Journal Articles

Open Access

Influence of the interaction between Ac‑SDKP and Ang II on the pathogenesis and development of silicotic fibrosis

Yi Zhang, Fang Yang, Yan Liu, Hai‑Bing Peng, Yu‑Cong Geng, Shi‑Feng Li, Hong Xu, Li‑Yan Zhu, Xiu‑Hong Yang, Darrell Brann

Pages: 7467-7476 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Identification of Streptococcus mitis321A vaccine antigens based on reverse vaccinology

Qiao Zhang, Kexiong Lin, Changzheng Wang, Zhi Xu, Li Yang, Qianli Ma

Pages: 7477-7486 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Ubiquitin‑like protein FAT10 regulates DNA damage repair via modification of proliferating cell nuclear antigen

Zhenchuan Chen, Wei Zhang, Zhimin Yun, Xue Zhang, Feng Gong, Yunfang Wang, Shouping Ji, Ling Leng

Pages: 7487-7496 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Pegylated liposomal‑paclitaxel induces ovarian cancer cell apoptosis via TNF‑induced ERK/AKT signaling pathway

Zhiying Qi, Lirong Yin, Yanying Xu, Fang Wang

Pages: 7497-7504 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Effect and mechanism of the aβ2‑GP I/rhβ2‑GP I complex on JEG‑3 cell proliferation, migration and invasion

Xiumin Lu, Lei Ren, Wenjing Zhang, Yanhong Liu

Pages: 7505-7512 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Curcumol attenuates epithelial-mesenchymal transition of nasopharyngeal carcinoma cells via TGF-β1

Dazhong Yan, Shishan Deng, Weigang Gan, Sijun Li, Yuanquan Li

Pages: 7513-7520 Published online on: 28 March 2018
Open Access

LARP7 in papillary thyroid carcinoma induces NIS expression through suppression of the SHH signaling pathway

Xiaomei Sui, Yana Sui, Yonghui Wang

Pages: 7521-7528 Published online on: 05 April 2018
Open Access

TRPM2 promotes the proliferation and invasion of pancreatic ductal adenocarcinoma

Rui Lin, Yufeng Wang, Quanning Chen, Zhongyan Liu, Shuai Xiao, Bingyi Wang, Baomin Shi

Pages: 7537-7544 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Inhibition of DNA‑PK activity sensitizes A549 cells to X‑ray irradiation by inducing the ATM‑dependent DNA damage response

Lina Yang, Xinrui Yang, Yiwei Tang, Defu Zhang, Lijie Zhu, Shengnan Wang, Bo Wang, Tao Ma

Pages: 7545-7552 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Genetic analysis of a congenital split‑hand/split‑foot malformation 4 pedigree

Xiao Yang, Xinfu Lin, Yaobin Zhu, Jiewei Luo, Genhui Lin

Pages: 7553-7558 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Induction of Huh‑7 cell apoptosis by HCV core proteins via CK1α‑p53‑Bid signaling pathway

Shanshan Shen, Chunyang Li, Mingjia Dai, Xuebing Yan

Pages: 7559-7566 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Roseburia intestinalis inhibits interleukin‑17 excretion and promotes regulatory T cells differentiation in colitis

Changxin Zhu, Kerui Song, Zhaohua Shen, Yongsheng Quan, Bei Tan, Weiwei Luo, Shuai Wu, Kai Tang, Zhenyu Yang, Xiaoyan Wang

Pages: 7567-7574 Published online on: 29 March 2018
Open Access

EGFR mutations subset in Chinese lung squamous cell carcinoma patients

Ying Sun, Xin Yin, Miao‑Miao Wen, Jiao Zhang, Xue‑Jiao Wang, Jing‑Hua Xia, Yan‑Ning Zhang, Zhi‑Pei Zhang, Xiao‑Fei Li

Pages: 7575-7584 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Identification of key genes and pathways in regulating immune‑induced diseases of dendritic cells by bioinformatic analysis

Yang Zheng, Xianghui Zheng, Shuang Li, Hanlu Zhang, Mingyang Liu, Qingyuan Yang, Maomao Zhang, Yong Sun, Jian Wu, Bo Yu

Pages: 7585-7594 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Tenascin‑C promotes the migration of bone marrow stem cells via toll‑like receptor 4‑mediated signaling pathways: MAPK, AKT and Wnt

Huaiyu Ding, Mingyu Jin, Dai Liu, Shujing Wang, Jianing Zhang, Xiantao Song, Rongchong Huang

Pages: 7603-7610 Published online on: 05 April 2018
Open Access

A novel missense mutation in the ACTG1 gene in a family with congenital autosomal dominant deafness: A case report

Cha Gon Lee, Jahyeon Jang, Hyun‑Seok Jin

Pages: 7611-7617 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Dynamic expression and roles of sequestome‑1/p62 in LPS‑induced acute kidney injury in mice

Ting Li, Jie Zhao, Shuying Miao, Yunfei Xu, Xianzhong Xiao, Ying Liu

Pages: 7618-7626 Published online on: 28 March 2018
Open Access

TPX2 silencing mediated by joint action of microvesicles and ultrasonic radiation inhibits the migration and invasion of SKOV3 cells

Dong Huang, Jianmin Chen, Cuiyu Yang, Minzhen Wang

Pages: 7627-7635 Published online on: 28 March 2018
Open Access

The transcription factor 7 like 2‑binding protein TIP5 activates β‑catenin/transcription factor signaling in hepatocellular carcinoma

Chushi Li, Wei Wu, Hongmei Ding, Qingyang Li, Kangkang Xie

Pages: 7645-7651 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Epigallocatechingallate attenuates myocardial injury in a mouse model of heart failure through TGF‑β1/Smad3 signaling pathway

Keyan Chen, Wei Chen, Shi Li Liu, Tian Shi Wu, Kai Feng Yu, Jing Qi, Yijun Wang, Hui Yao, Xiao Yang Huang, Ying Han, Ping Hou

Pages: 7652-7660 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Microarray expression profile analysis of circular RNAs in pancreatic cancer

Shixiang Guo, Xuejun Xu, Yongsheng Ouyang, Yunchao Wang, Jiali Yang, Liangyu Yin, Jiayun Ge, Huaizhi Wang

Pages: 7661-7671 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Role of cantharidin in the activation of IKKα/IκBα/NF‑κB pathway by inhibiting PP2A activity in cholangiocarcinoma cell lines

Huijiang Zhou, Jiangfeng Xu, Shuai Wang, Jinfeng Peng

Pages: 7672-7682 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Identification of the tumor‑suppressive function of circular RNA FOXO3 in non‑small cell lung cancer through sponging miR‑155

Yanni Zhang, Hui Zhao, Lichuan Zhang

Pages: 7692-7700 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Identification of key genes in non‑alcoholic fatty liver disease progression based on bioinformatics analysis

Lin Li, Huabao Liu, Xiaoyu Hu, Yi Huang, Yanan Wang, Yansha He, Qingsong Lei

Pages: 7708-7720 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Isoflurane‑induced postoperative cognitive dysfunction is mediated by hypoxia‑inducible factor‑1α‑dependent neuroinflammation in aged rats

Yiyun Cao, Zhengqian Li, Lijun Ma, Cheng Ni, Lunxu Li, Ning Yang, Chengmei Shi, Xiangyang Guo

Pages: 7730-7736 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Involvement of dysregulated coding and long non‑coding RNAs in the pathogenesis of strabismus

Wen‑Xiu Ma, Xiao‑Gang Huang, Tian‑Ke Yang, Jing‑Yan Yao

Pages: 7737-7745 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Intensity‑dependent effect of treadmill running on differentiation of rat bone marrow stromal cells

Sheng‑Yao Liu, Zhe Li, Shao‑Yong Xu, Lei Xu, Mo Yang, Guo‑Xin Ni

Pages: 7746-7756 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Toxicity of plant extracts containing pyrrolizidine alkaloids using alternative invertebrate models

Oana Cristina Seremet, Octavian Tudorel Olaru, Claudia Maria Gutu, George Mihai Nitulescu, Mihaela Ilie, Simona Negres, Cristina Elena Zbarcea, Carmen Nicoleta Purdel, Demetrios A. Spandidos, Aristides M. Tsatsakis, Michael D. Coleman, Denisa Marilena Margina

Pages: 7757-7763 Published online on: 26 March 2018

Granuloma formation in the liver is relatively delayed, although sustained, in BCG‑infected mice co‑infected with Plasmodium

Bayaer Nashun, Jianlan You, Musi Ji, Siting Zhao, Li Qin, Xiaoping Chen

Pages: 7764-7768 Published online on: 29 March 2018

Prohibitin and the extracellular matrix are upregulated in murine alveolar epithelial cells with LPS‑induced acute injury

Feng Zhang, Dejun Fan, Xiao‑Neng Mo

Pages: 7769-7773 Published online on: 28 March 2018

Gastrodin inhibits high glucose‑induced human retinal endothelial cell apoptosis by regulating the SIRT1/TLR4/NF‑κBp65 signaling pathway

Tong‑He Zhang, Chun‑Mei Huang, Xue Gao, Jia‑Wei Wang, Lin‑Lin Hao, Qiang Ji

Pages: 7774-7780 Published online on: 03 April 2018

lncRNAPCAT29 inhibits pulmonary fibrosis via the TGF‑β1‑regulated RASAL1/ERK1/2 signal pathway

Xiaoming Liu, Shanyu Gao, Huile Xu

Pages: 7781-7788 Published online on: 28 March 2018

Zearalenone regulates endometrial stromal cell apoptosis and migration via the promotion of mitochondrial fission by activation of the JNK/Drp1 pathway

Huixiang Wang, Xiaoli Zhao, Chengxiang Ni, Yuyang Dai, Yan Guo

Pages: 7797-7806 Published online on: 29 March 2018

A study on the correlation between STAT‑1 and mutant p53 expression in glioma

Wenbo Yang, Hongwei Wang, Haitao Ju, Changwu Dou

Pages: 7807-7812 Published online on: 28 March 2018

Hippocampal β2‑microglobulin mediates sepsis‑induced cognitive impairment

Rong Gao, Guomin Li, Runhua Yang, Hongmei Yuan, Shaogang Zhang

Pages: 7813-7820 Published online on: 05 April 2018

Knockdown of peroxiredoxin V increases glutamate‑induced apoptosis in HT22 hippocampal neuron cells

Gui‑Nan Shen, Lei Liu, Li Feng, Yu Jin, Mei‑Hua Jin, Ying‑Hao Han, Cheng‑Hao Jin, Yong‑Zhe Jin, Dong‑Soek Lee, Tae Ho Kwon, Yu‑Dong Cui, Hu‑Nan Sun

Pages: 7827-7834 Published online on: 29 March 2018

Phosphoinositide 3‑kinase/protein kinase B regulates inflammation severity via signaling of Toll‑like receptor 4 in severe acute pancreatitis

Jing Wang, Chun Zhang, Ping Xu, Zhi‑Wen Yang, Cheng‑Zhao Weng, Yue‑Xing Lai

Pages: 7835-7844 Published online on: 29 March 2018

Integrated analysis of long non‑coding RNA competing interactions revealed potential biomarkers in cervical cancer: Based on a public database

Wen‑Juan Wu, Yang Shen, Jing Sui, Cheng‑Yun Li, Sheng Yang, Si‑Yi Xu, Man Zhang, Li‑Hong Yin, Yue‑Pu Pu, Ge‑Yu Liang

Pages: 7845-7858 Published online on: 05 April 2018

Quercetin protects rat cortical neurons against traumatic brain injury

Guoliang Du, Zongmao Zhao, Yonghan Chen, Zonghao Li, Yaohui Tian, Zhifeng Liu, Bin Liu, Jianqiang Song

Pages: 7859-7865 Published online on: 28 March 2018

Puerarin regulates neovascular glaucoma through pigment epithelium‑derived growth factor‑induced NF‑κB signaling pathway

Hui‑Yu Wei, Ya‑Jie Zhang, Shao‑Zhen Zhao

Pages: 7866-7874 Published online on: 28 March 2018

EGFR‑associated pathways involved in traditional Chinese medicine (TCM)‑1‑induced cell growth inhibition, autophagy and apoptosis in prostate cancer

Zhaomeng Wu, Qingyi Zhu, Yu Zhang, Yingying Yin, Dan Kang, Runyi Cao, Qian Tian, Shan Lu, Ping Liu

Pages: 7875-7885 Published online on: 28 March 2018

Effects of endoplasmic reticulum stress on autophagy and apoptosis of human leukemia cells via inhibition of the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Li‑Juan Li, Ye Chai, Xiao‑Jia Guo, Song‑Lin Chu, Lian‑Sheng Zhang

Pages: 7886-7892 Published online on: 03 April 2018

Function of microRNA‑141 in human breast cancer through cytotoxic CD4+ T cells regulated by MAP4K4 expression

Qing Zhang, Huang Xin, Tang Fen

Pages: 7893-7901 Published online on: 28 March 2018

Differentiation of genetically modified canine bone mesenchymal stem cells labeled with superparamagnetic iron oxide into neural‑like cells

Xing‑Long Liu, Qing‑Quan Zu, Bin Wang, Shan‑Shan Lu, Xiao‑Quan Xu, Sheng Liu, Hai‑Bin Shi

Pages: 7902-7910 Published online on: 05 April 2018

Response of decorin to different intensity treadmill running

Shao‑Yong Xu, Sheng‑Yao Liu, Lei Xu, Song‑Yun Deng, Yong‑Bin He, Shu‑Fen Li, Guo‑Xin Ni

Pages: 7911-7917 Published online on: 28 March 2018

A frameshift mutation in the CHM gene causes choroideremia with acute angle‑closure glaucoma

Pingbo Ouyang, Yun Li, Feng Zhang, Chengzhang Zhu, Beiji Zou, Jianlan Le, Lusi Zhang

Pages: 7918-7924 Published online on: 05 April 2018

Crocin inhibits RANKL‑induced osteoclastogenesis by regulating JNK and NF‑κB signaling pathways

Liping Shi, Suping Zhao, Qian Chen, Youwei Wu, Jian Zhang, Na Li

Pages: 7947-7951 Published online on: 29 March 2018

Impact of epigallocatechin‑3‑gallate on expression of nuclear factor erythroid 2‑related factor 2 and γ‑glutamyl cysteine synthetase genes in oxidative stress‑induced mouse renal tubular epithelial cells

Xuanyi Du, Jinfeng Yu, Xiaohan Sun, Shaochuan Qu, Haitao Zhang, Mengying Hu, Shufen Yang, Ping Zhou

Pages: 7952-7958 Published online on: 28 March 2018

Anti‑oxidative and anti‑apoptotic neuroprotective effects of Azadirachta indica in Parkinson‑induced functional damage

Xin Xiang, Lin Wu, Lining Mao, Yiming Liu

Pages: 7959-7965 Published online on: 28 March 2018

Dysregulation of PTEN caused by the underexpression of microRNA‑130b is associated with the severity of lupus nephritis

Shupeng Wu, Jing Wang, Fang Li

Pages: 7966-7972 Published online on: 03 April 2018

miR‑152 regulates TGF‑β1‑induced epithelial‑mesenchymal transition by targeting HPIP in tubular epithelial cells

Ya‑Xian Ning, Xiao‑Yuan Wang, Jian‑Qin Wang, Rong Zeng, Gou‑Qin Wang

Pages: 7973-7979 Published online on: 03 April 2018

Gardenoside combined with ozone inhibits the expression of P2X3 and P2X7 purine receptors in rats with sciatic nerve injury

Mingdong Yu, Yong Zhao, Xiaoxia Zhang

Pages: 7980-7986 Published online on: 28 March 2018

β2‑adrenergic receptor functionality and genotype in two different models of chronic inflammatory disease: Liver cirrhosis and osteoarthritis

Reyes Roca, Pablo Esteban, Pedro Zapater, María‑Del‑Mar Inda, Anna Lucia Conte, Laura Gómez‑Escolar, Helena Martínez, José F. Horga, José M. Palazon, Ana M. Peiró

Pages: 7987-7995 Published online on: 29 March 2018

Procaine stimulates aquaporin‑5 expression in human salivary gland ductal cells via the suppression of DNA methyltransferase‑1

Fan Wu, Jintao Wang, Jianming Sun, Liman Shen, Meijuan Liu, Erjun Zhao

Pages: 7996-8002 Published online on: 29 March 2018

Correlation between autophagy levels in peripheral blood mononuclear cells and clinical parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Yanjun Wu, Bo Xu, Xin He, Bo Wu, Yunxiao Li, Ganggang Yu, Chunting Tan, Haoyan Wang

Pages: 8003-8009 Published online on: 29 March 2018
Open Access

[Corrigendum] Inhibitory activity of apogossypol in human prostate cancer in vitro and in vivo

Wenhua Zhan, Xingbin Hu, Jing Yi, Qunxing An, Xiaofeng Huang

Pages: 8010-8010 Published online on: 13 February 2018
Open Access

[Corrigendum] Altered expression of microRNA-98 in IL-1β-induced cartilage degradation and its role in chondrocyte apoptosis

Jing Wang, Lingqing Chen, Song Jin, Jun Lin, Hongmei Zheng, Hong Zhang, Hongtao Fan, Fang He, Sha Ma, Qin Li

Pages: 8011-8011 Published online on: 22 March 2018
Open Access

The role of VEGF in the diagnosis and treatment of malignant pleural effusion in patients with non‑small cell lung cancer (Review)

Yao Chen, Nicholas W. Mathy, Hongda Lu

Pages: 8019-8030 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Regulation of the expression of tumor necrosis factor‑related genes by abnormal histone H3K27 acetylation: Implications for neural tube defects

Chunlei Wan, Xiaozhen Liu, Baoling Bai, Haiyan Cao, Huili Li, Qin Zhang

Pages: 8031-8038 Published online on: 19 April 2018
Open Access

Diazoxide inhibits of ER stress‑mediated apoptosis during oxygen‑glucose deprivation in vitro and cerebral ischemia‑reperfusion in vivo

Xiaofeng Lei, Lijian Lei, Zhiqing Zhang, Yan Cheng

Pages: 8039-8046 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Hair growth is promoted by BeauTop via expression of EGF and FGF‑7

Chien‑Ying Lee, Chi‑Yu Yang, Ching‑Che Lin, Min‑Chien Yu, Shuenn‑Jyi Sheu, Yu‑Hsiang Kuan

Pages: 8047-8052 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Silencing activating transcription factor 2 promotes the anticancer activity of sorafenib in hepatocellular carcinoma cells

Lifang Luo, Lijing Cai, Laibang Luo, Zhimou Tang, Xiaohui Meng

Pages: 8053-8060 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: Clinical association with KRAS

Xiao Yan Chang, Yan Wu, Yuan Li, Jing Wang, Jie Chen

Pages: 8061-8068 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Combined bioinformatics analysis reveals gene expression and DNA methylation patterns in osteoarthritis

Delei Song, Wei Qi, Ming Lv, Chun Yuan, Kangsong Tian, Feng Zhang

Pages: 8069-8078 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Neuroprotective effects of dexmedetomidine on traumatic brain injury: Involvement of neuronal apoptosis and HSP70 expression

Man‑He Zhang, Xiu‑Min Zhou, Jian‑Zhong Cui, Kai‑Jie Wang, Yan Feng, Hong‑Ao Zhang

Pages: 8079-8086 Published online on: 19 April 2018

Pathogenetic mechanism of lipoid proteinosis caused by mutation of the extracellular matrix protein 1 gene

Dong Gao, Xianying Ma, Peiwen Lian, Surong Zhou, Jian Chen

Pages: 8087-8090 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Integrated bioinformatics analysis reveals key candidate genes and pathways in breast cancer

Yuzhi Wang, Yi Zhang, Qian Huang, Chengwen Li

Pages: 8091-8100 Published online on: 19 April 2018
Open Access

Synergistic anticancer effects of bufalin and sorafenib by regulating apoptosis associated proteins

Haiyong Wang, Chenyue Zhang, Huiying Chi, Zhiqiang Meng

Pages: 8101-8110 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Combined inhibition of JAK1,2/Stat3‑PD‑L1 signaling pathway suppresses the immune escape of castration‑resistant prostate cancer to NK cells in hypoxia

Li‑Jun Xu, Qi Ma, Jin Zhu, Jian Li, Bo‑Xin Xue, Jie Gao, Chuan‑Yang Sun, Ya‑Chen Zang, Yi‑Bin Zhou, Dong‑Rong Yang, Yu‑Xi Shan

Pages: 8111-8120 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Effect of treadmill exercise on spatial navigation impairment associated with cerebellar Purkinje cell loss following chronic cerebral hypoperfusion

Jae‑Min Lee, Chang‑Ju Kim, Jong‑Min Park, Min Kyung Song, Youn‑Jung Kim

Pages: 8121-8128 Published online on: 19 April 2018
Open Access

Analysis of NFKB2‑mediated regulation of mechanisms underlying the development of Hodgkin's lymphoma

Yunping Zhang, Laigen Tong, Sisi Chen, Wenzhong Wu, Li Wang

Pages: 8129-8136 Published online on: 20 April 2018
Open Access

JWA suppresses the invasion of human breast carcinoma cells by downregulating the expression of CXCR4

Lingyun Xu, Lin Cheng, Fangliang Yang, Bei Pei, Xiaoan Liu, Jianwei Zhou, Yulan Zhu, Shui Wang

Pages: 8137-8144 Published online on: 11 April 2018
Open Access

miR‑29a‑3p represses proliferation and metastasis of gastric cancer cells via attenuating HAS3 levels

Feihu Bai, Mengna Jiu, Yanjie You, Yaning Feng, Ruijuan Xin, Xiaogang Liu, Lirong Mo, Yongzhan Nie

Pages: 8145-8152 Published online on: 19 April 2018
Open Access

Key signaling pathways, genes and transcription factors associated with hepatocellular carcinoma

Jingcheng Wang, Yang Tian, Hui Chen, Hui Li, Shusen Zheng

Pages: 8153-8160 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Age‑dependent decreases in insulin‑like growth factor‑I and its receptor expressions in the gerbil olfactory bulb

Tae‑Kyeong Lee, Bai Hui Chen, Jae‑Chul Lee, Myoung Cheol Shin, Jun Hwi Cho, Hyang‑Ah Lee, Jung Hoon Choi, In Koo Hwang, Il Jun Kang, Ji Hyeon Ahn, Joon Ha Park, Soo Young Choi, Moo‑Ho Won

Pages: 8161-8166 Published online on: 13 April 2018
Open Access

Association between gastrointestinal motility and macrophage/mast cell distribution in mice during the healing stage after DSS‑induced colitis

Mio Kodani, Hirokazu Fukui, Toshihiko Tomita, Tadayuki Oshima, Jiro Watari, Hiroto Miwa

Pages: 8167-8172 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Loss of RUNX3 is significantly associated with advanced tumor grade and stage in endometrial cancers

Dongjun Jeong, Hyungjoo Kim, Aeli Ryu, Jaegun Sunwoo, Seung Do Choi, Gye Hyun Nam, Seob Jeon

Pages: 8173-8179 Published online on: 23 April 2018
Open Access

c‑Jun suppresses the expression of WNT inhibitory factor 1 through transcriptional regulation and interaction with DNA methyltransferase 1 in gallbladder cancer

Bin Lin, Haijie Hong, Xiaojie Jiang, Chengzong Li, Siyuan Zhu, Nanhong Tang, Xiaoqian Wang, Feifei She, Yanling Chen

Pages: 8180-8188 Published online on: 16 April 2018
Open Access

Expression and functions of glutamate and γ‑aminobutyric acid transporters in ischemic models

Zhongrun Qian, Yingying Lin, Jin Xing, Yongming Qiu, Li Ren

Pages: 8196-8202 Published online on: 16 April 2018
Open Access

Androgen receptor‑mediated upregulation of quaking affects androgen receptor‑related prostate cancer development and anti‑androgen receptor therapy

Keke Zhang, Fei Yan, Xiaoying Lei, Di Wei, Huanyu Lu, Zheng Zhu, An Xiang, Zichen Ye, Li Wang, Wanxiang Zheng, Xi'an Li, Jiarui Yuan, Zifan Lu, Jianlin Yuan

Pages: 8203-8211 Published online on: 13 April 2018
Open Access

IPSC‑MSC inhibition assessment in Raw 264.7 cells following oxygen and glucose deprivation reveals a distinct function for cardiopulmonary resuscitation

Yi Yu, Dongping Wang, Hui Li, Yujie Liu, Zhao Xiang, Junlin Wu, Xiaoli Jing

Pages: 8212-8220 Published online on: 11 April 2018
Open Access

PEEK‑biphasic bioceramic composites promote mandibular defect repair and upregulate BMP‑2 expression in rabbits

Hedong Yu, Yongji Chen, Min Mao, Dongyan Liu, Jun Ai, Weidong Leng

Pages: 8221-8227 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Study on the association between drug‑resistance and gene mutations of the active efflux pump acrAB‑tolC gene and its regulatory genes

Quan‑Ping Ma, Liang Su, Jing‑Wen Liu, Ming‑Xiao Yao, Guang‑Ying Yuan

Pages: 8228-8236 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Icariin promotes stable chondrogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in self‑assembling peptide nanofiber hydrogel scaffolds

Zhicong Wang, Kaihua Li, Huijun Sun, Ji Wang, Zhuodong Fu, Mozhen Liu

Pages: 8237-8243 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Preliminary analysis of the protein profile in saliva during physiological term and preterm delivery

Maciej Łopucki, Jacek Wawrzykowski, Tomasz Gęca, Andrzej Miturski, Monika Franczyk, Marta Kankofer

Pages: 8253-8259 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Screening for implicated genes in colorectal cancer using whole‑genome gene expression profiling

Long‑Ci Sun, Hai‑Xin Qian

Pages: 8260-8268 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Effects of nicotine on the metabolism and gene expression profile of Sprague‑Dawley rat primary osteoblasts

Dan Liang, Ke‑Jing Wang, Zhi‑Qun Tang, Run‑He Liu, Fulei Zeng, Miao‑Ying Cheng, Qi‑Si Lian, Hong‑Kun Wu

Pages: 8269-8281 Published online on: 13 April 2018
Open Access

LncSOX4 serves an oncogenic role in the tumorigenesis of epithelial ovarian cancer by promoting cell proliferation and inhibiting apoptosis

Yulan Liu, Yan Wang, Dongmei Yao, Diansheng Cui

Pages: 8282-8288 Published online on: 18 April 2018
Open Access

Paclitaxel suppresses proliferation and induces apoptosis through regulation of ROS and the AKT/MAPK signaling pathway in canine mammary gland tumor cells

Xiaoli Ren, Bingbing Zhao, Hongjian Chang, Min Xiao, Yuhong Wu, Yun Liu

Pages: 8289-8299 Published online on: 11 April 2018
Open Access

(‑)‑Epicatechin protects against myocardial ischemia‑induced cardiac injury via activation of the PTEN/PI3K/AKT pathway

Jia‑Wen Li, Xiao‑Yun Wang, Xin Zhang, Lei Gao, Li‑Feng Wang, Xin‑Hua Yin

Pages: 8300-8308 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Knockdown of long non‑coding RNA PVT1 reverses multidrug resistance in colorectal cancer cells

Heng Fan, Jian‑Hua Zhu, Xue‑Qing Yao

Pages: 8309-8315 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Liraglutide reduces hepatic glucolipotoxicity‑induced liver cell apoptosis through NRF2 signaling in Zucker diabetic fatty rats

Jun Guo, Cai Li, Chunxiao Yang, Bing Li, Jie Wei, Yajun Lin, Peng Ye, Gang Hu, Jian Li

Pages: 8316-8324 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Cell‑specific and roasting‑dependent regulation of the Keap1/Nrf2 pathway by coffee extracts

Alexandros Priftis, Antonia‑Eugenia Angeli‑Terzidou, Aristidis S. Veskoukis, Demetrios A. Spandidos, Dimitrios Kouretas

Pages: 8325-8331 Published online on: 24 April 2018

miR‑145‑5p reduces proliferation and migration of hepatocellular carcinoma by targeting KLF5

Hao Liang, Huiping Sun, Jinfeng Yang, Chun Yi

Pages: 8332-8338 Published online on: 13 April 2018

PU.1 attenuates TNF‑α‑induced proliferation and cytokine release of rheumatoid arthritis fibroblast‑like synoviocytes by regulating miR‑155 activity

Zikang Xie, Yuxing Qu, Pengfei Shen, Bin Wang, Kang Wei, Bin Du

Pages: 8349-8356 Published online on: 23 April 2018

Effects of triptolide on the expression of MHC II in microglia in kainic acid‑induced epilepsy

Zheng Sun, Meng Du, Yao Lu, Chang‑Qian Zeng

Pages: 8357-8362 Published online on: 18 April 2018

Interleukin 29 activates expression of tissue inhibitor of metalloproteinase 1 in macrophages via toll‑like receptor 2

Haoqiang Zhang, Bing Song, Shaoheng He

Pages: 8363-8368 Published online on: 11 April 2018

Parthenolide inhibits hydrogen peroxide‑induced osteoblast apoptosis

Weihuan Mao, Ziguan Zhu

Pages: 8369-8376 Published online on: 20 April 2018

MicroRNA‑146a/Toll‑like receptor 4 signaling protects against severe burn‑induced remote acute lung injury in rats via anti‑inflammation

Jinhua Luo, Jianhua Zhan, Haoyuan You, Xing Cheng

Pages: 8377-8384 Published online on: 12 April 2018

The therapeutic effect of artesunate on rosacea through the inhibition of the JAK/STAT signaling pathway

Ting Li, Qingwen Zeng, Xingming Chen, Guojiang Wang, Haiqing Zhang, Aihua Yu, Hairui Wang, Yang Hu

Pages: 8385-8390 Published online on: 16 April 2018

Whole‑genome sequencing of a monozygotic twin discordant for systemic lupus erythematosus

Fei Chen, Zhen Li, Rong Li, Yunlong Li

Pages: 8391-8396 Published online on: 20 April 2018

Silencing of casein kinase 2 inhibits PKC‑induced cell invasion by targeting MMP‑9 in MCF‑7 cells

Jeong‑Mi Kim, Eun‑Mi Noh, Hyun‑Kyung Song, Yong‑Ouk You, Sung Hoo Jung, Jong‑Suk Kim, Kang‑Beom Kwon, Young‑Rae Lee, Hyun Jo Youn

Pages: 8397-8402 Published online on: 13 April 2018

Preparation and characterization of calcium carbonate microspheres and their potential application as drug carriers

Juan Song, Ran Wang, Zao Liu, Huashan Zhang

Pages: 8403-8408 Published online on: 12 April 2018

Identification of TYR mutations in patients with oculocutaneous albinism

Wan Sun, Yanjie Shen, Shan Shan, Liyun Han, Yang Li, Zheng Zhou, Zilin Zhong, Jianjun Chen

Pages: 8409-8413 Published online on: 13 April 2018

Sirt1/Nrf2 signalling pathway prevents cognitive impairment in diabetic rats through anti‑oxidative stress induced by miRNA‑23b‑3p expression

Jinhua Han, Xiaoning Liu, Yingzhi Li, Jun Zhang, Haichi Yu

Pages: 8414-8422 Published online on: 12 April 2018

Expression and significance of autonomic nerves and α9 nicotinic acetylcholine receptor in colorectal cancer

Hui Zhou, Baojun Shi, Yitao Jia, Gang Qiu, Weiguang Yang, Jiali Li, Zhaolong Zhao, Jian Lv, Yanni Zhang, Zhongxin Li

Pages: 8423-8431 Published online on: 13 April 2018

HBx promotes the proliferative ability of HL‑7702 cells via the COX‑2/Wnt/β‑catenin pathway

Bi‑Yun Zheng, Wen‑Yu Gao, Xiao‑Yun Huang, Li‑Ying Lin, Xue‑Fen Fang, Zhi‑Xin Chen, Xiao‑Zhong Wang

Pages: 8432-8438 Published online on: 20 April 2018

Genetic analysis in a compound heterozygote family with familial hypercholesterolemia

Fang Wang, Qin Fan, Rong Tao, Gang Gu, Ruiyan Zhang, Rui Xi

Pages: 8439-8449 Published online on: 20 April 2018

microRNA‑145 modulates migration and invasion of bladder cancer cells by targeting N‑cadherin

Xue‑Feng Zhang, Xue‑Qi Zhang, Zhe‑Xing Chang, Cui‑Cui Wu, Hang Guo

Pages: 8450-8456 Published online on: 20 April 2018

MicroRNA‑34a mediates atrial fibrillation through regulation of Ankyrin‑B expression

Yun Zhu, Zezhou Feng, Wei Cheng, Yingbin Xiao

Pages: 8457-8465 Published online on: 12 April 2018

Infusion of adipose‑derived mesenchymal stem cells inhibits skeletal muscle mitsugumin 53 elevation and thereby alleviates insulin resistance in type 2 diabetic rats

Zihui Deng, Huiyan Xu, Jinying Zhang, Chen Yang, Liyuan Jin, Jiejie Liu, Haijing Song, Guanghui Chen, Weidong Han, Yiling Si

Pages: 8466-8474 Published online on: 19 April 2018

TNF‑α increases inflammatory factor expression in synovial fibroblasts through the toll‑like receptor‑3‑mediated ERK/AKT signaling pathway in a mouse model of rheumatoid arthritis

Fang‑Yuan Yu, Cong‑Qin Xie, Chang‑Liang Jiang, Ji‑Tong Sun, Xun‑Wu Huang

Pages: 8475-8483 Published online on: 19 April 2018

Bioinformatics analysis of the molecular mechanisms underlying traumatic spinal cord injury

Shu‑Jie Zhao, Wei Zhou, Jian Chen, Yong‑Jun Luo, Guo‑Yong Yin

Pages: 8484-8492 Published online on: 23 April 2018

MicroRNA‑29a is involved lipid metabolism dysfunction and insulin resistance in C2C12 myotubes by targeting PPARδ

Peng Wu, Qianyi Wang, Cuilian Jiang, Chen Chen, Yun Liu, Yajun Chen, Yu Zeng

Pages: 8493-8501 Published online on: 19 April 2018

miR‑149 promotes the myocardial differentiation of mouse bone marrow stem cells by targeting Dab2

Mingjun Lu, Lingling Xu, Min Wang, Tao Guo, Fuquan Luo, Nan Su, Shanghui Yi, Tao Chen

Pages: 8502-8509 Published online on: 19 April 2018

microRNA‑181a‑5p functions as an oncogene in renal cell carcinoma

Yulin Lai, Liwen Zhao, Jia Hu, Jing Quan, Peijie Chen, Jinling Xu, Xin Guan, Yongqing Lai, Liangchao Ni

Pages: 8510-8517 Published online on: 19 April 2018

Oxidative and cytotoxic stress induced by inorganic granular and fibrous particles

Simone Helmig, Dirk Walter, Julia Putzier, Hagen Maxeiner, Sibylle Wenzel, Joachim Schneider

Pages: 8518-8529 Published online on: 23 April 2018

Norepinephrine inhibits the cytotoxicity of NK92‑MI cells via the β2‑adrenoceptor/cAMP/PKA/p‑CREB signaling pathway

Zan Sun, Diandong Hou, Shuli Liu, Weixin Fu, Jiahui Wang, Zaifu Liang

Pages: 8530-8535 Published online on: 12 April 2018

High glucose promotes tumor cell proliferation and migration in lung adenocarcinoma via the RAGE‑NOXs pathway

Yuan‑Fan Liao, Sui Yin, Zi‑Qi Chen, Fan Li, Bo Zhao

Pages: 8536-8541 Published online on: 23 April 2018

Inhibitors of heat shock protein 90 augment endothelin‑1‑induced heat shock protein 27 through the SAPK/JNK signaling pathway in osteoblasts

Kazuhiko Fujita, Takanobu Otsuka, Tetsu Kawabata, Go Sakai, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Osamu Kozawa, Haruhiko Tokuda

Pages: 8542-8547 Published online on: 12 April 2018

PKR inhibition mediates endotoxin tolerance in macrophages through inactivation of PI3K/AKT signaling

Hailin Xu, Juan Chen, Xiang Si, Minying Chen, Fei Pei, Chunfang Qiu, Jianfeng Wu, Xiangdong Guan

Pages: 8548-8556 Published online on: 11 April 2018

Hedgehog signaling regulates the expression levels of inflammatory mediators in cigarette‑induced airway inflammation

Yi Guo, Guochao Shi, Huanying Wan, Min Zhou

Pages: 8557-8563 Published online on: 11 April 2018
Journal Cover

June 2018
Volume 17 Issue 6

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image