Journal Articles

Article Open Access

lncRNA MIR4435‑2HG promotes the progression of liver cancer by upregulating B3GNT5 expression

Yungang Zhu, Baoguo Li, Guoping Xu, Changrui Han, Gang Xing

Article Number: 38 Published online on: 02 December 2021
Article Open Access

Methyl p‑hydroxycinnamate exerts anti‑inflammatory effects in mouse models of lipopolysaccharide‑induced ARDS

Seong-Man Kim, Jae-Hong Min, Jung Hee Kim, Jinseon Choi, Jin-Mi Park, Juhyun Lee, Soo Hyeon Goo, Jae Hoon Oh, Seung-Ho Kim, Wanjoo Chun, Kyung-Seop Ahn, Sukmo Kang, Jae-Won Lee

Article Number: 37 Published online on: 02 December 2021
Article Open Access

Propofol induces apoptosis and ameliorates 5‑fluorouracil resistance in OSCC cells by reducing the expression and secretion of amphiregulin

Kung-Ssu Yang, Pi-Cheng Che, Ming-Ju Hsieh, I-Neng Lee, Yu-Ping Wu, Ming-Shan Chen, Jui-Chieh Chen

Article Number: 36 Published online on: 01 December 2021
Article Open Access

FGF21 attenuates high uric acid‑induced endoplasmic reticulum stress, inflammation and vascular endothelial cell dysfunction by activating Sirt1

Rong Ouyang, Xiaoqin Zhao, Rongping Zhang, Jing Yang, Siyin Li, Daihua Deng

Article Number: 35 Published online on: 01 December 2021
Article Open Access

Corilagin induces apoptosis and inhibits autophagy of HL‑60 cells by regulating miR‑451/HMGB1 axis

Shu Jia, Dongye He, Xiao Liang, Panpan Cheng, Jilan Liu, Mingtai Chen, Cuiling Wang, Hao Zhang, Chunyang Meng

Article Number: 34 Published online on: 01 December 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA MBI‑52 inhibits the development of liver fibrosis by regulating the microRNA‑466g/SMAD4 signaling pathway

Yazhou Li, Peixiao Liu, Feipeng Wei

Article Number: 33 Published online on: 01 December 2021
Article Open Access

Inhibition of lncRNA NEAT1 protects endothelial cells against hypoxia/reoxygenation‑induced NLRP3 inflammasome activation by targeting the miR‑204/BRCC3 axis

Tao Yao, Yiting Song, Shutao Li, Jing Gu, Xuetao Yan

Article Number: 32 Published online on: 29 November 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Astragaloside IV attenuates hypoxia‑induced pulmonary vascular remodeling via the Notch signaling pathway

Jiamei Yao, Xia Fang, Cui Zhang, Yushu Yang, Dongsheng Wang, Qiong Chen, Guangwei Zhong

Article Number: 31 Published online on: 29 November 2021
Article Open Access

MicroRNA‑671‑5p inhibits cell proliferation, migration and invasion in non‑small cell lung cancer by targeting MFAP3L

Junhui Ye, Wujun Luo, Lingling Luo, Limin Zhai, Pingping Huang

Article Number: 30 Published online on: 28 November 2021
Review Open Access

Association between HO‑1 gene promoter polymorphisms and diseases (Review)

Lin-Lin Ma, Lei Sun, Yu-Xi Wang, Bai-He Sun, Yan-Fei Li, Yue-Ling Jin

Article Number: 29 Published online on: 25 November 2021
Article Open Access

Positive feedback loop of lncRNA SNHG1/miR‑16‑5p/GATA4 in the regulation of hypoxia/reoxygenation‑induced cardiomyocyte injury

Juan Gong, Luqun Dou, Yang Zhou

Article Number: 28 Published online on: 25 November 2021
Article Open Access

miR‑30a‑5p induces the adipogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells by targeting FAM13A/Wnt/β‑catenin signaling in aplastic anemia

Enbo Wang, Yunyan Zhang, Rongmei Ding, Xiaohua Wang, Shumin Zhang, Xinghua Li

Article Number: 27 Published online on: 23 November 2021
Review Open Access

Possibility of exosome‑based coronavirus disease 2019 vaccine (Review)

Kwang Ho Yoo, Nikita Thapa, Beom Joon Kim, Jung Ok Lee, You Na Jang, Yong Joon Chwae, Jaeyoung Kim

Article Number: 26 Published online on: 23 November 2021
Article

Simvastatin inhibits the inflammation and oxidative stress of human neutrophils in sepsis via autophagy induction

Li Xu, Xiao-Min Wu, Yu-Kun Zhang, Ming-Jie Huang, Jun Chen

Article Number: 25 Published online on: 22 November 2021
Article Open Access

Schisandrin A protects against isoproterenol‑induced chronic heart failure via miR‑155

Lijing Gao, Ting Li, Shufen Li, Zhuohui Song, Yongli Chang, Li Yuan

Article Number: 24 Published online on: 22 November 2021
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑663 promotes NPC cell proliferation by directly targeting CDKN2A

Shaoqiang Liang, Ning Zhang, Yanming Deng, Lusi Chen, Yang Zhang, Zhenhe Zheng, Weijun Luo, Zhiqian Lv, Shaoen Li, Tao Xu

Article Number: 23 Published online on: 22 November 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Overexpression of septin‑7 inhibits melatonin‑induced cell apoptosis in human fetal osteoblastic cells via suppression of endoplasmic reticulum stress

Xiaotong Meng, Yue Zhu, Lin Tao, Sichao Zhao, Shui Qiu

Article Number: 22 Published online on: 22 November 2021
Article Open Access

Dysfunction of the hypothalamic‑pituitary‑adrenal axis in male rat offspring with prenatal food restriction: Fetal programming of hypothalamic hyperexcitability and poor hippocampal feedback

Yinxian Wen, Siyuan Cheng, Juan Lu, Xia He, Zhexiao Jiao, Dan Xu, Hui Wang

Article Number: 21 Published online on: 18 November 2021
Article Open Access

Positive feedback loop of lncRNA FAM201A/miR‑146a‑5p/POU2F1 regulates IL‑1β‑induced chondrocyte injury in vitro

Kaifeng Gan, Wei Wu, Jie Li, Dingli Xu, Yunpeng Liu, Mingguang Bi, Liangjie Lu, Jin Li

Article Number: 20 Published online on: 18 November 2021
Article Open Access

Effect of therapeutic hypothermia against renal injury in a rat model of asphyxial cardiac arrest: Α focus on the survival rate, pathophysiology and antioxidant enzymes

So Eun Kim, Ha-Young Shin, Eui-Yong Lee, Yeo-Jin Yoo, Ryun-Hee Kim, Jeong-Hwi Cho, Tae-Kyeong Lee, Dongchoon Ahn, Byung-Yong Park, Jae Chol Yoon, Seongkweon Hong, In-Shik Kim, Hyun-Jin Tae, Moo-Ho Won

Article Number: 19 Published online on: 18 November 2021
Article Open Access

Effects of CD133 expression on chemotherapy and drug sensitivity of adenoid cystic carcinoma

Lian Zhou, Ying Sun, Guo Ye, Yanguang Zhao, Jian Wu

Article Number: 18 Published online on: 17 November 2021
Article Open Access

CMTM5 inhibits the development of prostate cancer via the EGFR/PI3K/AKT signaling pathway

Linjin Li, Yiren Hu, Dake Chen, Jianlong Zhu, Wenshuo Bao, Xiaomin Xu, Heyi Chen, Wu Chen, Rui Feng

Article Number: 17 Published online on: 15 November 2021
Article

Promoter CAG is more efficient than hepatocyte‑targeting TBG for transgene expression via rAAV8 in liver tissues

Jinyu Kang, Lujie Huang, Wentao Zheng, Jia Luo, Xie Zhang, Yufei Song, Aiming Liu

Article Number: 16 Published online on: 12 November 2021
Article Open Access

Epsin 3 potentiates the NF‑κB signaling pathway to regulate apoptosis in breast cancer

Qianxue Wu, Qing Li, Wenming Zhu, Xiang Zhang, Hongyuan Li

Article Number: 15 Published online on: 11 November 2021
Review Open Access

Shuttling of cellular proteins between the plasma membrane and nucleus (Review)

Hua-Chuan Zheng, Hua-Mao Jiang

Article Number: 14 Published online on: 10 November 2021
Review Open Access

Efferocytosis in multisystem diseases (Review)

Yifan Zhang, Yiru Wang, Jie Ding, Ping Liu

Article Number: 13 Published online on: 10 November 2021
Article Open Access

Tetramethylpyrazine alleviates endoplasmic reticulum stress‑activated apoptosis and related inflammation in chondrocytes

Shuai Hu, Sheng Wang, Jie He, Yangyang Bian

Article Number: 12 Published online on: 09 November 2021
Article Open Access

MTA1, a metastasis‑associated protein, in endothelial cells is an essential molecule for angiogenesis

Mizuho Ishikawa, Mitsuhiko Osaki, Narumi Uno, Takahito Ohira, Hiroyuki Kugoh, Futoshi Okada

Article Number: 11 Published online on: 09 November 2021
Article Open Access

Knockdown of lncRNA NEAT1 suppresses proliferation and migration, and induces apoptosis of cervical cancer cells by regulating the miR‑377/FGFR1 axis

Feng Geng, Wen-Cong Jia, Tao Li, Na Li, Wei Wei

Article Number: 10 Published online on: 09 November 2021
Article Open Access

Polydatin protects neuronal cells from hydrogen peroxide damage by activating CREB/Ngb signaling

Huihui Zhang, Yadan Li, Yu Xun, Hui Liu, Chenxi Wei, Hao Wang, Xiaoping Yang, Shishan Yuan, Ning Liu, Shuanglin Xiang

Article Number: 9 Published online on: 08 November 2021
Article Open Access

Comparative study of the photo‑protective and anti‑melanogenic properties of gomisin D, J and O

Joong Suk Jeon, He Mi Kang, Sun Young Park, Young-Whan Choi

Article Number: 8 Published online on: 08 November 2021
Article Open Access

lncRNA XIST knockdown suppresses cell proliferation and promotes apoptosis in diabetic cataracts through the miR‑34a/SMAD2 axis

Chao Wang, Ruiling Zhao, Suhong Zhang

Article Number: 7 Published online on: 08 November 2021
Article Open Access
Article Open Access

CD146 mediates the anti-apoptotic role of Netrin-1 in endothelial progenitor cells under hypoxic conditions

Ru-Chao Jiang, Xue-Ying Zheng, Sheng-Lan Yang, Hai-Jie Shi, Jia-Hui Xi, Yong-Jian Zou, Hua-Qian Dou, Yun-Jing Wang, Yuan Qin, Xiao-Ling Zhang, Qing Xiao

Article Number: 5 Published online on: 04 November 2021
Article Open Access

Protective effects of endothelial progenitor cell microvesicles on Ang II‑induced rat kidney cell injury

Yanling Song, Zhenbing Bai, Yuanyuan Zhang, Juming Chen, Minghui Chen, Yunbo Zhang, Xiaodian Zhang, Huade Mai, Bingshu Wang, Yunyun Lin, Shenhong Gu

Article Number: 4 Published online on: 03 November 2021
Article Open Access

lncRNA MEG3 modulates hepatic stellate cell activation by sponging miR‑145 to regulate PPARγ

Rong Qin, Weikang Huang, Yun Huang, Zhibo Zhang, Yu Su, Sijin Chen, Hui Wang

Article Number: 3 Published online on: 02 November 2021
Article Open Access

Cancer‑associated fibroblast‑derived LRRC15 promotes the migration and invasion of triple‑negative breast cancer cells via Wnt/β‑catenin signalling pathway regulation

Yang Yang, Haiying Wu, Shaoxia Fan, Yanqing Bi, Min Hao, Jian Shang

Article Number: 2 Published online on: 02 November 2021
Article Open Access

Role of microRNA‑218‑5p in sevoflurane‑induced protective effects in hepatic ischemia/reperfusion injury mice by regulating GAB2/PI3K/AKT pathway

Hui Ji, Hui Li, Haixia Zhang, Zhijun Cheng

Article Number: 1 Published online on: 01 November 2021
Journal Cover

January-2022
Volume 25 Issue 1

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image