Journal Articles

Neurogenesis-based epigenetic therapeutics for Alzheimer's disease (Review)

Xueyuan Li, Xinjie Bao, Renzhi Wang

Pages: 1043-1053 Published online on: 10 June 2016
Open Access

Effect of glucocorticoids on osteoclast function in a mouse model of bone necrosis

Ming He, Jiashi Wang, Guangbin Wang, Ye Tian, Linlin Jiang, Zhaozhou Ren, Chuang Qiu, Qin Fu

Pages: 1054-1060 Published online on: 06 June 2016
Open Access

N-ethylmaleimide‑sensitive factor siRNA inhibits the release of Weibel-Palade bodies in endothelial cells

Yong Zhou, Shui‑Xiang Yang, Yu‑Nan Yue, Xiao‑Fei Wei, Yan Liu

Pages: 1061-1066 Published online on: 07 June 2016
Open Access

Effects of 17-AAG on the cell cycle and apoptosis of H446 cells and the associated mechanisms

Xuerong Zhao, Jianping Wang, Lijun Xiao, Qian Xu, Enhong Zhao, Xin Zheng, Huachuan Zheng, Shuang Zhao, Shi Ding

Pages: 1067-1074 Published online on: 06 June 2016
Open Access

Overexpression of neuromedin U is correlated with regional metastasis of head and neck squamous cell carcinoma

Lei Wang, Chen Chen, Fen Li, Qing‑Quan Hua, Shiming Chen, Bokui Xiao, Mengyuan Dai, Man Li, Anyuan Zheng, Di Yu, Zhang Wei Hu, Zezhang Tao

Pages: 1075-1082 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Roscovitine ameliorates endotoxin-induced uveitis through neutrophil apoptosis

Zhao‑Xin Jiang, Suo Qiu, Bing‑Sheng Lou, Yao Yang, Wen‑Cong Wang, Xiao‑Feng Lin

Pages: 1083-1090 Published online on: 03 June 2016
Open Access

Mangiferin inhibits macrophage classical activation via downregulating interferon regulatory factor 5 expression

Zhiquan Wei, Li Yan, Yixin Chen, Chuanhong Bao, Jing Deng, Jiagang Deng

Pages: 1091-1098 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Immunolocalization of MMP9 and MMP2 in osteolytic metastasis originating from MDA-MB-231 human breast cancer cells

Bo Liu, Jian Cui, Jing Sun, Juan Li, Xiuchun Han, Jie Guo, Min Yi, Norio Amizuka, Xin Xu, Minqi Li

Pages: 1099-1106 Published online on: 07 June 2016
Open Access

CD28 family of receptors on T cells in chronic HBV infection: Expression characteristics, clinical significance and correlations with PD-1 blockade

Zong‑Sheng Tang, You‑Hua Hao, E‑Juan Zhang, Chun‑Li Xu, Yun Zhou, Xin Zheng, Dong‑Liang Yang

Pages: 1107-1116 Published online on: 13 June 2016
Open Access

Flowers of Camellia nitidissima cause growth inhibition, cell-cycle dysregulation and apoptosis in a human esophageal squamous cell carcinoma cell line

Lu Dai, Ji‑Lin Li, Xin‑Qiang Liang, Lin Li, Yan Feng, Hai‑Zhou Liu, Wen‑Er Wei, Shu‑Fang Ning, Li‑Tu Zhang

Pages: 1117-1122 Published online on: 10 June 2016
Open Access

Paeoniflorin ameliorates acute necrotizing pancreatitis and pancreatitis‑induced acute renal injury

Peng Wang, Weixing Wang, Qiao Shi, Liang Zhao, Fangchao Mei, Chen Li, Teng Zuo, Xiaobo He

Pages: 1123-1131 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Molecular docking studies of Traditional Chinese Medicinal compounds against known protein targets to treat non-small cell lung carcinomas

Guo-Fang Zhao, Zuo-An Huang, Xue-Kui Du, Ming-Lei Yang, Dan-Dan Huang, Shun Zhang

Pages: 1132-1138 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Histone acetylation is involved in TCDD‑induced cleft palate formation in fetal mice

Xingang Yuan, Lin Qiu, Yalan Pu, Cuiping Liu, Xuan Zhang, Chen Wang, Wei Pu, Yuexian Fu

Pages: 1139-1145 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Ag85A/ESAT-6 chimeric DNA vaccine induces an adverse response in tuberculosis-infected mice

Yan Liang, Xuejuang Bai, Junxian Zhang, Jingying Song, Yourong Yang, Qi Yu, Ning Li, Xueqiong Wu

Pages: 1146-1152 Published online on: 03 June 2016
Open Access

Rapamycin ameliorates CCl4-induced liver fibrosis in mice through reciprocal regulation of the Th17/Treg cell balance

Lei Gu, Wen‑Sheng Deng, Xiao‑Fei Sun, Hong Zhou, Qing Xu

Pages: 1153-1161 Published online on: 10 June 2016
Open Access

Genomic expression profiling and bioinformatics analysis on diabetic nephrology with ginsenoside Rg3

Juan Wang, Chunli Cui, Li Fu, Zili Xiao, Nanzi Xie, Yang Liu, Lu Yu, Haifeng Wang, Bangzhen Luo

Pages: 1162-1172 Published online on: 27 May 2016
Open Access

Expression of miR-199a-3p in human adipocytes is regulated by free fatty acids and adipokines

Nan Gu, Lianghui You, Chunmei Shi, Lei Yang, Lingxia Pang, Xianwei Cui, Chenbo Ji, Wen Zheng, Xirong Guo

Pages: 1180-1186 Published online on: 08 June 2016
Open Access

Induction of adipose-derived stem cells into Schwann-like cells and observation of Schwann-like cell proliferation

Xiumei Fu, Zhaoxue Tong, Qi Li, Qingfei Niu, Zhe Zhang, Xiaojie Tong, Lei Tong, Xu Zhang

Pages: 1187-1193 Published online on: 06 June 2016
Open Access

Isolation, culture, purification and ultrastructural investigation of cardiac telocytes

Yan‑Yan Li, Song Zhang, Yi‑Gang Li, Yan Wang

Pages: 1194-1200 Published online on: 10 June 2016
Open Access

Abnormal osteogenic and chondrogenic differentiation of human mesenchymal stem cells from patients with adolescent idiopathic scoliosis in response to melatonin

Chong Chen, Caixia Xu, Taifeng Zhou, Bo Gao, Hang Zhou, Changhua Chen, Changli Zhang, Dongsheng Huang, Peiqiang Su

Pages: 1201-1209 Published online on: 10 June 2016

Autophagic death induced by thermo‑chemotherapy in gastric cancer cells results from the reactive oxygen species pathway

Yinbing Wu, Mingxin Pan, Shuzhong Cui, Mingchen Ba, Zulong Chen, Qiang Ruan

Pages: 1210-1218 Published online on: 27 May 2016

Using cysteine/cystine to overcome oxidative stress in goat oocytes and embryos cultured in vitro

Zhengrong Zhou, Ruo‑Xin Jia, Guomin Zhang, Yongjie Wan, Yanli Zhang, Yixuan Fan, Ziyu Wang, Pan Huang, Feng Wang

Pages: 1219-1226 Published online on: 10 June 2016

PRDM8 internal promoter hyperhydroxymethylation correlates with increased expression of the corresponding transcript in Down syndrome

Zhaoning Lu, Yanna Liu, Zhaorui Ren, Jingbin Yan

Pages: 1227-1234 Published online on: 08 June 2016

Human GPR4 and the Notch signaling pathway in endothelial cell tube formation

Juan Ren, Yuelang Zhang, Hui Cai, Hongbing Ma, Dongli Zhao, Xiaozhi Zhang, Zongfang Li, Shufeng Wang, Jiangsheng Wang, Rui Liu, Yi Li, Jiansheng Qian, Hongxia Wei, Liying Niu, Yan Liu, Lisha Xiao, Muyang Ding, Shiwen Jiang

Pages: 1235-1240 Published online on: 09 June 2016

Secretory leukocyte protease inhibitor promotes differentiation and mineralization of MC3T3-E1 preosteoblasts on a titanium surface

Baik‑Dong Choi, Seung‑Yeon Lee, Soon‑Jeong Jeong, Do‑Seon Lim, Hee‑Jae Cha, Won‑Gyun Chung, Moon‑Jin Jeong

Pages: 1241-1246 Published online on: 09 June 2016

Anxiolytic and neuroprotective effects of the Traditional Chinese Medicinal formulation Dan-zhi-xiao-yao-san in a rat model of chronic stress

Guo‑Ping Cao, Dan Gui, Lu‑Di Fu, Zhou‑Ke Guo, Wen‑Jun Fu

Pages: 1247-1254 Published online on: 09 June 2016

MicroRNA-320 was downregulated in non-small cell lung cancer and inhibited cell proliferation, migration and invasion by targeting fatty acid synthase

Ting Lei, Yuntao Zhu, Chuanfu Jiang, Yu Wang, Junfeng Fu, Zhe Fan, Haiming Qin

Pages: 1255-1262 Published online on: 06 June 2016

Aberrant Notch signaling in glioblastoma stem cells contributes to tumor recurrence and invasion

Jian‑Bo Yu, Hao Jiang, Ren‑Ya Zhan

Pages: 1263-1268 Published online on: 10 June 2016

Shikonin stimulates MC3T3-E1 cell proliferation and differentiation via the BMP-2/Smad5 signal transduction pathway

Tao Fang, Qianqian Wu, Shuai Mu, Liyu Yang, Shengye Liu, Qin Fu

Pages: 1269-1274 Published online on: 03 June 2016

Hydroxychloroquine protects melanocytes from autoantibody-induced injury by reducing the binding of antigen-antibody complexes

Dong‑Guang Li, Wen‑Zhi Hu, Hui‑Jun Ma, Wen Liu, Qing‑Qi Yang, Guang Zhao

Pages: 1275-1282 Published online on: 01 June 2016

HMGB1 promotes cellular chemokine synthesis and potentiates mesenchymal stromal cell migration via Rap1 activation

Feng Lin, Deting Xue, Tao Xie, Zhijun Pan

Pages: 1283-1289 Published online on: 13 June 2016

Identification and characteristics of the testes-specific gene, Ccdc38, in mice

Shou‑Ren Lin, Yu‑Chi Li, Man‑Ling Luo, Huan Guo, Tian‑Tian Wang, Jian‑Bo Chen, Qian Ma, Yan‑Li Gu, Zhi‑Mao Jiang, Yao‑Ting Gui

Pages: 1290-1296 Published online on: 03 June 2016

Latent cytomegalovirus infection exacerbates experimental pulmonary fibrosis by activating TGF-β1

Yonghuai Li, Jian Gao, Guoliang Wang, Guanghe Fei

Pages: 1297-1301 Published online on: 06 June 2016

Protective effects of BMSCs in combination with erythropoietin in bronchopulmonary dysplasia-induced lung injury

Zhao‑Hua Zhang, Yan-Yan Pan, Rui-Sheng Jing, Yun Luan, Luan Zhang, Chao Sun, Feng Kong, Kai‑Lin Li, Yi‑Biao Wang

Pages: 1302-1308 Published online on: 08 June 2016

Sirtuin 1 promotes the proliferation of C2C12 myoblast cells via the myostatin signaling pathway

Liang Wang, Ting Zhang, Yongyong Xi, Cuili Yang, Chengcao Sun, Dejia Li

Pages: 1309-1315 Published online on: 27 May 2016

Icariin promotes cell proliferation and regulates gene expression in human neural stem cells in vitro

Pan Yang, Yun‑Qian Guan, Ya‑Li Li, Li Zhang, Lan Zhang, Lin Li

Pages: 1316-1322 Published online on: 08 June 2016

Deletion of Nrf2 leads to hepatic insulin resistance via the activation of NF-κB in mice fed a high-fat diet

Zhenxiong Liu, Weijia Dou, Zhen Ni, Qinsheng Wen, Rong Zhang, Ming Qin, Xuxia Wang, Hua Tang, Ying Cao, Jingjie Wang, Shuguang Zhao

Pages: 1323-1331 Published online on: 10 June 2016

Inhibition of microRNA-155 sensitizes lung cancer cells to irradiation via suppression of HK2-modulated glucose metabolism

Xin Lv, Li Yao, Jianli Zhang, Ping Han, Cuiyun Li

Pages: 1332-1338 Published online on: 10 June 2016

Methylation status of the promoter region of the human frizzled 9 gene in acute myeloid leukemia

Yingjie Zhang, Qi Jiang, Xiaolin Kong, Lili Yang, Wanzhen Hu, Chengfang Lv, Yinghua Li

Pages: 1339-1344 Published online on: 10 June 2016

Expression of ATP binding cassette E1 enhances viability and invasiveness of lung adenocarcinoma cells in vitro

Ye Tian, Xin Tian, Xu Han, Yong Chen, Cheng‑Yang Song, Yan‑Bin Zhang, Da‑Li Tian

Pages: 1345-1350 Published online on: 10 June 2016

NR2F2 regulates bone marrow-derived mesenchymal stem cell-promoted proliferation of Reh cells

Ni Zhu, Huafang Wang, Jieping Wei, Binsheng Wang, Wei Shan, Xiaoyu Lai, Yanmin Zhao, Jian Yu, He Huang

Pages: 1351-1356 Published online on: 10 June 2016

Upregulation of microRNA-206 enhances lipopolysaccharide-induced inflammation and release of amyloid-β by targeting insulin-like growth factor 1 in microglia

Hongxia Xing, Shuangxi Guo, Yi Zhang, Zhiyong Zheng, Haoliang Wang

Pages: 1357-1364 Published online on: 06 June 2016

Puerarin attenuates inflammation and oxidation in mice with collagen antibody-induced arthritis via TLR4/NF-κB signaling

Changxing Wang, Weidong Wang, Xiaping Jin, Jianguo Shen, Weifeng Hu, Tao Jiang

Pages: 1365-1370 Published online on: 02 June 2016

COP1 is downregulated in renal cell carcinoma (RCC) and inhibits the migration of RCC ACHN cells in vitro

La Ta, Chengrui Xuan, Nianzeng Xing, Xiaojun Zhu

Pages: 1371-1378 Published online on: 07 June 2016

Identification and association of RAC1 gene polymorphisms with mRNA and protein expression levels of Rac1 in solid organ (kidney, liver, heart) transplant recipients

Jiali Zhou, Yani Liu, Xiaomei Luo, Rufei Shen, Chunxiao Yang, Tingyu Yang, Shaojun Shi

Pages: 1379-1388 Published online on: 09 June 2016

A genome wide analysis of alternative splicing events during the osteogenic differentiation of human cartilage endplate-derived stem cells

Jin Shang, Honggang Wang, Xin Fan, Lei Shangguan, Huan Liu

Pages: 1389-1396 Published online on: 02 June 2016

Berry anthocyanins reduce proliferation of human colorectal carcinoma cells by inducing caspase-3 activation and p21 upregulation

Sirajudheen Anwar, Deborah Fratantonio, Daniela Ferrari, Antonella Saija, Francesco Cimino, Antonio Speciale

Pages: 1397-1403 Published online on: 13 June 2016

De novo sequencing and analysis of the transcriptome of Panax ginseng in the leaf-expansion period

Shichao Liu, Siming Wang, Meichen Liu, Fei Yang, Hui Zhang, Shiyang Liu, Qun Wang, Yu Zhao

Pages: 1404-1412 Published online on: 08 June 2016

Clinical significance of RET mutation screening in a pedigree of multiple endocrine neoplasia type 2A

Rongbiao Ying, Jun Feng

Pages: 1413-1417 Published online on: 06 June 2016

RUNX2 controls human IPO8 basal transcription in Saos-2 cells

Jianjun Xiong, Zhihong Hu, Ting Wang, Xiaoyuan Xu, Jianyun Liu, Ping Wu, Xiangxin Che, Weidong Li

Pages: 1418-1424 Published online on: 01 June 2016

Adenovirus with p16 gene exerts antitumor effect on laryngeal carcinoma Hep2 cells

Zhengang Yang, Jingxia Hu, Dajun Li, Xinliang Pan

Pages: 1425-1429 Published online on: 01 June 2016

MAPK pathways are involved in the inhibitory effect of berberine hydrochloride on gastric cancer MGC 803 cell proliferation and IL-8 secretion in vitro and in vivo

Hong‑Li Li, Hui Wu, Bei‑Bei Zhang, Hai‑Lian Shi, Xiao‑Jun Wu

Pages: 1430-1438 Published online on: 03 June 2016
Open Access

Loss of membranous VEGFR1 expression is associated with an adverse phenotype and shortened survival in breast cancer

Patrick Lebok, Julia Huber, Eike‑Christian Burandt, Annette Lebeau, Andreas Holger Marx, Luigi Terracciano, Uwe Heilenkötter, Fritz Jänicke, Volkmar Müller, Peter Paluchowski, Stefan Geist, Christian Wilke, Ronald Simon, Guido Sauter, Alexander Quaas

Pages: 1443-1450 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Reciprocal regulation of long noncoding RNAs THBS4‑003 and THBS4 control migration and invasion in prostate cancer cell lines

Jinliang Liu, Gong Cheng, Haiwei Yang, Xiaheng Deng, Chao Qin, Lixin Hua, Changjun Yin

Pages: 1451-1458 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Characterization of human bone morphogenetic protein gene variants for possible roles in congenital heart disease

Fei‑Feng Li, Xia Deng, Jing Zhou, Peng Yan, Er‑Ying Zhao, Shu‑Lin Liu

Pages: 1459-1464 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Decreasing the ratio of matriptase/HAI‑1 by downregulation of matriptase as a potential adjuvant therapy in ovarian cancer

Pengming Sun, Zhongqing Jiang, Xiaofang Chen, Lifang Xue, Xiaodan Mao, Guanyu Ruan, Yiyi Song, Alexander Mustea

Pages: 1465-1474 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Blockade of hypoxia-induced CXCR4 with AMD3100 inhibits production of OA-associated catabolic mediators IL-1β and MMP-13

Pengcui Li, Jin Deng, Xiaochun Wei, Chathuraka T. Jayasuriya, Jingming Zhou, Qian Chen, Jianzhong Zhang, Lei Wei, Fangyuan Wei

Pages: 1475-1482 Published online on: 21 June 2016
Open Access

Identification of differentially expressed genes between lung adenocarcinoma and lung squamous cell carcinoma by gene expression profiling

Chaojing Lu, Hezhong Chen, Zhengxiang Shan, Lixin Yang

Pages: 1483-1490 Published online on: 22 June 2016
Open Access

Contribution of human osteoblasts and macrophages to bone matrix degradation and proinflammatory cytokine release after exposure to abrasive endoprosthetic wear particles

Anika Jonitz‑Heincke, Katrin Lochner, Christoph Schulze, Diana Pohle, Wera Pustlauk, Doris Hansmann, Rainer Bader

Pages: 1491-1500 Published online on: 21 June 2016
Open Access

CMP‑N‑acetylneuraminic acid synthetase interacts with fragile X related protein 1

Yun Ma, Shuai Tian, Zongbao Wang, Changbo Wang, Xiaowei Chen, Wei Li, Yang Yang, Shuya He

Pages: 1501-1508 Published online on: 23 June 2016
Open Access

CDKN3 expression is negatively associated with pathological tumor stage and CDKN3 inhibition promotes cell survival in hepatocellular carcinoma

Wei Dai, Huilai Miao, Shuo Fang, Tao Fang, Nianping Chen, Mingyi Li

Pages: 1509-1514 Published online on: 17 June 2016
Open Access

Effects of AP‑1 and NF‑κB inhibitors on colonic endocrine cells in rats with TNBS‑induced colitis

Magdy El‑Salhy, Kazuo Umezawa

Pages: 1515-1522 Published online on: 27 June 2016
Open Access

Silencing cyclin-dependent kinase inhibitor 3 inhibits the migration of breast cancer cell lines

Miao Deng, Jianguang Wang, Yanbin Chen, Like Zhang, Gangqiang Xie, Qipeng Liu, Ting Zhang, Pengfei Yuan, Dechun Liu

Pages: 1523-1530 Published online on: 14 June 2016
Open Access

Vitamin E succinate induces apoptosis via the PI3K/AKT signaling pathways in EC109 esophageal cancer cells

Peng Yang, Jiaying Zhao, Liying Hou, Lei Yang, Kun Wu, Linyou Zhang

Pages: 1531-1537 Published online on: 27 June 2016
Open Access

S100A1 transgenic treatment of acute heart failure causes proteomic changes in rats

Yichen Guo, Lianqun Cui, Shiliang Jiang, Dongmei Wang, Shu Jiang, Chen Xie, Yanping Jia

Pages: 1538-1552 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Biological effects of eukaryotic recombinant plasmid pReceiver-M61-BAI-1 transfection on T24 cells and HUVECs

Da‑Wei Tian, Hai‑Long Hu, Yan Sun, Yang Tang, Ming‑De Lei, Li‑Wei Liu, Rui‑Fa Han, Chang‑Li Wu

Pages: 1553-1559 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Oncogenic role of microRNA‑20a in human uveal melanoma

Jinzi Zhou, Jian Jiang, Shuhong Wang, Xiaobo Xia

Pages: 1560-1566 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Decreased expression of Beclin‑1 is significantly associated with a poor prognosis in oral tongue squamous cell carcinoma

Zedong Hu, Zhaoming Zhong, Shaohui Huang, Haojie Wen, Xue Chen, Hongying Chu, Qiuli Li, Chuanzheng Sun

Pages: 1567-1573 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Screening of gene signatures for rheumatoid arthritis and osteoarthritis based on bioinformatics analysis

Peiheng He, Ziji Zhang, Weiming Liao, Dongliang Xu, Ming Fu, Yan Kang

Pages: 1587-1593 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Screening targeted testis‑specific genes for molecular assessment of aberrant sperm quality

Xue Xia Liu, Xiao Fang Shen, Fu‑Jun Liu

Pages: 1594-1600 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Tanshinone IIA attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis in rats

Jun Yan, Xue Yang, Dong Han, Juan Feng

Pages: 1601-1609 Published online on: 23 June 2016
Open Access

Jia-Shen decoction-medicated serum inhibits angiotensin-II induced cardiac fibroblast proliferation via the TGF-β1/Smad signaling pathway

Lin Cui, Youping Wang, Rui Yu, Bin Li, Shiyang Xie, Yuan Gao, Xiaoxiao Wang, Mingjun Zhu

Pages: 1610-1616 Published online on: 16 June 2016
Open Access

MBD2 as a novel marker associated with poor survival of patients with hepatocellular carcinoma after hepatic resection

Wei Liu, Na Wang, Min Lu, Xiao‑Juan Du, Bao‑Cai Xing

Pages: 1617-1623 Published online on: 15 June 2016
Open Access

Overexpression of Dlx2 leads to postnatal condyle degradation

Jiewen Dai, Jiawen Si, Xiaofang Zhu, Lei Zhang, Dandan Wu, Jingting Lu, Ningjuan Ouyang, Xudong Wang, Guofang Shen

Pages: 1624-1630 Published online on: 17 June 2016
Open Access

microRNA-208a in an early stage myocardial infarction rat model and the effect on cAMP-PKA signaling pathway

Gao Feng, Zhang Yan, Chuanchuan Li, Yuemei Hou

Pages: 1631-1635 Published online on: 14 June 2016

Protein kinase C α is involved in the regulation of AXL receptor tyrosine kinase expression in triple-negative breast cancer cells

Chia‑Herng Yue, Liang‑Chih Liu, Erl‑Shyh Kao, Ho Lin, Li‑Sung Hsu, Chih‑Wei Hsu, Yu‑Yu Lin, Yi‑Syuan Lin, Jer‑Yuh Liu, Chia‑Jen Lee

Pages: 1636-1642 Published online on: 23 June 2016

Mechanism of osteogenic and adipogenic differentiation of tendon stem cells induced by sirtuin 1

Junpeng Liu, Weifeng Han, Lei Chen, Kanglai Tang

Pages: 1643-1648 Published online on: 21 June 2016

Impact of activating transcription factor 4 signaling on lipogenesis in HepG2 cells

Lu‑Ping Ren, Xian Yu, Guang‑Yao Song, Pu Zhang, Li‑Na Sun, Shu‑Chun Chen, Zhi‑Juan Hu, Xue‑Mei Zhang

Pages: 1649-1658 Published online on: 27 June 2016

Upregulation of p27Kip1 by demethylation sensitizes cisplatin-resistant human ovarian cancer SKOV3 cells

Yan Zhao, Qiaoyan Li, Xiaoying Wu, Puxiang Chen

Pages: 1659-1666 Published online on: 14 June 2016

The angiogenic effect of dracorhodin perchlorate on human umbilical vein endothelial cells and its potential mechanism of action

Feng Li, Tao Jiang, Wei Liu, Quan Hu, Huinan Yin

Pages: 1667-1672 Published online on: 23 June 2016

Effects of bamboo salt and its component, hydrogen sulfide, on enhancing immunity

Na‑Rae Kim, Sun‑Young Nam, Ka-Jung Ryu, Hyung‑Min Kim, Hyun‑Ja Jeong

Pages: 1673-1680 Published online on: 17 June 2016

The de novo missense mutation N117S in skeletal muscle α‑actin 1 causes a mild form of congenital nemaline myopathy

Liu Yang, Ping Yu, Xiang Chen, Tao Cai

Pages: 1693-1696 Published online on: 23 June 2016

Role of GLTSCR2 in the regulation of telomerase activity and chromosome stability

Jee‑Youn Kim, Yong‑Min An, Jae‑Hoon Park

Pages: 1697-1703 Published online on: 23 June 2016

IL‑33/ST2 pathway in a bleomycin‑induced pulmonary fibrosis model

Jiao Xu, Jinxu Zheng, Ping Song, Yanjuan Zhou, Shuhong Guan

Pages: 1704-1708 Published online on: 27 June 2016

Transforming growth factor-β1 induces fibrosis in rat meningeal mesothelial cells via the p38 signaling pathway

Xue‑Jing Yue, Yan Guo, Hai‑Jie Yang, Zhi‑Wei Feng, Tong Li, Yu‑Ming Xu

Pages: 1709-1713 Published online on: 17 June 2016

ANRIL is associated with the survival rate of patients with colorectal cancer, and affects cell migration and invasion in vitro

Yi Sun, Zhao‑Peng Zheng, Hang Li, Han‑Qun Zhang, Fa‑Qiang Ma

Pages: 1714-1720 Published online on: 17 June 2016

Importance of activated hepatic stellate cells and angiopoietin-1 in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma

Ji‑Zong Lin, Li‑Li Meng, Yan‑Zhu Li, Shu‑Xian Chen, Jian‑Liang Xu, Ya‑Jun Tang, Nan Lin

Pages: 1721-1725 Published online on: 21 June 2016

Aspirin inhibits glucose‑6‑phosphate dehydrogenase activity in HCT 116 cells through acetylation: Identification of aspirin-acetylated sites

Guoqiang Ai, Rakesh Dachineni, D. Ramesh Kumar, Lloyd F. Alfonso, Srinivasan Marimuthu, G. Jayarama Bhat

Pages: 1726-1732 Published online on: 27 June 2016

Flavonoids from Radix Tetrastigmae improve LPS-induced acute lung injury via the TLR4/MD-2-mediated pathway

Dan‑Dan Liu, Gang Cao, Li‑Kai Han, Yi‑Lu Ye, Qi Zhang, Yu‑Han Sima, Wei‑Hong Ge

Pages: 1733-1741 Published online on: 17 June 2016

miR-20a induces cisplatin resistance of a human gastric cancer cell line via targeting CYLD

Mingxia Zhu, Xin Zhou, Yiping Du, Zebo Huang, Jun Zhu, Jing Xu, Gongming Cheng, Yongqian Shu, Ping Liu, Wei Zhu, Tongshan Wang

Pages: 1742-1750 Published online on: 21 June 2016

Glaucocalyxin B induces apoptosis and autophagy in human cervical cancer cells

Ying Pan, Jieyu Bai, Fangfang Shen, Li Sun, Quanzhong He, Bing Su

Pages: 1751-1755 Published online on: 27 June 2016

Ipr1 modified BCG as a novel vaccine induces stronger immunity than BCG against tuberculosis infection in mice

Yuwei Wang, Chun Yang, Yonglin He, Xingxing Zhan, Lei Xu

Pages: 1756-1764 Published online on: 27 June 2016

MicroRNA‑335 inhibits bladder cancer cell growth and migration by targeting mitogen‑activated protein kinase 1

Xiaolin Wang, Guang Wu, Guangxin Cao, Xiaohong Chen, Jian Huang, Xiaohui Jiang, Jianquan Hou

Pages: 1765-1770 Published online on: 27 June 2016

GSK-3β inhibitor attenuates urinary albumin excretion in type 2 diabetic db/db mice, and delays epithelial-to-mesenchymal transition in mouse kidneys and podocytes

Jia Wan, Peng Li, Dong‑Wei Liu, Ying Chen, Hai‑Zhen Mo, Ben‑Guo Liu, Wen‑Jie Chen, Xiao‑Qing Lu, Jia Guo, Qian Zhang, Ying‑Jin Qiao, Zhang‑Suo Liu, Guang‑Rui Wan

Pages: 1771-1784 Published online on: 23 June 2016

Recombinant human brain natriuretic peptide attenuates LPS-induced cellular injury in human fetal lung fibroblasts via inhibiting MAPK and NF-κB pathway activation

Zhi Song, Xiu Zhao, Martin Liu, Hongxu Jin, Yan Cui, Mingxiao Hou, Yan Gao

Pages: 1785-1790 Published online on: 14 June 2016

Positive association of the androgen receptor CAG repeat length polymorphism with the risk of prostate cancer

César Paz‑y‑Miño, Paulo Robles, Carolina Salazar, Paola E. Leone, Jennyfer M. García‑Cárdenas, Manuel Naranjo, Andrés López‑Cortés

Pages: 1791-1798 Published online on: 21 June 2016

Functional properties of DENV EDIII‑reactive antibodies in human DENV‑1‑infected sera and rabbit antiserum to EDIII

Jing Chen, Kun Wen, Xiao‑Quan Li, Hai‑Su Yi, Xi‑Xia Ding, Yan‑Fen Huang, Yu‑Xian Pan, Dong‑Mei Hu, Biao Di, Xiao‑Yan Che, Ning Fu

Pages: 1799-1808 Published online on: 27 June 2016

Soy milk digestion extract inhibits progression of prostate cancer cell growth via regulation of prostate cancer‑specific antigen and cell cycle-regulatory genes in human LNCaP cancer cells

Nam‑Hee Kang, Hee‑Chang Shin, Seunghyun Oh, Kyun‑Hee Lee, Yoon‑Bok Lee, Kyung‑Chul Choi

Pages: 1809-1816 Published online on: 17 June 2016

Bufalin reverses intrinsic and acquired drug resistance to cisplatin through the AKT signaling pathway in gastric cancer cells

Hongyan Zhao, Dali Zhao, Huilin Jin, Hongwei Li, Xiaoying Yang, Liwei Zhuang, Tiefu Liu

Pages: 1817-1822 Published online on: 23 June 2016

A recombinant plasmid containing CpG motifs as a novel vaccine adjuvant for immune protection against herpes simplex virus 2

Zhuojing He, Juan Xu, Wei Tao, Ting Fu, Fang He, Ruxi Hu, Lan Jia, Yan Hong

Pages: 1823-1828 Published online on: 23 June 2016

Differentially expressed microRNA-218 modulates the viability of renal cell carcinoma by regulating BCL9

Jianming Wang, Yulin Ying, Shumei Bo, Guangjun Li, Fei Yuan

Pages: 1829-1834 Published online on: 15 June 2016

miR-200b inhibits migration and invasion in non-small cell lung cancer cells via targeting FSCN1

Peng Xiao, Wenliang Liu, Hui Zhou

Pages: 1835-1840 Published online on: 22 June 2016

Sphingosine 1‑phosphate induced by hypoxia increases the expression of PAI‑1 in HepG2 cells via HIF‑1α

Akimasa Sanagawa, Soichiro Iwaki, Moyoko Asai, Daisuke Sakakibara, Hiroaki Norimoto, Burton E. Sobel, Satoshi Fujii

Pages: 1841-1848 Published online on: 27 June 2016

Type II cGMP‑dependent protein kinase inhibits EGF‑induced JAK/STAT signaling in gastric cancer cells

Min Wu, Yan Wu, Ting Lan, Lu Jiang, Hai Qian, Yongchang Chen

Pages: 1849-1856 Published online on: 27 June 2016

Mechanism of uncoupling protein 2‑mediated myocardial injury in hypothermic preserved rat hearts

Gai‑Ge Chen, Jin‑Bin Yan, Xu‑Ming Wang, Ming‑Zhi Zheng, Jian‑Ping Jiang, Xin‑Mei Zhou, Bin Cai, Yue‑Liang Shen

Pages: 1857-1864 Published online on: 23 June 2016

Polydatin possesses notable anti‑osteoporotic activity via regulation of OPG, RANKL and β‑catenin

Qi‑Lin Zhou, Ru‑Zi Qin, Yan‑Xin Yang, Kun‑Bing Huang, Xian‑Wen Yang

Pages: 1865-1869 Published online on: 23 June 2016
Journal Cover

August 2016
Volume 14 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2015 Impact Factor: 1.559
Ranked #48/123 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image