Journal Articles

High mobility group box 1 and kidney diseases (Review)

Ping Zhu, Li Xie, Hua-Sheng Ding, Quan Gong, Jian Yang, Lin Yang

Pages: 763-768 Published online on: 25 February 2013
Open Access

Temporal differential effects of proinflammatory cytokines on osteoclastogenesis

Su-Jin Moon, Inhye E. Ahn, Hyerin Jung, Hyoju Yi, Juryun Kim, Youngkyun Kim, Seung‑Ki  Kwok, Kyung-Su Park, Jun‑Ki  Min, Sung-Hwan Park, Ho-Youn Kim, Ji Hyeon Ju

Pages: 769-777 Published online on: 05 February 2013

Microarray analyses of peripheral whole blood cells from ulcerative colitis patients: Effects of leukocytapheresis

Teppei Kobayashi, Keiichi Mitsuyama, Hiroshi Yamasaki, Junya Masuda, Hidetoshi Takedatsu, Kotaro Kuwaki, Shinichiro Yoshioka, Koji Nagayama, Michio Sata

Pages: 789-796 Published online on: 06 February 2013

Expression profiles of miRNAs in polarized macrophages

Yingying Zhang, Mengying Zhang, Min Zhong, Qifeng Suo, Kun Lv

Pages: 797-802 Published online on: 30 January 2013

Arginase inhibition by piceatannol-3'-O-β-D-glucopyranoside improves endothelial dysfunction via activation of endothelial nitric oxide synthase in ApoE-null mice fed a high-cholesterol diet

Ainieng Woo, Woosung Shin, To Dao Cuong, Byungsun Min, Jeong Hyung Lee, Byung Hwa Jeon, Sungwoo Ryoo

Pages: 803-810 Published online on: 30 January 2013

Sphingosine-1-phosphate protects against bisphosphonate‑induced HUVEC cell death via regulation of c-Jun‑N‑terminal kinase signaling

You-Jin Lee, Jae-Kyo Jeong, Ju-Hee Lee, Yang-Gyu Park, Ji-Hong Moon, Jae-Won Seol, Christopher J. Jackson, Sang-Youel Park

Pages: 811-816 Published online on: 04 February 2013

Low-dose taurine upregulates taurine transporter expression in acute myocardial ischemia

Yue Zhang, Lin Yang, Yu-Jie Yang, Xiao-Yu Liu, Jian-Guo Jia, Ju-Ying Qian, Ke-Qiang Wang, Ji Zuo, Jun-Bo Ge

Pages: 817-824 Published online on: 01 February 2013

Rapamycin protects the mitochondria against oxidative stress and apoptosis in a rat model of Parkinson's disease

Jianhua Jiang, Juean Jiang, Yuanyi Zuo, Zhenlun Gu

Pages: 825-832 Published online on: 20 February 2013

Hydrodynamics-based delivery of an interleukin-1 receptor II fusion gene ameliorates rat autoimmune myocarditis by inhibiting IL-1 and Th17 cell polarization

He Chang, Yan Wang, Weiyin Wu, Gang Li, Haruo Hanawa, Jun Zou

Pages: 833-840 Published online on: 11 February 2013

Gua Lou Gui Zhi decoction exerts neuroprotective effects on post-stroke spasticity via the modulation of glutamate levels and AMPA receptor expression

Jia Huang, Jing Tao, Xiehua Xue, Shanli Yang, Ping Han, Zhicheng Lin, Wei Xu, Jiumao Lin, Jun Peng, Lidian Chen

Pages: 841-848 Published online on: 30 January 2013

p73 participates in WWOX-mediated apoptosis in leukemia cells

Donghong Lin, Zhaolei Cui, Lingying Kong, Feng Cheng, Jianping Xu, Fenghua Lan

Pages: 849-854 Published online on: 26 February 2013

DEC1 is positively associated with the malignant phenotype of invasive breast cancers and negatively correlated with the expression of claudin-1

Yang Liu, Yuan Miao, Jian Wang, Xuyong Lin, Liang Wang, Hong-Tao Xu, En-Hua Wang

Pages: 855-860 Published online on: 19 February 2013

ACF7 regulates colonic permeability

Yong Liang, Chenzhang Shi, Jun Yang, Hongqi Chen, Yang Xia, Peng Zhang, Feng Wang, Huazhong Han, Huanlong Qin

Pages: 861-866 Published online on: 21 February 2013

Antiviral activity of Isatis indigotica root-derived clemastanin B against human and avian influenza A and B viruses in vitro

Zifeng Yang, Yutao Wang, Zhaoguang Zheng, Suishan Zhao, Jin Zhao, Qing Lin, Chuyuan Li, Quan Zhu, Nanshan Zhong

Pages: 867-873 Published online on: 07 February 2013

A crucial role for reactive oxygen species in macrophage colony-stimulating factor-induced RANK expression in osteoclastic differentiation

Atsuko Nakanishi, Mamiko Hie, Natsumi Iitsuka, Ikuyo Tsukamoto

Pages: 874-880 Published online on: 30 January 2013

Alleviation of asthma-related symptoms by a derivative of L-allo threonine

Jin-Chul Heo, Sang-Han Lee

Pages: 881-887 Published online on: 01 February 2013

Protective effects of gomisin A isolated from Schisandra chinensis against CCl4-induced hepatic and renal injury

In Sik Hwang, Jee Eun Kim, Yong Ju Lee, Moon Hwa Kwak, Young Hwan Choi, Byeong Cheol Kang, Jin Tae Hong, Dae Youn Hwang

Pages: 888-898 Published online on: 31 January 2013

Mutational and functional analysis of the BVES gene coding region in Chinese patients with non-syndromic tetralogy of Fallot

Min Wu, Ying Li, Xin He, Xiuqin Shao, Fan Yang, Ming Zhao, Chong Wu, Cuifang Zhang, Lei Zhou

Pages: 899-903 Published online on: 07 February 2013

mTOR inhibitor RAD001 (everolimus) induces apoptotic, not autophagic cell death, in human nasopharyngeal carcinoma cells

Yuchen Cai, Qing Xia, Quanguan Su, Rongzhen Luo, Yueli Sun, Yanxia Shi, Wenqi Jiang

Pages: 904-912 Published online on: 21 February 2013

Maintenance of high proliferation and multipotent potential of human hair follicle-derived mesenchymal stem cells by growth factors

Xueyan Zhang, Yimei Wang, Yunhe Gao, Xuejuan Liu, Tingting Bai, Meiying  Li, Lisha Li, Guanfan Chi, Hui Xu, Feilin Liu, Jin Yu Liu, Yulin Li

Pages: 913-921 Published online on: 06 February 2013

Benzo[a]pyrene induces oxidative stress and endothelial progenitor cell dysfunction via the activation of the NF-κB pathway

Kangting Ji, Cheng Xing, Fengchun Jiang, Xiaoyan Wang, Huihui Guo, Jinliang Nan, Lu Qian, Penglin Yang, Jiafeng Lin, Meide Li, Jinnong Li, Lianming Liao, Jifei Tang

Pages: 922-930 Published online on: 26 February 2013

Anti-inflammatory effects of total alkaloids from Rubus aleaefolius Poir. on non-alcoholic fatty liver disease through regulation of the NF-κB pathway Erratum in /ijmm/33/4/1048

Jinyan Zhao, Haiyin Zheng, Yan Liu, Jiumao Lin, Xiaoyong Zhong, Wei Xu, Zhenfeng Hong, Jun Peng

Pages: 931-937 Published online on: 20 February 2013

Nicotine favors osteoclastogenesis in human periodontal ligament cells co-cultured with CD4+ T cells by upregulating IL-1β

Li-Zheng Wu, Duo-Mo Duan, Ying-Feng Liu, Xin Ge, Zhi-Fei Zhou, Xiao-Jing Wang

Pages: 938-942 Published online on: 30 January 2013

Serum protein isoform profiles indicate the progression of hepatitis C virus-induced liver diseases

Kazushi Sugimoto, Katsuya Shiraki, Yoshiyuki Takei, Masaaki  Ito, Tsutomu Nobori, Hideaki Suzuki, Santha K. Dissanayaka, Kohji  Meno, Makoto Asashima, Kazuhiko Uchida

Pages: 943-950 Published online on: 04 February 2013

Piceatannol inhibits mast cell-mediated allergic inflammation

Yu-Jin Ko, Hui-Hun Kim, Eun-Jung Kim, Yoshinori Katakura, Won-Sup Lee, Gon-Sup Kim, Chung-Ho Ryu

Pages: 951-958 Published online on: 21 February 2013

Identification of immediate early gene X-1 as a cellular target gene of hcmv-mir-UL148D

Yue-Ping Wang, Ying Qi, Yu-Jing Huang, Man-Long Qi, Yan-Ping Ma, Rong He, Yao-Hua Ji, Zheng-Rong Sun, Qiang Ruan

Pages: 959-966 Published online on: 06 February 2013

Anticancer effects of sodium butyrate on hepatocellular carcinoma cells in vitro

Hong-Gang Wang, Xiao-Dan Huang, Peng Shen, Lu-Rong Li, Hui-Ting Xue, Guo-Zhong Ji

Pages: 967-974 Published online on: 22 February 2013

A novel method for the analysis of drug-resistant phenotypes of hepatitis B virus

Bo Qin, Tingting He, Zhijun Chen, Wenying Xu, Guoshao Pan, Chunyu Tu

Pages: 975-981 Published online on: 11 February 2013

EBM84 attenuates airway inflammation and mucus hypersecretion in an ovalbumin-induced murine model of asthma

In Sik Shin, Mee Young Lee, Woo Young Jeon, Na Ra Shin, Chang Seob Seo, Hyekyung Ha

Pages: 982-988 Published online on: 06 February 2013

Aberrant expression of circulating Th17, Th1 and Tc1 cells in patients with active and inactive ulcerative colitis

Zhaogang Dong, Lutao Du, Xiaofei Xu, Yongmei Yang, Haiyan Wang, Ailin Qu, Xun Qu, Chuanxin Wang

Pages: 989-997 Published online on: 26 February 2013
Open Access

[Corrigendum] Invariant NKT cells produce IL-17 through IL-23-dependent and -independent pathways with potential modulation of Th17 response in collagen-induced arthritis

Y. Yoshiga, D. Goto, S. Segawa, Y. Ohnishi, I. Matsumoto, S. Ito, A. Tsutsumi, M. Taniguchi, T. Sumida

Pages: 998-998 Published online on: 19 February 2013
Journal Cover

April 2013
Volume 31 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image