Journal Articles

FERM family proteins and their importance in cellular movements and wound healing (Review)

David C. Bosanquet, Lin Ye, Keith G. Harding, Wen G. Jiang

Pages: 3-12 Published online on: 08 May 2014

MicroRNAs play a role in chondrogenesis and osteoarthritis (Review)

Chuanlong Wu, Bo Tian, Xinhua Qu, Fengxiang Liu, Tingting Tang, An Qin, Zhenan Zhu, Kerong Dai

Pages: 13-23 Published online on: 15 April 2014
Open Access

Geldanamycin attenuates 3‑nitropropionic acid‑induced apoptosis and JNK activation through the expression of HSP 70 in striatal cells

Yong‑Joon Choi, Nam Ho Kim, Man Sup Lim, Hee Jae Lee, Sung Soo Kim, Wanjoo Chun

Pages: 24-34 Published online on: 22 April 2014
Open Access

LGR5 is required for the maintenance of spheroid-derived colon cancer stem cells

Xiang Chen, Bo Wei, Xiaoyan Han, Zongheng Zheng, Jianglong Huang, Jianpei Liu, Yong Huang, Hongbo Wei

Pages: 35-42 Published online on: 24 April 2014
Open Access

Evaluation of parameters in mixed male DNA profiles for the Identifiler® multiplex system

Na Hu, Bin Cong, Tao Gao, Rong Hu, Yi Chen, Hui Tang, Luyan Xue, Shujin Li, Chunling Ma

Pages: 43-52 Published online on: 12 May 2014
Open Access

Fifty-four novel mutations in the NF1 gene and integrated analyses of the mutations that modulate splicing

Weihong Xu, Xiao Yang, Xiaoxia Hu, Shibo Li

Pages: 53-60 Published online on: 24 April 2014
Open Access

Simvastatin modulates cellular components in influenza A virus-infected cells

Parvaneh Mehrbod, Mohd Hair-Bejo, Tengku Azmi Tengku Ibrahim, Abdul Rahman Omar, Mohamed El Zowalaty, Zahra Ajdari, Aini Ideris

Pages: 61-73 Published online on: 28 April 2014
Open Access

Targeting endothelin receptors A and B attenuates the inflammatory response and improves locomotor function following spinal cord injury in mice

Jian Guo, Yiqiao Li, Zhennian He, Bin Zhang, Yonghuan Li, Jianghua Hu, Mingyuan Han, Yuanlin Xu, Yongfu Li, Jie Gu, Bo Dai, Zhong Chen

Pages: 74-82 Published online on: 22 April 2014
Open Access

Efficient myoblast expansion for regenerative medicine use

Danuta Jarocha, Klaudia Stangel-Wojcikiewicz, Antoni Basta, Marcin Majka

Pages: 83-91 Published online on: 30 April 2014
Open Access

The green tea extract epigallocatechin-3-gallate inhibits irradiation-induced pulmonary fibrosis in adult rats

Hua You, Li Wei, Wan-Liang Sun, Lei Wang, Zai-Liang Yang, Yuan Liu, Ke Zheng, Ying Wang, Wei-Jing Zhang

Pages: 92-102 Published online on: 16 April 2014
Open Access

Beneficial effects of muscone on cardiac remodeling in a mouse model of myocardial infarction

Xiaoyan Wang, Haoyu Meng, Pengsheng Chen, Naiquan Yang, Xin Lu, Ze-Mu Wang, Wei Gao, Ningtian Zhou, Min Zhang, Zhihui Xu, Bo Chen, Zhengxian Tao, Liangsheng Wang, Zhijian Yang, Tiebin Zhu

Pages: 103-111 Published online on: 02 May 2014
Open Access

SCF increases cardiac stem cell migration through PI3K/AKT and MMP‑2/‑9 signaling

Junli Guo, Wei Jie, Zhihua Shen, Mengsen Li, Youling Lan, Yueqiong Kong, Shaoli Guo, Tianfa Li, Shaojiang Zheng

Pages: 112-118 Published online on: 07 May 2014
Open Access

PE‑induced apoptosis in SMMC‑7721 cells: Involvement of Erk and Stat signalling pathways

Li Xue, Ming Li, Teng Chen, Haifeng Sun, Jie Zhu, Xia Li, Feng Wu, Biao Wang, Juping Li, Yanjiong Chen

Pages: 119-129 Published online on: 09 May 2014

Chrysanthemum zawadskii extract induces hair growth by stimulating the proliferation and differentiation of hair matrix

Zheng Li, Jingjie Li, Lijuan Gu, Shahnaz Begum, Yunbo Wang, Baishen Sun, Mira Lee, Changkeun Sung

Pages: 130-136 Published online on: 02 May 2014

Effects of anesthesia with sevoflurane and propofol on the cytokine/chemokine production at the airway epithelium during esophagectomy

Saiko Wakabayashi, Keisuke Yamaguchi, Seiichiro Kumakura, Taisuke Murakami, Akimasa Someya, Yoshiaki Kajiyama, Isao Nagaoka, Eiichi Inada

Pages: 137-144 Published online on: 29 April 2014

The stimulatory effects of Stewartia koreana extract on the proliferation and migration of fibroblasts and the wound healing activity of the extract in mice

Tae Hoon Lee, Guy Wilhem Lee, Keun Hyung Park, Mohamed Antar Aziz Mohamed, Myun Ho Bang, Yun Soo Baek, Youngsook Son, Dae Kyun Chung, Nam-In Baek, Jiyoung Kim

Pages: 145-152 Published online on: 24 April 2014

Orexin A protects cells from apoptosis by regulating FoxO1 and mTORC1 through the OX1R/PI3K/AKT signaling pathway in hepatocytes

Shu-Jing Ju, Yuyan Zhao, Xiaocen Chang, Lei Guo

Pages: 153-159 Published online on: 05 May 2014

MicroRNA-384 regulates both amyloid precursor protein and β-secretase expression and is a potential biomarker for Alzheimer's disease

Chen-Geng Liu, Jin-Ling Wang, Lei Li, Pei-Chang Wang

Pages: 160-166 Published online on: 13 May 2014

Astragaloside IV prevents damage to human mesangial cells through the inhibition of the NADPH oxidase/ROS/Akt/NF‑κB pathway under high glucose conditions

Li Sun, Weiping Li, Weizu Li, Li Xiong, Guiping Li, Rong Ma

Pages: 167-176 Published online on: 09 April 2014

Simvastatin attenuates TNF‑α‑induced apoptosis in endothelial progenitor cells via the upregulation of SIRT1

Gang Du, Yunlin Song, Tao Zhang, Long Ma, Ning Bian, Xiaoming Chen, Jianyi Feng, Qing Chang, Zicheng Li

Pages: 177-182 Published online on: 09 April 2014

Antiviral activity of ginseng extract against respiratory syncytial virus infection

Jong Seok Lee, Eun-Ju Ko, Hye Suk Hwang, Yu-Na Lee, Young-Man Kwon, Min-Chul Kim, Sang-Moo Kang

Pages: 183-190 Published online on: 22 April 2014

Co-delivery of plasmid DNA and doxorubicin by solid lipid nanoparticles for lung cancer therapy

Yiqun Han, Peng Zhang, Yuanyuan Chen, Jiping Sun, Fansheng Kong

Pages: 191-196 Published online on: 06 May 2014

Decreased expression of Sox7 correlates with the upregulation of the Wnt/β-catenin signaling pathway and the poor survival of gastric cancer patients

Jianxin Cui, Hongqing Xi, Aizhen Cai, Shibo Bian, Bo Wei, Lin Chen

Pages: 197-204 Published online on: 25 April 2014

Depletion of RhoGDI2 expression inhibits the ability of invasion and migration in pancreatic carcinoma

Bin Yi, You Hu, Gongzhao Qin, Wen Gu, Xinguo Zhu, Songbing He, Jian Zhou, Dechun Li

Pages: 205-212 Published online on: 30 April 2014

Sonic hedgehog secreted by neurons regulates angiopoietin expression in neighboring fibroblasts

Woo Jean Kim, Sae-Won Lee, Kyu-Won Kim

Pages: 213-218 Published online on: 02 May 2014

Estrogen is a novel regulator of Tnfaip1 in mouse hippocampus

Hui Liu, Liping Yang, Yingchun Zhao, Guihua Zeng, Yaosong Wu, Yulong Chen, Jian Zhang, Qingru Zeng

Pages: 219-227 Published online on: 11 April 2014

TNF stimulation induces VHL overexpression and impairs angiogenic potential in skeletal muscle myocytes

Vladimir T. Basic, Annette Jacobsen, Allan Sirsjö, Samy M. Abdel-Halim

Pages: 228-236 Published online on: 09 May 2014

miR-219 inhibits the proliferation, migration and invasion of medulloblastoma cells by targeting CD164

Jia-Ang Shi, Da-Lin Lu, Xuan Huang, Wei Tan

Pages: 237-243 Published online on: 22 April 2014

Deficiency of IKKε inhibits inflammation and induces cardiac protection in high-fat diet-induced obesity in mice

Changchun Cao, Liangpeng Li, Wen Chen, Yifan Zhu, Yongchao Qi, Xiaodi Wang, Xin Wan, Xin Chen

Pages: 244-252 Published online on: 17 April 2014

Increased periostin expression affects the proliferation, collagen synthesis, migration and invasion of keloid fibroblasts under hypoxic conditions

Zhe Zhang, Fangfei Nie, Chunfu Kang, Bin Chen, Zelian Qin, Jianxun Ma, Yongguang Ma, Xia Zhao

Pages: 253-261 Published online on: 25 April 2014

The combinatory effects of PPAR-γ agonist and survivin inhibition on the cancer stem-like phenotype and cell proliferation in bladder cancer cells

Yang Wang, Hailin Tan, Dongxu Xu, Aihui Ma, Li Zhang, Jiabin Sun, Zhaojuan Yang, Yongzhong Liu, Guowei Shi

Pages: 262-268 Published online on: 08 May 2014

Apyrase protects against allergic airway inflammation by decreasing the chemotactic migration of dendritic cells in mice

Ping Li, Jie Cao, Yifei Chen, Wei Wang, Jiong Yang

Pages: 269-275 Published online on: 06 May 2014

The cytoprotective role of gemcitabine-induced autophagy associated with apoptosis inhibition in triple-negative MDA-MB-231 breast cancer cells

Ming Chen, Mengye He, Yinjing Song, Luoquan Chen, Peng Xiao, Xiaopeng Wan, Feng Dai, Peng Shen

Pages: 276-282 Published online on: 06 May 2014

Berberine combined with atorvastatin downregulates LOX‑1 expression through the ET‑1 receptor in monocyte/macrophages

Liyi Chi, Lijing Peng, Xiaojing Hu, Na Pan, Yanhai Zhang

Pages: 283-290 Published online on: 22 April 2014

Sevoflurane anesthesia persistently downregulates muscle-specific microRNAs in rat plasma

Jumpei Takeuchi, Atsuhiro Sakamoto, Toshihiro Takizawa

Pages: 291-298 Published online on: 09 April 2014

Growth arrest-specific gene 6 protein promotes the proliferation and migration of endothelial progenitor cells through the PI3K/AKT signaling pathway

Pei-Yuan Zuo, Xing-Lin Chen, Ying-Hong Lei, Cheng-Yun Liu, Yu-Wei Liu

Pages: 299-306 Published online on: 24 April 2014

MicroRNA-26a involved in Toll-like receptor 9‑mediated lung cancer growth and migration

De-Sheng Jiang, Yu-Wei Wang, Jing Jiang, Shu-Meng Li, Shun-Zhi Liang, Hong-Yan Fang

Pages: 307-312 Published online on: 30 April 2014

Inhibition of endothelin A receptor protects brain microvascular endothelial cells against hypoxia‑induced injury

Xi Liu, Fen Deng, Zhen Yu, Yunlan Xie, Changlin Hu, Lifen Chen

Pages: 313-320 Published online on: 16 April 2014

In vivo high-resolution magic angle spinning proton NMR spectroscopy of Drosophila melanogaster flies as a model system to investigate mitochondrial dysfunction in Drosophila GST2 mutants

Valeria Righi, Yiorgos Apidianakis, Nikolaos Psychogios, Laurence G. Rahme, Ronald G. Tompkins, A. Aria Tzika

Pages: 327-333 Published online on: 24 April 2014

A microRNA-27a mimic sensitizes human oral squamous cell carcinoma HSC-4 cells to hyperthermia through downregulation of Hsp110 and Hsp90

Ayako Kariya, Yukihiro Furusawa, Tatsuya Yunoki, Takashi Kondo, Yoshiaki Tabuchi

Pages: 334-340 Published online on: 25 April 2014

Lipopolysaccharide/adenosine triphosphate induces IL‑1β and IL-18 secretion through the NLRP3 inflammasome in RAW264.7 murine macrophage cells

Qiang Xie, Wen-Wen Shen, Jian Zhong, Cheng Huang, Lei Zhang, Jun Li

Pages: 341-349 Published online on: 24 April 2014
Journal Cover

July 2014
Volume 34 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image