Journal Articles

PINK1 signaling in mitochondrial homeostasis and in aging (Review)

Yasuko Kitagishi, Noriko Nakano, Mako Ogino, Mayuko Ichimura, Akari Minami, Satoru Matsuda

Pages: 3-8 Published online on: 12 December 2016
Open Access

Self-renewal molecular mechanisms of colorectal cancer stem cells

Tianhui Pan, Jinghong Xu, Yongliang Zhu

Pages: 9-20 Published online on: 30 November 2016
Open Access

Humulus japonicus inhibits the progression of Alzheimer's disease in a APP/PS1 transgenic mouse model

Tae-Shin Park, Young-Kyoung Ryu, Hye-Yeon Park, Jae Yun Kim, Jun Go, Jung-Ran Noh, Yong-Hoon Kim, Jung Hwan Hwang, Dong-Hee Choi, Won-Keun Oh, Chul-Ho Lee, Kyoung-Shim Kim

Pages: 21-30 Published online on: 16 November 2016
Open Access

Pyropia yezoensis peptide promotes collagen synthesis by activating the TGF-β/Smad signaling pathway in the human dermal fibroblast cell line Hs27

Cho-Rong Kim, Young-Min Kim, Min-Kyeong Lee, In-Hye Kim, Youn-Hee Choi, Taek-Jeong Nam

Pages: 31-38 Published online on: 18 November 2016
Open Access

Benzoquinone from Fusarium pigment inhibits the proliferation of estrogen receptor-positive MCF-7 cells through the NF-κB pathway via estrogen receptor signaling

Lixiang Zheng, Yujian Cai, Li Zhou, Ping Huang, Xiaoying Ren, Airen Zuo, Xianming Meng, Minjuan Xu, Xiangru Liao

Pages: 39-46 Published online on: 22 November 2016
Open Access

Klf4 inhibits tumor growth and metastasis by targeting microRNA-31 in human hepatocellular carcinoma

Chuan Tian, Shanshan Yao, Li Liu, Youcheng Ding, Qingwang Ye, Xiao Dong, Yong Gao, Ning Yang, Qi Li

Pages: 47-56 Published online on: 24 November 2016
Open Access

Sequencing and bioinformatics analysis of the differentially expressed genes in herniated discs with or without calcification

Jia Shao, Miao Yu, Liang Jiang, Fengliang Wu, Xiaoguang Liu

Pages: 81-90 Published online on: 07 December 2016
Open Access

Bach1 siRNA attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis by modulating oxidative stress in mice

Yuan Liu, Yi Zheng

Pages: 91-100 Published online on: 08 December 2016
Open Access

A tryptophan derivative, ITE, enhances liver cell metabolic functions in vitro

Xiaoqian Zhang, Juan Lu, Bin He, Lingling Tang, Xiaoli Liu, Danhua Zhu, Hongcui Cao, Yingjie Wang, Lanjuan Li

Pages: 101-112 Published online on: 09 December 2016
Open Access

Luteolin protects mice from severe acute pancreatitis by exerting HO-1-mediated anti-inflammatory and antioxidant effects

Jie Xiong, Kezhou Wang, Chunxiao Yuan, Rong Xing, Jianbo Ni, Guoyong Hu, Fengling Chen, Xingpeng Wang

Pages: 113-125 Published online on: 22 November 2016
Open Access

UHRF2 decreases H3K9ac expression by interacting with it through the PHD and SRA/YDG domain in HepG2 hepatocellular carcinoma cells

Ting Zhang, Linglin Zhao, Shengyuan Zeng, Lu Bai, Junxia Chen, Zheng Zhang, Yalan Wang, Changzhu Duan

Pages: 126-134 Published online on: 17 November 2016
Open Access

Genetic differences in osteogenic differentiation potency in the thoracic ossification of the ligamentum flavum under cyclic mechanical stress

Shanglong Ning, Zhongqiang Chen, Dongwei Fan, Chuiguo Sun, Chi Zhang, Yan Zeng, Weishi Li, Xiaofei Hou, Xiaochen Qu, Yunlong Ma, Huilei Yu

Pages: 135-143 Published online on: 16 November 2016
Open Access

Immunomodulatory effects of OX40Ig gene-modified adipose tissue-derived mesenchymal stem cells on rat kidney transplantation

Tao Liu, Yue Zhang, Zhongyang Shen, Xunfeng Zou, Xiaobo Chen, Li Chen, Yuliang Wang

Pages: 144-152 Published online on: 21 November 2016
Open Access

Hypoxia drives the transition of human dermal fibroblasts to a myofibroblast-like phenotype via the TGF-β1/Smad3 pathway Corrigendum in /10.3892/ijmm.2019.4403

Bin Zhao, Hao Guan, Jia-Qi Liu, Zhao Zheng, Qin Zhou, Jian Zhang, Lin-Lin Su, Da-Hai Hu

Pages: 153-159 Published online on: 01 December 2016
Open Access

Protective effect of VK2 on glucocorticoid-treated MC3T3-E1 cells

Yue-Lei Zhang, Jun-Hui Yin, Hao Ding, Wei Zhang, Chang-Qing Zhang, You-Shui Gao

Pages: 160-166 Published online on: 01 December 2016
Open Access

A new scaffold containing small intestinal submucosa and mesenchymal stem cells improves pancreatic islet function and survival in vitro and in vivo

Dan Wang, Xiaoming Ding, Wujun Xue, Jin Zheng, Xiaohui Tian, Yang Li, Xiaohong Wang, Huanjin Song, Hua Liu, Xiaohui Luo

Pages: 167-173 Published online on: 29 November 2016
Open Access

Nobiletin, a citrus flavonoid, activates vasodilator-stimulated phosphoprotein in human platelets through non-cyclic nucleotide-related mechanisms

Thanasekaran Jayakumar, Kao-Chang Lin, Wan-Jung Lu, Chia-Ying Lin, Geraldine Pitchairaj, Jiun-Yi Li, Joen-Rong Sheu

Pages: 174-182 Published online on: 07 December 2016

HSP27 regulates TGF-β mediated lung fibroblast differentiation through the Smad3 and ERK pathways

Gang Wang, Hao Jiao, Jun-Nian Zheng, Xia Sun

Pages: 183-190 Published online on: 28 November 2016

2-Methoxycinnamaldehyde inhibits the TNF-α-induced proliferation and migration of human aortic smooth muscle cells

Young-Hee Jin, Soo-A Kim

Pages: 191-198 Published online on: 06 December 2016

Syringin prevents cardiac hypertrophy induced by pressure overload through the attenuation of autophagy

Fangfang Li, Ning Zhang, Qingqing Wu, Yuan Yuan, Zheng Yang, Mengqiao Zhou, Jinxiu Zhu, Qizhu Tang

Pages: 199-207 Published online on: 08 December 2016

SN38 increases IL-8 expression through the MAPK pathways in HCT8 cells

Lei Zhang, Wen-Hui Lou, Xue-Feng Xu, Wenchuan Wu, Ye-Fei Rong, Da-Yong Jin

Pages: 217-222 Published online on: 22 November 2016

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells modified with IGFBP-3 inhibit the proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells

Ge Sheng Cheng, Yu Shun Zhang, Ting Ting Zhang, Lu He, Xing Ye Wang

Pages: 223-230 Published online on: 07 December 2016

Resveratrol upregulates SOCS1 production by lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 macrophages by inhibiting miR-155

Chunfang Ma, Yin Wang, Aijuan Shen, Wanru Cai

Pages: 231-237 Published online on: 16 November 2016
Journal Cover

January 2017
Volume 39 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image