Journal Articles

Open Access

Genome editing: A perspective on the application of CRISPR/Cas9 to study human diseases (Review)

Diana Raquel Rodríguez‑Rodríguez, Ramiro Ramírez‑Solís, Mario Alberto Garza‑Elizondo, María De Lourdes Garza‑Rodríguez, Hugo Alberto Barrera‑Saldaña

Pages: 1559-1574 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Imbalance of angiotensin-converting enzymes affects myocardial apoptosis during cardiac arrest induced by acute pulmonary embolism in a porcine model

Hong‑Li Xiao, Lian‑Xing Zhao, Jun Yang, Nan Tong, Le An, Qi‑Tong Liu, Miao‑Rong Xie, Chun-Sheng Li

Pages: 1575-1584 Published online on: 26 February 2019
Open Access

MicroRNA‑199a‑5p functions as a tumor suppressor in oral squamous cell carcinoma via targeting the IKKβ/NF‑κB signaling pathway

Dongyi Wei, Baohong Shen, Weixin Wang, Yanjun Zhou, Xiaodong Yang, Guangjian Lu, Jianbin Yang, Yuebao Shao

Pages: 1585-1596 Published online on: 29 January 2019
Open Access

Nucleolin promotes Ang II‑induced phenotypic transformation of vascular smooth muscle cells via interaction with tropoelastin mRNA

Li Fang, Peng‑Fei Zhang, Kang‑Kai Wang, Zhi‑Lin Xiao, Mei Yang, Zai‑Xin Yu

Pages: 1597-1610 Published online on: 04 February 2019
Open Access

Metformin prevents nephrolithiasis formation by inhibiting the expression of OPN and MCP-1 in vitro and in vivo

Xiong Yang, Tong Yang, Jie Li, Rui Yang, Shiyong Qi, Yang Zhao, Liang Li, Jingjin Li, Xuening Zhang, Kuo Yang, Yong Xu, Chunyu Liu

Pages: 1611-1622 Published online on: 30 January 2019
Open Access

miR-135 regulated breast cancer proliferation and epithelial-mesenchymal transition acts by the Wnt/β-catenin signaling pathway

Daqiong Jiang, Bo Zhou, Yan Xiong, Hongbing Cai

Pages: 1623-1634 Published online on: 29 January 2019
Open Access

Enhanced antiproliferative effect of resveratrol in head and neck squamous cell carcinoma using GE11 peptide conjugated liposome

Tingting Zheng, Huanhuan Feng, Li Liu, Jiao Peng, Haitao Xiao, Tao Yu, Ziqian Zhou, Ying Li, Yuseng Zhang, Xiaohe Bai, Simeng Zhao, Yu Shi, Yun Chen

Pages: 1635-1642 Published online on: 13 February 2019
Open Access

Bioinformatic analysis of next‑generation sequencing data to identify dysregulated genes in fibroblasts of idiopathic pulmonary fibrosis

Chau‑Chyun Sheu, Wei‑An Chang, Ming‑Ju Tsai, Ssu‑Hui Liao, Inn‑Wen Chong, Po‑Lin Kuo

Pages: 1643-1656 Published online on: 31 January 2019
Open Access

Interleukin‑22 regulates the homeostasis of the intestinal epithelium during inflammation

Xinyan Zhang, Shijie Liu, Yueqian Wang, Huiqiong Hu, Liang Li, Yibin Wu, Duo Cao, Yuankun Cai, Jiqin Zhang, Xueli Zhang

Pages: 1657-1668 Published online on: 07 February 2019
Open Access

Magnolol prevents ovariectomy‑induced bone loss by suppressing osteoclastogenesis via inhibition of the nuclear factor‑κB and mitogen‑activated protein kinase pathways

Wen‑Yong Fei, Qiang Huo, Pei‑Qing Zhao, Long‑Juan Qin, Tao Li

Pages: 1669-1678 Published online on: 18 February 2019
Open Access

Berberine prevents human nucleus pulposus cells from IL‑1β‑induced extracellular matrix degradation and apoptosis by inhibiting the NF‑κB pathway

Lin Lu, Jialang Hu, Qipeng Wu, Ying An, Wei Cui, Junwen Wang, Zhewei Ye

Pages: 1679-1686 Published online on: 21 February 2019
Open Access

Co‑expression of Lewis y antigen and CD147 in epithelial ovarian cancer is correlated with malignant progression and poor prognosis

Juanjuan Liu, Qi Liu, Yanyan Wang, Miao Liu, Yue Qi, Jian Gao, Bei Lin

Pages: 1687-1698 Published online on: 20 February 2019
Open Access

Circular RNA expression profiles in neonatal rats following hypoxic-ischemic brain damage

Li Jiang, Huijuan Li, Zhongmin Fan, Ruibin Zhao, Zhengkun Xia

Pages: 1699-1708 Published online on: 26 February 2019
Open Access

Identification of survival‑associated key genes and long non‑coding RNAs in glioblastoma multiforme by weighted gene co‑expression network analysis

Xin Chen, Changcun Pan, Cheng Xu, Yu Sun, Yibo Geng, Lu Kong, Xiong Xiao, Zitong Zhao, Wei Zhou, Lijie Huang, Yongmei Song, Liwei Zhang

Pages: 1709-1722 Published online on: 19 February 2019
Open Access

Identification of biomarkers associated with the recurrence of osteosarcoma using ceRNA regulatory network analysis

Shanyong Zhang, Lei Ding, Xin Li, Hongwu Fan

Pages: 1723-1733 Published online on: 25 February 2019
Open Access

miR-183 modulated cell proliferation and apoptosis in ovarian cancer through the TGF-β/Smad4 signaling pathway

Junhui Zhou, Caixia Zhang, Bo Zhou, Daqiong Jiang

Pages: 1734-1746 Published online on: 29 January 2019
Open Access

Nrdp1 is involved in hippocampus apoptosis in cardiopulmonary bypass-induced cognitive dysfunction via the regulation of ErbB3 protein levels

Jie Zheng, Su Min, Bin Hu, Qin Liu, Yunqiang Wan

Pages: 1747-1757 Published online on: 28 January 2019
Open Access

SIRT1 inhibits apoptosis in in vivo and in vitro models of spinal cord injury via microRNA-494

Xiaobing Yu, Shuo Zhang, Dewei Zhao, Xiuzhi Zhang, Chongjun Xia, Tienan Wang, Meng Zhang, Tao Liu, Wei Huang, Baolin Wu

Pages: 1758-1768 Published online on: 22 February 2019
Open Access

Salidroside protects PC-12 cells against amyloid β-induced apoptosis by activation of the ERK1/2 and AKT signaling pathways

Zheng‑Luan Liao, Heng Su, Yun‑Fei Tan, Ya‑Ju Qiu, Jun‑Peng Zhu, Yan Chen, Si‑Si Lin, Ming‑Hao Wu, Yan‑Ping Mao, Jiao‑Jiao Hu, En‑Yan Yu

Pages: 1769-1777 Published online on: 01 February 2019
Open Access

Inhibition of acid‑sensing ion channel 1a attenuates acid‑induced activation of autophagy via a calcium signaling pathway in articular chondrocytes

Wen‑Fan Gao, Ya‑Yun Xu, Jin‑Fang Ge, Fei‑Hu Chen

Pages: 1778-1788 Published online on: 31 January 2019
Open Access

MicroRNA-30e regulates TGF-β-mediated NADPH oxidase 4-dependent oxidative stress by Snai1 in atherosclerosis

Ye Cheng, Meili Zhou, Wenjun Zhou

Pages: 1806-1816 Published online on: 20 February 2019
Open Access

Effects of miR‑106b‑3p on cell proliferation and epithelial‑mesenchymal transition, and targeting of ZNRF3 in esophageal squamous cell carcinoma

Guanen Qiao, Chenguang Dai, Yang He, Junjie Shi, Chunfang Xu

Pages: 1817-1829 Published online on: 25 February 2019
Open Access

Physalis peruviana L. inhibits ovalbumin‑induced airway inflammation by attenuating the activation of NF‑κB and inflammatory molecules

Hyun Ah Park, Ok‑Kyoung Kwon, Hyung Won Ryu, Jae‑Hong Min, Min‑Woo Park, Mi‑Hyeong Park, Jin‑Hyub Paik, Sangho Choi, Imam Paryanto, Prasetyawan Yuniato, Sei‑Ryang Oh, Kyung‑Seop Ahn, Jae‑Won Lee

Pages: 1830-1838 Published online on: 26 February 2019

NR2F2 loss‑of‑function mutation is responsible for congenital bicuspid aortic valve

Juan Wang, Pradhan Abhinav, Ying‑Jia Xu, Ruo‑Gu Li, Min Zhang, Xing‑Biao Qiu, Ruo‑Min Di, Qi Qiao, Xiu‑Mei Li, Ri‑Tai Huang, Song Xue, Yi‑Qing Yang

Pages: 1839-1846 Published online on: 31 January 2019

Tanshinone IIA inhibits lipopolysaccharide‑induced inflammatory responses through the TLR4/TAK1/NF‑κB signaling pathway in vascular smooth muscle cells

Zhe Meng, Chun‑Ying Si, Shuai Teng, Xin‑Hui Yu, Hai‑Yu Li

Pages: 1847-1858 Published online on: 18 February 2019

Anti‑inflammatory effects of 6‑formyl umbelliferone via the NF‑κB and ERK/MAPK pathway on LPS‑stimulated RAW 264.7 cells

Sang‑Bo Kim, Min‑Jae Kang, Chang‑Won Kang, Nan‑Hee Kim, Hyung Wook Choi, Hyun Ah Jung, Jae Sue Choi, Gun‑Do Kim

Pages: 1859-1865 Published online on: 25 January 2019

Beclin1 inhibition enhances paclitaxel‑mediated cytotoxicity in breast cancer in vitro and in vivo

Cheng‑Lin Wu, Jian‑Fei Liu, Yan Liu, Yu‑Xiao Wang, Kai‑Fei Fu, Xiao‑Jie Yu, Qian Pu, Xiu‑Xiu Chen, Li‑Jun Zhou

Pages: 1866-1878 Published online on: 01 February 2019

Neuroprotective effects of curcumin against rats with focal cerebral ischemia-reperfusion injury

Lu Xu, Ling Ding, Yuanqi Su, Ruyue Shao, Jie Liu, Yan Huang

Pages: 1879-1887 Published online on: 11 February 2019

Effects of HGF and KGF gene silencing on vascular endothelial growth factor and its receptors in rat ultraviolet radiation‑induced corneal neovascularization

Min He, Tao Han, Yan Wang, Yao‑Hong Wu, Wei‑Shan Qin, Ling‑Zhen Du, Chang‑Qing Zhao

Pages: 1888-1899 Published online on: 27 February 2019

Effect of amlodipine besylate combined with acupoint application of traditional Chinese medicine nursing on the treatment of renal failure and hypertension by the PI3K/AKT pathway

Liping Feng, Jiahang Su, Rongxiang Chi, Qiao Zhu, Shuguang Lv, Wenjing Liang

Pages: 1900-1910 Published online on: 20 February 2019

Y-27632, a Rho-kinase inhibitor, attenuates myocardial ischemia-reperfusion injury in rats

Li‑Ya Dong, Xiao‑Xiao Qiu, Yu Zhuang, Song Xue

Pages: 1911-1919 Published online on: 14 February 2019
Journal Cover

April 2019
Volume 43 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image