Journal Articles

Open Access

Cell‑specific histone modifications in atherosclerosis (Review)

Wanlin Jiang, Devendra K. Agrawal, Chandra S. Boosani

Pages: 1215-1224 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Computational approaches for predicting key transcription factors in targeted cell reprogramming (Review)

Guillermo‑Issac Guerrero‑Ramirez, Cesar‑Miguel Valdez‑Cordoba, Jose‑Francisco Islas‑Cisneros, Victor Trevino

Pages: 1225-1237 Published online on: 29 May 2018

Efficacy prediction of targeted therapy for gastric cancer: The current status (Review)

Wanjing Feng, Xiaodong Zhu

Pages: 1238-1246 Published online on: 06 June 2018

Napsin A is negatively associated with EMT‑mediated EGFR‑TKI resistance in lung cancer cells

Linshui Zhou, Xin Lv, Junchao Yang, Yuanhong Zhu, Zhen Wang, Tingzhen Xu

Pages: 1247-1252 Published online on: 25 May 2018
Open Access

microRNA‑183 is involved in the differentiation and regeneration of Notch signaling‑prohibited hair cells from mouse cochlea

Wei Zhou, Jintao Du, Di Jiang, Xianren Wang, Kaitian Chen, Haocheng Tang, Xuemei Zhang, Hui Cao, Ling Zong, Chang Dong, Hongyan Jiang

Pages: 1253-1262 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Identification of genes and signaling pathways associated with the pathogenesis of juvenile spondyloarthritis

Zhe Wang, Yudi Han, Zhaoqing Zhang, Cunfeng Jia, Qiang Zhao, Wei Song, Tao Chen, Yifan Zhang, Xiuhui Wang

Pages: 1263-1270 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Differences in the expression profiles of claudin proteins in human gastric carcinoma compared with non‑neoplastic mucosa

Luoluo Yang, Xun Sun, Xiangwei Meng

Pages: 1271-1278 Published online on: 01 June 2018
Open Access

miR‑339‑5p negatively regulates loureirin A‑induced hair follicle stem cell differentiation by targeting DLX5

Xiangjun Li, Yuqiong Wu, Fangfang Xie, Fengxue Zhang, Saixia Zhang, Jianhong Zhou, Dongfeng Chen, Aijun Liu

Pages: 1279-1286 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Inflammatory cytokine profile of co‑cultivated primary cells from the endometrium of women with and without endometriosis

Adriana Luckow Invitti, Eduardo Schor, Rafael Martins Parreira, Alexander Kopelman, Gil Kamergorodsky, Giovana Aparecida Gonçalves, Manoel João Batista Castello Girão

Pages: 1287-1296 Published online on: 06 June 2018
Open Access

System analysis of teratozoospermia mRNA profile based on integrated bioinformatics tools

Tiancheng Zhang, Jun Wu, Caihua Liao, Zhong Ni, Jufen Zheng, Fudong Yu

Pages: 1297-1304 Published online on: 31 May 2018
Open Access

CXCL9 promotes prostate cancer progression through inhibition of cytokines from T cells

Shanfeng Tan, Kai Wang, Fuguang Sun, Yang Li, Yisheng Gao

Pages: 1305-1310 Published online on: 11 June 2018
Open Access

Genes associated with inflammation and the cell cycle may serve as biomarkers for the diagnosis and prognosis of acute myocardial infarction in a Chinese population

Jiang Su, Changqing Gao, Rong Wang, Cangsong Xiao, Ming Yang

Pages: 1311-1322 Published online on: 25 May 2018
Open Access

Salvianolic acid B reverses multidrug resistance in nude mice bearing human colon cancer stem cells

Piaoting Guo, Jianchao Wang, Wencang Gao, Xia Liu, Shaofei Wu, Boshun Wan, Lei Xu, Yanhua Li

Pages: 1323-1334 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Response of hPDLSCs on 3D printed PCL/PLGA composite scaffolds in vitro

Caixia Peng, Jinxuan Zheng, Dongru Chen, Xueqin Zhang, Lidi Deng, Zhengyuan Chen, Liping Wu

Pages: 1335-1344 Published online on: 25 May 2018
Open Access

Lipid raft‑associated β‑adducin participates in neutrophil migration

Chen Yang, Zhefeng Sui, Tingshuang Xu, Wenai Liu, Xiaoguang Wang, Xianlu Zeng

Pages: 1353-1360 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Sipi soup inhibits cancer‑associated fibroblast activation and the inflammatory process by downregulating long non‑coding RNA HIPK1‑AS

Bingxiu Zhou, Yuanyuan Yu, Lixia Yu, Binfu Que, Rui Qiu

Pages: 1361-1368 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Fennel main constituent, trans‑anethole treatment against LPS‑induced acute lung injury by regulation of Th17/Treg function

Sichao Zhang, Xi Chen, Ichinkhorloo Devshilt, Qi Yun, Cong Huang, Lijun An, Sosorburam Dorjbat, Xin He

Pages: 1369-1376 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Low expression of KCNN3 may affect drug resistance in ovarian cancer

Xia Liu, Luwei Wei, Bingbing Zhao, Xiangxue Cai, Caihua Dong, Fuqiang Yin

Pages: 1377-1386 Published online on: 31 May 2018
Open Access

The roles of the TLR/NF‑κB signaling pathway in the mutual interactions between the lung and the large intestine

Wen Fu, Jing Zhao, Xinglong Liu, Yongxiang Gao, Chuan Zheng

Pages: 1387-1394 Published online on: 31 May 2018
Open Access

miR‑141 inhibits glioma vasculogenic mimicry by controlling EphA2 expression

Guoxiong Li, Min Huang, Yingqian Cai, Yiquan Ke, Yuantao Yang, Xinlin Sun

Pages: 1395-1404 Published online on: 31 May 2018
Open Access

Long non‑coding RNA SENCR alleviates the inhibitory effects of rapamycin on human umbilical vein endothelial cells

Hongtao Sun, Shuiyun Wang, Min Song

Pages: 1405-1414 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Screening genes associated with elevated neutrophil‑to‑lymphocyte ratio in chronic heart failure

Guoxing Wan, Lihua Ji, Wenbin Xia, Lan Cheng, Yonggang Zhang

Pages: 1415-1422 Published online on: 05 June 2018
Open Access

A novel APC mutation identified in a large Chinese family with familial adenomatous polyposis and a brief literature review

Minghui Pang, Yijun Liu, Xiaolin Hou, Jialiang Yang, Xuelai He, Nengyi Hou, Peixi Liu, Luo Liang, Junwen Fu, Kang Wang, Zimeng Ye, Bo Gong

Pages: 1423-1432 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Curcumin suppresses cardiac fibroblasts activities by regulating the proliferation and cell cycle via the inhibition of the p38 MAPK/ERK signaling pathway

Guanhua Fang, Shaoqin Chen, Qiuyu Huang, Liangwan Chen, Dongshan Liao

Pages: 1433-1438 Published online on: 01 June 2018
Open Access

Protective effect of crocin on ultraviolet B‑induced dermal fibroblast photoaging

Mingwu Deng, Dong Li, Yichen Zhang, Guangdong Zhou, Wei Liu, Yilin Cao, Wenjie Zhang

Pages: 1439-1446 Published online on: 11 June 2018
Open Access

Grape seed proanthocyanidins protect against streptozotocin‑induced diabetic nephropathy by attenuating endoplasmic reticulum stress‑induced apoptosis

Zhaoli Gao, Guangyi Liu, Zhao Hu, Weiwei Shi, Binbin Chen, Peimei Zou, Xianhua Li

Pages: 1447-1454 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Physical exercise promotes proliferation and differentiation of endogenous neural stem cells via ERK in rats with cerebral infarction

Wei Liu, Wen Wu, Guangyong Lin, Jian Cheng, Yanyan Zeng, Yu Shi

Pages: 1455-1464 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Fibrinogen‑like‑protein 1 promotes the invasion and metastasis of gastric cancer and is associated with poor prognosis

Yang Zhang, Hui‑Xia Qiao, Yong‑Tao Zhou, Liang Hong, Ju‑Hui Chen

Pages: 1465-1472 Published online on: 29 May 2018
Open Access

A three‑lncRNA signature for prognosis prediction of acute myeloid leukemia in patients

Fangce Wang, Xiaoxue Tian, Jie Zhou, Guangming Wang, Wenlei Yu, Zheng Li, Zhuoyi Fan, Wenjun Zhang, Aibin Liang

Pages: 1473-1484 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Autophagy protects bone marrow mesenchymal stem cells from palmitate‑induced apoptosis through the ROS‑JNK/p38 MAPK signaling pathways

Yongyi Liu, Ning Wang, Shaokun Zhang, Qingwei Liang

Pages: 1485-1494 Published online on: 30 May 2018
Open Access

Alterations in β‑catenin/E‑cadherin complex formation during the mechanotransduction of Saos‑2 osteoblastic cells

Fei‑Fei Li, Bo Zhang, Ji‑Hong Cui, Fu‑Lin Chen, Yin Ding, Xue Feng

Pages: 1495-1503 Published online on: 07 June 2018
Open Access

Comprehensive evaluation of differential lncRNA and gene expression in patients with intervertebral disc degeneration

Zhigang Qu, Zhe Quan, Qi Zhang, Zhenyu Wang, Qingxu Song, Xinming Zhuang, Changfeng Fu, Feng Xu, Yadong Liu, Yuanyi Wang, Zheng Wang, Yi Liu

Pages: 1504-1512 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Identification and functional analysis of differentially expressed genes associated with cerebral ischemia/reperfusion injury through bioinformatics methods

Xiaoli Shao, Wangxiao Bao, Xiaoqin Hong, Huihua Jiang, Zhi Yu

Pages: 1513-1523 Published online on: 06 June 2018
Open Access

miR‑23a downregulation modulates the inflammatory response by targeting ATG12‑mediated autophagy

Xiang Si, Daiyin Cao, Juan Chen, Yao Nie, Zhiyi Jiang, Min‑Ying Chen, Jian‑Feng Wu, Xiang‑Dong Guan

Pages: 1524-1530 Published online on: 29 May 2018
Open Access

A novel method to detect the Mexican founder mutation BRCA1 ex9‑12del associated with breast and ovarian cancer using quantitative polymerase chain reaction and TaqMan® probes

Denisse Aideé Martínez‑Treviño, Rafael Baltazar Reyes León‑Cachón, Cynthia Villarreal‑Garza, Dione Aguilar Y Méndez, Elisa Aguilar‑Martínez, Hugo Alberto Barrera‑Saldaña

Pages: 1531-1537 Published online on: 06 June 2018
Open Access

Identification of candidate biomarkers and pathways associated with SCLC by bioinformatics analysis

Pushuai Wen, Tungamirai Chidanguro, Zhuo Shi, Huanyu Gu, Nan Wang, Tongmei Wang, Yuhong Li, Jing Gao

Pages: 1538-1550 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Proteomic profiling for plasma biomarkers of tuberculosis progression

Qiuyue Liu, Liping Pan, Fen Han, Baojian Luo, Hongyan Jia, Aiying Xing, Qi Li, Zongde Zhang

Pages: 1551-1559 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Overexpression of retinoblastoma‑binding protein 4 contributes to the radiosensitivity of AGS gastric cancer cells via phosphoinositide3‑kinase/protein kinase B pathway suppression

Xiaoxi Jin, Rui Jiang, Yongsheng Xiang, Zhen Fan, Zhiwei Wu, Bo Yang, Lujun Yang, Shanshan Wei, Yan Yang

Pages: 1571-1581 Published online on: 11 June 2018
Open Access

Leonurine protects cardiac function following acute myocardial infarction through anti‑apoptosis by the PI3K/AKT/GSK3β signaling pathway

Lin Xu, Xuejun Jiang, Fang Wei, Hongling Zhu

Pages: 1582-1590 Published online on: 29 May 2018
Open Access

miR‑23b inhibits proliferation of SMMC‑7721 cells by directly targeting IL‑11

Tianpeng Jiang, Zhi Huang, Shuai Zhang, Weijie Zou, Lei Xiang, Xiaowen Wu, Yaping Shen, Weixin Liu, Zhu Zeng, Ansu Zhao, Shi Zhou, Qingfan Zeng

Pages: 1591-1599 Published online on: 11 June 2018
Open Access

Induction of apoptosis by Bigelovii A through inhibition of NF‑κB activity

Fuqin Guan, Yu Shan, Qizhi Wang, Ming Wang, Yu Chen, Min Yin, Fei Liu, Youyi Zhao, Jianhua Zhang, Xu Feng

Pages: 1600-1608 Published online on: 30 May 2018
Open Access

SIRT1 upregulation protects against liver injury induced by a HFD through inhibiting CD36 and the NF‑κB pathway in mouse kupffer cells

Bailin Niu, Kun He, Peizhi Li, Jianping Gong, Xiwen Zhu, Shangmin Ye, Zhibing Ou, Guosheng Ren

Pages: 1609-1615 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Long noncoding RNA AFAP1‑AS1 enhances cell proliferation and invasion in osteosarcoma through regulating miR‑4695‑5p/TCF4‑β‑catenin signaling

Rongrui Li, Shichen Liu, Yao Li, Qingxi Tang, Yunchuan Xie, Raosheng Zhai

Pages: 1616-1622 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Molecular analysis of Cypriot families with aniridia reveals a novel PAX6 mutation

Andreas Syrimis, Nayia Nicolaou, Angelos Alexandrou, Ioannis Papaevripidou, Michael Nicolaou, Eleni Loukianou, Carolina Sismani, Stavros Malas, Violetta Christophidou‑Anastasiadou, George A. Tanteles

Pages: 1623-1627 Published online on: 05 June 2018
Open Access

Downregulation of miR‑637 promotes proliferation and metastasis by targeting Smad3 in keloids

Ye Zhang, Bingyu Guo, Qiang Hui, Wei Li, Peng Chang, Kai Tao

Pages: 1628-1636 Published online on: 29 May 2018
Open Access

Pioglitazone restores the homocysteine‑impaired function of endothelial progenitor cells via the inhibition of the protein kinase C/NADPH oxidase pathway

Junhui Zhu, Yanbo Zhao, Lu Yu, Meihui Wang, Qinfeng Li, Shengjie Xu

Pages: 1637-1643 Published online on: 11 June 2018

CXCR7 silencing inhibits the migration and invasion of human tumor endothelial cells derived from hepatocellular carcinoma by suppressing STAT3

Ye Wu, Lei Tian, Yongle Xu, Minhong Zhang, Shengqing Xiang, Jianguo Zhao, Zhenxia Wang

Pages: 1644-1650 Published online on: 31 May 2018

Obovatol inhibits the growth and aggressiveness of tongue squamous cell carcinoma through regulation of the EGF‑mediated JAK‑STAT signaling pathway

Mingli Duan, Xiaoming Du, Gang Ren, Yongdong Zhang, Yu Zheng, Shuping Sun, Jun Zhang

Pages: 1651-1659 Published online on: 25 May 2018

miR‑205 targets YAP1 and inhibits proliferation and invasion in thyroid cancer cells

Dewei Li, Qiang Wang, Ning Li, Shuilong Zhang

Pages: 1674-1681 Published online on: 25 May 2018

Bushen recipe and its disassembled prescriptions inhibit inflammation of liver injury associated with Concanavalin A through Toll‑like receptor 3/9 signaling pathway

Hongming Nie, Zhaohe Mei, Rong Wang, Binbin Zhao, Yueqiu Gao, Jianjie Chen, Lingtai Wang

Pages: 1682-1691 Published online on: 29 May 2018

Increased B cell activating factor is associated with B cell class switching in patients with tuberculous pleural effusion

Xin Wang, Kui‑Di Liang, Jun‑Ai Zhang, Gan‑Bin Liu, Zhi Chen, Chen Chen, Ze‑Gang Zhuang, Yu‑Qing Liu, Hou‑Long Luo, Rui Xi Li, Bi‑Ying Zheng, Jun‑Fa Xu

Pages: 1704-1709 Published online on: 25 May 2018

Hypoxia induces lactate secretion and glycolytic efflux by downregulating mitochondrial pyruvate carrier levels in human umbilical vein endothelial cells

Dong Wang, Qingjie Wang, Gaoliang Yan, Yong Qiao, Boqian Zhu, Bo Liu, Chengchun Tang

Pages: 1710-1717 Published online on: 29 May 2018

Reduction in activating transcription factor 4 promotes carbon tetrachloride and lipopolysaccharide/D‑galactosamine‑mediated liver injury in mice

Xiaofang Zhao, Hong Zhou, Ying Cheng, Wenjing Yu, Guosong Luo, Chunyan Duan, Fuli Yao, Bin Xiao, Chunhong Feng, Xianming Xia, Mei Wei, Yong Wang, Jing Li, Rongyang Dai

Pages: 1718-1725 Published online on: 29 May 2018

Association between age‑related hearing loss and cognitive decline in C57BL/6J mice

Yang Dong, Chun‑Rong Guo, Dan Chen, Sheng‑Min Chen, Yinting Peng, Haiyan Song, Jian‑Rong Shi

Pages: 1726-1732 Published online on: 01 June 2018

Epithelial‑mesenchymal transition was identified as a potential marker for breast cancer aggressiveness using reverse transcription‑quantitative polymerase chain reaction

Ulrich Andergassen, Kristina Schlenk, Udo Jeschke, Harald Sommer, Alexandra Kölbl

Pages: 1733-1739 Published online on: 29 May 2018

Effects of microRNA‑210 on the diagnosis and treatment of prostate cancer

Yuejun Qu, Wenqiang Huang

Pages: 1740-1744 Published online on: 31 May 2018

Upregulation of miR‑122 is associated with cardiomyocyte apoptosis in atrial fibrillation

Xiangqun Zhang, Wenli Jing

Pages: 1745-1751 Published online on: 04 June 2018

Protective effects of scoparone against ischemia‑reperfusion‑induced myocardial injury

Chunfu Wan, Yueyue Wei, Jianguo Ma, Xiaoyong Geng

Pages: 1752-1760 Published online on: 04 June 2018

Novel HSPG2 mutations causing Schwartz‑Jampel syndrome type 1 in a Chinese family: A case report

Wenjin Yan, Jin Dai, Dongquan Shi, Xingquan Xu, Xiao Han, Zhihong Xu, Dongyang Chen, Huajiang Teng, Qing Jiang

Pages: 1761-1765 Published online on: 06 June 2018

Integrated computational biology analysis to evaluate target genes for chronic myelogenous leukemia

Yu Zheng, Yu‑Ping Wang, Hongbao Cao, Qiusheng Chen, Xi Zhang

Pages: 1766-1772 Published online on: 05 June 2018

Organ‑specific expression of the divalent ion channel proteins NCKX3, TRPV2, CTR1, ATP7A, IREG1 and HEPH in various canine organs

Changhwan Ahn, Jong‑Sam Choi, Eui‑Bae Jeung

Pages: 1773-1781 Published online on: 07 June 2018

TROP2 promotes cell proliferation and migration in osteosarcoma through PI3K/AKT signaling

Qing‑Zhi Gu, Abulimiti Nijiati, Xing Gao, Kai‑Liang Tao, Cheng‑Duo Li, Xue‑Peng Fan, Zheng Tian

Pages: 1782-1788 Published online on: 29 May 2018

CXCL8 and CXCL11 chemokine secretion in dermal fibroblasts is differentially modulated by vanadium pentoxide

P. Fallahi, R. Foddis, G. Elia, F. Ragusa, A. Patrizio, S. Benvenga, A. Cristaudo, A. Antonelli, S. M. Ferrari

Pages: 1798-1803 Published online on: 01 June 2018

MicroRNA‑539 inhibits cell proliferation, colony formation and invasion in pancreatic ductal adenocarcinoma by directly targeting IGF‑1R

Yongquan Lin, Lihua Rong, Jingrong Zhao, Ronghui Lin, Shuhua Li

Pages: 1804-1811 Published online on: 31 May 2018

MicroRNA‑199b promotes cell proliferation and invasion in Wilms' tumour by directly targeting Runt‑related transcription factor 3

Huizhen Zhao, Hailing Zhao, Yongna Zhang, Yuxi Zhou

Pages: 1812-1819 Published online on: 29 May 2018

MG‑132 reverses multidrug resistance by activating the JNK signaling pathway in FaDu/T cells

Juke Ma, Zhenghua Lv, Xiuxiu Liu, Xianfang Liu, Wei Xu

Pages: 1820-1825 Published online on: 06 June 2018

microRNA‑574 inhibits cell proliferation and invasion in glioblastoma multiforme by directly targeting zinc finger E‑box‑binding homeobox 1

Youyan Mao, Fangmeng Wei, Chenghong Wei, Chengjun Wei

Pages: 1826-1834 Published online on: 31 May 2018

Synergistic apoptotic effects of silibinin in enhancing paclitaxel toxicity in human gastric cancer cell lines

Yuanxin Zhang, Yakun Ge, Xie Ping, Ming Yu, Dawei Lou, Wei Shi

Pages: 1835-1841 Published online on: 05 June 2018

B7‑H1‑mediated immunosuppressive properties in human mesenchymal stem cells are mediated by STAT‑1 and not PI3K/Akt signaling

In Keun Jang, Hyun Joo Jung, O Kyu Noh, Doo‑Hoon Lee, Kwang Chul Lee, Jun Eun Park

Pages: 1842-1848 Published online on: 30 May 2018

Effects of strontium ranelate on wear particle‑induced aseptic loosening in female ovariectomized mice

Tianxiang Geng, Xi Chen, Mengxue Zheng, Haochen Yu, Shuai Zhang, Shouxuan Sun, Haohui Guo, Qunhua Jin

Pages: 1849-1857 Published online on: 05 June 2018

Protective effect of Letinous edodes foot peptides against ethanol‑induced liver injury in L02 cells

Lin Ma, Chun‑Yan Huo, Xiao‑Yu Zhang, Chen‑Qiang Qin, Di‑Feng Ren, Jun Lu

Pages: 1858-1866 Published online on: 29 May 2018

Oxidative stress modulates the expression of toll‑like receptor 3 during respiratory syncytial virus infection in human lung epithelial A549 cells

Min‑Min Wang, Min Lu, Chuan‑Long Zhang, Xuan Wu, Jing‑Xian Chen, Wei‑Wei Lv, Tao Sun, Huan Qiu, Sheng‑Hai Huang

Pages: 1867-1877 Published online on: 29 May 2018

MicroRNA‑655 inhibits cell proliferation and invasion in epithelial ovarian cancer by directly targeting vascular endothelial growth factor

Ziling Zhao, Shuna Yang, Yan Cheng, Xiuhua Zhao

Pages: 1878-1884 Published online on: 29 May 2018

The effect of Mg‑2Zn‑0.5Nd alloy on the mTOR signalling pathway in L6 cells

Wei Lu, Lei Guo, Tianlong Jiang, Shenghui Ni, Yuyan Zhao

Pages: 1885-1891 Published online on: 30 May 2018
Open Access

[Corrigendum] Construction of a lentiviral vector containing shRNA targeting ADAM17 and its role in attenuating endotoxemia in mice

Bing He, Xiaoou Li, Tuo Hu, Wenjing Lian, Mingxia Zhang

Pages: 1892-1892 Published online on: 01 June 2018
Open Access

[Corrigendum] microRNA‑181a‑5p functions as an oncogene in renal cell carcinoma

Yulin Lai, Liwen Zhao, Jia Hu, Jing Quan, Peijie Chen, Jinling Xu, Xin Guan, Yongqing Lai, Liangchao Ni

Pages: 1893-1893 Published online on: 01 June 2018
Open Access

Tanshinone IIA improves hypoxic ischemic encephalopathy through TLR‑4‑mediated NF‑κB signal pathway

Chengzhi Fang, Lili Xie, Chunmei Liu, Chunhua Fu, Wei Ye, Hong Liu, Binghong Zhang

Pages: 1899-1908 Published online on: 26 June 2018
Open Access

MicroRNA expression profiles identify biomarkers for predicting the response to chemoradiotherapy in rectal cancer

Binbin Du, Xiaoying Wang, Dewang Wu, Tao Wang, Xiongfei Yang, Jiankai Wang, Xinlong Shi, Lingjuan Chen, Weisheng Zhang

Pages: 1909-1916 Published online on: 25 June 2018
Open Access

Regulatory effects of microRNA‑184 on osteosarcoma via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Zhenguang Du, Fusheng Li, Liangliang Wang, Hai Huang, Shaonian Xu

Pages: 1917-1924 Published online on: 18 June 2018
Open Access

Hydrogen‑rich solution against myocardial injury and aquaporin expression via the PI3K/Akt signaling pathway during cardiopulmonary bypass in rats

Dandan Song, Xuelei Liu, Yugang Diao, Yingjie Sun, Guangjie Gao, Tiezheng Zhang, Keyan Chen, Ling Pei

Pages: 1925-1938 Published online on: 20 June 2018
Open Access

Effect of survivin downregulation by simvastatin on the growth and invasion of salivary adenoid cystic carcinoma

Wen‑Yan Cai, Ying Zhuang, Fei Yan, Ting Li, Wen‑Ting Song, Jin‑Hu Sun

Pages: 1939-1946 Published online on: 22 June 2018
Open Access

HBx gene transfection affects the cycle of primary renal tubular epithelial cells through regulating cyclin expression

Wenlun Han, Meiliang Luo, Mengying He, Yunyun Zhu, Yu Zhong, Huideng Ding, Gang Hu, Liansheng Liu, Qin Chen, Ying Lu

Pages: 1947-1954 Published online on: 20 June 2018
Open Access

Weighted gene co‑expression network analysis in identification of key genes and networks for ischemic‑reperfusion remodeling myocardium

Nan Guo, Nan Zhang, Liqiu Yan, Zheng Lian, Jiawang Wang, Fengfeng Lv, Yunfei Wang, Xufen Cao

Pages: 1955-1962 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Detection of dysregulated competing endogenous RNA modules associated with clear cell kidney carcinoma

Hong Wang, Dahua Xu, Huiying Huang, Ying Cui, Chunhua Li, Chunrui Zhang, Shengnan Guo, Lining Zhang, Xiaomu Xu, Jiankai Xu, Jianping Lu, Liqiang Wang, Kongning Li

Pages: 1963-1972 Published online on: 19 June 2018
Open Access

Interaction with adipocytes induces lung adenocarcinoma A549 cell migration and tumor growth

Fan-Fan Li, Hang Zhang, Jing-Jing Li, Ya-Nan Cao, Xiang Dong, Cong Gao

Pages: 1973-1980 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Antioxidants retard the ageing of mouse oocytes

Yexing Xian, Lifeng Liang, Shutao Qi, Yingjun Xie, Bing Song, Shuming Ouyang, Yuhuan Xie, Xiaofang Sun, Weihua Wang

Pages: 1981-1986 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Protective effect of KLF15 on vascular endothelial dysfunction induced by TNF‑α

Bing Liu, Lili Xu, Xinming Yu, Wei Li, Xiaozhi Sun, Shun Xiao, Mingjin Guo, Haofu Wang

Pages: 1987-1994 Published online on: 20 June 2018
Open Access

Spleen tyrosine kinase promotes NLR family pyrin domain containing 3 inflammasome‑mediated IL‑1β secretion via c‑Jun N‑terminal kinase activation and cell apoptosis during diabetic nephropathy

Yingchun Qiao, Xixi Tian, Li Men, Shengyu Li, Yufeng Chen, Meiting Xue, Yahui Hu, Pengfei Zhou, Guangfeng Long, Yue Shi, Ruiqing Liu, Yunde Liu, Zhi Qi, Yujie Cui, Yanna Shen

Pages: 1995-2008 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Differentiation of umbilical cord mesenchymal stem cells into hepatocytes in comparison with bone marrow mesenchymal stem cells

Ya‑Bin Yu, Yan Song, Ya Chen, Feng Zhang, Fu‑Zhen Qi

Pages: 2009-2016 Published online on: 18 June 2018
Open Access

Application of 460 nm visible light for the elimination of Candida albicans in vitro and in vivo

Chuan Wang, Zhiyin Yang, Yinbo Peng, Yuanyuan Guo, Min Yao, Jiying Dong

Pages: 2017-2026 Published online on: 20 June 2018
Open Access

Whole‑exome sequencing analysis of products of conception identifies novel mutations associated with missed abortion

Meng Fu, Sha Mu, Chunyan Wen, Shufang Jiang, Lin Li, Yuanguang Meng, Hongmei Peng

Pages: 2027-2032 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Effects of isomaltulose on insulin resistance and metabolites in patients with non‑alcoholic fatty liver disease: A metabolomic analysis

Takumi Kawaguchi, Dan Nakano, Tetsuharu Oriishi, Takuji Torimura

Pages: 2033-2042 Published online on: 26 June 2018
Open Access

YC‑1 reduces inflammatory responses by inhibiting nuclear factor‑κB translocation in mice subjected to transient focal cerebral ischemia

Wei‑Ting Lee, Shih‑Huang Tai, Yu‑Wen Lin, Tian‑Shung Wu, E‑Jian Lee

Pages: 2043-2051 Published online on: 15 June 2018
Open Access

Expression of vitamin D receptor in bronchial asthma and its bioinformatics prediction

Lishen Shan, Xinyuan Kang, Fen Liu, Xuxu Cai, Xiaohua Han, Yunxiao Shang

Pages: 2052-2060 Published online on: 13 June 2018
Open Access

TIMP‑3 suppresses the proliferation and migration of SMCs from the aortic neck of atherosclerotic AAA in rabbits, via decreased MMP‑2 and MMP‑9 activity, and reduced TNF‑α expression

Huan Zhai, Xun Qi, Zixuan Li, Wei Zhang, Chenguang Li, Lu Ji, Ke Xu, Hongshan Zhong

Pages: 2061-2067 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Antitumor effects of Xi Huang pills on MDA‑MB‑231 cells in vitro and in vivo

Wenxian Zheng, Shuyan Han, Shantong Jiang, Xiran He, Xiaohong Li, Huirong Ding, Minhua Cao, Pingping Li

Pages: 2068-2078 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Label‑free quantitative proteomics and bioinformatics analyses of alcoholic liver disease in a chronic and binge mouse model

Yu Zhang, Cheng Zhan, Genwen Chen, Jianyong Sun

Pages: 2079-2087 Published online on: 26 June 2018
Open Access

Epigallocatechin gallate improves airway inflammation through TGF‑β1 signaling pathway in asthmatic mice

Lishen Shan, Xinyuan Kang, Fen Liu, Xuxu Cai, Xiaohua Han, Yunxiao Shang

Pages: 2088-2096 Published online on: 18 June 2018
Open Access

Characteristics and multi‑lineage differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells derived from the Tibetan mastiff

Shuang Zhang, Chenqiong Zhao, Shi Liu, Yufeng Wang, Yuhua Zhao, Weijun Guan, Zhiqiang Zhu

Pages: 2097-2109 Published online on: 15 June 2018
Open Access

C5a aggravates dysfunction of the articular cartilage and synovial fluid in rats with knee joint immobilization

Wei Lu, Lin Wang, Jing Yao, Chunxin Wo, Yu Chen

Pages: 2110-2116 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Amplification of bacterial genomic DNA from all ascitic fluids with a highly sensitive polymerase chain reaction

Hirayuki Enomoto, Shin‑Ichi Inoue, Akio Matsuhisa, Yoshinori Iwata, Nobuhiro Aizawa, Yoshiyuki Sakai, Ryo Takata, Naoto Ikeda, Kunihiro Hasegawa, Chikage Nakano, Takashi Nishimura, Kazunori Yoh, Yuho Miyamoto, Noriko Ishii, Yukihisa Yuri, Akio Ishii, Tomoyuki Takashima, Hiroki Nishikawa, Hiroko Iijima, Shuhei Nishiguchi

Pages: 2117-2123 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Inhibition of autophagy enhanced cobalt chloride‑induced apoptosis in rat alveolar type II epithelial cells

Yan Yu, Wanting Li, Liqin Ren, Chunyan Yang, Dongze Li, Xin Han, Yeying Sun, Changjun Lv, Fang Han

Pages: 2124-2132 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Effect of electric stimulation on human chondrocytes and mesenchymal stem cells under normoxia and hypoxia

Bettina Hiemer, Martin Krogull, Thomas Bender, Josefin Ziebart, Simone Krueger, Rainer Bader, Anika Jonitz‑Heincke

Pages: 2133-2141 Published online on: 15 June 2018
Open Access

Identification of differentially expressed genes associated with asthma in children based on the bioanalysis of the regulatory network

Chunyan Wang, Hengtao Li, Lanfang Cao, Genzai Wang

Pages: 2153-2163 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Identification of a noncoding RNA‑mediated gene pair‑based regulatory module in Alzheimer's disease

Lin Yu, Shi Qian, Sun Wei

Pages: 2164-2170 Published online on: 19 June 2018
Open Access

Eph/ephrin signalling serves a bidirectional role in lipopolysaccharide‑induced intestinal injury

Ying Xiong, Kai‑Xue Li, Hong Wei, Lu Jiao, Shao‑Yong Yu, Li Zeng

Pages: 2171-2181 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Therapeutic efficacy of hydrogen‑rich saline alone and in combination with PI3K inhibitor in non‑small cell lung cancer

Yu Jiang, Gang Liu, Li Zhang, Sheng Cheng, Chun Luo, Yang Liao, Shuliang Guo

Pages: 2182-2190 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Next‑generation sequencing‑based detection of EGFR, KRAS, BRAF, NRAS, PIK3CA, Her‑2 and TP53 mutations in patients with non‑small cell lung cancer

Changwen Jing, Xuhua Mao, Zhuo Wang, Kejing Sun, Rong Ma, Jianzhong Wu, Haixia Cao

Pages: 2191-2197 Published online on: 22 June 2018
Open Access

Recombinant club cell protein 16 (CC16) ameliorates cigarette smoke‑induced lung inflammation in a murine disease model of COPD

Min Pang, Hong‑Yan Liu, Ting Li, Dan Wang, Xiao‑Yun Hu, Xin‑Ri Zhang, Bao‑Feng Yu, Rui Guo, Hai‑Long Wang

Pages: 2198-2206 Published online on: 25 June 2018

Inhibitory effects of TGP on KGF‑induced hyperproliferation of HaCaT cells via suppression of the p38 MAPK/NF‑κB p65 pathway

Weirong Pang, Xiaoming Qi, Chunmei Cao, Shuosheng Zhang

Pages: 2207-2215 Published online on: 15 June 2018

PEP‑1‑glutaredoxin 1 protects against hippocampal neuronal cell damage from oxidative stress via regulation of MAPK and apoptotic signaling pathways

Eun Ji Ryu, Dae Won Kim, Min Jea Shin, Hyo Sang Jo, Jung Hwan Park, Su Bin Cho, Chi Hern Lee, Hyeon Ji Yeo, Eun Ji Yeo, Yeon Joo Choi, Duk‑Soo Kim, Sung‑Woo Cho, Yong‑Jun Cho, Eun Jeong Sohn, Ora Son, Keun Wook Lee, Kyu Hyung Han, Jinseu Park, Won Sik Eum, Soo Young Choi

Pages: 2216-2228 Published online on: 15 June 2018

miR‑214 mediates vascular inflammation and apoptosis via PTEN expression

Mingliang Wang, Min Liu, Ting Ni, Qiliang Liu

Pages: 2229-2236 Published online on: 18 June 2018

Resveratrol improves neurological outcome and neuroinflammation following spinal cord injury through enhancing autophagy involving the AMPK/mTOR pathway

Hong‑Yu Meng, De‑Cheng Shao, Han Li, Xiao‑Dan Huang, Guang Yang, Bing Xu, Hai‑Yun Niu

Pages: 2237-2244 Published online on: 19 June 2018

Identification of open chromosomal regions and key genes in prostate cancer via integrated analysis of DNase‑seq and RNA‑seq data

Xin Wei, Lili Yu, Xuefei Jin, Lide Song, Yanting Lv, Yuping Han

Pages: 2245-2252 Published online on: 19 June 2018

BM‑MSCs protect against liver ischemia/reperfusion injury via HO‑1 mediated autophagy

Xun Wang, Shuai Wang, Yuan Zhou, Halmurat Obulkasim, Zhi‑Heng Zhang, Bo Dai, Wei Zhu, Xiao‑Lei Shi

Pages: 2253-2262 Published online on: 22 June 2018

Aclidinium bromide inhibits the growth and metastasis of gastric cancer MKN‑28 cells via the PI3K signaling pathway

Yuanzhi Wang, Ping Cui, Jingjing Liu, Hongxia Wu, Jun Ma

Pages: 2263-2268 Published online on: 25 June 2018

LncRNA CASC15 promotes colon cancer cell proliferation and metastasis by regulating the miR‑4310/LGR5/Wnt/β‑catenin signaling pathway

Niancai Jing, Tao Huang, Huaiyu Guo, Jili Yang, Mingjing Li, Zhuo Chen, Yue Zhang

Pages: 2269-2276 Published online on: 19 June 2018

Pyroptosis, a novel mechanism implicated in cataracts

Xin Jin, Hao Jin, Yan Shi, Yiyuan Guo, Hong Zhang

Pages: 2277-2285 Published online on: 19 June 2018

MicroRNA‑326 inhibits endometrial fibrosis by regulating TGF‑β1/Smad3 pathway in intrauterine adhesions

Jing Ning, Hongtao Zhang, Hongwei Yang

Pages: 2286-2292 Published online on: 19 June 2018

Serum glycine dehydrogenase is associated with increased risk of lung cancer and promotes malignant transformation by regulating DNA methyltransferases expression

Hai‑Yan Wei, Rui Feng, Hua Shao, Bin Feng, Hong‑Qiang Liu, Jin‑Long Men, Wei Zou

Pages: 2293-2299 Published online on: 22 June 2018

Captopril inhibits calpain‑mediated apoptosis of myocardial cells in diabetic rats and improves cardiac function

Li‑Ya Dong, Li‑Ping Yao, Jing Zhao, Ke‑Ke Jin, Xiao‑Xiao Qiu

Pages: 2300-2306 Published online on: 19 June 2018

The close association between IL‑12Rβ2 and p38MAPK, and higher expression in the early stages of NSCLC, indicates a good prognosis for survival

Zhaoguo Liu, Weilin Yang, Shibin Yang, Kaican Cai

Pages: 2307-2313 Published online on: 22 June 2018

Thymosin β4 promotes endothelial progenitor cell angiogenesis via a vascular endothelial growth factor‑dependent mechanism

Yanbo Zhao, Jiale Song, Xukun Bi, Jing Gao, Zhida Shen, Junhui Zhu, Guosheng Fu

Pages: 2314-2320 Published online on: 20 June 2018

CNOT1 is involved in TTP‑mediated ICAM‑1 and IL‑8 mRNA decay

Jia‑Xin Shi, Jia‑Shu Li, Rong Hu, Xin‑Cheng Zhao, Cheng‑Cheng Liang, Xiao‑Min Li, Hong Wang, Yi Shi, Xin Su

Pages: 2321-2327 Published online on: 22 June 2018

miR‑590‑5p suppresses osteosarcoma cell proliferation and invasion via targeting KLF5

Wei Cai, Yong Xu, Jian Yin, Wenshan Zuo, Zhen Su

Pages: 2328-2334 Published online on: 15 June 2018

Intraperitoneal oxaliplatin administration inhibits the tumor immunosuppressive microenvironment in an abdominal implantation model of colon cancer

Hong‑Feng Gou, Lei Zhou, Jia Huang, Xin‑Chuan Chen

Pages: 2335-2341 Published online on: 25 June 2018

The effects of hyperoxia liquid regulate cardiopulmonary bypass‑induced myocardial damage through the Nrf2‑ARE signaling pathway

Xiaochun Ma, Bin Hu, Chengwei Zou, Aiguo Han, Zhenqiang Xu, Tao Zhang, Wancheng Yu

Pages: 2342-2348 Published online on: 14 June 2018

Protective properties of spliced X box binding protein 1 in ozone‑induced spinal cord neuronal death

Yun Li, Xu Zhao, Xiaowen Lin, Xuejun Zhao, Juntian Xie, Tao Sun, Zhijian Fu

Pages: 2349-2355 Published online on: 22 June 2018

JAG1 loss‑of‑function mutations contributed to Alagille syndrome in two Chinese families

Erge Zhang, Yuejuan Xu, Yongguo Yu, Sun Chen, Yu Yu, Kun Sun

Pages: 2356-2364 Published online on: 25 June 2018

Embelin inhibits abdominal aortic aneurysm through decreasing IL‑6‑induced STAT3 and NF‑κB inactivation

Qiang Liu, Qingshan Wang, Haibin Li

Pages: 2365-2372 Published online on: 26 June 2018

MicroRNA‑125b regulates Alzheimer's disease through SphK1 regulation

Yan Jin, Qiuyun Tu, Min Liu

Pages: 2373-2380 Published online on: 13 June 2018

Polymorphism rs7521584 in miR‑429 is associated with the severity of atrophic gastritis in patients with Helicobacter pylori infection

Toshimi Otsuka, Tomomitsu Tahara, Masakatsu Nakamura, Wu Jing, Masafumi Ota, Tomoe Nomura, Ranji Hayashi, Takeo Shimasaki, Tomoyuki Shibata, Tomiyasu Arisawa

Pages: 2381-2386 Published online on: 21 June 2018

Montelukast inhibits RANKL‑induced osteoclast formation and bone loss via CysLTR1 and P2Y12

Ju‑Hee Kang, Hyungsik Lim, Dong‑Seok Lee, Mijung Yim

Pages: 2387-2398 Published online on: 15 June 2018

Urinary C‑X‑C motif chemokine 13 is a noninvasive biomarker of antibody‑mediated renal allograft rejection

Dajin Chen, Jian Zhang, Wenhan Peng, Chunhua Weng, Jianghua Chen

Pages: 2399-2406 Published online on: 22 June 2018

MicroRNA‑485 targets MACC1 and inhibits cervical cancer cell proliferation and invasion

Shumei Wang, Yaqi Zhang, Shunping Yuan, Xiaoling Ji

Pages: 2407-2416 Published online on: 18 June 2018

Association study of frameshift and splice variant polymorphisms with risk of idiopathic recurrent pregnancy loss

Hyun Ah Lee, Eun Hee Ahn, Ji Hyang Kim, Jung Oh Kim, Chang Soo Ryu, Jeong Yong Lee, Sung Hwan Cho, Woo Sik Lee, Nam Keun Kim

Pages: 2417-2426 Published online on: 21 June 2018

Peroxiredoxin I deficiency increases LPS‑induced lethal shock in mice

Hu‑Nan Sun, Li Feng, Ai‑Guo Wang, Jing‑Yu Wang, Lei Liu, Mei‑Hua Jin, Gui‑Nan Shen, Cheng‑Hao Jin, Dong‑Soek Lee, Tae‑Ho Kwon, Yu‑Dong Cui, Dae‑Yeul Yu, Ying‑Hao Han

Pages: 2427-2432 Published online on: 14 June 2018

Downregulation of microRNA‑660 inhibits cell proliferation and invasion in osteosarcoma by directly targeting forkhead box O1

Peng Zhang, Haifeng Gao, Qing Li, Xinlei Chen, Xifa Wu

Pages: 2433-2440 Published online on: 14 June 2018
Open Access

Anti-angiogenic activity of Middle East medicinal plants of the Lamiaceae family

Qasem Abdallah, Ibrahim Al‑Deeb, Ammar Bader, Fayez  Hamam, Kamel Saleh, Amin Abdulmajid

Pages: 2441-2448 Published online on: 12 June 2018

Liraglutide improves cognitive impairment via the AMPK and PI3K/Akt signaling pathways in type 2 diabetic rats

Ying Yang, Hui Fang, Gang Xu, Yanfeng Zhen, Yazhong Zhang, Jinli Tian, Dandan Zhang, Guyue Zhang, Jing Xu

Pages: 2449-2457 Published online on: 18 June 2018

HAUS8 regulates RLR‑VISA antiviral signaling positively by targeting VISA

Tian‑Sheng He, Tian Chen, Dan‑Dan Wang, Liang‑Guo Xu

Pages: 2458-2466 Published online on: 15 June 2018

The NRF2‑PGC‑1β pathway activates kynurenine aminotransferase 4 via attenuation of an E3 ubiquitin ligase, synoviolin, in a cecal ligation/perforation‑induced septic mouse model

Yusuke Ishida, Hidetoshi Fujita, Satoko Aratani, Miyuki Chijiiwa, Noboru Taniguchi, Maho Yokota, Yukihiko Ogihara, Naomi Uoshima, Fumiaki Nagashima, Hiroyuki Uchino, Toshihiro Nakajima

Pages: 2467-2475 Published online on: 15 June 2018

Methylation profiles of miR34 gene family in Vietnamese patients suffering from breast and lung cancers

Vo Thi Thuong Lan, Ho Van Son, Vu Lan Trang, Nguyen Thu Trang, Nguyen Thi Phuong, Nguyen Linh Toan, Pham Anh Thuy Duong

Pages: 2476-2484 Published online on: 18 June 2018

Fanconi anemia complementation group C protection against oxidative stress‑induced β‑cell apoptosis

Sirikul Kulanuwat, Prapaporn Jungtrakoon, Watip Tangjittipokin, Pa‑Thai Yenchitsomanus, Nattachet Plengvidhya

Pages: 2485-2491 Published online on: 14 June 2018

miR‑30a‑5p inhibits the proliferation, migration and invasion of melanoma cells by targeting SOX4

Erbiao Liu, Xiyan Sun, Jinping Li, Chao Zhang

Pages: 2492-2498 Published online on: 14 June 2018

Assessment of the effects of prostaglandins on myometrial and leiomyoma cells in vitro through microRNA profiling

Hwi Gon Kim, Ga Young Jung, Seung Bin Park, Yeon Jean Cho, Myoungseok Han

Pages: 2499-2505 Published online on: 14 June 2018

Effects of constrained dynamic loading, CKIP‑1 gene knockout and combination stimulations on bone loss caused by mechanical unloading

Biao Han, Shu‑Ping Wei, Xin‑Chang Zhang, Hao Li, Yu Li, Rui‑Xin Li, Kairen Li, Xi‑Zheng Zhang

Pages: 2506-2514 Published online on: 26 June 2018
Open Access

[Corrigendum] Differences in atrial fibrillation‑associated proteins between the left and right atrial appendages from patients with rheumatic mitral valve disease: A comparative proteomic analysis

Hai Liu, Guangxian Chen, Hongsheng Zheng, Han Qin, Mengya Liang, Kangni Feng, Zhongkai Wu

Pages: 2515-2515 Published online on: 25 June 2018
Journal Cover

August 2018
Volume 18 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image