Journal Articles

Open Access

Identification of potential therapeutic target genes and miRNAs for primary myelofibrosis with microarray analysis

Yong Liu, Bo Wei, Xuebing Zhang, Dehui Xu, Bo Wang, Guochao Yin, Dawer Gu, Yuxiang Li, Daliang Kong

Pages: 2743-2750 Published online on: 09 August 2017
Open Access

Role of miR-128 in hypertension-induced myocardial injury

Jie Yin, Hongyan Liu, Lei Huan, Suping Song, Liying Han, Faxin Ren, Zengtang Zhang, Zhiqiang Zang, Junye Zhang, Shu Wang

Pages: 2751-2756 Published online on: 04 August 2017
Open Access

Changes to the bladder epithelial barrier are associated with ketamine-induced cystitis

Qixin Duan, Tianpeng Wu, Xiaochun Yi, Lingqi Liu, Jiantao Yan, Zhongjie Lu

Pages: 2757-2762 Published online on: 09 August 2017
Open Access

Therapeutic effects of rapamycin on alcoholic cardiomyopathy

Xilin Tu, Chao Wang, Xiaoxue Ru, Lili Jing, Lijun Zhou, Ling Jing

Pages: 2763-2770 Published online on: 08 August 2017

Bioinformatics method identifies potential biomarkers of dilated cardiomyopathy in a human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocyte model

Yu Zhuang, Yu‑Jia Gong, Bei‑Fen Zhong, Yi Zhou, Li Gong

Pages: 2771-2778 Published online on: 28 July 2017
Open Access

Salvianolic acid B and danshensu induce osteogenic differentiation of rat bone marrow stromal stem cells by upregulating the nitric oxide pathway

Xinle Zhang, Liyi Zou, Jin Li, Bilian Xu, Tie Wu, Huanqiong Fan, Weiming Xu, Weimin Yao, Yajun Yang, Yuyu Liu, Liao Cui

Pages: 2779-2788 Published online on: 09 August 2017
Open Access

Regulatory roles of miRNA-758 and matrix extracellular phosphoglycoprotein in cervical cancer

Xianhua Meng, Yinghui Zhao, Jinyun Wang, Zheng Gao, Qingxia Geng, Xiaoxia Liu

Pages: 2789-2794 Published online on: 04 August 2017
Open Access

Treatment of Graves' ophthalmopathy with an in-house Phosphorus-32 source: Initial clinical observations

Hai‑Tao Hao, Yujun Wang, Xufu Wang, Sha Luan, Jianhua Cui, Yu Chen, Ya‑Li Cui

Pages: 2795-2800 Published online on: 09 August 2017
Open Access

A reliable method for the sorting and identification of ALDHhigh cancer stem cells by flow cytometry

Zhengwei Leng, Zhao Yang, Lifa Li, Xiaorong Zhong, He Zhou, Yong Li, Gang Yang, Guangjun Zhang, Yongfu Xiong, Tong Zhou, Jianshui Li, Dongsheng Wang, Jingdong Li

Pages: 2801-2808 Published online on: 28 July 2017
Open Access

MicroRNA‑210 contributes to peripheral nerve regeneration through promoting the proliferation and migration of Schwann cells

Xiaona Zhang, Xu Gong, Jinpeng Qiu, Yang Zhang, Fengyan Gong

Pages: 2809-2816 Published online on: 02 August 2017
Open Access

Triptolide inhibits CD4+ memory T cell‑mediated acute rejection and prolongs cardiac allograft survival in mice

Shuiwei Qiu, Dingliang Lv

Pages: 2817-2822 Published online on: 02 August 2017
Open Access

Forkhead box C1 is targeted by microRNA‑133b and promotes cell proliferation and migration in osteosarcoma

Lu Deng, Tang Liu, Beibei Zhang, Haishan Wu, Jingping Zhao, Jindong Chen

Pages: 2823-2830 Published online on: 02 August 2017
Open Access

Pancreatic islet regeneration through PDX-1/Notch-1/Ngn3 signaling after gastric bypass surgery in db/db mice

Tao Huang, Jun Fu, Zhijing Zhang, Yuhao Zhang, Yunjia Liang, Cuicui Ge, Xianju Qin

Pages: 2831-2838 Published online on: 07 August 2017
Open Access

The role of mTOR signaling pathway on cognitive functions in cerebral ischemia-reperfusion

Liying Yang, Yingying Zhang, Zhongrui Yan, Feng Tian

Pages: 2839-2844 Published online on: 03 August 2017
Open Access

Tetrahydroxystilbene glucoside isolated from Polygonum multiflorum Thunb. demonstrates osteoblast differentiation promoting activity

Yayuan Zheng, Jin Li, Jingkai Wu, Yongjie Yu, Weimin Yao, Manru Zhou, Jun Tian, Jingjing Zhang, Liao Cui, Xiaobin Zeng, Yuyu Liu

Pages: 2845-2852 Published online on: 09 August 2017
Open Access

Identification of microRNAs involved in gefitinib resistance of non‑small‑cell lung cancer through the insulin‑like growth factor receptor 1 signaling pathway

Wei Ma, Yanhong Kang, Lanlan Ning, Jie Tan, Hanping Wang, Yi Ying

Pages: 2853-2862 Published online on: 28 July 2017
Open Access

Effects of N-acetylcysteine treatment in acute respiratory distress syndrome: A meta-analysis

Ying Zhang, Shaoxue Ding, Caifeng Li, Yifeng Wang, Zhe Chen, Zhiqiang Wang

Pages: 2863-2868 Published online on: 07 August 2017
Open Access

Changes in the anterior cornea during the early stages of severe myopia prior to and following LASIK, as detected by confocal microscopy

Jinrong Zhao, Jinguo Yu, Liu Υang, Yang Liu, Shaozhen Zhao

Pages: 2869-2874 Published online on: 02 August 2017
Open Access

Desmopressin plus anticholinergic agent in the treatment of nocturnal enuresis: A meta-analysis

Jianyong Yu, Zhaojun Yan, Shiying Zhou, Feng Han, Feng Xiao, Jian Han, Congling Sun

Pages: 2875-2884 Published online on: 07 August 2017
Open Access

Weikangning therapy in functional dyspepsia and the protective role of Nrf2

Yujuan Chang, Wei Wei, Li Tong, Yanjun Liu, Aimin Zhou, Jiande Chen, Ruhan Wei, Ping Zhang, Xiaolan Su

Pages: 2885-2894 Published online on: 07 August 2017
Open Access

Ginsenoside Rb1 inhibits hypoxia-induced epithelial‑mesenchymal transition in ovarian cancer cells by regulating microRNA-25

Dan Liu, Ting Liu, Yue Teng, Wei Chen, Le Zhao, Xu Li

Pages: 2895-2902 Published online on: 04 August 2017
Open Access

TLR4 antagonist suppresses airway remodeling in asthma by inhibiting the T-helper 2 response

Ming Li, Zhao‑Ni Wang, Li‑Fen Yang, Yan Yan, Liang‑Ming Cai, Ya‑Ting Li, Yong‑Kang Qiao, Zhuang‑Gui Chen

Pages: 2911-2916 Published online on: 07 August 2017
Open Access

A database for orphan genes in Poaceae

Chensong Yao, Hanwei Yan, Xiaodan Zhang, Rongfu Wang

Pages: 2917-2924 Published online on: 09 August 2017
Open Access

Effects of leukotriene B4 on interleukin-32, interferon-γ and chemokines in rats with rheumatoid arthritis

Danyan Bi, Danqing Bi, Ming Zhong, Hong Zhang, Song Jin, Sha Ma, Huayou Luo

Pages: 2925-2930 Published online on: 27 July 2017
Open Access

Analysis of differentially expressed genes in white blood cells isolated from patients with major burn injuries

Gongjie Tang, Tao Zhang, Xinbo Wang, Zengmei Song, Fucun Liu, Qian Zhang, Ran Huo

Pages: 2931-2936 Published online on: 07 August 2017
Open Access

Effects of sevoflurane on rats with ischemic brain injury and the role of the TREK-1 channel

Lixiao Pan, Fengyun Yang, Caixia Lu, Changxin Jia, Qing Wang, Kexue Zeng

Pages: 2937-2942 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Effects of puerarin combined with conventional therapy on ischemic stroke

Min Yuan, Guijiang Liu, Xiuqi Zheng, Pei Li, Jinghua Liu, Sujie Wang, Yibin Cao

Pages: 2943-2946 Published online on: 11 August 2017
Open Access

Nursing interventions in depressed children with low serum levels of BDNF

Qingrong Sun, Chuanying Cui, Yanxia Fu, Shumei Ma, Hongxia Li

Pages: 2947-2952 Published online on: 11 August 2017
Open Access

Molecular mechanism of miR-181b in heart disease due to pregnancy-induced hypertension syndrome

Zheng Gao, Li Wang, Jinyun Wang, Fengyong Yang, Jin Qu

Pages: 2953-2959 Published online on: 03 August 2017
Open Access

Novel targeted puncture technique for percutaneous transforaminal endoscopic lumbar discectomy reduces X-ray exposure

Yuedong Zeng, Jie Bao, Jiancheng Su, Pingxian Tan, Wei Xie, Zheng Huang, Hong Xia

Pages: 2960-2968 Published online on: 09 August 2017
Open Access

Dynamical differential networks and modules inferring disrupted genes associated with the progression of Alzheimer's disease

Zhengling Wang, Xinling Yan, Chenghua Zhao

Pages: 2969-2975 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Elevation of PTPN1 promoter methylation is a significant risk factor of type 2 diabetes in the Chinese population

Qing Huang, Liyuan Han, Yanfen Liu, Changyi Wang, Donghui Duan, Nanjia Lu, Kaiyue Wang, Lu Zhang, Kaibo Gu, Shiwei Duan, Yifeng Mai

Pages: 2976-2982 Published online on: 11 August 2017
Open Access

Co-culture with lung cancer A549 cells promotes the proliferation and migration of mesenchymal stem cells derived from bone marrow

Yue‑Mei Zhang, Zhi‑Ming Zhang, Quan‑Lin Guan, Yong‑Qi Liu, Zhi‑Wei Wu, Jin‑Tian Li, Yun Su, Chun‑Lu Yan, Ya‑Li Luo, Jie Qin, Qian Wang, Xiao‑Dong Xie

Pages: 2983-2991 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Efficacy research of salazosulfamide in ankylosing spondylitis and NAT1 gene polymorphism

Xiu-Fen Ma, Xiao-Dong Wang, Run-Rong Liu, Qing-Xia Luan

Pages: 2999-3003 Published online on: 27 July 2017
Open Access

Comparative proteomics analysis of primary cutaneous amyloidosis

Daxing Cai, Yang Li, Chunlei Zhou, Yulin Jiang, Jian Jiao, Lin Wu

Pages: 3004-3012 Published online on: 31 July 2017
Open Access

Escherichia coli virulence influences the roles of sex hormone receptors in female dogs with simulated pyometra

Cunzhong Qian, Jiafa Hou

Pages: 3013-3021 Published online on: 07 August 2017
Open Access

Blood purification treatment initiated at the time of sepsis diagnosis effectively attenuates serum HMGB1 upregulation and improves patient prognosis

Shixiang Zheng, Qinyong Weng, Wenwei Wu, Guohua Ding

Pages: 3029-3035 Published online on: 31 July 2017
Open Access

Prophylactic ulinastatin administration for preventing post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: A meta-analysis

Kun Zhu, Jian‑Ping Wang , Jin‑Gen Su

Pages: 3036-3056 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Overexpression of transcription factor activating enhancer binding protein 4 (TFAP4) predicts poor prognosis for colorectal cancer patients

Jianchang Wei, Ping Yang, Tong Zhang, Zhuanpeng Chen, Wei Chen, Li Wanglin, Feng He, Fang Wei, Di Huang, Junbin Zhong, Zhi Yang, Huacui Chen, He Hu, Shanqi Zeng, Zheng Sun, Jie Cao

Pages: 3057-3061 Published online on: 02 August 2017
Open Access

Diagnosis and treatment of gastric duplication in children: A case report

Lifeng Zhang, Qingjiang Chen, Zhigang Gao, Qixing Xiong, Qiang Shu

Pages: 3062-3066 Published online on: 07 August 2017
Open Access

Cordycepin induces apoptosis of human acute monocytic leukemia cells via downregulation of the ERK/Akt signaling pathway

Yue Wang, Huimin Mo, Jun Gu, Kan Chen, Zhihua Han, Yi Liu

Pages: 3067-3073 Published online on: 31 July 2017
Open Access

Baicalin and baicalein attenuate renal fibrosis in vitro via inhibition of the TGF-β1 signaling pathway

Qin Hu, Lina Gao, Bo Peng, Xinmin Liu

Pages: 3074-3080 Published online on: 04 August 2017
Open Access

Multidisciplinary therapy for the treatment of malocclusion in a patient with chronic periodontitis with a five‑year follow-up: A case report

Dongmei Zhang, Li Lin, Xiaoling Tang, Chen Li, Jingbo Liu, Hongyang Wang, Yaping Pan

Pages: 3081-3087 Published online on: 03 August 2017
Open Access

64-Slice spiral double-low CT to evaluate the degree of stenosis and plaque composition in diagnosing coronary artery disease

Xiao-Rong Feng, Li-Hua Liang, Ju-Fang Wu, Yao-Qiang Chen, Shuang Liang

Pages: 3088-3092 Published online on: 04 August 2017
Open Access

Effects of HV-CRRT on PCT, TNF-α, IL-4, IL-6, IL-8 and IL-10 in patients with pancreatitis complicated by acute renal failure

Changbo Liu, Mu Li, Shixiong Cao, Jianzhong Wang, Xiaoqiong Huang, Weizhen Zhong

Pages: 3093-3097 Published online on: 27 July 2017
Open Access

Tumoricidal activities of pterostilbene depend upon destabilizing the MTA1-NuRD complex and enhancing P53 acetylation in hepatocellular carcinoma

Yu‑Yuan Qian, Zhi‑Su Liu, Ding‑Yu Pan, Kun Li

Pages: 3098-3104 Published online on: 11 August 2017
Open Access

Hyperbranched polymer drug delivery treatment for lung metastasis of salivary adenoid cystic carcinoma in nude mice

Weiwei Wang, Jialei Ma, Furong Jin, Jianxing Liao

Pages: 3105-3111 Published online on: 08 August 2017
Open Access

Effects of different anesthesia methods on postoperative transient neurological syndrome in patients with lumbar disc herniation

Shunhong Mao, Chunhua Zhu, Yulin Chang

Pages: 3112-3116 Published online on: 07 August 2017

Phascolarctobacterium faecium abundant colonization in human gastrointestinal tract

Feifan Wu, Xianfeng Guo, Jiachun Zhang, Min Zhang, Zihao Ou, Yongzheng Peng

Pages: 3122-3126 Published online on: 03 August 2017

Astragalus polysaccharides combined with ibuprofen exhibit a therapeutic effect on septic rats via an anti‑inflammatory cholinergic pathway

Li Liu, Shibiao Chen, Xiaoyun Xu, Benchao Hou, Fei Mo

Pages: 3127-3130 Published online on: 02 August 2017

A novel mutation in the hepatocyte nuclear factor‑1β gene in maturity onset diabetes of the young 5 with multiple renal cysts and pancreas hypogenesis: A case report

You Lv, Zhuo Li, Kan He, Ying Gao, Xianchao Xiao, Yujia Liu, Guixia Wang

Pages: 3131-3136 Published online on: 02 August 2017

Evaluation of the chondroprotective action of N-acetylglucosamine in a rat experimental osteoarthritis model

Daiki Kubomura, Tomoya Ueno, Masanori Yamada, Isao Nagaoka

Pages: 3137-3144 Published online on: 28 July 2017

Sevoflurane may be more beneficial than propofol in patients receiving endoscopic variceal ligation and endoscopic variceal sclerotherapy: A randomized, double-blind study

Linghua Tang, Huimin Liu, Yang Wu, Mei Li, Wei Li, Meng Jiang, Jiabao Hou, Ying Jiang, Zhongyuan Xia, Qingtao Meng

Pages: 3145-3152 Published online on: 09 August 2017

Elevated levels of soluble fractalkine and increased expression of CX3CR1 in neuropsychiatric systemic lupus erythematosus

Ling Guo, Xiaoye Lu, Yuan Wang, Chunde Bao, Shunle Chen

Pages: 3153-3158 Published online on: 02 August 2017

Screening of differentially expressed genes associated with Kawasaki disease by microarray analysis

Jie Jiang, Yi Cai, Zhuoying Li, Lihua Huang, Jia Chen, Lang Tian, Zhixiang Wu, Xin Li, Zhiheng Chen, Chunyuan Chen, Zuocheng Yang

Pages: 3159-3164 Published online on: 08 August 2017

Compositional analysis of various layers of upper urinary tract stones by infrared spectroscopy

Zhang He, Zhang Jing, Zheng Jing‑Cun, Hu Chuan‑Yi, Gao Fei

Pages: 3165-3169 Published online on: 02 August 2017

Bax is involved in the anticancer activity of Velcade in colorectal cancer

Liya Su, Qimuge Suyila, Ling Yang, Hong Li, Yaguang Xi, Xiulan Su

Pages: 3179-3183 Published online on: 31 July 2017

Association of ANK1 variants with new‑onset type 2 diabetes in a Han Chinese population from northeast China

Lulu Sun, Xuelong Zhang, Tongtong Wang, Meijun Chen, Hong Qiao

Pages: 3184-3190 Published online on: 02 August 2017

Cnidium officinale Makino extract induces apoptosis through activation of caspase-3 and p53 in human liver cancer HepG2 cells

Heeok Hong, Jeong Cheol An, Joseph F. de La Cruz, Seong‑Gu Hwang

Pages: 3191-3197 Published online on: 09 August 2017

Eosinophilic biomarkers for detection of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease with or without pulmonary embolism

Qiong‑Fang Yang, Ting‑Ting Lu, Cai‑Min Shu, Lan‑Fang Feng, Hao‑Teng Chang, Qiao‑Ying Ji

Pages: 3198-3206 Published online on: 02 August 2017

Investigation of standardized administration of anti‑platelet drugs and its effect on the prognosis of patients with coronary heart disease

Chao Ding, Jianhua Zhang, Rongcheng Li, Jiacai Wang, Yongcang Hu, Yanyan Chen, Xiannan Li, Yan Xu

Pages: 3207-3212 Published online on: 08 August 2017

Preclinical trial of the multi-targeted lenvatinib in combination with cellular immunotherapy for treatment of renal cell carcinoma

Chengkuan Cai, Jingyuan Tang, Baixin Shen, Liucheng Ding, Yunpeng Shao, Zhengsen Chen, Yinchao Ma, Haoliang Xue, Zhongqing Wei

Pages: 3221-3228 Published online on: 31 July 2017

Phospholemman, a major regulator of skeletal muscle Na+/K+‑ATPase, is not mutated in probands with hypokalemic periodic paralysis

Ying‑Ying Chen, Xiao‑Ying Wang, Qiu‑Xia Fu, Yi Kang, He‑Bin Yao

Pages: 3229-3232 Published online on: 28 July 2017

Efficacy of a leukotriene receptor antagonist for pediatric cedar pollen allergy complicated by asthma

Shigemi Yoshihara, Yutaka Kikuchi, Mari Saitou, Susumu Yanagawa, Noriko Kanno, Hiroshi Igarashi, Hironobu Fukuda, Akiko Iimura, Toshio Abe, Yumi Yamada, Tamotsu Andou, Osamu Arisaka

Pages: 3233-3238 Published online on: 07 August 2017

Dietary vitamin B6 modulates the gene expression of myokines, Nrf2-related factors, myogenin and HSP60 in the skeletal muscle of rats

Sofya Suidasari, Shinji Uragami, Noriyuki Yanaka, Norihisa Kato

Pages: 3239-3246 Published online on: 03 August 2017

Inhibitory effect of burdock leaves on elastase and tyrosinase activity

Chi‑Ting Horng, Hsing‑Chen Wu, Ni‑Na Chiang, Chiu‑Fang Lee, Yu‑Syuan Huang, Hui‑Yun Wang, Jai‑Sing Yang, Fu‑An Chen

Pages: 3247-3252 Published online on: 03 August 2017

MicroRNA-186 regulates the invasion and metastasis of bladder cancer via vascular endothelial growth factor C

Xuefeng He, Jigen Ping, Duangai Wen

Pages: 3253-3258 Published online on: 08 August 2017

Effect of intercostal nerve block combined with general anesthesia on the stress response in patients undergoing minimally invasive mitral valve surgery

Yanping Zhan, Guo Chen, Jian Huang, Benchao Hou, Weicheng Liu, Shibiao Chen

Pages: 3259-3264 Published online on: 02 August 2017

FEN1 knockdown improves trastuzumab sensitivity in human epidermal growth factor 2‑positive breast cancer cells

Xue Zeng, Xiaofang Che, Yun‑Peng Liu, Xiu‑Juan Qu, Lu Xu, Chen‑Yang Zhao, Chun‑Lei Zheng, Ke‑Zuo Hou, Yuee Teng

Pages: 3265-3272 Published online on: 02 August 2017

Triterpenoids from Ganoderma lucidum inhibit the activation of EBV antigens as telomerase inhibitors

Dong‑Shu Zheng, Liang‑Shu Chen

Pages: 3273-3278 Published online on: 03 August 2017

A crossover study of the combination therapy of metformin and exenatide or biphasic insulin aspart 30 in overweight or obese patients newly diagnosed with type 2 diabetes mellitus

Huibiao Quan, Huachuan Zhang, Weiping Wei, Tuanyu Fang, Daoxiong Chen, Kaining Chen

Pages: 3279-3287 Published online on: 02 August 2017

Spectroscopic analysis and docking simulation on the recognition and binding of TEM-1 β-lactamase with β-lactam antibiotics

Jianting Yang, Qian Li, Liujiao Bian

Pages: 3288-3298 Published online on: 31 July 2017

Immune regulation of miR‑30 on the Mycobacterium tuberculosis‑induced TLR/MyD88 signaling pathway in THP‑1 cells

Yuqing Wu, Qi Sun, Liang Dai

Pages: 3299-3303 Published online on: 02 August 2017

Wogonoside alleviates inflammation induced by traumatic spinal cord injury by suppressing NF‑κB and NLRP3 inflammasome activation

Yonglin Zhu, Hanzhong Zhu, Zhaojie Wang, Fengguang Gao, Jingsheng Wang, Wenqiang Zhang

Pages: 3304-3308 Published online on: 08 August 2017

Atorvastatin alleviates iodinated contrast media-induced cytotoxicity in human proximal renal tubular epithelial cells

Gai‑Ling Liu, Rong Lei, Shao‑Bin Duan, Mi‑Mi Tang, Min Luo, Qian Xu

Pages: 3309-3313 Published online on: 01 August 2017

Tirofiban facilitates the reperfusion process during endovascular thrombectomy in ICAS

Hongchen Zhao, Jinhua Zhang, Danyan Gu, Zongjie Shi, Jie Pan, Yu Geng, Tianming Shi

Pages: 3314-3318 Published online on: 31 July 2017
Open Access

[Editorial] HPV vaccination in boys: Determining the clinical relevance of this strategy

Harald zur Hausen, Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3327-3328 Published online on: 23 August 2017
Open Access

Paediatric Virology as a new educational initiative: An interview with Nobelist Professor of Virology Harald zur Hausen

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3329-3331 Published online on: 23 August 2017
Open Access

The educational challenge of Paediatric Virology: An interview with Professor of Neonatology Anne Greenough

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3332-3334 Published online on: 23 August 2017
Open Access

The innovation of the subspecialty of Paediatric Virology: An interview with Research Professor of Molecular Virology Anna Kramvis

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3335-3337 Published online on: 23 August 2017
Open Access

The proposal of Paediatric Virology and its perspectives: An interview with Professor of Paediatrics Maria Theodoridou

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3338-3340 Published online on: 23 August 2017
Open Access

Viral infections, neonatal mortality and the mystery of the Athenian Agora: An interview with Professor of Anthropology Maria Liston

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3341-3345 Published online on: 23 August 2017
Open Access

George N. Papanicolaou (1883-1962), an exceptional human, scientist and academic teacher: An interview with Dr Neda Voutsa-Perdiki

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3346-3349 Published online on: 23 August 2017
Open Access

The combined strategy of mesenchymal stem cells and tissue-engineered scaffolds for spinal cord injury regeneration (Review)

Rosaliana Libro, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon

Pages: 3355-3368 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Screening of differentially expressed proteins in psoriasis vulgaris by two‑dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry

Yinan Dai, Qingrui Zhang, Yi Jiang, Lu Yin, Xiaodong Zhang, Yang Chen, Xinze Cai

Pages: 3369-3374 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Endoscopy in the treatment of slit ventricle syndrome

Jiaping Zheng, Guoqiang Chen, Qing Xiao, Yiyang Huang, Yupeng Guo

Pages: 3381-3386 Published online on: 18 August 2017
Open Access

ERβ compensates for the absence of ERα function to promote osteoblast viability by inhibition of SOST signaling

Shijin Lu, Changying Sun, Congxiu Miao, Zhongfu Zhao

Pages: 3387-3392 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Inhibition of periderm removal in all-trans retinoic acid-induced cleft palate in mice

Ya‑Dong Zhang, Shi‑Yi Dong, Hong‑Zhang Huang

Pages: 3393-3398 Published online on: 16 August 2017

Calreticulin is an effective immunologic adjuvant to tumor‑associated antigens

Jun Wang, Zhi Peng Gao, Song Qin, Chang Bai Liu, Li Li Zou

Pages: 3399-3406 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Anti‑EGFR antibody conjugated silica nanoparticles as probes for lung cancer detection

Jun Wan, Wei Wu, Renquan Zhang, Shandong Liu, Yunlong Huang

Pages: 3407-3412 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Novel type of peritoneocentesis trocar-assisted distal ventriculoperitoneal shunt placement with supervision via a one-port laparoscope

Guangming Wang, Jinlu Yu, Yongxin Luan, Yanwu Han, Shuanglin Fu

Pages: 3413-3418 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Long non-coding RNA AB209630 suppresses cell proliferation and metastasis in human hepatocellular carcinoma

Teng Li, Yun Liu, Yanming Sun

Pages: 3419-3424 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Quantitative assessment of salvaged myocardial zone and intramyocardial hemorrhage using non‑contrast faster T2 mapping in a rat model by 7T MRI

Yan Zhang, Yini Xu, Lei Wang, Yushu Chen, Ruiqing Tian, Jun Jiao, Hong Xie, Li Yang, Fabao Gao

Pages: 3425-3432 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Relevance of clinical features in the prognosis of bronchopulmonary dysplasia in premature infants

Zhifang Du, Xiangyong Kong, Yanli Ren, Zhichun Feng, Junjin Huang, Jia Chen, Ruijuan Wang

Pages: 3433-3440 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Delivery of biotinylated IGF‑1 with biotinylated self‑assembling peptides combined with bone marrow stem cell transplantation promotes cell therapy for myocardial infarction

Ming Zhang, Wen‑Wei Ai, Zhi‑Liang Mei, Yun‑Hua Hu, Zhi‑Ling Zhang

Pages: 3441-3446 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Cardioprotective effect of Notch signaling on the development of myocardial infarction complicated by diabetes mellitus

Fang Wu, Bo Yu, Xu Zhang, Yuelan Zhang

Pages: 3447-3454 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Effects of exogenous growth hormone administration on dexamethasone‑induced growth impairment in adolescent male rats

Myung‑Gyou Kim, Jeong‑Seok Oh, Hye Kyung Kim, Kang‑Hyun Leem

Pages: 3455-3462 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Intermittent hypoxia simulating obstructive sleep apnea causes pulmonary inflammation and activates the Nrf2/HO‑1 pathway

Yeying Wang, Yanling Chai, Xiaojie He, Li Ai, Xia Sun, Yiling Huang, Yongxia Li

Pages: 3463-3470 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Increased cathepsin K levels in human atherosclerotic plaques are associated with plaque instability Corrigendum in /10.3892/etm.2017.5660

Huiying Zhao, Xiujiao Qin, Shuai Wang, Xiwei Sun, Bin Dong

Pages: 3471-3476 Published online on: 16 August 2017
Open Access

The expression of vasohibin‑1 and its prognostic significance in bladder cancer

Bo Zhang, Zhouliang Wu, Wanqin Xie, Dawei Tian, Feiran Chen, Chuan Qin, Zhiyong Du, Gang Tang, Qiongqiong Gao, Xiaoyu Qiu, Changli Wu, Jing Tian, Hailong Hu

Pages: 3477-3484 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Inflammation and airway remodeling of the lung in guinea pigs with allergic rhinitis

Zu‑Yao Chen, Shou‑Hong Zhou, Qiao‑Feng Zhou, Hong‑Bo Tang

Pages: 3485-3490 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Risk of infection in patients with spondyloarthritis and ankylosing spondylitis receiving antitumor necrosis factor therapy: A meta‑analysis of randomized controlled trials

Zhigao Xu, Peipei Xu, Wei Fan, Gui Yang, June Wang, Qingyuan Cheng, Mingxia Yu

Pages: 3491-3500 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Aphasic status epilepticus as the sole symptom of epilepsy: A case report and literature review

Ji‑Qing Qiu, Yu Cui, Li‑Chao Sun, Zhan‑Peng Zhu

Pages: 3501-3506 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Expression and localization of special AT‑rich sequence binding protein 2 in murine molar development and the pulp‑dentin complex of human healthy teeth and teeth with pulpitis

Lina He, Huimei Liu, Lei Shi, Shuang Pan, Xu Yang, Lin Zhang, Yumei Niu

Pages: 3507-3512 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Epigallocatechin gallate inhibits the growth and promotes the apoptosis of bladder cancer cells

Chenchen Feng, Yatfaat Ho, Chuanyu Sun, Guowei Xia, Qiang Ding, Bin Gu

Pages: 3513-3518 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Benefits of urethroplasty for managing urethral amyloidosis: A case report

Xiaolin Yao, Yufang Yuan, Jiajie Fang, Hai Jiang

Pages: 3519-3522 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Suxiao Jiuxin Pill protects cardiomyocytes against mitochondrial injury and alters gene expression during ischemic injury

Xiaofen Ruan, Tiejun Chen, Xiaolong Wang, Yiping Li

Pages: 3523-3532 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Pien Tze Huang induces apoptosis and inhibits proliferation of 5-fluorouracil-resistant colorectal carcinoma cells via increasing miR-22 expression

Zhaorong Chen, Aling Shen, Liya Liu, Youqin Chen, Jianfeng Chu, Qiaoyan Cai, Fei Qi, Thomas Joseph Sferra, Jun Peng

Pages: 3533-3540 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Human umbilical cord mesenchymal stem cells increase interleukin-9 production of CD4+ T cells

Zhou Xin Yang, Ying Chi, Yue Ru Ji, You Wei Wang, Jing Zhang, Wei Feng Luo, Li Na Li, Cai Dong Hu, Guang Sheng Zhuo, Li Fang Wang, Zhi‑Bo Han, Zhong Chao Han

Pages: 3541-3548 Published online on: 17 August 2017
Open Access

miR‑124 inhibits proliferation, migration and invasion of malignant melanoma cells via targeting versican

Ping Yang, Pingyuan Bu, Chengyuan Li

Pages: 3555-3562 Published online on: 22 August 2017
Open Access

The efficacy of radiofrequency ablation in the treatment of pediatric arrhythmia and its effects on serum IL-6 and hs-CRP

Chunli Li, Libo Jia, Zhenzhou Wang, Ling Niu, Xinjiang An

Pages: 3563-3568 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Angina in granulomatosis with polyangiitis: A case report

Huijie Dong, Dayuan Lou, Xiaofei Ji, Peng Qu

Pages: 3569-3572 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Ursolic acid suppresses TGF‑β1‑induced quiescent HSC activation and transformation by inhibiting NADPH oxidase expression and Hedgehog signaling

Shan‑Shan Yu, Biao Chen, Chen‑Kai Huang, Juan‑Juan Zhou, Xin Huang, An‑Jiang Wang, Bi‑Min Li, Wen‑Hua He, Xuan Zhu

Pages: 3577-3582 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Protective effect of ulinastatin on severe pulmonary infection under immunosuppression and its molecular mechanism

Wenshuai Liu, Guozhong Pang, Shengyan Wang, Aiqin Sun

Pages: 3583-3588 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Oral colon‑specific drug delivery system reduces the nephrotoxicity of rhubarb anthraquinones when they produce purgative efficacy

Pei Liu, Hongwei Wei, Jinhua Chang, Guangxin Miao, Xigang Liu, Zhongsi Li, Liyan Liu, Xiangrong Zhang, Cuizhe Liu

Pages: 3589-3601 Published online on: 17 August 2017
Open Access

Dexmedetomidine ameliorates the inflammatory immune response in rats with acute kidney damage

Weihua Liu, Wenli Yu, Yiqi Weng, Yongwang Wang, Mingwei Sheng

Pages: 3602-3608 Published online on: 17 August 2017
Open Access

Intramyocardial delivery of bFGF with a biodegradable and thermosensitive hydrogel improves angiogenesis and cardio‑protection in infarcted myocardium

Hongling Zhu, Xiaoyan Li, Mingjie Yuan, Weiguo Wan, Miaoyang Hu, Xiaoding Wang, Xuejun Jiang

Pages: 3609-3615 Published online on: 24 August 2017
Open Access

Evaluation of the hemodynamics and right ventricular function in pulmonary hypertension by echocardiography compared with right‑sided heart catheterization

Yidan Li, Yidan Wang, Hong Li, Weiwei Zhu, Xiangli Meng, Xiuzhang Lu

Pages: 3616-3622 Published online on: 17 August 2017
Open Access

Expression of LOX-1 in human mesangial cells is increased by Ox-LDL and IL-1β treatment

Yinghui Deng, Na Lin, Leiyun Wu, Qaing Jia, Hua Liu

Pages: 3632-3636 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Diagnosis of cobalamin C deficiency with renal abnormality from onset in a Chinese child by next generation sequencing: A case report

Qiuxia Chen, Huaying Bao, Hongmei Wu, Sanlong Zhao, Songming Huang, Fei Zhao

Pages: 3637-3643 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Application of 3D printing rapid prototyping‑assisted percutaneous fixation in the treatment of intertrochanteric fracture

Sheng‑Nai Zheng, Qing‑Qiang Yao, Feng‑Yong Mao, Peng‑Fei Zheng, Shu‑Chang Tian, Jia‑Yi Li, Yi‑Fan Yu, Shuai Liu, Jin Zhou, Jun Hu, Yan Xu, Kai Tang, Yue Lou, Li‑Ming Wang

Pages: 3644-3650 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Identifying key genes in glaucoma based on a benchmarked dataset and the gene regulatory network

Xi Chen, Qiao‑Ling Wang, Meng‑Hui Zhang

Pages: 3651-3657 Published online on: 16 August 2017
Open Access

The long non‑coding RNA AK023948 enhances tumor progression in hepatocellular carcinoma

Bailiang Ye, Bingren Hu, Zhihai Zheng, Ru Zheng, Yixiong Shi

Pages: 3658-3664 Published online on: 24 August 2017
Open Access

MicroRNA-138 directly targets TNFAIP8 and acts as a tumor suppressor in osteosarcoma

Zheng Zhou, Zhihong Li, Yi Shen, Tao Chen

Pages: 3665-3673 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Warm sparse‑dense wave inhibits cartilage degradation in papain‑induced osteoarthritis through the mitogen‑activated protein kinase signaling pathway

Munan Lin, Yanhong Lin, Xihai Li, Wenna Liang, Shuiliang Wang, Jiansheng Liu, Xianxiang Liu, Lidian Chen, Yin Qin

Pages: 3674-3680 Published online on: 22 August 2017
Open Access

In utero repair of fetal rat myelomeningocele affects neuromuscular development in the bladder

Liangfeng Tang, Haijun Zhong, Hong Chen, Jian Shen, Yunli Bi, Xianmin Xiao

Pages: 3681-3687 Published online on: 21 August 2017

Overexpression of let‑7a increases neurotoxicity in a PC12 cell model of Alzheimer's disease via regulating autophagy

Huizi Gu, Lan Li, Chen Cui, Zihui Zhao, Guijun Song

Pages: 3688-3698 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Effects of RPE‑conditioned medium on the differentiation of hADSCs into RPE cells, and their proliferation and migration

Yi Zhang, Dandan Zhang, Wei Wei, Bingqiao Shen, Yuyao Wang, Yingjie Zhang, Yidan Zhang, Jing Ji, Hao Sun, Min Luo, Ping Gu

Pages: 3699-3707 Published online on: 22 August 2017
Open Access

A case-control study on the treatment of protrusion of lumbar intervertebral disc through PELD and MED

Hong-Pu Song, Hong-Feng Sheng, Wei-Xing Xu

Pages: 3708-3712 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Hesperetin alleviates renal interstitial fibrosis by inhibiting tubular epithelial‑mesenchymal transition in vivo and in vitro

Hong‑Wei Wang, Lei Shi, Yan‑Ping Xu, Xing‑Ya Qin, Qi‑Zhi Wang

Pages: 3713-3719 Published online on: 18 August 2017
Open Access

Silencing of TCTN1 inhibits proliferation, induces cell cycle arrest and apoptosis in human thyroid cancer

Peipei Xu, Xiaotian Xia, Zhili Yang, Yuan Tian, Jianzhong Di, Minggao Guo

Pages: 3720-3726 Published online on: 16 August 2017
Open Access

Effects of 17‑DMAG on diffuse large B‑cell lymphoma cell apoptosis

Jia‑Jia Li, Jing‑Jing Zhang, Xiu Wang, Zi‑Min Sun

Pages: 3727-3731 Published online on: 22 August 2017
Open Access

Histological evidence of reparative activity in chorioamniotic membrane following open fetal surgery for myelomeningocele

Natalia S. Carvalho, Antonio F. Moron, Ramkumar Menon, Sergio Cavalheiro, Mauricio M. Barbosa, Herbene J. Milani, Marcia M. Ishigai

Pages: 3732-3736 Published online on: 21 August 2017
Open Access

Expression and association of VEGF-Notch pathways in infantile hemangiomas Corrigendum in /10.3892/etm.2018.6529

Shangbin Li, Guangqi Xu, Feng Gao, Jianhai Bi, Ran Huo

Pages: 3737-3743 Published online on: 16 August 2017
Open Access

The efficacy of microsurgery in the treatment of cerebral aneurysm rupture and its effect on NF-κB, MCP-1 and MMP-9

Xintong Zhang, Lei Chen, Feng Zheng, Yanli Du

Pages: 3744-3748 Published online on: 14 August 2017
Open Access

Curative effect of laparoscopic hysterectomy for uterine fibroids and its impact on ovarian blood supply

Xing Wang, Li Lv, Zhiyong Cheng, Xuewu Zhou

Pages: 3749-3753 Published online on: 16 August 2017

Comparison of DWIBS/T2 image fusion and PET/CT for the diagnosis of cancer in the abdominal cavity

Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Yoshitaka Uchida, Katsuhiro Uchiyama, Satomi Tanaka, Takafumi Sunaoshi, Daisuke Kano, Eriko Sugiyama, Misaki Shite, Ryouta Haga, Yoshiya Fukamizu, Toshiyuki Fujita, Satoshi Kagayama, Rumiko Hasegawa, Yoshinori Shirai, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Naoki Ishige

Pages: 3754-3760 Published online on: 22 August 2017

Anti‑obesity effect of robusta fermented with Leuconostoc mesenteroides in high‑fat diet‑induced obese mice

Soo‑Young Choi, Seung‑Hyun Ryu, Jin‑Il Park, Eui‑Suk Jeong, Jong‑Hyung Park, Seung‑Hoon Ham, Hee‑Yeon Jeon, Jun‑Young Kim, Inn‑Goo Kyeong, Dong‑Goo Kim, Ji‑Young Shin, Yang‑Kyu Choi

Pages: 3761-3767 Published online on: 22 August 2017

Antiplatelet drug ticagrelor delays gastric ulcer healing in rats

Jing‑Jing Li, Xin-Ying Wu, Jing‑Lou Chen, Guan‑Rong Chen, Jun Xu, Ye Gu, Hong‑Ping Song

Pages: 3774-3779 Published online on: 17 August 2017

Mechanism of apoptosis involved in gastric mucosal lesions in Tibetans with high‑altitude polycythemia

Kang Li, Luobu Gesang, Chaohui He

Pages: 3780-3787 Published online on: 22 August 2017

Diagnosis and treatment of pulmonary mucormycosis: A case report

Zhiming Luo, Lin Zhang

Pages: 3788-3791 Published online on: 22 August 2017

Sophocarpine against enterovirus 71 in vitro

Zengjun Jin, Lixin Yang, Guotao Ding, Guoxing Yang, Yonghong Han, Xia Zhang, Weihao Li

Pages: 3792-3797 Published online on: 17 August 2017

Expression of glutathione S‑transferase A1, a phase II drug‑metabolizing enzyme in acute hepatic injury on mice

Xin Ma, Fangping Liu, Minmin Li, Zhi Li, Yuexia Lin, Rui Li, Changwen Li, Yicong Chang, Changwei Zhao, Qing Han, Qiong Zhou, Yulin Zhao, Dening Wang, Jingli Liu

Pages: 3798-3804 Published online on: 17 August 2017

MicroRNA‑17 downregulates expression of the PTEN gene to promote the occurrence and development of adenomyosis

Haiyan Hu, Huijuan Li, Yuanli He

Pages: 3805-3811 Published online on: 24 August 2017

Bmi1 and BRG1 drive myocardial repair by regulating cardiac stem cell function in acute rheumatic heart disease

Pingxi Xiao, Kai Zhang, Zhiwen Tao, Niannian Liu, Bangshun Ge, Min Xu, Xinzheng Lu

Pages: 3812-3816 Published online on: 16 August 2017

Long noncoding RNA eosinophil granule ontogeny transcript inhibits cell proliferation and migration and promotes cell apoptosis in human glioma

You Wu, Shunli Liang, Bin Xu, Rongbo Zhang, Minzi Zhu, Weiying Zhou, Shuijing Zhang, Jinhui Guo, Linsheng Xu, Hongye Zhu

Pages: 3817-3823 Published online on: 16 August 2017

Sevoflurane exposure in postnatal rats induced long‑term cognitive impairment through upregulating caspase‑3/cleaved‑poly (ADP‑ribose) polymerase pathway

Yunzhi Ling, Xiaohong Li, Li Yu, Qisheng Liang, Xuewu Lin, Xiaodi Yang, Hongtao Wang, Ye Zhang

Pages: 3824-3830 Published online on: 22 August 2017

Toll‑like receptor 2 and dectin‑1 function as promising biomarker for Aspergillus fumigatus infection

Peng‑Peng Zhang, Xiao‑Feng Xin, Xiao‑Yong Xu, Li‑Ping Fang, Jie Wu, Yi Shi

Pages: 3836-3840 Published online on: 22 August 2017

Changes of Treg and Th17 cells as well as cytokines in children with acute bronchitis

Zhiqiang Tu, Haiyan Xue, Wei Chen, Lanfang Cao, Weiqi Zhang

Pages: 3846-3850 Published online on: 22 August 2017

Nuclear factor‑κB signaling negatively regulates high glucose‑induced vascular endothelial cell damage downstream of the extracellular signal‑regulated kinase/c‑Jun N‑terminal kinase pathway Corrigendum in /10.3892/etm.2017.5422

Yunzhi Chen, Fang Guo, Zheng Ru, Hongru Kong, Hongwei Sun, Huajun Yu, Wenjun Yang, Qiyu Zhang, Mengtao Zhou

Pages: 3851-3855 Published online on: 22 August 2017

Sitagliptin ameliorates high glucose‑induced cell proliferation and expression of the extracellular matrix in glomerular mesangial cells

Guan‑Ying Zhang, Dong‑Dong Wang, Zheng Cao, Tong Wei, Chen‑Xu Liu, Qun‑Li Wei

Pages: 3862-3867 Published online on: 22 August 2017

Immunological mechanism of low‑dose priming radiation resistance in walker‑256 tumor model mice

Li Feng, Ling Qin, Dan Guo, Daping Deng, Feng Lu, Hailiang Li, Narisu Bao, Xiting Yang, Hongyu Ding, Jianguo Li

Pages: 3868-3873 Published online on: 21 August 2017

Overexpression of dominant-negative Ikaros 6 isoform is associated with resistance to TKIs in patients with Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia

Changfeng Shao, Jie Yang, Yirong Kong, Cong Cheng, Wei Lu, Hongzai Guan, Haiyan Wang

Pages: 3874-3879 Published online on: 16 August 2017

IL‑32γ promotes integrin αvβ6 expression through the activation of NF‑κB in HSCs

Hongcan Liu, Xingfei Pan, Hong Cao, Xin Shu, Haixia Sun, Jianxi Lu, Jiayin Liang, Ka Zhang, Fengqin Zhu, Gang Li, Qi Zhang

Pages: 3880-3886 Published online on: 17 August 2017

CD19+CD24hiCD38hi regulatory B cells are associated with insulin resistance in type I Hashimoto's thyroiditis in Chinese females

Min Yang, Changji Du, Yinping Wang, Jun Liu

Pages: 3887-3893 Published online on: 14 August 2017

MicroRNA‑206 inhibits the viability and migration of medulloblastoma cells by targeting LIM and SH3 protein 1

Xuexia Pan, Zhimin Wang, Bin Wan, Zhenwen Zheng

Pages: 3894-3900 Published online on: 24 August 2017

Pien Tze Huang inhibits the proliferation of colorectal cancer cells by increasing the expression of miR‑34c‑5p

Yun Wan, Aling Shen, Fei Qi, Jianfeng Chu, Qiaoyan Cai, Thomas Joseph Sferra, Jun Peng, Youqin Chen

Pages: 3901-3907 Published online on: 18 August 2017

Effect of entecavir in the treatment of patients with hepatitis B virus‑related compensated and decompensated cirrhosis

Xiao‑Dong Gai, Wei‑Feng Wu

Pages: 3908-3914 Published online on: 18 August 2017

Humanin analogue, S14G-humanin, has neuroprotective effects against oxygen glucose deprivation/reoxygenation by reactivating Jak2/Stat3 signaling through the PI3K/AKT pathway

Guang‑Sheng Gao, Yun Li, Heng Zhai, Jing‑Wen Bi, Fu‑Sen Zhang, Xiao‑Ying Zhang, Shao‑Hua Fan

Pages: 3926-3934 Published online on: 16 August 2017

Tiaogeng Yijing decoction improves the pregnancy outcomes of patients with poor ovarian response undergoing in vitro fertilization-embryo transfer

Hui Xue, Juan Dong, Huijun Xu, Xin Huang, Huangguan Dai, Cuifang Hao

Pages: 3935-3941 Published online on: 16 August 2017

Efficacy of perineural dexamethasone with ropivacaine in adductor canal block for post‑operative analgesia in patients undergoing total knee arthroplasty: A randomized controlled trial

Cun‑Jin Wang, Feng‑Yun Long, Liu‑Qing Yang, You‑Jing Shen, Fang Guo, Tian‑Feng Huang, Ju Gao

Pages: 3942-3946 Published online on: 18 August 2017
Journal Cover

October-2017
Volume 14 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image