu Wang, Juan Li, Qiang Li

Pages: 3040-3048 Published online on: 13 September 2018

Endocannabinoids as emerging suppressors of angiogenesis and tumor invasion (Review)

Maurizio Bifulco, Chiara Laezza, Patrizia Gazzerro, Francesca Pentimalli

Pages: 813-816 Published online on: 01 April 2007
Open Access

Daam1 activates RhoA to regulate Wnt5a‑induced glioblastoma cell invasion

Guiyang Liu, Ting Yan, Xiaorong Li, Jianhui Sun, Bo Zhang, Hongjie Wang, Yichao Zhu

Pages: 465-472 Published online on: 01 December 2017

Characterizing the molecular mechanisms of acquired temozolomide resistance in the U251 glioblastoma cell line by protein microarray

Jing Lin, Jianling Zuo, Yong Cui, Chaoli Song, Xiaojun Wu, Huaizhi Feng, Jian Li, Shuo Li, Qinian Xu, Wenxin Wei, Guanzhong Qiu, Hua He

Pages: 2333-2341 Published online on: 19 March 2018
Open Access

Prognostic and predictive value of HURP in non‑small cell lung cancer

Qi Wang, Yaokun Chen, Hui Feng, Biyuan Zhang, Haiji Wang

Pages: 1682-1692 Published online on: 26 February 2018

Construction and investigation of lncRNA-associated ceRNA regulatory network in papillary thyroid cancer

Yangjing Zhao, Hui Wang, Chengjiang Wu, Meina Yan, Haojie Wu, Jingzhe Wang, Xinxin Yang, Qixiang Shao

Pages: 1197-1206 Published online on: 10 January 2018

Effect of Recepteur d'Origine Nantais expression on chemosensitivity and tumor cell behavior in colorectal cancer

Nuri Kim, Sung-Bum Cho, Young-Lan Park, Sun-Young Park, Eun Myung, Seung-Hun Kim, Hyung-Min Yu, Young-Ae Son, Dae-Seong Myung, Wan-Sik Lee, Young-Eun Joo

Pages: 3331-3340 Published online on: 31 March 2016

Lysines 207 and 325 methylation of WDR5 catalyzed by SETD6 promotes breast cancer cell proliferation and migration

Ruosi Yao, Yingli Wang, Danyang Han, Yuhui Ma, Musong Ma, Yaping Zhao, Jiang Tan, Jun Lu, Guiying Xu, Xiaoxue Li

Pages: 3069-3077 Published online on: 23 August 2018

MicroRNA‑145 inhibits migration and induces apoptosis in human non‑small cell lung cancer cells through regulation of the EGFR/PI3K/AKT signaling pathway

Bin Li, Cui‑Min Ding, Yan‑Xiao Li, Jing‑Cui Peng, Nan Geng, Wen‑Wen Qin

Pages: 2944-2954 Published online on: 23 August 2018
Open Access

hsa‑miR‑24 suppresses metastasis in nasopharyngeal carcinoma by regulating the c‑Myc/epithelial‑mesenchymal transition axis

Bojin Su, Tao Xu, Jeff P. Bruce, Kenneth W. Yip, Ning Zhang, Zeli Huang, Guoyi Zhang, Fei‑Fei Liu, Jiyong Liang, Huiling Yang, François X. Claret

Pages: 2536-2546 Published online on: 07 September 2018
Open Access

CRISPR/Cas9‑mediated hypoxia inducible factor‑1α knockout enhances the antitumor effect of transarterial embolization in hepatocellular carcinoma

Quan Liu, Dahua Fan, Dickson Adah, Zhengzhi Wu, Renyan Liu, Qiao‑Ting Yan, Yue Zhang, Zhi‑Yong Du, Dou Wang, Yan Li, Shi‑Yun Bao, Li‑Ping Liu

Pages: 2547-2557 Published online on: 23 August 2018
Journal Cover

November 2018
Volume 40 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image