Journal Articles

Open Access

The role of peptide YY in gastrointestinal diseases and disorders (Review)

Magdy El-Salhy, Tarek Mazzawi, Doris Gundersen, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken

Pages: 275-282 Published online on: 21 December 2012
Open Access

B7-H3 overexpression in pancreatic cancer promotes tumor progression

Xin Zhao, De-Chun Li, Xin-Guo Zhu, Wen-Juan Gan, Zhi Li, Feng Xiong, Zi-Xiang Zhang, Guang-Bo Zhang, Xue-Guang Zhang, Hua Zhao

Pages: 283-291 Published online on: 13 December 2012

Short-term mechanical stress inhibits osteoclastogenesis via suppression of DC-STAMP in RAW264.7 cells

Sumika Kameyama, Yoshitaka Yoshimura, Takeshi Kameyama, Takashi Kikuiri, Mino Matsuno, Yoshiaki Deyama, Kuniaki Suzuki, Junichiro Iida

Pages: 292-298 Published online on: 21 December 2012

The potential of recombinant vesicular stomatitis virus-mediated virotherapy against metastatic colon cancer

Minoru Yamaki, Katsunori Shinozaki, Takemasa Sakaguchi, Marcia Meseck, Oliver Ebert, Hideki Ohdan, Savio L.C. Woo

Pages: 299-306 Published online on: 06 December 2012

Forced mastication increases survival of adult neural stem cells in the hippocampal dentate gyrus

Yuki Akazawa, Takamasa Kitamura, Yuri Fujihara, Yoshitaka Yoshimura, Masato Mitome, Tomokazu Hasegawa

Pages: 307-314 Published online on: 18 December 2012

CD133 silencing inhibits stemness properties and enhances chemoradiosensitivity in CD133-positive liver cancer stem cells

Xi Lan, Yong-Zhong Wu, Yong Wang, Fu-Rong Wu, Chun‑Bao  Zang, Chuan Tang, Shu Cao, Shao-Lin Li

Pages: 315-324 Published online on: 06 December 2012

Lactoferrin protects against prion protein-induced cell death in neuronal cells by preventing mitochondrial dysfunction

Yang-Gyu Park, Jae-Kyo Jeong, Ju-Hee Lee, You-Jin Lee, Jae-Won Seol, Shang-Jin Kim, Tai-Young Hur, Young-Hun Jung, Seog-Jin Kang, Sang-Youel Park

Pages: 325-330 Published online on: 29 November 2012

Synergistic effects of histone deacetylase inhibitor in combination with mTOR inhibitor in the treatment of prostate carcinoma

Paul Thelen, Lisa Krahn, Felix Bremmer, Arne  Strauss, Ralph Brehm, Hagen Loertzer

Pages: 339-346 Published online on: 21 December 2012

Comparison of three different HCV genotyping methods: Core, NS5B sequence analysis and line probe assay

Qingxian Cai, Zhixin Zhao, Ying Liu, Xiaoqiong Shao, Zhiliang Gao

Pages: 347-352 Published online on: 12 December 2012

Novel rotundic acid derivatives: Synthesis, structural characterization and in vitro antitumor activity

Yu Chen, Yu-Fang He, Min-Lun Nan, Wen-Yi Sun, Jie Hu, Ai Cui, Fan Li, Fang Wang

Pages: 353-360 Published online on: 06 December 2012

Anti-metastatic effect of polysaccharide isolated from Colocasia esculenta is exerted through immunostimulation

Hye-Ryung Park, Hyun-Sun Lee, Sun Young Cho, Yoon-Sook Kim, Kwang-Soon Shin

Pages: 361-368 Published online on: 27 December 2012

Intracellular-delivery of a single-chain antibody against hepatitis B core protein via cell-penetrating peptide inhibits hepatitis B virus replication in vitro

Yunhao Xun, Qingchun Pan, Zhenghao Tang, Xiaohua Chen, Yongsheng Yu, Min Xi, Guoqing Zang

Pages: 369-376 Published online on: 12 December 2012

Combination of oncolytic adenovirus and endostatin inhibits human retinoblastoma in an in vivo mouse model

Huiping Wang, Fang Wei, Huiming Li, Xunda Ji, Shuxia Li, Xiafang Chen

Pages: 377-385 Published online on: 29 November 2012

Immune activation and antitumor response of ar-turmerone on P388D1 lymphoblast cell implanted tumors

Donghee Kim, Yongjoon Suh, Hyunsook Lee, Yongkyu Lee

Pages: 386-392 Published online on: 29 November 2012

Cis-guggulsterone inhibits the IKK/NF-κB pathway, whereas trans-guggulsterone inhibits MAPK/AP-1 in MCF‑7 breast cancer cells: Guggulsterone regulates MMP‑9 expression in an isomer-specific manner

Eun-Mi Noh, Eun Yong Chung, Hyun Jo Youn, Sung Hoo Jung, Hyun Hur, Young-Rae Lee, Jong-Suk Kim

Pages: 393-399 Published online on: 14 December 2012

Cathepsin L stimulates autophagy and inhibits apoptosis of ox-LDL-induced endothelial cells: Potential role in atherosclerosis

Dang-Heng Wei, Xiao-Ying Jia, Yang-Hui Liu, Feng-Xia Guo, Zhi-Han Tang, Xiao-Hong Li, Zuo Wang, Lu-Shan Liu, Gui-Xue Wang, Zhi-Sheng Jian, Chang-Geng Ruan

Pages: 400-406 Published online on: 03 December 2012

Direct comparison of the potency of human mesenchymal stem cells derived from amnion tissue, bone marrow and adipose tissue at inducing dermal fibroblast responses to cutaneous wounds

Xiaoyu Liu, Zhe Wang, Rui Wang, Feng Zhao, Ping Shi, Yide Jiang, Xining Pang

Pages: 407-415 Published online on: 30 November 2012

Co-administration of prostaglandin E1 with somatostatin attenuates acute liver damage after massive hepatectomy in rats via inhibition of inflammatory responses, apoptosis and endoplasmic reticulum stress

Changjun Jia, Chaoliu Dai, Xianmin Bu, Songlin Peng, Feng Xu, Yongqing Xu, Yang Zhao

Pages: 416-422 Published online on: 14 December 2012

Programmed cell death-1 deficiency results in atrial remodeling in C57BL/6 mice

Guoqiang Fu, Yizhan Cao, Jun Lu, Jun Li, Li Liu, Hongtao Wang, Feifei Su, Qiangsun Zheng

Pages: 423-429 Published online on: 19 December 2012

Collagen-targeting parathyroid hormone-related peptide promotes collagen binding and in vitro chondrogenesis in bone marrow-derived MSCs

Xiao-Cheng Wu, Bo Huang, Jian Wang, Chang-Qing Li, Yue Zhou

Pages: 430-436 Published online on: 19 December 2012

Adenosine and inosine exert cytoprotective effects in an in vitro model of liver ischemia-reperfusion injury

Katalin Módis, Domokos Gerő, Rita Stangl, Olivér Rosero, Attila Szijártó, Gábor Lotz, Petra Mohácsik, Petra Szoleczky, Ciro Coletta, Csaba Szabó

Pages: 437-446 Published online on: 04 December 2012

Platelet-derived growth factor-D induces expression of cyclooxygenase-2 in rat mesangial cells through activation of PI3K/PKB and PKCs

Yu-Kyoung Park, Byeong-Churl Jang, Misun Choi

Pages: 447-452 Published online on: 18 December 2012

Downregulation of γ-catenin inhibits CML cell growth and potentiates the response of CML cells to imatinib through β-catenin inhibition

Chang-Chun Niu, Chen Zhao, Zhen-Dong Yang, Xiao-Li Zhang, Wei-Ru Wu, Jing Pan, Zhi-Qiang Li, Wei Ding, Zhong Yang, Wei-Ke Si

Pages: 453-458 Published online on: 06 December 2012

Microarray-based analysis of the gene expression profile in GC-1 spg cells transfected with spermatogenesis associated gene 12

Yiting Lin, Zhiwen Liu, Xuanming Liu, Yunsheng Zhang, Zhuoxian Rong, Dan Li

Pages: 459-466 Published online on: 27 December 2012

A novel dual oxidase maturation factor 2 gene mutation for congenital hypothyroidism

Ru-Hai Yi, Wen-Bin Zhu, Li-Yong Yang, Lan Lan, Yao Chen, Jin-Fu Zhou, Jing Wang, Yue-Qing Su

Pages: 467-470 Published online on: 24 December 2012

Decursin inhibits UVB-induced MMP expression in human dermal fibroblasts via regulation of nuclear factor-κB

Bo-Mi Hwang, Eun-Mi Noh, Jong-Suk Kim, Jeong-Mi Kim, Jin-Ki Hwang, Hye-Kyung Kim, Jae-Seon Kang, Do-Sung Kim, Han-Jung Chae, Yong-Ouk You, Kang-Beom Kwon, Young-Rae Lee

Pages: 477-483 Published online on: 04 December 2012

Mesenchymal stem cells modified with miR-126 release angiogenic factors and activate Notch ligand Delta-like-4, enhancing ischemic angiogenesis and cell survival

Feng Huang, Xiao Zhu, Xin-Qun Hu, Zhen-Fei Fang, Liang Tang, Xiao-Ling Lu, Sheng-Hua Zhou

Pages: 484-492 Published online on: 03 December 2012

Inhibitory effects of paeoniflorin on lysophosphatidylcholine-induced inflammatory factor production in human umbilical vein endothelial cells

Jian-Zhe Li, Jian-Hua Wu, Shu-Yi Yu, Qing-Rui Shao, Xiao-Min Dong

Pages: 493-497 Published online on: 13 December 2012
Journal Cover

February 2013
Volume 31 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image