Journal Articles

Open Access

Synthesis of and in vitro and in vivo evaluation of a novel TGF-β1-SF-CS three-dimensional scaffold for bone tissue engineering

Shuang Tong, Da-Peng Xu, Zi-Mei Liu, Yang Du, Xu-Kai Wang

Pages: 367-380 Published online on: 21 June 2016
Open Access

CRM-1 knockdown inhibits extrahepatic cholangiocarcinoma tumor growth by blocking the nuclear export of p27Kip1

Jian Luo, Yongjun Chen, Qiang Li, Bing Wang, Yanqiong Zhou, Hongzhen Lan

Pages: 381-390 Published online on: 07 June 2016
Open Access

TGF-β1, in association with the increased expression of connective tissue growth factor, induce the hypertrophy of the ligamentum flavum through the p38 MAPK pathway

Yan-Lin Cao, Yang Duan, Li-Xin Zhu, Ye-Nan Zhan, Shao-Xiong Min, An-Min Jin

Pages: 391-398 Published online on: 08 June 2016
Open Access

Nuclear import of prototype foamy virus transactivator Bel1 is mediated by KPNA1, KPNA6 and KPNA7 Retraction in /10.3892/ijmm.2017.2860

Jihui Duan, Zhiqin Tang, Hong Mu, Guojun Zhang

Pages: 399-406 Published online on: 09 June 2016
Open Access

NF-κB signaling maintains the survival of cadmium-exposed human renal glomerular endothelial cells

Hongyan Zhang, Liqun Li, Yifan Wang, Fengyun Dong, Xiaocui Chen, Fuhong Liu, Dongmei Xu, Fan Yi, Carolyn M. Kapron, Ju Liu

Pages: 417-422 Published online on: 14 June 2016
Open Access

Differential gene expression in mouse spermatogonial stem cells and embryonic stem cells

Yinshan Bai, Meiying Feng, Shanshan Liu, Hengxi Wei, Li Li, Xianwei Zhang, Chao Shen, Shouquan Zhang, Ningfang Ma

Pages: 423-432 Published online on: 28 June 2016
Open Access

Altered expression of mir-222 and mir-25 influences diverse gene expression changes in transformed normal and anaplastic thyroid cells, and impacts on MEK and TRAIL protein expression

Sinéad T. Aherne, Paul Smyth, Michael Freeley, Leila Smith, Cathy Spillane, John O'Leary, Orla Sheils

Pages: 433-445 Published online on: 22 June 2016
Open Access

Regulation of CBL and ESR1 expression by microRNA-22‑3p, 513a-5p and 625-5p may impact the pathogenesis of dust mite-induced pediatric asthma

Xiaoyan Dong, Miao Xu, Zhaorui Ren, Jianlei Gu, Min Lu, Quan Lu, Nanbert Zhong

Pages: 446-456 Published online on: 09 June 2016
Open Access

Enhanced hepatic differentiation of rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells in spheroidal aggregate culture on a decellularized liver scaffold

Ji Bao, Qiong Wu, Yujia Wang, Yi Li, Li Li, Fei Chen, Xiujuan Wu, Mingjun Xie, Hong Bu

Pages: 457-465 Published online on: 14 June 2016
Open Access

Bioinformatics analysis of differentially expressed pathways related to the metastatic characteristics of osteosarcoma

Wei Sun, Xiaojun Ma, Jiakang Shen, Fei Yin, Chongren Wang, Zhengdong Cai

Pages: 466-474 Published online on: 27 June 2016
Open Access

Cooperative effects of hepatitis B virus and TNF may play important roles in the activation of metabolic pathways through the activation of NF-κB

Shuang Wu, Tatsuo Kanda, Shingo Nakamoto, Xia Jiang, Masato Nakamura, Reina Sasaki, Yuki Haga, Hiroshi Shirasawa, Osamu Yokosuka

Pages: 475-481 Published online on: 16 June 2016

Amelioration of an LPS-induced inflammatory response using a methanolic extract of Lagerstroemia ovalifolia to suppress the activation of NF-κB in RAW264.7 macrophages

Ji-Won Park, Ok-Kyoung Kwon, Prasetyawan Yuniato, Bambang Marwoto, Joongku Lee, Sei-Ryang Oh, Jae-Hong Kim, Kyung-Seop Ahn

Pages: 482-490 Published online on: 16 June 2016

Aqueous extract of pomegranate seed attenuates glucocorticoid-induced bone loss and hypercalciuria in mice: A comparative study with alendronate

Yan Zhang, Jin Shao, Zhi Wang, Tieyi Yang, Shuyi Liu, Yue Liu, Xinbing Fan, Weiguang Ye

Pages: 491-498 Published online on: 03 June 2016

MicroRNA-17 induces epithelial-mesenchymal transition consistent with the cancer stem cell phenotype by regulating CYP7B1 expression in colon cancer

Xiang‑Peng Xi, Jing Zhuang, Mu‑Jian Teng, Li‑Jian Xia, Ming‑Yu Yang, Qing‑Gen Liu, Jing‑Bo Chen

Pages: 499-506 Published online on: 06 June 2016

MicroRNA-223 affects IL-6 secretion in mast cells via the IGF1R/PI3K signaling pathway

Qianyuan Yang, Hong Xu, Jin Yang, Yao Zhou, Deyu Zhao, Feng Liu

Pages: 507-512 Published online on: 21 June 2016

Hepatitis B virus X protein promotes renal epithelial-mesenchymal transition in human renal proximal tubule epithelial cells through the activation of NF-κB

Mei Li, Liping Hu, Fengxin Zhu, Zhangmei Zhou, Jianwei Tian, Jun Ai

Pages: 513-520 Published online on: 10 June 2016

p-CREB-1 promotes hepatic fibrosis through the transactivation of transforming growth factor-β1 expression in rats

Pei Wang, Liang Deng, Chunbo Zhuang, Chunwei Cheng, Keshu Xu

Pages: 521-528 Published online on: 08 June 2016

Identification of pterygium-related long non-coding RNAs and expression profiling by microarray analysis

Jin Liu, Xiangya Ding, Li Yuan, Xiaojun Zhang

Pages: 529-536 Published online on: 14 June 2016

Notoginsenoside R1 significantly promotes in vitro osteoblastogenesis

Yi Liu, Zhen Lin, Jing Guo, Gaoli Xu, Ye Li, Taotao Xu, Huiqing Lv, Jianzhi Chen, Gang Wu

Pages: 537-544 Published online on: 21 June 2016

Regulation of vascular endothelial growth factor-C by tumor necrosis factor-α in the conjunctiva and pterygium

Yoko Dong, Satoru Kase, Zhenyu Dong, Junichi Fukuhara, Yoshiaki Tagawa, Erdal Tan Ishizuka, Miyuki Murata, Yasuhiro Shinmei, Takeshi Ohguchi, Atsuhiro Kanda, Kousuke Noda, Susumu Ishida

Pages: 545-550 Published online on: 16 June 2016

Astragalus polysaccharide induces the apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells by decreasing the expression of Notch1

Wen-Hai Huang, Wei-Rong Liao, Rong-Xun Sun

Pages: 551-557 Published online on: 09 June 2016

Homooligomerization of ABCA3 and its functional significance

Sabrina Frixel, Amelie S. Lotz-Havla, Sunčana Kern, Eva Kaltenborn, Thomas Wittmann, Søren W. Gersting, Ania C. Muntau, Ralf Zarbock, Matthias Griese

Pages: 558-566 Published online on: 21 June 2016

Neuroprotective effects of syringic acid against OGD/R-induced injury in cultured hippocampal neuronal cells

Yidong Cao, Liang Zhang, Shukai Sun, Zhenheng Yi, Xue Jiang, Dong Jia

Pages: 567-573 Published online on: 03 June 2016
Open Access

Ethanol extracts of chickpeas alter the total lipid content and expression levels of genes related to fatty acid metabolism in mouse 3T3-L1 adipocytes

Shigeo Shinohara, Yuanjun Gu, Ying Yang, Yasuo Furuta, Masahiko Tanaka, Xiaohua Yue, Weiqing Wang, Masaru Kitano, Hiroshi Kimura

Pages: 574-584 Published online on: 24 June 2016

Increased RANKL expression in peripheral T cells is associated with decreased bone mineral density in patients with COPD

Ying Chen, Peng Bai, Lili Liu, Junyan Han, Hui Zeng, Yongchang Sun

Pages: 585-593 Published online on: 08 June 2016

Mechanical strain promotes osteoblastic differentiation through integrin-β1-mediated β-catenin signaling

Yuxian Yan, Haoyang Sun, Yuanwei Gong, Zhixiong Yan, Xizheng Zhang, Yong Guo, Yang Wang

Pages: 594-600 Published online on: 10 June 2016

Transgenic overexpression of transient receptor potential vanilloid subtype 1 attenuates isoproterenol-induced myocardial fibrosis in mice

Qiang Wang, Yunrong Zhang, De Li, Yan Zhang, Bing Tang, Gang Li, Yongjian Yang, Dachun Yang

Pages: 601-609 Published online on: 16 June 2016

Ethanol extract of Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. promotes osteoblastogenesis through the regulation of Runx2 and Osterix

You Hee Choi, Geum Soog Kim, Jae Ho Choi, Sun Woo Jin, Hyung Gyun Kim, Younho Han, Dae Young Lee, Soo Im Choi, Seung Yu Kim, Young Sup Ahn, Kwang Youl Lee, Hye Gwang Jeong

Pages: 610-618 Published online on: 24 June 2016

Quercetin inhibits the growth of human gastric cancer stem cells by inducing mitochondrial-dependent apoptosis through the inhibition of PI3K/Akt signaling

Xinsheng Shen, Yaqing Si, Zhao Wang, Jiachen Wang, Yongqiang Guo, Xiefu Zhang

Pages: 619-626 Published online on: 06 June 2016

Apigenin inhibits UVA-induced cytotoxicity in vitro and prevents signs of skin aging in vivo

Sungjin Choi, Jeungyeun Youn, Karam Kim, Da Hye Joo, Shanghun Shin, Jeongju Lee, Hyun Kyung Lee, In-Sook An, Seungbin Kwon, Hae Jeong Youn, Kyu Joong Ahn, Sungkwan An, Hwa Jun Cha

Pages: 627-634 Published online on: 06 June 2016

Effect of tyrosine hydroxylase overexpression in lymphocytes on the differentiation and function of T helper cells

Hui-Wei Huang, Cong Zuo, Xiao Chen, Yu-Ping Peng, Yi-Hua Qiu

Pages: 635-642 Published online on: 14 June 2016

Visfatin attenuates the ox-LDL-induced senescence of endothelial progenitor cells by upregulating SIRT1 expression through the PI3K/Akt/ERK pathway

Guang-Feng Ming, Yong-Jun Tang, Kai Hu, Yao Chen, Wei-Hua Huang, Jian Xiao

Pages: 643-649 Published online on: 09 June 2016

Heat shock protein 90 is involved in IL-17-mediated skin inflammation following thermal stimulation

Bo-Kyung Kim, Minhwa Park, Ji-Yon Kim, Kyung-Ho Lee, So-Youn Woo

Pages: 650-658 Published online on: 07 June 2016

Advanced glycation end products inhibit testosterone secretion by rat Leydig cells by inducing oxidative stress and endoplasmic reticulum stress

Yun-Tao Zhao, Ya-Wei Qi, Chuan-Yin Hu, Shao-Hong Chen, You Liu

Pages: 659-665 Published online on: 16 June 2016

Pyropia yezoensis glycoprotein promotes the M1 to M2 macrophage phenotypic switch via the STAT3 and STAT6 transcription factors

Jeong-Wook Choi, Mi-Jin Kwon, In-Hye Kim, Young-Min Kim, Min‑Kyeong Lee, Taek-Jeong Nam

Pages: 666-674 Published online on: 24 June 2016
Journal Cover

August 2016
Volume 38 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image