Journal Articles

Open Access

Role of thrombospondin‑1 and thrombospondin‑2 in cardiovascular diseases (Review)

Kaijie Zhang, Miaomiao Li, Li Yin, Guosheng Fu, Zhenjie Liu

Pages: 1275-1293 Published online on: 20 February 2020
Open Access

Melatonin elicits protective effects on OGD/R‑insulted H9c2 cells by activating PGC‑1α/Nrf2 signaling

Weiwei Zhi, Kai Li, Hongbing Wang, Ming Lei, Yingqiang Guo

Pages: 1294-1304 Published online on: 25 February 2020
Open Access

miR‑21/PTEN pathway mediates the cardioprotection of geniposide against oxidized low‑density lipoprotein‑induced endothelial injury via suppressing oxidative stress and inflammatory response

Song Zhou, Yunjing Sun, Kai Zhao, Yanzhou Gao, Jiangman Cui, Liping Qi, Lingfang Huang

Pages: 1305-1316 Published online on: 28 February 2020
Open Access

MicroRNA‑145‑5p inhibits osteosarcoma cell proliferation by targeting E2F transcription factor 3

Hao Li, Runsang Pan, Qiaoying Lu, Chong Ren, Junkang Sun, Huaping Wu, Jing Wen, Houping Chen

Pages: 1317-1326 Published online on: 17 February 2020
Open Access

ptsI gene in the phosphotransfer system is a potential target for developing a live attenuated Salmonella vaccine

Yong Zhi, Shun Mei Lin, Ki Bum Ahn, Hyun Jung Ji, Hui‑Chen Guo, Sangryeol Ryu, Ho Seong Seo, Sangyong Lim

Pages: 1327-1340 Published online on: 18 February 2020
Open Access

Silibinin inhibits epithelial‑mesenchymal transition of renal cell carcinoma through autophagy‑dependent Wnt/β‑catenin signaling

Yizeng Fan, Tao Hou, Weichao Dan, Tianjie Liu, Jiaxin Luan, Bo Liu, Lei Li, Jin Zeng

Pages: 1341-1350 Published online on: 03 March 2020
Open Access

Aspirin inhibits endometrial fibrosis by suppressing the TGF‑β1‑Smad2/Smad3 pathway in intrauterine adhesions

Zihui Zhang, Shuang Li, Jie Deng, Shaorong Yang, Ziwu Xiang, Hongyan Guo, Hongli Xi, Ming Sang, Wei Zhang

Pages: 1351-1360 Published online on: 19 February 2020
Open Access

Sestrin‑2 regulates podocyte mitochondrial dysfunction and apoptosis under high‑glucose conditions via AMPK

Qiaoxuan Lin, Yiqiong Ma, Zhaowei Chen, Jijia Hu, Cheng Chen, Yanqin Fan, Wei Liang, Guohua Ding

Pages: 1361-1372 Published online on: 20 February 2020
Open Access

A novel CX3CR1 inhibitor AZD8797 facilitates early recovery of rat acute spinal cord injury by inhibiting inflammation and apoptosis

Guozhao Chen, Zhiping Zhou, Weiping Sha, Liming Wang, Fei Yan, Xiaomei Yang, Xia Qin, Muyao Wu, Di Li, Shoujin Tian, Gang Chen

Pages: 1373-1384 Published online on: 20 February 2020
Open Access

AMPK activation protects astrocytes from hypoxia‑induced cell death

Leli Barialai, Maja I. Strecker, Anna‑Luisa Luger, Manuel Jäger, Ines Bruns, Alina C.M. Sittig, Iris C. Mildenberger, Sonja M. Heller, Alberto Delaidelli, Nadja I. Lorenz, Martin Voss, Michael W. Ronellenfitsch, Joachim P. Steinbach, Michael C. Burger

Pages: 1385-1396 Published online on: 05 March 2020
Open Access

A novel microRNA signature for pathological grading in lung adenocarcinoma based on TCGA and GEO data

Zhiyu Yang, Hongkun Yin, Lei Shi, Xiaohua Qian

Pages: 1397-1408 Published online on: 04 March 2020
Open Access

Proteomics analysis of potential serum biomarkers for insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome

Li Li, Jing Zhang, Jing Zeng, Biling Liao, Xiuhong Peng, Tiantian Li, Jieming Li, Qiuxiao Tan, Xiaofang Li, Ying Yang, Zhijing Chen, Zhijiang Liang

Pages: 1409-1416 Published online on: 03 March 2020
Open Access

Expression of BMP7 in cervical cancer and inhibition of epithelial‑mesenchymal transition by BMP7 knockdown in HeLa cells

Rui Sun, Hongwei Guan, Wei Liu, Junhui Liang, Fei Wang, Changzhong Li

Pages: 1417-1424 Published online on: 27 February 2020
Open Access

Corosolic acid attenuates cardiac fibrosis following myocardial infarction in mice

Zhao‑Peng Wang, Yan Che, Heng Zhou, Yan‑Yan Meng, Hai‑Ming Wu, Ya‑Ge Jin, Qing‑Qing Wu, Sha‑Sha Wang, Yuan Yuan

Pages: 1425-1435 Published online on: 09 March 2020
Open Access

Treadmill exercise promotes neurogenesis and myelin repair via upregulating Wnt/β‑catenin signaling pathways in the juvenile brain following focal cerebral ischemia/reperfusion

Jingyan Cheng, Weimin Shen, Lingqin Jin, Juanjuan Pan, Yan Zhou, Guoyuan Pan, Qingfeng Xie, Quan Hu, Shamin Wu, Hongmei Zhang, Xiang Chen

Pages: 1447-1463 Published online on: 26 February 2020
Open Access

Circulating microRNA let‑7e is decreased in knee osteoarthritis, accompanied by elevated apoptosis and reduced autophagy

Lei Feng, Chun Feng, Chang‑Xing Wang, Dan‑Yi Xu, Jun‑Jie Chen, Jie‑Feng Huang, Pan‑Li Tan, Jin‑Ming Shen

Pages: 1464-1476 Published online on: 10 March 2020
Open Access

Luteolin attenuates sepsis‑induced myocardial injury by enhancing autophagy in mice

Bin Wu, Haixu Song, Miaomiao Fan, Fei You, Liang Zhang, Jian Luo, Junzhi Li, Lingpeng Wang, Congye Li, Ming Yuan

Pages: 1477-1487 Published online on: 11 March 2020
Open Access

Construction and expression of recombinant uricase‑expressing genetically engineered bacteria and its application in rat model of hyperuricemia

Liming Cai, Qin Li, Yongbing Deng, Xianjun Liu, Weihong Du, Xue Jiang

Pages: 1488-1500 Published online on: 24 February 2020
Open Access

The secretome of human dental pulp stem cells protects myoblasts from hypoxia‑induced injury via the Wnt/β‑catenin pathway

Weihua Zhang, Liming Yu, Xinxin Han, Jie Pan, Jiajia Deng, Luying Zhu, Yun Lu, Wei Huang, Shangfeng Liu, Qiang Li, Yuehua Liu

Pages: 1501-1513 Published online on: 04 March 2020
Open Access

Curculigoside attenuates myocardial ischemia‑reperfusion injury by inhibiting the opening of the mitochondrial permeability transition pore

Yanbing Zhao, Yuxuan Guo, Yuqiong Chen, Shuang Liu, Nan Wu, Dalin Jia

Pages: 1514-1524 Published online on: 25 February 2020
Open Access

miR‑106b‑5p modulates acute pulmonary embolism via NOR1 in pulmonary artery smooth muscle cells

Heming Chen, Qiang Ma, Junbo Zhang, Yan Meng, Longfei Pan, Hongyan Tian

Pages: 1525-1533 Published online on: 09 March 2020
Open Access

MicroRNA‑24 attenuates diabetic vascular remodeling by suppressing the NLRP3/caspase‑1/IL‑1β signaling pathway

Zhixing Fan, Jian Yang, Chaojun Yang, Jing Zhang, Wanying Cai, Congxin Huang

Pages: 1534-1542 Published online on: 09 March 2020
Open Access

Osteoking improves OP rat by enhancing HSP90‑β expression

Yan Sun, Ran Chen, Di Zhu, Zhi‑Qiang Shen, Hong‑Bin Zhao, Wen‑Hui Lee

Pages: 1543-1553 Published online on: 06 March 2020

Long non‑coding RNA CASC2 ameliorates sepsis‑induced acute kidney injury by regulating the miR‑155 and NF‑κB pathway

Min Wang, Jilou Wei, Futai Shang, Kui Zang, Ting Ji

Pages: 1554-1562 Published online on: 26 February 2020

Identification of a new p53 responsive element in the promoter region of anillin

Jiao Ma, Xinying Liu, Pengyi Liu, Wenqing Lu, Xinxin Shen, Ruixiang Ma, Hongliang Zong

Pages: 1563-1570 Published online on: 04 March 2020

MicroRNA‑431 inhibits the expression of surfactant proteins through the BMP4/activin/TGF‑β signaling pathway by targeting SMAD4

Yan‑Qing Shen, Zhi‑Dan Bao, Jing‑Jing Pan, Xiao‑Nan Mao, Rui Cheng, Xiao‑Guang Zhou, Xiao‑Yu Zhou, Yang Yang

Pages: 1571-1582 Published online on: 24 February 2020

Copper‑containing amine oxidase purified from Lathyrus sativus as a modulator of human neutrophil functions

Paola Pietrangeli, Elisabetta Capuozzo, Mircea Alexandru Mateescu, Lucia Marcocci

Pages: 1583-1590 Published online on: 11 March 2020

Cardioprotective effects of rat adipose‑derived stem cells differ under normoxic/physioxic conditions and are associated with paracrine factor secretion

Yuanyuan Lin, Xuewen Li, Chunhui Fan, Fan Yang, Dajie Hao, Wenjia Ge, Yuping Gao

Pages: 1591-1600 Published online on: 03 March 2020

Molecular characterization of gut microbiota in high‑lipid diet‑induced hyperlipidemic rats treated with simvastatin

Siruo Zhang, Huan Li, Lu Yuan, Jing Zhang, Lei Han, Ruina Liu, Rui Wu, Yi Shi, Nosheen Mushtaq, Shakir Ullah, Jiru Xu

Pages: 1601-1615 Published online on: 26 February 2020

Downregulation of SETD7 promotes migration and invasion of lung cancer cells via JAK2/STAT3 pathway

Limin Cao, Yinghui Ren, Xueru Guo, Limin Wang, Qicheng Zhang, Xueqin Li, Xiang Wu, Zhaowei Meng, Ke Xu

Pages: 1616-1626 Published online on: 03 March 2020
Open Access

[Retracted] MicroRNA‑21 promotes the progression of peritoneal fibrosis through the activation of the TGF‑β/Smad signaling pathway: An in vitro and in vivo study

Ya‑Li Ma, Fang Chen, Su‑Xia Yang, Bao‑Ping Chen, Jun Shi

Pages: 1627-1627 Published online on: 21 February 2020
Journal Cover

May-2020
Volume 45 Issue 5

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image