Journal Articles

Therapeutic suppression of premature termination codons: Mechanisms and clinical considerations (Review)

John Karijolich, Yi-Tao Yu

Pages: 355-362 Published online on: 17 June 2014
Open Access

Interaction between ingested nutrients and gut endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome (Review)

Magdy El-Salhy, Odd Helge Gilja, Doris Gundersen, Jan G. Hatlebakk, Trygve Hausken

Pages: 363-371 Published online on: 17 June 2014

Cigarette smoking and gastrointestinal diseases: The causal relationship and underlying molecular mechanisms (Review)

L. F. Li, R. L.Y. Chan, L. Lu, J. Shen, L. Zhang, W. K.K. Wu, L. Wang, T. Hu, M. X. Li, C. H. Cho

Pages: 372-380 Published online on: 22 May 2014
Open Access

Hepatocyte growth factor regulates the TGF‑β1‑induced proliferation, differentiation and secretory function of cardiac fibroblasts

Xin Yi, Xiaoyan Li, Yanli Zhou, Shan Ren, Weiguo Wan, Gaoke Feng, Xuejun Jiang

Pages: 381-390 Published online on: 16 May 2014
Open Access

Effects of grape seed proanthocyanidin extract on pentylenetetrazole-induced kindling and associated cognitive impairment in rats

Junli Zhen, Zhenzhen Qu, Haibo Fang, Lan Fu, Yupeng Wu, Hongchao Wang, Hongmin Zang, Weiping Wang

Pages: 391-398 Published online on: 06 June 2014
Open Access

Suppression of PAX6 promotes cell proliferation and inhibits apoptosis in human retinoblastoma cells

Bo Meng, Yisong Wang, Bin Li

Pages: 399-408 Published online on: 17 June 2014
Open Access

Alteration of glycine receptor immunoreactivity in the auditory brainstem of mice following three months of exposure to radiofrequency radiation at SAR 4.0 W/kg

Dhiraj Maskey, Hyung Gun Kim, Myung-Whan Suh, Gu Seob Roh, Myeung Ju Kim

Pages: 409-419 Published online on: 22 May 2014
Open Access

MicroRNA-206 overexpression promotes apoptosis, induces cell cycle arrest and inhibits the migration of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells

Weiwei Liu, Chuanming Xu, Huifang Wan, Chunju Liu, Can Wen, Hongfei Lu, Fusheng Wan

Pages: 420-428 Published online on: 11 June 2014
Open Access

Bushen‑Yizhi formula ameliorates cognition deficits and attenuates oxidative stress‑related neuronal apoptosis in scopolamine‑induced senescence in mice

Xue‑Qin Hou, Dian‑Wei Wu, Chun‑Xia Zhang, Rong Yan, Cong Yang, Cui‑Ping  Rong, Lei Zhang, Xiang Chang, Ru‑Yu Su, Shi‑Jie Zhang, Wen‑Qing  He, Zhao  Qu, Shi Li, Zi‑Ren Su, Yun‑Bo Chen, Qi Wang, Shu‑Huan Fang

Pages: 429-439 Published online on: 11 June 2014
Open Access

Erythropoietin improves neurobehavior by reducing dopaminergic neuron loss in a 6‑hydroxydopamine‑induced rat model

Chen Qi, Mingxin Xu, Jing Gan, Xinxin Yang, Na Wu, Lu  Song, Weien Yuan, Zhenguo Liu

Pages: 440-450 Published online on: 17 June 2014
Open Access

Role of miR-146a in human chondrocyte apoptosis in response to mechanical pressure injury in vitro

Lei Jin, Jian Zhao, Wensen Jing, Shiju Yan, Xin Wang, Chun Xiao, Baoan Ma

Pages: 451-463 Published online on: 16 June 2014

A comparison of epidermal growth factor receptor mutation testing methods in different tissue types in non-small cell lung cancer

Suqin Yi, Yuan Zhuang, Jun Zhou, Haitao Ma, Jianan Huang, Lin  Wang, Weidong Zhu, Suya Kang, Linchuan Guo, Feng Guo

Pages: 464-474 Published online on: 28 May 2014

Expression of glucagon-like peptide-1 receptor and glucose‑dependent insulinotropic polypeptide receptor is regulated by the glucose concentration in mouse osteoblastic MC3T3-E1 cells

Emina Aoyama, Ippei Watari, Katarzyna Anna Podyma-Inoue, Masaki Yanagishita, Takashi Ono

Pages: 475-482 Published online on: 27 May 2014

α-tubulin nuclear overexpression is an indicator of poor prognosis in patients with non-Hodgkin's lymphoma

Shinichi Hayashi, Tetsuo Mikami, Yoshihiro Murai, Yasuo Takano, Johji Imura

Pages: 483-490 Published online on: 04 June 2014

Characterization of microRNA expression in serous ovarian carcinoma

Yanhong Li, Li Yao, Fei Liu, Jia Hong, Lin Chen, Beilei Zhang, Wei Zhang

Pages: 491-498 Published online on: 17 June 2014

Asiatic acid attenuates cardiac hypertrophy by blocking transforming growth factor-β1-mediated hypertrophic signaling in vitro and in vivo

Linjie Si, Jing Xu, Chenlong Yi, Xiaohan Xu, Fang Wang, Weijuan Gu, Yuqing Zhang, Xiaowei Wang

Pages: 499-506 Published online on: 14 May 2014

The large intracellular loop of ptch1 mediates the non-canonical Hedgehog pathway through cyclin B1 in nevoid basal cell carcinoma syndrome

Fei-Yan Yu, Ying-Ying Hong, Jia-Fei Qu, Feng Chen, Tie-Jun Li

Pages: 507-512 Published online on: 16 May 2014

Osmotic stress decreases aquaporin-4 expression in the human retinal pigment epithelial cell line, ARPE-19

François Willermain, Sarah Janssens, Tatjana Arsenijevic, Isabelle Piens, Nargis Bolaky, Laure Caspers, Jason Perret, Christine Delporte

Pages: 533-538 Published online on: 29 May 2014

Functional analysis of the nuclear localization signal of the POU transcription factor Skn‑1a in epidermal keratinocytes

Ryuta Moritsugu, Katsuto Tamai, Hajime Nakano, Takayuki Aizu, Koji Nakajima, Takehiro Yamazaki, Daisuke Sawamura

Pages: 539-544 Published online on: 13 June 2014

Tougu Xiaotong capsule promotes chondrocyte autophagy by regulating the Atg12/LC3 conjugation systems

Xihai Li, Fayuan Liu, Wenna Liang, Hongzhi Ye, Huiting Li, Fangrong Yu, Jiashou Chen, Wenlie Chen, Ruhui Lin, Chunsong Zheng, Guangwen Wu, Huifeng Xu, Xianxiang Liu

Pages: 545-552 Published online on: 04 June 2014

Caffeine prevents human prion protein-mediated neurotoxicity through the induction of autophagy

Ji-Hong Moon, Ju-Hee Lee, Jin-Young Park, Sung-Wook Kim, You-Jin Lee, Seog‑Jin Kang, Jae-Won Seol, Dong-Choon Ahn, Sang-Youel Park

Pages: 553-558 Published online on: 18 June 2014

Development of oral osteomucosal tissue constructs in vitro and localization of fluorescently-labeled bisphosphonates to hard and soft tissue

Susan Bae, Shuting Sun, Tara Aghaloo, Ju-Eun Oh, Charles E. McKenna, Mo K. Kang, Ki-Hyuk Shin, Sotirios Tetradis, No-Hee Park, Reuben H. Kim

Pages: 559-563 Published online on: 11 June 2014

Oxidized high-density lipoprotein impairs the function of human renal proximal tubule epithelial cells through CD36

Xiang Gao, Jianxiang Wu, Yixin Qian, Lili Fu, Guiqun  Wu, Chenggang Xu, Changlin Mei

Pages: 564-572 Published online on: 10 June 2014

Exome sequencing reveals CHM mutations in six families with atypical choroideremia initially diagnosed as retinitis pigmentosa

Shiqiang Li, Liping Guan, Shaohua Fang, Hui Jiang, Xueshan Xiao, Jianhua Yang, Panfeng Wang, Ye Yin, Xiangming Guo, Jun Wang, Jianguo Zhang, Qingjiong Zhang

Pages: 573-577 Published online on: 06 June 2014

Brain death induces the alteration of liver protein expression profiles in rabbits

Bing Du, Ling Li, Zhibiao Zhong, Xiaoli Fan, Bingbing Qiao, Chongxiang He, Zhen Fu, Yanfeng Wang, Qifa Ye

Pages: 578-584 Published online on: 16 June 2014

Transgelin overexpression in lung adenocarcinoma is associated with tumor progression

Xiaohong Wu, Liangliang Dong, Ruifeng Zhang, Kejing Ying, Huahao Shen

Pages: 585-591 Published online on: 16 June 2014

Axl receptor tyrosine kinase is a novel target of apigenin for the inhibition of cell proliferation

Kyung-Chan Kim, Eun-Ha Choi, Chuhee Lee

Pages: 592-598 Published online on: 13 June 2014

Effects of histone deacetylase inhibition on the survival, proliferation and migration of Schwann cells, as well as on the expression of neurotrophic factors and genes associated with myelination

Yazhou Wang, Xingjun Wu, Yueping Zhong, Jianhong  Shen, Xinhua Wu, Shaoqing Ju, Xiaofei Wang

Pages: 599-605 Published online on: 02 June 2014

Chronic exposure to simulated space conditions predominantly affects cytoskeleton remodeling and oxidative stress response in mouse fetal fibroblasts

Michaël Beck, Marjan Moreels, Roel Quintens, Khalil Abou-El-Ardat, Hussein  El-Saghire, Kevin Tabury, Arlette Michaux, Ann Janssen, Mieke  Neefs, Patrick Van Oostveldt, Winnok H. De Vos, Sarah Baatout

Pages: 606-615 Published online on: 22 May 2014

shRNA-mediated Bmi-1 silencing sensitizes multiple myeloma cells to bortezomib

Shun-Quan Wu, Zhen-Zhen Xu, Wen-Yan Niu, Hao-Bo Huang, Rong Zhan

Pages: 616-623 Published online on: 06 June 2014

Mixtures of recombinant growth factors inhibit the production of pro-inflammatory mediators and cytokines in LPS-stimulated RAW 264.7 cells by inactivating the ERK and NF-κB pathways

Yonghee Lee, Dohyun Lee, Kyotan Koo, Jay Lee, Yi Seop Song, Ho Sang Yoon, Yoo Mi Choi, Beom Joon Kim

Pages: 624-631 Published online on: 28 May 2014

β-catenin regulates NF-κB activity and inflammatory cytokine expression in bronchial epithelial cells treated with lipopolysaccharide

Jaewoong Jang, Jong-Hyeok Ha, Sang-In Chung, Yoosik Yoon

Pages: 632-638 Published online on: 16 June 2014
Journal Cover

August 2014
Volume 34 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image