Journal Articles

Open Access

Implications of dietary ω‑3 and ω‑6 polyunsaturated fatty acids in breast cancer (Review)

Oana Zanoaga, Ancuta Jurj, Lajos Raduly, Roxana Cojocneanu‑Petric, Enrique Fuentes‑Mattei, Oscar Wu, Cornelia Braicu, Claudia Diana Gherman, Ioana Berindan‑Neagoe

Pages: 1167-1176 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Analysis of stress application at the thoracolumbar junction and influence of vertebral body collapse on the spinal cord and cauda equina

Norihiro Nishida, Tsukasa Kanchiku, Daigo Nakandakari, Shota Tahara, Junji Ohgi, Kazuhiko Ichihara, Ituo Sakuramoto, Xian Chen, Toshihiko Taguchi

Pages: 1177-1184 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Identification of a progression‑associated long non‑coding RNA signature for predicting the prognosis of lung squamous cell carcinoma

Yanyan Wang, Fang Yang, Yongzhi Zhuang

Pages: 1185-1192 Published online on: 27 November 2017
Open Access

PTX3 in serum induces renal mesangial cell proliferation but has no effect on apoptosis

Danhuan Zhang, Minhui Xi, Lingyun Chen, Yanping Huang, Peiju Mao

Pages: 1193-1198 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Leuconostoc pseudomesenteroides‑associated hemophagocytic syndrome: A case report

Xinfeng Lin, Qilong Jiang, Jiduo Liu, Fu Zhao, Weitao Chen

Pages: 1199-1202 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Extraction of flavonoids from Chrysanthemum morifolium and antitumor activity in vitro

Ying‑Hui Liu, Xin Mou, Di‑Yi Zhou, Dan‑Yang Zhou, Cheng‑Min Shou

Pages: 1203-1210 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Observation of the effect of physical rehabilitation therapy combined with the medication on pelvic floor dysfunction

Wei Han, Yongmei Wang, Shengbo Qi, Tingting Li, Jiang Cao, Tinghua Zheng, Yan Su

Pages: 1211-1216 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Research of Mrr1, Cap1 and MDR1 in Candida albicans resistant to azole medications

Wenli Feng, Jing Yang, Lu Yang, Qing Li, Xin Zhu, Zhiqin Xi, Zusha Qiao, Wen Cen

Pages: 1217-1224 Published online on: 16 November 2017
Open Access

Effects of silibinin‑loaded thermosensitive liposome‑microbubble complex on inhibiting rabbit liver VX2 tumors in sub‑hyperthermia fields

Lu Han, Kai Guo, Fen Gu, Yun‑Fei Zhang, Ke Li, Xi‑Xi Mu, Hai‑Jing Liu, Xiao‑Dong Zhou, Wen Luo

Pages: 1233-1240 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Assessment of dermal papillary and microvascular parameters in psoriasis vulgaris using in vivo reflectance confocal microscopy

Alexandra Batani, Daciana Elena Brănișteanu, Mihaela Adriana Ilie, Daniel Boda, Simona Ianosi, Gabriel Ianosi, Constantin Caruntu

Pages: 1241-1246 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Epidermal growth factor receptor aptamer‑conjugated polymer‑lipid hybrid nanoparticles enhance salinomycin delivery to osteosarcoma and cancer stem cells

Zuochong Yu, Fangyi Chen, Xiaoxia Qi, Yinmei Dong, Yingying Zhang, Zhe Ge, Guoping Cai, Xinchao Zhang

Pages: 1247-1256 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Endoscopic management of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract: An analysis of 846 cases in China

Fangfang Yuan, Xiaowei Tang, Wei Gong, Lei Su, Yali Zhang

Pages: 1257-1262 Published online on: 24 November 2017
Open Access

Function and mechanism of microRNA‑210 in acute cerebral infarction

Jun Wang, Yuezhan Zhang, Feng Xu

Pages: 1263-1268 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Paclitaxel inhibits breast cancer metastasis via suppression of Aurora kinase‑mediated cofilin‑1 activity

Yue Zhang, Yaoyi Wang, Jun Xue

Pages: 1269-1276 Published online on: 01 December 2017
Open Access

20(S)-Protopanaxadiol induces apoptosis in human hepatoblastoma HepG2 cells by downregulating the protein kinase B signaling pathway

Zeyuan Lu, Huali Xu, Xiaofeng Yu, Yuchen Wang, Long Huang, Xin Jin, Dayun Sui

Pages: 1277-1284 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Expression of MMP-2 and TIMP-1 in cerebrospinal fluid and the correlation with dynamic changes of serum PCT in neonatal purulent meningitis

Huilan Chen, Fei Wu, Rong Fu, Xiangchun Feng

Pages: 1285-1288 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Relationship between osteoporosis and expression of Bcl-2 and CXCL12

Tongtao Pang, Mingzhi Gong, Jiangtao Han, Dan Liu

Pages: 1293-1297 Published online on: 16 November 2017
Open Access

α‑thalassaemia combined with hereditary spherocytosis in the same patient

Xiaohong Li, Lin Liao, Xuelian Deng, Jian Huang, Zengfu Deng, Hongying Wei, Wuning Mo, Faquan Lin

Pages: 1298-1303 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Farnesyltransferase inhibitors prevent HIV protease inhibitor (lopinavir/ritonavir)-induced lipodystrophy and metabolic syndrome in mice

Tomokazu Tanaka, Harumasa Nakazawa, Naohide Kuriyama, Masao Kaneki

Pages: 1314-1320 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Protective effects of beef decoction rich in carnosine on cerebral ischemia injury by permanent middle cerebral artery occlusion in rats

Ai‑Hong Wang, Qian Ma, Xin Wang, Gui‑Hua Xu

Pages: 1321-1329 Published online on: 17 November 2017
Open Access

AG490 ameliorates early brain injury via inhibition of JAK2/STAT3‑mediated regulation of HMGB1 in subarachnoid hemorrhage

Ji‑Yang An, Hong‑Gang Pang, Ting‑Qin Huang, Jin‑Ning Song, Dan‑Dong Li, Yong‑Lin Zhao, Xu‑Dong Ma

Pages: 1330-1338 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Targeted sequencing reveals genetic variants associated with sensitivity of 79 human cancer xenografts to anticancer drugs

Chihiro Udagawa, Yasushi Sasaki, Hiroshi Suemizu, Yasuyuki Ohnishi, Hiroshi Ohnishi, Takashi Tokino, Hitoshi Zembutsu

Pages: 1339-1359 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Downregulation of NIMA-related kinase-7 inhibits cell proliferation by inducing cell cycle arrest in human retinoblastoma cells

Jian Zhang, Li Wang, Yongkang Zhang

Pages: 1360-1366 Published online on: 23 November 2017
Open Access

Investigation of inflammatory bowel disease risk factors in 4 families in central China

Shufang Xu, Hui Zou, Heng Zhang, Siying Zhu, Rui Zhou, Jin Li

Pages: 1367-1375 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Analysis of long non‑coding RNA expression profiles identifies functional lncRNAs associated with the progression of acute coronary syndromes

Yingjie Lu, Xiangwei Meng, Lifeng Wang, Xiaoyun Wang

Pages: 1376-1384 Published online on: 27 November 2017
Open Access

MicroRNA‑124‑3p inhibits cell growth and metastasis in cervical cancer by targeting IGF2BP1

Ping Wang, Li Zhang, Junhui Zhang, Gangshu Xu

Pages: 1385-1393 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Screening for key genes and transcription factors in ankylosing spondylitis by RNA‑Seq

Zhongyang Xu, Xiuyu Wang, Yanping Zheng

Pages: 1394-1402 Published online on: 23 November 2017
Open Access

A novel hypothermic machine perfusion system using a LifePort Kidney Transporter for the preservation of rat liver

Cheng Zeng, Xiaoyan Hu, Yanfeng Wang, Xianpeng Zeng, Yan Xiong, Ling Li, Qifa Ye

Pages: 1410-1416 Published online on: 01 December 2017
Open Access

Effects of apolipoprotein E gene polymorphism on the intracellular Ca2+ concentration of astrocytes in the early stages post injury

Haitao Wu, Shuai Zhou, Hongxin Zhao, Yuyu Wang, Xiaozhong Chen, Xiaochuan Sun

Pages: 1417-1423 Published online on: 23 November 2017
Open Access

Differentiation of rat adipose‑derived mesenchymal stem cells into corneal‑like epithelial cells driven by PAX6

Jing Sun, Wei‑Hua Liu, Feng‑Mei Deng, Yong‑Hui Luo, Ke Wen, Hong Zhang, Hai‑Rong Liu, Jiang Wu, Bing‑Yin Su, Yi‑Lun Liu

Pages: 1424-1432 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Effects of luteolin on regulatory proteins and enzymes for myocyte calcium circulation in hypothermic preserved rat heart

Qingfeng Yan, Yueping Li, Jia Yan, Ying Zhao, Yunzhong Liu, Su Liu

Pages: 1433-1441 Published online on: 16 November 2017
Open Access

A composite mouse model of aplastic anemia complicated with iron overload

Dijiong Wu, Xiaowen Wen, Wenbin Liu, Linlong Xu, Baodong Ye, Yuhong Zhou

Pages: 1449-1455 Published online on: 17 November 2017
Open Access

Identification of potentially relevant genes for myocardial infarction using RNA sequencing data analysis

Qiang Zhao, Ke Wu, Nannan Li, Zhengmei Li, Fenglin Jin

Pages: 1456-1464 Published online on: 28 November 2017
Open Access

Clinical and pathological characteristics of IgG4‑related interstitial lung disease

Xiaoting Lv, Feng Gao, Qicai Liu, Sheng Zhang, Zhihua Huang, Yongping Zhu, Haiyang Zong, Quwen Li, Sanyan Li

Pages: 1465-1473 Published online on: 23 November 2017
Open Access

Correlation between PPAR-α methylation level in peripheral blood and inflammatory factors of NAFLD patients with DM

Jianghua Ju, Qingxian Huang, Jing Sun, Yongcheng Jin, Wenjie Ma, Xiaohui Song, Huibo Sun, Wenhui Wang

Pages: 1474-1478 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Sustained multiple organ ischaemia after transarterial chemoembolization with drug-eluting beads for hepatocellular carcinoma

Young Woon Kim, Jung Hyun Kwon, Soon Woo Nam, Jeong Won Jang, Hyun Suk Jung, Yu Ri Shin, Eun Su Park, Dong Jae Shim

Pages: 1479-1483 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Shikonin causes apoptosis by disrupting intracellular calcium homeostasis and mitochondrial function in human hepatoma cells

Hui Wang, Zheng Liu, Xiangchen Li, Ruijie Zhao, Yabin Pu, Handong Wu, Weijun Guan

Pages: 1484-1492 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Evaluation of changes in left ventricular structure and function in hypertensive patients with coronary artery disease after PCI using real-time three-dimensional echocardiography

Yanhong Meng, Ling Zong, Ziteng Zhang, Youdong Han, Yanhui Wang

Pages: 1493-1499 Published online on: 22 November 2017
Open Access

Improvement of bone defect healing in rats via mesenchymal stem cell supernatant

Wanshan Zhou, Qian Liu, Bo Xu

Pages: 1500-1504 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Astragaloside protects myocardial cells from apoptosis through suppression of the TLR4/NF-κB signaling pathway

Yang Zhao, Zhongfen Liu, Hu Zhang

Pages: 1505-1509 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Expression of MMP-9 and IL-6 in patients with subarachnoid hemorrhage and the clinical significance

Luchen Wang, Ziyun Gao

Pages: 1510-1514 Published online on: 23 November 2017
Open Access

Insulin resistance, blood glucose and inflammatory cytokine levels are risk factors for cardiovascular events in diabetic patients complicated with coronary heart disease

Changmei Wang, Fang Li, Jingjing Guo, Congcong Li, Dashuai Xu, Bin Wang

Pages: 1515-1519 Published online on: 30 November 2017
Open Access

Identification of core pathways based on attractor and crosstalk in ischemic stroke

Xiufang Diao, Aijuan Liu

Pages: 1520-1524 Published online on: 24 November 2017

JNK and NF‑κB signaling pathways are involved in cytokine changes in patients with congenital heart disease prior to and after transcatheter closure

Shunyang Fan, Kefang Li, Deyin Zhang, Fuyun Liu

Pages: 1525-1531 Published online on: 05 December 2017

Efficacy of salmeterol and formoterol combination treatment in mice with chronic obstructive pulmonary disease

Zhiyuan Wang, Chunyan Wang, Xiaoli Yang

Pages: 1538-1545 Published online on: 24 November 2017

Intravitreal ranibizumab injection combined with photodynamic therapy for polypoidal choroidal vasculopathy

Jia Li, Jianhua Sun, Bing Li, Zheli Liu

Pages: 1546-1551 Published online on: 27 November 2017

A pilot study of a cardiovascular virtual endoscopy system based on multi‑detector computed tomography in diagnosing tetralogy of Fallot in pediatric patients

Li‑Ping Yao, Li Zhang, Ju Mei, Fang‑Bao Ding, Hui‑Ming Li, Ming Ding, Xin Yang, Xiao‑Ming Li, Kun Sun

Pages: 1552-1559 Published online on: 27 November 2017

Inhibition of C‑X‑C motif chemokine 10 reduces graft loss mediated by memory CD8+ T cells in a rat cardiac re‑transplant model

Jiacheng Xu, Teng Ma, Guorong Deng, Jiawei Zhuang, Cheng Li, Shaohu Wang, Chen Dai, Xiaobiao Zhou, Zhonggui Shan, Zhongquan Qi

Pages: 1560-1567 Published online on: 01 December 2017

Resveratrol protects neuronal cells from isoflurane‑induced inflammation and oxidative stress‑associated death by attenuating apoptosis via Akt/p38 MAPK signaling

Weilan Hu, Ei Yang, Jianxin Ye, Weili Han, Zeng‑Li Du

Pages: 1568-1573 Published online on: 17 November 2017

Anti-depressant-like effect of atractylenolide I in a mouse model of depression induced by chronic unpredictable mild stress

Haiyan Gao, Xianghua Zhu, Yang Xi, Qun Li, Zhenzhong Shen, Yongjie Yang

Pages: 1574-1579 Published online on: 16 November 2017

Clinical value of Pro‑GRP and T lymphocyte subpopulation for the assessment of immune functions of lung cancer patients after DC‑CIK biological therapy

Lijie He, Jing Wang, Dandan Chang, Dandan Lv, Haina Li, Heping Zhang

Pages: 1580-1585 Published online on: 16 November 2017

Interleukin-1 receptor-associated kinase 3 downregulation in peripheral blood mononuclear cells attenuates immunosuppression in sepsis

Qin Xia, Yupin Zhou, Xi Wang, Shukun Fu

Pages: 1586-1593 Published online on: 23 November 2017

Efficacy of caspofungin combined with trimethoprim/sulfamethoxazole as first‑line therapy to treat non‑HIV patients with severe pneumocystis pneumonia

Gensheng Zhang, Miaomiao Chen, Shufang Zhang, Hongwei Zhou, Xiaozhen Ji, Jiachang Cai, Tianzheng Lou, Wei Cui, Ning Zhang

Pages: 1594-1601 Published online on: 16 November 2017

Tubeimoside I attenuates inflammation and oxidative damage in a mice model of PM2.5‑induced pulmonary injury

Jin‑Bo Zhang, Lei Zhang, Shi‑Qing Li, Ai‑Hua Hou, Wei‑Chao Liu, Ling‑Ling Dai

Pages: 1602-1607 Published online on: 05 December 2017

Role of miR‑589‑3p in human lumbar disc degeneration and its potential mechanism

Aiqing Lu, Zhirong Wang, Suchun Wang

Pages: 1616-1621 Published online on: 05 December 2017

Investigation into the optimal prosthetic material for wound healing of abdominal wall defects

Adem Akcakaya, Ibrahim Aydogdu, Bulent Citgez

Pages: 1622-1625 Published online on: 23 November 2017

Increased expression of tight junction protein occludin is associated with the protective effect of mosapride against aspirin‑induced gastric injury

Chenchen Liu, Zhaotao Duan, Yue Guan, Hailu Wu, Kewei Hu, Xin Gao, Fangcen Yuan, Zongdan Jiang, Ye Fan, Bangshun He, Shukui Wang, Zhenyu Zhang

Pages: 1626-1632 Published online on: 23 November 2017

MicroRNA‑30a suppresses non‑small‑cell lung cancer by targeting Myb‑related protein B

Guo‑Jun Geng, Ying‑Tao Yang, Jie Jiang, Xiu‑Yi Yu, Xian‑En Fa

Pages: 1633-1639 Published online on: 24 November 2017

MAPK pathway mediates the anti‑oxidative effect of chicoric acid against cerebral ischemia‑reperfusion injury in vivo

Linwei Jia, Yonghan Chen, Yao‑Hui Tian, Gang Zhang

Pages: 1640-1646 Published online on: 05 December 2017

Clipping treatment of posterior communicating artery aneurysms associated with arteriosclerosis and calcification: A single center study of 136 cases

Lei Shi, Jing Yu, Ying Zhao, Kan Xu, Jinlu Yu

Pages: 1647-1653 Published online on: 17 November 2017

Comparative analysis of 3D time-resolved contrast-enhanced magnetic resonance angiography, color Doppler ultrasound and digital subtraction angiography in symptomatic carotid stenosis

Hongkai Cui, Ruifang Yan, Zhansheng Zhai, Jipeng Ren, Zheng Li, Qiang Li, Shouying Wang

Pages: 1654-1659 Published online on: 23 November 2017

Clinical optimal dose of solifenacin succinate for nursing patients after transurethral resection of the prostate during the perioperative period

Baodi Zhang, Jia Wei, Xuan Wu, Lei Wang, Hongdan Huo, Junrong Wang

Pages: 1660-1665 Published online on: 27 November 2017

Efficacy of arthroscopic loose body removal for knee osteoarthritis

Baoxiang Zhao, Yibo Yu, Wenquan Liu, Jian Du

Pages: 1666-1671 Published online on: 24 November 2017

MicroRNA-152 inhibits ovarian cancer cell proliferation and migration and may infer improved outcomes in ovarian cancer through targeting FOXP1

Wen Qin, Wei Xie, Qinglin He, Tianwei Sun, Chaoguo Meng, Kunling Yang, Yuanfu Luo, Dongmei Yang

Pages: 1672-1679 Published online on: 17 November 2017

Smoking increases the risk of diabetic foot amputation: A meta-analysis

Min Liu, Wei Zhang, Zhaoli Yan, Xiangzhen Yuan

Pages: 1680-1685 Published online on: 22 November 2017

MicroRNA‑191‑5p exerts a tumor suppressive role in renal cell carcinoma

Peijie Chen, Xiang Pan, Liwen Zhao, Lu Jin, Canbin Lin, Jing Quan, Tao He, Liang Zhou, Xueling Wu, Yong Wang, Liangchao Ni, Shangqi Yang, Yongqing Lai

Pages: 1686-1693 Published online on: 28 November 2017

Anti‑tumour effects of polysaccharide extracted from Acanthopanax senticosus and cell‑mediated immunity

Qinglong Meng, Jingzhi Pan, Yajing Liu, Li Chen, Yueying Ren

Pages: 1694-1701 Published online on: 27 November 2017

Long‑term survival after corrective surgeries in two patients with severe deformities due to Roberts syndrome: A Case report and review of the literature

Jing Zhou, Xiaonan Yang, Xiaolei Jin, Zhenhua Jia, Haibin Lu, Zuoliang Qi

Pages: 1702-1711 Published online on: 05 December 2017

miR‑221 inhibits autophagy and targets TP53INP1 in colorectal cancer cells

Dan Liao, Tong Li, Caiguo Ye, Liuyan Zeng, Huahui Li, Xingxiang Pu, Congcong Ding, Zhiwei He, Guo‑Liang Huang

Pages: 1712-1717 Published online on: 16 November 2017

Sijunzi decoction‑treated rat serum induces apoptosis of side population cells in gastric carcinoma

Jianguang Jia, Yiyu Qin, Ligong Zhang, Chenxu Guo, Yaguo Wang, Xicheng Yue, Jun Qian

Pages: 1718-1727 Published online on: 24 November 2017

Protective effects of resveratrol improve cardiovascular function in rats with diabetes

Fuqin Yan, Xiaomeng Sun, Chun Xu

Pages: 1728-1734 Published online on: 22 November 2017

miR-613 inhibits gastric cancer progression through repressing brain derived neurotrophic factor

Dayong Ding, Ruizhi Hou, Yongjian Gao, Ye Feng

Pages: 1735-1741 Published online on: 23 November 2017

Gambogic acid exerts cardioprotective effects in a rat model of acute myocardial infarction through inhibition of inflammation, iNOS and NF‑κB/p38 pathway

Duan Na, Hou Aijie, Luan Bo, Miao Zhilin, Yuan Long

Pages: 1742-1748 Published online on: 05 December 2017

The value of X‑ray digital tomosynthesis in the diagnosis of urinary calculi

Shifeng Liu, Hong Wang, Weihua Feng, Xiaokun Hu, Jian Guo, Qingjun Shang, Zixiang Li, Hongsheng Yu

Pages: 1749-1753 Published online on: 21 November 2017

Parathyroid hormone promotes osteoblastic differentiation of endothelial cells via the extracellular signal‑regulated protein kinase 1/2 and nuclear factor‑κB signaling pathways

Zhi‑Yuan Cheng, Ting Ye, Qiu‑Yang Ling, Ting Wu, Gang‑Yong Wu, Gang‑Jun Zong

Pages: 1754-1760 Published online on: 23 November 2017

Correlation between upper and lower airway inflammations in patients with combined allergic rhinitis and asthma syndrome: A comparison of patients initially presenting with allergic rhinitis and those initially presenting with asthma

Shu Xia, Zheng Zhu, Wei‑Jie Guan, Yan‑Qing Xie, Jia‑Ying An, Tao Peng, Rong‑Chang Chen, Jin‑Ping Zheng

Pages: 1761-1767 Published online on: 21 November 2017
Open Access

Pediatric acute respiratory distress syndrome - current views (Review)

Jinfeng Liu, Wei Wang, Fengli Liu, Zhenguang Li

Pages: 1775-1780 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Platelet-rich plasma has beneficial effects in mice with osteonecrosis of the femoral head by promoting angiogenesis

Shichao Tong, Jimin Yin, Ji Liu

Pages: 1781-1788 Published online on: 18 December 2017
Open Access

MicroRNA-17-5p contributes to osteoarthritis progression by binding p62/SQSTM1

Huihui Li, Daoyi Miao, Qi Zhu, Jianghua Huang, Guangxian Lu, Weiguo Xu

Pages: 1789-1794 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Simvastatin inhibits the apoptosis of hippocampal cells in a mouse model of Alzheimer's disease Corrigendum in /10.3892/etm.2018.6057

Xiaoqin Hu, Chengwei Song, Ming Fang, Chengyan Li

Pages: 1795-1802 Published online on: 12 December 2017
Open Access

MicroRNA-222 regulates the viability of fibroblasts in hypertrophic scars via matrix metalloproteinase 1

Yi Zhang, Xiaohua Lin, Li Zhang, Weilong Hong, Kang Zeng

Pages: 1803-1808 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Protective effect of N-acetylcysteine activated carbon release microcapsule on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats

Zhaobin Cai, Tingting Shi, Rangxiao Zhuang, Hongying Fang, Xiaojie Jiang, Yidan Shao, Hongping Zhou

Pages: 1809-1818 Published online on: 18 December 2017
Open Access

MicroRNA‑519a inhibits the proliferation and promotes the apoptosis of ovarian cancer cells through targeting signal transducer and activator of transcription 3

Fei Tian, Ligang Jia, Zhaoping Chu, Hua Han, Yuan Zhang, Jianhui Cai

Pages: 1819-1824 Published online on: 06 December 2017
Open Access

Adeno-associated virus serotype 9 mediated vascular endothelial growth factor gene overexpression in mdx mice

Xueqin Song, Ya Zhang, Zhigang Hou, Hongran Wu, Shan Lu, Jin Tang, Xuexiao Chen, Hongying Cui, Yuan Li, Yue Bi, Weisong Duan, Zhongyao Li, Chunyan Li

Pages: 1825-1830 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Transcription activated p73-modulated cyclin D1 expression leads to doxorubicin resistance in gastric cancer

Zhi‑Peng Ji, Ling Qiang, Jian‑Liang Zhang

Pages: 1831-1838 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Tanshinone IIA and Astragaloside IV promote the angiogenesis of mesenchymal stem cell-derived endothelial cell-like cells via upregulation of Cx37, Cx40 and Cx43

Zhe Li, Sha Zhang, Liang Cao, Wei Li, Yu‑Chen Ye, Zi‑Xuan Shi, Zong‑Ren Wang, Lian‑Xu Sun, Jia‑Wei Wang, Lin‑Tao Jia, Wen Wang

Pages: 1847-1854 Published online on: 15 December 2017
Open Access

IL-25 promotes Th2 bias by upregulating IL-4 and IL-10 expression of decidual γδT cells in early pregnancy

Yuan Zhang, Ying Wang, Ming‑Qing Li, Jie Duan, Deng‑Xuan Fan, Li‑Ping Jin

Pages: 1855-1862 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Phytochemical screening and biological activity of Lamiaceae family plant extracts

Ileana Cocan, Ersilia Alexa, Corina Danciu, Isidora Radulov, Atena Galuscan, Diana Obistioiu, Attila Alexandru Morvay, Renata Maria Sumalan, Mariana‑Atena Poiana, Georgeta Pop, Cristina Adriana Dehelean

Pages: 1863-1870 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Diagnostic value of T-Spot TB combined with INF-γ and IL-27 in tuberculous pleurisy

Meng Zhang, Dedong Xiong, Hongxia Li, Zonglan Wang, Renzhe Li

Pages: 1871-1874 Published online on: 08 November 2017
Open Access

Effects of donepezil on cognitive functions and the expression level of β-amyloid in peripheral blood of patients with Alzheimer's disease

Yunxia Ma, Jinming Ji, Gang Li, Shuzhen Yang, Shuangshuang Pan

Pages: 1875-1878 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Application of GATA-3 gene marker in the detection of hematologic disorders in children

Fenghua Wang, Lili Bie

Pages: 1879-1885 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Selective activities of STAMPs against Streptococcus mutans

Lijun Huo, Xiangya Huang, Junqi Ling, Hongyan Liu, Jia Liu

Pages: 1886-1893 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Berbamine induces SMMC-7721 cell apoptosis via upregulating p53, downregulating survivin expression and activating mitochondria signaling pathway

Ying Cao, Jianbo Cao, Binbin Yu, Shusheng Wang, Lili Liu, Li Tao, Wanping Sun

Pages: 1894-1901 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Metoprolol protects cardiomyocytes in rabbit model of heart failure by regulating Cx43

Hu Zhai, Wenyi Dai, Yu Wang

Pages: 1902-1905 Published online on: 04 December 2017
Open Access

Effects of IL-10 on OX62, MHC-II and CD86 in bone marrow DCs in rats with organophosphate poisoning

Ning Wang, Jinfeng Wang, Ronggang Jiang

Pages: 1906-1909 Published online on: 14 December 2017
Open Access

The application of nalbuphine in patient-controlled intravenous analgesia for patients undergoing subtotal gastrectomy

Li Yang, Jinjing Wu, Tao Li

Pages: 1910-1913 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Nephroprotective effects of diacylglycerol on diabetic nephropathy in type 2 diabetic rats

Jianpeng Li, Yongheng Yan, Duo Li, Xia Li, Xinying Lin, Zhenhua Liu, Tongcheng Xu, Fangling Du

Pages: 1918-1926 Published online on: 18 December 2017
Open Access

MicroRNA-429 decreases the invasion ability of gastric cancer cell line BGC-823 by downregulating the expression of heparanase

Nan Sheng, Lin Zhang, Shaofeng Yang

Pages: 1927-1933 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Expression and role of microRNA-1271 in the pathogenesis of osteosarcoma

Gongbiao Lu, Lin Du, Yi Guo, Baohua Xing, Jishou Lu, Yanchun Wei

Pages: 1934-1940 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Combined treatment with simvastatin and rapamycin attenuates cardiac allograft rejection through the regulation of T helper 17 and regulatory T cells

Yingjie Liu, Lu Sun, Wei Chen, Junbo Chuai, Yu Shang, Dongyang Zhang, Bicheng Fu, Hai Tian, Shulin Jiang

Pages: 1941-1949 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Effects of pumpless extracorporeal lung assist on hemodynamics, gas exchange and inflammatory cascade response during experimental lung injury

Zhihai Ju, Jinhui Ma, Chen Wang, Jie Yu, Yeru Qiao, Feilong Hei

Pages: 1950-1958 Published online on: 18 December 2017
Open Access

Cyanidin ameliorates cisplatin-induced cardiotoxicity via inhibition of ROS-mediated apoptosis

Peng Qian, Li‑Jie Yan, Yong‑Qiang Li, Hai‑Tao Yang, Hong‑Yan Duan, Jin‑Tao Wu, Xian‑Wei Fan, Shan-Ling Wang

Pages: 1959-1965 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Efficacy and safety of combined immunosuppressive therapy plus umbilical cord blood infusion in severe aplastic anemia patients: A cohort study

Xiu Luo, Huina Lu, Bing Xiu, Hao Wu, Bing Li, Ping Li, Yuhua Chen, Lili Zhou, Wenjun Zhang, Yan Dong, Aibin Liang, Yi Ding

Pages: 1966-1974 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Pine needle oil induces G2/M arrest of HepG2 cells by activating the ATM pathway

Bing Qiu, Wei Jiang, Wenliang Qiu, Wenling Mu, Yujing Qin, Yongcui Zhu, Jianying Zhang, Qingyi Wang, Dongjie Liu, Zhangyi Qu

Pages: 1975-1981 Published online on: 15 December 2017
Open Access

Development and identification of Set transgenic mice

Siliang Xu, Xiaoqiang Liu, Lingling Gao, Boqun Xu, Jianmin Li, Chao Gao, Yugui Cui, Jiayin Liu

Pages: 1982-1988 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Biomechanical analysis of brachial plexus injury: Availability of three-dimensional finite element model of the brachial plexus

Atsushi Mihara, Tsukasa Kanchiku, Norihiro Nishida, Haruki Tagawa, Junji Ohgi, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Masahiro Funaba, Daisuke Nakashima, Xian Chen, Toshihiko Taguchi

Pages: 1989-1993 Published online on: 11 December 2017
Open Access

Correlations of MMP-1, MMP-3, and MMP-12 with the degree of atherosclerosis, plaque stability and cardiovascular and cerebrovascular events

Wei Hu, Rui Wei, Liyue Wang, Jingqian Lu, Hongming Liu, Wei Zhang

Pages: 1994-1998 Published online on: 12 December 2017
Open Access

ADAM proteases involved in inflammation are differentially altered in patients with gastritis or ulcer

Nuray Erin, Sema Türker, Özlem Elpek, Bülent Yildirim

Pages: 1999-2005 Published online on: 12 December 2017
Open Access

Effect of different surface treatments and retainer designs on the retention of posterior Pd-Ag porcelain-fused-to-metal resin-bonded fixed partial dentures

Xiwen Chen, Yixin Zhang, Jinru Zhou, Chenfeng Chen, Zhimin Zhu, Lei Li

Pages: 2006-2014 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Morphological and functional changes of microglia cultured under different oxygen concentrations and the analysis of related mechanisms

Xing Wu, Tengbo Yu, Hongyan Xu, Xiuming Sun, Dewei Kou, Liping Li

Pages: 2015-2019 Published online on: 05 December 2017
Open Access

Inhibition of X‑linked inhibitor of apoptosis protein enhances anti‑tumor potency of pure total flavonoids on the growth of leukemic cells

Liqiang Wu, Xiuxia Zhang, Xiaojie Lin, Bo Wang, Chang Huang, Yao Qin, Shengyun Lin

Pages: 2020-2026 Published online on: 14 December 2017
Open Access

Propofol protects against endotoxin-induced myocardial injury by inhibiting NF-κB-mediated inflammation

Zhijun Yang, Feng Cheng, Guosheng Yan, Lang Xiong, Huizhang Liu

Pages: 2032-2036 Published online on: 07 December 2017
Open Access

A clinical study on acupuncture in combination with routine rehabilitation therapy for early pain recovery of post-stroke shoulder-hand syndrome

Jinling Zheng, Qinglian Wu, Lu Wang, Ting Guo

Pages: 2049-2053 Published online on: 18 December 2017

Overexpression of heart-type fatty acid binding protein enhances fatty acid-induced podocyte injury

Qing Gao, Alhossain Sarkar, Yizhi Chen, Bo Xu, Xiaojuan Zhu, Yang Yuan, Tianjun Guan

Pages: 2054-2061 Published online on: 15 December 2017

Extracorporeal membrane oxygenation support for a multitrauma patient with ARDS: A case report and literature review

Yuexing Tu, Qi Jin, Renhua Sun, Qian Li

Pages: 2062-2065 Published online on: 07 December 2017

Influence of sevoflurane exposure on mitogen-activated protein kinases and Akt/GSK-3β/CRMP-2 signaling pathways in the developing rat brain

Yafang Liu, Chuiliang Liu, Minting Zeng, Xue Han, Kun Zhang, Yanni Fu, Jue Li, Yujuan Li

Pages: 2066-2073 Published online on: 18 December 2017

Double-bundle revision anterior cruciate ligament reconstruction is effective in rescuing failed primary reconstruction and re-introducing patients to physical exercise

Changqing Jiang, Guofei Chen, Peng Chen, Wei Li, Honglei Zhang, Wentao Zhang

Pages: 2074-2080 Published online on: 15 December 2017

MicroRNA-30a-3p overexpression improves sepsis-induced cell apoptosis in vitro and in vivo via the PTEN/PI3K/AKT signaling pathway

Shuying Yang, Yongqiang Wang, Hongmei Gao, Bing Wang

Pages: 2081-2087 Published online on: 15 December 2017

Relationship of renal morphology on 3-dimensional ultrasonography with renal pathologic findings and outcome in biopsy-proven nephropathy

Jianwei Xu, Sung Il Hwang, Hak Jong Lee, Ho Jun Chin

Pages: 2088-2096 Published online on: 13 December 2017

Regulatory effects of four ginsenoside monomers in humoral immunity of systemic lupus erythematosus

Xin Yu, Na Zhang, Wanfu Lin, Chen Wang, Wei Gu, Changquan Ling, Yinglu Feng, Yonghua Su

Pages: 2097-2103 Published online on: 18 December 2017

Combination therapeutic effects of high intensity focused ultrasound and Metformin for the treatment of adenomyosis

Yanmei Hou, Zhenli Qin, Kefeng Fan, Yanhua Xu, Xiaoge Huang

Pages: 2104-2108 Published online on: 06 December 2017

Association between vascular endothelial growth factor promoter polymorphisms and the risk of recurrent implantation failure

Sung Han Shim, Jung Oh Kim, Young Joo Jeon, Hui Jeong An, Hyun Ah Lee, Ji Hyang Kim, Eun Hee Ahn, Woo Sik Lee, Nam Keun Kim

Pages: 2109-2119 Published online on: 15 December 2017

Metformin and pioglitazone combination therapy ameliorate polycystic ovary syndrome through AMPK/PI3K/JNK pathway

Yuanyuan Wu, Pengfen Li, Dan Zhang, Yingpu Sun

Pages: 2120-2127 Published online on: 15 December 2017

Dopamine receptor D4 promoter hypermethylation increases the risk of drug addiction

Huihui Ji, Xuting Xu, Guili Liu, Huifen Liu, Qinwen Wang, Wenwen Shen, Longhui Li, Xiaohu Xie, Haochang Hu, Lei Xu, Wenhua Zhou, Shiwei Duan

Pages: 2128-2133 Published online on: 12 December 2017

Effectiveness of lentivirus-mediated RNA interference targeting mouse tumor necrosis factor α in vitro and in vivo

Jibo Wang, Yingjie Zhao, Miaomiao Xin, Lin Pan, Liqin Wang, Kun Yang

Pages: 2134-2139 Published online on: 11 December 2017

Δ-opioid receptor inhibition prevents remifentanil-induced post‑operative hyperalgesia via regulating GluR1 trafficking and AMPA receptor function

Aifen Liu, Xiaopeng Wang, Hui Wang, Guoyi Lv, Yize Li, Hongmei Li

Pages: 2140-2147 Published online on: 18 December 2017

Current characteristics of hemophilia patients co‑infected with HIV/HCV in Japan

Satoshi Miuma, Masaaki Hidaka, Mitsuhisa Takatsuki, Koji Natsuda, Akihiko Soyama, Hisamitsu Miyaaki, Yasuko Kanda, Yoko Tamada, Hidetaka Shibata, Eisuke Ozawa, Naota Taura, Susumu Eguchi, Kazuhiko Nakao

Pages: 2148-2155 Published online on: 07 December 2017

Tangshen formula improves inflammation in renal tissue of diabetic nephropathy through SIRT1/NF-κB pathway

Yue‑Guang Du, Ke‑Na Zhang, Zong‑Lei Gao, Fengjiao Dai, Xi‑Xi Wu, Ke‑Fu Chai

Pages: 2156-2164 Published online on: 12 December 2017

Itraconazole attenuates hepatic gluconeogenesis and promotes glucose uptake by regulating AMPK pathway

Ri‑Su Na, Cong Ma, Qiao‑Rui Liu, Li‑Ming Wu, Xu‑Lei Zheng, Zhi‑Wen Liu

Pages: 2165-2171 Published online on: 06 December 2017

Preconditioning of physiological cyclic stretch inhibits the inflammatory response induced by pathologically mechanical stretch in alveolar epithelial cells

Xiang‑Zhi Fang, Ya‑Li Ge, Min Li, Tian‑Feng Huang, Zhang Yang, Ju Gao

Pages: 2172-2176 Published online on: 11 December 2017

The role of Dexamethasone in clinical pharmaceutical treatment for patients with cataract surgery

Gaokun Zhang, Shuang Liu, Lieying Yang, Yanqing Li

Pages: 2177-2181 Published online on: 15 December 2017

Long non-coding RNA SOX2OT promotes cell proliferation and motility in human ovarian cancer

Ling Han, Wei Zhang, Bingyi Zhang, Leyun Zhan

Pages: 2182-2188 Published online on: 12 December 2017

Clinical importance of chemokines and inflammatory cytokines for patient care following percutaneous nephrolithotripsy

Junrong Wang, Wei Wang, Wei Guo, Yanru Ma, Tianhui Ji, Baodi Zhang

Pages: 2189-2195 Published online on: 15 December 2017

Changes in inflammatory and oxidative stress factors and the protein synthesis pathway in injured skeletal muscle after contusion

Xiaoguang Liu, Zhigang Zeng, Linlin Zhao, Weihua Xiao, Peijie Chen

Pages: 2196-2202 Published online on: 13 December 2017

MicroRNA-584 inhibits cell proliferation and invasion in non-small cell lung cancer by directly targeting MTDH

Yixiang Zhang, Yanjun Wang, Jinguang Wang

Pages: 2203-2211 Published online on: 12 December 2017
Journal Cover

February-2018
Volume 15 Issue 2

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image