Journal Articles

Open Access

Emerging role of CCN family proteins in tumorigenesis and cancer metastasis (Review)

Jun Li, Lin Ye, Sioned Owen, Hoi Ping Weeks, Zhongtao Zhang, Wen G. Jiang

Pages: 1451-1463 Published online on: 23 October 2015
Open Access

Pre-stimulation of CD81 expression by resting B cells increases proliferation following EBV infection, but the overexpression of CD81 induces the apoptosis of EBV-transformed B cells

Ga Bin Park, Daejin Kim, Sung Jae Park, Hyun-Kyung Lee, Ji Hyun Kim, Yeong Seok Kim, Sae-Gwang Park, In-Hak Choi, Sung Ho Yoon, Youn Jae Lee, Sunghwa Paeng, Dae Young Hur

Pages: 1464-1478 Published online on: 13 October 2015
Open Access

Targeted next-generation sequencing of candidate genes reveals novel mutations in patients with dilated cardiomyopathy

Yue Zhao, Yue Feng, Yun-Mei Zhang, Xiao-Xue Ding, Yu-Zhu Song, A-Mei Zhang, Li Liu, Hong Zhang, Jia-Huan Ding, Xue-Shan Xia

Pages: 1479-1486 Published online on: 07 October 2015
Open Access

Overexpression of mitochondrial Hsp75 protects neural stem cells against microglia-derived soluble factor-induced neurotoxicity by regulating mitochondrial permeability transition pore opening in vitro

Yan Wang, Jizong Lin, Qing-Zhuang Chen, Ning Zhu, De-Qi Jiang, Ming-Xing Li, Yong Wang

Pages: 1487-1496 Published online on: 19 October 2015
Open Access

miR-21 synergizes with BMP9 in osteogenic differentiation by activating the BMP9/Smad signaling pathway in murine multilineage cells

Qiling Song, Liang Zhong, Chu Chen, Zuchuan Tang, Hongxia Liu, Yiqin Zhou, Min Tang, Lan Zhou, Guowei Zuo, Jinyong Luo, Yan Zhang, Qiong Shi, Yaguang Weng

Pages: 1497-1506 Published online on: 09 October 2015
Open Access

CCN1/Cyr61-PI3K/AKT signaling promotes retinal neovascularization in oxygen-induced retinopathy

Yu Di, Yiou Zhang, Qingzhu Nie, Xiaolong Chen

Pages: 1507-1518 Published online on: 12 October 2015
Open Access

Bushen Zhuangjin decoction inhibits TM-induced chondrocyte apoptosis mediated by endoplasmic reticulum stress

Pingdong Lin, Xiaping Weng, Fayuan Liu, Yuhuan Ma, Houhuang Chen, Xiang Shao, Wenwei Zheng, Xianxiang Liu, Hongzhi Ye, Xihai Li

Pages: 1519-1528 Published online on: 22 October 2015
Open Access

Sevoflurane post-conditioning reduces rat myocardial ischemia reperfusion injury through an increase in NOS and a decrease in phopshorylated NHE1 levels

Jianfang Cao, Hong Xie, Ying Sun, Jiang Zhu, Ming Ying, Shigang Qiao, Qin Shao, Haorong Wu, Chen Wang

Pages: 1529-1537 Published online on: 12 October 2015
Open Access

Total saponins from Aralia taibaiensis protect against myocardial ischemia/reperfusion injury through AMPK pathway

Jiajia Yan, Jialin Duan, Xiaoxiao Wu, Chao Guo, Ying Yin, Yanrong Zhu, Tianxin Hu, Guo Wei, Aidong Wen, Miaomiao Xi

Pages: 1538-1546 Published online on: 23 October 2015
Open Access

The orphan nuclear receptor Nur77 inhibits low shear stress-induced carotid artery remodeling in mice

Ying Yu, Zhaohua Cai, Mingli Cui, Peng Nie, Zhe Sun, Shiqun Sun, Shichun Chu, Xiaolei Wang, Liuhua Hu, Jing Yi, Linghong Shen, Ben He

Pages: 1547-1555 Published online on: 14 October 2015
Open Access

Puquitinib mesylate (XC-302) induces autophagy via inhibiting the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway in nasopharyngeal cancer cells

Ke-Feng Wang, Hang Yang, Wen-Qi Jiang, Su Li, Yu-Chen Cai

Pages: 1556-1562 Published online on: 16 October 2015
Open Access

Curcumin accelerates reendothelialization and ameliorates intimal hyperplasia in balloon-injured rat carotid artery via the upregulation of endothelial cell autophagy

Dongdong Chen, Xiaoyang Tao, Yang Wang, Fengxuan Tian, Yongxin Wei, Guilin Chen, Haitao Shen, Zhong Wang, Zhengquan Yu, Haiying Li, Gang Chen

Pages: 1563-1571 Published online on: 09 October 2015

Induction of dissociated cytokine profiles by ISRAA with selective critical involvement of ERK1/2 in its signaling functions

Sahar Elhannan, Safa Taha, Noureddine Ben Khalaf, Halla Bakheit, M. Dahmani Fathallah, Moiz Bakhiet

Pages: 1583-1592 Published online on: 15 October 2015

Identification of the potential molecular targets for human intervertebral disc degeneration based on bioinformatic methods

Jiaxuan He, Rongliang Xue, Siyuan Li, Jianrui Lv, Yong Zhang, Liying Fan, Yunpeng Teng, Haidong Wei

Pages: 1593-1600 Published online on: 22 October 2015

Shikonin as an inhibitor of the LPS-induced epithelial-to-mesenchymal transition in human breast cancer cells

Darong Hong, Soon Young Jang, Eun Hyang Jang, Bom Jung, In-Hye Cho, Min-Ju Park, Seo Young Jeong, Jong-Ho Kim

Pages: 1601-1606 Published online on: 13 October 2015

GC-MS-based metabolomic analysis of human papillary thyroid carcinoma tissue

Minjian Chen, Meiping Shen, Yanyun Li, Cuiping Liu, Kun Zhou, Weiyue Hu, Bo Xu, Yankai Xia, Wei Tang

Pages: 1607-1614 Published online on: 12 October 2015

Identification of differentially expressed genes associated with burn sepsis using microarray

Xiaoli Xu, Zhaorong Shi, Jiale Hu, Bo Yuan, Huimin Huang, Hongmei Fang, Xiangyi Yin, Niuyan Nie, Xiaoyue Sheng

Pages: 1623-1629 Published online on: 14 October 2015

Downregulation of microRNA-1 and microRNA-145 contributes synergistically to the development of colon cancer

Xuehu Xu, Xiaobing Wu, Qingping Jiang, Yan Sun, Haibo Liu, Rong Chen, Shangbiao Wu

Pages: 1630-1638 Published online on: 09 October 2015

Potential microRNA biomarkers for acute ischemic stroke

Ye Zeng, Jing‑Xia Liu, Zhi‑Ping Yan, Xing‑Hong Yao, Xiao‑Heng Liu

Pages: 1639-1647 Published online on: 12 October 2015

Multiple functions of the first EGF domain in matrilin-3: Secretion and endoplasmic reticulum stress

Yi-Chun Wang, Jing-Shi Liu, Jun-Yi Chen, Sheng-Qi Wu, Gui-Rong Wang, Jing Nie, Shu-Kun Zhang, Qu-Lian Guo, Jun-Ming Luo

Pages: 1648-1656 Published online on: 15 October 2015

Evodiamine, a novel inhibitor of the Wnt pathway, inhibits the self-renewal of gastric cancer stem cells

Zhenzhen Wen, Shujiong Feng, Lijuan Wei, Zhimin Wang, Defei Hong, Qiang Wang

Pages: 1657-1663 Published online on: 21 October 2015

Lysyl oxidase modulates the osteoblast differentiation of primary mouse calvaria cells

Anjali Sharma-Bhandari, Sun-Hyang Park, Ju-Young Kim, Jaemin Oh, Youngho Kim

Pages: 1664-1670 Published online on: 21 October 2015

Melatonin affects the dynamic steady-state equilibrium of estrogen sulfates in human umbilical vein endothelial cells by regulating the balance between estrogen sulfatase and sulfotransferase

Alicia González, Carlos Martínez-Campa, Carolina Alonso-González, Samuel Cos

Pages: 1671-1676 Published online on: 07 October 2015

Apoptosis-related gene expression in tumor tissue samples obtained from patients diagnosed with glioblastoma multiforme

Eva Blahovcova, Romana Richterova, Branislav Kolarovszki, Dusan Dobrota, Peter Racay, Jozef Hatok

Pages: 1677-1684 Published online on: 12 October 2015

Loss of ancestral N-glycosylation sites in conserved proteins during human evolution

Dong Seon Kim, Dongjin Choi, Yoonsoo Hahn

Pages: 1685-1692 Published online on: 07 October 2015

Perfluoroheptanoic acid affects amphibian embryogenesis by inducing the phosphorylation of ERK and JNK

Miran Kim, Mi Seon Park, Jungeun Son, Inji Park, Hyun-Kyung Lee, Chowon Kim, Byung-Hwa Min, Jaewoong Ryoo, Kwang Shik Choi, Dong-Seok Lee, Hyun-Shik Lee

Pages: 1693-1700 Published online on: 12 October 2015

Bioactive peptide from Pyropia yezoensis and its anti-inflammatory activities

Hyun‑Ah Lee, In‑Hye Kim, Taek‑Jeong Nam

Pages: 1701-1706 Published online on: 21 October 2015

Amplification by (-)-epigallocatechin gallate and chlorogenic acid of TNF-α-stimulated interleukin-6 synthesis in osteoblasts

Naohiro Yamamoto, Haruhiko Tokuda, Gen Kuroyanagi, Shingo Kainuma, Reou Ohguchi, Kazuhiko Fujita, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Osamu Kozawa, Takanobu Otsuka

Pages: 1707-1712 Published online on: 20 October 2015

Suppressive effects of microRNA-16 on the proliferation, invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma cells

Wei-Lu Wu, Wei-Ya Wang, Wen-Qing Yao, Gan-Di Li

Pages: 1713-1719 Published online on: 16 October 2015

Decreased expression of miR-204 in plasma is associated with a poor prognosis in patients with non-small cell lung cancer

Weigang Guo, Yongxing Zhang, Yi Zhang, Yu Shi, Junjie Xi, Hong Fan, Songtao Xu

Pages: 1720-1726 Published online on: 22 October 2015
Journal Cover

December 2015
Volume 36 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image