Journal Articles

Open Access

Elucidating the role of DEPTOR in Alzheimer's disease

Julie Davies, Elena Zachariades, Karly-Rai Rogers-Broadway, Emmanouil Karteris

Pages: 1195-1200 Published online on: 12 August 2014
Open Access

Optimisation of the differing conditions required for bone formation in vitro by primary osteoblasts from mice and rats

Isabel R. Orriss, Mark O.R. Hajjawi, Carmen Huesa, Vicky E. MacRae, Timothy R. Arnett

Pages: 1201-1208 Published online on: 08 September 2014
Open Access

Natakalim improves post-infarction left ventricular remodeling by restoring the coordinated balance between endothelial function and cardiac hypertrophy

Hong-Min Zhou, Ming-Li Zhong, Yan-Fang Zhang, Wen-Yu Cui, Chao-Liang Long, Hai Wang

Pages: 1209-1218 Published online on: 12 September 2014
Open Access

Transforming growth factor β regulates β-catenin expression in lung fibroblast through NF-κB dependent pathway

Jian Li, Gang Wang, Xia Sun

Pages: 1219-1224 Published online on: 27 August 2014
Open Access

Development of a novel liposomal nanodelivery system for bioluminescence imaging and targeted drug delivery in ErbB2-overexpressing metastatic ovarian carcinoma

Xiao-Jian Han, Yong-Fang Wei, Yu-Ying Wan, Li-Ping Jiang, Jian-Feng Zhang, Hong-Bo Xin

Pages: 1225-1232 Published online on: 04 September 2014
Open Access

Identification of a NFKBIA polymorphism associated with lower NFKBIA protein levels and poor survival outcomes in patients with glioblastoma multiforme

Zhaohui Zhao, Xingming Zhong, Tinfeng Wu, Tianquan Yang, Guilin Chen, Xueshun Xie, Yongxin Wei, Ming Ye, Youxin Zhou, Ziwei Du

Pages: 1233-1240 Published online on: 12 September 2014
Open Access

Inspissated bile syndrome in an infant with citrin deficiency and congenital anomalies of the biliary tract and esophagus: Identification and pathogenicity analysis of a novel SLC25A13 mutation with incomplete penetrance

Han-Shi Zeng, Shu-Tao Zhao, Mei Deng, Zhan-Hui Zhang, Xiang-Ran Cai, Feng-Ping Chen, Yuan-Zong Song

Pages: 1241-1248 Published online on: 10 September 2014
Open Access

Induced growth inhibition, cell cycle arrest and apoptosis in CD133+/CD44+ prostate cancer stem cells by flavopiridol

Burak Cem Soner, Huseyin Aktug, Eda Acikgoz, Fahriye Duzagac, Ummu Guven, Sule Ayla, Cag Cal, Gulperi Oktem

Pages: 1249-1256 Published online on: 11 September 2014
Open Access

Sodium ferulate lowers portal pressure in rats with secondary biliary cirrhosis through the RhoA/Rho-kinase signaling pathway: A preliminary study

Lai Wei, Juan Yang, Min Wang, Sheng-Nan Xu, Hua-Min Liang, Qi Zhou

Pages: 1257-1267 Published online on: 19 August 2014
Open Access

Gingerol prevents prion protein-mediated neuronal toxicity by regulating HIF prolyl hydroxylase 2 and prion protein

Yang-Gyu Park, Sang-Youel Park

Pages: 1268-1276 Published online on: 16 September 2014

Homocysteine reduces protein S-nitrosylation in endothelium

Yulong Chen, Sihai Zhao, Yanli Wang, Yafeng Li, Liang  Bai, Ruihan Liu, Jianglin Fan, Enqi Liu

Pages: 1277-1285 Published online on: 04 September 2014

Angiopoietin-like protein 2 negatively regulated by microRNA-25 contributes to the malignant progression of colorectal cancer

Jumei Zhou, Jing Wang, Shengqi Wu, Suyu Zhu, Sai Wang, Huijun Zhou, Xiaoqing Tian, Ning Tang, Shaolin Nie

Pages: 1286-1292 Published online on: 19 August 2014

Expression and roles of syndecan-4 in dental epithelial cell differentiation

Zhiling Yan, Guoqing Chen, Yaling Yang, Liang Sun, Zongting Jiang, Lian Feng, Mei Yu, Weihua Guo, Weidong Tian

Pages: 1301-1308 Published online on: 19 August 2014

Complete sequence analysis of mitochondrial DNA and telomere length in aplastic anemia

Xing Cui, Junqiang Wang, Zhiguo Cai, Jingyi Wang, Kui Liu, Siyuan Cui, Jie Zhang, Yaqin Luo, Xin Wang, Weiwei Li, Jingyan Jing

Pages: 1309-1314 Published online on: 13 August 2014

GATA6 loss-of-function mutations contribute to familial dilated cardiomyopathy

Lei Xu, Lan Zhao, Fang Yuan, Wei-Feng Jiang, Hua Liu, Ruo-Gu Li, Ying-Jia Xu, Min Zhang, Wei-Yi Fang, Xin-Kai Qu, Yi-Qing Yang, Xing-Biao Qiu

Pages: 1315-1322 Published online on: 13 August 2014

Effects of integrin ανβ3 on differentiation and collagen synthesis induced by connective tissue growth factor in human hypertrophic scar fibroblasts

Xiaolong Hu, Na Li, Ke Tao, Xiaobing Fang, Jiaqi Liu, Yaojun Wang, Hongtao Wang, Jihong Shi, Yunchuan Wang, Peng Ji, Weixia Cai, Xiaozhi Bai, Xiongxiang Zhu, Juntao Han, Dahai Hu

Pages: 1323-1334 Published online on: 22 August 2014

Induction of heme oxygenase‑1 expression protects articular chondrocytes against cilostazol‑induced cellular senescence

Kang Mi Kim, Si Eun Park, Mi Sun Lee, Koanhoi Kim, Young Chul Park

Pages: 1335-1340 Published online on: 29 August 2014

Inhibitory effects of bee venom on Propionibacterium acnes-induced inflammatory skin disease in an animal model

Hyun-Jin An, Woo-Ram Lee, Kyung-Hyun Kim, Jung-Yeon Kim, Sun-Jae Lee, Sang-Mi Han, Kwang-Gill Lee, Chong-Kee Lee, Kwan-Kyu Park

Pages: 1341-1348 Published online on: 12 September 2014

In vitro evaluation of Cordyceps militaris as a potential radioprotective agent

Min-Ho Jeong, You-Soo Park, Dong-Hyeok Jeong, Chang-Geun Lee, Joong-Sun Kim, Su-Jung Oh, Soo-Kyung Jeong, Kwangmo Yang, Wol-Soon Jo

Pages: 1349-1357 Published online on: 18 August 2014

Guanosine exerts neuroprotective effects by reversing mitochondrial dysfunction in a cellular model of Parkinson's disease

Da-Wei Li, Min Yao, Yan-Hua Dong, Min-Na Tang, Wei Chen, Guang-Ren Li, Bi-Quan Sun

Pages: 1358-1364 Published online on: 19 August 2014

Adhesion signaling promotes protease‑driven polyploidization of glioblastoma cells

Javier Mercapide, Aurelio Lorico

Pages: 1365-1371 Published online on: 25 August 2014

Role of microRNA-29b in angiotensin II-induced epithelial-mesenchymal transition in renal tubular epithelial cells

Jialin Pan, Juhong Zhang, Xingwei Zhang, Xi Zhou, Shengyue Lu, Xiaoyan Huang, Jiayu Shao, Guoqiang Lou, Deye Yang, Yong-Jian Geng

Pages: 1381-1387 Published online on: 16 September 2014

Hypofractionated radiotherapy induces miR-34a expression and enhances apoptosis in human nasopharyngeal carcinoma cells

Zhixiong Long, Bin Wang, Dan Tao, Ying Huang, Zezhang Tao

Pages: 1388-1394 Published online on: 17 September 2014

Sublethal exposure of organophosphate pesticide chlorpyrifos alters cellular iron metabolism in hepatocytes and macrophages

Li Sun, Shuping Zhang, Wenli Guo, Wei He, Yi Qian, Guangbo Qu, Hong Ji, Haiqin Rong, Sijin Liu

Pages: 1395-1400 Published online on: 18 August 2014

Dioscin inhibits adipogenesis through the AMPK/MAPK pathway in 3T3-L1 cells and modulates fat accumulation in obese mice

Barun Poudel, Seong-Won Lim, Hyeon-Hui Ki, Sarmila Nepali, Young-Mi Lee, Dae-Ki Kim

Pages: 1401-1408 Published online on: 04 September 2014

miR‑886‑3p upregulation in clear cell renal cell carcinoma regulates cell migration, proliferation and apoptosis by targeting PITX1

Zuhu Yu, Duqun Chen, Zhengming Su, Yifan Li, Wenshui  Yu, Qiang Zhang, Lihua Yang, Cailing Li, Shangqi Yang, Liangchao  Ni, Yaoting Gui, Zebin Mao, Yongqing Lai

Pages: 1409-1416 Published online on: 04 September 2014

Everolimus sensitizes Ras-transformed cells to radiation in vitro through the autophagy pathway

Yu-Chieh Su, Chih-Chia Yu, Fei-Ting Hsu, Shu-Ling Fu, Jeng-Jong Hwang, Ling-Chien Hung, Moon-Sing Lee, Wen-Yen Chiou, Hon-Yi Lin, Shih-Kai Hung

Pages: 1417-1422 Published online on: 09 September 2014

An aptamer targets HBV core protein and suppresses HBV replication in HepG2.2.15 cells

Zuowei Zhang, Jun Zhang, Xiaoyu Pei, Qi Zhang, Bin Lu, Xiaojiao Zhang, Jie Liu

Pages: 1423-1429 Published online on: 19 August 2014

Essential role of the cGMP/PKG signaling pathway in regulating the proliferation and survival of human renal carcinoma cells

Yu Ren, Jianjian Zheng, Xuping Yao, Guobin Weng, Ling Wu

Pages: 1430-1438 Published online on: 08 September 2014

Regulation by resveratrol of prostaglandin E2-stimulated osteoprotegerin synthesis in osteoblasts

Naohiro Yamamoto, Haruhiko Tokuda, Gen Kuroyanagi, Jun Mizutani, Rie Matsushima-Nishiwaki, Akira Kondo, Osamu Kozawa, Takanobu Otsuka

Pages: 1439-1445 Published online on: 16 September 2014
Journal Cover

November 2014
Volume 34 Issue 5

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image