Journal Articles

Exosomes: A rising star in breast cancer (Review)

Lingxia Wang, Bo Wang, Huiyan Wen, Jiahui Mao, Yang Ren, Huan Yang

Pages: 407-423 Published online on: 09 June 2020
Open Access

Mechanistic insight of predictive biomarkers for antitumor PD‑1/PD‑L1 blockade: A paradigm shift towards immunome evaluation (Review)

Wenjie You, Bin Shang, Jian Sun, Xueqing Liu, Lili Su, Shujuan Jiang

Pages: 424-437 Published online on: 11 June 2020
Open Access

miR‑1299/NOTCH3/TUG1 feedback loop contributes to the malignant proliferation of ovarian cancer

Yuqing Pei, Kexin Li, Xiaoying Lou, Yue Wu, Xin Dong, Wenpeng Wang, Ning Li, Donghong Zhang, Wei Cui

Pages: 438-448 Published online on: 25 May 2020
Open Access

TSPYL5 activates endoplasmic reticulum stress to inhibit cell proliferation, migration and invasion in colorectal cancer

Chao Huang, Chunping He, Peng Ruan, Rui Zhou

Pages: 449-456 Published online on: 09 June 2020
Open Access

Aspirin inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation in vitro and in vivo via inducing cell cycle arrest and apoptosis

Tingting Shi, Koji Fujita, Jian Gong, Mai Nakahara, Hisakazu Iwama, Shi Liu, Hirohito Yoneyama, Asahiro Morishita, Takako Nomura, Joji Tani, Kei Takuma, Tomoko Tadokoro, Takashi Himoto, Kyoko Oura, Kunihiko Tsutsui, Hideki Kobara, Tsutomu Masaki

Pages: 457-468 Published online on: 29 May 2020
Open Access

Sea cucumber Cucumaria frondosa fucoidan inhibits osteosarcoma adhesion and migration by regulating cytoskeleton remodeling

Minglei Zhang, Li Chen, Yang Liu, Minghui Chen, Shuang Zhang, Daliang Kong

Pages: 469-476 Published online on: 19 May 2020
Open Access

Veratramine suppresses human HepG2 liver cancer cell growth in vitro and in vivo by inducing autophagic cell death

Linlin Yin, Yonghui Xia, Ping Xu, Wenli Zheng, Yuanyuan Gao, Faqin Xie, Zhaoning Ji

Pages: 477-486 Published online on: 25 May 2020
Open Access

Propofol suppresses the progression of non‑small cell lung cancer via downregulation of the miR‑21‑5p/MAPK10 axis

Xinhua Wu, Xuebin Li, Guiping Xu

Pages: 487-498 Published online on: 21 May 2020
Open Access

Mitochondrial APE1 promotes cisplatin resistance by downregulating ROS in osteosarcoma

Yufeng Liu, Zhimin Zhang, Qing Li, Liang Zhang, Yi Cheng, Zhaoyang Zhong

Pages: 499-508 Published online on: 04 June 2020
Open Access

Small breast epithelial mucin promotes the invasion and metastasis of breast cancer cells via promoting epithelial‑to‑mesenchymal transition

Qiu‑Hua Li, Zhao‑Zhe Liu, Ya‑Νan Ge, Xing Liu, Xiao‑Dong Xie, Zhen‑Dong Zheng, Yue‑Hai Ma, Bin Liu

Pages: 509-518 Published online on: 09 June 2020
Open Access

Circular RNA expression and association with the clinicopathological characteristics in papillary thyroid carcinoma

Dan Guo, Fangyuan Li, Xiaoxiao Zhao, Bo Long, Sumei Zhang, Anqi Wang, Dingyan Cao, Jian Sun, Binglu Li

Pages: 519-532 Published online on: 27 May 2020
Open Access

PER2 inhibits proliferation and stemness of glioma stem cells via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Dede Ma, Li Hou, Hechun Xia, Hailiang Li, Heng Fan, Xiaoxiong Jia, Zhanfeng Niu

Pages: 533-542 Published online on: 27 May 2020
Open Access

Bioinformatics analysis of the network of histone H3 lysine 9 trimethylation in acute myeloid leukaemia

Aishu Dong, Wenbin Yang, He Huang, Xiaohai Zhou, Zhewei He, Rongxing Yao, Wenjian Guo

Pages: 543-554 Published online on: 28 May 2020
Open Access

Possible involvement of TGF‑β‑SMAD‑mediated epithelial‑mesenchymal transition in pro‑metastatic property of PAX6

Meng Jin, Daili Gao, Rongchun Wang, Attila Sik, Kechun Liu

Pages: 555-564 Published online on: 11 June 2020
Open Access

Identification of TYMS as a promoting factor of retroperitoneal liposarcoma progression: Bioinformatics analysis and biological evidence

Sha Zhang, Liang Yan, Can Cui, Zhen Wang, Jianhui Wu, Min Zhao, Bin Dong, Xiaoya Guan, Xiuyun Tian, Chunyi Hao

Pages: 565-576 Published online on: 05 June 2020
Open Access

TNF‑α promotes the malignant transformation of intestinal stem cells through the NF‑κB and Wnt/β‑catenin signaling pathways

Xiaopeng Zhao, Lu Ma, Lu Dai, Di Zuo, Xin Li, Hongli Zhu, Fang Xu

Pages: 577-588 Published online on: 04 June 2020
Open Access

Improving the odds of success in antitumoral drug development using scoring approaches towards heterocyclic scaffolds

George Nicolae Daniel Ion, Octavian Tudorel Olaru, Georgiana Nitulescu, Iulia Ioana Olaru, Aristidis Tsatsakis, Tatiana I. Burykina, Demetrios A. Spandidos, George Mihai Nitulescu

Pages: 589-598 Published online on: 05 June 2020
Open Access

Identification of 40S ribosomal protein S8 as a novel biomarker for alcohol‑associated hepatocellular carcinoma using weighted gene co‑expression network analysis

Ningrui Bi, Yuanmei Sun, Shan Lei, Zhirui Zeng, Yan Zhang, Chengyi Sun, Chao Yu

Pages: 611-627 Published online on: 05 June 2020
Open Access

TNNT2 as a potential biomarker for the progression and prognosis of colorectal cancer

Li Jing, Li Feng, Zhiguo Zhou, Shuai Shi, Ruoying Deng, Zhicong Wang, Yi Zhang, Zhixue Ren, Yibing Liu

Pages: 628-636 Published online on: 09 June 2020
Open Access

Girdin interaction with vimentin induces EMT and promotes the growth and metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma

Wulin Wang, Hao Chen, Wenjie Gao, Sheng Wang, Kai Wu, Chen Lu, Xiagang Luo, Lianhong Li, Chunzhao Yu

Pages: 637-649 Published online on: 19 May 2020
Open Access

Cadmium chloride enhances cisplatin sensitivity in osteosarcoma cells by reducing FOXM1 expression

Konghe Hu, Wenquan Xie, Songjia Ni, Shumin Yan, Gaoqiang Tian, Weizhong Qi, Yang Duan

Pages: 650-660 Published online on: 04 June 2020
Open Access

Principal component analysis on LC‑MS/MS and 2DE‑MALDI‑TOF in glioblastoma cell lines reveals that mitochondria act as organelle sensors of the metabolic state in glioblastoma

Leopoldo Gómez‑Caudillo, Ariadna J. Ortega‑Lozano, Ángel G. Martínez‑Batallar, Haydee Rosas‑Vargas, Fernando Minauro‑Sanmiguel, Sergio Encarnación‑Guevara

Pages: 661-673 Published online on: 27 May 2020
Open Access

Supervillin promotes tumor angiogenesis in liver cancer

Chenggang Zhao, Zhiyang Zhao, Zhen Wang, Lizhu Hu, Hongzhi Wang, Zhiyou Fang

Pages: 674-684 Published online on: 25 May 2020
Open Access

UBR5 regulates proliferation and radiosensitivity in human laryngeal carcinoma via the p38/MAPK signaling pathway

Kai Wang, Jun Tang, Xiaolei Liu, Yuejian Wang, Weixiong Chen, Rui Zheng

Pages: 685-697 Published online on: 21 May 2020
Open Access

M2 macrophages reduce the radiosensitivity of head and neck cancer by releasing HB‑EGF

Enhui Fu, Tianyang Liu, Siyang Yu, Xiaohang Chen, Lianhao Song, Huihuang Lou, Fen Ma, Siwei Zhang, Sajjad Hussain, Junnan Guo, Ji Sun, Pingyang Yu, Xionghui Mao, Lanlan Wei

Pages: 698-710 Published online on: 29 May 2020
Open Access

Heparanase potentiates the invasion and migration of pancreatic cancer cells via epithelial‑to‑mesenchymal transition through the Wnt/β‑catenin pathway

Cheng Wang, Yajun Wei, Gang Wang, Yangming Zhou, Jingcheng Zhang, Kai Xu

Pages: 711-721 Published online on: 10 June 2020

A novel highly frequent single‑nucleotide polymorphism site of cadherin 23 in clear cell renal cell carcinoma with sarcomatoid differentiation based on whole exome sequencing

Wenjuan Yu, Xiaohui Wang, Yuewei Wang, Yanxia Jiang, Wei Zhang, Hailei Shi, Yujun Li

Pages: 735-746 Published online on: 19 May 2020

TAZ is overexpressed in prostate cancers and regulates the proliferation, migration and apoptosis of prostate cancer PC3 cells

Mengyuan Lin, Chaozhi Bu, Qingwen He, Jiayu Gu, Honghua Wang, Ninghan Feng, Shi‑Wen Jiang

Pages: 747-756 Published online on: 19 May 2020

Dynamic evaluation of mesenchymal circulating tumor cells in patients with colorectal cancer: Clinical associations and prognostic value

Dong‑Dong Shi, Chao‑Gang Yang, Song Han, Shu‑Yi Wang, Bin Xiong

Pages: 757-767 Published online on: 29 May 2020

Ellagic acid induces cell cycle arrest and apoptosis via the TGF‑β1/Smad3 signaling pathway in human colon cancer HCT‑116 cells

Jinlu Zhao, Guodong Li, Jiufeng Wei, Shuwei Dang, Xiaotong Yu, Lixian Ding, Changquan Shang, Haopeng Zhang, Zhicheng Zhang, Hongsheng Chen, Ming Liu

Pages: 768-776 Published online on: 20 May 2020

In vitro demonstration of salinomycin as a novel chemotherapeutic agent for the treatment of SOX2‑positive glioblastoma cancer stem cells

Justin W. Magrath, Wilson R. Raney, Yonghyun Kim

Pages: 777-785 Published online on: 11 June 2020
Open Access

[Corrigendum] Two prostate cancer‑associated polymorphisms in the 3'UTR of IGF1R influences prostate cancer susceptibility by affecting miRNA binding

Huimin Wang, Wentao Huang, Xiaoxiang Yu, Weidong Li, Yuanjie Huang, Zengnan Mo, Yong Gao, Qingniao Zhou, Yanling Hu

Pages: 786-786 Published online on: 15 June 2020
Journal Cover

August-2020
Volume 44 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image