Journal Articles

Open Access

Biodistribution of mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles in a model of acute kidney injury monitored by optical imaging

Cristina Grange, Marta Tapparo, Stefania Bruno, Devasis Chatterjee, Peter J. Quesenberry, Ciro Tetta, Giovanni Camussi

Pages: 1055-1063 Published online on: 20 February 2014
Open Access

Intramuscular injection of adenoviral hepatocyte growth factor at a distal site ameliorates dextran sodium sulfate-induced colitis in mice

Kentaro Yuge, Tomoyuki Takahashi, Ngin Cin Khai, Kazuko Goto, Takako Fujiwara, Hisayoshi Fujiwara, Ken-Ichiro Kosai

Pages: 1064-1074 Published online on: 06 March 2014
Open Access

Islet-1 promotes the cardiac-specific differentiation of mesenchymal stem cells through the regulation of histone acetylation

Naijing Yin, Rong Lu, Jianping Lin, Shenshen Zhi, Jie Tian, Jing Zhu

Pages: 1075-1082 Published online on: 06 March 2014
Open Access

Proteasome inhibitor MG132 inhibits the proliferation and promotes the cisplatin-induced apoptosis of human esophageal squamous cell carcinoma cells

Lifeng Dang, Fengbiao Wen, Yang Yang, Donglei Liu, Kai Wu, Yu Qi, Xiangnan Li, Jia Zhao, Dengyan Zhu, Chunyang Zhang, Song Zhao

Pages: 1083-1088 Published online on: 27 February 2014
Open Access

The PI3K/Akt signaling pathway exerts effects on the implantation of mouse embryos by regulating the expression of RhoA

Liyuan Liu, Yingxiong Wang, Qiubo Yu

Pages: 1089-1096 Published online on: 17 March 2014
Open Access

Activated Wnt signaling induces myofibroblast differentiation of mesenchymal stem cells, contributing to pulmonary fibrosis

Zhaorui Sun, Cong Wang, Chaowen Shi, Fangfang Sun, Xiaomeng Xu, Weiping Qian, Shinan Nie, Xiaodong Han

Pages: 1097-1109 Published online on: 25 February 2014
Open Access

Differential expression of apoptosis-related factors induces the age-related apoptosis of the gracilis muscle in humans

Soo Yeon Park, Jung Hwan Lee, Ha Young Kim, Kyoung Ho Yoon, Seong Kyu Park, Mun Seog Chang

Pages: 1110-1116 Published online on: 27 February 2014
Open Access

Identification of differentially expressed microRNAs in metastatic melanoma using next-generation sequencing technology

Min Qi, Xiaoyuan Huang, Lei Zhou, Jianglin Zhang

Pages: 1117-1121 Published online on: 25 February 2014
Open Access

Plexin-A1 is required for Toll-like receptor‑mediated microglial activation in the development of lipopolysaccharide-induced encephalopathy

Takuji Ito, Kenji Yoshida, Takayuki Negishi, Masayasu Miyajima, Hyota Takamatsu, Hitoshi Kikutani, Atsushi Kumanogoh, Kazunori Yukawa

Pages: 1122-1130 Published online on: 07 March 2014

Effects of phased joint intervention on IL-35 and IL-17 expression levels in patients with portal hypertension

Yugang Wang, Jinbin Dong, Wenying Meng, Jiali Ma, Na Wang, Jue Wei, Min Shi

Pages: 1131-1139 Published online on: 19 February 2014

Inhibitory effects of Pericarpium zanthoxyli extract on adipocyte differentiation

Ha-Rim Kim, Jeong-Mi Kim, Mi-Seong Kim, Jin-Ki Hwang, Sei-Hoon Yang, Hye-Jung Kim, Dong-Sung Lee, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim, Do-Gon Ryu, Young-Rae Lee, Kang-Beom Kwon

Pages: 1140-1146 Published online on: 25 February 2014

Recombinant growth factor mixtures induce cell cycle progression and the upregulation of type I collagen in human skin fibroblasts, resulting in the acceleration of wound healing processess

Do Hyun Lee, Kyung-Ha Choi, Jae-We Cho, So Young Kim, Tae Rin Kwon, Sun Young Choi, Yoo Mi Choi, Jay Lee, Ho Sang Yoon, Beom Joon Kim

Pages: 1147-1152 Published online on: 14 March 2014

RASSF1A promotes apoptosis and suppresses the proliferation of ovarian cancer cells

Lingjie Fu, Shulan Zhang

Pages: 1153-1160 Published online on: 25 February 2014

Inhibitory effects of resveratrol on foam cell formation are mediated through monocyte chemotactic protein-1 and lipid metabolism-related proteins

Wenpeng Dong, Xianyue Wang, Shenghui Bi, Zhiguo Pan, Shenxi Liu, Hao Yu, Hua Lu, Xi Lin, Xiaowu Wang, Tao Ma, Weida Zhang

Pages: 1161-1168 Published online on: 28 February 2014

Farnesol induces apoptosis of DU145 prostate cancer cells through the PI3K/Akt and MAPK pathways

Jin Soo Park, Jung Ki Kwon, Hye Ri Kim, Hyeong Jin Kim, Byeong Soo Kim, Ji Youn Jung

Pages: 1169-1176 Published online on: 27 February 2014

1,25-Dihydroxyvitamin D3 and cisplatin synergistically induce apoptosis and cell cycle arrest in gastric cancer cells

Anyu Bao, Yan Li, Yongqing Tong, Hongyun Zheng, Wei Wu, Chuandong Wei

Pages: 1177-1184 Published online on: 24 February 2014

Quantitative evaluation of the therapeutic effect of fermented soybean products containing a high concentration of GABA on phthalic anhydride-induced atopic dermatitis in IL-4/Luc/CNS-1 Tg mice

Young Ju Lee, Ji Eun Kim, Moon Hwa Kwak, Jun Go, Dong Seob Kim, Hong Joo Son, Dae Youn Hwang

Pages: 1185-1194 Published online on: 06 March 2014

Differentially expressed microRNAs in TGFβ2-induced epithelial-mesenchymal transition in retinal pigment epithelium cells

Xiaoyun Chen, Shaobi Ye, Wei Xiao, Lixia Luo, Yizhi Liu

Pages: 1195-1200 Published online on: 07 March 2014

Novel PITX2c loss-of-function mutations associated with complex congenital heart disease

Dong Wei, Xiao-Hui Gong, Gang Qiu, Juan Wang, Yi-Qing Yang

Pages: 1201-1208 Published online on: 07 March 2014

Identification of suitable reference genes for quantitative RT-PCR during 3T3-L1 adipocyte differentiation

Juan Zhang, Hongju Tang, Yuqing Zhang, Ruyuan Deng, Li Shao, Yun Liu, Fengying Li, Xiao Wang, Libin Zhou

Pages: 1209-1218 Published online on: 11 March 2014

GATA5 loss-of-function mutations associated with congenital bicuspid aortic valve

Lin-Mei Shi, Ju-Wei Tao, Xing-Biao Qiu, Juan Wang, Fang Yuan, Lei Xu, Hua Liu, Ruo-Gu Li, Ying-Jia Xu, Qian Wang, Hong-Zhen Zheng, Xin Li, Xiao-Zhou Wang, Min Zhang, Xin-Kai Qu, Yi-Qing Yang

Pages: 1219-1226 Published online on: 14 March 2014

Somatic GATA5 mutations in sporadic tetralogy of Fallot

Ri-Tai Huang, Song Xue, Ying-Jia Xu, Min Zhou, Yi-Qing Yang

Pages: 1227-1235 Published online on: 26 February 2014

Inactivation of von Hippel-Lindau increases ovarian cancer cell aggressiveness through the HIF1α/miR-210/VMP1 signaling pathway

Ting Liu, Le Zhao, Wei Chen, Zhen Li, Huilian Hou, Lu Ding, Xu Li

Pages: 1236-1242 Published online on: 18 February 2014

miRNA profiling reveals a potential role of milk stasis in breast carcinogenesis

Yi-Qi Gu, Gu Gong, Zhe-Li Xu, Li-Ying Wang, Ming-Li Fang, Hui Zhou, Hua Xing, Ke-Ren Wang, Liang Sun

Pages: 1243-1249 Published online on: 27 February 2014

microRNA expression profiling of heart tissue during fetal development

Jizi Zhou, Xinran Dong, Qiongjie Zhou, Huijun Wang, Yanyan Qian, Weidong Tian, Duan Ma, Xiaotian Li

Pages: 1250-1260 Published online on: 07 March 2014

Parthenolide exerts inhibitory effects on angiogenesis through the downregulation of VEGF/VEGFRs in colorectal cancer

Se-Lim Kim, Soo-Teik Lee, Kieu Thi Thu Trang, Seong Hun Kim, In Hee Kim, Seung Ok Lee, Dae Ghon Kim, Sang-Wook Kim

Pages: 1261-1267 Published online on: 25 February 2014

Flap endonuclease 1 is a promising candidate biomarker in gastric cancer and is involved in cell proliferation and apoptosis

Kejia Wang, Chunhong Xie, Daorong Chen

Pages: 1268-1274 Published online on: 28 February 2014

Inhibition of high glucose-induced apoptosis by uncoupling protein 2 in human umbilical vein endothelial cells

Ying He, Ning Wang, Yinchen Shen, Zhi Zheng, Xun Xu

Pages: 1275-1281 Published online on: 27 February 2014

Fluid flow modulates the expression of genes involved in the Wnt signaling pathway in osteoblasts in 3D culture conditions

Yuan-Yuan Jia, Feng Li, Ning Geng, Ping Gong, Shi-Jie Huang, Ling-Xian Meng, Jing Lan, Yu Ban

Pages: 1282-1288 Published online on: 11 March 2014

Detection of hTERC and c-MYC genes in cervical epithelial exfoliated cells for cervical cancer screening

Tian Li, Liangdan Tang, Duhong Bian, Ying Jia, Xin Huang, Xinhua Zhang

Pages: 1289-1297 Published online on: 14 March 2014

Colistin-induced apoptosis in PC12 cells: Involvement of the mitochondrial apoptotic and death receptor pathways

Hong Jiang, Jichang Li, Tiezhong Zhou, Chunhua Wang, Hua Zhang, Hongjun Wang

Pages: 1298-1304 Published online on: 06 March 2014

The effect of zipper‑interacting protein kinase on high glucose‑stimulated human aortic smooth muscle cells

Zi Ye, Wei Wu, Min He, Mancheong Leong, Renming Hu, Yiming Li, Shuo Zhang

Pages: 1305-1311 Published online on: 14 March 2014

Identification of peptides that bind hepatitis C virus envelope protein E2 and inhibit viral cellular entry from a phage-display peptide library

Xin Lü, Min Yao, Jian-Min Zhang, Jing Yang, Ying-Feng Lei, Xiao-Jun Huang, Zhan-Sheng Jia, Li Ma, Hai-Yun Lan, Zhi-Kai Xu, Wen Yin

Pages: 1312-1318 Published online on: 25 February 2014

High expression of the secreted protein dickkopf homolog 4: Roles in invasion and metastasis of renal cell carcinoma and its association with Von Hippel-Lindau gene

Wei Zhai, Guang-Hui Hu, Jun-Hua Zheng, Bo Peng, Min Liu, Jian‑Hua Huang, Guang-Chun Wang, Xu-Dong Yao, Yun-Fei Xu

Pages: 1319-1326 Published online on: 25 February 2014

Protective effect of apigenin against oxidative stress-induced damage in osteoblastic cells

Woon-Won Jung

Pages: 1327-1334 Published online on: 25 February 2014

Tetrandrine suppresses pro-inflammatory mediators in PMA plus A23187-induced HMC-1 cells

Ok-Hwa Kang, Hyeon-Jin An, Sung-Bae Kim, Su-Hyun Mun, Yun-Soo Seo, Dae-Ki Joung, Jang-Gi Choi, Dong-Won Shin, Dong-Yeul Kwon

Pages: 1335-1340 Published online on: 04 March 2014

Mangiferin increases Nrf2 protein stability by inhibiting its ubiquitination and degradation in human HL60 myeloid leukemia cells

Jie Zhao, Benping Zhang, Shanshan Li, Linglan Zeng, Yan Chen, Jun Fang

Pages: 1348-1354 Published online on: 12 March 2014

Identification of hypo- and hypermethylated genes related to atherosclerosis by a genome-wide analysis of DNA methylation

Yoshiji Yamada, Tamotsu Nishida, Hideki Horibe, Mitsutoshi Oguri, Kimihiko Kato, Motoji Sawabe

Pages: 1355-1340 Published online on: 10 March 2014

SOCS3 and SOCS6 are required for the risperidone-mediated inhibition of insulin and leptin signaling in neuroblastoma cells

Longzhen Piao, Jisoo Park, Yuwen Li, Sanghee Shin, Soyeon Shin, Gyeyeong Kong, Robin Shrestha, Quangdon Tran, Gang Min Hur, Jeong-Lan Kim, Jongsun Park

Pages: 1364-1370 Published online on: 10 March 2014
Open Access

[Erratum] Differential effect of statins on diabetic nephropathy in db/db mice

Yukinori Tamura, Toshinori Murayama, Manabu Minami, Masayuki Yokode, Hidenori Arai

Pages: 1371-1371 Published online on: 24 February 2014
Journal Cover

May 2014
Volume 33 Issue 5

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image