Journal Articles

Review Open Access

Role of N6‑methyladenosine in the pathogenesis, diagnosis and treatment of prostate cancer (Review)

Junjie Pan, Fei Tong, Ning Ren, Lanqi Ren, Yibei Yang, Feng Gao, Qiaoping Xu

Article Number: 88 Published online on: 13 May 2024
Review

Advances in proteomics in diffuse large B‑cell lymphoma (Review)

Zihan Guo, Chenchen Wang, Xinyi Shi, Zixuan Wang, Jingyi Tao, Jiaying Ma, Lintao Bi

Article Number: 87 Published online on: 09 May 2024
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑329‑3p targets MAPK1 to suppress cell proliferation, migration and invasion in cervical cancer

Wenfeng Li, Jingjing Liang, Zhechao Zhang, Hongyan Lou, Liang Zhao, Yunsheng Xu, Rongying Ou

Article Number: 86 Published online on: 29 April 2024
Article Open Access

Developing innovative strategies of tumor‑infiltrating lymphocyte therapy for tumor treatment

Zhongjie Yu, Jianhua Shi, Yuan Fang, Yi Zhao, Aotian Xu, Ning Li

Article Number: 85 Published online on: 26 April 2024
Review Open Access

Involvement of lncRNAs in the regulation of aerobic glycolysis in hepatocellular carcinoma: Main functions, regulatory mechanisms and potential therapeutic implications (Review)

Qiongqing Huang, Zhengui Liang, Qiqi Huang, Xueyu Li, Jingjing Xia, Lining Huang, Lin Bing Huang, Chao Ou

Article Number: 84 Published online on: 25 April 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] miR‑27a promotes proliferation, migration, and invasion of colorectal cancer by targeting FAM172A and acts as a diagnostic and prognostic biomarker

Wenjun Liu, Kai Qian, Xing Wei, Haijun Deng, Bei Zhao, Qing Chen, Jinqian Zhang, Hao Liu

Article Number: 83 Published online on: 24 April 2024
Article Open Access

Overexpression of ZNF169 promotes the growth and proliferation of colorectal cancer cells via the upregulation of ANKZF1

Jie Zhang, Ye Wang, Shiyang Hou, Xiaoqian Chi, Danyang Ding, Mei Xue, Mengqiao Zhang, Jing Wang, Junfang Shuai, Haiying Sun, Qiang Gao, Chunbo Kang

Article Number: 82 Published online on: 23 April 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Fangchinoline suppresses growth and metastasis of melanoma cells by inhibiting the phosphorylation of FAK

Jie Shi, Bingyu Guo, Qiang Hui, Peng Chang, Kai Tao

Article Number: 81 Published online on: 22 April 2024
Review Open Access

Cetuximab chemotherapy resistance: Insight into the homeostatic evolution of head and neck cancer (Review)

Carlos Henrique De Paula Diniz, Tiago Henrique, Ana Carolina B. Stefanini, Tialfi Bergamin De Castro, Eloiza H. Tajara

Article Number: 80 Published online on: 19 April 2024
Review Open Access

The role of ferroptosis in radiotherapy and combination therapy for head and neck squamous cell carcinoma (Review)

Yu Feng, Xiulei Li, Bingwu Yang, Maocai Li, Yongya Du, Jing Wang, Siyu Liu, Lili Gong, Lianqing Li, Lei Gao

Article Number: 79 Published online on: 18 April 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Long non‑coding RNA H19 regulates LASP1 expression in osteosarcoma by competitively binding to miR‑29a‑3p

Hao Jin, Huan Wang, Xin Jin, Wenbo Wang

Article Number: 78 Published online on: 17 April 2024
Review Open Access

Important role and underlying mechanism of non‑SMC condensin I complex subunit G in tumours (Review)

Ruobing Li, Dechun Wang, Hong Yang, Leilei Pu, Xiaohong Li, Fumei Yang, Rong Zhu

Article Number: 77 Published online on: 15 April 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Tissue‑specific transplantation antigen P35B functions as an oncogene and is regulated by microRNA‑125a‑5p in lung cancer

Yingjie Gao, Guangliang Zhang, Jinlong Liu, Huimin Li

Article Number: 76 Published online on: 15 April 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Cripto‑1 promotes epithelial‑mesenchymal transition in prostate cancer via Wnt/β‑catenin signaling

Yan Liu, Zhenbang Qin, Kuo Yang, Ranlu Liu, Yong Xu

Article Number: 75 Published online on: 12 April 2024
Review Open Access

Targeting BRD4: Potential therapeutic strategy for head and neck squamous cell carcinoma (Review)

Voraporn Yongprayoon, Napasporn Wattanakul, Winnada Khomate, Nathakrit Apithanangsiri, Tarathip Kasitipradit, Danupon Nantajit, Mahvash Tavassoli

Article Number: 74 Published online on: 12 April 2024
Retraction Open Access
Journal Cover

June-2024
Volume 51 Issue 6

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image