Journal Articles

Article Open Access

Pulsatilla decoction alleviates colitis by enhancing autophagy and regulating PI3K‑Akt‑mTORC1 signaling pathway

Xuewei Wang, Lijun Xu, Tao Wang, Jian Xu, Fugang Fan, Yu Zhang, Jinpin Wang, Qin Cao

Article Number: 108 Published online on: 31 January 2022
Article Open Access

Overexpression of Foxc1 ameliorates sepsis‑associated encephalopathy by inhibiting microglial migration and neuroinflammation through the IκBα/NF‑κB pathway

Hongyu Wang, Hongwei Wang, Yinsen Song, Congyan Liu, Xinling Qian, Dalong Zhang, Xin Jiang, Sisen Zhang

Article Number: 107 Published online on: 31 January 2022
Article

Two PARP13 isoforms are associated with induction of antiviral factors in oral mucosal cells

Hiroki Kato, Kouji Ohta, Miyuki Sakuma, Shohei Fukada, Takako Naruse, Hideo Shigeishi, Hiromi Nishi, Masaaki Takechi

Article Number: 106 Published online on: 31 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] Transforming growth factor‑β1 induces fibrosis in rat meningeal mesothelial cells via the p38 signaling pathway

Xue-Jing Yue, Yan Guo, Hai-Jie Yang, Zhi-Wei Feng, Tong Li, Yu-Ming Xu

Article Number: 105 Published online on: 27 January 2022
Article Open Access

Long noncoding RNA LINC00649 functions as a microRNA‑432‑5p sponge to facilitate tumourigenesis in colorectal cancer by upregulating HDGF

Junjie Bao, Xiaokai Bi, Jingbo Wang, Xiaoqiang Li

Article Number: 104 Published online on: 26 January 2022
Article Open Access

Dihydromyricetin ameliorates oxygen‑glucose deprivation and re‑oxygenation‑induced injury in HT22 cells by activating the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Xiaoxiao Tao, Yaping Jiang, Xian Zheng, Xiaoxiao Ji, Feifei Peng

Article Number: 103 Published online on: 26 January 2022
Article Open Access

GATA6‑induced FN1 activation promotes the proliferation, invasion and migration of oral squamous cell carcinoma cells

Jianbo Zhai, Gang Luo

Article Number: 102 Published online on: 26 January 2022
Article Open Access

Knockdown of ATG4A inhibits breast cancer progression and promotes tamoxifen chemosensitivity by suppressing autophagy

Qingfang Li, Lingling Zan

Article Number: 101 Published online on: 25 January 2022
Article Open Access

Pinus thunbergii bark extract rich in flavonoids promotes hair growth in dorsal skin by regulating inflammatory cytokines and increasing growth factors in mice

Young Her, Tae-Kyeong Lee, Hyejin Sim, Jae-Chul Lee, Dae Won Kim, Soo Young Choi, Jun Kee Hong, Ji-Won Lee, Jong-Dai Kim, Moo-Ho Won, Sung-Su Kim

Article Number: 100 Published online on: 25 January 2022
Review Open Access

Cartilage tissue engineering: From proinflammatory and anti‑inflammatory cytokines to osteoarthritis treatments (Review)

Shuyu Liu, Zhenhan Deng, Kang Chen, Shengsheng Jian, Feifei Zhou, Yuan Yang, Zicai Fu, Huanyu Xie, Jianyi Xiong, Weimin Zhu

Article Number: 99 Published online on: 24 January 2022
Article Open Access

Atractylenolide III inhibits epithelial‑mesenchymal transition in small intestine epithelial cells by activating the AMPK signaling pathway

Mingjin Huang, Wenwen Jiang, Chunli Luo, Min Yang, Yan Ren

Article Number: 98 Published online on: 24 January 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑145 inhibits the malignant phenotypes of gastric carcinoma cells via downregulation of fascin 1 expression

Minghui Xue, Lunde Zhao, Fang Yang, Zhenjuan Li, Guangyan Li

Article Number: 97 Published online on: 20 January 2022
Article Open Access

Protective effect of H2S on LPS‑induced AKI by promoting autophagy

Ting Li, Jie Zhao, Shuying Miao, Yiyang Chen, Yunfei Xu, Ying Liu

Article Number: 96 Published online on: 20 January 2022
Article

FRAT1 promotes the angiogenic properties of human glioblastoma cells via VEGFA

Biao Yang, Dong Liu, Ye-Qing Ren, Yan-Qi Sun, Jian-Ping Zhang, Xiao-Gang Wang, Yong-Qiang Wu, Shu-Le Wang, Shi-Hao Guo, Geng Guo

Article Number: 95 Published online on: 20 January 2022
Article Open Access

Ginsenoside Rg3 protects glucocorticoid‑induced muscle atrophy in vitro through improving mitochondrial biogenesis and myotube growth

Ryuni Kim, Jee Won Kim, Sang-Jin Lee, Gyu-Un Bae

Article Number: 94 Published online on: 20 January 2022
Article Open Access

CpG site hypomethylation at ETS1‑binding region regulates DLK1 expression in Chinese patients with Tetralogy of Fallot

Guixiang Tian, Lili He, Ruoyi Gu, Jingwei Sun, Weicheng Chen, Yanyan Qian, Xiaojing Ma, Weili Yan, Zhenshan Zhao, Ziqing Xu, Meijiao Suo, Wei Sheng, Guoying Huang

Article Number: 93 Published online on: 20 January 2022
Article Open Access

Nicotine promotes chronic obstructive pulmonary disease via inducing pyroptosis activation in bronchial epithelial cells

Rubing Mo, Jun Zhang, Yongxing Chen, Yipeng Ding

Article Number: 92 Published online on: 18 January 2022
Article Open Access

Comparison of the effect of rotenone and 1‑methyl‑4‑phenyl‑1,2,3,6‑tetrahydropyridine on inducing chronic Parkinson's disease in mouse models

Jing Zhang, Bohao Sun, Jifeng Yang, Zhuo Chen, Zhengzheng Li, Nan Zhang, Hongzhi Li, Luxi Shen

Article Number: 91 Published online on: 17 January 2022
Article Open Access

Hyperbaric oxygen treatment improves pancreatic β‑cell function and hepatic gluconeogenesis in STZ‑induced type‑2 diabetes mellitus model mice

Caishun Zhang, Di Zhang, Haidan Wang, Qian Lin, Manwen Li, Junhua Yuan, Guangkai Gao, Jing Dong

Article Number: 90 Published online on: 17 January 2022
Article Open Access

Proteomic analysis of inhibitor of apoptosis protein‑like protein‑2 on breast cancer cell proliferation

Siqi Xiang, Lin Zhu, Zhiliang Zhang, Siyuan Wang, Ruxia Cui, Mingjun Xiang

Article Number: 89 Published online on: 17 January 2022
Article Open Access

A cerebrospinal fluid microRNA analysis: Progressive supranuclear palsy

Wakako Nonaka, Tadayuki Takata, Hisakazu Iwama, Satoshi Komatsubara, Hideki Kobara, Masaki Kamada, Kazushi Deguchi, Tetsuo Touge, Osamu Miyamoto, Takehiro Nakamura, Toshifumi Itano, Tsutomu Masaki

Article Number: 88 Published online on: 14 January 2022
Article Open Access

Epigallocatechin gallate enhances human lens epithelial cell survival after UVB irradiation via the mitochondrial signaling pathway

Qiuxin Wu, Jike Song, Yan'e Gao, Yingying Zou, Junguo Guo, Xiuyan Zhang, Dongmei Liu, Dadong Guo, Hongsheng Bi

Article Number: 87 Published online on: 14 January 2022
Article Open Access

Long non‑coding RNA CTBP1‑AS2 upregulates USP22 to promote pancreatic carcinoma progression by sponging miR‑141‑3p

Mingliang Zhang, Songbo Ma, Xuzhao Li, Henghai Yu, Yizheng Tan, Jun He, Xiaoping Wei, Junming Ma

Article Number: 86 Published online on: 14 January 2022
Article Open Access

RGMa regulates CCL5 expression via the BMP receptor in experimental autoimmune encephalomyelitis mice and endothelial cells

Shi Tang, Bao Su, Tao Tao, Weiping Yan, Rongrong Zhang, Xinyue Qin, Jinzhou Feng

Article Number: 85 Published online on: 13 January 2022
Article Open Access

NOX4 stimulates ANF secretion via activation of the Sirt1/Nrf2/ATF3/4 axis in hypoxic beating rat atria

Zhi-Yu Li, Ying Liu, Yue-Ying Wang, Xiang Li, Zhuo-Na Han, Lan Hong, Ying-Shun Li, Xun Cui

Article Number: 84 Published online on: 13 January 2022
Article

Cellular response of lung fibroblasts and epithelial cells to particulate matter10 treatment examined via comparative transcriptome analysis

Kunhyang Park, Kwangho Kim, Tae Young Ryu, Jinkwon Lee, Moo-Seung Lee, Mi-Young Son, Seon-Jin Lee, Young-Jun Park, Hyun-Soo Cho, Dae-Soo Kim

Article Number: 82 Published online on: 13 January 2022
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑155 enhances the activation of Wnt/β‑catenin signaling in colorectal carcinoma by suppressing HMG‑box transcription factor 1

Ying-Chun Wan, Tao Li, Yang-Dong Han, Hai-Yan Zhang, Hai Lin, Bin Zhang

Article Number: 81 Published online on: 12 January 2022
Article Open Access

Synergetic protective effect of remote ischemic preconditioning and prolyl 4‑hydroxylase inhibition in ischemic cardiac injury

Juesheng Yang, Jiajun Xu, Lei Tao, Shiyong Wang, Haiyan Xiang, Yanhua Tang

Article Number: 80 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

B7‑H3 promotes the epithelial‑mesenchymal transition of NSCLC by targeting SIRT1 through the PI3K/AKT pathway

Haixiu Liao, Meng Ding, Nannan Zhou, Ying Yang, Liwen Chen

Article Number: 79 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

C‑X‑C receptor 7 agonist acts as a C‑X‑C motif chemokine ligand 12 inhibitor to ameliorate osteoclastogenesis and bone resorption

Alexander Patera Nugraha, Hideki Kitaura, Fumitoshi Ohori, Adya Pramusita, Saika Ogawa, Takahiro Noguchi, Aseel Marahleh, Yasuhiko Nara, Ria Kinjo, Itaru Mizoguchi

Article Number: 78 Published online on: 11 January 2022
Article Open Access

Survival‑related DLEU1 is associated with HPV infection status and serves as a biomarker in HPV‑infected cervical cancer

Aiping Dong, Bin Xu, Zhanzhao Wang, Xia Miao

Article Number: 77 Published online on: 10 January 2022
Article Open Access

Role of TGM2 in T‑cell lymphoblastic lymphoma via regulation of IL‑6/JAK/STAT3 signalling

Yuyan Wang, Ni Zheng, Tingting Sun, Hui Zhao, Ying Chen, Congcong Liu

Article Number: 76 Published online on: 10 January 2022
Article

Long non‑coding RNA PCAT1 sponges miR‑134‑3p to regulate PITX2 expression in breast cancer

Weiming Tang, Guang Lu, Yin Ji, Yan Xu

Article Number: 75 Published online on: 10 January 2022
Article Open Access

Dexmedetomidine alleviates airway hyperresponsiveness and allergic airway inflammation through the TLR4/NF‑κB signaling pathway in mice

Shilin Xiao, Qianyu Wang, Huibin Gao, Xumin Zhao, Juan Zhi, Dong Yang

Article Number: 74 Published online on: 10 January 2022
Journal Cover

March-2022
Volume 25 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image