Most Read

Discover the most frequently read articles from the past month

Role of the tumor microenvironment in tumor progression and the clinical applications (Review)

Yao Yuan, Yu-Chen Jiang, Chong-Kui Sun, Qian-Ming Chen

Pages: 2499-2515 Published online on: 07 March 2016
Open Access

Overexpression of Opa interacting protein 5 increases the progression of liver cancer via BMPR2/JUN/CHEK1/RAC1 dysregulation

Yuwen Li, Fei Xiao, Wenting Li, Pingping Hu, Ruirui Xu, Jun Li, Guimei Li, Chuanlong Zhu

Pages: 2075-2088 Published online on: 11 February 2019
Open Access

Analysis of gene co‑expression network reveals prognostic significance of CNFN in patients with head and neck cancer

Baoling Liu, Guanhong Huang, Hongming Zhu, Zhaoming Ma, Xiaokang Tian, Li Yin, Xingya Gao, Xia He

Pages: 2168-2180 Published online on: 18 February 2019

Mechanisms associated with resistance to tamoxifen in estrogen receptor-positive breast cancer (Review)

Rubí Viedma-Rodríguez, Luis Baiza-Gutman, Fabio Salamanca‑Gómez, Mariana Diaz‑Zaragoza, Guadalupe Martínez-Hernández, Ruth Ruiz Esparza‑Garrido, Miguel Angel Velázquez-Flores, Diego Arenas-Aranda

Pages: 3-15 Published online on: 16 May 2014

Comparison of 2D- and 3D-culture models as drug-testing platforms in breast cancer

Yoshinori Imamura, Toru Mukohara, Yohei Shimono, Yohei Funakoshi, Naoko Chayahara, Masanori Toyoda, Naomi Kiyota, Shintaro Takao, Seishi Kono, Tetsuya Nakatsura, Hironobu Minami

Pages: 1837-1843 Published online on: 29 January 2015
Open Access

Genome‑wide DNA methylation profile of thymomas and potential epigenetic regulation of thymoma subtypes

Yalan Bi, Yunxiao Meng, Yuchen Niu, Shanqing Li, Hongsheng Liu, Jia He, Ye Zhang, Naixin Liang, Lei Liu, Xinxin Mao, Jie Yan, Bo Long, Zhiyong Liang, Zhihong Wu

Published online on: February 28, 2019
Open Access

Exosomes: New players in cancer (Review)

Wei Guo, Yibo Gao, Ning Li, Fei Shao, Chunni Wang, Pan Wang, Zhenlin Yang, Renda Li, Jie He

Pages: 665-675 Published online on: 13 June 2017
Open Access

Cancer drug delivery in the nano era: An overview and perspectives (Review)

Zhen Li, Shirui Tan, Shuan Li, Qiang Shen, Kunhua Wang

Pages: 611-624 Published online on: 14 June 2017
Open Access

Interaction with tumor‑associated macrophages promotes PRL‑3‑induced invasion of colorectal cancer cells via MAPK pathway‑induced EMT and NF‑κB signaling‑induced angiogenesis

Tao Zhang, Lu Liu, Wei Lai, Yujie Zeng, Heyang Xu, Qiusheng Lan, Pengwei Su, Zhonghua Chu

Published online on: March 7, 2019

Recombinant Lz-8 from Ganoderma lucidum induces endoplasmic reticulum stress-mediated autophagic cell death in SGC-7901 human gastric cancer cells

Chongyang Liang, Hongrui Li, Hui Zhou, Shuqin Zhang, Zhiyi Liu, Qiuli Zhou, Fei Sun

Pages: 1079-1089 Published online on: 14 December 2011
Open Access

IL22 furthers malignant transformation of rat mesenchymal stem cells, possibly in association with IL22RA1/STAT3 signaling

Xiangrong Cui, Xuan Jing, Qin Yi, Zhongping Xiang, Jie Tian, Bin Tan, Jing Zhu

Pages: 2148-2158 Published online on: 11 February 2019

Hereditary breast and ovarian cancer susceptibility genes (Review)

Hiroshi Kobayashi, Sumire Ohno, Yoshikazu Sasaki, Miyuki Matsuura

Pages: 1019-1029 Published online on: 19 June 2013

Quercetin in prostate cancer: Chemotherapeutic and chemopreventive effects, mechanisms and clinical application potential (Review)

Feiya Yang, Liming Song, Huiping Wang, Jun Wang, Zhiqing Xu, Nianzeng Xing

Pages: 2659-2668 Published online on: 31 March 2015
Open Access

TSPAN1 upregulates MMP2 to promote pancreatic cancer cell migration and invasion via PLCγ

Xiaobo Zhang, Gang Shi, Feng Gao, Peng Liu, Huaitao Wang, Xiaodong Tan

Pages: 2117-2125 Published online on: 30 January 2019

Oncogenic chromosomal translocations and human cancer (Review)

Jie Zheng

Pages: 2011-2019 Published online on: 20 August 2013
Open Access

The underlying molecular mechanism and potential drugs for treatment in papillary renal cell carcinoma: A study based on TCGA and Cmap datasets

Jin‑Shu Pang, Zhe‑Kun Li, Peng Lin, Xiao‑Dong Wang, Gang Chen, Hai‑Biao Yan, Sheng‑Hua Li

Pages: 2089-2102 Published online on: 14 February 2019

Effects of different mycotoxins on humans, cell genome and their involvement in cancer (Review)

Mowaffaq Adam Ahmed Adam, Yasser M. Tabana, Khirun Binti Musa, Doblin Anak Sandai

Pages: 1321-1336 Published online on: 06 February 2017
Journal Cover

April 2019
Volume 41 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image