Journal Articles

Open Access

Advances of the experimental models of idiopathic membranous nephropathy (Review)

Han Xue Jiang, Zhendong Feng, Ze Bing Zhu, Chen Hui Xia, Wenting Zhang, Jing Guo, Bao‑Li Liu, Yaoxian Wang, Yu Ning Liu, Wei Jing Liu

Pages: 1993-2005 Published online on: 09 March 2020
Open Access

Modulators of microglia activation and polarization in ischemic stroke (Review)

Cheng‑Ting Jiang, Wan‑Feng Wu, Yi‑Hui Deng, Jin‑Wen Ge

Pages: 2006-2018 Published online on: 26 February 2020
Open Access

The role of granulocyte colony‑stimulating factor in breast cancer development: A review

Li Liu, Yangyang Liu, Xiaohua Yan, Chong Zhou, Xiangyang Xiong

Pages: 2019-2029 Published online on: 10 March 2020
Open Access

Anti‑inflammatory role of Prunus persica L. Batsch methanol extract on lipopolysaccharide‑stimulated glial cells

Kyoung Hee Seo, So Young Choi, Yeonsun Jin, Heebin Son, Young Sun Kang, Seung Hyo Jung, Yong‑In Kim, Sangmi Eum, Tran The Bach, Hee Min Yoo, Wan Kyunn Whang, Sun‑Young Jung, Wonku Kang, Hyun Myung Ko, Sung Hoon Lee

Pages: 2030-2040 Published online on: 10 March 2020
Open Access

Mechanisms of impaired pancreatic β‑cell function in high‑fat diet‑induced obese mice: The role of endoplasmic reticulum stress

Xiaoqing Yi, Xuan Cai, Sisi Wang, Yanfeng Xiao

Pages: 2041-2050 Published online on: 05 March 2020
Open Access

Mouse bone marrow mesenchymal stem cells with distinct p53 statuses display differential characteristics

Bo Wang, Lingxia Wang, Jiahui Mao, Huiyan Wen, Longjiang Xu, Yang Ren, Hong Du, Huan Yang

Pages: 2051-2062 Published online on: 12 March 2020
Open Access

Pilot study and bioinformatics analysis of differentially expressed genes in adipose tissues of rats with excess dietary intake

Jun Chao Yuan, Thaneswary Yogarajah, Shern Kwok Lim, Get Bee Yvonne Tee, Boon Yin Khoo

Pages: 2063-2072 Published online on: 04 March 2020
Open Access

MicroRNA‑200a promotes esophageal squamous cell carcinoma cell proliferation, migration and invasion through extensive target genes

Bian Yang, Yumeng Liu, Lipeng Li, Hailong Deng, Lei Xian

Pages: 2073-2084 Published online on: 26 February 2020
Open Access

Resveratrol rescues TNF‑α‑induced inhibition of osteogenesis in human periodontal ligament stem cells via the ERK1/2 pathway

Jiakan Yuan, Xuxia Wang, Dan Ma, Hui Gao, Dehua Zheng, Jun Zhang

Pages: 2085-2094 Published online on: 11 March 2020
Open Access

Angiotensin II induces RAW264.7 macrophage polarization to the M1‑type through the connexin 43/NF‑κB pathway

Lei Wu, Kai Chen, Jingjie Xiao, Junzhou Xin, Liang Zhang, Xinzhi Li, Li Li, Junqiang Si, Li Wang, Ketao Ma

Pages: 2103-2112 Published online on: 12 March 2020
Open Access

The roles of mechanosensitive ion channels and associated downstream MAPK signaling pathways in PDLC mechanotransduction

Yun Shen, Yongchu Pan, Shuyu Guo, Lian Sun, Chi Zhang, Lin Wang

Pages: 2113-2122 Published online on: 27 February 2020
Open Access

Regulatory effect of rat bone marrow mesenchymal stem cells on Treg/Th17 immune balance in vitro

Kai Wang, Yan‑Jun Shi, Zhuo‑Lun Song, Bin Wu, Chun‑Lei Zhou, Wei Liu, Wei Gao

Pages: 2123-2130 Published online on: 11 March 2020
Open Access

Integrated analysis of DNA methylation and transcriptome profiling of polycystic ovary syndrome

Li Liu, Dongyun He, Yang Wang, Minjia Sheng

Pages: 2138-2150 Published online on: 26 February 2020
Open Access

miR‑296‑3p promotes the proliferation of glioblastoma cells by targeting ICAT

Jing Zhou, Guobo Du, Hongmei Fu

Pages: 2151-2161 Published online on: 03 March 2020
Open Access

Pirfenidone ameliorates the formation of choroidal neovascularization in mice

Yueqi Bao, Lili Huang, Xiaobo Huang, Chuang Gao, Yu Chen, Liucheng Wu, Shunxing Zhu, Yu Song

Pages: 2162-2170 Published online on: 27 February 2020
Open Access

Necrostatin‑1 protects mice from acute lung injury by suppressing necroptosis and reactive oxygen species

Bi Lin, Ziyuan Jin, Xiang Chen, Li Zhao, Chengwei Weng, Baihui Chen, Yaning Tang, Lina Lin

Pages: 2171-2181 Published online on: 03 March 2020
Open Access

Prevention of renal ischemia and reperfusion injury by penehyclidine hydrochloride through autophagy activation

Yuqing Kang, Yuebing Li, Heng Wen, Junfeng Zhu, Jiangbo Zheng, Zhaoming Feng

Pages: 2182-2192 Published online on: 12 March 2020
Open Access

ATG7 promotes autophagy in sepsis‑induced acute kidney injury and is inhibited by miR‑526b

Ying Liu, Jilai Xiao, Jiakui Sun, Wenxiu Chen, Shu Wang, Run Fu, Han Liu, Hongguang Bao

Pages: 2193-2201 Published online on: 26 February 2020
Open Access

Wnt/β‑catenin signaling modulates piperine‑mediated antitumor effects on human osteosarcoma cells

Yu‑Bin Qi, Wen Yang, Meng Si, Lin Nie

Pages: 2202-2208 Published online on: 26 February 2020
Open Access

PDGFD induces ibrutinib resistance of diffuse large B‑cell lymphoma through activation of EGFR

Jia Jin, Leiping Wang, Zhonghua Tao, Jian Zhang, Fangfang Lv, Junning Cao, Xichun Hu

Pages: 2209-2219 Published online on: 12 March 2020
Open Access

Long non‑coding RNA MALAT1 promotes high glucose‑induced rat cartilage endplate cell apoptosis via the p38/MAPK signalling pathway

Zengxin Jiang, Qingmin Zeng, Defang Li, Lei Ding, Wei Lu, Mengxuan Bian, Jingping Wu

Pages: 2220-2226 Published online on: 03 March 2020
Open Access

Non‑invasive proteome‑wide quantification of skin barrier‑related proteins using label‑free LC‑MS/MS analysis

Mengting Liu, Jing Zhang, Yaochi Wang, Cong Xin, Jie Ma, Shuangjun Xu, Xiaomeng Wang, Jinping Gao, Xuejun Zhang, Sen Yang

Pages: 2227-2235 Published online on: 11 March 2020

Deletion of p21 expression accelerates cartilage tissue repair via chondrocyte proliferation

Kazuyuki Ibaraki, Shinya Hayashi, Noriyuki Kanzaki, Shingo Hashimoto, Shinsuke Kihara, Masahiko Haneda, Kazuhiro Takeuchi, Takahiro Niikura, Ryosuke Kuroda

Pages: 2236-2242 Published online on: 13 March 2020

Anti‑inflammatory and anti‑catabolic effect of non‑animal stabilized hyaluronic acid and mesenchymal stem cell‑conditioned medium in an osteoarthritis coculture model

Mario Simental‑Mendía, Sonia Amelia Lozano‑Sepúlveda, Vanessa Pérez‑Silos, Lizeth Fuentes‑Mera, Herminia Guadalupe Martínez‑Rodríguez, Carlos Alberto Acosta‑Olivo, Víctor Manuel Peña‑Martínez, Félix Vilchez‑Cavazos

Pages: 2243-2250 Published online on: 26 February 2020
Open Access

7‑Difluoromethyl‑5,4'‑dimethoxygenistein exerts anti‑angiogenic effects on acute promyelocytic leukemia HL‑60 cells by inhibiting the TLR4/NF‑κB signaling pathway

Xueping Xiang, Lesai Li, Pingjuan Bo, Ting Kuang, Sujuan Liu, Xiaolin Xie, Sihui Guo, Xiaohua Fu, Yong Zhang

Pages: 2251-2259 Published online on: 18 March 2020

MicroRNA‑196b targets COSMC in pediatric IgA nephropathy

Qiang Sun, Jingchao Lan, Hong Zhang, Nan Zhou, Ying Liang, Xiaorong Liu

Pages: 2260-2266 Published online on: 09 March 2020

Rat bone mesenchymal stem cells exert antiproliferative effects on nicotine‑exposed T cells via iNOS production

Xiaoyan Li, Jianying Xu, Pingping Li

Pages: 2267-2275 Published online on: 13 March 2020

MicroRNA-744 promotes proliferation of osteosarcoma cells by targeting PTEN

Wei Yu, Peng-Bo Chen, Fan-Cheng Chen, Sheng-Long Ding, Xiao-Yun Pan

Pages: 2276-2282 Published online on: 18 March 2020
Open Access

[Corrigendum] Involvement of endothelial nitric oxide synthase pathway in IGF‑1 protects endothelial progenitor cells against injury from oxidized LDLs

Jing‑Wen Hao, Guo‑Feng Liu, Li‑Zhi Xiao, Yong‑Gang Wu

Pages: 2284-2284 Published online on: 18 March 2020
Journal Cover

May-2020
Volume 21 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image