Journal Articles

Open Access

Prunella vulgaris aqueous extract attenuates IL-1β-induced apoptosis and NF-κB activation in INS-1 cells

Huiping Wu, Ming Gao, Tuanzhu Ha, Jim Kelley, Ada Young, Kevin Breuel

Pages: 919-924 Published online on: 23 March 2012
Open Access

Correlation between efficacy of PSK postoperative adjuvant immunochemotherapy for gastric cancer and expression of MHC class I

Gentaro Ito, Hiroaki Tanaka, Masaichi Ohira, Mami Yoshii, Kazuya Muguruma, Naoshi Kubo, Masakazu Yashiro, Nobuya Yamada, Kiyoshi Maeda, Tetsuji Sawada, Kosei Hirakawa

Pages: 925-930 Published online on: 02 April 2012
Open Access

Membranous and cytoplasmic expression of epidermal growth factor receptor in metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma

Takahiro Einama, Shigeto Ueda, Hitoshi Tsuda, Kazuhiro Ogasawara, Kazuo Hatsuse, Osamu Matsubara, Satoru Todo, Junji Yamamoto

Pages: 931-936 Published online on: 15 March 2012
Open Access

Impact of increased erythropoietin receptor expression and elevated serum erythropoietin levels on clinicopathological features and prognosis in renal cell carcinoma

Keiichi Ito, Hidehiko Yoshii, Takako Asano, Akio Horiguchi, Makoto Sumitomo, Masamichi Hayakawa, Tomohiko Asano

Pages: 937-944 Published online on: 13 March 2012
Open Access

Metabonomic signature analysis of cervical carcinoma and precancerous lesions in women by 1H NMR spectroscopy

Ayshamgul Hasim, Mayinuer Ali, Batur Mamtimin, Jun‑Qi  Ma, Qiao-Zhi Li, Abulizi Abudula

Pages: 945-951 Published online on: 12 March 2012

Intratumoral Wnt2B expression affects tumor proliferation and survival in malignant pleural mesothelioma patients

Masashi Kobayashi, Cheng-Long Huang, Makoto Sonobe, Ryutaro Kikuchi, Masashi Ishikawa, Jiro Kitamura, Ryo Miyahara, Toshi Menju, Shotaro Iwakiri, Kazumi Itoi, Ryoji Yasumizu, Hiroshi Date

Pages: 952-958 Published online on: 12 March 2012

Genotoxic therapy stimulates error-prone DNA repair in dormant hepatocellular cancer stem cells

Shimpei Nishikawa, Hideshi Ishii, Naotsugu Haraguchi, Yoshihiro Kano, Takahito Fukusumi, Katsuya Ohta, Miyuki Ozaki, Daisuke Sakai, Taroh Satoh, Hiroaki Nagano, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 959-962 Published online on: 22 March 2012

Parathyroid hormone-related protein expression, in combination with nodal status, predicts bone metastasis and prognosis of breast cancer patients

Keiichi Takagaki, Tsutomu Takashima, Naoyoshi Onoda, Kenji Tezuka, Eiji Noda, Hidemi Kawajiri, Tetsuro Ishikawa, Kosei Hirakawa

Pages: 963-968 Published online on: 21 March 2012

Post-training consumption of wheat gluten hydrolysate suppresses the delayed onset of muscle injury in soccer players

Kazuhiro Aoki, Yoshimitsu Kohmura, Yoshio Suzuki, Natsue Koikawa, Masafumi Yoshimura, Yukihiro Aoba, Norifumi Fukushi, Keishoku Sakuraba, Isao Nagaoka, Keisuke Sawaki

Pages: 969-972 Published online on: 03 April 2012

Co-expression of CXCR4 and CD133 proteins is associated with poor prognosis in stage II-III colon cancer patients

Nian-Hua Zhang, Jie Li, Yin Li, Xin-Tao Zhang, Wen-Ting  Liao, Jun-Yi Zhang, Rong Li, Rong-Cheng Luo

Pages: 973-982 Published online on: 27 March 2012

Significance of survivin expression: Prognostic value and survival in stage III non-small cell lung cancer

Meng Wang, Bao-Gang Liu, Zhao-Yang Yang, Xuan Hong, Gong-Yan Chen

Pages: 983-988 Published online on: 12 March 2012

Endothelial cell protein C receptor gene 6936A/G polymorphism is associated with venous thromboembolism

Guancheng Yin, Xing Jin, Hanxin Ming, Xiao Zheng, Deqing Zhang

Pages: 989-992 Published online on: 12 March 2012

Prognostic value of nuclear maspin expression for adjuvant 5-fluorouracil-based chemotherapy in advanced gastric cancer

Ke-Feng Lei, Bing-Ya Liu, Xiao-Long Jin, Yan Guo, Min Ye, Zheng-Gang Zhu

Pages: 993-998 Published online on: 30 March 2012

Feasibility and effect of ultrasound microbubble-mediated wild-type p53 gene transfection of HeLa cells

Wen-Juan Chen, Zheng-Ai Xiong, Yan Tang, Pei-Ting Dong, Pan Li, Zhi-Gang Wang

Pages: 999-1004 Published online on: 27 March 2012

Screening and identification of serum proteomic biomarkers for gastric adenocarcinoma

Chibo Liu, Chunqin Pan, Yong Liang

Pages: 1005-1009 Published online on: 14 March 2012

Survivin expression in human lung cancer and the influence of its downregulation on the biological behavior of human lung cancer cells

Xiang-Qi Chen, Sheng Yang, Ming-Qiang Kang, Zhi-Ying Li, Hui-Shan Lu, Ting-Yan Lin

Pages: 1010-1014 Published online on: 23 March 2012

Hyalinizing trabecular tumor of the thyroid: Case report and review of the literature

Jing Li, Guang-Zhi Yang, Lan-Xiang Gao, Wen-Xiu Yan, Hua Jin, Lin Li

Pages: 1015-1017 Published online on: 28 March 2012

Continuous administration of recombinant human endostatin (Endostar): A pre-clinical safety study

Ruofan Huang, Qiong Zhan, Xinli Zhou, Zhaohui Chu, Jingwei Jiang, Xiaohua Liang

Pages: 1018-1022 Published online on: 30 March 2012

Syphilis manifesting as a nasopharyngeal carcinoma with cervical lymphadenopathy: A case report

Xinbin Pan, Xiaodong Zhu, Qingdi Quentin Li

Pages: 1023-1025 Published online on: 02 April 2012

Expression of p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and skp2 increases during esophageal squamous cell cancer progression

Peng Bai, Xue Xiao, Juan Zou, Lin Cui, Tri M. Bui Nguyen, Jinsong Liu, Jianguo Xiao, Bin Chang, Jin Wu, He Wang

Pages: 1026-1032 Published online on: 22 March 2012

TAT-Apoptin induces apoptosis in the human bladder cancer EJ cell line and regulates Bax, Bcl-2, caspase-3 and survivin expression

Jun Li, Haifeng Wang, Zhen Ma, Wenxing Fan, Yanfeng  Li, Bingbing Han, Zhijia Zhang, Jiansong Wang

Pages: 1033-1038 Published online on: 21 March 2012

microRNA expression pattern and its alteration following celecoxib intervention in human colorectal cancer

Wei Chang Chen, Mao Song Lin, Yu Lan Ye, Heng Jun Gao, Zhen Yun Song, Xiao Ying Shen

Pages: 1039-1048 Published online on: 30 March 2012

Comparative serum proteomic analysis involving liver organ-specific metastasis-associated proteins of nasopharyngeal carcinoma

Changchuan Pan, Yalan Tao, Ming Zhao, Wang Li, Zilin Huang, Jing Gao, Yanhen Wu, Jingrui Yu, Peihong Wu, Yunfei Xia, Jin Lu

Pages: 1055-1061 Published online on: 23 March 2012

Effect of healthcare insurance policy on the quality of life of chronic hepatitis C patients receiving interferon α-2a plus ribavirin therapy

Jing Liu, Chao-Shuang Lin, Wei-Qiang Gan, Yu-Bao Zheng, Zhe-Bin Wu, Zhi-Xin Zhao, Zhi-Liang Gao

Pages: 1062-1066 Published online on: 16 March 2012

Methylation of the RASSF1A and RARβ genes as a candidate biomarker for lung cancer

Wen Li, Jing Deng, Pei Jiang, Xiaoxi Zeng, Shunqin Hu, Jianxin Tang

Pages: 1067-1071 Published online on: 15 March 2012

Diagnostic accuracy of vascular endothelial growth factor for malignant pleural effusion: A meta-analysis

Yong-Chun Shen, Meng-Qi Liu, Chun Wan, Lei Chen, Tao Wang, Fu-Qiang Wen

Pages: 1072-1076 Published online on: 14 March 2012

The TNF-α -308G/A polymorphism is associated with migraine risk: A meta-analysis

Lian Gu, Yan Yan, Jianxiong Long, Li Su, Yanling Hu, Qing Chen, Juanjuan Xie, Guangliang Wu

Pages: 1082-1086 Published online on: 30 March 2012

Expression and subcellular localization of menin in human cancer cells

Feng Ren, Hong-Wei Xu, Yu Hu, Shuang-Hong Yan, Feng Wang, Bao-Wei Su, Qi Zhao

Pages: 1087-1091 Published online on: 29 March 2012

Autoantibodies against the signal peptide domain of Muc1 in patients with multiple myeloma: Implications for disease diagnosis and prognosis

Riva Kovjazin, Anna Dubnik, Galit Horn, Nechama I. Smorodinsky, Izhar Hardan, Michael Yechiel Shapira, Lior Carmon

Pages: 1092-1098 Published online on: 03 April 2012
Journal Cover

June 2012
Volume 3 Issue 6

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image