Journal Articles

Open Access

Cassiae semen: A review of its phytochemistry and pharmacology (Review)

Xiaoxv Dong, Jing Fu, Xingbin Yin, Chunjing Yang, Xin Zhang, Wenping Wang, Xueying Du, Qingling Wang, Jian Ni

Pages: 2331-2346 Published online on: 29 June 2017
Open Access

Proteomic analysis and comparison of intra‑ and extracranial cerebral atherosclerosis responses to hyperlipidemia in rabbits

Zhi‑Lan Tu, Bo Yu, Dong‑Ya Huang, Rajeev Ojha, Shu‑Kui Zhou, He‑Di An, Rong Liu, Cui Du, Nan Shen, Jian‑Hui Fu, Shuang‑Xing Hou

Pages: 2347-2354 Published online on: 28 June 2017

Active exercise promotes Achilles tendon healing and is accompanied by the upregulation of collapsin response mediator protein‑2 in rats

Bayixiati Qianman, Ayidaer Jialihasi, Batiza Asilehan, Aliya Kubai, Rakimbaiev Aibek, Aikeremu Wupuer, Wulanbai Tangkejie, Abudouheilil Maimaitiaili, Nuerai Shawutali, Aynaz Badelhan, Adili Aizezi, Amuding Aisaiding, Jianati Wuerliebieke, Yerzat Bakyt, Elihaer Makemutibieke, Jiasharete Jielile

Pages: 2355-2360 Published online on: 29 June 2017
Open Access

Circulating level of high mobility group box‑1 predicts the severity of community‑acquired pneumonia: Regulation of inflammatory responses via the c‑Jun N‑terminal signaling pathway in macrophages

Hsiang‑Ling Wang, Shih‑Ming Tsao, Chao‑Bin Yeh, Ying‑Erh Chou, Shun‑Fa Yang

Pages: 2361-2366 Published online on: 30 June 2017
Open Access

Serum biomarker analysis in patients with recurrent spontaneous abortion

Ying Wu, Junqin He, Chunyu Guo, Ying Zhang, Wei Yang, Mingwei Xin, Xinyun Liang, Xiaodan Yin, Jingshang Wang, Yanfeng Liu

Pages: 2367-2378 Published online on: 30 June 2017
Open Access

Protein profiling and functional analysis of liver mitochondria from rats with nonalcoholic steatohepatitis

Yanting You, Yuxing Zhang, Yuanyuan Lu, Keke Hu, Xiaohu Qu, Yongzhag Liu, Bin Lu, Liqin Jin

Pages: 2379-2388 Published online on: 30 June 2017
Open Access

JNK signaling is required for the MIP‑1α‑associated regulation of Kupffer cells in the heat stroke response

Xiao‑Juan Chen, Zhong‑Zhi Tang, Guo‑Guo Zhu, Qing Cheng, Wen‑Kai Zhang, Hui‑Min Li, Wei Fu, Qi‑Ping Lu

Pages: 2389-2396 Published online on: 05 July 2017
Open Access

Systematic identification of human housekeeping genes possibly useful as references in gene expression studies

Maria Caracausi, Allison Piovesan, Francesca Antonaros, Pierluigi Strippoli, Lorenza Vitale, Maria Chiara Pelleri

Pages: 2397-2410 Published online on: 06 July 2017

Network analysis of HBV‑ and HCV‑induced hepatocellular carcinoma based on Random Forest and Monte Carlo cross‑validation

Shan‑Na Zhao, Ling‑Ling Liu, Zhi‑Ping Lv, Xiao‑Hua Wang, Cheng‑Hong Wang

Pages: 2411-2416 Published online on: 27 June 2017
Open Access

miR‑199a‑3p is involved in the pathogenesis and progression of diabetic neuropathy through downregulation of SerpinE2

Ying‑Bo Li, Qun Wu, Jie Liu, Yong‑Zhi Fan, Kai‑Feng Yu, Yi Cai

Pages: 2417-2424 Published online on: 28 June 2017
Open Access

PM2.5 exposure decreases viability, migration and angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells and human microvascular endothelial cells

Shengguang Chen, Xianzheng Wu, Jiawen Hu, Guoxing Dai, Aihong Rong, Gang Guo

Pages: 2425-2430 Published online on: 29 June 2017
Open Access

miR‑30c suppresses prostate cancer survival by targeting the ASF/SF2 splicing factor oncoprotein

Ya‑Qiang Huang, Xiao‑Hui Ling, Run‑Qiang Yuan, Zhi‑Yun Chen, Sheng‑Bang Yang, Hong‑Xing Huang, Wei‑De Zhong, Shao‑Peng Qiu

Pages: 2431-2438 Published online on: 04 July 2017
Open Access

Caffeine induces sustained apoptosis of human gastric cancer cells by activating the caspase‑9/caspase‑3 signalling pathway

Hanyang Liu, Yan Zhou, Liming Tang

Pages: 2445-2454 Published online on: 30 June 2017
Open Access

Expression and antimicrobial character of cells transfected with human β‑defensin‑3 against periodontitis‑associated microbiota in vitro

Minwen Zhu, Bo Miao, Jianhua Zhu, Haiyan Wang, Zengtong Zhou

Pages: 2455-2460 Published online on: 04 July 2017
Open Access

Traditional Chinese medicine, Fuzheng Kang‑Ai decoction, inhibits metastasis of lung cancer cells through the STAT3/MMP9 pathway

Longmei Li, Sumei Wang, Xiaobin Yang, Shunqin Long, Shujing Xiao, Wanyin Wu, Swei Sunny Hann

Pages: 2461-2468 Published online on: 30 June 2017
Open Access

Expression profile of circular RNAs in human gastric cancer tissues

You‑Sheng Huang, Na Jie, Ke‑Jian Zou, Yang Weng

Pages: 2469-2476 Published online on: 04 July 2017
Open Access

Lysyl oxidase‑like 2 is expressed in kidney tissue and is associated with the progression of tubulointerstitial fibrosis

Sung‑Eun Choi, Nara Jeon, Hoon Young Choi, Jae Il Shin, Hyeon Joo Jeong, Beom Jin Lim

Pages: 2477-2482 Published online on: 04 July 2017
Open Access

Chitosan promotes immune responses, ameliorating total mature white blood cell numbers, but increases glutamic oxaloacetic transaminase and glutamic pyruvic transaminase, and ameliorates lactate dehydrogenase levels in leukemia mice in vivo

Ming‑Yang Yeh, Yung‑Luen Shih, Hsueh‑Yu Chung, Jason Chou, Hsu‑Feng Lu, Chia‑Hui Liu, Jia‑You Liu, Wen‑Wen Huang, Shu‑Fen Peng, Lung‑Yuan Wu, Jing‑Gung Chung

Pages: 2483-2490 Published online on: 05 July 2017
Open Access

Telomere length is positively associated with the expression of IL‑6 and MIP‑1α in bone marrow mesenchymal stem cells of multiple myeloma

Shengli Li, Yang Jiang, Ai Li, Xiaoli Liu, Xiangling Xing, Yanan Guo, Yaqi Xu, Yunliang Hao, Chengyun Zheng

Pages: 2497-2504 Published online on: 29 June 2017
Open Access

Two heterozygous mutations identified in one Chinese patient with bilateral macular coloboma

Tao Li, Ying Lin, Hongbin Gao, Chuan Chen, Yi Zhu, Bingqian Liu, Yu Lian, Yonghao Li, Wenli Zhou, Hongye Jiang, Haichun Li, Qingxiu Wu, Xiaoling Liang, Chenjin Jin, Xinhua Huang, Lin Lu

Pages: 2505-2510 Published online on: 29 June 2017
Open Access

Yi Guan Jian decoction may enhance hepatic differentiation of bone marrow‑derived mesenchymal stem cells via SDF‑1 in vitro

Lin‑Lin Fu, Bing‑Yao Pang, Ying Zhu, Ling Wang, Ai‑Jing Leng, Hai‑Long Chen

Pages: 2511-2521 Published online on: 29 June 2017
Open Access

MicroRNA‑21 promotes neurite outgrowth by regulating PDCD4 in a rat model of spinal cord injury

Yuqing Jiang, Shujie Zhao, Yin Ding, Luming Nong, Haibo Li, Gongming Gao, Dong Zhou, Nanwei Xu

Pages: 2522-2528 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Interleukin‑6 RNA knockdown ameliorates acute lung injury induced by intestinal ischemia reperfusion in rats by upregulating interleukin‑10 expression

Bing Yuan, Liu‑Lin Xiong, Mu‑Dong Wen, Piao Zhang, Hong‑Yu Ma, Ting‑Hua Wang, Yun‑Hui Zhang

Pages: 2529-2537 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Involvement of Notch2 in all‑trans retinoic acid‑induced inhibition of mouse embryonic palate mesenchymal cell proliferation

Yadong Zhang, Shiyi Dong, Jianning Wang, Miao Wang, Mu Chen, Hongzhang Huang

Pages: 2538-2546 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Identification of a gene expression profile associated with the regulation of angiogenesis in endometrial cancer

Marcin Opławski, Mateusz Michalski, Andrzej Witek, Bogdan Michalski, Nikola Zmarzły, Agnieszka Jęda‑Golonka, Maria Styblińska, Joanna Gola, Małgorzata Kasprzyk‑Żyszczyńska, Urszula Mazurek, Andrzej Plewka

Pages: 2547-2555 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Lentivirus‑mediated RIG‑I knockdown relieves cell proliferation inhibition, cell cycle arrest and apoptosis in ATRA‑induced NB4 cells via the AKT‑FOXO3A signaling pathway in vitro

Lei Chen, Ya‑Bin Cui, Yu‑Ling Si, Wei‑Dong Su, Xin‑Chao Wang, Hua Pang, Li‑Jun Qiu

Pages: 2556-2562 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Spectrum construction of differentially expressed circular RNAs in patients with leukoaraiosis and function analysis of differentially expressed genes

Te Mi, Changjiang Luo, Yawei Hu, Chuanqiang Qu, Xiang Wang, Shougang Guo, Yifeng Du

Pages: 2563-2569 Published online on: 28 June 2017
Open Access

miRNA‑504 inhibits p53‑dependent vascular smooth muscle cell apoptosis and may prevent aneurysm formation

Xue Cao, Zhenguo Cai, Junyan Liu, Yanru Zhao, Xin Wang, Xueqi Li, Hongyuan Xia

Pages: 2570-2578 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Oxidative stress regulates mitogen‑activated protein kinases and c‑Jun activation involved in heat stress and lipopolysaccharide‑induced intestinal epithelial cell apoptosis

Yanan Liu, Zhenglian Wang, Weidang Xie, Zhengtao Gu, Qiulin Xu, Lei Su

Pages: 2579-2587 Published online on: 27 June 2017
Open Access

In vitro anticancer effects of two novel phenanthroindolizidine alkaloid compounds on human colon and liver cancer cells

Jingjing Liu, Yu He, Dan Zhang, Ying Cai, Chenggang Zhang, Peng Zhang, Hongxia Zhu, Ningzhi Xu, Shufang Liang

Pages: 2595-2603 Published online on: 29 June 2017
Open Access

miR‑433 protects pancreatic β cell growth in high‑glucose conditions

Min Wang

Pages: 2604-2610 Published online on: 05 July 2017
Open Access

Pien Tze Huang Gan Bao attenuates carbon tetrachloride‑induced hepatocyte apoptosis in rats, associated with suppression of p53 activation and oxidative stress

Jinyan Zhao, Yuchen Zhang, Yun Wan, Haixia Hu, Zhenfeng Hong

Pages: 2611-2619 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Effects of RMF on BKCa and Kv channels in basilar arterial smooth‑muscle cells of SHR

Yan‑Fei Qian, Yang Wang, Wei‑Wei Tian, Sheng Wang, Lei Zhao, Li Li, Ke‑Tao Ma, Jun‑Qiang Si

Pages: 2620-2626 Published online on: 29 June 2017
Open Access

Role of miR‑21 on vascular endothelial cells in the protective effect of renal delayed ischemic preconditioning

Xialian Xu, Xiaoyan Jiao, Nana Song, Weili Luo, Mingyu Liang, Xiaoqiang Ding, Jie Teng

Pages: 2627-2635 Published online on: 28 June 2017
Open Access

Silencing of β1 integrin regulates airway remodeling by regulating the transcription of SOCE‑associated genes in asthmatic mice

Chen Qiu, Wenwen Liu, Fei Shi, Mengjie Fen, Lili Ren, Hui Qi

Pages: 2645-2651 Published online on: 27 June 2017
Open Access

miR-320a serves as a negative regulator in the progression of gastric cancer by targeting RAB14

Yongyuan Li, Hongjie Liu, Jianping Shao, Guoqiang Xing

Pages: 2652-2658 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Oral squamous cell carcinoma cells are resistant to doxorubicin through upregulation of miR‑221

Liangzhi Du, Siwei Ma, Xi Wen, Juan Chai, Dangxia Zhou

Pages: 2659-2667 Published online on: 04 July 2017
Open Access

Protective effects of SOCS3 overexpression in high glucose‑induced lung epithelial cell injury through the JAK2/STAT3 pathway

Wei‑Na Duan, Zhong‑Yuan Xia, Min Liu, Qian Sun, Shao‑Qing Lei, Xiao‑Jing Wu, Qing‑Tao Meng, Yan Leng

Pages: 2668-2674 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Endothelial growth medium suppresses apoptosis of mesenchymal stem cells in vitro via decrease of miR‑29a

Qianqian Wu, Tao Fang, Min Chen, Guoxian Qi

Pages: 2675-2681 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Variant SNPs at the microRNA complementary site in the B7‑H1 3'‑untranslated region increase the risk of non‑small cell lung cancer

Wenwen Du, Jianjie Zhu, Yanbin Chen, Yuanyuan Zeng, Dan Shen, Nan Zhang, Weiwei Ning, Zeyi Liu, Jian‑An Huang

Pages: 2682-2690 Published online on: 30 June 2017
Open Access

Serum is an indispensable factor in the maintenance of the biological characteristics of sweat gland cells

Qing Sun, Xiao‑Mei Deng, Yun‑Liang Wang, Yun‑Fang Zhen, Fang Li, Rui‑Hua Chen, Han‑Si Liang, Feng Zhang, Ming‑De Qin, Xue‑Guang Zhang

Pages: 2691-2699 Published online on: 04 July 2017
Open Access

Salidroside protects PC12 cells from Aβ1‑40‑induced cytotoxicity by regulating the nicotinamide phosphoribosyltransferase signaling pathway

Xujiao Huang, Sanli Xing, Chuan Chen, Zhihua Yu, Jiulin Chen

Pages: 2700-2706 Published online on: 05 July 2017
Open Access

Microarray analysis reveals key genes and pathways in Tetralogy of Fallot

Yue‑E He, Hui‑Xian Qiu, Jian‑Bing Jiang, Rong‑Zhou Wu, Ru‑Lian Xiang, Yuan‑Hai Zhang

Pages: 2707-2713 Published online on: 06 July 2017
Open Access

Activation of the HMGB1‑TLR4‑NF‑κB pathway may occur in patients with atopic eczema

Yong Wang, Hui Weng, Jian Fei Song, Yun Hua Deng, Shuang Li, Hong Bo Liu

Pages: 2714-2720 Published online on: 06 July 2017
Open Access

TFE3 regulates renal adenocarcinoma cell proliferation via activation of the mTOR pathway

Yuan Fang, Wei Bao, Qiu Rao, Xuan Wang, Qiuyuan Xia, Qin Shen, Xiaojun Zhou, Bing Yao

Pages: 2721-2725 Published online on: 05 July 2017
Open Access

Wild‑type blocking pcr coupled with internal competitive amplified fragment improved the detection of rare mutation of KRAS

Jia Peng, Kun Wei, Xiang Zhao, Ke Yang, Huan Wang, Yang Zhang, Mei Guo, Jing He, Haiyan Wu, Yongchuan Li, Na Zhao, Qing Huang, Weiling Fu

Pages: 2726-2732 Published online on: 29 June 2017
Open Access

Matrine increases the inhibitory effects of afatinib on H1975 cells via the IL‑6/JAK1/STAT3 signaling pathway

Shui‑Fang Chen, Ze‑Ying Zhang, Jian‑Li Zhang

Pages: 2733-2739 Published online on: 27 June 2017
Open Access

Hypertrophic differentiation of mesenchymal stem cells is suppressed by xanthotoxin via the p38‑MAPK/HDAC4 pathway

Zhen Cao, Yun Bai, Chuan Liu, Ce Dou, Jianmei Li, Junyu Xiang, Chunrong Zhao, Zhao Xie, Qiang Xiang, Shiwu Dong

Pages: 2740-2746 Published online on: 29 June 2017

MESP1 loss‑of‑function mutation contributes to double outlet right ventricle

Min Zhang, Fu‑Xing Li, Xing‑Yuan Liu, Ri‑Tai Huang, Song Xue, Xiao‑Xiao Yang, Yan‑Jie Li, Hua Liu, Hong‑Yu Shi, Xin Pan, Xing‑Biao Qiu, Yi‑Qing Yang

Pages: 2747-2754 Published online on: 29 June 2017

NICD inhibits cell proliferation and promotes apoptosis and autophagy in PC12 cells

Bo Li, Ping Duan, Xuefei Han, Wenhai Yan, Ying Xing

Pages: 2755-2760 Published online on: 29 June 2017

Astragaloside IV downregulates the expression of MDR1 in Bel‑7402/FU human hepatic cancer cells by inhibiting the JNK/c‑Jun/AP‑1 signaling pathway

Pei‑Pei Wang, Jia‑Jie Luan, Wen‑Ke Xu, Lin Wang, Du‑Juan Xu, Chun‑Yan Yang, Yan‑Hong Zhu, Ya‑Qin Wang

Pages: 2761-2766 Published online on: 05 July 2017

Inhibition of aldose reductase ameliorates alcoholic liver disease by activating AMPK and modulating oxidative stress and inflammatory cytokines

Changxuan Shi, Yuanfang Wang, Jing Gao, Si Chen, Xiangqian Zhao, Chengchao Cai, Chang Guo, Longxin Qiu

Pages: 2767-2772 Published online on: 30 June 2017

Upregulation of HOXB7 promotes proliferation and metastasis of osteosarcoma cells

Yang Yang, Jing Chen, Qingzhong Chen

Pages: 2773-2778 Published online on: 30 June 2017

Inhibition of neuropeptide Y Y1 receptor induces osteoblast differentiation in MC3T3‑E1 cells

Motoki Yahara, Kanchu Tei, Masato Tamura

Pages: 2779-2784 Published online on: 27 June 2017

Effects of lentiviral vector‑mediated shRNA silencing of TGFβ1 on the expression of Col1a1 in rat hepatic stellate cells

Gan‑Ping Bai, Guo‑He Yan, Guo‑Jian Wang, Ping Wan, Xiao‑Fei Liu, Heng Wang, Rong‑Hua Zhang

Pages: 2785-2790 Published online on: 06 July 2017

Human decidua mesenchymal stem cells regulate decidual natural killer cell function via interactions between collagen and leukocyte‑associated immunoglobulin‑like receptor 1

Qiang Fu, Xuejing Man, Min Yu, Yongli Chu, Xiying Luan, Hailan Piao, Jiangnan Xue, Changzhu Jin

Pages: 2791-2798 Published online on: 05 July 2017

Identification of potential target genes associated with the pathogenesis of osteoarthritis using microarray based analysis

Meng Li, Liqiang Zhi, Zhi Zhang, Weiguo Bian, Yusheng Qiu

Pages: 2799-2806 Published online on: 05 July 2017

Protective effect and mechanism of ginsenoside Rg1 on carbon tetrachloride‑induced acute liver injury

Benquan Qi, Suzhi Zhang, Daohua Guo, Sanxing Guo, Xiaodong Jiang, Xiling Zhu

Pages: 2814-2822 Published online on: 05 July 2017

Osthole attenuates pulmonary arterial hypertension in monocrotaline‑treated rats

Yeli Li, Yingwan Wang, Yiqi Li, Zhiqiang Qian, Ling Zhu, Danli Yang

Pages: 2823-2829 Published online on: 29 June 2017

Identification of a compound heterozygous mutation of ABCC2 in a patient with hyperbilirubinemia

Rong Xiang, Jing‑Jing Li, Liang‑Liang Fan, Jie‑Yuan Jin, Kun Xia, Fang Wang

Pages: 2830-2834 Published online on: 05 July 2017

MicroRNA profiling of platelets from immune thrombocytopenia and target gene prediction

Gang Deng, Shifang Yu, Yunlei He, Tao Sun, Wei Liang, Lu Yu, Deyi Xu, Qiang Li, Ri Zhang

Pages: 2835-2843 Published online on: 30 June 2017

Grape seed procyanidin B2 ameliorates hepatic lipid metabolism disorders in db/db mice

Mei Yin, Pei Zhang, Fei Yu, Zhen Zhang, Qian Cai, Weida Lu, Baoying Li, Weidong Qin, Mei Cheng, Hao Wang, Haiqing Gao

Pages: 2844-2850 Published online on: 30 June 2017

Expression, purification and epitope analysis of Pla a 3 allergen from Platanus acerifolia pollen

Wei‑Wei Ni, Li‑Bing Wang, Yan‑Jun Zhou, Meng‑Da Cao, Wen Huang, Miao Guo, Chun‑Mei Ji, Jin‑Lu Sun, Ji‑Fu Wei

Pages: 2851-2855 Published online on: 28 June 2017

Cloning of the promoter region of a human gene, FOXL2, and its regulation by STAT3

Yangyang Han, Tianxiao Wang, Shudong Sun, Zhaohui Zhai, Shengjian Tang

Pages: 2856-2862 Published online on: 04 July 2017

Potential role of upregulated microRNA‑146b and ‑21 in renal fibrosis

Guangda Xin, Guangyu Zhou, Xiaofei Zhang, Wanning Wang

Pages: 2863-2867 Published online on: 05 July 2017

Chemotherapy oxaliplatin sensitizes prostate cancer to immune checkpoint blockade therapies via stimulating tumor immunogenicity

Jin Zhou, Tuo Yang, Lipeng Liu, Bingxin Lu

Pages: 2868-2874 Published online on: 30 June 2017

Molecular mechanism and functional role of macrophage colony‑stimulating factor in follicular granulosa cells

Zhang Wei, Xu Song, Zhang Zhifen

Pages: 2875-2880 Published online on: 27 June 2017

Resveratrol suppresses thyroid hormone‑induced osteocalcin synthesis in osteoblasts

Kazuhiko Fujita, Haruhiko Tokuda, Shingo Kainuma, Gen Kuroyanagi, Naohiro Yamamoto, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Atsushi Harada, Osamu Kozawa, Takanobu Otsuka

Pages: 2881-2886 Published online on: 28 June 2017

Expression and purification of a major allergen, Pla a 1, from Platanus acerifolia pollen and the preparation of its monoclonal antibody

Wei‑Wei Ni, Wen Huang, De‑Qin Wu, Yan‑Jun Zhou, Chun‑Mei Ji, Meng‑Da Cao, Miao Guo, Jin‑Lu Sun, Ji‑Fu Wei

Pages: 2887-2892 Published online on: 30 June 2017

Analysis of murine and human Treg subsets in inflammatory bowel disease

Xiaoyun Sun, Shaoheng He, Changlong Lv, Xun Sun, Junling Wang, Wenjiao Zheng, Danan Wang

Pages: 2893-2898 Published online on: 04 July 2017

Human trypsin inhibitor reduces the apoptosis of lipopolysaccharide‑induced human kidney‑2 cells by promoting mitochondrial fusion

Ning Liu, Zhiyi Jiang, Yongjun Liu, Yao Nie, Juan Chen, Bin Ouyang, Xiangdong Guan, Minying Chen

Pages: 2899-2906 Published online on: 05 July 2017

Ginsenoside Rc protects against UVB‑induced photooxidative damage in epidermal keratinocytes

Yuri Oh, Hye‑Won Lim, Kwang Hark Park, Yu‑Hua Huang, Ji‑Young Yoon, Kyunghoon Kim, Chang‑Jin Lim

Pages: 2907-2914 Published online on: 06 July 2017

Bioinformatics analysis of key genes and signaling pathways associated with myocardial infarction following telomerase activation

Yi Yang, Guang Yang, Hongwei Du, Nana Dong, Bo Yu

Pages: 2915-2924 Published online on: 06 July 2017

Vaspin prevents leptin‑induced inflammation and catabolism by inhibiting the activation of nuclear factor‑κB in rat chondrocytes

Jia‑Peng Bao, Lang‑Hai Xu, Ji‑Sheng Ran, Yan Xiong, Li‑Dong Wu

Pages: 2925-2930 Published online on: 04 July 2017

Ameliorative efficacy of quercetin against cisplatin‑induced mitochondrial dysfunction: Study on isolated rat liver mitochondria

Mohammad Waseem, Heena Tabassum, Monica Bhardwaj, Suhel Parvez

Pages: 2939-2945 Published online on: 27 June 2017

Long non‑coding RNA MEG3 contributes to cisplatin‑induced apoptosis via inhibition of autophagy in human glioma cells

Binbin Ma, Zebin Gao, Jiacheng Lou, Hongqiang Zhang, Zhongbo Yuan, Qiong Wu, Xinyu Li, Bo Zhang

Pages: 2946-2952 Published online on: 30 June 2017

Sasanquasaponin induces increase of Cl‑/HCO3‑ exchange of anion exchanger 3 and promotes intracellular Cl‑ efflux in hypoxia/reoxygenation cardiomyocytes

Ling‑Yu Qiu, Guang-Ling Duan, Yu‑Feng Yan, Yuan‑Yuan Li, Huan Wang, Ling Xiao, Zhang‑Ping Liao, He‑Ping Chen

Pages: 2953-2961 Published online on: 29 June 2017

TNFR2 promotes Adriamycin resistance in breast cancer cells by repairing DNA damage

Fuqian Yang, Nana Zhao, Nan Wu

Pages: 2962-2968 Published online on: 30 June 2017

Overexpression of SIRT1 prevents hypoxia‑induced apoptosis in osteoblast cells

Lu Zhou, Sung Il Wang, Young Jae Moon, Kyoung Min Kim, Kwang Bok Lee, Byung‑Hyun Park, Kyu Yun Jang, Jung Ryul Kim

Pages: 2969-2975 Published online on: 04 July 2017

Involvement of exogenous 3‑deoxyglucosone in β‑cell dysfunction induces impaired glucose regulation

Lurong Zhang, Liang Zhou, Xiudao Song, Guoqiang Liang, Zhongrui Xu, Fei Wang, Fei Huang, Guorong Jiang

Pages: 2976-2984 Published online on: 27 June 2017

Baicalin prevents the apoptosis of endplate chondrocytes by inhibiting the oxidative stress induced by H2O2

Yutao Pan, Di Chen, Qingyou Lu, Lifeng Liu, Xia Li, Zengchun Li

Pages: 2985-2991 Published online on: 30 June 2017

Downregulation of microRNA‑199a‑5p protects cardiomyocytes in cyanotic congenital heart disease by attenuating endoplasmic reticulum stress

Yang Zhou, Wei‑Kun Jia, Zhao Jian, Liang Zhao, Chen‑Cheng Liu, Yong Wang, Ying‑Bin Xiao

Pages: 2992-3000 Published online on: 06 July 2017

General regulatory effects of hypoxia on human cartilage endplate‑derived stem cells: A genome‑wide analysis of differential gene expression and alternative splicing events

Yuan Yao, Weilin Song, Qiyue Deng, Huiyu Zhang, Jian Wang, Huan Liu, Yue Zhou

Pages: 3001-3009 Published online on: 30 June 2017

Effects of epigallocatechin‑3‑gallate on iron metabolism in spinal cord motor neurons

Fengyuan Che, Guangying Wang, Jixu Yu, Xianjun Wang, Yucheng Lu, Qingxi Fu, Quanping Su, Jianzhang Jiang, Yifeng Du

Pages: 3010-3014 Published online on: 05 July 2017

Sexual dimorphism of frailty and cognitive impairment: Potential underlying mechanisms (Review)

Qingwei Ruan, Grazia D'onofrio, Tao Wu, Antonio Greco, Daniele Sancarlo, Zhuowei Yu

Pages: 3023-3033 Published online on: 14 July 2017
Open Access

PTPRQ as a potential biomarker for idiopathic normal pressure hydrocephalus

Yuki Nagata, Masahiko Bundo, Saiko Sugiura, Masahiro Kamita, Masaya Ono, Kotaro Hattori, Sumiko Yoshida, Yu‑Ichi Goto, Katsuya Urakami, Shumpei Niida

Pages: 3034-3040 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Selection of an optimal promoter for gene transfer in normal B cells

Magdalena Winiarska, Dominika Nowis, Malgorzata Firczuk, Agnieszka Zagozdzon, Magdalena Gabrysiak, Radoslaw Sadowski, Joanna Barankiewicz, Michal Dwojak, Jakub Golab

Pages: 3041-3048 Published online on: 14 July 2017
Open Access

miRNA‑1284 inhibits cell growth and induces apoptosis of lung cancer cells

Jie Li, Hairong Jin, Hua Yu, Bin Wang, Jian Tang

Pages: 3049-3054 Published online on: 12 July 2017
Open Access

Shikonin suppresses proliferation and induces apoptosis in human leukemia NB4 cells through modulation of MAPKs and c‑Myc

Zhi‑Ling Shan, Liang Zhong, Chu‑Lan Xiao, Liu‑Gen Gan, Ting Xu, Hao Song, Rong Yang, Liu Li, Bei‑Zhong Liu

Pages: 3055-3060 Published online on: 13 July 2017
Open Access

MicroRNA‑126 inhibits endothelial permeability and apoptosis in apolipoprotein E‑knockout mice fed a high‑fat diet

Xiao‑Wen Cheng, Yu‑Feng Wan, Qing Zhou, Yuan Wang, Hua‑Qing Zhu

Pages: 3061-3068 Published online on: 12 July 2017
Open Access

Bone marrow mesenchymal stem cell‑derived extracellular vesicles improve the survival of transplanted fat grafts

He Huang, Shaoqing Feng, Wenjie Zhang, Wei Li, Peng Xu, Xiangsheng Wang, Ai Ai

Pages: 3069-3078 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Identification of potential biomarkers and therapeutic targets for human IgA nephropathy and hypertensive nephropathy by bioinformatics analysis

Yingchun Cui, Shengmao Liu, Wenpeng Cui, Dan Gao, Wenhua Zhou, Ping Luo

Pages: 3087-3094 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Expression and subcellular localization of AT motif binding factor 1 in colon tumours

Hiromi Kataoka, Yutaka Miura, Makoto Kawaguchi, Shugo Suzuki, Yasuyuki Okamoto, Keiji Ozeki, Takaya Shimura, Tsutomu Mizoshita, Eiji Kubota, Satoshi Tanida, Satoru Takahashi, Kiyofumi Asai, Takashi Joh

Pages: 3095-3102 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Expression and function of transforming growth factor‑β‑activated protein kinase 1 in gastric cancer

Yue Yang, Yudong Qiu, Mubai Tang, Zhaoshu Wu, Weidong Hu, Chaobo Chen

Pages: 3103-3110 Published online on: 15 July 2017
Open Access

LPS enhances TLR4 expression and IFN‑γ production via the TLR4/IRAK/NF‑κB signaling pathway in rat pulmonary arterial smooth muscle cells

Pengyan Wang, Xuhui Han, Biwen Mo, Guojin Huang, Changming Wang

Pages: 3111-3116 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Lipo‑prostaglandin E1 modifies cognitive impairment in rats with vascular cognitive impairment by promoting angiogenesis via the VEGF/VEGFR pathway

Bohui Liu, Suping Zhang, Xifeng Xiong, Li Ling, Rui He, Muzhen Wang, Wanqing Deng, Zhihe Liu, Yi Li

Pages: 3117-3124 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Protective effects of Shexiang Tongxin Dropping Pill on pituitrin‑induced acute myocardial ischemia in rats

Shan Lin, Jianfeng Chu, Ling Zhang, Daxin Chen, Fei Xiao, Hongwei Chen, Jiumao Lin, Youqin Chen, Yuling Zhu, Jun Peng

Pages: 3125-3132 Published online on: 13 July 2017
Open Access

Identification of key genes in Gram‑positive and Gram‑negative sepsis using stochastic perturbation

Zhenliang Li, Ying Zhang, Yaling Liu, Yanchun Liu, Youyi Li

Pages: 3133-3146 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Elastin‑derived peptides are involved in the processes of human temporomandibular disorder by inducing inflammatory responses in synovial cells

Kazuhiko Kobayashi, Rei Jokaji, Mayuko Miyazawa‑Hira, Shigeyuki Takatsuka, Akira Tanaka, Kazuhiro Ooi, Hiroyuki Nakamura, Shuichi Kawashiri

Pages: 3147-3154 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Exploration of the sequential gene changes in epithelial ovarian cancer induced by carboplatin via microarray analysis

Shuqing Wei, Jianwu Liu, Yuxia Shi, Xi Zhang, Yongming Yang, Qingzhen Song

Pages: 3155-3160 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Evaluation of velvet antler total protein effect on bone marrow‑derived endothelial progenitor cells

Xiang Xiao, Lin Li, Shuqiang Xu, Min Mao, Ruiyan Pan, Yanjun Li, Jiayun Wu, Li Huang, Xiaoyun Zheng

Pages: 3161-3168 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Altered axon initial segment in hippocampal newborn neurons, associated with recurrence of temporal lobe epilepsy in rats

Tian‑Tian Liu, Li Feng, Heng‑Fang Liu, Yi Shu, Bo Xiao

Pages: 3169-3178 Published online on: 15 July 2017
Open Access

GABAergic ventrolateral pre‑optic nucleus neurons are involved in the mediation of the anesthetic hypnosis induced by propofol

Jie Yuan, Zhuxin Luo, Yu Zhang, Yi Zhang, Yuan Wang, Song Cao, Bao Fu, Hao Yang, Lin Zhang, Wenjing Zhou, Tian Yu

Pages: 3179-3186 Published online on: 18 July 2017
Open Access

A novel method to identify hub pathways of rheumatoid arthritis based on differential pathway networks

Shi‑Tong Wei, Yong‑Hua Sun, Shi‑Hua Zong

Pages: 3187-3193 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Overexpression of NAC1 confers drug resistance via HOXA9 in colorectal carcinoma cells

Tongfa Ju, Huicheng Jin, Rongchao Ying, Qi Xie, Chunhua Zhou, Daquan Gao

Pages: 3194-3200 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Effects of neuritin on the differentiation of bone marrow‑derived mesenchymal stem cells into neuron‑like cells

Jingling Zhu, Pingping Meng, Qian Wang, Haiyan Wang, Jinli Zhang, Yuanyuan Li, Dongzheng Li, Xiaohua Tan, Lei Yang, Jin Huang

Pages: 3201-3207 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Altered expression of microRNA-98 in IL-1β-induced cartilage degradation and its role in chondrocyte apoptosis

Jing Wang, Lingqing Chen, Song Jin, Jun Lin, Hongmei Zheng, Hong Zhang, Hongtao Fan, Fang He, Sha Ma, Qin Li

Pages: 3208-3216 Published online on: 17 July 2017
Open Access

Hypothermia exerts early neuroprotective effects involving protein conjugation of SUMO‑2/3 in a rat model of middle cerebral artery occlusion

Gang Li, Xiaozhi Liu, Zhiguo Su, Dong Zhang

Pages: 3217-3223 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Association between TNFSF4 and BLK gene polymorphisms and susceptibility to allergic rhinitis

Yang Shen, Yun Liu, Xiao‑Qiang Wang, Xia Ke, Hou‑Yong Kang, Su‑Ling Hong

Pages: 3224-3232 Published online on: 12 July 2017
Open Access

Concurrent administration of thyroxine and donepezil induces plastic changes in the prefrontal cortex of adult hypothyroid rats

Fen Wang, Zhangbi Wu, Xiaoxue Zha, Yaojun Cai, Bo Wu, Xuemei Jia, Defa Zhu

Pages: 3233-3241 Published online on: 14 July 2017
Open Access

Roles of miR‑4463 in H2O2‑induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells

Xueqin Wang, Xuemei He, Xian Deng, Yanzheng He, Xiangyu Zhou

Pages: 3242-3252 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Classifier of cross talk genes predicts the prognosis of hepatocellular carcinoma

Xiaofeng Zhai, Qingfeng Xue, Qun Liu, Yuyu Guo, Zhe Chen

Pages: 3253-3261 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Upregulation of connexin 43 and apoptosis‑associated protein expression by high glucose in H9c2 cells was improved by resveratrol via the autophagy signaling pathway

Guang‑Yu Wang, Ya‑Guang Bi, Xiang‑Dong Liu, Jun‑Feng Han, Meng Wei, Qing‑Yong Zhang

Pages: 3262-3268 Published online on: 12 July 2017
Open Access

Astragaloside IV protects against apoptosis in human degenerative chondrocytes through autophagy activation

Jianhong Liu, Qinggang Meng, Hanguang Jing, Sheng Zhou

Pages: 3269-3275 Published online on: 14 July 2017
Open Access

The atrophy of white and gray matter volume in patients with comitant strabismus: Evidence from a voxel-based morphometry study

Jun Ouyang, Lu Yang, Xin Huang, Yu-Lin Zhong, Pei-Hong Hu, Ying Zhang, Chong-Gang Pei, Yi Shao

Pages: 3276-3282 Published online on: 15 July 2017
Open Access

STIM1 silencing inhibits the migration and invasion of A549 cells

Yadong Wang, Haiyu Wang, Teng Pan, Li Li, Jiangmin Li, Haiyan Yang

Pages: 3283-3289 Published online on: 15 July 2017
Open Access

Gene microarray analysis of expression profiles in liver ischemia and reperfusion

Xiaoyang Zheng, Huaqiang Zhou, Zeting Qiu, Shaowei Gao, Zhongxing Wang, Liangcan Xiao

Pages: 3299-3307 Published online on: 13 July 2017
Open Access

BMP-7 enhances SnoN mRNA expression in renal tubular epithelial cells under high-glucose conditions

Yuanyuan Wang, Ying Xiao, Shuang Li, Lei Shi, Lirong Liu, Yingying Zhang, Mingjun Shi, Bing Guo

Pages: 3308-3314 Published online on: 17 July 2017
Open Access

mTOR signaling promotes foam cell formation and inhibits foam cell egress through suppressing the SIRT1 signaling pathway

Haixiang Zheng, Yucai Fu, Yusheng Huang, Xinde Zheng, Wei Yu, Wei Wang

Pages: 3315-3323 Published online on: 18 July 2017

Enhanced expression of natriuretic peptide receptor A and B in neutrophils of culprit lesions in patients with acute myocardial infarction

Masashi Nakagawa, Takahiko Naruko, Kenichi Sugioka, Chizuko Kitabayashi, Nobuyuki Shirai, Masahiko Takagi, Minoru Yoshiyama, Masahiko Ohsawa, Makiko Ueda

Pages: 3324-3330 Published online on: 18 July 2017

SIRT1 activation inhibits hyperglycemia-induced apoptosis by reducing oxidative stress and mitochondrial dysfunction in human endothelial cells

Shengqiang Wang, Jian Wang, Airong Zhao, Jigang Li

Pages: 3331-3338 Published online on: 17 July 2017

Protective effects of marrubiin improve endometriosis through suppression of the expression of RANTES

Xiao‑Hong Sun

Pages: 3339-3344 Published online on: 14 July 2017

Bioinformatic analysis of computational identified differentially expressed genes in tumor stoma of pregnancy‑associated breast cancer

Qian Zhou, Erhu Sun, Lijun Ling, Xiaofeng Liu, Min Zhang, Hong Yin, Cheng Lu

Pages: 3345-3350 Published online on: 12 July 2017

A systematic study of Girdin on cell proliferation, migration and angiogenesis in different breast cancer subtypes

Hongbin Wang, Jiajun Zhang, Ming Zhang, Li Wei, Hong Chen, Zhigao Li

Pages: 3351-3356 Published online on: 14 July 2017

Identification of microRNAs in acute respiratory distress syndrome based on microRNA expression profile in rats

Yinghui Guan, Xiang Jin, Xingang Liu, Yuanping Huang, Man Wang, Xiaodan Li

Pages: 3357-3362 Published online on: 12 July 2017

Cytisine induces apoptosis of HepG2 cells

Lei Yu, Xin Wang, Zhi‑Feng Chen, Bo Jiang, Dong‑Yu Shang, Yong‑Xue Sun, Jing‑Hui Yang, Lian‑Fang Zhang, Yu‑Bin Ji

Pages: 3363-3370 Published online on: 14 July 2017

Analysis of gene expression profile microarray data in complex regional pain syndrome

Wulin Tan, Yiyan Song, Chengqiang Mo, Shuangjian Jiang, Zhongxing Wang

Pages: 3371-3378 Published online on: 12 July 2017

MicroRNA‑139 suppressed tumor cell proliferation, migration and invasion by directly targeting HDGF in epithelial ovarian cancer

Junli Liu, Shuangling Jin, Rui Wang

Pages: 3379-3386 Published online on: 12 July 2017

Effect of CCL2 siRNA on proliferation and apoptosis in the U251 human glioma cell line

Bin Lu, Yue Zhou, Zhongzhou Su, Ai Yan, Peng Ding

Pages: 3387-3394 Published online on: 15 July 2017

Anti‑lung cancer effect of glucosamine by suppressing the phosphorylation of FOXO

Zhanwu Yu, Yinghua Ju, Hongxu Liu

Pages: 3395-3400 Published online on: 14 July 2017

Coronin 3 negatively regulates G6PC3 in HepG2 cells, as identified by label‑free mass‑spectrometry

Yunzhen Gao, Ling Li, Xiaohua Xing, Minjie Lin, Yongyi Zeng, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu

Pages: 3407-3414 Published online on: 15 July 2017

Expression of IRAK‑3 is associated with colitis‑associated tumorigenesis in mice

Dingting Xu, Hanyun Zhang, Xiaoying Wang, Yan Chen

Pages: 3415-3420 Published online on: 12 July 2017

Chronic administration of SUMO‑1 has negative effects on novel object recognition memory as well as cell proliferation and neuroblast differentiation in the mouse dentate gyrus

Dae Young Yoo, Dae Won Kim, Hyun Jung Kwon, Hyo Young Jung, Sung Min Nam, Jong Whi Kim, Jin Young Chung, Moo‑Ho Won, Yeo Sung Yoon, Soo Young Choi, In Koo Hwang

Pages: 3427-3432 Published online on: 12 July 2017

Molecular‑cytogenetic study of de novo mosaic karyotype 45,X/46,X,i(Yq)/46,X,idic(Yq) in an azoospermic male: Case report and literature review

Yuting Jiang, Ruixue Wang, Linlin Li, Lintao Xue, Shu Deng, Ruizhi Liu

Pages: 3433-3438 Published online on: 14 July 2017

Prediction and identification of B‑cell epitopes for tumor necrosis factor‑α

Jun Zhang, Ying Cui, Yinfang Wu, Huiju Wang, Jinjing Ke

Pages: 3439-3444 Published online on: 15 July 2017

Elevated fibrinogen‑like protein 2 in TNBS‑induced colitis mice: Association with Th17 and regulatory T cells

Haihua Lin, Renpin Chen, Xuepei Jiang, Xiaoli Wu, Xielin Huang, Xiuli Dong, Xu Yang, Xiuqing Lin, Xin Chen, Xiangrong Chen, Zhiming Huang

Pages: 3445-3454 Published online on: 15 July 2017

Angiotensin‑(1‑7) attenuates caerulein‑induced pancreatic acinar cell apoptosis

Lijian Cui, Ruixia Liu, Chunyun Li, Xiaozheng Yu, Xiaoya Liu, Fei Hou, Cheng Chi, Chenghong Yin, Chao Wang

Pages: 3455-3460 Published online on: 14 July 2017

Suppression of TAFI by siRNA inhibits invasion and migration of breast cancer cells

Chao Yu, Yun Luan, Zejun Wang, Jingjie Zhao, Chengwei Xu

Pages: 3469-3474 Published online on: 18 July 2017

Dihydroartemisinin and gefitinib synergistically inhibit NSCLC cell growth and promote apoptosis via the Akt/mTOR/STAT3 pathway

Hong Jin, Ai‑Ying Jiang, Han Wang, Yong Cao, Yan Wu, Xiao‑Feng Jiang

Pages: 3475-3481 Published online on: 14 July 2017

Involvement of gut microbiota in the association between gastrointestinal motility and 5‑HT expression/M2 macrophage abundance in the gastrointestinal tract

Mo Yang, Hirokazu Fukui, Hirotsugu Eda, Yoshitaka Kitayama, Ken Hara, Mio Kodani, Toshihiko Tomita, Tadayuki Oshima, Jiro Watari, Hiroto Miwa

Pages: 3482-3488 Published online on: 12 July 2017

Inhibition of p38MAPK potentiates mesenchymal stem cell therapy against myocardial infarction injury in rats

Zhiling Zhang, Shulan Zhou, Zhiliang Mei, Ming Zhang

Pages: 3489-3493 Published online on: 14 July 2017

Platelet poor plasma gel combined with amnion improves the therapeutic effects of human umbilical cord‑derived mesenchymal stem cells on wound healing in rats

Lujun Yang, Jie Ma, Saiyang Gan, Shuli Chu, Martin Maldonado, Jianda Zhou, Lian Ma, Shijie Tang

Pages: 3494-3502 Published online on: 13 July 2017

Downregulation of AQP2 in the anterior vaginal wall is associated with the pathogenesis of female stress urinary incontinence

Zujuan Zhang, Pan Xu, Zhenwei Xie, Fengxian Shen, Ning Chen, Liming Yu, Ronghuan He

Pages: 3503-3509 Published online on: 15 July 2017

Effects of age on biological and functional characterization of adipose‑derived stem cells from patients with end‑stage liver disease

Yanyu Jin, Lei Yang, Yanyan Zhang, Wei Gao, Zhi Yao, Yang Song, Yuliang Wang

Pages: 3510-3518 Published online on: 13 July 2017

HO‑1 alleviates cholesterol‑induced oxidative stress through activation of Nrf2/ERK and inhibition of PI3K/AKT pathways in endothelial cells

Xiaohan Jin, Zhongwei Xu, Rong Fan, Chengyan Wang, Wenjie Ji, Yongqiang Ma, Wei Cai, Yan Zhang, Ning Yang, Shuang Zou, Xin Zhou, Yuming Li

Pages: 3519-3527 Published online on: 13 July 2017

TcpC secreting uropathogenic E. coli promoted kidney cells to secrete MIP-2 via p38 MAPK pathway

Yujie He, Jie Fang, Chong Zhang, Jun Pan, Qi Jin, Yingzhi Yang, Linyao Wang, Baoming Wang, Dayong Zhang, Jianping Pan

Pages: 3528-3534 Published online on: 17 July 2017

A dichloromethane fraction of Triticum aestivum sprouts reduces allergic immune response through inhibiting Th2 differentiation in ovalbumin‑immunized mice

Hyeon‑Hui Ki, Sung‑Woo Hwang, Ji‑Hyun Lee, Young‑Ho Kim, Dae‑Ki Kim, Young‑Mi Lee

Pages: 3535-3541 Published online on: 15 July 2017

Epigallocatechin gallate attenuates overload‑induced cardiac ECM remodeling via restoring T cell homeostasis

Yongsheng Han, Qingtong Wang, Xizhen Fan, Jun Chu, Junfu Peng, Yousheng Zhu, Yan Li, Xiaojing Li, Lei Shen, James Asenso, Shanfeng Li

Pages: 3542-3550 Published online on: 15 July 2017

NLRC5 silencing ameliorates cardiac fibrosis by inhibiting the TGF‑β1/Smad3 signaling pathway

Hongtao Zhou, Xuefang Yu, Guiming Zhou

Pages: 3551-3556 Published online on: 14 July 2017

MicroRNA-219 is downregulated in non-small cell lung cancer and inhibits cell growth and metastasis by targeting HMGA2

Xiaoping Sun, Min Xu, Haiyan Liu, Kunxiu Ming

Pages: 3557-3564 Published online on: 15 July 2017

MicroRNA‑302a suppresses cell proliferation, migration and invasion in osteosarcoma by targeting ADAM9

Xiaoming Yang, Yan Cui, Fuqiang Yang, Chao Sun, Xuejian Gao

Pages: 3565-3572 Published online on: 14 July 2017

KDM5A promotes proliferation and EMT in ovarian cancer and closely correlates with PTX resistance

Tongfu Feng, Yan Wang, Yan Lang, Yuanzhen Zhang

Pages: 3573-3580 Published online on: 12 July 2017

Melittin exerts an antitumor effect on non‑small cell lung cancer cells

Su‑Fang Zhang, Zhe Chen

Pages: 3581-3586 Published online on: 14 July 2017

Hydrogen sulfide prevents homocysteine‑induced endoplasmic reticulum stress in PC12 cells by upregulating SIRT‑1

Chun‑Yan Wang, Wei Zou, Xiao‑Yu Liang, Zhi‑Sheng Jiang, Xiang Li, Hai‑Jun Wei, Yi‑Yun Tang, Ping Zhang, Xiao‑Qing Tang

Pages: 3587-3593 Published online on: 15 July 2017

Knockdown of JARID2 inhibits the viability and migration of placenta trophoblast cells in preeclampsia

Yatao Jiang, Yuqing Chen, Yanping Chen

Pages: 3594-3599 Published online on: 15 July 2017

Knockdown of JARID2 inhibits the proliferation and invasion of ovarian cancer through the PI3K/Akt signaling pathway

Jian Cao, Huiling Li, Guangquan Liu, Suping Han, Pengfei Xu

Pages: 3600-3605 Published online on: 17 July 2017

MicroRNA‑130a inhibits growth and metastasis of osteosarcoma cells by directly targeting ZEB1

Lankai Yi, Meixiu Liu, Zhiliang Tang

Pages: 3606-3612 Published online on: 13 July 2017

MicroRNA-300 decreases cell viability, inhibits migration and promotes apoptosis of osteosarcoma cells via downregulation of Twist1

Jinpeng Jia, Pei Yin, Gang Han, Meng Xu, Wei Wang, Wenzhi Bi

Pages: 3613-3618 Published online on: 17 July 2017

Exogenous spermine preserves mitochondrial bioenergetics via regulating Src kinase signaling in the spinal cord

Rui Zhang, Xin‑Nan Ma, Kai Liu, Lei Zhang, Meng Yao

Pages: 3619-3626 Published online on: 18 July 2017

Magnesium isoglycyrrhizinate protects against renal‑ischemia‑reperfusion injury in a rat model via anti‑inflammation, anti‑oxidation and anti‑apoptosis

Zhigang Zhao, Zhongzhi Tang, Wenkai Zhang, Jie Liu, Bo Li

Pages: 3627-3633 Published online on: 15 July 2017

miR‑140‑5p inhibits human glioma cell growth and invasion by targeting JAG1

Huan‑Li Yang, Ya‑Mei Gao, Jin‑An Zhao

Pages: 3634-3640 Published online on: 12 July 2017

ATF3 promotes migration and M1/M2 polarization of macrophages by activating tenascin‑C via Wnt/β‑catenin pathway

Hao Sha, Dianzhong Zhang, Yunfei Zhang, Yanhua Wen, Yucai Wang

Pages: 3641-3647 Published online on: 14 July 2017

AMPK activation restores ischemic post‑conditioning cardioprotection in STZ‑induced type 1 diabetic rats: Role of autophagy

Bin Zhou, Yan Leng, Shao‑Qing Lei, Zhong‑Yuan Xia

Pages: 3648-3656 Published online on: 18 July 2017

MicroRNA‑455 is downregulated in gastric cancer and inhibits cell proliferation, migration and invasion via targeting insulin‑like growth factor 1 receptor

Shan Zhang, Wan‑Ling Yin, Xin Zhang, Xiao‑Yu Zhang

Pages: 3664-3672 Published online on: 14 July 2017

MDG‑1 inhibits H2O2‑induced apoptosis and inflammation in human umbilical vein endothelial cells

Luo‑Cheng Li, Zhi‑Wei Wang, Xiao‑Ping Hu, Zhi‑Yong Wu, Zhi‑Peng Hu, Yong‑Le Ruan

Pages: 3673-3679 Published online on: 12 July 2017

Imaging characteristics of adult onset Still's disease demonstrated with 18F-FDG PET/CT

Lei Jiang, Yan Xiu, Taoying Gu, Caihong Dong, Bing Wu, Hongcheng Shi

Pages: 3680-3686 Published online on: 17 July 2017

LncRNA H19 regulates ID2 expression through competitive binding to hsa-miR-19a/b in acute myelocytic leukemia

Tong‑Feng Zhao, Hui‑Zhen Jia, Zhen‑Zhen Zhang, Xiao‑Su Zhao, Yan‑Fen Zou, Wei Zhang, Jun Wan, Xiao‑Fan Chen

Pages: 3687-3693 Published online on: 18 July 2017

Down-regulation of long noncoding RNA RP11-713B9.1 contributes to the cell viability in non‑small cell lung cancer (NSCLC)

Jun Cai, Xuan Wang, Hu Huang, Meng Wang, Zhihong Zhang, Yan Hu, Shihua Yu, Yonghua Yang, Jiyuan Yang

Pages: 3694-3700 Published online on: 17 July 2017
Journal Cover

September 2017
Volume 16 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image