Journal Articles

Open Access

Prognostic role of TPL2 in early‑stage non‑small cell lung cancer

Laura Boldrini, Mirella Giordano, Adele Servadio, Cristina Niccoli, Pietro Bertoglio, Marco Lucchi, Franca Melfi, Alfredo Mussi, Gabriella Fontanini

Pages: 3451-3458 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Constitutive androstane receptor activation promotes bilirubin clearance in a murine model of alcoholic liver disease

Xiuyan Wang, Liyu Zheng, Jinming Wu, Binbin Tang, Mengqin Zhang, Debin Zhu, Xianfan Lin

Pages: 3459-3466 Published online on: 04 April 2017
Open Access

Expression of TGF-β1/mTOR signaling pathway in pathological scar fibroblasts

Xiao‑Xiang Zhai, Zhi‑Ming Tang, Ji‑Cun Ding, Xiao‑Lan Lu

Pages: 3467-3472 Published online on: 05 April 2017
Open Access

Troxerutin protects against diabetic cardiomyopathy through NF‑κB/AKT/IRS1 in a rat model of type 2 diabetes

Yongzhi Yu, Guanzhong Zheng

Pages: 3473-3478 Published online on: 11 April 2017
Open Access

Increased miR-424-5p expression in peripheral blood mononuclear cells from patients with pemphigus

Menglei Wang, Liuping Liang, Li Li, Kai Han, Qian Li, Yusheng Peng, Xuebiao Peng, Kang Zeng

Pages: 3479-3484 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Effects of Hylomecon vernalis ethanol extracts on cell cycle and apoptosis of colon cancer cells

Jing Sun, Xin Zhang, Yang Sun, Zhi‑Shu Tang, Dong‑Yan Guo

Pages: 3485-3492 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Effects of cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5 gene polymorphisms on daunorubicin metabolism and adverse reactions in patients with acute leukemia

Zhen Huang, Juxiang Wang, Jiangchao Qian, Yuan Li, Zhisheng Xu, Min Chen, Hongfei Tong

Pages: 3493-3498 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Removal from adherent culture contributes to apoptosis in human bone marrow mesenchymal stem cells

Baoping Deng, Haiming Jiang, Kuan Zeng, Yi Liang, Yinmeng Wu, Yanqi Yang

Pages: 3499-3506 Published online on: 07 April 2017
Open Access

Pyropia yezoensis peptide PYP1‑5 protects against dexamethasone‑induced muscle atrophy through the downregulation of atrogin1/MAFbx and MuRF1 in mouse C2C12 myotubes

Min‑Kyeong Lee, Young‑Min Kim, In‑Hye Kim, Youn‑Hee Choi, Taek‑Jeong Nam

Pages: 3507-3514 Published online on: 07 April 2017
Open Access

Human umbilical cord mesenchymal stem cells alleviate acute myocarditis by modulating endoplasmic reticulum stress and extracellular signal regulated 1/2-mediated apoptosis

Changyi Zhang, Guichi Zhou, Chanxin Cai, Jindi Li, Fen Chen, Lichun Xie, Wei Wang, Yonggang Zhang, Xiulan Lai, Lian Ma

Pages: 3515-3520 Published online on: 11 April 2017
Open Access

Synergistic antitumor effects of CDK inhibitor SNS‑032 and an oncolytic adenovirus co‑expressing TRAIL and Smac in pancreatic cancer

Yun Ge, Wen Lei, Yingyu Ma, Yigang Wang, Buyun Wei, Xiaoyi Chen, Guoqing Ru, Xianglei He, Xiaozhou Mou, Shibing Wang

Pages: 3521-3528 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Proliferation and differentiation of direct co‑culture of bone marrow mesenchymal stem cells and pigmented cells from the ciliary margin

Yan Li, Xinzheng He, Jun Li, Fangfang Ni, Qingqing Sun, Yan Zhou

Pages: 3529-3534 Published online on: 19 April 2017
Open Access

Cardiac resident macrophages are involved in hypoxia‑induced postnatal cardiomyocyte proliferation

Bo Liu, Hua‑Gang Zhang, Yun Zhu, Yun‑Han Jiang, Gui‑Ping Luo, Fu‑Qin Tang, Zhao Jian, Ying‑Bin Xiao

Pages: 3541-3548 Published online on: 04 April 2017
Open Access

Do In Seung Gi‑Tang extract suppresses adipocyte differentiation in 3T3‑L1 cells

Eun Hyoung Shim, Myeong Soo Lee, Ju‑Ah Lee, Hoyoung Lee

Pages: 3549-3554 Published online on: 07 April 2017
Open Access

Role of the Wnt/β-catenin signaling pathway in inducing apoptosis and renal fibrosis in 5/6-nephrectomized rats

Xin Lin, Yan Zha, Xiang‑Zhen Zeng, Rong Dong, Qing‑Hua Wang, Dong‑Tao Wang

Pages: 3575-3582 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Microarray‑based screening of differentially expressed genes in glucocorticoid‑induced avascular necrosis

Gangyong Huang, Yibing Wei, Guanglei Zhao, Jun Xia, Siqun Wang, Jianguo Wu, Feiyan Chen, Jie Chen, Jingshen Shi

Pages: 3583-3590 Published online on: 05 April 2017
Open Access

Ginsenoside Rh2 and Rg3 inhibit cell proliferation and induce apoptosis by increasing mitochondrial reactive oxygen species in human leukemia Jurkat cells

Ting Xia, Ying‑Nan Wang, Chuan‑Xin Zhou, Li‑Mei Wu, Yong Liu, Qian‑Hong Zeng, Xiang‑Long Zhang, Jia‑Hui Yao, Min Wang, Jian‑Pei Fang

Pages: 3591-3598 Published online on: 11 April 2017
Open Access

GDF-15 gene expression alterations in human lymphoblastoid cells and peripheral blood lymphocytes following exposure to ionizing radiation

Shuang Li, Qing‑Zhao Zhang, De‑Qin Zhang, Jiang‑Bin Feng, Qun Luo, Xue Lu, Xin‑Ru Wang, Kun‑Peng Li, De‑Qing Chen, Xiao‑Feng Mu, Ling Gao, Qing‑Jie Liu

Pages: 3599-3606 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Associations of maternal PLA2G4C and PLA2G4D polymorphisms with the risk of spontaneous preterm birth in a Chinese population

Guang‑Jian Liu, Jian‑Rong He, Ya‑Shu Kuang, Xue‑Jiao Fan, Wei‑Dong Li, Jin‑Hua Lu, Xiao‑Yan Xia, Xiao‑Dan Liu, Nian‑Nian Chen, Wei‑Bi Mai, Hui‑Min Xia, Xiu Qiu

Pages: 3607-3614 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Anti‑inflammatory effects of oxymatrine on rheumatoid arthritis in rats via regulating the imbalance between Treg and Th17 cells

Ailing Ma, Yongya Yang, Qiuyang Wang, Yin Wang, Jing Wen, Yanli Zhang

Pages: 3615-3622 Published online on: 19 April 2017
Open Access

Effects of long‑term post‑ischemic treadmill exercise on gliosis in the aged gerbil hippocampus induced by transient cerebral ischemia

Ji Hyeon Ahn, Myoung Cheol Shin, Joon Ha Park, In Hye Kim, Jeong‑Hwi Cho, Tae‑Kyeong Lee, Jae‑Chul Lee, Bai Hui Chen, Bich Na Shin, Hyun‑Jin Tae, Jinseu Park, Soo Young Choi, Yun Lyul Lee, Dae Won Kim, Yang Hee Kim, Moo‑Ho Won, Jun Hwi Cho

Pages: 3623-3630 Published online on: 19 April 2017
Open Access

Copy-number variation analysis in familial nonsyndromic congenital anomalies of the kidney and urinary tract: Evidence for the causative role of a transposable element-associated genomic rearrangement

Ekaterini Siomou, Artemis G. Mitsioni, Vasileios Giapros, Ioanna Bouba, Dimitrios Noutsopoulos, Ioannis Georgiou

Pages: 3631-3636 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Isolation of cancer progenitor cells from cancer stem cells in gastric cancer

Zhiyang Shang, Yingxin Xu, Wentao Liang, Kai Liang, Xiang Hu, Lei Wang, Zhenyu Zou, Yue Ma

Pages: 3637-3643 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Palmitate impairs angiogenesis via suppression of cathepsin activity

Jin Zhang, Ying Shan, Yong Li, Xinping Luo, Haiming Shi

Pages: 3644-3650 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Wip1 regulates SKOV3 cell apoptosis through the p38 MAPK signaling pathway

Yanping Feng, Fang Liu, Zhixiang Du, Dongjie Zhao, Jianxin Cheng, Wei Guo

Pages: 3651-3657 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Chromosome 13q deletion syndrome involving 13q31‑qter: A case report

Yue‑Ping Wang, Da‑Jia Wang, Zhi‑Bin Niu, Wan‑Ting Cui

Pages: 3658-3664 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Identification of potential gene targets in systemic vasculitis using DNA microarray analysis

Yiwen Feng, Miao Zheng, Shujie Gan, Lei Zhang, Zhong Wan, Yanping Zhang, Qin Qian, Jingdong Tang

Pages: 3665-3673 Published online on: 11 April 2017
Open Access

Anti‑inflammatory effects of dihydromyricetin in a mouse model of asthma

Bin Xu, Shuran Huang, Caiying Wang, Haitao Zhang, Shengcun Fang, Yingming Zhang

Pages: 3674-3680 Published online on: 03 April 2017
Open Access

Bioinformatics analysis of gene expression alterations in microRNA‑122 knockout mice with hepatocellular carcinoma

Bosheng He, Ying He, Weixiang Shi, Shenchu Gong, Xiaohong Chen, Jing Xiao, Jinhua Gu, Wenbin Ding, Yilang Wang

Pages: 3681-3689 Published online on: 07 April 2017
Open Access

Generation and characterization of induced pluripotent stem cells from guinea pig fetal fibroblasts

Yuehong Wu, Ouyang Li, Chengwen He, Yong Li, Min Li, Xiaoming Liu Liu, Yujiong Wang, Yulong He

Pages: 3690-3698 Published online on: 04 April 2017
Open Access

MicroRNA-15a inhibition protects against hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis of cardiomyocytes by targeting mothers against decapentaplegic homolog 7

Yang Yang, Shiao Ding, Gaojun Xu, Fei Chen, Fangbao Ding

Pages: 3699-3705 Published online on: 12 April 2017
Open Access

Indirect effects of X-irradiation on proliferation and osteogenic potential of bone marrow mesenchymal stem cells in a local irradiated rat model

Ruilian Sun, Guoying Zhu, Jianping Wang, Ling Tong, Jianglong Zhai

Pages: 3706-3714 Published online on: 12 April 2017

Two novel ADAR1 gene mutations in two patients with dyschromatosis symmetrical hereditaria from birth

Qian Zhou, Linglin Zhang, Yunfeng Zhang, Hao Luo, Lude Zhu, Peiru Wang, Guolong Zhang, Xiuli Wang

Pages: 3715-3718 Published online on: 03 April 2017

Differentiation of human induced pluripotent stem cells in William's E initiation medium supplemented with 3‑bromopyruvate and 2‑deoxy‑d‑glucose

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 3719-3723 Published online on: 12 April 2017

A novel splice-site mutation of WRN (c.IVS28+2T>C) identified in a consanguineous family with Werner Syndrome

Pan‑Feng Wu, Jie‑Yuan Jin, Jing‑Jing Li, Ji‑Qiang He, Liang‑Liang Fan, Min Jin, Hao Huang, Kun Xia, Ju‑Yu Tang, Rong Xiang

Pages: 3735-3738 Published online on: 12 April 2017

Cyclosporine A attenuates cardiac dysfunction induced by sepsis via inhibiting calcineurin and activating AMPK signaling

Jingmiao Liu, Da Chen, Xiaowei Liu, Zhi Liu

Pages: 3739-3746 Published online on: 31 March 2017

Puerarin attenuates myocardial hypoxia/reoxygenation injury by inhibiting autophagy via the Akt signaling pathway

Huixiong Tang, Xudong Song, Yuanna Ling, Xianbao Wang, Pingzhen Yang, Tao Luo, Aihua Chen

Pages: 3747-3754 Published online on: 03 April 2017

EpCAM and COX‑2 expression are positively correlated in human breast cancer

Shuhang Gao, Yan Sun, Xue Liu, Dandan Zhang, Xuesong Yang

Pages: 3755-3760 Published online on: 07 April 2017

Mitochondria targeting and near-infrared fluorescence imaging of a novel heptamethine cyanine anticancer agent

Juewei Ning, Baozhan Huang, Zeliang Wei, Wen'en Li, Huajie Zheng, Limei Ma, Zhihua Xing, Hai Niu, Wen Huang

Pages: 3761-3766 Published online on: 10 April 2017

α-adrenoceptor-mediated enhanced inducibility of atrial fibrillation in a canine system inflammation model

Ying‑Ying Chen, Ze‑Wei Sun, Jian‑Ping Jiang, Xiao‑Dong Kang, Lin‑Lin Wang, Yue‑Liang Shen, Xu‑Dong Xie, Liang‑Rong Zheng

Pages: 3767-3774 Published online on: 13 April 2017

Mitochondrial transcription factor A (TFAM) is upregulated in glioma

Hyunji Lee, Jisoo Park, Quangdon Tran, Dohoon Kim, Youngeun Hong, Hyeonjeong Cho, So Hee Kwon, Derek Brazil, Seon‑Hwan Kim, Jongsun Park

Pages: 3781-3786 Published online on: 12 April 2017

MicroRNA-145 regulates the differentiation of human adipose-derived stem cells to smooth muscle cells via targeting Krüppel-like factor 4

Kaisaier Aji, Yun Zhang, Abudusaimi Aimaiti, Yujie Wang, Mulati Rexiati, Baihetiya Azhati, Hamulati Tusong, Lei Cui, Chen Wang

Pages: 3787-3795 Published online on: 13 April 2017

Upregulation of heme oxygenase-1 in Kupffer cells blocks mast cell degranulation and inhibits dendritic cell migration in vitro

Yuan‑Yuan Ma, Mu‑Qing Yang, Zhi‑Gang He, Mao‑Hong Fan, Man Huang, Fei Teng, Qing Wei, Ji‑Yu Li

Pages: 3796-3802 Published online on: 07 April 2017

Epigallocatechin-3-gallate ameliorates insulin resistance in hepatocytes

Shan‑Bo Ma, Rui Zhang, Shan Miao, Bin Gao, Yang Lu, Sen Hui, Long Li, Xiao‑Peng Shi, Ai‑Dong Wen

Pages: 3803-3809 Published online on: 07 April 2017

Preoperative Tim‑3 expression on peripheral NK cells is correlated with pathologic TNM staging in colorectal cancer

Yang Wang, Jintang Sun, Wenjuan Gao, Bingfeng Song, Qianqian Shao, Lei Zhao, Yun Zhang, Qingjie Wang, Xun Qu

Pages: 3810-3818 Published online on: 19 April 2017

Autophagy-related protein 12 associates with anti-apoptotic B cell lymphoma-2 to promote apoptosis in gentamicin-induced inner ear hair cell loss

Xiaofeng Ma, Yongze Liu, Waqas Muhammad, Dingding Liu, Junguo Wang, Han Zhou, Xia Gao, Xiaoyun Qian

Pages: 3819-3825 Published online on: 11 April 2017

MicroRNA expression in esophageal squamous cell carcinoma: Novel diagnostic and prognostic biomarkers

Yan Wang, Jinnan Zhang, Wei Zhao, Donglin Wang, Wenduan Ma, Shengtao Shang, Chao Feng, Haixin Yu

Pages: 3833-3839 Published online on: 13 April 2017

Galectin‑3 induces the phenotype transformation of human vascular smooth muscle cells via the canonical Wnt signaling

Lei Tian, Kan Chen, Jiatian Cao, Zhihua Han, Yue Wang, Lin Gao, Yuqi Fan, Changqian Wang

Pages: 3840-3846 Published online on: 03 April 2017

Inhibition of varicella‑zoster virus replication by an ethanol extract of Lysimachia mauritiana

Sohee Bae, Yoon‑Jae Song

Pages: 3847-3851 Published online on: 07 April 2017

Expression levels of microRNA‑455 and its potential functions by targeting IGF‑1R in melanoma

Hui Wang, Liang Yu, Xiujuan Shan

Pages: 3852-3858 Published online on: 12 April 2017

Knockdown of FSTL1 inhibits PDGF‑BB‑induced human airway smooth muscle cell proliferation and migration

Yuelin Deng, Yao Zhang, Huajie Wu, Zhaoling Shi, Xin Sun

Pages: 3859-3864 Published online on: 07 April 2017

Effect of p53β on human gastric cancer cells treated with recombinant mutated human TNF and cisplatin

Wansheng Ji, Mingliang Yuan, Li Zhang, Hongmei Zhang, Jianxin Jiao, Zhixing Gao

Pages: 3865-3870 Published online on: 04 April 2017

Perfluorooctanoic acid induces oxidative damage and mitochondrial dysfunction in pancreatic β-cells

Kwang Sik Suh, Eun Mi Choi, Yu Jin Kim, Soo Min Hong, So Yong Park, Sang Youl Rhee, Seungjoon Oh, Sung Woon Kim, Youngmi Kim Pak, Wonchae Choe, Suk Chon

Pages: 3871-3878 Published online on: 11 April 2017

A novel mutation (c.121‑13T>A) in the polypyrimidine tract of the splice acceptor site of intron 2 causes exon 3 skipping in mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase gene

Yuka Aoyama, Hideo Sasai, Elsayed Abdelkreem, Hiroki Otsuka, Mina Nakama, Sandeep Kumar, Shrikiran Aroor, Anju Shukla, Toshiyuki Fukao

Pages: 3879-3884 Published online on: 04 April 2017

Induction of MMP‑1 and ‑3 by cyclical mechanical stretch is mediated by IL‑6 in cultured fibroblasts of keratoconus

Gen‑Lai Du, Wei‑Yi Chen, Xiao‑Na Li, Rui He, Peng‑Fei Feng

Pages: 3885-3892 Published online on: 04 April 2017

ERK5 regulates tobacco smoke‑induced urocystic epithelial‑mesenchymal transition in BALB/c mice

Jie Min, Hao Geng, Zhiqi Liu, Zhaofeng Liang, Zhiqiang Zhang, Dongdong Xie, Yi Wang, Tao Zhang, Dexin Yu, Caiyun Zhong

Pages: 3893-3897 Published online on: 11 April 2017

Relationship between T-cell receptor beta chain sequences and human cytomegalovirus infection in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients

Zhihua Wu, Huiping Zhang, Min Jin, Hanying Liang, Yaping Huang, Rong Yang, Genyong Gui, Huiqi Wang, Shengnan Gong, Jindong Wang, Jun Fan

Pages: 3898-3904 Published online on: 11 April 2017

Preliminary analysis of the association between methylation of the ACE2 promoter and essential hypertension

Rui Fan, Shu‑Qi Mao, Tian‑Lun Gu, Fa‑De Zhong, Min‑Li Gong, Ling‑Mei Hao, Feng‑Ying Yin, Chang‑Zheng Dong, Li‑Na Zhang

Pages: 3905-3911 Published online on: 11 April 2017

Tetrahydropalmatine inhibits lipid accumulation through AMPK signaling pathway in 3T3‑L1 adipocytes

Guang‑Chun Piao, Guan‑Cheng Liu, Xue‑Jun Jin, Dan Jin, Hai‑Dan Yuan

Pages: 3912-3918 Published online on: 12 April 2017

Post-translational modifications and their applications in eye research (Review)

Bing‑Jie Chen, Thomas Chuen Lam, Long‑Qian Liu, Chi‑Ho To

Pages: 3923-3935 Published online on: 28 April 2017

Polymer brushes and their possible applications in artificial cilia research (Review)

Jian Zhu, Xuemei Jiang, Jun Zhong, Yiyuan Duan

Pages: 3936-3942 Published online on: 28 April 2017
Open Access

Structural and evolutionary divergence of aquaporins in parasites (Review)

Zi‑Xin Ni, Jian‑Min Cui, Nian‑Zhang Zhang, Bao‑Quan Fu

Pages: 3943-3948 Published online on: 25 April 2017
Open Access

Different distributions of M1 and M2 macrophages in a mouse model of laser-induced choroidal neovascularization

Yedi Zhou, Shigeo Yoshida, Yuki Kubo, Takeru Yoshimura, Yoshiyuki Kobayashi, Takahito Nakama, Muneo Yamaguchi, Keijiro Ishikawa, Yuji Oshima, Tatsuro Ishibashi

Pages: 3949-3956 Published online on: 20 April 2017
Open Access

Two novel mutations in ERCC6 cause Cockayne syndrome B in a Chinese family

Chunxia He, Mao Sun, Guoxia Wang, Ying Yang, Libo Yao, Yuanming Wu

Pages: 3957-3962 Published online on: 20 April 2017
Open Access

RhoA inhibits apoptosis and increases proliferation of cultured SPCA1 lung cancer cells

Dabei Liu, Xingke Mei, Linlin Wang, Xueying Yang

Pages: 3963-3968 Published online on: 03 May 2017
Open Access

Identification of novel genes associated with fracture healing in osteoporosis induced by Krm2 overexpression or Lrp5 deficiency

Feng Gao, Feng Xu, Dankai Wu, Jieping Cheng, Peng Xia

Pages: 3969-3976 Published online on: 03 May 2017
Open Access

MALAT1 participates in ultraviolet B-induced photo-aging via regulation of the ERK/MAPK signaling pathway

Li Lei, Qinghai Zeng, Jianyun Lu, Shu Ding, Fang Xia, Jian Kang, Lina Tan, Lihua Gao, Liyang Kang, Ke Cao, Jianda Zhou, Rong Xiao, Jing Chen, Jinhua Huang

Pages: 3977-3982 Published online on: 28 April 2017
Open Access

A rare FANCA gene variation as a breast cancer susceptibility allele in an Iranian population

Sakineh Abbasi, Mina Rasouli

Pages: 3983-3988 Published online on: 20 April 2017
Open Access

Detection of fetal epigenetic biomarkers through genome-wide DNA methylation study for non-invasive prenatal diagnosis

Hong‑Dan Wang, Lin Liu, Hui‑Ru Zhao, Qiao‑Fang Hou, Jing‑Bin Yan, Wei‑Li Shi, Qian‑Nan Guo, Li Wang, Shi‑Xiu Liao, Bo‑Feng Zhu

Pages: 3989-3998 Published online on: 25 April 2017
Open Access

Delayed administration of guanosine improves long‑term functional recovery and enhances neurogenesis and angiogenesis in a mouse model of photothrombotic stroke

Gang Deng, Zhandong Qiu, Dayong Li, Yu Fang, Suming Zhang

Pages: 3999-4004 Published online on: 27 April 2017
Open Access

Sulforaphane prevents bleomycin‑induced pulmonary fibrosis in mice by inhibiting oxidative stress via nuclear factor erythroid 2‑related factor‑2 activation

Bingdi Yan, Zhongsen Ma, Shaomin Shi, Yuxin Hu, Tiangang Ma, Gao Rong, Junling Yang

Pages: 4005-4014 Published online on: 03 May 2017
Open Access

Association between high mobility group box‑1 protein expression and cell death in acute pancreatitis

Enjun Gao, Yanfeng Jiang, Zhituo Li, Dongbo Xue, Weihui Zhang

Pages: 4021-4026 Published online on: 21 April 2017
Open Access

Astragalus polysaccharide ameliorates H2O2-induced human umbilical vein endothelial cell injury

Ronghui Han, Futian Tang, Meili Lu, Chonghua Xu, Jin Hu, Meng Mei, Hongxin Wang

Pages: 4027-4034 Published online on: 26 April 2017
Open Access

Purification of a polyclonal antibody against CD147 for ELISA using antigen‑immunoaffinity chromatography

Shuangshuang Liu, Shasha Li, Yang Zhang, Ye Wang, Yumeng Zhu, Bin Wang, Zhi‑Nan Chen

Pages: 4035-4040 Published online on: 27 April 2017
Open Access

Protein therapy using MafA fused to a polyarginine transduction domain attenuates glucose levels of streptozotocin‑induced diabetic mice

Jun Lu, Lingjing Lin, Huiyue Dong, Xin Meng, Fang Fang, Qinghua Wang, Lianghu Huang, Jianming Tan

Pages: 4041-4048 Published online on: 02 May 2017
Open Access

G protein, phosphorylated-GATA4 and VEGF expression in the hearts of transgenic mice overexpressing β1- and β2-adrenergic receptors

Hyun‑Jin Tae, Natalia Petrashevskaya, In Hye Kim, Joon Ha Park, Jae‑Chul Lee, Moo‑Ho Won, Yang Hee Kim, Ji Hyeon Ahn, Jinseu Park, Soo Young Choi, Yong Hwan Jeon

Pages: 4049-4054 Published online on: 28 April 2017
Open Access

Azidothymidine inhibits cell growth and telomerase activity and induces DNA damage in human esophageal cancer

Haoli Wang, Jianwen Zhou, Qiong He, Yu Dong, Yanhui Liu

Pages: 4055-4060 Published online on: 03 May 2017
Open Access

Acinetobacter baumannii quorum-sensing signalling molecule induces the expression of drug-resistance genes

Yi Dou, Fei Song, Feng Guo, Zengding Zhou, Cailian Zhu, Jun Xiang, Jingning Huan

Pages: 4061-4068 Published online on: 28 April 2017
Open Access

SCRG1 suppresses LPS-induced CCL22 production through ERK1/2 activation in mouse macrophage Raw264.7 cells

Manabu Inoue, Junko Yamada, Emiko Aomatsu‑Kikuchi, Kazuro Satoh, Hisatomo Kondo, Akira Ishisaki, Naoyuki Chosa

Pages: 4069-4076 Published online on: 20 April 2017
Open Access

Wound healing effect of an Astragalus membranaceus polysaccharide and its mechanism

Bingjiang Zhao, Xuanfen Zhang, Wei Han, Ju Cheng, Yonghong Qin

Pages: 4077-4083 Published online on: 20 April 2017
Open Access

Bortezomib protects against dextran sulfate sodium‑induced ulcerative colitis in mice

Li‑Hong Hu, Yu‑Jing Fan, Qing Li, Jing‑Ming Guan, Bo Qu, Feng‑Hua Pei, Bing‑Rong Liu

Pages: 4093-4099 Published online on: 27 April 2017
Open Access

Chemokine (C‑C motif) ligand 21/C‑C chemokine receptor type 7 triggers migration and invasion of human lung cancer cells by epithelial‑mesenchymal transition via the extracellular signal‑regulated kinase signaling pathway

Guangxin Zhong, Lu Chen, Ruihong Yin, Yan Qu, Yongxing Bao, Qiong Xiao, Zhaolin Zhang, Yaqian Shen, Cailing Li, Yun Xu, Zhigeng Zou, Hua Tian

Pages: 4100-4108 Published online on: 02 May 2017
Open Access

Comprehensive analysis of a microRNA expression profile in pediatric medulloblastoma

Junqiang Dai, Qiao Li, Zhitong Bing, Yinian Zhang, Liang Niu, Hang Yin, Guoqiang Yuan, Yawen Pan

Pages: 4109-4115 Published online on: 20 April 2017
Open Access

Differences in cell death and cell cycle following fucoidan treatment in high-density HT-29 colon cancer cells

In‑Hye Kim, Mi‑Jin Kwon, Taek‑Jeong Nam

Pages: 4116-4122 Published online on: 27 April 2017
Open Access

Interleukin‑6 induces an epithelial‑mesenchymal transition phenotype in human adamantinomatous craniopharyngioma cells and promotes tumor cell migration

Jie Zhou, Chao Zhang, Jun Pan, Ligang Chen, Song‑Tao Qi

Pages: 4123-4131 Published online on: 02 May 2017
Open Access

Effects of the cyclophilin-type peptidylprolyl cis-trans isomerase from Pyropia yezoensis against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in HepG2 cells

Eun‑Young Kim, Youn Hee Choi, Chang Geun Choi, Taek‑Jeong Nam

Pages: 4132-4138 Published online on: 27 April 2017
Open Access

Berberine activates AMPK to suppress proteolytic processing, nuclear translocation and target DNA binding of SREBP-1c in 3T3-L1 adipocytes

Jaewoong Jang, Yoonju Jung, Seong Jun Seo, Seok‑Min Kim, Yae Jie Shim, Soo Hyun Cho, Sang‑In Chung, Yoosik Yoon

Pages: 4139-4147 Published online on: 26 April 2017
Open Access

CD74-immunoreactive activated M1 microglia are shown late in the gerbil hippocampal CA1 region following transient cerebral ischemia

In Koo Hwang, Joon Ha Park, Tae‑Kyeong Lee, Dae Won Kim, Ki‑Yeon Yoo, Ji Hyeon Ahn, Yang Hee Kim, Jun Hwi Cho, Young‑Myeong Kim, Moo‑Ho Won, Seung Myung Moon

Pages: 4148-4154 Published online on: 28 April 2017
Open Access

A pilot study identifying a potential plasma biomarker for determining EGFR mutations in exons 19 or 21 in lung cancer patients

Aryo D. Pamungkas, Carl A. Medriano, Eunjung Sim, Sungyong Lee, Youngja H. Park

Pages: 4155-4161 Published online on: 28 April 2017
Open Access

MMC controlled-release membranes attenuate epidural scar formation in rat models after laminectomy

Hao Xie, Binbin Wang, Xun Shen, Jian Qin, Longhai Jiang, Chen Yu, Dawei Geng, Tangbo Yuan, Tao Wu, Xiaojian Cao, Jun Liu

Pages: 4162-4168 Published online on: 28 April 2017

Colchicine attenuates renal fibrosis in a murine unilateral ureteral obstruction model

Seiji Itano, Minoru Satoh, Hiroyuki Kadoya, Yuji Sogawa, Atsushi Uchida, Tamaki Sasaki, Naoki Kashihara

Pages: 4169-4175 Published online on: 02 May 2017

Expression of reproductive hormone receptors and contraction‑associated genes in porcine uterus during the estrous cycle

Sung‑Min An, Sun Suk Kim, Jun Kim, Mee‑Na Park, Jae‑Eon Lee, Seong Keun Cho, Kyu‑Sup Lee, Beum‑Soo An

Pages: 4176-4184 Published online on: 27 April 2017

miR-26b-5p regulates hypoxia-induced phenotypic switching of vascular smooth muscle cells via the TGF-β/Smad4 signaling pathway

Changwu Ruan, Jide Lu, Hairong Wang, Zhiru Ge, Chenjun Zhang, Maochun Xu

Pages: 4185-4190 Published online on: 25 April 2017

KMUP-1 attenuates high glucose and transforming growth factor-β1-induced pro-fibrotic proteins in mesangial cells

Sheng‑Hsuan Lin, Ing‑Jun Chen, Chao‑Tang Chuang, Wan‑Ting Ho, Lea‑Yea Chuang, Jinn‑Yuh Guh

Pages: 4199-4206 Published online on: 20 April 2017

Annexin A2 functions downstream of c‑Jun N‑terminal kinase to promote skin fibroblast cell migration

Youpei Wang, Xinmei Wu, Qing Wang, Meiqin Zheng, Lingxia Pang

Pages: 4207-4216 Published online on: 02 May 2017

MicroRNA‑336 directly targets Sox‑2 in osteosarcoma to inhibit tumorigenesis

Yong Cao, Tianding Wu, Dongzhe Li, Jianzhong Hu, Hongbin Lu

Pages: 4217-4224 Published online on: 21 April 2017

Temporal and spatial changes of monocarboxylate transporter 4 expression in the hippocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in the Mongolian gerbil

Dae Young Yoo, Joon Ha Park, Kwon Young Lee, Hyun Jung Kwon, Hyo Young Jung, Jong Whi Kim, Dae Won Kim, Jung Hoon Choi, Seung Myung Moon, Yeo Sung Yoon, Moo‑Ho Won, In Koo Hwang

Pages: 4225-4230 Published online on: 25 April 2017

Benefits of anti‑inflammatory therapy in the treatment of ischemia/reperfusion injury in the renal microvascular endothelium of rats with return of spontaneous circulation

Wei Wei, Yong Xie, Shi‑Chao Lai, Bo‑Fu Liu, Ya‑Rong He, Hai Hu, Yu Cao

Pages: 4231-4238 Published online on: 03 May 2017

Different effects of (+)‑borneol and (‑)‑borneol on the pharmacokinetics of osthole in rats following oral administration

Dan‑Dan Luo, Xiao‑Ying Chen, Zhen‑Biao Zhang, Chao‑Yue Sun, Yi‑Feng Zheng, Yu‑Hong Liu, Xiu‑Fen Wang, Qi Wang, Janis Ya‑Xian Zhan, Zi‑Ren Su

Pages: 4239-4246 Published online on: 21 April 2017

Effects of tanshinone IIA on the regulation of renal proximal tubular fibrosis

Luoyuan Cao, Baoying Huang, Xianguo Fu, Jing Yang, Yinghua Lin, Feng Lin

Pages: 4247-4252 Published online on: 21 April 2017

Applicability of electrospun polypropylene carbonate polymers as a drug carrier for sirolimus

Hourong Sun, Xinghua Gu, Kai Liu, Changcun Fang, Mengmeng Tang

Pages: 4253-4258 Published online on: 02 May 2017

Identification of microRNAs associated with medullary thyroid carcinoma by bioinformatics analyses

Xiangjun Fu, Jugao Fang, Meng Lian, Qi Zhong, Hongzhi Ma, Ling Feng, Ru Wang, Haizhou Wang

Pages: 4266-4272 Published online on: 03 May 2017
Open Access

Induction of cell cycle arrest by increasing GTP‑RhoA levels via Taxol‑induced microtubule polymerization in renal cell carcinoma

Yu Ren, Xue Wang, Zhongguan Lou, Shuaishuai Huang, Haihui Zhuang, Yuduo Wang, Guobin Weng, Ping Wang

Pages: 4273-4279 Published online on: 03 May 2017

Role of ataxia-telangiectasia mutated in hydrogen peroxide preconditioning against oxidative stress in Neuro-2a cells

Jianhua Wu, Fang Wang, Zhiqiang Su, Jue Liu, Sang Hu, Hao Li, Pei Hu, Dongfang Wu

Pages: 4280-4285 Published online on: 25 April 2017

Astemizole protects against human umbilical vein endothelial cell injury induced by hydrogen peroxide via the p53 signaling pathway

Jia‑Nan Tian, Xiao‑Dong Shi, Xiao‑Kun Wang, Shuang Wang, Jing‑Xue Xu, Chun‑Xiao Yang

Pages: 4286-4290 Published online on: 21 April 2017

Simultaneously increased expression of glucocorticoid‑induced tumor necrosis factor receptor and its ligand contributes to increased interleukin‑5/13‑producing group 2 innate lymphocytes in murine asthma

Mengying Zhang, Jie Wan, Yunyun Xu, Danyi Zhang, Jingjing Peng, Chen Qi, Qi Guo, Sheng Xia, Zhaoliang Su, Shengjun Wang, Huaxi Xu

Pages: 4291-4299 Published online on: 21 April 2017

Involvement of neurokinin 1 receptor within the cerebrospinal fluid‑contacting nucleus in visceral pain

Chao Zhang, Ying Li, Xin Wang, Yan Fei, Licai Zhang

Pages: 4300-4304 Published online on: 21 April 2017

Expression of programmed cell death1 in T follicular helper cells is regulated by prostaglandin E2 secreted by HBV-infected HepG2.2.1.5 cells

Zhefeng Sui, Ying Shi, Zhiling Gao, Deguang Yang, Zhihao Wang

Pages: 4305-4311 Published online on: 24 April 2017

SUMO-1 delays neuronal damage in the spinal cord following ischemia/reperfusion

Hyo Young Jung, Dae Won Kim, Hyun Jung Kwon, Dae Young Yoo, In Koo Hwang, Moo‑Ho Won, Tack‑Geun Cho, Soo Young Choi, Seung Myung Moon

Pages: 4312-4318 Published online on: 28 April 2017

Nox4 is involved in high glucose-induced apoptosis in renal tubular epithelial cells via Notch pathway

Min Yao, Feng Gao, Xiaomeng Wang, Yonghong Shi, Shuxia Liu, Huijun Duan

Pages: 4319-4325 Published online on: 26 April 2017

Effects of TAZ on human dental pulp stem cell proliferation and migration

Songbo Tian, Xiaochao Tian, Yanping Liu, Fusheng Dong, Jie Wang, Xuqian Liu, Zhiyong Zhang, Huizhen Chen

Pages: 4326-4332 Published online on: 03 May 2017

Age-associated alterations in constitutively expressed cyclooxygenase-2 immunoreactivity and protein levels in the hippocampus

Hyo Young Jung, Dae Young Yoo, Jong Whi Kim, Hyun Jung Kwon, Kwon Young Lee, Jung Hoon Choi, Dae Won Kim, Jin Young Chung, Yeo Sung Yoon, In Koo Hwang

Pages: 4333-4337 Published online on: 26 April 2017

Increased CD19+CD24+CD27+ B regulatory cells are associated with insulin resistance in patients with type I Hashimoto's thyroiditis

Min Yang, Changji Du, Yinping Wang, Jun Liu

Pages: 4338-4345 Published online on: 25 April 2017

Regulation of mRNA gene expression of members of the NF-κB transcription factor gene family by angiotensin II and relaxin 2 in normal and cancer prostate cell lines

Kamila Domińska, Karolina Kowalska, Zuzanna Elżbieta Matysiak, Elżbieta Płuciennik, Tomasz Ochędalski, Agnieszka Wanda Piastowska‑Ciesielska

Pages: 4352-4359 Published online on: 26 April 2017

Gardenia jasminoides has therapeutic effects on L‑NNA‑induced hypertension in vivo

Shaocheng Chen, Peng Sun, Xin Zhao, Ruokun Yi, Jun Qian, Yanhong Shi, Rui Wang

Pages: 4360-4373 Published online on: 02 May 2017

Enhanced circulating ILC2s and MDSCs may contribute to ensure maintenance of Th2 predominant in patients with lung cancer

Yumin Wu, Yulan Yan, Zhaoliang Su, Qingli Bie, Xiaobo Chen, Prince Amoah Barnie, Qi Guo, Shengjun Wang, Huaxi Xu

Pages: 4374-4381 Published online on: 02 May 2017

UDP and NTF2 are the most consistently expressed genes in Panax ginseng roots at different growth stages

Meichen Liu, Qun Wang, Hongmei Xie, Shichao Liu, Siming Wang, Hui Zhang, Yu Zhao

Pages: 4382-4390 Published online on: 21 April 2017

Inhibition of Notch1 protects against IL-1β-induced inflammation and cartilage destruction in temporomandibular chondrocytes

Wanggui Ying, Fang Yuan, Ping He, Ping Ji

Pages: 4391-4397 Published online on: 26 April 2017

Effect of aloe‑emodin on the proliferation and apoptosis of human synovial MH7A cells; a comparison with methotrexate

Motoko Hashiguchi, Kaori Suzuki, Kazuo Kaneko, Isao Nagaoka

Pages: 4398-4404 Published online on: 02 May 2017
Journal Cover

June 2017
Volume 15 Issue 6

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2015 Impact Factor: 1.559
Ranked #48/123 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image