Journal Articles

Article Open Access

Effects of stereotactic body radiotherapy for clinical outcomes of patients with liver metastasis and hepatocellular carcinoma: A retrospective study

Canyu Liu, Qiong Yi, Xuerong Zhou, Xu Han, Rui Jiang

Article Number: 305 Published online on: 31 May 2023
Case Report

Primary hepatic neuroendocrine neoplasm presenting as a massive cystic liver tumor mimicking mucinous cystic neoplasm of the liver: A case report and literature review

Takuji Noro, Teppei Tatsuoka, Musashi Takada, Souya Meguro, Hirotaka Ishido, Keishi Kawasaki, Takashi Mitsui, Emiko Takeshita, Taiki Sato, Sinichi Ban, Hidehiro Tajima, Takashi Okuyama, Hideyuki Yoshitomi

Article Number: 304 Published online on: 31 May 2023
Article Open Access

Local control of bone metastasis treated with palliative radiotherapy in patients with lung cancer: An observational retrospective cohort study

Kenji Makita, Yasushi Hamamoto, Hiromitsu Kanzaki, Kei Nagasaki, Toshiyuki Kozuki

Article Number: 303 Published online on: 31 May 2023
Correction Open Access

[Corrigendum] Differential regulation of mitochondrial complex I and oxidative stress based on metastatic potential of colorectal cancer cells

Neeraj Kumar Rai, Shashank Mathur, Suraj Kumar Singh, Meenakshi Tiwari, Vijay Kumar Singh, Rizwanul Haque, Swasti Tiwari, Lokendra Kumar Sharma

Article Number: 302 Published online on: 30 May 2023
Article Open Access

Epidemiology, pathological characteristics and survival of retroperitoneal soft‑tissue sarcomas compared with non‑retroperitoneal soft tissue sarcomas

Alessandra Buja, Massimo Rugge, Matteo Barillaro, Andrea Miatton, Saveria Tropea, Claudia Cozzolino, Manuel Zorzi, Antonella Vecchiato, Paolo Del Fiore, Antonella Brunello, Vincenzo Baldo, Carlo Riccardo Rossi, Simone Mocellin

Article Number: 301 Published online on: 26 May 2023
Case Report Open Access

Obstruction of the biliary tract as a rare presentation of acute myeloid leukemia: A case report

Shengke Tu, Min Li, Hongjie Fan, Ziwei Shi, Xiaolan Li, Kui Song

Article Number: 300 Published online on: 26 May 2023
Article Open Access

Effect of HER2 expression status on the prognosis of patients with HR+/HER2 advanced breast cancer undergoing advanced first‑line endocrine therapy

Kan Wang, Qinglei Du, Jie Yu, Yao Li, Xulong Zhu

Article Number: 299 Published online on: 26 May 2023
Article Open Access

MRPL51 is a downstream target of FOXM1 in promoting the malignant behaviors of lung adenocarcinoma

Wenqian Zhang, Lei Yu, Cong Xu, Tian Tang, Jianguang Cao, Lei Chen, Xinya Pang, Weihao Ren

Article Number: 298 Published online on: 26 May 2023
Article Open Access

Soluble NKG2D ligands impair CD8+ T cell antitumor function dependent of NKG2D downregulation in neuroblastoma

Yi Zhang, Feifei Luo, Kuiran Dong

Article Number: 297 Published online on: 24 May 2023
Article Open Access

Prognostic value of E‑26 transformation‑specific‑related gene in prostate cancer based on immunohistochemistry analysis

Yang Zhang, Jing Tao, Rangrang Wang, Haojie Xuan, Zhihao Chen, Li Xiao, Haiyong Ding, Zhongquan Sun

Article Number: 296 Published online on: 24 May 2023
Article Open Access

Lanosterol synthase loss of function decreases the malignant phenotypes of HepG2 cells by deactivating the Src/MAPK signaling pathway

Xiaomei Sun, Jun Zhang, Hui Liu, Mingcong Li, Li Liu, Zhen Yang, Weikang Hu, Hongmei Bai, Jiansheng Xu, Jun Xing, Zhijun Xu, Aizhu Mo, Ziyi Guo, Yajie  Bai, Qing Zhou, Yuan Wang, Shengquan Zhang, Sumei Zhang

Article Number: 295 Published online on: 23 May 2023
Article Open Access

Gallic acid in theabrownin suppresses cell proliferation and migration in non‑small cell lung carcinoma via autophagy inhibition

Xue Tian, Jiaan Xu, Yonghua Ye, Xiujuan Xiao, Li Yan, Shihui Yu, Jianyong Cai, Quan Du, Xiaoqiao Dong, Li Zhou, Letian Shan, Qiang Yuan

Article Number: 294 Published online on: 23 May 2023
Article Open Access

Preoperative prediction of vessel invasion in locally advanced gastric cancer based on computed tomography radiomics and machine learning

Zhi-Wei Hu, Pan Liang, Zhi-Li Li, Liu-Liang Yong, Hao Lu, Rui Wang, Jian-Bo Gao

Article Number: 293 Published online on: 22 May 2023
Article Open Access

CDC23 knockdown suppresses the proliferation, migration and invasion of liver cancer via the EMT process

Yang Zhang, Lianghua Luo, Chengchao Fu, Wang Hu, Yong Li, Jianbo Xiong

Article Number: 291 Published online on: 22 May 2023
Article Open Access

Competing endogenous RNA analysis identified lncRNA DSCR9 as a novel prognostic biomarker associated with metastasis and tumor microenvironment in renal cell carcinoma

Ying Liu, Jian Luo, Jing Zeng, Weipeng Liu, Bin Fu, Jing Xiong

Article Number: 290 Published online on: 22 May 2023
Case Report Open Access

T‑lymphoblastic lymphoma in a child diagnosed by metagenomic sequencing: A case report

Lianqin Mo, Jun Jiang, Juan Shi, Zemin Yu, Lingyi Li, Dong Huang

Article Number: 289 Published online on: 22 May 2023
Article Open Access

Sequential administration of PD‑1 inhibitor and cetuximab causes pneumonia

Makoto Arai, Mitsuhiro Abe, Shinsuke Kitahara, Noriko Sakuma, Izumi Ohno, Koji Takahashi, Chiaki Imai, Hiromi Saeki, Takuji Suzuki, Katsuhiro Uzawa, Toyoyuki Hanazawa, Yuichi Takiguchi

Article Number: 288 Published online on: 19 May 2023
Article Open Access

Underdiagnosis of cervical intraepithelial neoplasia by colposcopy and its association with thin high‑grade squamous intraepithelial lesions

Mingzhu Li, Xiaobo Zhang, Qisong Zhang, Yun Zhao, Chao Zhao, Jingran Li, Hong Tao, Danhua Shen, Lihui Wei

Article Number: 287 Published online on: 19 May 2023
Article Open Access

The ‘double‑track sign’: A novel CT finding suggestive of the diagnosis of T1a gastric cancer

Pan Liang, Dongbo Lv, Xiu-Chun Ren, Ming Cheng, Zhi-Wei Hu, Liu-Liang Yong, Bing-Bing Zhu, Meng-Ru Liu, Jian-Bo Gao

Article Number: 286 Published online on: 19 May 2023
Article Open Access

Analysis and validation of the potential of the MYO1E gene in pancreatic adenocarcinoma based on a bioinformatics approach

Songbai Liu, Peng Liu, Xiaobin Fei, Changhao Zhu, Junyi Hou, Xing Wang, Yaozhen Pan

Article Number: 285 Published online on: 19 May 2023
Article Open Access

Prostate‑specific antigen density and preoperative MRI findings as predictors of biochemical recurrence in high‑risk and very high‑risk prostate cancer

Cheng-Kuang Yang, Chi-Rei Yang, Yen-Chuan Ou, Chen-Li Cheng, Hao-Chung Ho, Kun-Yuan Chiu, Shian-Shiang Wang, Jian-Ri Li, Chuan-Shu Chen, Chi-Feng Hung, Cheng-Che Chen, Shu-Chi Wang, Chia-Yen Lin, Sheng-Chun Hung

Article Number: 284 Published online on: 18 May 2023
Article Open Access

Prevalence of sarcopenia among patients with hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta‑analysis

Jiye Liu, Hanyong Luo, Letian Huang, Jiahe Wang

Article Number: 283 Published online on: 18 May 2023
Review Open Access

Germline EGFR mutations in lung cancer (Review)

Minghui Liu, Xiaoyu Niu, Hongyu Liu, Jun Chen

Article Number: 282 Published online on: 16 May 2023
Review Open Access

Combination of CAR‑T cell therapy and radiotherapy: Opportunities and challenges in solid tumors (Review)

Liqiang Zhong, Yi Li, Tobias Achu Muluh, Yongsheng Wang

Article Number: 281 Published online on: 16 May 2023
Article

Levels of NT‑proBNP in patients with cancer

Jozef Chovanec Jr, Jozef Chovanec Sr, Michal Chovanec, Michal Mego

Article Number: 280 Published online on: 16 May 2023
Article Open Access
Article Open Access

MicroRNA‑153 may act as a potential biomarker and prognostic indicator of patients with gastric cancer

Tian Li, Dong Guo, Xiaoyan Xu, Peng Liu, Ping Wang, Yongcun Zhu, Lin Lin, Yemin Qu, Feng Liu, Yanliu Chu, Xiaozhong Gao

Article Number: 278 Published online on: 12 May 2023
Case Report Open Access

Mucosa‑associated lymphoid tissue in the central nervous system presenting as meningioma: A case report

Jiangbin Ren, Lingyu Cai, Jianghao Ren, Shaoxun Li, Lianshu Ding

Article Number: 277 Published online on: 12 May 2023
Article Open Access

MicroRNAs associated with postoperative outcomes in patients with limited stage neuroendocrine carcinoma of the esophagus

Tomoyuki Okumura, Tsutomu Fujii, Kenji Terabayashi, Takashi Kojima, Shigeru Takeda, Tomomi Kashiwada, Kazuhiro Toriyama, Susumu Hijioka, Tatsuya Miyazaki, Miho Yamamoto, Shunsuke Tanabe, Yasuhiro Shirakawa, Masayuki Furukawa, Yoshitaka Honma, Isamu Hoshino, Yoshihiro Nabeya, Hironori Yamaguchi, Shinji Uemoto, Yutaka Shimada, Hisahiro Matsubara, Soji Ozawa, Hiroyasu Makuuchi, Masayuki Imamura

Article Number: 276 Published online on: 12 May 2023
Article Open Access

Development of preoperative and postoperative machine learning models to predict the recurrence of huge hepatocellular carcinoma following surgical resection

Qinghua Zhang, Guoxu Fang, Tiancong Huang, Guangya Wei, Haitao Li, Jingfeng Liu

Article Number: 275 Published online on: 12 May 2023
Journal Cover

July-2023
Volume 26 Issue 1

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image