Journal Articles

Paracrine control of glucagon release by somatostatin (Review)

Willy J. Malaisse

Pages: 491-498 Published online on: 24 December 2013
Open Access

Inhibition of serine/threonine protein phosphatase PP1 protects cardiomyocytes from tunicamycin‑induced apoptosis and I/R through the upregulation of p-eIF2α

Chun-Lei Liu, Yun-Yun He, Xin Li, Rui-Jun Li, Kun-Lun He, Li-Li Wang

Pages: 499-506 Published online on: 23 December 2013
Open Access

Differential expression and regulation of prohibitin during curcumin-induced apoptosis of immortalized human epidermal HaCaT cells

Hai-Bo Yang, Wei Song, Lan-Ying Chen, Qi-Fu Li, Song-Lin Shi, Hai-Yan Kong, Pu Chen

Pages: 507-514 Published online on: 09 January 2014
Open Access

Human single-chain variable fragment antibody inhibits macrophage migration inhibitory factor tautomerase activity

Mayuri Tarasuk, Ornnuthchar Poungpair, Duangporn Ungsupravate, Kunan Bangphoomi, Wanpen Chaicumpa, Pa-Thai Yenchitsomanus

Pages: 515-522 Published online on: 13 January 2014
Open Access

Enhancement in efferocytosis of oxidized low‑density lipoprotein-induced apoptotic RAW264.7 cells through Sirt1-mediated autophagy

Baoxin Liu, Buchun Zhang, Rong Guo, Shuang Li, Yawei Xu

Pages: 523-533 Published online on: 27 December 2013
Open Access

PDGF-induced PI3K-mediated signaling enhances the TGF‑β‑induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells in a TGF-β-activated MEK-dependent manner

Jun Yokota, Naoyuki Chosa, Shunsuke Sawada, Naoto Okubo, Noriko Takahashi, Tomokazu Hasegawa, Hisatomo Kondo, Akira Ishisaki

Pages: 534-542 Published online on: 27 December 2013
Open Access

A novel assay for high-throughput screening of anti-Alzheimer's disease drugs to determine their efficacy by real-time monitoring of changes in PC12 cell proliferation

Xue-Qin Hou, Rong Yan, Cong Yang, Lei Zhang, Ru-Yu Su, Si-Jun Liu, Shi-Jie Zhang, Wen-Qing He, Shu-Huan Fang, Shu-Yi Cheng, Zi-Ren Su, Yun-Bo Chen, Qi Wang

Pages: 543-549 Published online on: 27 December 2013

17β-estradiol promotes cholesterol efflux from vascular smooth muscle cells through a liver X receptor α-dependent pathway

Huan Wang, Yan Liu, Ling Zhu, Wenjing Wang, Zhaofei Wan, Fangyuan Chen, Yan Wu, Juan Zhou, Zuyi Yuan

Pages: 550-558 Published online on: 08 January 2014

Radiosensitization of human lung cancer cells by the novel purine-scaffold Hsp90 inhibitor, PU-H71

Tatsuya Segawa, Yoshihiro Fujii, Aya Tanaka, Shin-Ichi Bando, Ryuichi Okayasu, Ken Ohnishi, Nobuo Kubota

Pages: 559-564 Published online on: 19 December 2013

Cell-cell adhesion through N-cadherin enhances VCAM-1 expression via PDGFRβ in a ligand-independent manner in mesenchymal stem cells

Emiko Aomatsu, Naoyuki Chosa, Soko Nishihira, Yoshiki Sugiyama, Hiroyuki Miura, Akira Ishisaki

Pages: 565-572 Published online on: 27 December 2013

Nardostachys chinensis induces the differentiation of human promyelocytic leukemic cells through the activation of the protein kinase C-dependent extracellular signal-regulated kinase signaling pathway

Sung-Min Ju, Jun-Gue Kang, Hyun-Ock Pae, Guem-San Lee, Won-Sin Kim, Yeoung-Su Lyu, Byung-Hun Jeon

Pages: 573-580 Published online on: 19 December 2013

Overexpression of GNAO1 correlates with poor prognosis in patients with gastric cancer and plays a role in gastric cancer cell proliferation and apoptosis

Zhen Liu, Jun Zhang, Lijun Wu, Jie Liu, Mingqing Zhang

Pages: 589-596 Published online on: 20 December 2013

Neuroprotective effects of Gua Lou Gui Zhi decoction against glutamate-induced apoptosis in BV-2 cells

Zuanfang Li, Haixia Hu, Ruhui Lin, Jingjie Mao, Xiaoqin Zhu, Zhenfeng Hong, Jing Tao, Yun Zhang, Lidian Chen

Pages: 597-604 Published online on: 30 December 2013

Inhibition of the leptin-induced activation of the p38 MAPK pathway contributes to the protective effects of naringin against high glucose-induced injury in H9c2 cardiac cells

Jingfu Chen, Hailiang Mo, Runmin Guo, Qiong You, Ruina Huang, Keng Wu

Pages: 605-612 Published online on: 07 January 2014

Expression of selected genes involved in steroidogenesis in the course of enucleation-induced rat adrenal regeneration

Marianna Tyczewska, Marcin Rucinski, Agnieszka Ziolkowska, Marcin Trejter, Marta Szyszka, Ludwik K. Malendowicz

Pages: 613-623 Published online on: 20 December 2013

O-GlcNAcylation under hypoxic conditions and its effects on the blood-retinal barrier in diabetic retinopathy

Chong Xu, Guodong Liu, Xiaoqiao Liu, Fang Wang

Pages: 624-632 Published online on: 20 December 2013

Positive feedback regulation between Akt phosphorylation and fatty acid synthase expression in osteosarcoma

Heng Wang, Qing Feng Luo, Ai Fen Peng, Xin Hua Long, Tao Fang Wang, Zhi Li Liu, Guo Mei Zhang, Rong Ping Zhou, Song Gao, Yang Zhou, Wen Zhao Chen

Pages: 633-639 Published online on: 23 December 2013

Arctiin induces an UVB protective effect in human dermal fibroblast cells through microRNA expression changes

Ghang Tai Lee, Hwa Jun Cha, Kwang Sik Lee, Kun Kook Lee, Jin Tae Hong, Kyu Joong Ahn, In-Sook An, Sungkwan An, Seunghee Bae

Pages: 640-648 Published online on: 07 January 2014

Phytosphigosine-1-phosphate increases sensitivity of EGF-dependent cell proliferation

Hwa Jun Cha, Jeong Pyo Lee, Kwang Sik Lee, Kun Kook Lee, Myoung Jun Choi, Dong Kyu Lee, Kwang Nyeon Kim, Sungkwan An

Pages: 649-653 Published online on: 07 January 2014

A novel GATA4 loss-of-function mutation responsible for familial dilated cardiomyopathy

Lan Zhao, Jia-Hong Xu, Wen-Jun Xu, Hong Yu, Qian Wang, Hong-Zhen Zheng, Wei-Feng Jiang, Jin-Fa Jiang, Yi-Qing Yang

Pages: 654-660 Published online on: 23 December 2013

Role of Rho kinase in lysophosphatidic acid-induced altering of blood-brain barrier permeability

Ying Yu, Jun Qin, Meizhen Liu, Qingyuan Ruan, Yiliang Li, Zhaohui Zhang

Pages: 661-669 Published online on: 07 January 2014

Transcriptome and miRNA network analysis of familial hypercholesterolemia

Haibin Chen, Liang Wang, Jinfa Jiang

Pages: 670-676 Published online on: 27 December 2013

Expression of retinoic acid target genes in coronary artery disease

Dusan Bilbija, Ali Ateia Elmabsout, Julia Sagave, Fred Haugen, Nasser Bastani, Christen Peder Dahl, Lars Gullestad, Allan Sirsjö, Rune Blomhoff, Guro Valen

Pages: 677-686 Published online on: 13 January 2014

Caffeic acid phenethyl ester attenuates pro-inflammatory and fibrogenic phenotypes of LPS-stimulated hepatic stellate cells through the inhibition of NF-κB signaling

Wen-Xing Zhao, Li Wang, Ju-Lun Yang, Lian-Zhen Li, Wen-Mang Xu, Tao Li

Pages: 687-694 Published online on: 30 December 2013

Helicobacter pylori enhances CIP2A expression and cell proliferation via JNK2/ATF2 signaling in human gastric cancer cells

Yongxun Zhao, Yumin Li, Jian Han, Tao Liu, Quanlin Guan, Peng Zhao, Lingyun Guo, Kaikun Liu, Dongqiang He

Pages: 703-710 Published online on: 07 January 2014

Chimeric anti-IL-17 full-length monoclonal antibody is a novel potential candidate for the treatment of rheumatoid arthritis

Fuliang Bai, Hui Tian, Zeshan Niu, Mingyao Liu, Guiping Ren, Yinhang Yu, Tian Sun, Siming Li, Deshan Li

Pages: 711-721 Published online on: 27 December 2013

RhoBTB2 gene in breast cancer is silenced by promoter methylation

Weiwei Tang, Chuan Wang, Fangmeng Fu, Qiang Chen

Pages: 722-728 Published online on: 18 December 2013

Comparison of read-through effects of aminoglycosides and PTC124 on rescuing nonsense mutations of HERG gene associated with long QT syndrome

Haiyun Yu, Xiaoyan Liu, Jian Huang, Yinhui Zhang, Roumu Hu, Jielin Pu

Pages: 729-735 Published online on: 23 December 2013

Formation of a salsolinol-like compound, the neurotoxin, 1-acetyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, in a cellular model of hyperglycemia and a rat model of diabetes

De-Wei Song, Nian Xin, Bing-Jie Xie, Yu-Juan Li, Ling-Yan Meng, Hong-Mei Li, Michael Schläppi, Yu-Lin Deng

Pages: 736-742 Published online on: 24 December 2013
Journal Cover

March 2014
Volume 33 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image