Journal Articles

Current status and future prospects of the strategy of combining CAR‑T with PD‑1 blockade for antitumor therapy (Review)

Jinjing Xu, Qing Zhang, Kang Tian, Haiyu Wang, Hong Yin, Junnian Zheng

Pages: 2083-2088 Published online on: 22 November 2017
Open Access

The spectrum of myocardial homeostasis mechanisms in the settings of cardiac surgery procedures (Review)

Emmanuel Papadakis, Meletios Kanakis, Agapi Kataki, Demetrios A. Spandidos

Pages: 2089-2099 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Exploiting novel valve interstitial cell lines to study calcific aortic valve disease

Hiu‑Gwen Tsang, Lin Cui, Colin Farquharson, Brendan M. Corcoran, Kim M. Summers, Vicky E. Macrae

Pages: 2100-2106 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Clinical significance of CCBE1 expression in lung cancer

Peng Li, Zhuangzhuang Cong, Yong Qiang, Lei Xiong, Li Tang, Yu Zhang, Haiwei Wu, Jun Yi, Hua Jing, Demin Li, Yi Shen

Pages: 2107-2112 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Downregulation of miR‑29b targets DNMT3b to suppress cellular apoptosis and enhance proliferation in pancreatic cancer

Li‑Hua Wang, Ju Huang, Cheng‑Rong Wu, Liu‑Ye Huang, Jun Cui, Zhi‑Zhi Xing, Chun‑Yu Zhao

Pages: 2113-2120 Published online on: 23 November 2017
Open Access

Increased serum protein levels by Yuanshi Shengmai Chenggu Tablet in treatment of avascular osteonecrosis of the femoral head

Jianchun Zeng, Peng Deng, Jie Li, Wenjun Feng, Jinlun Chen, Yirong Zeng

Pages: 2121-2126 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Spontaneous hypothermia ameliorated inflammation and neurologic deficit in rat cardiac arrest models following resuscitation

Minggen Zhou, Peng Wang, Zhengfei Yang, Haidong Wu, Zitong Huan

Pages: 2127-2136 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Percentage and function of CD4+CD25+ regulatory T cells in patients with hyperthyroidism

Ting‑Jun Jiang, Xue‑Liang Cao, Sha Luan, Wan‑Hui Cui, Si‑Huang Qiu, Yi‑Chao Wang, Chang‑Jiu Zhao, Peng Fu

Pages: 2137-2144 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Prazosin protects myocardial cells against anoxia-reoxygenation injury via the extracellular signal‑regulated kinase signaling pathway

Lixin Wang, Yan Xue, Hao Ma, Haiyan Shi, Ling Wang, Xiaozheng Cui

Pages: 2145-2152 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Inhibiting proliferation and migration of lung cancer using small interfering RNA targeting on Aldo-keto reductase family 1 member B10

Zhen Zhou, Yi Zhao, Lingping Gu, Xiaoming Niu, Shun Lu

Pages: 2153-2160 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Microarray analysis reveals gene and microRNA signatures in diabetic kidney disease

Chengji Cui, Yabin Cui, Yanyan Fu, Sichao Ma, Shoulin Zhang

Pages: 2161-2168 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Establishment of a novel hepatic steatosis cell model by Cas9/sgRNA-mediated DGKθ gene knockout

Jingjing Zhang, Junli Zhao, Xiaojing Zheng, Kai Cai, Qinwen Mao, Haibin Xia

Pages: 2169-2176 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Genes and pathways associated with the occurrence of malignancy in benign lymphoepithelial lesions

Yao Mawulikplimi Adzavon, Pengxiang Zhao, Xin Zhang, Mengyu Liu, Baobei Lv, Linqi Yang, Xujuan Zhang, Fei Xie, Mingzi Zhang, Jianmin Ma, Xuemei Ma

Pages: 2177-2186 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Antiangiogenic effects of catalpol on rat corneal neovascularization

Yun Han, Mei Shen, Li‑Yuan Tang, Gang Tan, Qi‑Chen Yang, Lei Ye, Lin‑Hong Ye, Nan Jiang, Gui‑Ping Gao, Yi Shao

Pages: 2187-2194 Published online on: 20 November 2017
Open Access

KIF9‑AS1, LINC01272 and DIO3OS lncRNAs as novel biomarkers for inflammatory bowel disease

Sen Wang, Yong Hou, Weiping Chen, Jianmin Wang, Weihua Xie, Xiaoping Zhang, Li Zeng

Pages: 2195-2202 Published online on: 20 November 2017
Open Access

N-acetylcysteine ameliorates contrast‑induced kidney injury in rats with unilateral hydronephrosis

Qiang Xia, Chunxiao Liu, Xia Zheng

Pages: 2203-2210 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Potential role of microRNA‑223‑3p in the tumorigenesis of hepatocellular carcinoma: A comprehensive study based on data mining and bioinformatics

Rui Zhang, Li‑Jie Zhang, Mei‑Ling Yang, Lan‑Shan Huang, Gang Chen, Zhen‑Bo Feng

Pages: 2211-2228 Published online on: 27 November 2017
Open Access

TLR4 promotes the expression of HIF-1α by triggering reactive oxygen species in cervical cancer cells in vitro-implications for therapeutic intervention

Xiao Yang, Gan Tao Chen, Yan Qing Wang, Shu Xian, Li Zhang, Shao Ming Zhu, Feng Pan, Yan Xiang Cheng

Pages: 2229-2238 Published online on: 20 November 2017
Open Access

UNC0638, a G9a inhibitor, suppresses epithelial‑mesenchymal transition‑mediated cellular migration and invasion in triple negative breast cancer

Xiang‑Rong Liu, Li‑Hua Zhou, Jian‑Xin Hu, Li‑Min Liu, Hui‑Ping Wan, Xi‑Quan Zhang

Pages: 2239-2244 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Targeted next‑generation sequencing reveals two novel mutations of NBAS in a patient with infantile liver failure syndrome‑2

Jiao Wang, Zhongji Pu, Zhenhua Lu

Pages: 2245-2250 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Epigenetic alterations of the Igf2 promoter and the effect of miR‑483‑5p on its target gene expression in esophageal squamous cell carcinoma

Han Zhang, Xiaowei Shi, Weidong Chang, Yingying Li, Li Wang, Linsong Wang

Pages: 2251-2256 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Ran-binding protein M is associated with human spermatogenesis and oogenesis

Wen‑Hao Tang, Xin‑Jie Zhuang, Shi‑De Song, Han Wu, Zhe Zhang, Yu‑Zhuo Yang, Hong‑Liang Zhang, Jia‑Ming Mao, De‑Feng Liu, Lian‑Ming Zhao, Hao‑Cheng Lin, Kai Hong, Lu‑Lin Ma, Jie Qiao, Weibing Qin, Yunge Tang, Hui Jiang

Pages: 2257-2262 Published online on: 23 November 2017
Open Access

Modular organization of a hypocretin gene minimal promoter

Adriana Sánchez‑García, Griselda A. Cabral‑Pacheco, Viviana C. Zomosa‑Signoret, Rocío Ortiz‑López, Alberto Camacho, Paulo M. Tabera‑Tarello, José A. Garnica-López, Román Vidaltamayo

Pages: 2263-2270 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Nano-sized titanium alloy particles inhibit the proliferation and promote the apoptosis of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro

Xiao‑Bo He, Tao Ma, Wei Zheng, Qing‑He Geng, Kai‑Jin Guo

Pages: 2271-2276 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Stimulation of chondrocytes and chondroinduced mesenchymal stem cells by osteoinduced mesenchymal stem cells under a fluid flow stimulus on an integrated microfluidic device

Xuanwen Bao, Zhongyu Li, Hui Liu, Ke Feng, Fangchao Yin, Hongjing Li, Jianhua Qin

Pages: 2277-2288 Published online on: 24 November 2017
Open Access

P2X7 receptor antagonist protects retinal ganglion cells by inhibiting microglial activation in a rat chronic ocular hypertension model

Lingdan Dong, Yanhong Hu, Long Zhou, Xianglin Cheng

Pages: 2289-2296 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Diagnostic significance and potential function of miR-338-5p in hepatocellular carcinoma: A bioinformatics study with microarray and RNA sequencing data

Liang Liang, Li Gao, Xiao‑Ping Zou, Meng‑Lan Huang, Gang Chen, Jian‑Jun Li, Xiao‑Yong Cai

Pages: 2297-2312 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Estrogen inhibits the overgrowth of Escherichia coli in the rat intestine under simulated microgravity

Yongtao Yang, Changmin Qu, Shuwen Liang, Gang Wang, Haolun Han, Na Chen, Xiaoying Wang, Zhiwen Luo, Changqing Zhong, Yan Chen, Lianyong Li, Wei Wu

Pages: 2313-2320 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Forskolin attenuates retinal inflammation in diabetic mice

Zhi‑Peng You, Bin Xiong, Yu‑Lan Zhang, Lu Shi, Ke Shi

Pages: 2321-2326 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Acetylshikonin suppresses invasion of Porphyromonas gingivalis‑infected YD10B oral cancer cells by modulating the interleukin-8/matrix metalloproteinase axis

Bong‑Hae Cho, Yun‑Hoa Jung, Da Jeong Kim, Bok Hee Woo, Ji Eun Jung, Ji Hye Lee, Young Whan Choi, Hae Ryoun Park

Pages: 2327-2334 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Retinal microvasculature alteration in central serous chorioretinopathy

Li Yu, Yi Shao, Yong Chai, Lin‑Hong Ye, Qi‑Chen Yang, Lei Ye, Qing Yuan, Nan Jiang, Jing‑Lin Yi

Pages: 2335-2340 Published online on: 21 November 2017
Open Access

miR-33a hinders the differentiation of adipose mesenchymal stem cells towards urothelial cells in an inductive condition by targeting β‑catenin and TGFR

Gang Fan, Zhenzhou Xu, Xiang Hu, Mingfeng Li, Jie Zhou, Yong Zeng, Yu Xie

Pages: 2341-2348 Published online on: 27 November 2017
Open Access

bFGF promotes Sca‑1+ cardiac stem cell migration through activation of the PI3K/Akt pathway

Lin Ling, Shaohua Gu, Yan Cheng, Liucheng Ding

Pages: 2349-2356 Published online on: 28 November 2017
Open Access

DNER modulates the length, polarity and synaptogenesis of spiral ganglion neurons via the Notch signaling pathway

Jintao Du, Xianren Wang, Xiaobo Zhang, Xuemei Zhang, Hongyan Jiang

Pages: 2357-2365 Published online on: 20 November 2017
Open Access

High glucose/lysophosphatidylcholine levels stimulate extracellular matrix deposition in diabetic nephropathy via platelet‑activating factor receptor

Su‑Xian Zhou, Dong‑Mei Huo, Xiao‑Yun He, Ping Yu, Yan‑Hua Xiao, Chun‑Lin Ou, Ren-Mei Jiang, Dan Li, Hao Li

Pages: 2366-2372 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Novel multi‑kinase inhibitor, T03 inhibits Taxol‑resistant breast cancer

Yan Li, Chunxia Liu, Ke Tang, Yan Chen, Kang Tian, Zhiqiang Feng, Jindong Chen

Pages: 2373-2383 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Tan IIA inhibits H1299 cell viability through the MDM4‑IAP3 signaling pathway

Yukun Zu, Jianning Wang, Wei Ping, Wei Sun

Pages: 2384-2392 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Overexpression of COUP‑TFII suppresses proliferation and metastasis of human gastric cancer cells

Weiji Ding, Yunda Zhang, Huali Cai, Gang Liu, Yongzhi Ye, Guoxing Xu, Haibin Wang, Disheng Xiong, Chuankai Zhang, Zhengjie Huang, Qi Luo

Pages: 2393-2401 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Molecular basis of coronary artery dilation and aneurysms in patients with Kawasaki disease based on differential protein expression

Wanting Liu, Chaowu Liu, Li Zhang, Xiaofei Xie, Xiaoqiong Gu, Chuanlan Sang, Mingguo Xu, Weijun Xu, Hongling Jia

Pages: 2402-2414 Published online on: 20 November 2017
Open Access

LncRNA TUG1 serves an important role in hypoxia-induced myocardial cell injury by regulating the miR‑145‑5p‑Binp3 axis

Zhongwei Wu, Shengji Zhao, Chunfu Li, Chaoquan Liu

Pages: 2422-2430 Published online on: 20 November 2017
Open Access

Lysyl oxidases expression and histopathological changes of the diabetic rat nephron

Jun Chen, Jie Ren, Wings T.Y. Loo, Liang Hao, Min Wang

Pages: 2431-2441 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Radiolabeled methotrexate as a diagnostic agent of inflammatory target sites: A proof-of-concept study

Maria Papachristou, George A. Kastis, Petros Z. Stavrou, Stavros Xanthopoulos, Lars R. Furenlid, Ioannis E. Datseris, Penelope Bouziotis

Pages: 2442-2448 Published online on: 27 November 2017
Open Access

The antibacterial effect of topical ozone on the treatment of MRSA skin infection

Mingsheng Song, Qinghai Zeng, Yaping Xiang, Lihua Gao, Jian Huang, Jinhua Huang, Kathy Wu, Jianyun Lu

Pages: 2449-2455 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Liposome encapsulated luteolin showed enhanced antitumor efficacy to colorectal carcinoma

Guixia Wu, Jing Li, Jinqiao Yue, Shuying Zhang, Kurexi Yunusi

Pages: 2456-2464 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Calcium channels are involved in EphB/ephrinB reverse signaling‑induced apoptosis in a rat chronic ocular hypertension model

Lingdan Dong, Xianglin Cheng, Long Zhou, Yanhong Hu

Pages: 2465-2471 Published online on: 27 November 2017

Interference of Notch 1 inhibits the proliferation and invasion of breast cancer cells: Involvement of the β‑catenin signaling pathway

Xi Xi Lai, Gang Li, Baochai Lin, Han Yang

Pages: 2472-2478 Published online on: 27 November 2017

Elderly apolipoprotein E‑/‑ mice with advanced atherosclerotic lesions in the aorta do not develop Alzheimer's disease-like pathologies

Reut Shnerb Ganor, Dror Harats, Ginette Schiby, Kinneret Rosenblatt, Irit Lubitz, Aviv Shaish, Ophira Salomon

Pages: 2488-2492 Published online on: 21 November 2017

Downregulation of 14-3-3β inhibits proliferation and migration in osteosarcoma cells

Quanming Wu, Jianwei Zhu, Fan Liu, Jin Liu, Mingpeng Li

Pages: 2493-2500 Published online on: 22 November 2017

Quercetin synergistically reactivates human immunodeficiency virus type 1 latency by activating nuclear factor‑κB

Xinyi Yang, Xiaoli Zhu, Haiyan Ji, Junxiao Deng, Panpan Lu, Zhengtao Jiang, Xian Li, Yibo Wang, Chuqiao Wang, Jingya Zhao, Yanan Wang, Yangcheng Zhong, He Yang, Huanzhang Zhu

Pages: 2501-2508 Published online on: 29 November 2017

Effect of TW37 on the growth of H1975 EGFR‑TKI‑resistant lung cancer cells and its underlying mechanisms

Jixian Liu, Xinhuang Yao, Da Wu, Yiwang Ye, Qiang Wu, Suyue Liu, Hao Wu

Pages: 2509-2514 Published online on: 29 November 2017

Potential inhibitory effects of the traditional herbal prescription Hyangso-san against skin inflammation via inhibition of chemokine production and inactivation of STAT1 in HaCaT keratinocytes

Hye‑Sun Lim, Sae‑Rom Yo, Mee‑Young Lee, Chang‑Seob Seo, Hyeun‑Kyoo Shin, Soo‑Jin Jeong

Pages: 2515-2522 Published online on: 28 November 2017

Oxysophoridine rescues spinal cord injury via anti‑inflammatory, anti‑oxidative stress and anti‑apoptosis effects

Zhong Cao, Liang Chen, Yanbin Liu, Tao Peng

Pages: 2523-2528 Published online on: 28 November 2017

Therapeutic effect of adipose‑derived stem cell transplantation on optic nerve injury in rats

Xu Li, Shanyao Zhao, Liangjun Wang

Pages: 2529-2534 Published online on: 20 November 2017

Integrated analysis of gene expression and copy number variations in MET proto‑oncogene‑transformed human primary osteoblasts

Ru‑Jiang Jia, Chun‑Gen Lan, Xiu‑Chao Wang, Chun‑Tao Gao

Pages: 2543-2548 Published online on: 22 November 2017

Role of DDAH/ADMA pathway in TGF-β1-mediated activation of hepatic stellate cells

Zhenguo Liu, Juan Wang, Wu Xing, Yingqiong Peng, Yan Huang, Xuegong Fan

Pages: 2549-2556 Published online on: 20 November 2017

Identification of susceptibility loci for thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament by whole-genome sequencing

Peng Wang, Xiao Liu, Bin Zhu, Yunlong Ma, Lei Yong, Ze Teng, Yongqiang Wang, Chen Liang, Guanping He, Xiaoguang Liu

Pages: 2557-2564 Published online on: 28 November 2017

Autophagy regulates proliferation and biliary differentiation of hepatic oval cells via the MAPK/ERK signaling pathway

Dongdong Chen, Xiaoxiao Wu, Jie Zheng, Ruijie Dai, Zhichao Mo, Fahad Munir, Xiaolong Ni, Yunfeng Shan

Pages: 2565-2571 Published online on: 27 November 2017

Ethanol extract from Cnidium monnieri (L.) Cusson induces cell cycle arrest and apoptosis via regulation of the p53‑independent pathway in HepG2 and Hep3B hepatocellular carcinoma cells

Eun Gyeong Lim, Guen Tae Kim, Bo Min Kim, Eun Ji Kim, Sang‑Yong Kim, Young Min Kim

Pages: 2572-2580 Published online on: 29 November 2017

IRF3 signaling pathway serves an important role in poly(I:C)-induced procollagen reduction in human skin fibroblasts

Cheng Yao, Sangbum Han, Chi‑Hyun Park, Ye‑Ji Kim, Dong Hun Lee, Jin Ho Chung

Pages: 2581-2585 Published online on: 22 November 2017

Downregulation of miR‑146a promotes proliferation and migration of AOB‑treated embryoid body via PDGFRA induction

Lejing Li, Shoulian Zhu, Ying Li, Wenyuan Cao, Xiaoli Qiao

Pages: 2586-2592 Published online on: 22 November 2017

Fibroblast activation protein-α in tumor cells promotes colorectal cancer angiogenesis via the Akt and ERK signaling pathways

Feng Cao, Songsong Wang, Huanqin Wang, Wei Tang

Pages: 2593-2599 Published online on: 27 November 2017

Effect of Atractylodes macrocephala rhizoma on isoproterenol‑induced ventricular remodeling in rats

Xiao‑Hua Cui, Hui‑Lin Wang, Rong Wu, Ping‑An Yao, Ke‑Zhao Wei, Jian‑Ping Gao

Pages: 2607-2613 Published online on: 21 November 2017

Overexpression of p16ink4a regulates the Wnt/β‑catenin signaling pathway in pancreatic cancer cells

Hui Zhang, Xun Li, Wenbo Meng, Lei Zhang, Xiaoliang Zhu, Zhongtian Bai, Jun Yan, Wence Zhou

Pages: 2614-2618 Published online on: 22 November 2017

All‑trans retinoic acid reduces endothelin‑1 expression and increases endothelial nitric oxide synthase phosphorylation in rabbits with atherosclerosis

Linlin Tao, Yumei Nie, Ganxian Wang, Yanhui Ding, Junli Ding, Fangyuan Xiong, Songtao Tang, Yuan Wang, Birong Zhou, Huaqing Zhu

Pages: 2619-2625 Published online on: 27 November 2017

Quinalizarin exerts an anti-tumour effect on lung cancer A549 cells by modulating the Akt, MAPK, STAT3 and p53 signalling pathways

Ling‑Qi Meng, Chang Liu, Ying‑Hua Luo, Xian‑Ji Piao, Yue Wang, Yi Zhang, Jia‑Ru Wang, Hao Wang, Wan‑Ting Xu, Yang Liu, Yi‑Qin Wu, Hu‑Nan Sun, Ying‑Hao Han, Mei‑Hua Jin, Gui‑Nan Shen, Yan‑Qing Zang, Jing Li, Nan‑Zhu Fang, Yu‑Dong Cui, Cheng‑Hao Jin

Pages: 2626-2634 Published online on: 20 November 2017

Upregulation of ZBTB7A exhibits a tumor suppressive role in gastric cancer cells

Guang Sun, Bo Peng, Quan Xie, Jianwen Ruan, Xianwen Liang

Pages: 2635-2641 Published online on: 20 November 2017

EZH2 inhibition sensitizes tamoxifen‑resistant breast cancer cells through cell cycle regulation

Si Chen, Fan Yao, Qinghuan Xiao, Qiannan Liu, Yikun Yang, Xuejuan Li, Guanglie Jiang, Takayoshi Kuno, Yue Fang

Pages: 2642-2650 Published online on: 27 November 2017

Screening and identification of differentially expressed serum proteins in patients with vitiligo using two‑dimensional gel electrophoresis coupled with mass spectrometry

Yi‑Lei Li, Rui‑Qun Qi, Yang Yang, He‑Xiao Wang, Hang‑Hang Jiang, Zheng‑Xiu Li, Bi‑Huan Xiao, Song Zheng, Yu‑Xiao Hong, Jiu‑Hong Li, Hong‑Duo Chen, Xing‑Hua Gao

Pages: 2651-2659 Published online on: 27 November 2017

Paeoniflorin inhibits PDGF‑BB‑induced human airway smooth muscle cell growth and migration

Hong Zhou, Qi Wu, Luqing Wei, Shouchun Peng

Pages: 2660-2664 Published online on: 29 November 2017

Novel herbal medicine LA16001 ameliorates cisplatin-induced anorexia

Sang‑Mi Woo, Kang Min Lee, Gyu Ri Lee, Ji Youn Park, Hee Jae Lee, Hyo‑Jung Bahn, Hyun Seok Yoon, Jem Yung Kim, Young Cheol Shin, Sung‑Gook Cho, Seong‑Gyu Ko

Pages: 2665-2672 Published online on: 28 November 2017

Regulation of steroid hormones in the placenta and serum of women with preeclampsia

Ye Young Shin, Jea Sic Jeong, Mee‑Na Park, Jae‑Eon Lee, Sung‑Min An, Wan‑Seob Cho, Seung Chul Kim, Beum‑Soo An, Kyu‑Sup Lee

Pages: 2681-2688 Published online on: 27 November 2017

Protective effect of baicalin against severe burn‑induced remote acute lung injury in rats

Chongfeng Bai, Tao Li, Qing Sun, Qun Xin, Tongyi Xu, Jinjian Yu, Yun Wang, Li Wei

Pages: 2689-2694 Published online on: 20 November 2017

Effect of puerarin on collagen metabolism of fibroblasts in pelvic tissue of women with pelvic organ prolapse

Yang Li, Li Hong, Cheng Liu, Jie Min, Shasha Hong, Ming Hu, Yang Zhao, Qing Yang, Jianming Tang, Songming He

Pages: 2705-2711 Published online on: 20 November 2017

microRNA-363-3p inhibits cell growth and invasion of non‑small cell lung cancer by targeting HMGA2

Chuanfu Jiang, Yang Cao, Ting Lei, Yu Wang, Junfeng Fu, Ze Wang, Zhenyang Lv

Pages: 2712-2718 Published online on: 22 November 2017

Honokiol induces autophagy and apoptosis of osteosarcoma through PI3K/Akt/mTOR signaling pathway

Zhiquan Li, Hui Dong, Mo Li, Yaoping Wu, Yanwu Liu, Yinan Zhao, Xiaochao Chen, Minliang Ma

Pages: 2719-2723 Published online on: 21 November 2017

MicroRNA-132 modifies angiogenesis in patients with ischemic cerebrovascular disease by suppressing the NF‑κB and VEGF pathway

Fengli Che, Huishan Du, Weidong Zhang, Zhe Cheng, Yanna Tong

Pages: 2724-2730 Published online on: 22 November 2017

Mechanism of triptolide in treating ankylosing spondylitis through the anti‑ossification effect of the BMP/Smad signaling pathway

Guilong Wang, Jing Cai, Jinshan Zhang, Cuiyun Li

Pages: 2731-2737 Published online on: 20 November 2017

In vitro expression of mutant factor VII proteins and characterization of their clinical significance

Amir Mashayekhi, Shirin Shahbazi, Mirdavood Omrani, Reza Mahdian

Pages: 2738-2742 Published online on: 27 November 2017

LncRNA SNHG12 regulates gastric cancer progression by acting as a molecular sponge of miR‑320

Hanyun Zhang, Wenjie Lu

Pages: 2743-2749 Published online on: 22 November 2017

The anticancer effects of Cucurbitacin I inhibited cell growth of human non‑small cell lung cancer through PI3K/AKT/p70S6K pathway

Xueqiang Zhu, Hui Huang, Jun Zhang, Hao Liu, Rui Ao, Ming Xiao, Yuelei Wu

Pages: 2750-2756 Published online on: 22 November 2017

Neuroglobin promotes the proliferation and suppresses the apoptosis of glioma cells by activating the PI3K/AKT pathway

Bei Zhang, Yong Liu, Yajun Li, Xiao Zhe, Shijun Zhang, Lei Zhang

Pages: 2757-2763 Published online on: 22 November 2017

Therapeutic effect of herb residue fermentation supernatant on spleen‑deficient mice

Xiaoxiao Zhao, Tingtao Chen, Fanjing Meng, Huan Wang, Puyuan Tian, Xianyao Tang, Xin Wang, Xiaolei Wang, Hongbo Xin, Hua Wei

Pages: 2764-2770 Published online on: 24 November 2017

Increased soluble ST2 and IL‑4 serum levels are associated with disease severity in patients with membranous nephropathy

Zhihui Zhang, Xiaolei Liu, Haifeng Wang, Zhihui Qu, Rebecca Crew, Nan Zhang, Yanfang Jiang

Pages: 2778-2786 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Eaf2 protects human lens epithelial cells against oxidative stress‑induced apoptosis by Wnt signaling

Ke Feng, Hai‑Ke Guo

Pages: 2795-2802 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Histone deacetylase 2 is involved in µ‑opioid receptor suppression in the spinal dorsal horn in a rat model of chronic pancreatitis pain

Yong‑Hui Liao, Jian Wang, Yan‑Yan Wei, Ting Zhang, Yong Zhang, Zhong‑Fu Zuo, Xiao‑Yu Teng, Yun‑Qing Li

Pages: 2803-2810 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Prenatal diagnosis of sex chromosomal inversion, translocation and deletion

Lin Zhang, Meihong Ren, Guining Song, Yang Zhang, Xuexia Liu, Xiaohong Zhang, Jianliu Wang

Pages: 2811-2816 Published online on: 06 December 2017
Open Access

Identification of abnormal nuclear and mitochondrial genes in esophageal cancer cells

Zongwen Liu, Ting Chai, Yan Zhang, Alan Chu, Bing Liang, Xing Guo, Zhenjiang Guo, Rui Song, Ge Hou, Jinjin Yuan, Yaohe Liu, Yuhao Zhang

Pages: 2817-2826 Published online on: 08 December 2017
Open Access

Proteomic analysis of synovial fluid in osteoarthritis using SWATH‑mass spectrometry

Weixiong Liao, Zhongli Li, Tanshi Li, Qiang Zhang, Heng Zhang, Xinzheng Wang

Pages: 2827-2836 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Effect and mechanism of RNAi targeting WWTR1 on biological activity of gastric cancer cells SGC7901

Yuan Li, Fang‑Liang Yang, Chun‑Fu Zhu, Li‑Ming Tang

Pages: 2853-2860 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Electrophysiological properties of strial pericytes and the effect of aspirin on pericyte K+ channels

Yan‑Hui Liu, Zhi‑Ping Zhang, Yang Wang, Jia Song, Ke‑Tao Ma, Jun‑Qiang Si, Li Li

Pages: 2861-2868 Published online on: 06 December 2017
Open Access

Crosstalk between human endometrial stromal cells and decidual NK cells promotes decidualization in vitro by upregulating IL‑25

Yuan Zhang, Ying Wang, Xiao‑Hui Wang, Wen‑Jie Zhou, Li‑Ping Jin, Ming‑Qing Li

Pages: 2869-2878 Published online on: 12 December 2017
Open Access

N‑cadherin attenuates nucleus pulposus cell senescence under high‑magnitude compression

Ming Niu, Fei Ma, Jun Qian, Junwei Li, Tong Wang, Yuzhen Gao, Jian Jin

Pages: 2879-2884 Published online on: 11 December 2017
Open Access

High expression of FLT3 is a risk factor in leukemia

Jie Cheng, Lijun Qu, Jian Wang, Lemei Cheng, Yi Wang

Pages: 2885-2892 Published online on: 08 December 2017
Open Access

Effect of asiaticoside on endothelial cells in hypoxia‑induced pulmonary hypertension

Xiaobing Wang, Xueli Cai, Wu Wang, Yi Jin, Mayun Chen, Xiaoying Huang, Xiaochun Zhu, Liangxing Wang

Pages: 2893-2900 Published online on: 12 December 2017
Open Access

CRISPR/Cas9 targeting of the androgen receptor suppresses the growth of LNCaP human prostate cancer cells

Chaogang Wei, Fengjiao Wang, Wei Liu, Wenlu Zhao, Yi Yang, Kai Li, Li Xiao, Junkang Shen

Pages: 2901-2906 Published online on: 12 December 2017
Open Access

A multigene support vector machine predictor for metastasis of cutaneous melanoma

Dong Wei

Pages: 2907-2914 Published online on: 07 December 2017
Open Access

Vitamin D reduces inflammatory response in asthmatic mice through HMGB1/TLR4/NF‑κB signaling pathway

Han Zhang, Nan Yang, Tianyue Wang, Bing Dai, Yunxiao Shang

Pages: 2915-2920 Published online on: 07 December 2017
Open Access

Urotensin II promotes aldosterone expression in rat aortic adventitial fibroblasts

Jun Li, Yong‑Gang Zhang, Li‑Min Luo, Xiao Dong, Wen‑Hui Ding, Shu‑Yi Dang

Pages: 2921-2928 Published online on: 08 December 2017
Open Access

Effect of genistein on myocardial fibrosis in diabetic rats and its mechanism

Rui Yang, Qiang Jia, Xiao‑Fen Liu, Shan‑Feng Ma

Pages: 2929-2936 Published online on: 12 December 2017
Open Access

COX‑2 inhibition in the endothelium induces glucose metabolism normalization and impairs tumor progression

Longhui Zhang, Sufen Li, Lan Li, Zhengqiong Chen, Ying Yang

Pages: 2937-2944 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Sulforaphane and myricetin act synergistically to induce apoptosis in 3T3‑L1 adipocytes

Anjun Yao, Yingzhuo Shen, Zhuangwei Zhang, Zuquan Zou, Anshi Wang, Shiyong Chen, Huiqin Zhang, Fen Chen, Jinshun Zhao, Zhongming Chen, Yujuan Shan, Xiaohong Zhang

Pages: 2945-2951 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Neuroserpin restores autophagy and promotes functional recovery after acute spinal cord injury in rats

Zheng Li, Fubing Liu, Liang Zhang, Yuanwu Cao, Yunchao Shao, Xiaofeng Wang, Xiaoxing Jiang, Zixian Chen

Pages: 2957-2963 Published online on: 11 December 2017
Open Access

miR‑96 inhibits EMT by targeting AEG‑1 in glioblastoma cancer cells

Shiyu Feng, Jie Yao, Zhibin Zhang, Yanyang Zhang, Zhiyuan Zhang, Jialin Liu, Wenlong Tan, Caihong Sun, Ling Chen, Xinguang Yu

Pages: 2964-2972 Published online on: 08 December 2017
Open Access

Lower level of IL‑35 and its reduced inhibition in Th17 cells in patients with bone marrow mononuclear cells Coombs test‑positive hemocytopenia

Yi Li, Yihao Wang, Hui Liu, Kai Ding, Shanfeng Hao, Yuanyuan Shao, Honglei Wang, Jin Chen, Lei Huang, Zonghong Shao, Rong Fu

Pages: 2973-2981 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Twenty‑four signature genes predict the prognosis of oral squamous cell carcinoma with high accuracy and repeatability

Jianyong Gao, Gang Tian, Xu Han, Qiang Zhu

Pages: 2982-2990 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Upregulation of miR‑598 promotes cell proliferation and cell cycle progression in human colorectal carcinoma by suppressing INPP5E expression

Kun‑Ping Li, Yong‑Ping Fang, Jin‑Qi Liao, Jin‑Dong Duan, Li‑Guang Feng, Xiao‑Zai Luo, Zhi‑Jian Liang

Pages: 2991-2997 Published online on: 06 December 2017
Open Access

A cellular spinal cord scaffold seeded with rat adipose‑derived stem cells facilitates functional recovery via enhancing axon regeneration in spinal cord injured rats

Hong Yin, Tao Jiang, Xi Deng, Miao Yu, Hui Xing, Xianjun Ren

Pages: 2998-3004 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Construction of a 26‑feature gene support vector machine classifier for smoking and non‑smoking lung adenocarcinoma sample classification

Lei Yang, Lu Sun, Wei Wang, Hao Xu, Yi Li, Jia‑Ying Zhao, Da‑Zhong Liu, Fei Wang, Lin‑You Zhang

Pages: 3005-3013 Published online on: 07 December 2017
Open Access

Exploring of the molecular mechanism of rhinitis via bioinformatics methods

Yufen Song, Zhaohui Yan

Pages: 3014-3020 Published online on: 07 December 2017
Open Access

MicroRNA‑138 promotes proliferation and suppresses mitochondrial depolarization in human pulmonary artery smooth muscle cells through targeting TASK‑1

Jin‑Jun Liu, Heng Zhang, Fang Xing, Bi Tang, Shi‑Li Wu, Ling Xuan, Pin‑Fang Kang, Qiong Xu, Hong‑Ju Wang, Ning‑Ru Zhang, Xiao‑Jing Wang

Pages: 3021-3027 Published online on: 06 December 2017
Open Access

Profiles of differentially expressed genes and overexpression of NEBL indicates a positive prognosis in patients with colorectal cancer

Xiao Qiu, Jue‑Rong Feng, Fan Wang, Peng‑Fei Chen, Xiao‑Xing Chen, Rui Zhou, Ying Chang, Jing Liu, Qiu Zhao

Pages: 3028-3034 Published online on: 07 December 2017
Open Access

Betulinic acid‑induced expression of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate‑diaphorase in the immune organs of mice: A possible role of nitric oxide in immunomodulation

Kai Le Pang, Kavitha Vijayaraghavan, Badr Al Sayed, Mohamed Ali Seyed

Pages: 3035-3041 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Identification of key pathogenic genes of sepsis based on the Gene Expression Omnibus database

Xinxing Lu, Lu Xue, Wenbin Sun, Jilu Ye, Zhiyun Zhu, Haifeng Mei

Pages: 3042-3054 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Ginsenoside Rh2 inhibits human A172 glioma cell proliferation and induces cell cycle arrest status via modulating Akt signaling pathway

Kai‑Fei Li, Chun‑Min Kang, Xiao‑Feng Yin, Hai‑Xia Li, Zhuo‑Yu Chen, Yao Li, Qiong Zhang, Yu‑Rong Qiu

Pages: 3062-3068 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Identification of key pathways and genes in Barrett's esophagus using integrated bioinformatics methods

Cong Zhang, Yujie Shen, Jiazheng Wang, Mingxia Zhou, Yingwei Chen

Pages: 3069-3077 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Influence of protein kinase RIPK4 expression on the apoptosis and proliferation of chondrocytes in osteoarthritis

Lixue Zou, Jun Liu, Hougen Lu

Pages: 3078-3084 Published online on: 07 December 2017
Open Access

Baicalein protects against endothelial cell injury by inhibiting the TLR4/NF‑κB signaling pathway

Chun‑Xia Wan, Man Xu, Si‑Hui Huang, Qing‑Qing Wu, Yuan Yuan, Wei Deng, Qi‑Zhu Tang

Pages: 3085-3091 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Neat1 regulates oxidized low-density lipoprotein-induced inflammation and lipid uptake in macrophages via paraspeckle formation

Ning Huang‑Fu, Jing‑Song Cheng, Yong Wang, Zhen‑Wei Li, Sheng‑Huang Wang

Pages: 3092-3098 Published online on: 07 December 2017

Samchuleum attenuates diabetic renal injury through the regulation of TGF‑β/Smad signaling in human renal mesangial cells

Jung Joo Yoon, Yun Jung Lee, Seung Namgung, Byung Hyuk Han, Eun Sik Choi, Dae Gill Kang, Ho Sub Lee

Pages: 3099-3108 Published online on: 06 December 2017

Forkhead box protein O3 suppresses uveal melanoma development by increasing the expression of Bcl‑2‑like protein 11 and cyclin‑dependent kinase inhibitor 1B

Fengxia Yan, Rifang Liao, Shaofen Lin, Xianguo Deng, Peter J. Little, Wenhua Zheng

Pages: 3109-3114 Published online on: 07 December 2017

Upregulation of miR‑185 promotes apoptosis of the human gastric cancer cell line MGC803

Liqiao Fan, Bibo Tan, Yong Li, Qun Zhao, Hufang Yuan, Yu Liu, Dong Wang, Zhidong Zhang

Pages: 3115-3122 Published online on: 06 December 2017

Role of oxidative stress in liver toxicity induced by nickel oxide nanoparticles in rats

Shu Yu, Fangfang Liu, Chen Wang, Jingyi Zhang, An Zhu, Lingyue Zou, Aijie Han, Jin Li, Xuhong Chang, Yingbiao Sun

Pages: 3133-3139 Published online on: 08 December 2017

miR‑138 modulates prostate cancer cell invasion and migration via Wnt/β‑catenin pathway

Zhongwei Yu, Zulin Wang, Feng Li, Jiping Yang, Laikun Tang

Pages: 3140-3145 Published online on: 12 December 2017

Transcriptomic signature predicts the distant relapse in patients with ER+ breast cancer treated with tamoxifen for five years

Hao Zhou, Qingfu Lv, Zhaoji Guo

Pages: 3152-3157 Published online on: 08 December 2017

Long non‑coding RNA FAF1 promotes intervertebral disc degeneration by targeting the Erk signaling pathway

Daguo Mi, Chunyue Cai, Bin Zhou, Xuan Liu, Peide Ma, Shuijie Shen, Wei Lu, Wei Huang

Pages: 3158-3163 Published online on: 11 December 2017

The cloning and activity of human Hes1 gene promoter

Hai Lu, Jinqun Jiang, Yi Gao

Pages: 3164-3169 Published online on: 11 December 2017

Loss of Shp2 within radial glia is associated with cerebral cortical dysplasia, glial defects of cerebellum and impaired sensory‑motor development in newborn mice

Yu Zhu, Jian Shen, Tianfu Sun, Hao Jiang, Kangli Xu, Thiti Samuthrat, Yicheng Xie, Yuxiang Weng, Yongda Li, Qiangmin Xie, Renya Zhan

Pages: 3170-3177 Published online on: 11 December 2017

Construction and protective immunogenicity of DNA vaccine pNMB0315 against Neisseria meningitidis serogroup B

Xiaoxia Wu, Kaiming Li, Meihua Xie, Minjun Yu, Shuangyang Tang, Zhenyu Li, Sihai Hu

Pages: 3178-3185 Published online on: 12 December 2017

Necrostatin-1 attenuates sepsis-associated acute kidney injury by promoting autophagosome elimination in renal tubular epithelial cells

Wei Dong, Zhilian Li, Yuanhan Chen, Li Zhang, Zhiming Ye, Huaban Liang, Ruizhao Li, Lixia Xu, Bin Zhang, Shuangxin Liu, Weidong Wang, Chunling Li, Wei Shi, Xinling Liang

Pages: 3194-3199 Published online on: 07 December 2017

Whole exome sequencing identifies a mutation in EYA1 and GLI3 in a patient with branchio‑otic syndrome and esophageal atresia: Coincidence or a digenic mode of inheritance?

Franziska Kause, Heiko Reutter, Florian Marsch, Holger Thiele, Janine Altmüller, Michael Ludwig, Rong Zhang

Pages: 3200-3205 Published online on: 06 December 2017

Association of aquaporin‑1 with tumor migration, invasion and vasculogenic mimicry in glioblastoma multiforme

Wan‑Yong Yang, Ze‑Feng Tan, Da‑Wei Dong, Yan Ding, Heng Meng, Ying Zhao, Xiu‑Feng Xin, Wei Bi

Pages: 3206-3211 Published online on: 12 December 2017

Resveratrol pretreatment attenuates traumatic brain injury in rats by suppressing NLRP3 inflammasome activation via SIRT1

Peng Zou, Xiaoxiao Liu, Gang Li, Yangang Wang

Pages: 3212-3217 Published online on: 11 December 2017

SPOCD1 promotes cell proliferation and inhibits cell apoptosis in human osteosarcoma

Jinqian Liang, Hong Zhao, Jianhua Hu, Yong Liu, Zheng Li

Pages: 3218-3225 Published online on: 12 December 2017

Cancer‑testis antigen HCA587/MAGEC2 interacts with the general transcription coactivator TAF9 in cancer cells

Pumei Zeng, Ying Wang, Yutian Zheng, Xiao Song, Yanhui Yin

Pages: 3226-3231 Published online on: 12 December 2017

Bis‑enoxacin blocks alveolar bone resorption in rats with ovariectomy‑induced osteoporosis

Xi Zhang, Xinchen Xu, Xuqiang Liu, Chuanyuan Mao, An Qin, Eryi Lu

Pages: 3232-3238 Published online on: 08 December 2017

Plant flavonoid taxifolin inhibits the growth, migration and invasion of human osteosarcoma cells

Xin Chen, Na Gu, Chao Xue, Ban‑Ruo Li

Pages: 3239-3245 Published online on: 12 December 2017

Calcitonin gene‑related peptide reduces Porphyromonas gingivalis LPS‑induced TNF‑α release and apoptosis in osteoblasts

Yan Zhou, Huiyu Zhang, Gang Zhang, Yong He, Ping Zhang, Ziqi Sun, Yuxia Gao, Yinghui Tan

Pages: 3246-3254 Published online on: 06 December 2017

Improving insulin resistance with Antrodia cinnamomea mycelium powder to induce a hypoglycemic effect in dexamethasone‑induced insulin‑resistant rats

Yuan‑Chiang Chung, Chung‑Yuh Tzeng, Ying‑I Chen, Shu‑Wei Chang, Tai‑Hao Hsu, Wai‑Jane Ho, Yueh‑Hsiung Kuo, Pei‑Hsiu Hung, Shih‑Liang Chang

Pages: 3260-3266 Published online on: 12 December 2017

Protective effect of gigantol against hydrogen peroxide‑induced apoptosis in rat bone marrow mesenchymal stem cells through the PI3K/Akt pathway

Huanhuan Chen, Yuechun Huang, Dandan Huang, Zhifang Wu, Yunrong Li, Chunhua Zhou, Gang Wei

Pages: 3267-3273 Published online on: 11 December 2017

Myricetin against ischemic cerebral injury in rat middle cerebral artery occlusion model

Long Sun, Peng Xu, Tinggang Fu, Xin Huang, Jie Song, Meng Chen, Xinghan Tian, Hongli Yin, Jichun Han

Pages: 3274-3280 Published online on: 07 December 2017

Grifolic acid induces mitochondrial membrane potential loss and cell death of RAW264.7 macrophages

Yufeng Zhao, Hai Zhang, Aili Yan, Juanxia Zhu, Ke Liu, Di Chen, Rong Xie, Xi Xu, Xingli Su

Pages: 3281-3287 Published online on: 07 December 2017

SREBP‑2 expression pattern contributes to susceptibility of Mongolian gerbils to hypercholesterolemia

Changlong Li, Honggang Guo, Fangwei Dai, Xueyun Huo, Zhenkun Li, Shuangyue Zhang, Rui Fu, Zhengming He, Meng Gu, Xiaoyan Du, Zhenwen Chen

Pages: 3288-3296 Published online on: 06 December 2017

Elevated expression of PD‑1 on T cells correlates with disease activity in rheumatoid arthritis

Qing Luo, Jianqing Ye, Lulu Zeng, Zhongqin Luo, Zhen Deng, Xue Li, Yang Guo, Zikun Huang, Junming Li

Pages: 3297-3305 Published online on: 06 December 2017

Paeoniflorin inhibits IL‑1β‑induced expression of inflammatory mediators in human osteoarthritic chondrocyte

Lin Zhao, Qi Chang, Tao Huang, Changlin Huang

Pages: 3306-3311 Published online on: 08 December 2017

miR‑137 decreases proliferation, migration and invasion in rheumatoid arthritis fibroblast‑like synoviocytes

Juan Du, Fangze Zhang, Jialong Guo

Pages: 3312-3317 Published online on: 08 December 2017

MicroRNA‑33 regulates the NLRP3 inflammasome signaling pathway in macrophages

Qingyun Xie, Meng Wei, Bo Zhang, Xia Kang, Da Liu, Wei Zheng, Xianming Pan, Yi Quan, Dongfa Liao, Jun Shen

Pages: 3318-3327 Published online on: 08 December 2017

Naringin protects against steroid‑induced avascular necrosis of the femoral head through upregulation of PPARγ and activation of the Notch signaling pathway

Donghong Huang, Zhanchun Li, Bin Chen, Guizhen Fang, Xitao Sun, Fei Li, Hairu Xu, Ying Chen, Weihang Ding

Pages: 3328-3335 Published online on: 11 December 2017

Icariin protects against ischemia‑reperfusion injury in H9C2 cells by upregulating heat shock protein 20

Zhi‑Hong Ren, Zun‑Ping Ke, Man Luo, Yan Shi

Pages: 3336-3343 Published online on: 11 December 2017

Wee1 inhibition can suppress tumor proliferation and sensitize p53 mutant colonic cancer cells to the anticancer effect of irinotecan

Yunping Yin, Qian Shen, Ruikang Tao, Weilong Chang, Ruidong Li, Gengchen Xie, Weizhen Liu, Peng Zhang, Kaixiong Tao

Pages: 3344-3349 Published online on: 08 December 2017

CRP, IL‑2 and TNF‑α level in patients with uremia receiving hemodialysis

Guohui Li, Haijun Ma, Yaoyao Yin, Junxia Wang

Pages: 3350-3355 Published online on: 06 December 2017
Open Access

Time-course behavioral features are correlated with Parkinson's disease‑associated pathology in a 6-hydroxydopamine hemiparkinsonian rat model

Rui‑Jun Su, Jun‑Li Zhen, Wei Wang, Jian‑Liang Zhang, Yan Zheng, Xiao‑Min Wang

Pages: 3356-3363 Published online on: 13 December 2017

Human parvovirus B19 nonstructural protein NS1 activates NLRP3 inflammasome signaling in adult‑onset Still's disease

Der‑Yuan Chen, Yi‑Ming Chen, Hsin‑Hua Chen, Chia‑Wei Hsieh, Ning‑Rong Gung, Wei‑Ting Hung, Bor‑Show Tzang, Tsai‑Ching Hsu

Pages: 3364-3371 Published online on: 12 December 2017

MicroRNA‑675 inhibits cell proliferation and invasion in melanoma by directly targeting metadherin

Ke Liu, Junjun Jin, Kunjie Rong, Lukai Zhuo, Pingsong Li

Pages: 3372-3379 Published online on: 12 December 2017

Involvement of upregulation of fibronectin in the pro‑adhesive and pro‑survival effects of glucocorticoid on melanoma cells

Gao‑Xiang Huang, Min‑Fang Qi, Xiao‑Long Li, Fang Tang, Lei Zhu

Pages: 3380-3387 Published online on: 12 December 2017

NF‑κB regulates HSF1 and c‑Jun activation in heat stress‑induced intestinal epithelial cell apoptosis

Jun Li, Yanan Liu, Pengkai Duan, Rongguo Yu, Zhengtao Gu, Li Li, Zhifeng Liu, Lei Su

Pages: 3388-3396 Published online on: 06 December 2017

Ivermectin as an inhibitor of cancer stem‑like cells

Guadalupe Dominguez‑Gomez, Alma Chavez‑Blanco, Jose Luis Medina‑Franco, Fernanda Saldivar‑Gonzalez, Ytzel Flores‑Torrontegui, Mandy Juarez, José Díaz‑Chávez, Aurora Gonzalez‑Fierro, Alfonso Dueñas‑González

Pages: 3397-3403 Published online on: 08 December 2017

The protective effect of umbelliferone ameliorates myocardial injury following ischemia‑reperfusion in the rat through suppression NLRP3 inflammasome and upregulating the PPAR-γ

Hongbo Luo, Zhengke Fan, Daokang Xiang, Zhenwei Jiang, Wenbin Zhang, Lufang Gao, Chao Feng

Pages: 3404-3410 Published online on: 06 December 2017

TSLP/TSLPR promote angiogenesis following ischemic stroke via activation of the PI3K/AKT pathway

Xiang Yu, Yi Peng, Hui Liang, Ke Fu, Zhihong Zhao, Chun Xie, Lin Zhou, Kangnan Zhang

Pages: 3411-3417 Published online on: 07 December 2017

Protective effects of psoralidin on IL‑1β‑induced chondrocyte apoptosis

Zhitao Rao, Shuqing Wang, Jiaqi Wang

Pages: 3418-3424 Published online on: 11 December 2017

Macrophage migration inhibitory factor promotes cardiac fibroblast proliferation through the Src kinase signaling pathway

Yu‑Mei Xue, Chun‑Yu Deng, Wei Wei, Fang‑Zhou Liu, Hui Yang, Yang Liu, Xin Li, Zhaoyu Wang, Su‑Juan Kuang, Shu‑Lin Wu, Fang Rao

Pages: 3425-3431 Published online on: 12 December 2017
Open Access

[Erratum] Exogenous regucalcin suppresses the proliferation of human breast cancer MDA-MB-231 bone metastatic cells in vitro

Masayoshi Yamaguchi, Tomiyasu Murata

Pages: 3432-3432 Published online on: 12 December 2017
Journal Cover

February 2018
Volume 17 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2016 Impact Factor: 1.692
Ranked #19/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image