Journal Articles

Functions of the bone morphogenetic protein signaling pathway through microRNAs (Review)

Akiko Hata, Hara Kang

Pages: 563-568 Published online on: 02 January 2015
Open Access

X chromosome inactivation in human parthenogenetic embryonic stem cells following prolonged passaging

Quan Qi, Chenhui Ding, Pingping Hong, Gang Yang, Yanxin Xie, Jing Wang, Sunxing Huang, Ke He, Canquan Zhou

Pages: 569-578 Published online on: 18 December 2014
Open Access

MicroRNA expression profiles in human adipose-derived stem cells during chondrogenic differentiation

Zhen Yang, Jie Hao, Zhen‑Ming Hu

Pages: 579-586 Published online on: 29 December 2014
Open Access

Phylogenetic and structural analysis of the phospholipase A2 gene family in vertebrates

Qi Huang, Yuan Wu, Chao Qin, Wenwu He, Xing Wei

Pages: 587-596 Published online on: 23 December 2014
Open Access

Upregulation of RBFOX1 in the malformed cortex of patients with intractable epilepsy and in cultured rat neurons

Ming Wen, Yong Yan, Ning Yan, Xiao Shan Chen, Shi Yong Liu, Zhan Hui Feng

Pages: 597-606 Published online on: 05 January 2015
Open Access

Tumor-targeting novel manganese complex induces ROS-mediated apoptotic and autophagic cancer cell death

Jia Liu, Wenjie Guo, Jing Li, Xiang Li, Ji Geng, Qiuyun Chen, Jing Gao

Pages: 607-616 Published online on: 20 January 2015
Open Access

Spontaneous immortalization of mouse liver sinusoidal endothelial cells

Xiuhua Zhao, Qian Zhao, Zhen Luo, Yan Yu, Na Xiao, Xuan Sun, Lamei Cheng

Pages: 617-624 Published online on: 13 January 2015
Open Access

Astragaloside IV ameliorates acute pancreatitis in rats by inhibiting the activation of nuclear factor-κB

Lei Qiu, Guojian Yin, Li Cheng, Yuting Fan, Wenqin Xiao, Ge Yu, Miao Xing, Rongrong Jia, Ruiqing Sun, Xiuying Ma, Guoyong Hu, Xingpeng Wang, Maochun Tang, Yan Zhao

Pages: 625-636 Published online on: 16 January 2015
Open Access

Exposure to acoustic stimuli promotes the development and differentiation of neural stem cells from the cochlear nuclei through the clusterin pathway

Tao Xue, Li Wei, Ding-Jun Zha, Li Qiao, Lian-Jun Lu, Fu-Quan Chen, Jian-Hua Qiu

Pages: 637-644 Published online on: 21 January 2015
Open Access

Connexin expression in human acute myeloid leukemia cells: Identification of patient subsets based on protein and global gene expression profiles

Håkon Reikvam, Anita Ryningen, Lars Rune Sæterdal, Ina  Nepstad, Brynjar Foss, Øystein Bruserud

Pages: 645-652 Published online on: 19 December 2014
Open Access

Chronic alcohol exposure exacerbates inflammation and triggers pancreatic acinar-to-ductal metaplasia through PI3K/Akt/IKK

Xin Huang, Xuqi Li, Qingyong Ma, Qinhong Xu, Wanxing Duan, Jianjun Lei, Lun Zhang, Zheng Wu

Pages: 653-663 Published online on: 29 December 2014
Open Access

Identification of hub subnetwork based on topological features of genes in breast cancer

Da-Yong Zhuang, Li Jiang, Qing-Qing He, Peng Zhou, Tao Yue

Pages: 664-674 Published online on: 30 December 2014
Open Access

S100P, a calcium-binding protein, is preferentially associated with the growth of polypoid tumors in colorectal cancer

Jy-Ming Chiang, Reping Tan, Jen-Yi Wang, Jinn-Shium Chen, Yun-Shien Lee, Pao-Shiu Hsieh, Chung Rong Changchien, Jim-Ray Chen

Pages: 675-683 Published online on: 12 January 2015
Open Access

Liraglutide inhibits autophagy and apoptosis induced by high glucose through GLP-1R in renal tubular epithelial cells

X. Zhao, G. Liu, H. Shen, B. Gao, X. Li, J. Fu, J. Zhou, Q. Ji

Pages: 684-692 Published online on: 29 December 2014
Open Access

TGF-β1 induces HMGA1 expression in human breast cancer cells: Implications of the involvement of HMGA1 in TGF-β signaling

Xuyu Zu, Jing Zhong, Jingjing Tan, Li Tan, Dong Yang, Qinghai Zhang, Wenjun Ding, Wen Liu, Gebo Wen, Jianghua Liu, Renxian Cao, Yuyang Jiang

Pages: 693-701 Published online on: 05 January 2015
Open Access

Sex-related gene expression profiles in the adrenal cortex in the mature rat: Microarray analysis with emphasis on genes involved in steroidogenesis

Marcin Trejter, Anna Hochol, Marianna Tyczewska, Agnieszka Ziolkowska, Karol Jopek, Marta Szyszka, Ludwik K. Malendowicz, Marcin Rucinski

Pages: 702-714 Published online on: 09 January 2015
Open Access

Rosiglitazone attenuates atherosclerosis and increases high-density lipoprotein function in atherosclerotic rabbits

Chen Li, Yan Tu, Ting-Rong Liu, Zhi-Gang Guo, Di Xie, Jian-Kai Zhong, Yong-Zhen Fan, Wen-Yan Lai

Pages: 715-723 Published online on: 19 January 2015

Massive bowel resection upregulates the intestinal mRNA expression levels of cellular retinol-binding protein II and apolipoprotein A-IV and alters the intestinal vitamin A status in rats

Taku Hebiguchi, Yoshihiro Mezaki, Mayako Morii, Ryo Watanabe, Kiwamu Yoshikawa, Mitsutaka Miura, Katsuyuki Imai, Haruki Senoo, Hiroaki Yoshino

Pages: 724-730 Published online on: 12 January 2015

Involvement of corin downregulation in ionizing radiation-induced senescence of myocardial cells

Eun Ju Kim, Jeok Lee, Yu Ri Jung, Jung-Jin Park, Myung-Jin Park, Jae-Seon Lee, Chun-Ho Kim, Yoon-Jin Lee, Minyoung Lee

Pages: 731-738 Published online on: 24 December 2014

Protective effects of apigenin against 1-methyl-4-phenylpyridinium ion‑induced neurotoxicity in PC12 cells

Weihai Liu, Songzhi Kong, Qingfeng Xie, Jiyan Su, Wenjie Li, Huizhen Guo, Shanshan Li, Xuexuan Feng, Ziren Su, Yang Xu, Xiaoping Lai

Pages: 739-746 Published online on: 30 December 2014

Tougu Xiaotong formula induces chondrogenic differentiation in association with transforming growth factor-β1 and promotes proliferation in bone marrow stromal cells

Jiashou Chen, Guozhong Liu, Xiaping Weng, Fayuan Liu, Pingdong Lin, Huiting Li, Wenlie Chen, Yunmei Huang, Xianxiang Liu, Hongzhi Ye, Xihai Li

Pages: 747-754 Published online on: 24 December 2014

The combination of ursolic acid and leucine potentiates the differentiation of C2C12 murine myoblasts through the mTOR signaling pathway

Minjung Kim, Bokyung Sung, Yong Jung Kang, Dong Hwan Kim, Yujin Lee, Seong Yeon Hwang, Jeong-Hyun Yoon, Mi-Ae Yoo, Cheol Min Kim, Hae Young Chung, Nam Deuk Kim

Pages: 755-762 Published online on: 22 December 2014

GATA5 loss-of-function mutation in familial dilated cardiomyopathy

Xian-Ling Zhang, Neng Dai, Kai Tang, Yan-Qing Chen, Wei Chen, Juan Wang, Cui-Mei Zhao, Fang Yuan, Xing-Biao Qiu, Xin-Kai Qu, Yi-Qing Yang, Ya-Wei Xu

Pages: 763-770 Published online on: 29 December 2014

CIP-36, a novel topoisomerase II-targeting agent, induces the apoptosis of multidrug-resistant cancer cells in vitro

Bo Cao, Hong Chen, Ying Gao, Cong Niu, Yuan Zhang, Ling Li

Pages: 771-776 Published online on: 14 January 2015

Lipopolysaccharides upregulate calcium concentration in mouse uterine smooth muscle cells through the T-type calcium channels

Lijuan Zhang, Lin Wang, Jingyi Jiang, Dongming Zheng, Sishi Liu, Caixia Liu

Pages: 784-790 Published online on: 29 December 2014

A zebrafish model for subgenomic hepatitis C virus replication

Cun-Bao Ding, Ye Zhao, Jing-Pu Zhang, Zong-Gen Peng, Dan-Qing Song, Jian-Dong Jiang

Pages: 791-797 Published online on: 07 January 2015

CO-029 is overexpressed in gastric cancer and mediates the effects of EGF on gastric cancer cell proliferation and invasion

Hongyu Zhu, Yulian Wu, Wen Zheng, Shiliu Lu

Pages: 798-802 Published online on: 15 January 2015

Puerarin ameliorates hepatic steatosis by activating the PPARα and AMPK signaling pathways in hepatocytes

Ok-Hwa Kang, Sung-Bae Kim, Su-Hyun Mun, Yun-Soo Seo, Hyeong-Chil Hwang, Young-Mi Lee, Ho-Seob Lee, Dae-Gil Kang, Dong-Yeul Kwon

Pages: 803-809 Published online on: 21 January 2015

High glucose induces the release of endothelin-1 through the inhibition of hydrogen sulfide production in HUVECs

Qingbo Guan, Wen Liu, Yuantao Liu, Youfei Fan, Xiaolei Wang, Chunxiao Yu, Yuan Zhang, Shunke Wang, Jia Liu, Jiajun Zhao, Ling Gao

Pages: 810-814 Published online on: 31 December 2014

Involvement of c-Myc in the proliferation of MCF-7 human breast cancer cells induced by bHLH transcription factor DEC2

Yunyan Wu, Hidenobu Sato, Takahiro Suzuki, Tadashi Yoshizawa, Satoko Morohashi, Hiroko Seino, Takeshi Kawamoto, Katsumi Fujimoto, Yukio Kato, Hiroshi Kijima

Pages: 815-820 Published online on: 17 December 2014

Screening for miRNAs and their potential targets in response to TGF-β1 based on miRNA microarray and comparative proteomics analyses in a mouse GC-1 spg germ cell line

Zhuoxian Rong, Dan Li, Xiaowen Liu, Zhiyong Liu, Daobing Wu, Xuanming Liu

Pages: 821-828 Published online on: 29 December 2014

Effect of combined treatment with rosuvastatin and protein kinase Cβ2 inhibitor on angiogenesis following myocardial infarction in diabetic rats

Dong Huang, Fa-Bin Wang, Ming Guo, Shuai Li, Mei-Ling Yan, Tao Yu, Meng Wei, Jing-Bo Li

Pages: 829-838 Published online on: 18 December 2014

miR-21 regulates triglyceride and cholesterol metabolism in non-alcoholic fatty liver disease by targeting HMGCR

Chuanzheng Sun, Feizhou Huang, Xunyang Liu, Xuefei Xiao, Mingshi Yang, Gui Hu, Huaizheng Liu, Liangkan Liao

Pages: 847-853 Published online on: 21 January 2015
Journal Cover

March 2015
Volume 35 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image