Most Read

Discover the most frequently read articles from the past month

Mechanisms associated with resistance to tamoxifen in estrogen receptor-positive breast cancer (Review)

Rubí Viedma-Rodríguez, Luis Baiza-Gutman, Fabio Salamanca‑Gómez, Mariana Diaz‑Zaragoza, Guadalupe Martínez-Hernández, Ruth Ruiz Esparza‑Garrido, Miguel Angel Velázquez-Flores, Diego Arenas-Aranda

Pages: 3-15 Published online on: 16 May 2014

Role of the tumor microenvironment in tumor progression and the clinical applications (Review)

Yao Yuan, Yu-Chen Jiang, Chong-Kui Sun, Qian-Ming Chen

Pages: 2499-2515 Published online on: 07 March 2016

Pathogenesis and malignant transformation of adenomyosis (Review)

Natsuki Koike, Taihei Tsunemi, Chiharu Uekuri, Juria Akasaka, Fuminori Ito, Aiko Shigemitsu, Hiroshi Kobayashi

Pages: 861-867 Published online on: 13 December 2012

Comparison of 2D- and 3D-culture models as drug-testing platforms in breast cancer

Yoshinori Imamura, Toru Mukohara, Yohei Shimono, Yohei Funakoshi, Naoko Chayahara, Masanori Toyoda, Naomi Kiyota, Shintaro Takao, Seishi Kono, Tetsuya Nakatsura, Hironobu Minami

Pages: 1837-1843 Published online on: 29 January 2015

Hereditary breast and ovarian cancer susceptibility genes (Review)

Hiroshi Kobayashi, Sumire Ohno, Yoshikazu Sasaki, Miyuki Matsuura

Pages: 1019-1029 Published online on: 19 June 2013

Oncogenic chromosomal translocations and human cancer (Review)

Jie Zheng

Pages: 2011-2019 Published online on: 20 August 2013

Synergistic anticancer effects of curcumin and resveratrol in Hepa1-6 hepatocellular carcinoma cells

Qin Du, Bing Hu, Hong-Mei An, Ke-Ping Shen, Ling Xu, Shan Deng, Meng-Meng Wei

Pages: 1851-1858 Published online on: 27 February 2013

The emerging landscape of circular RNA ciRS-7 in cancer (Review)

Li Peng, Xiao Qing Yuan, Guan Cheng Li

Pages: 2669-2674 Published online on: 08 April 2015
Open Access

miR-181 regulates cisplatin-resistant non-small cell lung cancer via downregulation of autophagy through the PTEN/PI3K/AKT pathway

Jiangang Liu, Yingru Xing, Ling Rong

Pages: 1631-1639 Published online on: 13 February 2018
Open Access

Bioinformatic identification of chemoresistance-associated microRNAs in breast cancer based on microarray data

Ya-Wen Wang, Weiguo Zhang, Rong Ma

Pages: 1003-1010 Published online on: 10 January 2018
Open Access

Yap regulates gastric cancer survival and migration via SIRT1/Mfn2/mitophagy

Hongzhu Yan, Chengmin Qiu, Weiwei Sun, Minmin Gu, Feng Xiao, Jue Zou, Li Zhang

Pages: 1671-1681 Published online on: 07 February 2018
Open Access

REC8 inhibits EMT by downregulating EGR1 in gastric cancer cells

Junhong Zhao, Lanlan Geng, Gaoyang Duan, Wanfu Xu, Yang Cheng, Zhiliang Huang, Zhenwen Zhou, Sitang Gong

Pages: 1583-1590 Published online on: 01 February 2018
Open Access

Long non-coding RNA XIST exerts oncogenic functions in pancreatic cancer via miR-34a-5p

Zhixia Sun, Baogang Zhang, Tingting Cui

Pages: 1591-1600 Published online on: 02 February 2018
Open Access

Inactivation of DNA-PK by knockdown DNA-PKcs or NU7441 impairs non-homologous end-joining of radiation-induced double strand break repair

Jun Dong, Yufeng Ren, Tian Zhang, Zhenyu Wang, Clifton C. Ling, Gloria C. Li, Fuqiu He, Chengtao Wang, Bixiu Wen

Pages: 912-920 Published online on: 16 January 2018

Association of annexin A2 with cancer development (Review)

Xiao-Heng Xu, Wei Pan, Li-Hua Kang, Hui Feng, Yan-Qiu Song

Pages: 2121-2128 Published online on: 05 March 2015
Open Access

High expression of hnRNPA1 promotes cell invasion by inducing EMT in gastric cancer

Yahua Chen, Jun Liu, Wei Wang, Li Xiang, Jide Wang, Side Liu, Hongyan Zhou, Zheng Guo

Pages: 1693-1701 Published online on: 16 February 2018

Serenoa repens induces growth arrest and apoptosis of human multiple myeloma cells via inactivation of STAT 3 signaling

Yuqin Che, Shuai Hou, Zhiwei Kang, Qiao Lin

Pages: 377-383 Published online on: 01 August 2009

Epigenetic regulation and cancer (Review)

Q. W. Chen, X. Y. Zhu, Y. Y. Li, Z. Q. Meng

Pages: 523-532 Published online on: 11 December 2013
Open Access

Construction of a ceRNA network reveals potential lncRNA biomarkers in rectal adenocarcinoma

Zhiyuan Zhang, Sen Wang, Dongjian Ji, Wenwei Qian, Qingyuan Wang, Jie Li, Jiou Gu, Wen Peng, Tao Hu, Bing Ji, Yue Zhang, Shijia Wang, Yueming Sun

Pages: 2101-2113 Published online on: 05 March 2018
Journal Cover

May 2018
Volume 39 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

2016 Impact Factor: 2.662
Ranked #31/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image