Journal Articles

Open Access

The role of molecular breast imaging in predicting complete tumor response to treatment and residual tumor extent following neoadjuvant therapy

Susanna Nuvoli, Sarah Galassi, Ilaria Gelo, Gaia Rocchitta, Alessandro  Fancellu, Pier Andrea Serra, Giuseppe Madeddu, Angela Spanu

Pages: 2055-2062 Published online on: 06 March 2018
Open Access

Emodin inhibits TGF-β2 by activating the FOXD3/miR‑199a axis in ovarian cancer cells in vitro

Kejuan Song, Teng Lv, Yulong Chen, Yuchao Diao, Qin Yao, Yankui Wang

Pages: 2063-2070 Published online on: 06 March 2018
Open Access

DNA damage induced by human CD40 ligand mutant promotes senescence and induces demethylation of GATA4 in lung cancer

Yue Li, Yunyan Wei, Weiwei Yuan, Qiqing Huang, Yaya Zhao, Weihong Zhao, Wei Xu, Jianqing Wu

Pages: 2071-2080 Published online on: 13 March 2018
Open Access

CAFs enhance paclitaxel resistance by inducing EMT through the IL‑6/JAK2/STAT3 pathway

Linlin Wang, Fang Zhang, Jian‑Ying Cui, Liang Chen, Yue‑Ting Chen, Bo‑Wen Liu

Pages: 2081-2090 Published online on: 14 March 2018
Open Access

Long noncoding RNAs show differential expression profiles and display ceRNA potential in cholesteatoma pathogenesis

Juanjuan Gao, Qi Tang, Xiaohui Zhu, Shihua Wang, Yongli Zhang, Wenbin Liu, Zhiqiang Gao, Hua Yang

Pages: 2091-2100 Published online on: 16 March 2018
Open Access

Construction of a ceRNA network reveals potential lncRNA biomarkers in rectal adenocarcinoma

Zhiyuan Zhang, Sen Wang, Dongjian Ji, Wenwei Qian, Qingyuan Wang, Jie Li, Jiou Gu, Wen Peng, Tao Hu, Bing Ji, Yue Zhang, Shijia Wang, Yueming Sun

Pages: 2101-2113 Published online on: 05 March 2018
Open Access

Suppression of YAP by DDP disrupts colon tumor progression

Kun Li, Jiwei Guo, Yan Wu, Dan Jin, Hong Jiang, Chengxia Liu, Chengyong Qin

Pages: 2114-2126 Published online on: 06 March 2018
Open Access

Knockdown of tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta (YWHAZ) enhances tumorigenesis both in vivo and in vitro in bladder cancer

Shenghua Liu, Haowen Jiang, Hui Wen, Qiang Ding, Chenchen Feng

Pages: 2127-2135 Published online on: 05 March 2018
Open Access

FAT1 inhibits cell migration and invasion by affecting cellular mechanical properties in esophageal squamous cell carcinoma

Xiaoling Hu, Yuanfang Zhai, Ruyi Shi, Yu Qian, Heyang Cui, Jie Yang, Yanghui Bi, Ting Yan, Jian Yang, Yanchun Ma, Ling Zhang, Yiqian Liu, Guodong Li, Mingsheng Zhang, Yongping Cui, Pengzhou Kong, Xiaolong Cheng

Pages: 2136-2146 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Single nucleotide variant profiles of viable single circulating tumour cells reveal CTC behaviours in breast cancer

Yipeng Wang, Liping Guo, Lin Feng, Wen Zhang, Ting Xiao, Xuebing Di, Guoji Chen, Kaitai Zhang

Pages: 2147-2159 Published online on: 20 March 2018
Open Access

Licochalcone D induces apoptosis and inhibits migration and invasion in human melanoma A375 cells

Lingling Si, Xinyan Yan, Wenjin Hao, Xiaoyi Ma, Huanhuan Ren, Boxue Ren, Defang Li, Zhengping Dong, Qiusheng Zheng

Pages: 2160-2170 Published online on: 20 March 2018

Subcellular localization of aquaporin 3 in prostate cancer is regulated by RalA

Qiwei Chen, Liang Zhu, Huafeng Zong, Xishuang Song, Lina Wang, Xuejian Wang, Deyong Yang, Jianbo Wang

Pages: 2171-2177 Published online on: 09 March 2018

Platelet‑derived growth factor receptor‑β gene expression relates to recurrence in colorectal cancer

Shiki Fujino, Norikatsu Miyoshi, Masayuki Ohue, Yusuke Takahashi, Masayoshi Yasui, Taishi Hata, Chu Matsuda, Tsunekazu Mizushima, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Pages: 2178-2184 Published online on: 01 March 2018

Histone methyltransferase KMT5A gene modulates oncogenesis and lipid metabolism of papillary thyroid cancer in vitro

Tian Liao, Yuan-Jin Wang, Jia-Qian Hu, Yu Wang, Li-Tao Han, Ben Ma, Rong-Liang Shi, Ning Qu, Wen-Jun Wei, Qing Guan, Jun Xiang, Jia-Ying Chen, Guo-Hua Sun, Duan-Shu Li, Xiang-Ming Mu, Qing-Hai Ji

Pages: 2185-2192 Published online on: 05 March 2018

Genetic polymorphisms and protein expression of P53 and BRCA1 in preneoplastic and neoplastic rat mammary glands

Wafa Al-Dhaheri, Imam Hassouna, Sherif M. Karam

Pages: 2193-2200 Published online on: 28 February 2018

The inhibitory role of miR‑485‑5p in colorectal cancer proliferation and invasion via targeting of CD147

Yuqin Pan, Huiling Sun, Xiuxiu Hu, Bangshun He, Xiangxiang Liu, Tao Xu, Xiaoxiang Chen, Kaixuan Zeng, Shukui Wang

Pages: 2201-2208 Published online on: 12 March 2018

Expression of delta-like 3 is downregulated by aberrant DNA methylation and histone modification in hepatocellular carcinoma

Yutaka Mizuno, Kentaro Maemura, Yoshihisa Tanaka, Azumi Hirata, Sugiko Futaki, Hiroki Hamamoto, Kohei Taniguchi, Michihiro Hayashi, Kazuhisa Uchiyama, Masa-Aki Shibata, Yoshinori Otsuki, Yoichi Kondo

Pages: 2209-2216 Published online on: 05 March 2018

A screening method for gastric cancer by oral microbiome detection

Jing‑Hua Sun, Xiao‑Lin Li, Jie Yin, Yi‑Hong Li, Ben‑Xiang Hou, Zhongtao Zhang

Pages: 2217-2224 Published online on: 01 March 2018

Lenvatinib exhibits antineoplastic activity in anaplastic thyroid cancer in vitro and in vivo

Silvia Martina Ferrari, Guido Bocci, Teresa Di Desidero, Giusy Elia, Ilaria Ruffilli, Francesca Ragusa, Paola Orlandi, Sabrina Rosaria Paparo, Armando Patrizio, Simona Piaggi, Concettina La Motta, Salvatore Ulisse, Enke Baldini, Gabriele Materazzi, Paolo Miccoli, Alessandro Antonelli, Poupak Fallahi

Pages: 2225-2234 Published online on: 08 March 2018

SP1 upregulated FoxO3a promotes tumor progression in colorectal cancer

Yiyi Yu, Ke Peng, Hong Li, Rongyuan Zhuang, Yan Wang, Wei Li, Shan Yu, Li Liang, Xiaojing Xu, Tianshu Liu

Pages: 2235-2242 Published online on: 19 March 2018

Indometacin inhibits the proliferation and activation of human pancreatic stellate cells through the downregulation of COX-2

Liankang Sun, Ke Chen, Zhengdong Jiang, Xin Chen, Jiguang Ma, Qingyong Ma, Wanxing Duan

Pages: 2243-2251 Published online on: 16 March 2018

[6]-Gingerol enhances the radiosensitivity of gastric cancer via G2/M phase arrest and apoptosis induction

Youjun Luo, Xue Chen, Lumeng Luo, Qi Zhang, Caixia Gao, Xibing Zhuang, Sujuan Yuan, Tiankui Qiao

Pages: 2252-2260 Published online on: 05 March 2018

Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor olaparib hampers placental growth factor-driven activation of myelomonocytic cells

Pedro Miguel Lacal, Maria Grazia Atzori, Federica Ruffini, Lucio Tentori, Grazia Graziani

Pages: 2261-2269 Published online on: 05 March 2018

FGFR inhibitor AZD4547 can enhance sensitivity of esophageal squamous cell carcinoma cells with epithelial‑mesenchymal transition to gefitinib

Hong Luo, Jin Quan, He Xiao, Jia Luo, Qin Zhang, Guocheng Pi, Yunfei Ye, Rong He, Yun Liu, Xiaona Su, Lianhua Zhao, Ge Wang

Pages: 2270-2278 Published online on: 08 March 2018

Deleted in malignant brain tumor 1 is a novel prognostic marker in colorectal cancer

Heae Surng Park, Byung Chang Kim, Hyun Yang Yeo, Kyung-Hee Kim, Byong Chul Yoo, Ji Won Park, Hee Jin Chang

Pages: 2279-2287 Published online on: 01 March 2018

MicroRNA-26b inhibits the tumor growth of human liver cancer through the PI3K/Akt and NF-κB/MMP-9/VEGF pathways

Yan Feng, Li-Li Zu, Lei Zhang

Pages: 2288-2296 Published online on: 01 March 2018

Delineating the underlying molecular mechanisms and key genes involved in metastasis of colorectal cancer via bioinformatics analysis

Chao Qi, Yuanlei Chen, Yixuan Zhou, Xucheng Huang, Guoli Li, Jin Zeng, Zhi Ruan, Xinyou Xie, Jun Zhang

Pages: 2297-2305 Published online on: 08 March 2018

Vandetanib has antineoplastic activity in anaplastic thyroid cancer, in vitro and in vivo

Silvia Martina Ferrari, Guido Bocci, Teresa Di Desidero, Ilaria Ruffilli, Giusy Elia, Francesca Ragusa, Anna Fioravanti, Paola Orlandi, Sabrina Rosaria Paparo, Armando  Patrizio, Simona Piaggi, Concettina La Motta, Salvatore Ulisse, Enke Baldini, Gabriele Materazzi, Paolo Miccoli, Alessandro Antonelli, Poupak Fallahi

Pages: 2306-2314 Published online on: 08 March 2018

SIRT5 as a biomarker for response to anthracycline-taxane-based neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer

Lu Xu, Xiaofang Che, Ying Wu, Na Song, Sha Shi, Shuo Wang, Ce Li, Lingyun Zhang, Xinlian Zhang, Xiujuan Qu, Yuee Teng

Pages: 2315-2323 Published online on: 16 March 2018

miR-130b promotes bladder cancer cell proliferation, migration and invasion by targeting VGLL4

Xiaowu Liu, Chuize Kong, Zhe Zhang

Pages: 2324-2332 Published online on: 06 March 2018

Characterizing the molecular mechanisms of acquired temozolomide resistance in the U251 glioblastoma cell line by protein microarray

Jing Lin, Jianling Zuo, Yong Cui, Chaoli Song, Xiaojun Wu, Huaizhi Feng, Jian Li, Shuo Li, Qinian Xu, Wenxin Wei, Guanzhong Qiu, Hua He

Pages: 2333-2341 Published online on: 19 March 2018

miR‑24 may be a negative regulator of menin in lung cancer

Yunhu Pan, Hongmei Wang, Debin Ma, Zhiyu Ji, Limin Luo, Fangyu Cao, Fangfang Huang, Yangyang Liu, Yushu Dong, Yitan Chen

Pages: 2342-2350 Published online on: 20 March 2018

Kaempferol inhibits angiogenic ability by targeting VEGF receptor-2 and downregulating the PI3K/AKT, MEK and ERK pathways in VEGF-stimulated human umbilical vein endothelial cells

Hsien‑Kuo Chin, Chi‑Ting Horng, Yi‑Shan Liu, Chi‑Cheng Lu, Chen‑Ying Su, Pei‑Syuan Chen, Hong‑Yi Chiu, Fuu‑Jen Tsai, Po‑Chuen Shieh, Jai‑Sing Yang

Pages: 2351-2357 Published online on: 14 March 2018

Plk1 interacts with RNF2 and promotes its ubiquitin‑dependent degradation

Ran An, Li Cheng, Lijian Chen, Jian Du

Pages: 2358-2364 Published online on: 20 March 2018

Comprehensive analysis of differential expression profiles of mRNAs and lncRNAs and identification of a 14-lncRNA prognostic signature for patients with colon adenocarcinoma

Yanwei Xing, Zhiwei Zhao, Yuekun Zhu, Liangliang Zhao, Anlong Zhu, Daxun Piao

Pages: 2365-2375 Published online on: 19 March 2018

Serum microRNA-139-5p is downregulated in lung cancer patients with lytic bone metastasis

Song Xu, Fan Yang, Renwang Liu, Xiongfei Li, Haiyang Fan, Jinghao Liu, Sen Wei, Gang Chen, Jun Chen, Yurong Da

Pages: 2376-2384 Published online on: 15 March 2018

IgG response to MHC class I epitope peptides is a quantitative predictive biomarker in the early course of treatment of colorectal cancer using therapeutic peptides

Shinsuke Kanekiyo, Shoichi Hazama, Hiroko Takenouchi, Masao Nakajima, Yoshitaro Shindo, Hiroto Matsui, Yukio Tokumitsu, Shinobu Tomochika, Ryouichi Tsunedomi, Yoshihiro Tokuhisa, Michihisa Iida, Kazuhiko Sakamoto, Nobuaki Suzuki, Shigeru Takeda, Shigeru Yamamoto, Shigefumi Yoshino, Kiyotaka Okuno, Keiko Udaka, Yutaka Kawakami, Satoko Matsueda, Kyogo Ito, Hiroaki Nagano

Pages: 2385-2392 Published online on: 01 March 2018

Keratin 5/14‑mediated cell differentiation and transformation are regulated by TAp63 and Notch‑1 in oral squamous cell carcinoma‑derived cells

Saumya S. Srivastava, Hunain Alam, Sonam J. Patil, Rashmi Shrinivasan, Sweta Raikundalia, Pratik Rajeev Chaudhari, Milind M. Vaidya

Pages: 2393-2401 Published online on: 06 March 2018

MicroRNA‑448 inhibits the progression of retinoblastoma by directly targeting ROCK1 and regulating PI3K/AKT signalling pathway

Shen Wu, Nanping Ai, Qian Liu, Jingxue Zhang

Pages: 2402-2412 Published online on: 08 March 2018

Identification of antibody reactive proteins in pancreatic cancer using 2D immunoblotting and mass spectrometry

Marzieh  Rezaei, Saman  Nikeghbalian, Zahra  Mojtahedi, Abbas Ghaderi

Pages: 2413-2421 Published online on: 28 February 2018

Vanadium pentoxide induces the secretion of CXCL9 and CXCL10 chemokines in thyroid cells

P.  Fallahi, R.  Foddis, G.  Elia, F.  Ragusa, A.  Patrizio, S.  Benvenga, A.  Cristaudo, A.  Antonelli, S. M. Ferrari

Pages: 2422-2426 Published online on: 08 March 2018

The effect of α-solanine on the activity, gene expression, and kinetics of arylamine N-acetyltransferase in HepG2 cells

Shiyong Gao, Huixin Tan, Lang Lang, Jing Bai, Yubin Ji

Pages: 2427-2435 Published online on: 15 March 2018

Berberine decelerates glucose metabolism via suppression of mTOR‑dependent HIF‑1α protein synthesis in colon cancer cells

Liyuan Mao, Qiongyun Chen, Ke Gong, Xiaolin Xu, Yurou Xie, Wenqing Zhang, Hanwei Cao, Tianhui Hu, Xiaoting Hong, Yan‑Yan Zhan

Pages: 2436-2442 Published online on: 16 March 2018

Differential expression patterns of the short and long isoform of cFLIP on FasL‑mediated apoptosis

Hee Jung Um, Anil Kumar Chauhan, Kyoung‑Jin Min, Taeg Kyu Kwon

Pages: 2443-2449 Published online on: 16 March 2018
Open Access

[Corrigendum] RLIP76 decreases apoptosis through Akt/mTOR signaling pathway in gastric cancer

Wenwen Wang, Juan Liu, Jianni Qi, Junyong Zhang, Qiang Zhu, Chengyong Qin

Pages: 2450-2450 Published online on: 15 March 2018
Journal Cover

May-2018
Volume 39 Issue 5

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image