Most Cited (Dimensions)

Discover the most frequently cited articles from the past 2 years (Dimensions)

Cisplatin and platinum drugs at the molecular level (Review)

Teni Boulikas, Maria Vougiouka

Pages: 1663-1682 Published online on: 01 November 2003

Long non-coding RNA HOTAIR is a powerful predictor of metastasis and poor prognosis and is associated with epithelial-mesenchymal transition in colon cancer

Ze-Hua Wu, Xiao-Liang Wang, Hua-Mei Tang, Tao Jiang, Jian Chen, Su Lu, Guo-Qiang Qiu, Zhi-Hai Peng, Dong-Wang Yan

Pages: 395-402 Published online on: 15 May 2014

Comparison of 2D- and 3D-culture models as drug-testing platforms in breast cancer

Yoshinori Imamura, Toru Mukohara, Yohei Shimono, Yohei Funakoshi, Naoko Chayahara, Masanori Toyoda, Naomi Kiyota, Shintaro Takao, Seishi Kono, Tetsuya Nakatsura, Hironobu Minami

Pages: 1837-1843 Published online on: 29 January 2015

Role of long non-coding RNA HULC in cell proliferation, apoptosis and tumor metastasis of gastric cancer: A clinical and in vitro investigation

Yan Zhao, Qinhao Guo, Jiejing Chen, Jun Hu, Shuwei Wang, Yueming Sun

Pages: 358-364 Published online on: 14 November 2013

Clinical significance of the expression of long non-coding RNA HOTAIR in primary hepatocellular carcinoma

Masahisa Ishibashi, Ryunosuke Kogo, Kohei Shibata, Genta Sawada, Yusuke Takahashi, Junji Kurashige, Sayuri Akiyoshi, Shin Sasaki, Takeshi Iwaya, Tomoya Sudo, Keishi Sugimachi, Koshi Mimori, Go Wakabayashi, Masaki Mori

Pages: 946-950 Published online on: 28 December 2012

Elevated expression level of long noncoding RNA MALAT-1 facilitates cell growth, migration and invasion in pancreatic cancer

Feng Jiao, Hai Hu, Cuncun Yuan, Lei Wang, Weihua Jiang, Ziliang Jin, Zhen Guo, Liwei Wang

Pages: 2485-2492 Published online on: 26 September 2014

microRNA-21 promotes tumor proliferation and invasion in gastric cancer by targeting PTEN

Bao Gui Zhang, Jian Fang Li, Bei Qin Yu, Zheng Gang Zhu, Bing Ya Liu, Min Yan

Pages: 1019-1026 Published online on: 19 January 2012

WNT/PCP signaling pathway and human cancer (Review)

Masaru Katoh

Pages: 1583-1588 Published online on: 01 December 2005

microRNA-143, down-regulated in osteosarcoma, promotes apoptosis and suppresses tumorigenicity by targeting Bcl-2

Hao Zhang, Xiaobing Cai, Yang Wang, Hao Tang, Daki Tong, Fang Ji

Pages: 1363-1369 Published online on: 01 November 2010

LincRNA-p21 enhances the sensitivity of radiotherapy for human colorectal cancer by targeting the Wnt/β-catenin signaling pathway

Guangyu Wang, Zhiwei Li, Qi Zhao, Yuanyuan Zhu, Ci Zhao, Xin Li, Zhigang Ma, Xiaobo Li, Yanqiao Zhang

Pages: 1839-1845 Published online on: 24 February 2014

Expression profile of class I histone deacetylases in human cancer tissues

Masamune Nakagawa, Yoshinao Oda, Takashi Eguchi, Shin-Ichi Aishima, Takashi Yao, Fumihito Hosoi, Yuji Basaki, Mayumi Ono, Michihiko Kuwano, Masao Tanaka, Masazumi Tsuneyoshi

Pages: 769-774 Published online on: 01 October 2007

Diverse roles of miR-29 in cancer (Review)

Hesong Jiang, Guang Zhang, Jun-Hua Wu, Chun-Ping Jiang

Pages: 1509-1516 Published online on: 20 February 2014
Open Access

Patterns of MMP-2 and MMP-9 expression in human cancer cell lines

M. W. Roomi, J. C. Monterrey, T. Kalinovsky, M. Rath, A. Niedzwiecki

Pages: 1323-1333 Published online on: 01 May 2009

The emerging landscape of circular RNA ciRS-7 in cancer (Review)

Li Peng, Xiao Qing Yuan, Guan Cheng Li

Pages: 2669-2674 Published online on: 08 April 2015

Microarray expression profile of long non-coding RNAs in EGFR-TKIs resistance of human non-small cell lung cancer

Ningning Cheng, Xuefei Li, Chao Zhao, Shengxiang Ren, Xiaoxia Chen, Weijing Cai, Mingchuan Zhao, Yishi Zhang, Jiayu Li, Qi Wang, Caicun Zhou

Pages: 833-839 Published online on: 02 December 2014

Aspirin, ibuprofen, and other non-steroidal anti-inflammatory drugs in cancer prevention: A critical review of non-selective COX-2 blockade (Review)

Randall E. Harris, Joanne Beebe-Donk, Hani Doss, Deborah Burr Doss

Pages: 559-583 Published online on: 01 April 2005

MicroRNA-181a sensitizes human malignant glioma U87MG cells to radiation by targeting Bcl-2

Gong Chen, Wei Zhu, Dezhi Shi, Li Lv, Chun Zhang, Ping Liu, Weixing Hu

Pages: 997-1003 Published online on: 01 April 2010

microRNA-133 inhibits cell proliferation, migration and invasion in prostate cancer cells by targeting the epidermal growth factor receptor

Jun Tao, Deyao Wu, Bin Xu, Weichun Qian, Pengchao Li, Qiang Lu, Changjun Yin, Wei Zhang

Pages: 1967-1975 Published online on: 07 March 2012
Open Access

Repeated oral dosing of TAS-102 confers high trifluridine incorporation into DNA and sustained antitumor activity in mouse models

Nozomu Tanaka, Kazuki Sakamoto, Hiroyuki Okabe, Akio Fujioka, Keisuke Yamamura, Fumio Nakagawa, Hideki Nagase, Tatsushi Yokogawa, Kei Oguchi, Keiji Ishida, Akiko Osada, Hiromi Kazuno, Yukari Yamada, Kenichi Matsuo

Pages: 2319-2326 Published online on: 17 September 2014
Journal Cover

May-2020
Volume 43 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image