Journal Articles

Open Access

Molecular strategies for detecting chromosomal translocations in soft tissue tumors (Review)

Margherita Cerrone, Monica Cantile, Francesca Collina, Laura Marra, Giuseppina Liguori, Renato Franco, Annarosaria De Chiara, Gerardo Botti

Pages: 1379-1391 Published online on: 04 April 2014

Neuro-immune modulation of the thymus microenvironment (Review)

Fiorenzo Mignini, Maurizio Sabbatini, Laura Mattioli, Monica Cosenza, Marco Artico, Carlo Cavallotti

Pages: 1392-1400 Published online on: 20 March 2014
Open Access

miR-139-5p modulates cortical neuronal migration by targeting Lis1 in a rat model of focal cortical dysplasia

Yanjun Huang, Jiao Jiang, Guo Zheng, Jing Chen, Haiying Lu, Hu Guo, Chunfeng Wu

Pages: 1407-1414 Published online on: 18 March 2014
Open Access

Molecular cloning, modeling and differential expression of a gene encoding a silent information regulator-like protein from Sporothrix schenckii

Binbin Hou, Xiaoming Liu, Fangliang Zheng, Xuezhu Xu, Zhenying Zhang

Pages: 1415-1422 Published online on: 31 March 2014
Open Access

Tandem alternative polyadenylation events of genes in non-eosinophilic nasal polyp tissue identified by high-throughput sequencing analysis

Peng Tian, Jie Li, Xiang Liu, Yuxi Li, Meiheng Chen, Yun Ma, Yi Qing Zheng, Yonggui Fu, Hua Zou

Pages: 1423-1430 Published online on: 07 April 2014
Open Access

TNF-α promotes gallbladder cancer cell growth and invasion through autocrine mechanisms

Guangwei Zhu, Qiang Du, Xiaoqian Wang, Nanhong Tang, Feifei She, Yanling Chen

Pages: 1431-1440 Published online on: 24 March 2014
Open Access

Involvement of the SATB1/F-actin complex in chromatin reorganization during active cell death

Dariusz Grzanka, Maciej Gagat, Magdalena Izdebska

Pages: 1441-1450 Published online on: 21 March 2014
Open Access

Celecoxib regulates apoptosis and autophagy via the PI3K/Akt signaling pathway in SGC-7901 gastric cancer cells

Min Liu, Chun-Mei Li, Zhao-Feng Chen, Ri Ji, Qing-Hong Guo, Qiang Li, Hong-Ling Zhang, Yong-Ning Zhou

Pages: 1451-1458 Published online on: 27 March 2014
Open Access

High expression of β3GnT8 is associated with the metastatic potential of human glioma

Jun Liu, Li Shen, Lingyan Yang, Shuijun Hu, Lan Xu, Shiliang Wu

Pages: 1459-1468 Published online on: 08 April 2014
Open Access

Autografting of bone marrow mesenchymal stem cells alleviates streptozotocin‑induced diabetes in miniature pigs: Real‑time tracing with MRI in vivo

Kuanxiao Tang, Xiaoyan Xiao, Dayue Liu, Yunfeng Shen, Yingming Chen, Yu Wang, Baoying Li, Fei Yu, Dedong Ma, Jinhua Yan, Hua Liang, Daizhi Yang, Jianping Weng

Pages: 1469-1476 Published online on: 07 April 2014
Open Access

Reduced hTERT protein levels are associated with DNA aneuploidy in the colonic mucosa of patients suffering from longstanding ulcerative colitis

Mariann Friis-Ottessen, Paula M. De Angelis, Aasa R. Schjølberg, Solveig N. Andersen, Ole Petter F. Clausen

Pages: 1477-1483 Published online on: 20 March 2014
Open Access

CTC1 increases the radioresistance of human melanoma cells by inhibiting telomere shortening and apoptosis

Y. M. Luo, N. X. Xia, L. Yang, Z. Li, H. Yang, H. J. Yu, Y.  Liu, H. Lei, F. X. Zhou, C. H. Xie, Y. F. Zhou

Pages: 1484-1490 Published online on: 02 April 2014
Open Access

The combination of rapamycin and MAPK inhibitors enhances the growth inhibitory effect on Nara-H cells

Osamu Nakamura, Toshiaki Hitora, Yoshiki Yamagami, Masaki Mori, Hideki Nishimura, Ryosuke Horie, Konosuke Yamaguchi, Tetsuji Yamamoto

Pages: 1491-1497 Published online on: 27 March 2014
Open Access

Nature and mechanisms of hepatocyte apoptosis induced by D-galactosamine/lipopolysaccharide challenge in mice

Yi-Hang Wu, Shao-Qing Hu, Jun Liu, Hong-Cui Cao, Wei Xu, Yong-Jun Li, Lan-Juan Li

Pages: 1498-1506 Published online on: 07 April 2014

Differentiation of human amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells into type II alveolar epithelial cells in vitro

Yaqing Li, Wulin Xu, Jianping Yan, Yingjie Xia, Chao Gu, Yingyu Ma, Houquan Tao

Pages: 1507-1513 Published online on: 19 March 2014

Increased FoxM1 expression is a target for metformin in the suppression of EMT in prostate cancer

Yiru Wang, Binwei Yao, Yu Wang, Mingbo Zhang, Shuai Fu, Hanjing Gao, Ruiyun Peng, Lingqiang Zhang, Jie Tang

Pages: 1514-1522 Published online on: 20 March 2014

Suppression of retinal neovascularization by small interfering RNA targeting PGC-1α

Lixin Zhang, Jian Jiang, Xiaobo Xia

Pages: 1523-1530 Published online on: 31 March 2014

Overexpression of Her-2 upregulates FoxM1 in gastric cancer

Weiwei Qi, Xiaoxiao Li, Yongchun Zhang, Ruyong Yao, Wensheng Qiu, Dongfang Tang, Jun Liang

Pages: 1531-1538 Published online on: 07 April 2014

Ubiquitin-fold modifier 1 inhibits apoptosis by suppressing the endoplasmic reticulum stress response in Raw264.7 cells

Xiaolei Hu, Qi Pang, Qiongna Shen, Huifang Liu, Jiangping He, Jing Wang, Jie Xiong, Huijie Zhang, Fengling Chen

Pages: 1539-1546 Published online on: 07 April 2014

Electroacupuncture promotes neural cell proliferation in vivo through activation of the ERK1/2 signaling pathway

Jia Huang, Xiaoqian Ye, Yongmei You, Weilin Liu, Yanling Gao, Shanli Yang, Jun Peng, Zhenfeng Hong, Jing Tao, Lidian Chen

Pages: 1547-1553 Published online on: 18 March 2014

Expression analysis of serum microRNAs in idiopathic pulmonary fibrosis

Ping Li, Juan Li, Tengfei Chen, Huaqi Wang, Heying Chu, Jingxia Chang, Wenqiao Zang, Yuanyuan Wang, Yunyun Ma, Yuwen Du, Guoqiang Zhao, Guojun Zhang

Pages: 1554-1562 Published online on: 24 March 2014

Delivery of EZH2-shRNA with mPEG-PEI nanoparticles for the treatment of prostate cancer in vitro

Yinxia Wu, Junjie Yu, Yongbiao Liu, Lin Yuan, Hang Yan, Jing Jing, Guoping Xu

Pages: 1563-1569 Published online on: 04 April 2014

Premature and severe cardiovascular disease in a Mexican male with markedly low high-density-lipoprotein-cholesterol levels and a mutation in the lecithin:cholesterol acyltransferase gene: A family study

Rosalinda Posadas-Sánchez, Carlos Posadas-Romero, Wendy Angélica Ocampo-Arcos, María Teresa Villarreal-Molina, Gilberto Vargas-Alarcón, Erika Antúnez-Argüelles, Enrique Mendoza-Pérez, Guillermo Cardoso-Saldaña, Rocío Martínez-Alvarado, Aída Medina-Urrutia, Esteban Jorge-Galarza

Pages: 1570-1576 Published online on: 07 April 2014

Downregulation of p16ink4a inhibits cell proliferation and induces G1 cell cycle arrest in cervical cancer cells

Chu-Yue Zhang, Wei Bao, Li-Hua Wang

Pages: 1577-1585 Published online on: 07 April 2014

Proteomic and bioinformatic analysis of differentially expressed proteins in denervated skeletal muscle

Hualin Sun, Jiaying Qiu, Yanfei Chen, Miaomei Yu, Fei Ding, Xiaosong Gu

Pages: 1586-1596 Published online on: 08 April 2014

Differentiation and molecular profiling of human embryonic stem cell-derived corneal epithelial cells

J. Brzeszczynska, K. Samuel, S. Greenhough, K. Ramaesh, B. Dhillon, D. C. Hay, J. A. Ross

Pages: 1597-1606 Published online on: 27 March 2014

Effects of CCN3 on fibroblast proliferation, apoptosis and extracellular matrix production

Zhanping Ren, Yuxia Hou, Siwei Ma, Yongwei Tao, Jinfeng Li, Huiqin Cao, Lingling Ji

Pages: 1607-1612 Published online on: 08 April 2014

Aloperine induces G2/M phase cell cycle arrest and apoptosis in HCT116 human colon cancer cells

Li Zhang, Yanxin Zheng, Hongzhu Deng, Lei Liang, Juan Peng

Pages: 1613-1620 Published online on: 31 March 2014

Deletion of p18INK4c aggravates cisplatin‑induced acute kidney injury

Liang Wang, Wei Chen, Yi Zhang, Chunyan Liu, Li Yuan, Lili Fu, Changlin Mei

Pages: 1621-1626 Published online on: 04 April 2014

Icariin and icaritin stimulate the proliferation of SKBr3 cells through the GPER1-mediated modulation of the EGFR-MAPK signaling pathway

Hai-Rong Ma, Jie Wang, Yiu-Fai Chen, Hua Chen, Wei-Shan Wang, Haji Akber Aisa

Pages: 1627-1634 Published online on: 03 April 2014

Semaphorin 3A-Plexin-A1 signaling through ERK activation is crucial for Toll-like receptor-induced NO production in BV-2 microglial cells

Takuji Ito, Tokiko Morita, Kenji Yoshida, Takayuki Negishi, Kazunori Yukawa

Pages: 1635-1642 Published online on: 04 April 2014

Suppression of allergic and inflammatory responses by essential oils derived from herbal plants and citrus fruits

Mai Mitoshi, Isoko Kuriyama, Hiroto Nakayama, Hironari Miyazato, Keiichiro Sugimoto, Yuko Kobayashi, Tomoko Jippo, Kouji Kuramochi, Hiromi Yoshida, Yoshiyuki Mizushina

Pages: 1643-1651 Published online on: 31 March 2014

Mutational diversity of NS5A and NS3 during triple therapy (telaprevir, pegylated-interferon-α 2b and ribavirin) for genotype 1b chronic hepatitis C: The Kobe Hepatitis Therapeutic Group

Fugui Bai, Yoshihiko Yano, Soo-Ryang Kim, Yasushi Seo, Akira Miki, Masaya Saito, Hirotaka Hirano, Kenji Momose, Akihiro Minami, Yuri Hatazawa, Takanobu Hayakumo, Dewiyani Indah Widasari, Hanggoro Tri Rinonce, Masahiko Sugano, Satoshi Tani, Seitetsu Yoon, Susumu Imoto, Takeshi Azuma, Hak Hotta, Yoshitake Hayashi

Pages: 1652-1656 Published online on: 19 March 2014

Quercetin induces apoptosis by inhibiting MAPKs and TRPM7 channels in AGS cells

Min Chul Kim, Hee Jung Lee, Bora Lim, Ki-Tae Ha, Sung Young Kim, Insuk So, Byung Joo Kim

Pages: 1657-1663 Published online on: 18 March 2014

ERK1/2 pathway mediates epithelial-mesenchymal transition by cross-interacting with TGFβ/Smad and Jagged/Notch signaling pathways in lens epithelial cells

Xiaoyun Chen, Shaobi Ye, Wei Xiao, Wencong Wang, Lixia Luo, Yizhi Liu

Pages: 1664-1670 Published online on: 04 April 2014

Swimming improves high-fat induced insulin resistance by regulating lipid and energy metabolism and the insulin pathway in rats

An Song, Chao Wang, Luping Ren, Jiajun Zhao

Pages: 1671-1679 Published online on: 09 April 2014
Journal Cover

June 2014
Volume 33 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image