Journal Articles

Open Access

The kidney tight junction (Review)

Jianghui Hou

Pages: 1451-1457 Published online on: 01 October 2014
Open Access

Dissecting the mechanism of carotid atherosclerosis from the perspective of regulation

Min Lin, Lin Zhao, Wenlong Zhao, Jing Weng

Pages: 1458-1466 Published online on: 09 October 2014
Open Access

Identification of I411K, a novel missense EYA4 mutation causing autosomal dominant non‑syndromic hearing loss

Minxing Tan, Xiaofei Shen, Jun Yao, Qinjun Wei, Yajie Lu, Xin Cao, Guangqian Xing

Pages: 1467-1472 Published online on: 19 September 2014
Open Access

Inhibition of Src phosphorylation reduces damage to the blood-brain barrier following transient focal cerebral ischemia in rats

Yongsheng Bai, Guanghui Xu, Mengxue Xu, Qi Li, Xinyue Qin

Pages: 1473-1482 Published online on: 24 September 2014
Open Access

Adseverin knockdown inhibits osteoclastogenesis in RAW264.7 cells Retraction in /10.3892/ijmm.2014.1990

Wenting Qi, Yan Gao, Jun Tian, Hongwei Jiang

Pages: 1483-1491 Published online on: 22 September 2014
Open Access

Xuebijing exerts protective effects on lung permeability leakage and lung injury by upregulating Toll-interacting protein expression in rats with sepsis

Ming-Wei Liu, Yun-Hui Wang, Chuan-Yun Qian, Hui Li

Pages: 1492-1504 Published online on: 23 September 2014
Open Access

Zinc finger protein 382 is downregulated by promoter hypermethylation in pediatric acute myeloid leukemia patients

Yan-Fang Tao, Shao-Yan Hu, Jun Lu, Lan Cao, Wen-Li Zhao, Pei-Fang Xiao, Li-Xiao Xu, Zhi-Heng Li, Na-Na Wang, Xiao-Juan Du, Li-Chao Sun, He Zhao, Fang Fang, Guang-Hao Su, Yan-Hong Li, Yi-Ping Li, Yun-Yun Xu, Jian Ni, Jian Wang, Xing Feng, Jian Pan

Pages: 1505-1515 Published online on: 13 October 2014

Detoxifying effect of fermented black ginseng on H2O2-induced oxidative stress in HepG2 cells

Min-Ji Bak, Woo-Sik Jeong, Kyu-Bong Kim

Pages: 1516-1522 Published online on: 16 October 2014

Orexin-A stimulates 3β-hydroxysteroid dehydrogenase expression and cortisol production in H295R human adrenocortical cells through the AKT pathway

Xiaocen Chang, Yuyan Zhao, Shujing Ju, Lei Guo

Pages: 1523-1528 Published online on: 06 October 2014

Poly-ε-caprolactone composite scaffolds for bone repair

R. Di Liddo, P. Paganin, S. Lora, D. Dalzoppo, C. Giraudo, D. Miotto, A.  Tasso, S.  Barbon, M.  Artico, E. Bianchi, P. P. Parnigotto, M. T. Conconi, C.  Grandi

Pages: 1537-1546 Published online on: 01 October 2014

Feasibility of lentiviral‑mediated sodium iodide symporter gene delivery for the efficient monitoring of bone marrow‑derived mesenchymal stem cell transplantation and survival

Shuo Shi, Min Zhang, Rui Guo, Ying Miao, Miao Zhang, Jiajia Hu, Yun Xi, Biao Li

Pages: 1547-1554 Published online on: 14 October 2014

ZnPP reduces autophagy and induces apoptosis, thus aggravating liver ischemia/reperfusion injury in vitro

Yun Wang, Xuanxuan Xiong, Hao Guo, Mingbo Wu, Xiangcheng Li, Yuanchao Hu, Guangwei Xie, Jian Shen, Qingzhong Tian

Pages: 1555-1564 Published online on: 14 October 2014

The downregulation of miR-144 is associated with the growth and invasion of osteosarcoma cells through the regulation of TAGLN expression

Mingdong Zhao, Jianshu Huang, Keke Gui, Min Xiong, Guoping Cai, Ji Xu, Kun Wang, Dechang Liu, Xinchao Zhang, Wangping Yin

Pages: 1565-1572 Published online on: 10 October 2014

Duhuo Jisheng decoction treatment inhibits the sodium nitroprussiate‑induced apoptosis of chondrocytes through the mitochondrial‑dependent signaling pathway

Fayuan Liu, Guozhong Liu, Wenna Liang, Hongzhi Ye, Xiaping Weng, Pingdong Lin, Huiting Li, Jiashou Chen, Xianxiang Liu, Xihai Li

Pages: 1573-1580 Published online on: 10 October 2014

NKX2-6 mutation predisposes to familial atrial fibrillation

Jun Wang, Dai-Fu Zhang, Yu-Min Sun, Ruo-Gu Li, Xing-Biao Qiu, Xin-Kai Qu, Xu Liu, Wei-Yi Fang, Yi-Qing Yang

Pages: 1581-1590 Published online on: 16 October 2014

The marine-derived fungal metabolite, terrein, inhibits cell proliferation and induces cell cycle arrest in human ovarian cancer cells

Yi-Fei Chen, Shu-Ying Wang, Hong Shen, Xiao-Fen Yao, Feng-Li Zhang, Dongmei Lai

Pages: 1591-1598 Published online on: 13 October 2014

miR‑96 functions as a tumor suppressor gene by targeting NUAK1 in pancreatic cancer

Xuan Huang, Wei Lv, Jian‑Hua Zhang, Da‑Lin Lu

Pages: 1599-1605 Published online on: 19 September 2014

Extract of the mycelium of T. matsutake inhibits elastase activity and TPA-induced MMP-1 expression in human fibroblasts

So Young Kim, Kyung Chan Go, Yi Seop Song, Yeon Su Jeong, Eun Joo Kim, Beom Joon Kim

Pages: 1613-1621 Published online on: 14 October 2014

Mutant hypoxia‑inducible factor 1α modified bone marrow mesenchymal stem cells ameliorate cerebral ischemia

Chunyu Yang, Hua Liu, Danping Liu

Pages: 1622-1628 Published online on: 30 September 2014

Amelioration of hypoxia and LPS‑induced intestinal epithelial barrier dysfunction by emodin through the suppression of the NF‑κB and HIF‑1α signaling pathways

Qi Lei, Fu Qiang, Du Chao, Wu Di, Zhang Guoqian, Yuan Bo, Yan Lina

Pages: 1629-1639 Published online on: 13 October 2014

Obesity increases histone H3 lysine 9 and 18 acetylation at Tnfa and Ccl2 genes in mouse liver

Michal Mikula, Aneta Majewska, Joanna Karolina Ledwon, Artur Dzwonek, Jerzy Ostrowski

Pages: 1647-1654 Published online on: 03 October 2014

Knockdown of TRAF4 expression suppresses osteosarcoma cell growth in vitro and in vivo

Weitao Yao, Xin Wang, Qiqing Cai, Songtao Gao, Jiaqiang Wang, Peng Zhang

Pages: 1655-1660 Published online on: 29 September 2014

Genistein inhibits pro‑inflammatory cytokines in human mast cell activation through the inhibition of the ERK pathway

Dong Hwan Kim, Woo‑Sung Jung, Mi Eun Kim, Hee‑Woo Lee, Hwa‑Young Youn, Jong Keun Seon, Haeng‑Nam Lee, Jun Sik Lee

Pages: 1669-1674 Published online on: 02 October 2014

Induction of apoptosis by obovatol as a novel therapeutic strategy for acute myeloid leukemia

Hyeng-Soo Kim, Ga Young Lim, Junmo Hwang, Zae Young Ryoo, Tae-Lin Huh, Sanggyu Lee

Pages: 1675-1680 Published online on: 02 October 2014

Evaluation and validation of the suitable control genes for quantitative PCR studies in plasma DNA for non‑invasive prenatal diagnosis

Qiwei Yang, Hassan Abdellah Ahmed Ali, Shan Yu, Lin  Zhang, Xiuying Li, Zhenwu Du, Guizhen Zhang

Pages: 1681-1687 Published online on: 23 September 2014

Identification of the responsible proteins for increased selenium bioavailability in the brain of transgenic rats overexpressing selenoprotein M

Yona Kim, Jun Seo Goo, Il Yong Kim, Ji Eun Kim, Moon Hwa Kwak, Jun Go, Sunbo Shim, Jin Tae Hong, Dae Youn Hwang, Je Kyung Seong

Pages: 1688-1698 Published online on: 24 September 2014

Xuebijing attenuates hypotension through the upregulation of angiotensin II type 1 receptor‑associated protein 1 in rats suffering from heat stroke

Zhiguo Pan, Yu Shao, Wenpeng Dong, Chenxi Liu, Yi  Chen, Hui Jin, Liqun Tang, Junming Qiu, Lei Su

Pages: 1699-1705 Published online on: 29 September 2014

Palmitic acid exerts pro‑inflammatory effects on vascular smooth muscle cells by inducing the expression of C‑reactive protein, inducible nitric oxide synthase and tumor necrosis factor‑α

Di Wu, Juntian Liu, Xiaoming Pang, Shuyue Wang, Jingjing Zhao, Xiaolu Zhang, Liuxin Feng

Pages: 1706-1712 Published online on: 22 September 2014

Oxidized S100A4 inhibits the activation of protein phosphatase 5 through S100A1 in MKN‑45 gastric carcinoma cells

Mitsumasa Tsuchiya, Fuminori Yamaguchi, Seiko Shimamoto, Tomohito Fujimoto, Hiroshi Tokumitsu, Masaaki Tokuda, Ryoji Kobayashi

Pages: 1713-1719 Published online on: 29 September 2014

Effects of icariin on the regulation of the OPG‑RANKL‑RANK system are mediated through the MAPK pathways in IL‑1β‑stimulated human SW1353 chondrosarcoma cells

Zeming Wang, Li Ding, Sihan Zhang, Tao Jiang, Yongmian Yang, Rongheng Li

Pages: 1720-1726 Published online on: 30 September 2014
Journal Cover

December 2014
Volume 34 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image