Journal Articles

Open Access

Identification of genes and pathways associated with MDR in MCF-7/MDR breast cancer cells by RNA-seq analysis

Minlan Yang, Hairi Li, Yanru Li, Yang Ruan, Chengshi Quan

Pages: 6211-6226 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Identification of potential genes and miRNAs associated with sepsis based on microarray analysis

Yin Li, Fengxia Zhang, Yan Cong, Yun Zhao

Pages: 6227-6234 Published online on: 01 March 2018
Open Access

Eruca sativa seed extract: A novel natural product able to counteract neuroinflammation

Agnese Gugliandolo, Sabrina Giacoppo, Marcello Ficicchia, Angelo Aliquò, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon

Pages: 6235-6244 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Therapeutic effects of antimicrobial peptide on malignant ascites in a mouse model

Li‑Jie Xia, Yan‑Ling Wu, Ji Ma, Fu‑Chun Zhang

Pages: 6245-6252 Published online on: 07 March 2018
Open Access

miR‑205‑5p/PTK7 axis is involved in the proliferation, migration and invasion of colorectal cancer cells

Shuo Chen, Yan Wang, Yinan Su, Lin Zhang, Mingqing Zhang, Xueqing Li, Juan Wang, Xipeng Zhang

Pages: 6253-6260 Published online on: 28 February 2018
Open Access

Metabolomics analysis reveals an effect of homocysteine on arachidonic acid and linoleic acid metabolism pathway

Bin Li, Guangqiang Gao, Wanying Zhang, Bowen Li, Chun Yang, Xiaofeng Jiang, Yaping Tian, Hongyan Liang

Pages: 6261-6268 Published online on: 27 February 2018
Open Access

Ginsenoside Rg1 ameliorates testicular senescence changes in D‑gal‑induced aging mice via anti‑inflammatory and antioxidative mechanisms

Zi‑Ling Wang, Lin‑Bo Chen, Zhu Qiu, Xiong‑Bin Chen, Ying Liu, Jing Li, Lu Wang, Ya‑Ping Wang

Pages: 6269-6276 Published online on: 01 March 2018
Open Access

BMP7 regulates lung fibroblast proliferation in newborn rats with bronchopulmonary dysplasia

Yanli Sun, Jianhua Fu, Xindong Xue, Haiping Yang, Linlin Wu

Pages: 6277-6284 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Upregulation of miR-614 promotes proliferation and inhibits apoptosis in ovarian cancer by suppressing PPP2R2A expression

Jing Zhang, Dongdong Gao, Hui Zhang

Pages: 6285-6292 Published online on: 09 March 2018
Open Access

ML-7 attenuates airway inflammation and remodeling via inhibiting the secretion of Th2 cytokines in mice model of asthma

Chuanjun Huang, Zewen Zhang, Liuxin Wang, Ju Liu, Xiaodan Gong, Caiqing Zhang

Pages: 6293-6300 Published online on: 06 March 2018
Open Access

MicroRNA-214-5p/TGF-β/Smad2 signaling alters adipogenic differentiation of bone marrow stem cells in postmenopausal osteoporosis

Jiang Qiu, Gang Huang, Ning Na, Lizhong Chen

Pages: 6301-6310 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Local intra‑articular injection of vascular endothelial growth factor accelerates articular cartilage degeneration in rat osteoarthritis model

Shuang Deng, Jian‑Lin Zhou, Hao Peng, Hong‑Song Fang, Feng Liu, Jin‑Qing Weng

Pages: 6311-6318 Published online on: 28 February 2018
Open Access

MicroRNA-378 enhances migration and invasion in cervical cancer by directly targeting autophagy-related protein 12

Dongmei Tan, Chao Zhou, Sai Han, Xuetao Hou, Shufang Kang, Youzhong Zhang

Pages: 6319-6326 Published online on: 27 February 2018
Open Access

Penehyclidine hydrochloride inhibits TLR4 signaling and inflammation, and attenuates blunt chest trauma and hemorrhagic shock-induced acute lung injury in rats

Xiao‑Jing Wu, Hui‑Min Liu, Xue‑Min Song, Bo Zhao, Yan Leng, E‑You Wang, Li‑Ying Zhan, Qing‑Tao Meng, Zhong‑Yuan Xia

Pages: 6327-6336 Published online on: 27 February 2018
Open Access

Transdermal estrogen gel and oral aspirin combination therapy improves fertility prognosis via the promotion of endometrial receptivity in moderate to severe intrauterine adhesion

Yugang Chi, Ping He, Li Lei, Yi Lan, Jianguo Hu, Ying Meng, Lina Hu

Pages: 6337-6344 Published online on: 06 March 2018
Open Access

Pathway- and clinical-factor-based risk model predicts the prognosis of patients with gastric cancer

Junchi Yang, Lumin Bo, Ting Han, Dan Ding, Mingming Nie, Kai Yin

Pages: 6345-6356 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Kupffer cell depletion by gadolinium chloride aggravates liver injury after brain death in rats

Rongtao Zhu, Weizhi Guo, Hongbo Fang, Shengli Cao, Bing Yan, Sanyang Chen, Kaiming Zhang, Shuijun Zhang

Pages: 6357-6362 Published online on: 27 February 2018
Open Access

Identification of the key genes associated with neuropathic pain

Huan Liu, Tianjiao Xia, Fangxia Xu, Zhengliang Ma, Xiaoping Gu

Pages: 6371-6378 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Identification of key differentially expressed genes associated with non‑small cell lung cancer by bioinformatics analyses

Yubo Xiao, Min Feng, Haiying Ran, Xiao Han, Xuegang Li

Pages: 6379-6386 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Identification of COL4A1 as a potential gene conferring trastuzumab resistance in gastric cancer based on bioinformatics analysis

Ru Huang, Wenchao Gu, Bin Sun, Lei Gao

Pages: 6387-6396 Published online on: 01 March 2018
Open Access

miR‑3147 serves as an oncomiR in vulvar squamous cell cancer via Smad4 suppression

Xiu‑Hua Yang, Feng Guo

Pages: 6397-6404 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Downregulation of the long non-coding RNA ZFAS1 is associated with cell proliferation, migration and invasion in breast cancer

Shulin Fan, Chunni Fan, Ning Liu, Keke Huang, Xuedong Fang, Keren Wang

Pages: 6405-6412 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Expression profiles of long noncoding RNAs and mRNAs in post-cardiac arrest rat brains

Rong Liu, Xiaoxing Liao, Xin Li, Hongyan Wei, Qing Liang, Zuopeng Zhang, Meixian Yin, Xiaoyun Zeng, Zijing Liang, Chunlin Hu

Pages: 6413-6424 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Identification of differentially expressed genes and biological pathways in bladder cancer

Fucai Tang, Zhaohui He, Hanqi Lei, Yuehan Chen, Zechao Lu, Guohua Zeng, Hangtao Wang

Pages: 6425-6434 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Placental expression of PAPPA, PAPPA-2 and PLAC-1 in pregnacies is associated with FGR

Stavros Sifakis, Vasilis P. Androutsopoulos, Artemis Pontikaki, Alexis Velegrakis, George I. Papaioannou, Ourania Koukoura, Demetrios A. Spandidos, Nikos Papantoniou

Pages: 6435-6440 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Atorvastatin prevents glomerular extracellular matrix formation by interfering with the PKC signaling pathway

Yan‑Hua Xiao, Xiao‑Yun He, Qing Han, Fan Yang, Su‑Xian Zhou

Pages: 6441-6448 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Screening for key lncRNAs in the progression of gallbladder cancer using bioinformatics analyses

Lei Zhang, Zhimin Geng, Xiankui Meng, Fandi Meng, Lin Wang

Pages: 6449-6455 Published online on: 01 March 2018
Open Access

Identification of key genes and long non‑coding RNAs in celecoxib‑treated lung squamous cell carcinoma cell line by RNA‑sequencing

Gang Li, Xuehai Wang, Qingsong Luo, Chongzhi Gan

Pages: 6456-6464 Published online on: 01 March 2018
Open Access

Age-dependent changes in vesicular glutamate transporter 1 and 2 expression in the gerbil hippocampus

Hyo Young Jung, Dae Young Yoo, Joon Ha Park, Jong Whi Kim, Jin Young Chung, Dae Won Kim, Moo‑Ho Won, Yeo Sung Yoon, In Koo Hwang

Pages: 6465-6471 Published online on: 08 March 2018
Open Access

The mRNA, miRNA and lncRNA networks in hepatocellular carcinoma: An integrative transcriptomic analysis from Gene Expression Omnibus

Jian‑Hua Xu, Wei‑Hua Chang, Hang‑Wei Fu, Tao Yuan, Ping Chen

Pages: 6472-6482 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Therapeutic window for YC‑1 following glutamate‑induced neuronal damage and transient focal cerebral ischemia

Shih‑Huang Tai, Wei‑Ting Lee, Ai‑Chiang Lee, Yu‑Wen Lin, Hsin‑Yi Hung, Sheng‑Yang Huang, Tian‑Shung Wu, E‑Jian Lee

Pages: 6490-6496 Published online on: 01 March 2018
Open Access

Development of podophyllotoxin‑loaded nanostructured lipid carriers for the treatment of condyloma acuminatum

Yan Gao, Kai Han, Qi Wang, Zhili Hu, Qingxiu Liu, Lishi Liu, Kang Zeng

Pages: 6506-6514 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Secretome analysis of rat osteoblasts during icariin treatment induced osteogenesis

Weiqing Qian, Yan Su, Yajie Zhang, Nianwei Yao, Nin Gu, Xu Zhang, Hong Yin

Pages: 6515-6525 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Detection of epitopes in systemic lupus erythematosus using peptide microarray

Xin Li, Haixia Li, Qiongdan Hu, Jinfei Lin, Qiong Zhang, Yao Li, Juan Li, Tao Chen, Yurong Qiu

Pages: 6533-6541 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Susceptibilities of epicardial and subcutaneous fat tissue for browning-gene expression and diet-induced volume reduction are different

Hiroshi Mikamo, Meizi Jiang, Mahito Noro, Yasuo Suzuki, Nobuyuki Hiruta, Hiroyuki Unoki-Kubota, Wolfgang J. Schneider, Hideaki Bujo

Pages: 6542-6550 Published online on: 06 March 2018
Open Access

Comparative characterization of SHED and DPSCs during extended cultivation in vitro

Huihui Wang, Qi Zhong, Tianshu Yang, Ying Qi, Mengchen Fu, Xi Yang, Lu Qiao, Qi Ling, Shangfeng Liu, Yumei Zhao

Pages: 6551-6559 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Sodium selenite induces apoptosis and inhibits autophagy in human synovial sarcoma cell line SW982 in vitro

Le Yang, Yong‑Song Cai, Ke Xu, Jia‑Lin Zhu, Yuan‑Bo Li, Xiao‑Qing Wu, Jian Sun, She‑Min Lu, Peng Xu

Pages: 6560-6568 Published online on: 06 March 2018
Open Access

MicroRNA‑4284 promotes gastric cancer tumorigenicity by targeting ten-eleven translocation 1

Yansen Li, Zhanlong Shen, Hongpeng Jiang, Zhiyong Lai, Zhu Wang, Kewei Jiang, Yingjiang Ye, Shan Wang

Pages: 6569-6575 Published online on: 01 March 2018
Open Access

Sterol uptake and sterol biosynthesis act coordinately to mediate antifungal resistance in Candida glabrata under azole and hypoxic stress

Qingdi Quentin Li, Huei‑Fung Tsai, Ajeet Mandal, Bryan A. Walker, Jason A. Noble, Yuichi Fukuda, John E. Bennett

Pages: 6585-6597 Published online on: 09 March 2018
Open Access

Upregulated plasmacytoma variant translocation 1 promotes cell proliferation, invasion and metastasis in colorectal cancer

Chaoyu Wang, Xin Zhu, Chibin Pu, Xuan Song

Pages: 6598-6604 Published online on: 01 March 2018
Open Access

TNF‑α and RANKL promote osteoclastogenesis by upregulating RANK via the NF‑κB pathway

Gang Luo, Fangfei Li, Xiaoming Li, Zheng‑Guo Wang, Bo Zhang

Pages: 6605-6611 Published online on: 07 March 2018
Open Access

Store operated calcium channels are associated with diabetic cystopathy in streptozotocin‑induced diabetic rats

Sen Yang, Dongwen Wang, Xiaoming Cao, Xuhui Zhang, Xiaobin Yuan, Tiancheng Yang, Yang Mi

Pages: 6612-6620 Published online on: 09 March 2018

Anti-inflammatory effect of bee venom in an allergic chronic rhinosinusitis mouse model

Seung‑Heon Shin, Mi‑Kyung Ye, Sung‑Yong Choi, Kwan‑Kyu Park

Pages: 6632-6638 Published online on: 09 March 2018

Effect of tumor necrosis factor-α-induced protein 8 on the immune response of CD4+ T lymphocytes in mice following acute insult

Bo Yu, Liang Xu, Ming Cai, Dawei Zhang, Shuxin Li

Pages: 6655-6660 Published online on: 27 February 2018

Tumor necrosis factor-α downregulates the REIC/Dkk-3 tumor suppressor gene in normal human skin keratinocytes

Ken Kataoka, Natsumi Maehara, Yuki Ayabe, Hitoshi Murata, Nam‑Ho Huh, Masakiyo Sakaguchi

Pages: 6661-6666 Published online on: 05 March 2018

Grim-19 expressed by recombinant adenovirus for esophageal neoplasm target therapy

Jianxiang Song, Woda Shi, Wencai Wang, Yajun Zhang, Shiying Zheng

Pages: 6667-6674 Published online on: 27 February 2018

Isoquercetin ameliorates myocardial infarction through anti-inflammation and anti-apoptosis factor and regulating TLR4-NF-κB signal pathway

Chengtai Ma, Yanxia Jiang, Xiaohui Zhang, Xiaoxue Chen, Zhenfang Liu, Xintao Tian

Pages: 6675-6680 Published online on: 09 March 2018

Upregulation of SIRT1 inhibits H2O2‑induced osteoblast apoptosis via FoxO1/β‑catenin pathway

Hanlin Yao, Zhen Yao, Shaocheng Zhang, Wenjun Zhang, Wen Zhou

Pages: 6681-6690 Published online on: 01 March 2018

Occurrence of substance P and neurokinin receptors during the early phase of spinal fusion

Suiyi Wu, Ximing Xu, Yao Zhang, Peng Liu, Kaiqiang Sun, Tianming Xu, Jiangang Shi

Pages: 6691-6696 Published online on: 07 March 2018

Protective effect of α-mangostin against CoCl2-induced apoptosis by suppressing oxidative stress in H9C2 rat cardiomyoblasts

Zhao Fang, Wanjun Luo, Yanli Luo

Pages: 6697-6704 Published online on: 06 March 2018

MicroRNA-29c inhibits proliferation and promotes apoptosis in non-small cell lung cancer cells by targeting VEGFA

Shijuan Zhan, Chunfeng Wang, Fangqing Yin

Pages: 6705-6710 Published online on: 05 March 2018

Knockdown of ZEB1 suppressed the formation of vasculogenic mimicry and epithelial-mesenchymal transition in the human breast cancer cell line MDA-MB-231

Weili Liang, Shasha Song, Yintao Xu, Huiying Li, Huantao Liu

Pages: 6711-6716 Published online on: 05 March 2018

Comparison of the common bacteria in human and mouse tumours using high-throughput sequencing

Fenghao Zhang, Mingzheng Zhang, Yuqing Wang, Chengjie Li, Tingtao Chen

Pages: 6717-6722 Published online on: 06 March 2018

Benzoxazole derivatives suppress lipopolysaccharide-induced mast cell activation

Kyung‑Ah Cho, Minhwa Park, Yu‑Hee Kim, Hea‑Young Park Choo, Kyung Ho Lee

Pages: 6723-6730 Published online on: 09 March 2018

Expression of Toll‑like receptor 4 on mast cells in gingival tissues of human chronic periodontitis

Bo Huang, Qian Dai, Shi‑Guang Huang

Pages: 6731-6735 Published online on: 27 February 2018

MicroRNA-124 suppresses growth and aggressiveness of osteosarcoma and inhibits TGF-β-mediated AKT/GSK-3β/SNAIL-1 signaling

Bo Yu, Kaibiao Jiang, Jidong Zhang

Pages: 6736-6744 Published online on: 27 February 2018

Effects of HAD-B1 on the proliferation of A549 cisplatin-resistant lung cancer cells

Hwa Jeong Kang, Ji‑Hye Park, Hwa‑Seung Yoo, Yu Mi Park, Chong‑Kwan Cho, In‑Cheol Kang

Pages: 6745-6751 Published online on: 07 March 2018

Dioscin prevents LPS‑induced acute lung injury through inhibiting the TLR4/MyD88 signaling pathway via upregulation of HSP70

Huiqing Zeng, Lijuan Yang, Xiaobin Zhang, Yan Chen, Jianghang Cai

Pages: 6752-6758 Published online on: 01 March 2018

Association of the PPARγ/PI3K/Akt pathway with the cardioprotective effects of tacrolimus in myocardial ischemic/reperfusion injury

Xiufen Li, Aishan Bilali, Rui Qiao, Tuerxun Paerhati, Yan Yang

Pages: 6759-6767 Published online on: 27 February 2018

Autophagy inhibition enhanced 5‑FU‑induced cell death in human gastric carcinoma BGC‑823 cells

Xing‑Xing He, Chen‑Kai Huang, Bu‑Shan Xie

Pages: 6768-6776 Published online on: 01 March 2018

Allicin attenuates lipopolysaccharide‑induced acute lung injury in neonatal rats via the PI3K/Akt pathway

Xudong Wang, Chao Zhang, Chao Chen, Yi Guo, Xiaoyan Meng, Chen Kan

Pages: 6777-6783 Published online on: 07 March 2018

COMMD7 activates CXCL10 production by regulating NF-κB and the production of reactive oxygen species

Nan You, Jing Li, Xiaobing Huang, Ke Wu, Yichen Tang, Liang Wang, Hongyan Li, Na Mi, Lu Zheng

Pages: 6784-6788 Published online on: 08 March 2018

High sucrose/fat diet and isosorbide mononitrate increase insulin resistance, nitric oxide production and myocardial apoptosis in a hypertensive rat model

Ting Li, Bing Bai, Chenguang Tian, Huihui Wang, Deyue Jiang, Fangfei Ma, Mengting Shan

Pages: 6789-6795 Published online on: 28 February 2018

ATRA improves endothelial dysfunction in atherosclerotic rabbits by decreasing CAV‑1 expression and enhancing eNOS activity

Yan Wu, Xiaobian Wang, Qing Zhou, Yi Wang, Jiali Zhou, Qiaoling Jiang, Yuan Wang, Huaqing Zhu

Pages: 6796-6802 Published online on: 27 February 2018

SOX6 is downregulated in osteosarcoma and suppresses the migration, invasion and epithelial-mesenchymal transition via TWIST1 regulation

Zheng Wang, Junjie Li, Kun Li, Jianjun Xu

Pages: 6803-6811 Published online on: 06 March 2018

Downregulated CDK10 expression in gastric cancer: Association with tumor progression and poor prognosis

Yanjie You, Feihu Bai, Zhengcai Ye, Nan Zhang, Li Yao, Yuanyuan Tang, Ximei Li

Pages: 6812-6818 Published online on: 01 March 2018

Oxidative damage and mitochondrial injuries differ following pneumoperitoneum pressure in rabbit models of varying degrees of hydronephrosis

Wei Li, Sheng Zhao, Fan Cheng, Ting Rao, Weimin Yu, Yuan Ruan, Run Yuan, Xiaobing Yao

Pages: 6819-6827 Published online on: 01 March 2018

Tegillarca granosa extract Haishengsu inhibits tumor activity via a mitochondrial‑mediated apoptotic pathway

Xue‑Hong Chen, Yan‑Tao Han, Jun‑Li Ye, Zhi‑Shang Chang, Chun‑Bo Wang, Shou‑Guo Chen

Pages: 6828-6834 Published online on: 01 March 2018

Protective effects of icariin on human vascular endothelial cells induced by oxidized low-density lipoprotein via modulating caspase-3 and Bcl-2

Yanwu Hu, Haitao Li, Kai Liu, Yang Zhang, Liqun Ren, Zhimin Fan

Pages: 6835-6839 Published online on: 09 March 2018

Alogliptin alleviates hepatic steatosis in a mouse model of nonalcoholic fatty liver disease by promoting CPT1a expression via Thr172 phosphorylation of AMPKα in the liver

Hiroshi Tobita, Shuichi Sato, Tomotaka Yazaki, Tsuyoshi Mishiro, Norihisa Ishimura, Shunnji Ishihara, Yoshikazu Kinoshita

Pages: 6840-6846 Published online on: 01 March 2018

Ebselen suppresses inflammation induced by Helicobacter pylori lipopolysaccharide via the p38 mitogen-activated protein kinase signaling pathway

Ling Xu, Changguo Gong, Guangming Li, Jue Wei, Ting Wang, Wenying Meng, Min Shi, Yugang Wang

Pages: 6847-6851 Published online on: 27 February 2018

High fish oil diet promotes liver inflammation and activates the complement system

Huimin Jin, Cheng Yan, Tengfei Xiao, Nannan Yan, Jie Xu, Liping Zhou, Xiaoming Zhou, Qixiang Shao, Sheng Xia

Pages: 6852-6858 Published online on: 06 March 2018

Inhibition of autophagy promotes cisplatin-induced apoptotic cell death through Atg5 and Beclin 1 in A549 human lung cancer cells

Jianhua Chen, Lemeng Zhang, Hui Zhou, Wei Wang, Yongzhong Luo, Hua Yang, Huihuang Yi

Pages: 6859-6865 Published online on: 06 March 2018

The expression of microRNA-23a regulates acute myocardial infarction in patients and in vitro through targeting PTEN

Shengli Li, Jie Ren, Qianmei Sun

Pages: 6866-6872 Published online on: 27 February 2018

Protective effects of tetrahydropalmatine against ketamine-induced learning and memory injury via antioxidative, anti-inflammatory and anti-apoptotic mechanisms in mice

Yonglai Zhang, Rui Sha, Kaiguo Wang, Hao Li, Bo Yan, Naibao Zhou

Pages: 6873-6880 Published online on: 07 March 2018

Role of SGLT1 in high glucose level-induced MMP-2 expression in human cardiac fibroblasts

Liping Meng, Hiroyasu Uzui, Hangyuan Guo, Hiroshi Tada

Pages: 6887-6892 Published online on: 06 March 2018

MicroRNA-383 suppresses cell proliferation and invasion in colorectal cancer by directly targeting paired box 6

Fei Yan, Zhiquan Tu, Li Duan, Dexing Wang , Feng Lin

Pages: 6893-6901 Published online on: 06 March 2018

Long non-coding RNA TCF7 predicts the progression and facilitates the growth and metastasis of colorectal cancer

Fu‑Shu Jin, Hong‑Mei Wang, Xiao‑Yan Song

Pages: 6902-6908 Published online on: 09 March 2018

Investigation of the expressions of MMPs and TIMPs between isogeneic and allogeneic rat aortic transplantation

Si‑Dong Wei, Ding Cao, Xue‑Song Xu, He Bai, Hao Wu, Meng‑Hao Wang

Pages: 6909-6913 Published online on: 06 March 2018

Induction of Th1 chemokine secretion in dermal fibroblasts by vanadium pentoxide

P. Fallahi, R. Foddis, G. Elia, F. Ragusa, A. Patrizio, G. Guglielmi, G. Frenzilli, S. Benvenga, A. Cristaudo, A. Antonelli, S. M. Ferrari

Pages: 6914-6918 Published online on: 09 March 2018

Leigh syndrome T8993C mitochondrial DNA mutation: Heteroplasmy and the first clinical presentation in a Vietnamese family

Chamara Arachchighe Lahiru Weerasinghe, Bich‑Hong Thi Bui, Thu Thi Vu, Hong‑Loan Thi Nguyen, Bao‑Khanh Phung, Van‑Minh Nguyen, Van‑Anh Pham, Vu‑Hung Cao, Tuan‑Nghia Phan

Pages: 6919-6925 Published online on: 01 March 2018
Open Access

[Corrigendum] Inhibition of BTK protects lungs from trauma-hemorrhagic shock-induced injury in rats

Xinwei Liu, Jingdong Zhang, Wenfeng Han, Yu Wang, Yunen Liu, Yubiao Zhang, Dapeng Zhou, Liangbi Xiang

Pages: 6926-6926 Published online on: 21 February 2018
Open Access

[Retracted] Apogossypolone inhibits the proliferation of LNCaP cells in vitro and in vivo

Xianqing Zhang, Xingbin Hu, Shijie Mu, Yonghua Zhan, Qunxing An, Zhixin Liu, Xiaofeng Huang

Pages: 6927-6927 Published online on: 08 February 2018

Role of epithelial chemokines in the pathogenesis of airway inflammation in asthma (Review)

Chi Liu, Xun Zhang, Yang Xiang, Xiangping Qu, Huijun Liu, Caixia Liu, Meiling Tan, Jianxin Jiang, Xiaoqun Qin

Pages: 6935-6941 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Novel MSH2 splice-site mutation in a young patient with Lynch syndrome

Raffaella Liccardo, Marina De Rosa, Paola Izzo, Francesca Duraturo

Pages: 6942-6946 Published online on: 15 March 2018
Open Access

Effects of Bushen-Yizhi formula on age-related inflammation and oxidative stress in senescence-accelerated mice

Xue‑Qin Hou, Hou‑Pan Song, Yun‑Bo Chen, Shu‑Yi Cheng, Shu‑Huan Fang, Ji‑Guo Zhang, Qi Wang

Pages: 6947-6960 Published online on: 14 March 2018
Open Access

KCC2-GABAA pathway correlates with the analgesic effect of electro-acupuncture in CCI rats

Si‑Si Li, Wen‑Zhan Tu, Cheng‑Qian Jia, Xia Jiang, Xin‑Ru Qian, Guan‑Hu Yang, Qi‑Miao Hu, Wen‑Ci Chen, Bin Lu, Song‑He Jiang

Pages: 6961-6968 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Tanshinone‑IIA attenuates the deleterious effects of oxidative stress in osteoporosis through the NF‑κB signaling pathway

Shaowen Zhu, Wanfu Wei, Zhiwei Liu, Yang Yang, Haobo Jia

Pages: 6969-6976 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Therapeutic effects of liver soothing pingchuan formula decoction on experimental asthma in BALB/c mice via regulation of nerve growth factor-tyrosine kinase A pathway

Xin‑Guang Zhang, Zheng Xue, Yi‑Tao Zhao, Li Bai, Fei Liu, Li‑Qing Li, Jie Wu, Jing‑Dong Zhou, Jian‑Er Yu

Pages: 6977-6984 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Screening of potential biomarkers in uterine leiomyomas disease via gene expression profiling analysis

Xuhui Liu, Yanfei Liu, Jingrong Zhao, Yan Liu

Pages: 6985-6996 Published online on: 15 March 2018
Open Access

Effects and mechanism of amyloid β1-42 on mitochondria in astrocytes

Yunyi Yao, Jin‑Zhong Huang, Yingqi Chen, He‑Juan Hu, Xiying Tang, Xianhong Li

Pages: 6997-7004 Published online on: 16 March 2018
Open Access

miR-25 enhances cell migration and invasion in non-small-cell lung cancer cells via ERK signaling pathway by inhibiting KLF4

Xiaoli Ding, Tianyu Zhong, Lixia Jiang, Junyun Huang, Yu Xia, Rong Hu

Pages: 7005-7016 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Integrated analysis of B‑cell and T‑cell receptors by high‑throughput sequencing reveals conserved repertoires in IgA nephropathy

Minglin Ou, Fengping Zheng, Xinzhou Zhang, Song Liu, Donge Tang, Peng Zhu, Jingjun Qiu, Yong Dai

Pages: 7027-7036 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Effect of KNDC1 overexpression on the senescence of human umbilical vein endothelial cells

Jinrui Ji, Zhenxuan Hao, Hengliang Liu, Yang Liu, Jing Liu, Binghui Lin, Chao Ma, Yajun Lin

Pages: 7037-7044 Published online on: 19 March 2018
Open Access

ATM‑JAK‑PD‑L1 signaling pathway inhibition decreases EMT and metastasis of androgen‑independent prostate cancer

Lan Zhang, Li‑Jun Xu, Jin Zhu, Jian Li, Bo‑Xin Xue, Jie Gao, Chuan‑Yang Sun, Ya‑Chen Zang, Yi‑Bin Zhou, Dong‑Rong Yang, Yu‑Xi Shan

Pages: 7045-7054 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Comparison of mouse brown and white adipose‑derived stem cell differentiation into pacemaker‑like cells induced by TBX18 transduction

Ai‑Jun Sun, Liang Qiao, Chao Huang, Xi Zhang, Yu‑Quan Li, Xiang‑Qun Yang

Pages: 7055-7064 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Role of leptin and the leptin receptor in the pathogenesis of varicocele-induced testicular dysfunction

Jie Zhang, Peng‑Peng Jin, Min Gong, Qing‑Tong Yi, Ru‑Jian Zhu

Pages: 7065-7072 Published online on: 15 March 2018
Open Access

Genetic analysis of sick sinus syndrome in a family harboring compound CACNA1C and TTN mutations

Yao‑Bin Zhu, Jie‑Wei Luo, Fen Jiang, Gui Liu

Pages: 7073-7080 Published online on: 16 March 2018
Open Access

miR-34 modulates apoptotic gene expression in Ingenol mebutate treated keloid fibroblasts

Bruna De Felice, Francesco Manfellotto, Corrado Garbi, Margherita Santoriello, Massimo Nacca

Pages: 7081-7088 Published online on: 15 March 2018
Open Access

Low molecular weight fucoidan attenuates experimental abdominal aortic aneurysm through interfering the leukocyte-endothelial cells interaction

Min Zhou, Yong Ding, Liang Cai, Yonggang Wang, Changpo Lin, Zhenyu Shi

Pages: 7089-7096 Published online on: 16 March 2018
Open Access

miR‑133b‑5p contributes to hypoxic preconditioning‑mediated cardioprotection by inhibiting the activation of caspase‑8 and caspase-3 in cardiomyocytes

Yong‑Lu Pan, Zheng‑Yi Han, Shu‑Fang He, Wan Yang, Jie Cheng, Ye Zhang, Zhi‑Wu Chen

Pages: 7097-7104 Published online on: 20 March 2018
Open Access

miR-185 and miR-29a are similarly expressed in the bronchoalveolar lavage cells in IPF and lung cancer but common targets DNMT1 and COL1A1 show disease specific patterns

Eleni Bibaki, Eliza Tsitoura, Eirini Vasarmidi, George Margaritopoulos, Athina Trachalaki, Chara Koutoulaki, Theodora Georgopoulou, Demetrios A. Spandidos, Nikos Tzanakis, Katerina M. Antoniou

Pages: 7105-7112 Published online on: 19 March 2018
Open Access

Involvement of multidrug resistance protein 4 in the hepatocyte efflux of lamivudine and entecavir

Yu‑Tian Liu, Wei Liu, Gang‑Yan Zhu, Fu‑Liang Wang, Qian Chen

Pages: 7113-7121 Published online on: 19 March 2018
Open Access

Tissue expression of Toll-like receptors 2, 3, 4 and 7 in swine in response to the Shimen strain of classical swine fever virus

Zhi Cao, Minping Zheng, Huifang Lv, Kangkang Guo, Yanming Zhang

Pages: 7122-7130 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Phylogeny and polymorphism in the long control regions E6, E7, and L1 of HPV Type 56 in women from southwest China

Yaling Jing, Tao Wang, Zuyi Chen, Xianping Ding, Jianju Xu, Xuemei Mu, Man Cao, Honghan Chen

Pages: 7131-7141 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Overexpression of appoptosin promotes mitochondrial damage in MIN6 cells

Tianxi Wang, Wenjing Wei, Hussen Amir Ahmed Mansai, Caoxin Huang, Long Li, Qiuhong Ye, Hongyan Yin, Chen Yang, Xuejun Li, Suhuan Liu, Shuyu Yang

Pages: 7149-7155 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Protection of Luteolin-7-O-glucoside against apoptosis induced by hypoxia/reoxygenation through the MAPK pathways in H9c2 cells

Shenjie Chen, Bingsheng Yang, Yifei Xu, Yiqing Rong, Yuangang Qiu

Pages: 7156-7162 Published online on: 19 March 2018
Open Access

Everolimus inhibits breast cancer cell growth through PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Liyan Du, Xiaomei Li, Linhong Zhen, Weiling Chen, Lingguang Mu, Yang Zhang, Ailin Song

Pages: 7163-7169 Published online on: 16 March 2018
Open Access

PEDF regulates lipid metabolism and reduces apoptosis in hypoxic H9c2 cells by inducing autophagy related 5-mediated autophagy via PEDF-R

Yiqian Zhang, Yufeng Li, Zhiwei Liu, Qixiang Zhao, Hao Zhang, Xiaoyu Wang, Peng Lu, Hongli Yu, Meng Wang, Hongyan Dong, Zhongming Zhang

Pages: 7170-7176 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Retinal ganglion cell-conditioned medium and surrounding pressure alters gene expression and differentiation of rat retinal progenitor cells

Min Dai, Qing Zhang, Zhikun Zheng, Jianzhou Wang

Pages: 7177-7183 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Pyrroloquinoline quinone induces chondrosarcoma cell apoptosis by increasing intracellular reactive oxygen species

Linchun Wen, Xiyan Lu, Rui Wang, Xiaowei Jin, Liqiang Hu, Chuanwen You

Pages: 7184-7190 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Adiponectin protects against lung ischemia-reperfusion injury in rats with type 2 diabetes mellitus

Di Li, Lin‑Lin Song, Juan Wang, Chao Meng, Xiao‑Guang Cui

Pages: 7191-7201 Published online on: 14 March 2018
Open Access

miR-590-3p mediates melatonin-induced cell apoptosis by targeting septin 7 in the human osteoblast cell line hFOB 1.19

Xiaotong Meng, Yue Zhu, Lin Tao, Sichao Zhao, Shui Qiu

Pages: 7202-7208 Published online on: 13 March 2018
Open Access

MicroRNA‑22 inhibits the proliferation and migration, and increases the cisplatin sensitivity, of osteosarcoma cells

Xiang Zhou, Dimple Natino, Xu Zhai, Zhongyang Gao, Xijing He

Pages: 7209-7217 Published online on: 20 March 2018
Open Access

PPARα activation alleviates damage to the cytoskeleton during acute myocardial ischemia/reperfusion in rats

Jie Yuan, Hongdan Mo, Jing Luo, Suhong Zhao, Shuang Liang, Yu Jiang, Maomao Zhang

Pages: 7218-7226 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Protective effect of curcumin against ultraviolet A irradiation‑induced photoaging in human dermal fibroblasts

Xiaoming Liu, Ruizhi Zhang, Haixia Shi, Xiaobo Li, Yanhong Li, Ahmad Taha, Chunxing Xu

Pages: 7227-7237 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Long non-coding RNAs RP5-821D11.7, APCDD1L-AS1 and RP11-277P12.9 were associated with the prognosis of lung squamous cell carcinoma

Yanzhuo Luo, Zhaobo Xuan, Xiaofeng Zhu, Peng Zhan, Zhou Wang

Pages: 7238-7248 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Dickkopf‑3 upregulation mediates the cardioprotective effects of curcumin on chronic heart failure

Quan Cao, Junxia Zhang, Ling Gao, Yijie Zhang, Mingyan Dai, Mingwei Bao

Pages: 7249-7257 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Dexmedetomidine attenuates H2O2-induced neonatal rat cardiomyocytes apoptosis through mitochondria- and ER-medicated oxidative stress pathways

Xue‑Ru Liu, Tao Li, Lu Cao, Yi‑Yan Yu, Lin‑Lin Chen, Xue‑Hui Fan, Bin‑Bin Yang, Xiao‑Qiu Tan

Pages: 7258-7264 Published online on: 15 March 2018

Genistein inhibits invasion and migration of colon cancer cells by recovering WIF1 expression

Jie Zhu, Jun Ren, Liming Tang

Pages: 7265-7273 Published online on: 16 March 2018

Hyperthermia inhibits the motility of gemcitabine-resistant pancreatic cancer PANC-1 cells through the inhibition of epithelial-mesenchymal transition

Hangbin Jin, Yanyan Zhao, Shirong Zhang, Jianfeng Yang, Xiaofeng Zhang, Shenglin Ma

Pages: 7274-7280 Published online on: 16 March 2018

Puerarin promotes MIN6 cell survival by reducing cellular reactive oxygen species

Tianxi Wang, Yijie Liu, Caoxin Huang, Hussen Amir Ahmed Mansai, Wenjing Wei, Xiaofang Zhang, Xuejun Li, Suhuan Liu, Shuyu Yang

Pages: 7281-7286 Published online on: 14 March 2018

Neuroprotective effects of salidroside administration in a mouse model of Alzheimer's disease

Qingyun Li, Jinhua Wang, Yuwang Li, Xiaolin Xu

Pages: 7287-7292 Published online on: 15 March 2018

Ameliorative effect of nicergoline on cognitive function through the PI3K/AKT signaling pathway in mouse models of Alzheimer's disease

Guoyao Zang, Lizheng Fang, Liying Chen, Chenyao Wang

Pages: 7293-7300 Published online on: 20 March 2018

Expression of Rv2031c-Rv2626c fusion protein in Mycobacterium smegmatis enhances bacillary survival and modulates innate immunity in macrophages

Hong Jiang, Tai‑Lai Luo, Jian Kang, Zhi‑Kai Xu, Li‑Mei Wang

Pages: 7307-7312 Published online on: 16 March 2018

Effect of liposome‑mediated HSP27 transfection on collagen synthesis in alveolar type II epithelial cells

Haijing Deng, Xuemin Gao, Haibing Peng, Jin Wang, Xiaoli Hou, Hong Xu, Fang Yang

Pages: 7319-7324 Published online on: 14 March 2018

Whole exome sequencing identifies novel candidate mutations in a Chinese family with left ventricular noncompaction

Ye Zhou, Zhiyong Qian, Jing Yang, Meng Zhu, Xiaofeng Hou, Yao Wang, Hongping Wu, Jiangang Zou

Pages: 7325-7330 Published online on: 19 March 2018

Cytoprotective effects of diosmetin against hydrogen peroxide-induced L02 cell oxidative damage via activation of the Nrf2-ARE signaling pathway

Chunjing Wang, Yaping Liao, Shengnan Wang, Dan Wang, Nana Wu, Qingao Xu, Wanwan Jiang, Menran Qiu, Changqing Liu

Pages: 7331-7338 Published online on: 15 March 2018

Roles of elevated 20‑HETE in the breakdown of blood brain barrier and the severity of brain edema in experimental traumatic brain injury

Liyan Lu, Mingliang Wang, Fang Yuan, Xiaoer Wei, Wenbin Li

Pages: 7339-7345 Published online on: 20 March 2018

Clinical study of prenatal ultrasonography combined with T‑box transcription factor 1 as a biomarker for the diagnosis of congenital heart disease

Bingcheng Guo, Jing Xiao, Long Li, Shuanglong Wang, Lijuan Wang, Shuyong Liu

Pages: 7346-7350 Published online on: 14 March 2018

Gefitinib inhibits malignant melanoma cells through the VEGF/AKT signaling pathway

Xuefeng Wan, Yalin Zhu, Lijuan Zhang, Wei Hou

Pages: 7351-7355 Published online on: 13 March 2018

Tranilast prevents renal interstitial fibrosis by blocking mast cell infiltration in a rat model of diabetic kidney disease

Dan‑Dan Yin, Jun‑Hui Luo, Zhu‑Ye Zhao, Ying‑Jun Liao, Ying Li

Pages: 7356-7364 Published online on: 19 March 2018

DNA methylation is related to the occurrence of breast cancer and is not affected by culture conditions

Shibao Wang, Yinghui Huang, Xupeng Mu, Tianyang Qi, Sha Qiao, Zhenxia Lu, Hongjun Li

Pages: 7365-7371 Published online on: 14 March 2018

Liraglutide improves hepatic insulin resistance via the canonical Wnt signaling pathway

Yu Qin, Min Chen, Yan Yang, Xin‑Rong Zhou, Shi‑Ying Shao, Dao‑Wen Wang, Gang Yuan

Pages: 7372-7380 Published online on: 14 March 2018

Myricitrin ameliorates ethanol-induced steatosis in mouse AML12 liver cells by activating AMPK, and reducing oxidative stress and expression of inflammatory cytokines

Jing Gao, Si Chen, Zikai Qiu, Liping Fang, Lishan Zhang, Chang Guo, Tong Chen, Longxin Qiu

Pages: 7381-7387 Published online on: 14 March 2018

Downregulation of lncRNA H19 inhibits migration and invasion of human osteosarcoma through the NF-κB pathway

Jun Zhao, Shi‑Tang Ma

Pages: 7388-7394 Published online on: 14 March 2018

Esculin ameliorates cognitive impairment in experimental diabetic nephropathy and induces anti-oxidative stress and anti-inflammatory effects via the MAPK pathway

Yu Song, Xiaochun Wang, Shengkai Qin, Siheng Zhou, Jiaolun Li, Yue Gao

Pages: 7395-7402 Published online on: 13 March 2018

Treatment of experimental autoimmune myasthenia gravis rats with FTY720 and its effect on Th1/Th2 cells

Jiankang Huang, Ting Zhang, Hongmei Wang, Yuwu Zhao

Pages: 7409-7414 Published online on: 16 March 2018

Differential modulation by vanadium pentoxide of the secretion of CXCL8 and CXCL11 chemokines in thyroid cells

Poupak Fallahi, Rudy Foddis, Giusy Elia, Francesca Ragusa, Armando Patrizio, Giada Frenzilli, Salvatore Benvenga, Alfonso Cristaudo, Alessandro Antonelli, Silvia Martina Ferrari

Pages: 7415-7420 Published online on: 16 March 2018

Tumor necrosis factor-α-induced protein 8-like-2 is involved in the activation of macrophages by Astragalus polysaccharides in vitro

Jie Zhu, Yuanyuan Zhang, Fanghua Fan, Guoyou Wu, Zhen Xiao, Huanqin Zhou

Pages: 7428-7434 Published online on: 13 March 2018

miR‑494‑BAG‑1 axis is involved in cinobufacini‑induced cell proliferation and apoptosis in gastric cancer

Zhili Shen, Yan Li, Chengcheng Zhao, Fen Wang, Rongping Zhou, Gang Chen

Pages: 7435-7441 Published online on: 20 March 2018

Downregulation of human choline kinase α gene expression by miR-876-5p

Sharzehan Mohamad Ayub Khan, Ling Ling Few, Wei Cun See Too

Pages: 7442-7450 Published online on: 16 March 2018

MicroRNA-599 targets high-mobility group AT-hook 2 to inhibit cell proliferation and invasion in clear cell renal carcinoma

Hailing Zhao, Huizhen Zhao, Xiaolin Xia, Xiujuan Liu

Pages: 7451-7459 Published online on: 15 March 2018
Open Access

[Corrigendum] MicroRNA-137 has a suppressive role in liver cancer via targeting EZH2

Shichang Cui, Yanlei Sun, Yang Liu, Chengbiao Liu, Jinbao Wang, Guang Hao, Qidong Sun

Pages: 7460-7460 Published online on: 20 March 2018
Journal Cover

May 2018
Volume 17 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image