Journal Articles

Interaction of Staphylococcus aureus with osteoblasts (Review)

Sifeng Shi, Xianlong Zhang

Pages: 367-370 Published online on: 20 December 2011
Open Access

Sequential analysis of diethylnitrosamine‑induced hepatocarcinogenesis in rats

Ryo Abe, Jun-Ichi Okano, Ryu Imamoto, Yuki Fujise, Yoshikazu Murawaki

Pages: 371-378 Published online on: 15 December 2011
Open Access

Upregulation of nuclear PA28γ expression in cirrhosis and hepatocellular carcinoma

Motoi Kondo, Kohji Moriishi, Hiroshi Wada, Takehiro Noda, Shigeru Marubashi, Kenichi Wakasa, Yoshiharu Matsuura, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Hiroaki Nagano

Pages: 379-385 Published online on: 14 December 2011
Open Access

Considerations for two inoculation methods of rabbit hepatic tumors: Pathology and image features

Jun-Hui Sun, Yue-Lin Zhang, Chun-Hui Nie, Xiao-Bo  Yu, Hai‑Yang Xie, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng

Pages: 386-390 Published online on: 28 December 2011
Open Access

Ectopic expression of RASSF2 and its prognostic role for gastric adenocarcinoma patients

Deng Luo, Ting Ye, Tian-Qian Li, Peng Tang, Sha-Dong Min, Gong-Fang Zhao, Hua Huang, Jiang Chang, Yan Wang, Lin Lv, Ming-Liang Lu, Meng-Yao Zheng

Pages: 391-396 Published online on: 28 December 2011

Analysis of immunoexpression of common cancer stem cell markers in ameloblastoma

Gulsan Ara Sathi, Ryo Tamamura, Hidetsugu Tsujigiwa, Naoki Katase, Mathieu Lefeuvre, Chong Huat Siar, Hiroyuki Matsuda, Hitoshi Nagatsuka

Pages: 397-402 Published online on: 28 December 2011

Clinical significance of radiation-induced CD133 expression in residual rectal cancer cells after chemoradiotherapy

Aya Kawamoto, Koji Tanaka, Susumu Saigusa, Yuji Toiyama, Yuhki Morimoto, Hiroyuki Fujikawa, Takashi Iwata, Kohei Matsushita, Takeshi Yokoe, Hiromi Yasuda, Yasuhiro Inoue, Chikao Miki, Masato Kusunoki

Pages: 403-409 Published online on: 28 December 2011

Use of a murine endometriosis interna model for the characterization of compounds that effectively treat human endometriosis

Christiane Otto, Jenny Schkoldow, Elisabeth Krahl, Iris Fuchs, Hannes-Friedrich Ulbrich

Pages: 410-414 Published online on: 20 December 2011

Glycan-related gene expression signatures in human metastatic hepatocellular carcinoma cells

Xiaonan Kang, Nian Wang, Chen Pei, Lu Sun, Ruixia Sun, Jie Chen, Yinkun Liu

Pages: 415-422 Published online on: 23 December 2011

Prognostic factors in patients with pancreatic cancer

De-Xiang Zhang, Yue-Di Dai, Su-Xu Yuan, Li Tao

Pages: 423-432 Published online on: 08 December 2011

Investigation of thrombospondin-1 and transforming growth factor-β expression in the heart of aging mice

Huabo Cai, Zhanggen Yuan, Qing Fei, Jiayao Zhao

Pages: 433-436 Published online on: 20 December 2011

Upregulation of TCTP expression in human skin squamous cell carcinoma increases tumor cell viability through anti-apoptotic action of the protein

Di Wu, Ze Guo, Wei Min, Bingrong Zhou, Mingna Li, Wei Li, Dan Luo

Pages: 437-442 Published online on: 28 December 2011

Downregulation of keratins 8, 18 and 19 influences invasiveness of human cultured squamous cell carcinoma and adenocarcinoma cells

A. Uchiumi, M. Yamashita, Y. Katagata

Pages: 443-448 Published online on: 09 December 2011

Synchronous and metachronous lung metastases in patients with colorectal cancer: A 20-year monocentric experience

Hiroaki Nozawa, Eiji Sunami, Jun Nakajima, Hirokazu Nagawa, Joji Kitayama

Pages: 449-456 Published online on: 28 December 2011

Effect of a chicken comb extract-containing supplement on subclinical joint pain in collegiate soccer players

Masafumi Yoshimura, Yoshihiro Aoba, Kiyohito Naito, Taiji  Watari, Saya Murakami, Kaori Yoshimura, Takeshi Nakagawa, Tetsuro  Yamamoto, Hideyo Yamaguchi, Isao Nagaoka

Pages: 457-462 Published online on: 23 December 2011

Personalized peptide vaccination for advanced biliary tract cancer: IL-6, nutritional status and pre-existing antigen-specific immunity as possible biomarkers for patient prognosis

Munehiro Yoshitomi, Shigeru Yutani, Satoko Matsueda, Tetsuya Ioji, Nobukazu Komatsu, Shigeki Shichijo, Akira Yamada, Kyogo Itoh, Tetsuro Sasada, Hisafumi Kinoshita

Pages: 463-469 Published online on: 20 December 2011

Comparative proteomic analysis of the function and network mechanisms of MASPIN in human lung cells

Yao Liu, Yi Geng, Kuanzhi Li, Fang Wang, Haiping Zhou, Wanhu Wang, Jie Hou, Wenchao Liu

Pages: 470-474 Published online on: 22 December 2011

miR-497 induces apoptosis of breast cancer cells by targeting Bcl-w

Lei Shen, Jia Li, Liping Xu, Jie Ma, Hua Li, Xigang Xiao, Junyong Zhao, Lin Fang

Pages: 475-480 Published online on: 22 December 2011

Therapeutic efficacy of Bifidobacterium longum‑mediated human interleukin-2 with endostatin or TRAIL in transplanted tumors in mice

Yan Yin, Lei Kou, Jian-Jun Wang, Gen-Xing Xu

Pages: 481-486 Published online on: 19 December 2011

CHOP and caspase 3 induction underlie glioblastoma cell death in response to endoplasmic reticulum stress

Quincy A. Quick, Milton O. Faison

Pages: 487-492 Published online on: 19 December 2011

No association of the MTHFR gene A1298C polymorphism with the risk of prostate cancer: A meta-analysis

Dawei Li, Tian Tian, Chunhui Guo, Juchao Ren, Lei Yan, Hainan Liu, Zhonghua Xu

Pages: 493-498 Published online on: 04 January 2012

Mitochondrial DNA haplogroup M is associated with late onset of hepatocellular carcinoma

Zhanjun Guo, Hua Yang, Cuiju Wang, Shufeng Liu

Pages: 499-502 Published online on: 27 December 2011

LNA real-time PCR probe quantification of hepatitis B virus DNA

Qing Wang, Xueqian Wang, Junhua Zhang, Guanghui Song

Pages: 503-508 Published online on: 28 December 2011

Association between the M235T polymorphism of the AGT gene and cytokines in patients with hypertension

Jing-Lin Cheng, Ai-Ling Wang, Jun Wan

Pages: 509-512 Published online on: 23 December 2011

TNF-α -863 polymorphisms and the risk of hepatocellular carcinoma

Yan Yang, Xiao-Qiang Qiu, Hong-Ping Yu, Xiao-Yun Zeng, Chun-Hua Bei

Pages: 513-518 Published online on: 15 December 2011

Long-term efficacy of intermittent peritoneal dialysis using various doses

Zhi-Yong Zhang, Chun-Hua Zhou, Ming-Xu Li, Yong-Wu Yu

Pages: 519-524 Published online on: 30 December 2011

The DNMT3B -579 G>T promoter polymorphism and risk of lung cancer

Hui Liu, Yifei Jiao, Yana Guan, Yingbin Lao, Chengcheng Zhao, Hong Fan

Pages: 525-529 Published online on: 19 December 2011

Von Willebrand factor, ADAMTS13 activity, TNF-α and their relationships in patients with chronic kidney disease

Lei Shen, Guoyuan Lu, Ningzheng Dong, Liqiong Jiang, Zhenni Ma, Changgeng Ruan

Pages: 530-534 Published online on: 23 December 2011

Iptakalim rescues human pulmonary artery endothelial cells from hypoxia-induced nitric oxide system dysfunction

Feng Zong, Xiang-Rong Zuo, Qiang Wang, Shi-Jiang Zhang, Wei-Ping Xie, Hong Wang

Pages: 535-539 Published online on: 14 December 2011

CREST biorepository for translational studies on malignant mesothelioma, lung cancer and other respiratory tract diseases: Informatics infrastructure and standardized annotation

Donatella Ugolini, Monica Neri, Luca Bennati, Pier Aldo Canessa, Georgia Casanova, Cecilia Lando, Giacomo Leoncini, Paola Marroni, Barbara Parodi, Claudio Simonassi, Stefano Bonassi

Pages: 540-546 Published online on: 14 December 2011

Possibility of molecular targeting therapy for the treatment of cancer of unknown primary origin by analysis of intracellular signaling molecules

Shoichiro Ohta, Yukiko Cho, Masaharu Shibata, Kimihiro Nagai, Tatsuo Iijima, Hitoaki Saito, Hirotaka Asakura, Hiroshi Kojima

Pages: 547-549 Published online on: 14 December 2011

Expression of human mammaglobin as a marker of bone marrow micrometastasis in breast cancer

Yunjiang Liu, Li Ma, Xianyi Liu, Li Wang

Pages: 550-554 Published online on: 22 December 2011

microRNA-192, -194 and -215 are frequently downregulated in colorectal cancer

Yeunpo Chiang, Yongxi Song, Zhenning Wang, Zhuangkai Liu, Peng Gao, Jiwang Liang, Jinliang Zhu, Chengzhong Xing, Huimian Xu

Pages: 560-566 Published online on: 28 December 2011
Journal Cover

March 2012
Volume 3 Issue 3

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image