Journal Articles

Review

miRNAs and the Hippo pathway in cancer: Exploring the therapeutic potential (Review)

Taruna Arora, Mohd. Adnan Kausar, Shimaa Mohammed Aboelnaga, Sadaf Anwar, Malik Asif Hussain, Sadaf Sadaf, Simran Kaur, Alaa Abdulaziz Eisa, Vyas Murti Madhavrao Shingatgeri, Mohammad Zeeshan Najm, Abdulaziz A. Aloliqi

Article Number: 135 Published online on: 10 June 2022
Article Open Access

Comprehensive analysis of the expression and prognosis of YPEL family members in clear cell renal cell cancer

Lei Wang, Zhihua Zhang, Xiaochen Zhou, Jian Wu, Zhengdong Hong

Article Number: 134 Published online on: 08 June 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑202 inhibits cell proliferation, migration and invasion of glioma by directly targeting metadherin

Jinsheng Yang, Bo Fan, Yachao Zhao, Junchao Fang

Article Number: 133 Published online on: 06 June 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] Screening of hub genes and evaluation of the growth regulatory role of CD44 in metastatic prostate cancer

Junhao Lin, Zhi Chen, Zuan Li, Deyong Nong, Ximing Li, Guihai Huang, Nan Hao, Jianbo Liang, Wei Li

Article Number: 132 Published online on: 06 June 2022
Article Open Access

Overexpression of ERCC6L correlates with poor prognosis and confers malignant phenotypes of lung adenocarcinoma

Xiaoyue Huang, Lingyu Jiang, Sufang Lu, Mingqing Yuan, Hui Lin, Baijun Li, Zhaoke Wen, Yonglong Zhong

Article Number: 131 Published online on: 02 June 2022
Article

β‑catenin blockers enhance the effect of CDK4/6 inhibitors on stemness and proliferation suppression in endocrine‑resistant breast cancer cells

Ahrong Ham, Min Hee Cho, Hye Sung Won, Jungmin Jo, Kyoung Eun Lee

Article Number: 130 Published online on: 02 June 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] MicroRNA‑10b promotes migration and invasion through KLF4 and HOXD10 in human bladder cancer

Haibing Xiao, Heng Li, Gan Yu, Wei Xiao, Junhui Hu, Kun Tang, Jin Zeng, Wei He, Guohua Zeng, Zhangqun Ye, Hua Xu

Article Number: 129 Published online on: 31 May 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑379 acts as a tumor suppressor in non‑small cell lung cancer by targeting the IGF‑1R‑mediated AKT and ERK pathways

Fangzheng Zhou, Long Nie, Dali Feng, Siyan Guo, Ren'Na Luo

Article Number: 128 Published online on: 30 May 2022
Article Open Access

Mesothelin‑specific T cell cytotoxicity against triple negative breast cancer is enhanced by 40s ribosomal protein subunit 3‑treated self‑differentiated dendritic cells

Niphat Jirapongwattana, Suyanee Thongchot, Wannasiri Chiraphapphaiboon, Thaweesak Chieochansin, Doonyapat Sa-Nguanraksa, Malee Warnnissorn, Peti Thuwajit, Pa-Thai Yenchitsomanus, Chanitra Thuwajit

Article Number: 127 Published online on: 25 May 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] Downregulation of RNF138 inhibits cellular proliferation, migration, invasion and EMT in glioma cells via suppression of the Erk signaling pathway

Haibin Wu, Xuetao Li, Ming Feng, Lin Yao, Zhitong Deng, Guozheng Zao, Youxin Zhou, Sansong Chen, Ziwei Du

Article Number: 126 Published online on: 23 May 2022
Article Open Access

Identification of PBK as a hub gene and potential therapeutic target for medulloblastoma

Yuhao Deng, Huantao Wen, Hanjie Yang, Zhengqiang Zhu, Qiongzhen Huang, Yuewei Bi, Pengfei Wang, Ming Zhou, Jianwei Guan, Wangming Zhang, Min Li

Article Number: 125 Published online on: 19 May 2022
Article

Protein phosphatase 2A regulated by USP7 is polyubiquitinated and polyneddylated

Hyeon-Ah Do, Kwang-Hyun Baek

Article Number: 124 Published online on: 19 May 2022
Article Open Access

5‑Aza‑dC suppresses melanoma progression by inhibiting GAS5 hypermethylation

Yang-Jie Zhang, Ran Xie, Jie Jiang, Li Zhai, Cong-Hui Yang, Jing Zhang, Xi Wang, Dong-Xue Chen, Hua-Tao Niu, Long Chen

Article Number: 123 Published online on: 19 May 2022
Article Open Access

Colony‑stimulating factor CSF2 mediates the phenotypic plasticity of small‑cell lung cancer by regulating the p‑STAT3/MYC pathway

Hui Li, Rui Zhong, Chunying He, Chenchen Tang, Heran Cui, Rixin Li, Yan Liu, Shaowei Lan, Ying Cheng

Article Number: 122 Published online on: 17 May 2022
Article Open Access

Histological tumor necrosis in pancreatic cancer after neoadjuvant therapy

Masashi Kudo, Genichiro Ishii, Naoto Gotohda, Masaru Konishi, Shinichiro Takahashi, Shin Kobayashi, Motokazu Sugimoto, John D. Martin, Horacio Cabral, Motohiro Kojima

Article Number: 121 Published online on: 17 May 2022
Article

TRIM27 regulates the expression of PDCD4 by the ubiquitin‑proteasome pathway in ovarian and endometrial cancer cells

Huayun Yu, Lu Wan, Zhongyun Tang, Chenchen Yao, Derui Zhang, Mengmeng Jiang, Chongli Wang, Yuqiu Liu, Chenyue Xue, Xishuang Wang, Yongyu Shi, Lining Zhang, Xiaoyan Wang, Zengtao Wei

Article Number: 120 Published online on: 16 May 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑133a acts as a tumour suppressor in breast cancer through targeting LASP1

Yanmin Sui, Xiaolei Zhang, Honglan Yang, Wei Wei, Minglin Wang

Article Number: 119 Published online on: 16 May 2022
Journal Cover

July-2022
Volume 48 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image