Journal Articles

Review

PIWI‑interacting RNA in cancer: Molecular mechanisms and possible clinical implications (Review)

Chao Yuan, Hao Qin, Murugavel Ponnusamy, Yong Chen, Zhijuan Lin

Article Number: 209 Published online on: 29 July 2021
Review Open Access

Role of reactive oxygen species in tumors based on the ‘seed and soil’ theory: A complex interaction (Review)

Wei Liang, Xinying He, Jianqiang Bi, Tingting Hu, Yunchuan Sun

Article Number: 208 Published online on: 29 July 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA H19 regulates LASP1 expression in osteosarcoma by competitively binding to miR‑29a‑3p

Hao Jin, Huan Wang, Xin Jin, Wenbo Wang

Article Number: 207 Published online on: 28 July 2021
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑137 acts as a tumor suppressor in papillary thyroid carcinoma by targeting CXCL12

Su Dong, Meishan Jin, Ye Li, Peiyou Ren, Jia Liu

Article Number: 206 Published online on: 26 July 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Linc01105 acts as an oncogene in the development of neuroblastoma

Mujie Ye, Jing Ma, Baihui Liu, Xiangqi Liu, Duan Ma, Kuiran Dong

Article Number: 205 Published online on: 26 July 2021
Article

Dihydrotanshinone exerts antitumor effects and improves the effects of cisplatin in anaplastic thyroid cancer cells

Lorenzo Allegri, Rossana Domenis, Michele Navarra, Marilena Celano, Diego Russo, Francesca Capriglione, Giuseppe Damante, Federica Baldan

Article Number: 204 Published online on: 26 July 2021
Article Open Access

Amine oxidase, copper containing 3 exerts anti‑mesenchymal transformation and enhances CD4+ T‑cell recruitment to prolong survival in lung cancer

Chao-Yuan Chang, Kuan-Li Wu, Yung-Yun Chang, Pei-Hsun Tsai, Jen-Yu Hung, Wei-An Chang, Shu-Fang Jian, Yung-Chi Huang, Inn-Wen Chong, Ying-Ming Tsai, Ya-Ling Hsu

Article Number: 203 Published online on: 23 July 2021
Article Open Access

Chronic stress promotes glioma cell proliferation via the PI3K/Akt signaling pathway

Zi-Qian Zhang, Xue Wang, Bing-Hua Xue, Yun Zhao, Fang Xie, Shi-Da Wang, Cong Xue, Ying Wang, Yan-Shu Zhang, Ling-Jia Qian

Article Number: 202 Published online on: 23 July 2021
Article Open Access

Circular RNA TADA2A promotes proliferation and migration via modulating of miR‑638/KIAA0101 signal in non‑small cell lung cancer

Ye Zhang, Hongmin Yao, Ying Li, Lu Yang, Liang Zhang, Jinxin Chen, Yong Wang, Xia Li

Article Number: 201 Published online on: 23 July 2021
Article Open Access

miRNA‑7515 suppresses pancreatic cancer cell proliferation, migration and invasion via downregulating IGF‑1 expression

Shan Lei, Zhirui Zeng, Zhiwei He, Wenpeng Cao

Article Number: 200 Published online on: 22 July 2021
Article Open Access

Cep63 knockout inhibits the malignant phenotypes of papillary thyroid cancer cell line TPC‑1

Chenguang Liu, Fangqin Yu, Runsheng Ma, Lele Zhang, Gongbo Du, Dongpeng Niu, Detao Yin

Article Number: 199 Published online on: 21 July 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Synergistic effects of eukaryotic co‑expression plasmid‑based STAT3‑specific siRNA and LKB1 on ovarian cancer in vitro and in vivo

Yuan Pan, Liqun Zhang, Xinyue Zhang, Ruizhi Liu

Article Number: 198 Published online on: 21 July 2021
Article Open Access

Progression of melanoma is suppressed by targeting all transforming growth factor‑β isoforms with an Fc chimeric receptor

Shingo Kodama, Katarzyna Α. Podyma‑Inoue, Toshihiro Uchihashi, Kyoko Kurioka, Hitomi Takahashi, Akinari Sugauchi, Kazuki Takahashi, Toshihiro Inubushi, Mikihiko Kogo, Susumu Tanaka, Tetsuro Watabe

Article Number: 197 Published online on: 20 July 2021
Article Open Access

Screening of hub genes and evaluation of the growth regulatory role of CD44 in metastatic prostate cancer

Junhao Lin, Zhi Chen, Zuan Li, Deyong Nong, Ximing Li, Guihai Huang, Nan Hao, Jianbo Liang, Wei Li

Article Number: 196 Published online on: 19 July 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] HORMAD1 promotes docetaxel resistance in triple negative breast cancer by enhancing DNA damage tolerance

Beige Zong, Lu Sun, Yang Peng, Yihua Wang, Yu Yu, Jinwei Lei, Yingzi Zhang, Shipeng Guo, Kang Li, Shengchun Liu

Article Number: 195 Published online on: 19 July 2021
Retraction Open Access

[Retracted] microRNA-195 functions as a tumor suppressor by inhibiting CBX4 in hepatocellular carcinoma

Changli Zheng, Jingjing Li, Qi Wang, Wei Liu, Jianda Zhou, Rui Liu, Qinghai Zeng, Xiaowei Peng, Chenghui Huang, Peiguo Cao, Ke Cao

Article Number: 194 Published online on: 16 July 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Synergistic growth inhibition by sorafenib and cisplatin in human osteosarcoma cells

Qu Yang, Shanyong Zhang, Mingyang Kang, Rongpeng Dong, Jianwu Zhao

Article Number: 193 Published online on: 16 July 2021
Review

Overview of serpin B9 and its roles in cancer (Review)

Wen-Jun Wang, Jiao Wang, Chao Ouyang, Chong Chen, Xiao-Feng Xu, Xiao-Qun Ye

Article Number: 190 Published online on: 12 July 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑128 suppresses cell growth and metastasis in colorectal carcinoma by targeting IRS1

Lan Wu, Bo Shi, Kexin Huang, Guoyu Fan

Article Number: 189 Published online on: 12 July 2021
Article

Androgens enhance the ability of intratumoral macrophages to promote breast cancer progression

Mio Yamaguchi, Kiyoshi Takagi, Masayasu Sato, Ai Sato, Yasuhiro Miki, Yoshiaki Onodera, Minoru Miyashita, Hironobu Sasano, Takashi Suzuki

Article Number: 188 Published online on: 12 July 2021
Article Open Access

Mechanism of tumor‑derived extracellular vesicles in regulating renal cell carcinoma progression by the delivery of MALAT1

Chengluo Jin, Linmei Shi, Kunlun Li, Wei Liu, Yu Qiu, Yakun Zhao, Bai Zhao, Zhexun Li, Yifei Li, Qingguo Zhu

Article Number: 187 Published online on: 12 July 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA LINC01224 promotes cell proliferation and inhibits apoptosis by regulating AKT3 expression via targeting miR‑485‑5p in endometrial carcinoma

Xin Zuo, Weiling Li, Xiaofang Yan, Tieliang Ma, Yan Ren, Meijuan Hua, Huiyun Yang, Haifeng Wu, Hongdi Zhu

Article Number: 186 Published online on: 09 July 2021
Journal Cover

September-2021
Volume 46 Issue 3

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image