Journal Articles

Emodin: Its role in prostate cancer‑associated inflammation (Review)

Yanjie Tu, Zhonghua Wu, Bo Tan, Aidong Yang, Zhaoqin Fang

Pages: 1259-1271 Published online on: 06 August 2019

The impact of the bone marrow microenvironment on multiple myeloma (Review)

Jianhao Hou, Rongfang Wei, Jinjun Qian, Ronggen Wang, Zhimin Fan, Chunyan Gu, Ye Yang

Pages: 1272-1282 Published online on: 05 August 2019
Open Access

Overexpression of CPXM2 predicts an unfavorable prognosis and promotes the proliferation and migration of gastric cancer

Gengming Niu, Yazhe Yang, Jun Ren, Tao Song, Zhiqing Hu, Liang Chen, Runqi Hong, Jie Xia, Chongwei Ke, Xin Wang

Pages: 1283-1294 Published online on: 30 July 2019
Open Access

β2‑adrenergic receptor signaling promotes neuroblastoma cell proliferation by activating autophagy

Jing Deng, Ping Jiang, Tianyou Yang, Mao Huang, Jinye Xie, Chuanghua Luo, Weiwei Qi, Ti Zhou, Zhonghan Yang, Yan Zou, Guoquan Gao, Xia Yang

Pages: 1295-1306 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Transcriptional regulation of FoxM1 by HIF‑1α mediates hypoxia‑induced EMT in prostate cancer

Cong Tang, Tianjie Liu, Ke Wang, Xinyang Wang, Shan Xu, Dalin He, Jin Zeng

Pages: 1307-1318 Published online on: 25 July 2019
Open Access

Cancer‑associated fibroblast‑derived exosomal miR‑382‑5p promotes the migration and invasion of oral squamous cell carcinoma

Li‑Ping Sun, Kai Xu, Jing Cui, Dao‑Ying Yuan, Bo Zou, Jun Li, Jian‑Lin Liu, Ke‑Yi Li, Zhen Meng, Bin Zhang

Pages: 1319-1328 Published online on: 30 July 2019
Open Access

SMC1 promotes proliferation and inhibits apoptosis through the NF‑κB signaling pathway in colorectal cancer

Jin Li, Jingdong He, Yuan Wang, Yongqian Shu, Jianwei Zhou

Pages: 1329-1342 Published online on: 08 August 2019
Open Access

TRP14 promotes resistance to cisplatin by inducing autophagy in ovarian cancer

Wen‑Xi Tan, Tian‑Min Xu, Zi‑Long Zhou, Xue‑Jiao Lv, Jian Liu, Wen‑Jing Zhang, Man‑Hua Cui

Pages: 1343-1354 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Role and mechanism of organic cation transporter 3 in oxaliplatin treatment of colon cancer in vitro and in vivo

Juan Gu, Ling Wang, Tingting Li, Shiwei Tang, Yuhe Wang, Wei Zhang, Xuehua Jiang

Pages: 1355-1364 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Casiopeina II‑gly acts on lncRNA MALAT1 by miR‑17‑5p to inhibit FZD2 expression via the Wnt signaling pathway during the treatment of cervical carcinoma

Yunsheng Xu, Qianwen Zhang, Fan Lin, Li Zhu, Fangfang Huang, Liang Zhao, Rongying Ou

Pages: 1365-1379 Published online on: 08 August 2019
Open Access

MicroRNA‑124 negatively regulates chloride intracellular channel 1 to suppress the migration and invasion of liver cancer cells

Xupeng Yue, Yuanyuan Cui, Qi You, Yanxin Lu, Jufeng Zhang

Pages: 1380-1390 Published online on: 25 July 2019
Open Access

Monoclonal anti‑MUC1 antibody with novel octahydropyrazino[2,1‑a:5,4‑a']diisoquinoline derivative as a potential multi‑targeted strategy in MCF‑7 breast cancer cells

Agnieszka Gornowicz, Wojciech Szymanowski, Anna Bielawska, Anna Szymanowska, Robert Czarnomysy, Zbigniew Kałuża, Krzysztof Bielawski

Pages: 1391-1403 Published online on: 02 August 2019
Open Access

FKBP3 mediates oxaliplatin resistance in colorectal cancer cells by regulating HDAC2 expression

Jiafeng Tong, Ying Shen, Xi Chen, Renjie Wang, Ye Hu, Xu Zhang, Zhenghua Zhang, Li Han

Pages: 1404-1412 Published online on: 02 August 2019

High expression of VAT1 is a prognostic biomarker and predicts malignancy in glioblastoma

Xia Shan, Kuanyu Wang, Xuezhi Tong, Zhiliang Wang, Fan Wu, Xing Liu, Pei Yang, Jiangfei Wang

Pages: 1422-1430 Published online on: 12 August 2019

Upregulation of JMJD2A promotes migration and invasion in bladder cancer through regulation of SLUG

Fengyi Wang, Yuancui Li, Fengzhi Shan, Qinglei Zhang, Lei Wang, Bin Sheng, Guangzhou Cheng

Pages: 1431-1440 Published online on: 23 July 2019

High resolution analysis of the intracellular proteome of cervical cancer cell lines unveils novel regulators of cervical carcinogenesis

Kalliopi I. Pappa, Vasiliki Lygirou, Georgia Kontostathi, Manousos Makridakis, Konstantinos Vougas, Antonios Sfakianakis, George Daskalakis, Jerome Zoidakis, Nicholas P. Anagnou

Pages: 1441-1450 Published online on: 08 August 2019

HMQ‑T‑F2 suppresses migration of the human cervical cancer HeLa cells by reversing EMT via the PI3K/Akt signaling pathway

Bingling Dai, Runze Yu, Mengying Fan, Tianfeng Yang, Bo Wang, Yanmin Zhang

Pages: 1451-1458 Published online on: 23 July 2019

Expression of circular RNA CDR1‑AS in colon cancer cells increases cell surface PD‑L1 protein levels

Eri Tanaka, Yu Miyakawa, Takahiro Kishikawa, Takahiro Seimiya, Takuma Iwata, Kazuyoshi Funato, Nariaki Odawara, Kazuma Sekiba, Mari Yamagami, Tatsunori Suzuki, Rei Ishibashi, Motoyuki Otsuka, Kazuhiko Koike

Pages: 1459-1466 Published online on: 19 July 2019

Poly(ADP‑ribose) polymerase 1/2 inhibitors decrease the ubiquitination of ALC1 mediated by CHFR in breast cancer

Yiran Wang, Ying Wang, Ning Wang, Lifang You, Fei Long, Changjuan Shao, Yajie Wang, Jiaxue Wu

Pages: 1467-1474 Published online on: 18 July 2019

Upregulated NOX1 expression in gallbladder cancer‑associated fibroblasts predicts a poor prognosis

Fang‑Tao Wang, Mohamed Hassan, Kamar Hasan Ansari, Guo‑Li Xu, Xin‑Ping Li, Yue‑Zu Fan

Pages: 1475-1486 Published online on: 25 July 2019

MDM4 expression in fibrolamellar hepatocellular carcinoma

Anju Karki, Juan Putra, Stephanie S. Kim, Michael J. Laquaglia, Antonio R. Perez‑Atayde, Ghazaleh Sadri‑Vakili, Khashayar Vakili

Pages: 1487-1496 Published online on: 18 July 2019

TNF‑α‑mediated upregulation of SOD‑2 contributes to cell proliferation and cisplatin resistance in esophageal squamous cell carcinoma

Jing Zuo, Mei Zhao, Bowei Liu, Xiaojing Han, Yuehong Li, Wei Wang, Qing Zhang, Ping Lv, Lingxiao Xing, Haitao Shen, Xianghong Zhang

Pages: 1497-1506 Published online on: 26 July 2019

Homophilic complex formation of CDCP1 via the extracellular CUB2 domain facilitates SFK activation and promotes cancer cell migration

Tadashi Sawayama, Katsuhiko Nakashima, Tohru Ichimura, Ryuichi Sakai, Takamasa Uekita

Pages: 1507-1516 Published online on: 08 August 2019

Identification of the role of TRPM8 in glioblastoma and its effect on proliferation, apoptosis and invasion of the U251 human glioblastoma cell line

Jianping Zeng, Ye Wu, Siyi Zhuang, Liping Qin, Shushan Hua, Rajneesh Mungur, Jianwei Pan, Yu Zhu, Renya Zhan

Pages: 1517-1526 Published online on: 05 August 2019

Linc01105 acts as an oncogene in the development of neuroblastoma

Mujie Ye, Jing Ma, Baihui Liu, Xiangqi Liu, Duan Ma, Kuiran Dong

Pages: 1527-1538 Published online on: 02 August 2019

Differential expression of extracellular matrix‑related genes DCN, EPHA4, FN1, SPARC, SPON2 and SPP1 in colorectal carcinogenesis

Margareta Žlajpah, Nina Hauptman, Emanuela Boštjančič, Nina Zidar

Pages: 1539-1548 Published online on: 09 August 2019

The efficacy of third generation anti‑HER2 chimeric antigen receptor T cells in combination with PD1 blockade against malignant glioblastoma cells

Luxi Shen, Hongzhi Li, Shufang Bin, Panyuan Li, Jie Chen, Haihua Gu, Weihua Yuan

Pages: 1549-1557 Published online on: 05 August 2019

Perfluorooctanoic acid induces migration and invasion and inhibits apoptosis through the PI3K/AKT signaling pathway in human rhabdomyosarcoma cells

Qian Zhang, Jianan Wang, Chen Chen, Yi Kong, Hong Yan, Jinyan Duan, Chi Wang, Yingjiao Sha, Xinyu Wen, Chengbin Wang

Pages: 1558-1568 Published online on: 06 August 2019

MicroRNA‑126‑3p inhibits the proliferation, migration, invasion, and angiogenesis of triple‑negative breast cancer cells by targeting RGS3

Zhipeng Hong, Chengye Hong, Bo Ma, Qinglan Wang, Xi Zhang, Liangqiang Li, Chuan Wang, Debo Chen

Pages: 1569-1579 Published online on: 26 July 2019

Comprehensive multigene mutation spectra of breast cancer patients from Northeast China obtained using the Ion Torrent sequencing platform

Chunni Fan, Ning Liu, Shulin Fan, Zhaoying Yang, Ning Ye, Keren Wang

Pages: 1580-1588 Published online on: 30 July 2019

Emodin attenuates adenosine triphosphate‑induced pancreatic ductal cell injury in vitro via the inhibition of the P2X7/NLRP3 signaling pathway

Qingkai Zhang, Fenglin Hu, Fangyue Guo, Qi Zhou, Hong Xiang, Dong Shang

Pages: 1589-1597 Published online on: 08 August 2019

Differential contribution of protein phosphatase 1α to cell transformation of different cell types

Jo‑Mei Maureen Chen, Kun‑Chieh Chen, Shao‑Chih Chiu, Ru‑Yi Chen, Jiun‑Yi Hsia, Yun‑Ru Jaoying Huang, Chang‑Tze Ricky Yu

Pages: 1598-1608 Published online on: 08 August 2019

Plasma miR‑15b‑5p and miR‑590‑5p for distinguishing patients with bladder cancer from healthy individuals

Angelika Tölle, Laura Buckendahl, Klaus Jung

Pages: 1609-1620 Published online on: 24 July 2019

Protein kinase A activation by β‑Lapachone is associated with apoptotic cell death in NQO1‑overexpressing breast cancer cells

Sahib Zada, Jin Seok Hwang, Mahmoud Ahmed, Trang Huyen Lai, Trang Minh Pham, Dong‑Hee Kim, Deok Ryong Kim

Pages: 1621-1630 Published online on: 19 July 2019
Open Access

[Corrigendum] CHD1L is associated with poor survival and promotes the proliferation and metastasis of intrahepatic cholangiocarcinoma

Shimiao Li, Yi Chai, Yanbao Ding, Tinghao Yuan, Changwen Wu, Changwen Huang

Pages: 1631-1631 Published online on: 05 August 2019
Journal Cover

October-2019
Volume 42 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image